Byla 2A-516-516/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės Ūkio banko apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimo, kuriame jo ieškinys patenkintas iš dalies, o priešieškinis patenkintas, civilinėje byloje Nr. 2-411-324/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės Ūkio banko ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „MMGG“, uždarajai akcinei bendrovei „Brendas“, uždarajai akcinei bendrovei „Eikina“, uždarajai akcinei bendrovei „BCB group“ dėl turto išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo, nuostolių priteisimo ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Brendas“ priešieškinį dėl valdymo teisių gynimo, tretieji asmenys akcinė bendrovė DNB lizingas, uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės gelžbetonis“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl vindikacinio ieškinio taikymo sąlygų ir nuostolių atlyginimo.

5Ieškovas BAB Ūkio bankas 2012 m. vasario 22 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė: 1) išreikalauti iš atsakovo UAB „Brendas“ neteisėto valdymo ieškovui priklausantį turtą – betoninių žiedų gamybos linijos MAGIC 2500 su visa komplektuojančia įranga (toliau – turtas, įranga) ir įpareigoti atsakovą šį turtą ir dokumentaciją perduoti ieškovui natūra, leisti ieškovo ir / ar jo įgaliotiems asmenims atlikti šio turto demontavimo ir išvežimo darbus, užtikrinti pateikimą į teritoriją ir patalpas, esančias Stoties g. 49, Marijampolė, prieigą prie elektros srovės, vandens ir suspausto oro šaltinių, leisti prie jų prisijungti ir naudotis; 2) priteisti iš solidariųjų atsakovų UAB „Eikina“, UAB „Brendas“, UAB „BCB group“ 1 392 583,70 Lt nuostolių; 3) netenkinus šio reikalavimo dėl nuostolių priteisimo, iš atsakovo UAB „MMGG“ priteisti 1 200 000 Lt baudą; 4) priteisti iš solidariųjų atsakovų UAB „Eikina“, UAB „MMGG“, UAB „Brendas“, UAB „BCB group“ po 665,20 Lt negautų pajamų atlyginimą už kiekvieną neteisėtą turto valdymo dieną skaičiuojant nuo 2012 m. gegužės 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos; 5) priteisti iš solidariųjų atsakovų UAB „Eikina“, UAB „MMGG“, UAB „Brendas“, UAB „BCB group“ 6 procentų dydžio procesines palūkanas.

6Nurodė, kad 2008 m. birželio 5 d. ieškovas ir UAB „Marijampolės gelžbetonis“ sudarė kredito sutartį Nr. KT07-121/08 dėl kredito suteikimo turtui įsigyti, kuris buvo sumontuotas patalpose, adresu Stoties g. 49, Marijampolėje, priklausančiose AB DNB Lizingas, kurios lizingo sutarties pagrindu buvo perduotos atsakovui UAB „Eikina“, o šiuo metu lizingo sutarties pagrindu yra perduotos atsakovui UAB „Brendas“. UAB „Marijampolės gelžbetonis“, užtikrindamas prievolių įvykdymą, ginčo turtą ieškovui įkeitė. UAB „Marijampolės gelžbetonis“ iškėlus bankroto bylą bei nepavykus parduoti ginčo turto varžytynių proceso metu, ieškovas 2010 m. gruodžio 28 d. perėmė įkeistą turtą ir tapo jo savininku.

72010 m. gruodžio 28 d. sudarė su UAB „MMGG“ pasaugos sutartį Nr. 60-709/2010 (toliau – Pasaugos sutartis) ir perdavė turtą atsakovui UAB „MMGG“ saugoti. Pasaugos sutarties 2.1 ir 3.3 punktuose susitarė, kad turtas perduodamas saugoti nuo 2010 m. gruodžio 28 d. iki 2011 m. kovo 31 d. ir turi būti grąžintas 2011 m. kovo 31 d. vidurdienį. Pasibaigus 2011 m. kovo 31 d. nurodytam turto grąžinimo terminui, saugotojas jo ieškovui negrąžino, nesudarė galimybių pačiam atsiimti turtą, nesąžiningai juo naudojosi, gamino betono šulinių žiedus iš to gavo pelną. Tai patvirtina 2011 m. gegužės 6 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas. Jis ne kartą žodžiu ir raštu kreipėsi į saugotoją, kad jis grąžintų turtą bei nustotų juo naudotis, tačiau į prašymus nebuvo reaguojama.

