Byla B2-2850-562/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „UHB Agro“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita Patackienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „UHB Agro“.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja UAB „Ervin“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „UHB Agro“ iškėlimo. Nurodo, jog 2015 m. liepos 14 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu UAB „Ervin“ iš Lenkijos įmonės EXPERT-OIL SP. z.o.o. įgijo galiojantį ir vykdytiną reikalavimą į atsakovo UAB „UHB Agro“ 97 766,56 Eur skolos sumą, kylančią iš sąskaitų-faktūrų Nr. 143/EUR/15, Nr. 144/EUR/15, Nr. 146/EUR/15, Nr. 147/EUR/15, Nr. 156/EUR/15, Nr. 157/EUR/15, Nr. 158/EUR/15. Visų sąskaitų-faktūrų išrašymo (įteikimo) data – 2015 m. birželio 19 d. Paaiškina, jog 2016 m. rugpjūčio 4 d. raštu informavo skolininką apie reikalavimo perėjimą ir pareikalavo per 10 dienų po pranešimo gavimo sumokėti į UAB „Ervin“ sąskaitą visą skolos sumą. Pareiškėjo žiniomis atsakovas gavo pranešimą iki 2016 m. rugpjūčio 11 d. UAB „UHB Agro“ skolų suderinimo aktas patvirtinta, kad nuo 2016 m. rugpjūčio 4 d. UAB „UHB Argo“ kreditoriumi tapo UAB „Ervin“. Atsakovas pripažino perleisto reikalavimo sumą 2016 m. rugpjūčio 11 d. aktu dėl skolos suderinimo.

5Nurodo, jog remiantis atsakovo metinių finansinių ataskaitų už 2015 metus duomenimis, atsakovo turtą sudaro trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 361 354 Eur, o viso įsipareigojimų 2 504 821 Eur. Teigia, jog atsakovas nuosavybės teise nevaldo jokio nekilnojamojo turto iš kurio būtu galima išieškoti skolas. 2015 m. atsakovas baigė net su 322 684 Eur dydžio nuostoliu. Atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, kurie visi yra mokėtini per vienerius metus yra net 1 475 327 Eur dydžio. Taip pat nurodo, jog atsakovas nevykdo ir nebus pajėgus vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, kadangi atsakovo nuosavas kapitalas yra neigiamas, atsakovas neturi nekilnojamojo turto, neturi trumpalaikio ir ilgalaikio turto, kurį realizavus pakaktų padengti atsakovo pradelstiems įsipareigojimams.

6Atsakovė UAB „UHB Agro“ atsiliepimu prašo pareiškėjo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atmesti kaip nepagrįstą; atsižvelgiant į nesąžiningą pareiškėjo UAB „Ervin“ elgesį pareiškiant akivaizdžiai nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „UHB AGRO“ iškėlimo, už piktnaudžiavimą procesu pareiškėjui skirti 5 792 Eur baudą, 50 procentų iš šios baudos sumokant atsakovui; iš pareiškėjo priteisti atsakovui jo patirtas 1 936 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo paruošimą.

7Nurodo, jog pareiškėjas neturi reikalavimo teisės atsakovo atžvilgiu. Pareiškėjas savo reikalavimą atsakovo atžvilgiu kildina iš 2016 m. liepos 14 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties, sudarytos su Lenkijos įmone Expert-Oil Sp. z.o.o. Teigia, kad reikalavimo perleidimo sutartis yra nutraukta ir negalioja. Paaiškina, jog Expert-Oil Sp. z.o.o. 2016 m. rugsėjo 28 d. raštas, adresuotas pareiškėjui, patvirtina, kad už reikalavimo perleidimo sutartį pareiškėjas nesumokėjo 3 500 Eur sumos, jam buvo nustatytas 3 dienų terminas įvykdyti šį įsipareigojimą, priešingu atveju reikalavimo perleidimo sutartis laikytina nutraukta be atskiro pranešimo. Expert-Oil Sp. z.o.o. 2016 m. spalio 4 d. pranešimu-reikalavimu, adresuotu atsakovui, nurodė, kad pareiškėjas nesumokėjo už reikalavimo perleidimo sutartį, todėl reikalavimo perleidimo sutartis nutraukta, ir pareikalavo iš atsakovo visus mokėjimus pervesti kreditoriui Expert-Oil Sp. z.o.o. Atsakovas ir Expert-Oil Sp. z.o.o. 2016 m. spalio 5 d. sudarė Įsiskolinimo sumokėjimo sutartį Nr.1/10/2016 dėl 95 765,56 Eur skolos mokėjimo išdėstymo dalimis, kurioje nurodyta, jog su pareiškėju sudaryta reikalavimo teisės perleidimo sutartis yra nutraukta ir UAB „Ervin“ nebeturi reikalavimo teisės į atsakovą, o skolos grąžinimo sutarties pasirašymo dieną reikalavimo teisę į atsakovą visoje reikalavimo apimtyje (95 765,56 Eur) turi ir vėl ja disponuoja išimtinai tik Expert-Oil Sp. z.o.o. Nurodo, jog atsakovas įsipareigojimus kreditoriaus Expert-Oil Sp. z.o.o. atžvilgiu vykdo tinkamai, jau sumokėjo 47 000 Eur. Paaiškina, jog Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2041-232/20 pagal ieškovo UAB „Ervin“ ieškinį atsakovui UAB „UHB AGRG“ dėl 95 765,56 Eur skolos priteisimo. Atsakovas su pareikštu ieškiniu nesutinka iš esmės dėl to, kad ieškovas nebeturi reikalavimo teisės atsakovo atžvilgiu – pradinis kreditorius Expert-Oil Sp. z.o.o. nutraukė reikalavimo perleidimo sutartį su pareiškėju, o su atsakovu sudarė skolos grąžinimo sutartį, kurią atsakovas tinkamai vykdo. Byla iki šiol nėra išnagrinėta.

8Nurodo, kad UAB „UHB AGRG“ yra moki įmonė. Pradelsti atsakovo įsipareigojimai neviršija pusės į jo balansą įrašyto turto vertės. Vadovaujantis 2016 m. finansinės atskaitomybės duomenimis, atsakovas veikė pelningai – atsakovo grynasis pelnas 2016 m. buvo 207 243 Eur; ilgalaikis turtas (programinė įranga, transporto priemonės, kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai, sumokėti avansai, atidėtojo pelno mokesčio turtas) sudaro 131 970 Eur; bendrovės atsargos (žaliavos, prekės, sumokėti avansai) sudaro 1 117 136 Eur; atsakovo per vienerius metus gautinos sumos iš trečiųjų asmenų sudaro net 1 510 286 Eur sumą; sukauptos pajamos sudaro 9 616 Eur. 2016 m. gruodžio 31 dienai atsakovo per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 392 687 Eur. Atsakovo turimo turto vertė viršija atsakovo įsipareigojimus (2 785 723 Eur - 2 392 687 Eur). Pareiškimo pateikimo teismui dienai (2017 m. sausio 6 d.) įsipareigojimu suma sudaro 2 882 397.98 Eur, iš kuriu pradelsti įsipareigojimai sudaro 1 273 189,72 Eur.

9Nurodo, jog vertinant pareiškėjo atliekamų veiksmų visumą: 1) nepagrįstas taikos derybų nutraukimas su atsakovu ir savo įsipareigojimų UAB „UHB AGRO“ atžvilgiu nevykdymas pagal 2016 m. rugpjūčio 12 d. susitikimo protokolą; 2) net neįspėjus kreipimasis į teismą su ieškiniu civilinėje byloje Nr. 2-2041-232/2017, kai UAB „UHB AGRO“ laikė, kad taikos derybos dar tebetęsiamos; 3) klaidingos informacijos pateikimas dėl neva vengimo mokėti skolą teismui motyvuojant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą civilinėje byloje Nr. 2-2041-232/2017; 4) po ieškinio pareiškimo civilinėje byloje Nr. 2-2041-232/2017 pateiktas 2016 m. rugsėjo 28 d. reikalavimas atsakovui sumokėti skolą grasinant bankroto bylos iškėlimu; 5) pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimas teismui 2017 m. sausio 6 d., neturint galiojančios reikalavimo teisės atsakovo atžvilgiu bei pareiškėjui gerai žinant tikrąją atsakovo finansinę situaciją, paneigiančią atsakovo nemokumą; 6) nesant išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-2041-232/2017, kurioje ginčijamas atsakovo reikalavimas; 7) esant UAB „UHB AGRO“ inicijuotoms byloms su pareiškėju susijusiai įmonei ir asmenims, akivaizdu, kad pareiškėjo elgesys yra nesąžiningas, pareiškėjas piktnaudžiauja kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo teise, kuri yra kraštutinis kreditoriaus teisių gynimo būdas.