8Neteisėtu ginčo turto valdymu ir naudojimu atsakovai padarė jam nuostolių: UAB „MMGG“ pagal Pasaugos sutartį neturėjo teisės naudoti saugomo turto ar leisti juo naudotis kitiems asmenims, privalėjo jį grąžinti ieškovui, tačiau turtą naudojo nuo 2010 m. gruodžio 28 d. iki 2012 m. gegužės 15 d., jo negrąžino, vėliau perdavė su saugotoju susijusiems asmenims UAB „Eikina“ ir „Brendas“. Atsakovai UAB „BCB group“, UAB „Eikina“ ir UAB „Brendas“, būdami susiję asmenys, negalėjo nežinoti, kad ieškovas nėra suteikęs teisės naudotis turtu, tai yra atliko neteisėtus veiksmus. Atsakovas saugotojas, naudodamasis turtu, iš neteisėtų veiksmų gavo naudą, kurią, ieškovo manymu, visi atsakovai pasidalijo per akcininkus, todėl ši gauta nauda pripažintina nuostoliais.

9Atsakovai UAB „Eikina“, UAB „MMGG“, UAB „Brendas“ ir UAB „BCB group“ turi atsakyti solidariai, nes neteisėtus veiksmus atliko visi atsakovai: saugotojas, nesilaikydamas Pasaugos sutarties sąlygų, neteisėtai naudojosi turtu, sutartyje nustatytu terminu negrąžino jo ieškovui, tuo tiesiogiai padarydamas žalos; UAB „BCB group“, kontroliuodamas įmones UAB „Eikina“, UAB „MMGG“ ir UAB „Brendas“, sudarė sąlygas šių asmenų neteisėtam elgesiui, nesiėmė jokių veiksmų, kurie galėtų užkirsti kelią žalos atsiradimui bei didėjimui ar kad turtas būtų grąžintas ieškovui (CK 6.6 straipsnio 3 dalis, 6.279 straipsnio 1 dalis). Atsakovas UAB „BCB group“ atsako ir subsidiariai pagal CK 2.50 straipsnio 3 dalį, nes kontroliuodamas minėtas įmones, aktyviai dalyvavo šių juridinių asmenų valdyme, todėl tyčia atliko veiksmus, siekdamas gauti naudos iš ieškovo turto.

10Ieškovo teigimu, atsakovo UAB „MMGG“ pardavimų pajamos 2011 m. iš turto pagamintos produkcijos sudarė 897 823,30 Lt, 2012 m. – 494 760,40 Lt, iš viso – 1 392 583,70 Lt, kurie pripažintini ieškovui priteistinais nuostoliais. Be to, ieškovas nuo 2012 m. gegužės 15 d., kai buvo nutrauktos galimybės naudotis turtu, iki 2014 m. gegužės 13 d. galėjo iš turto nuomos gauti 477 613,60 Lt pajamų, tačiau dėl UAB „Brendo“ neteisėto valdymo jų negavo ir kiekvieną mėnesį negauna 19 956,00 Lt. Todėl solidariai iš atsakovų UAB „Brendas“, UAB „MMGG“, UAB „Eikina“ ir UAB „BCB group“ priteistinas 665,20 Lt negautų pajamų atlyginimas už kiekvieną neteisėtą turto valdymo dieną iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Atsakovas UAB „Brendas“ pateikė priešieškinį ir prašė įpareigoti ieškovą per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos demontuoti ir išsivežti jam priklausantį ginčo turtą iš atsakovo UAB „Brendas“ valdomų patalpų.

12Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 2 d. AB DNB bankas, UAB „Eikina“ ir UAB „Brendas“ sudarė sutartį dėl teisių ir pareigų perleidimo, pagal kurią UAB „Brendas“ perėmė visas UAB „Eikina“ teises ir pareigas, kylančias iš 2007 m. spalio 8 d. lizingo sutarties Nr. 200710F-1327 ir tokiu būdu UAB „Brendas“ nuo 2011 m. gruodžio 2 d. tapo teisėtu lizingo sutartimi lizinguojamo turto – patalpų, esančių adresu Stoties g. 49, Marijampolėje, kuriose yra ginčo turtas, valdytoju ir naudotoju. Pasaugos sutarties 5.1 punkte šalys buvo susitarusios, kad pasibaigus pasaugos terminui ar nutraukus šią sutartį, ieškovas privalo nedelsdamas atsiimti saugoti perduotą turtą. Sulygtas saugojimo terminas yra pasibaigęs, tačiau ieškovas iki šios dienos nėra įvykdęs savo prievolės atsiimti įrangą. Ieškovas melagingai nurodo apie UAB „Brendas“ užvaldytą turtą, nes atsakovas ne kartą ragino ieškovą demontuoti ginčo turtą, pateikti demontavimo projektą, darbus atliksiančių darbuotojų kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, garantinį raštą dėl nuostolių atlyginimo, informuoti, ar yra atliktas rizikos įvertinimas, ar bus sumokėta už sunaudotą elektrą, kitus nuostolius, kurie galimi demontuojant turtą, nes jis yra įbetonuotas į grindis. Nurodė, kad ieškovui pateikė visą reikalingą informaciją apie įrangos išmontavimo darbus, pasiūlymą su jų įkainiais ir reikalingais įrankiais, tačiau ieškovas visiškai nereagavo į siųstus raštus, nebendravo, siūlytu laiku neatvyko ir įrangos neišsimontavo, ieškovo atstovai niekada nebuvo realiai atvykę įrangos demontavimui, o vietoj to pareiškė nepagrįstą ieškinį teisme. Atsakovo nuomone, ieškovas, sužinojęs, kad įrangos demontavimui reikalingi dideli finansiniai ištekliai, sąmoningai vengia demontuoti ir išsigabenti įrangą, saugiai ir neatlygintinai esančią atsakovo patalpose, nepaisydamas atsakovo patiriamų nuostolių (dėl ieškovo įrangos jis negali patalpų parduoti, išnuomoti, privalo mokėti mokesčius už paslaugas, kurios reikalingos turtui išlaikyti). Teigė, kad o ieškovo prašomi priteisti nuostoliai atsirado dėl jo paties neteisėtų veiksmų ir kaltės (įrangos nedemontavimo ir neišgabenimo bei nevykdytos Pasaugos sutartyje įtvirtintos prievolės perimti įrangą, pasibaigus sulygtam jos saugojimo terminui).

13II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

14Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškovo BAB Ūkio banko ieškinį patenkino iš dalies ir jam iš atsakovo UAB „MMGG“ priteisė 84 037 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio procesines palūkanas. Priešieškinį patenkino iš dalies ir įpareigojo ieškovą per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo savo sąskaita demontuoti ir išsivežti jam priklausantį turtą iš patalpų, esančių Stoties g.49, Marijampolėje, prieš septynias dienas iki demontavimo darbų pradžios informuoti šių patalpų savininką AB DNB lizingas ir jų valdytoją UAB „Brendas“.

15Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė visų vindikacinio ieškinio sąlygų.

16Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis – kad ieškovas 2010 m. gruodžio 28 d. turto perdavimo kreditoriui aktu perėmė UAB „Marijampolės gelžbetonis“ įkeistą turtą ir tapo jo savininku; kad 2010 m. birželio 1 d. subnuomos sutartimi Nr. SB-01/06/10 UAB „Eikina“ ginčo patalpas subnuomojo UAB „MMGG“; kad ieškovas ir atsakovas UAB „MMGG“ 2010 m. gruodžio 28 d. sudarė Pasaugos sutartį; kad 2011 m. gruodžio 2 d. AB DNB bankas, UAB „Eikina“ ir UAB „Brendas“ sudarė sutartį dėl teisių ir pareigų perleidimo, pagal kurią UAB ,,Brendas“ perėmė visas UAB „Eikina“ teises ir pareigas, kylančias iš 2007 m. spalio 8 d. lizingo sutarties Nr. 200710F-1327; kad 2011m. gruodžio 2 d. AB DNB bankas ir UAB „Brendas“ sudarė lizingo sutartį Nr. SP200710F-1327-01 ir tokiu būdu UAB „Brendas“ nuo 2011 m. gruodžio 2 d. tapo teisėtu lizingo sutartimi lizinguojamo turto – patalpų, esančių adresu Stoties g. 49, Marijampolėje, kuriose yra ginčo turtas, valdytoju ir naudotoju; kad 2011 m. vasario 1 d. subnuomos sutartimi Nr. SB-01/02/2011-11 patalpas, kuriose yra ginčo įranga, UAB „Brendas“ subnuomojo UAB „MMGG“, ši sutartis nutraukta 2011 m. lapkričio 21 d, – teismas konstatavo, kad šios aplinkybės paneigia ieškovo teiginius, jog UAB „Brendas“ jo turtą užvaldė neteisėtai – šis atsakovas 2011 m. gruodžio 2 d. tapo nuomininku patalpų, kuriose stovėjo ieškovui priklausantis daiktas, pagal sumontavimo pobūdį buvęs tų patalpų dalimi.