10Teismas

konstatuoja:

11Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas.

12Remiantis bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2016 m. liepos 14 d. reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu UAB „Ervin“ iš Lenkijos įmonės EXPERT-OIL SP. z.o.o. įgijo reikalavimą teisę į atsakovo UAB „UHB Agro“ 97 766,56 Eur skolą. Lenkijos įmonė EXPERT-OIL SP. z.o.o. 2016 m. rugsėjo 28 d. raštu informavo UAB „Ervin“ dėl nesumokėtos 3 500 Eur sumos, esančios kreditorinio įsiskolinimo pirkimo dalimi, ragino sumokėti nurodytą sumą per 3 dienas nuo laiško gavimo dienos, nurodant, jog priešingu atveju kreditorinio įsiskolinimo perdavimo sutartis bus nutraukta. Lenkijos įmonė EXPERT-OIL SP. z.o.o. ir UAB „UHB Agro“ 2016 m. spalio 5 d. sudarė įsiskolinimo sumokėjimo sutartį Nr. 1/10/2016, kurioje kreditorius (Lenkijos įmonė EXPERT-OIL SP. z.o.o.) pareiškė, kad 2016 m. spalio 4 d. nutraukė su UAB „Ervin“ 2016 m. liepos 14 d. sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu kreditorius buvo perleidęs UAB „Ervin“ 97 765,56 Eur (po patikslinimo – 95 765,56 Eur) reikalavimą į skolininką UAB „UHB Agro“. Nurodė, jog nutraukus 2016 m. liepos 14 d. reikalavimo perleidimo sutartį, UAB „Ervin“ (naujasis kreditorius pagal reikalavimo teisės perleidimo sutartį) nebeturi reikalavimo teisės į skolininką (UAB „UHB Agro“) ir sutarties pasirašymo metu reikalavimo teisę į skolininką visoje reikalavimo apimtyje (95 765,56 Eur) turi ir vėl ja disponuoja išimtinai tik kreditorius (Lenkijos įmonė EXPERT-OIL SP. z.o.o.). Nurodytoje įsiskolinimo sumokėjimo sutartyje šalys aptarė įsiskolinimo grąžinimo sąlygas. Pagal atsakovo pateiktus lėšų pervedimų nurodymus matyti, kad UAB „UHB Agro“ vykdo prievolę Lenkijos įmonei EXPERT-OIL SP. z.o.o. pagal 2016 m. spalio 5 d. sudarytą įsiskolinimo sumokėjimo sutartį.

13Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2041-232/2017 pagal UAB „Ervin“ ieškinį UAB „UHB Agro“ dėl 95 765,56 Eur skolos, 8 299,67 Eur palūkanų, 8 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodytoje byloje UAB „Ervin“ remiasi tarp UAB „Ervin“ ir Lenkijos įmonė Expert-Oil Spolka Sp.z.o.o 2015 m. liepos 14 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartimi, kurios pagrindu ieškovas UAB „Ervin“ iš Lenkijos įmonės Expert-Oil Spolka Sp. z.o.o. įgijo 97 765,56 Eur reikalavimo teisę sąskaitų faktūrų Nr. 143/Eur/15, 144/EUR/15, 146/EUR/15, 147/EUR/15, 156/EUR/15, 157/EUR/15, 158/EUR/15 pagrindu. UAB „UHB Agro“ su pateiktu reikalavimu nesutinka.

14Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei pateikti teismui turi teisę kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. ĮBĮ nėra reglamentuota, kaip nustatyti, ar asmuo turi teisę remdamasis kreditoriaus teisiniu statusu inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kai skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę. Teismų praktikoje pripažįstama, kad asmuo, inicijuojantis skolininkui bankroto bylą, turi pareigą nurodyti ir pateikti įrodymus, kurių pagrindu yra atsiradęs jo reikalavimas (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-154/2008).

15Tačiau nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuota taisyklės, kad tik kreditorius, kurio reikalavimo teisė pripažinta įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, galėtų kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui (žr. pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gruodžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-719/2007). Priešingas vertinimas apsunkintų bankroto bylos inicijavimą ir sudarytų sąlygas skolininkams išvengti bankroto bylos iškėlimo, kadangi vien kreditoriaus reikalavimo ginčijimas užkirstų kelią svarstyti skolininko mokumo ir bankroto bylos iškėlimo klausimą. Todėl teismų praktikoje laikoma, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, pagrįstai manantys, jog turi teisę reikalauti iš įmonės įvykdyti prievoles bei įsipareigojimus, t. y. potencialūs kreditoriai gali inicijuoti įmonei restruktūrizavimo arba bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-906/2009).

16Tuo atveju, kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu, ir skolininkas šį reikalavimą ginčija, sprendžiant, ar toks asmuo turi teisę inicijuoti skolininkui bankroto bylą, kreditoriaus reikalavimo egzistavimas turi būti įvertinamas preliminariai, atsižvelgiant į kreditoriaus, skolininko pateikiamus ir kitomis teisės aktuose nustatytomis priemonėmis galimus gauti įrodymus. Jei teismui nekyla didelių abejonių dėl to, kad bylą inicijuojantis asmuo yra kreditorius, tokio asmens pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui turi būti priimamas ir nagrinėjamas. Pažymėtina, kad aplinkybė, ar bylą inicijavęs asmuo iš tiesų yra kreditorius, bus galutinai nustatyta tik išsprendus šio asmens finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą jau iškeltoje bankroto byloje (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu aplinkybė, jog teismas priėmė ir išnagrinėjo asmens pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui, neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios vėliau sprendžiant klausimą dėl šio asmens kreditorinio reikalavimo tvirtinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-940/2012).

17Kreditorius, kreipdamasis į teismą, turi pagrįsti savo teisinį statusą, todėl teismui turi būti pateikti kreditoriaus reikalavimo teisę pagrindžiantys įrodymai. Kreditorius, kuris kreipiasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalo nurodyti, iš kokių santykių yra kilęs ginčas ir kuo grindžiamas jo reikalavimas. Jeigu toks kreditoriaus nurodymas nėra aiškiai nepagrįstas, jis yra pakankamas teismui su sąlyga, kad skolininkas bankroto bylos iškėlimo stadijoje neginčija kreditoriaus reikalavimo teisės. Jeigu skolininkas ginčija kreditoriaus reikalavimo teisę ir pateikia tai patvirtinančius argumentus bei įrodymus, teismas, nustatęs, kad tarp šalių kilęs ginčas, turi nesvarstyti bankroto bylos iškėlimo klausimo, kadangi į teismą kreipėsi netinkamas subjektas, ir pasiūlyti šalims išspręsti jų ginčą individualaus civilinio proceso tvarka (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-211-330/2016).

18Nagrinėjamos bylos atveju tarp šalių UAB „Ervin“ ir UAB „UHB Agro“ yra kilęs ginčas dėl reikalavimo teisių perleidimo sutarties vykdymo. Teismo vertinimu tik išsprendus minėtą ginčą, bus nustatytas skolinių įsipareigojimų egzistavimo ar neegzistavimo faktas. Aplinkybė, jog UAB „UHB Agro“ nesutinka su įsiskolinimu, pareiškėjai buvo žinoma prieš kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė UAB „UHB Agro“ pateikė įrodymus, jog Lenkijos įmonė EXPERT-OIL SP. z.o.o. nutraukė 2016 m. liepos 14 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartį. Taip pat pateikė įrodymus, jog 2016 m. spalio 5 d. sudarė įsiskolinimo sumokėjimo sutartį su pradine kreditore Lenkijos įmonė EXPERT-OIL SP. z.o.o. ir pagal nurodytą sutartį vykdo įsipareigojimus. Nustatytų aplinkybių kontekste negalima teigti, jog pareiškėja UAB „Ervin“ preliminariai pagrindė savo reikalavimą UAB „UHB Agro“ ir dėl to turi teisę inicijuoti bankroto bylą. Taigi, negalima pareiškėjos laikyti tinkamu subjektu, ĮBĮ 5 straipsnio prasme turinčiu teisę inicijuoti bankroto bylos iškėlimą.

19Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus, kad Vilniaus apygardos teisme (civilinė byla Nr. 2-2041-232/2017) nagrinėjamas ginčas dėl 97 766,56 Eur skolos, kylančios šalių UAB „Ervin“ ir Lenkijos įmonės EXPERT-OIL SP. z.o.o. 2016 m. liepos 14 d. sudarytos reikalavimo teisių perleidimo sutarties pagrindu, pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „UHB Agro“ paliekamas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 4p.).

20Netenkinamas prašymas dėl baudos skyrimo UAB „Ervin“ už pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimą.