17Teismas sprendė, kad ieškovas pats nesiėmė realių veiksmų, jog atsiimtų turtą. Tokią išvadą grindė tuo, kad pats ieškovas tiek ieškinyje, tiek bylos nagrinėjimo metu pripažino, jog ginčo turtas yra labai sudėtingas įrenginys, jam būtinas pastovus elektros energijos tiekimas (įskaitant ir užplombuotą įrangos būvį), išmontavimui reikia savaitės laiko, turi dirbti mažiausiai du mechanikai, trys pagalbiniai darbuotojai, iš gamintojo pusės – du inžinieriai technikai, įrangos išvežimui reikia apie aštuonių transporto priemonių, krano ir pakrovėjų, išmontavimas galimas tik sustabdžius įrangos veikimą, užplombuojant įrenginį, o įrangos paėmimo procesas užsitęstų iki trijų mėnesių. Be to, bylos nagrinėjimo metu ieškovas pripažino, jog Pasaugos sutartyje nurodytu laiku iki 2011 m. kovo 31 d. turto patikrinimo neatliko, turto perdavimo–priėmimo akto neparuošė, sutartyje nurodytu laiku jo pasiimti neatvyko, į UAB „Brendas“ valdomas patalpas ieškovo atstovai nebuvo atvykę su įrangos gamintoju ir / ar kitais specialistais, tinkamais įgaliojimais, reikiama technika, antstoliai faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose fiksavo tik įrangos veikimą, naudojimą, plombavimą. Nurodė, kad ieškovo teiginius apie tai, jog įrangą galima demontuoti tik gavus leidimą iš UAB „Brendas“ prisijungti prie patalpose esančios elektros srovės, vandens ir suspausto oro šaltinių, paneigia įrangos gamintojo komercinis pasiūlymas, UAB „Brendas“ pateikti statybinės įrangos nuomos kompanijų pasiūlymai ir ieškovo liudytojo R. K. paaiškinimai, kad elektros srovės, vandens ir suspausto oro šaltinius galima techniškai nesudėtingu būdu atsigabenti (pvz., išsinuomotus) ir juos panaudoti savarankiškai. Atkreipė dėmesį į tai, kad 2014 m. rugsėjo 11 d. teismo posėdyje ieškovo atstovai neįvardijo konkrečių UAB „MMGG“, UAB „Eikina“, UAB „BCB group“ raštų ar veiksmų, rodančių neleidimą atsiimti įrangą, nenurodė, su kokiomis konkrečiomis demontavimo darbus atliksiančiomis įmonėmis buvo sutarę dėl įrangos demontavimo, nepagrindė jos užplombavimo tikslo.

18Nurodė, kad ieškovo pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai nepagrindžia jo teiginių apie atsakovo trukdymą susigrąžinti ginčo turtą, nes juose užfiksuota, kaip tris kartus buvo tikrinama ginčo turto eksploatavimo aplinkybė, taip pat nurodyta, kad trukdoma jį užplombuoti. Tokią išvadą grindė tuo, kad pagal bylos duomenis pirmajam demontavimo etapui yra reikalinga sutartis su gamintoju dėl įrenginio patikros (testavimo), kuri būtina prieš įrenginio ir patalpų užplombavimą.

19Teismo vertinimu, byloje esantys raštai, liudytojų parodymai, ieškovo atstovų paaiškinimai ir sutartys patvirtina, kad ieškovas, ieškinį teisme pareiškęs 2012 m. vasario 22 d., susirašinėjimą su įrangos gamintoju dėl įrangos demontavimo ir išsigabenimo pradėjo tik 2012 m. balandžio ir gegužės mėnesiais, t. y. iki ieškinio pareiškimo su gamintoju dėl išmontavimo nekontaktavo, nors pagal Pasaugos sutarties nuostatas ginčo daikto pasiėmimo veiksmus turėjo atlikti būtent ieškovas.

20Remdamasis šiomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad nei iki ieškinio pareiškimo, nei bylos nagrinėjimo metu ieškovas nebuvo ir nėra pasirengęs atsiimti ginčo daiktą jo nurodytu būdu – jį išmontuojant, nes ieškovo bankroto administravimo išlaidų sąmatoje tam nėra numatyta lėšų, su gamintoju nesudaryta sutartis dėl išmontavimo, todėl atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius apie saugotojo UAB „MMGG“ atliktus neteisėtus veiksmus, įtakojusius jo valdymo teisės praradimą.

21Sprendė, kad ginčo turto buvimas UAB „Brendas“ nuomojamose patalpose, pažeidžia jo teises naudotis ir valdyti patalpas, kuriose ši įranga yra, todėl tenkino atsakovo priešieškinį.

22Pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo atlyginti jo nuostolius, teismas nurodė, kad Pasaugos sutarties 4.8 punkte šalys buvo susitarusios, kad saugotojas neturi teisės naudoti saugojamo turto, tačiau atsakovas UAB „MMGG“ pripažino, jog iki Pasaugos sutarties galiojimo pabaigos ginčo daiktą naudojo pagal paskirtį betoninių žiedų gamybai ir pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus.

23Teismas, remdamasis 2011 m. gegužės 6 d. antstolio S. U. faktinių aplinkybių konstatavimo protokole užfiksuotu įrangos eksploatavimo faktu, 2011 m. gruodžio 9 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu, kuriame užfiksuotas UAB „MMGG“ internetinio puslapio skelbimas apie 2011 m. lapkričio mėnesio betoninių šulinių akcijas, į aplinkybę, kad UAB „Brendas“ patalpas iki 2011 m. lapkričio 21 d. subnuomojo UAB „MMGG“, sprendė, jog UAB „MMGG“ ginčo įrangą eksploatavo iki pastarosios datos.

24Konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog šis atsakovas turtu naudojosi ilgiau. Spendė, kad patalpoje užfiksuotų betoninių žiedų buvimas nereiškia, kad jie buvo pagaminti po 2011 m. lapkričio 21 dienos, nes antstolis neužfiksavo paties gamybos proceso, atsakovų atstovai teigė, jog žiedai pagaminti anksčiau.

25Nurodė, kad atsakovas UAB „MMGG“ 2011 m. pardavęs produkciją, pelno negavo, patyrė 214 474 Lt nuostolių (šulinio elemento savikaina buvo didesnė nei pardavimo pajamos), 2012 m. gavo 298 511 Lt pelną. Nurodė, kad tokiu būdu 2011–2012 metais atsakovo gautas pelnas, pardavus 2011 metais pagamintą produkciją, atėmus nuostolius, yra 84 037 Lt (298 511-214 474), kurie priteistini ieškovui iš atsakovo UAB „MMGG“. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo teiginius, kad atsakovo pateikti buhalteriniai dokumentai yra neteisingi nurodęs, kad ieškovas neprašė byloje skirti buhalterinės ekspertizės, nepateikė įrodymų, paneigiančių šiuos duomenis.

26Sprendė, kad nėra pagrindo UAB „MMGG“ neteisėtais veiksmais ieškovui padarytus 84 037 Lt nuostolius priteisti solidariai iš visų atsakovų. Nurodė, kad pagal CK 6.279 straipsnio 1 dalį nukentėjusiam asmeniui solidariai atsako asmenys, bendrai padarę žalos. Tačiau nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad UAB „Brendas“ ir UAB „Eikina“ būtų atlikę kokius nors neteisėtus veiksmus nei dėl ginčo daikto naudojimo iki 2011 m. lapkričio 21 d., nei dėl jo negrąžinimo ieškovui. Sprendė, kad UAB „BCB group“ buvimas UAB „MMGG“ akcininku savaime neįrodo, jog jis nulėmė įmonės veiksmus, priimant sprendimą dėl saugomo turto naudojimo gamybai, nes ši įmonė ir UAB „MMGG“ yra savarankiški juridiniai asmenys, o ieškovas nepateikė įrodymų, jog UAB „BCB gruop“ kaip UAB „MMGG“ akcininkas priėmė sprendimą dėl saugomo turto eksploatavimo, ar kad jam buvo žinomas Pasaugos sutarties turinys, todėl nėra pagrindo konstatuoti nesąžiningus akcininko veiksmus. Be to, konstatavus, kad dėl ginčo turto neatsiėmimo kaltas pats ieškovas, o ne atsakovai, nėra pagrindo spręsti, jog UAB „BCB group“ turėjo, tačiau nesiėmė jokių veiksmų, kurie galėtų užkirsti kelią žalos atsiradimui bei didėjimui ar sudarė sąlygas atsakovui UAB „Brendas“ užvaldyti turtą.