21Atsakovė UAB „UHB Agro“, atsižvelgiant į nesąžiningą pareiškėjos UAB „Ervin“ elgesį pareiškiant akivaizdžiai nepagrįstą pareiškimą dėl bankroto bylos UAB „UHB AGRO“ iškėlimo, už piktnaudžiavimą procesu prašo pareiškėjai skirti 5 792 Eur baudą, 50 procentų iš šios baudos sumokant atsakovei.

22Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis atvejais laikytini šalies veiksmai naudojantis tokiomis teisėmis ne pagal jų paskirtį, ne pagal civilinio proceso tikslus arba kai tokiais veiksmais sąmoningai sukeliama kitai proceso šaliai esminė žala. Įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį.

23Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, jog civiliniame procese galiojantis dispozityvumo principas reiškia, jog kiekvienas asmuo yra laisvas pasirinkti savo teisių gynybos būdą, todėl kreditorius savo teises gali įgyvendinti bet kuriuo įstatymo neuždraustu būdu, taigi ir inicijuodamas bankroto bylą skolininkui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-185/2012). Teismo vertinimu, negalima teigti, jog pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo būtų pateiktas aiškiai nepagrįstas, taip siekiant vilkinti procesą ar dėl kokių nors kitų nesąžiningų ketinimų. Taigi, teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis kreipiantis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl nėra pagrindo skirti baudos (CPK 95 str.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų.

25Atsakovė prašo priteisti iš pareiškėjo jos patirtas 1 936 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas už atsiliepimo į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo paruošimą, pateikia nurodyta išlaidas pagrindžiančius įrodymus.

26Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

27Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) (toliau – Rekomendacijos) 1 punkte nustatyta, kad šios rekomendacijos nustato civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalų dydį.

28Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad teismas, nustatydamas priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgia į šiuos kriterijus: bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas, kitas svarbias aplinkybes (2.1–2.10 p.).

29Atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nustatytus maksimalius dydžius (8.2 p.) bei įvertinus bylos pobūdį, jos apimtį, sprendžiama, kad protingas ir pagrįstas atsakovui atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydis yra 800 Eur .

30Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

31palikti nenagrinėtą pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „UHB Agro“.

32Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės „UHB Agro“ prašymo dėl baudos skyrimo uždarajai akcinei bendrovei „Ervin“ už pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimą.

33Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“ (juridinio asmens kodas 120275396) 800 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „UHB Agro“ (juridinio asmens kodas 303402007) naudai.

34Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rosita... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos... 3. Teismas... 4. Pareiškėja UAB „Ervin“ pateikė pareiškimą dėl bankroto bylos UAB... 5. Nurodo, jog remiantis atsakovo metinių finansinių ataskaitų už 2015 metus... 6. Atsakovė UAB „UHB Agro“ atsiliepimu prašo pareiškėjo pareiškimą dėl... 7. Nurodo, jog pareiškėjas neturi reikalavimo teisės atsakovo atžvilgiu.... 8. Nurodo, kad UAB „UHB AGRG“ yra moki įmonė. Pradelsti atsakovo... 9. Nurodo, jog vertinant pareiškėjo atliekamų veiksmų visumą: 1) nepagrįstas... 10. Teismas... 11. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo paliekamas nenagrinėtas.... 12. Remiantis bylos duomenimis ir šalių paaiškinimais nustatyta, kad 2016 m.... 13. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, jog... 14. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 5... 15. Tačiau nei ĮBĮ nuostatose, nei teismų praktikoje nėra suformuota... 16. Tuo atveju, kai kreditoriaus reikalavimas nėra patvirtintas įsiteisėjusiu... 17. Kreditorius, kreipdamasis į teismą, turi pagrįsti savo teisinį statusą,... 18. Nagrinėjamos bylos atveju tarp šalių UAB „Ervin“ ir UAB „UHB Agro“... 19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei įvertinus, kad Vilniaus apygardos... 20. Netenkinamas prašymas dėl baudos skyrimo UAB „Ervin“ už pareiškimo dėl... 21. Atsakovė UAB „UHB Agro“, atsižvelgiant į nesąžiningą pareiškėjos... 22. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsnio 1... 23. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nurodoma, jog civiliniame procese... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 25. Atsakovė prašo priteisti iš pareiškėjo jos patirtas 1 936 Eur dydžio... 26. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 27. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 28. Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad teismas, nustatydamas priteistino... 29. Atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino... 30. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 296... 31. palikti nenagrinėtą pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“... 32. Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės „UHB Agro“ prašymo dėl baudos... 33. Priteisti iš pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Ervin“... 34. Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...