27Nurodė, kad taip pat nėra įstatyminio pagrindo taikyti UAB „BCB group“ subsidiarią atsakomybę, nes nėra sąlygų jos taikymui (CK 2.50 straipsnio 3 dalis, CK 2.83 straipsnio 3 dalis, CK 2.98, 2.104 straipsniai).

28Konstatavęs, kad pats ieškovas nevykdė Pasaugos sutartimi prisiimtos pareigos laiku atsiimti perduotą saugoti turtą, teismas atmetė kaip nepagrįstą ieškovo reikalavimą dėl baudos priteisimo ir 665,20 Lt negautų pajamų atlyginimo.

29II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

30Ieškovas BAB Ūkio bankas apeliaciniame skunde prašo panaikinti paminėtą Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimą ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Skunde teigia, kad:

  1. Teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl nepagrįstai sprendė, kad ieškovas neįrodė vindikacijos sąlygų ir be pagrindo patenkino atsakovo UAB ,,Brendas“ priešieškinį. Priešingai nei sprendė teismas, UAB ,,Brendas“ ginčo patalpų subnuomininku tapo 2011 m. vasario 1 d., kai su UAB ,,Eikina“ sudarė teritorijos ir gamybinių patalpų subnuomos sutartį, būtent nuo šios datos atsakovas neteisėtai užvaldė ieškovui priklausantį turtą. Taigi turtą ieškovas prarado be savo valios. Byloje pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai patvirtina ieškovo teiginius, kad jam buvo trukdoma atsiimti ginčo turtą, neleidžiama plombuoti įrangos, nors tai buvo pradinė turto išmontavimo sąlyga, kad turtą neteisėtai valdo atsakovas UAB ,,Brendas“, kuris pareiškė priešieškinį šioje byloje; turtas yra natūra, o ieškovo ir atsakovo nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai.
  2. Teismo sprendimas yra nemotyvuotas, nes jame ne tik nenurodyta, kodėl teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė visų vindikacijos sąlygų ir patenkino priešieškinį, bet taip pat teismas neatliko įrodymų vertinimo. Tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.
  3. Teismas nepagrįstai priteisė per mažą ieškovo nuostolių atlyginimą. Ieškovas, remdamasis atsakovo UAB ,,MMGG“ pateiktais finansiniais dokumentais, nustatė, kad pajamos, gautos iš turto pagamintos produkcijos pardavimo 2011-2012 m. sudarė 1 392 583,70 Lt be PVM, kurios laikytinos atsakovų gauta nauda, pasidalyta tarpusavyje susijusių asmenų, pripažintina ieškovo nuostoliais. Atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, negrąžino turto ieškovui, kuris negalėjo iš ginčo turto gauti pajamų, taigi tarp neteisėtų veiksmų ir ieškovo nuostolių egzistuoja priežastinis ryšys. Atsakovai nepaneigė kaltės prezumpcijos, taigi yra visos civilinės atsakomybės sąlygos.
  4. Teismas be pagrindo netenkino ieškininio reikalavimo dėl negautų pajamų priteisimo. Turtas, iš kurio galima gauti pajamų, neteisėtai nebuvo grąžintas ieškovui, todėl atsakovai privalo atlyginti ieškovo negautas pajamas.
  5. Teismas nepagrįstai nuostolių atlyginimą priteisė ne solidariai, o tik iš atsakovo UAB ,,MMGG“, nes visi atsakovai atliko neteisėtus veiksmus. Šis atsakovas, nesilaikydamas Pasaugos sutarties sąlygų, negrąžino turto ieškovui, suteikė atsakovui UAB ,,Brendas“ galimybę naudotis ginčo turtu. UAB ,,BCB group“ kontroliuodama UAB ,,Eikina“, UAB ,,MMGG“ ir UAB ,,Brendas“, sudarė sąlygas jų neteisėtam elgesiui ir nesiėmė jokių veiksmų, kurie galėtų užkirsti kelią žalos atsiradimui, nesiėmė jokių veiksmų, kad turtas būtų grąžintas ieškovui. Taigi įmones UAB ,,Eikina“, UAB ,,MMGG“ ir UAB ,,Brendas“ sieja bendri veiksmai neteisėtų veiksmų atžvilgiu, todėl jos atsako solidariai. UAB „BCB group“ atsako ir subsidiariai, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad CK 2.50 straipsnio 3 dalyje nustatyta papildoma atsakomybė juridinio asmens dalyviams, jog jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės prisidengdami ribota turtine atsakomybe, taikoma tais atvejais, kai jų nesąžiningi veiksmai lemia juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievoles kreditoriui, nustačius, kad jis kaltas dėl nesąžiningų veiksmų atlikimo. Tokiu atveju pakanka konstatuoti, jog sandoris nesąžiningas, neanalizuojant sandorio teisėtumo klausimo; nesąžiningų veiksmų nustatymas yra pakankamas pagrindas taikyti juridinio asmens dalyviui subsidiariąją atsakomybę (2004 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3A-3-124/2004). Atsakovas UAB „BCB group“, kontroliuodamas minėtas įmones, aktyviai dalyvavo šių juridinių asmenų valdyme, todėl negalėjo nežinoti, priešingai, tyčia atliko veiksmus, siekdamas gauti naudos iš ieškovo turto.
  6. Teismas nepagrįstai nepriteisė 1 200 000 Lt baudos, nes Pasaugos sutarties 8.4 punkte šalys buvo susitarusios, kad atsakovui negrąžinant turto ilgiau kaip trisdešimt dienų, atsakovas moka turto vertės dydžio baudą. Ieškovas prašė įskaityti sutartą netesybų sumą į priteistinus nuostolius, tačiau netenkinus šio reikalavimo, teismas privalėjo priteisti sutarto dydžio netesybas.

31Atsakovas UAB ,,Brendas“ atsiliepime į ieškovo BAB Ūkio banko apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas ir prijunti kartu su atsiliepimu pateikiamus naujus rašytinius įrodymus, kurie patvirtina, kad net ir po teismo sprendimo priėmimo ieškovas neketina atsiimti turto, o siekia jį apdrausti. Atsiliepime taip pat prašo skirti ieškovui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis, nes ieškovas pateikė apeliacinį skundą, nors iš esmės jo tikslas atgauti ginčo turtą buvo patenkintas, skunde nurodo, kad teismo sprendimas yra be motyvų, nors motyvuojamoji jo dalis sudaro net 10 lapų. Be to, ieškovas vilkina bylos nagrinėjimą, nes siekia grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, kur byla jau buvo nagrinėjama beveik tris metus. Atsiliepime nurodo šiuos pagrindinius argumentus:

 1. Priešingai nei teigia apeliantas, teismas pagrįstai sprendė, kad jis neįrodė visų vindikacinio ieškinio sąlygų. Byloje nekilo ginčo dėl to, kad turtas priklauso ieškovui. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai patvirtina, kad ieškovas nė karto nebuvo atvykęs į ginčo patalpas dėl turto demontavimo, byloje esantys atsakovo raštai įrodo, kad ieškovas nesiėmė ir neketino imtis jokių realių veiksmų įrangos demontavimui ir siekė kuo ilgiau neišsigabenti ginčo turto. Atsakovas ne kartą bylos nagrinėjimo metu siūlė ieškovui sudaryti taikos sutartį, tačiau ieškovas atsisakė.
 2. Apeliantas skunde nepateikė jokių motyvų, kodėl, jo nuomone, teismas nepagrįstai patenkino atsakovo priešieškinį. Ieškovas neginčija teismo nustatytų aplinkybių, kad jis iki ieškinio pateikimo su atsakovu nekontaktavo, įrangos pasiimti neturėjo nei techninių galimybių, nei tam numatytų lėšų.
 3. Teismas pagrįstai nepriteisė nuostolių iš visų atsakovų, nes atsakovai UAB ,,Eikina“, UAB ,,MMGG“ ir UAB ,,Brendas“ neatliko jokių neteisėtų veiksmų. Ieškovas patikslintame ieškinyje buvo pripažinęs, kad žalą sukėlė tik atsakovas UAB ,,MMGG“, kuris nesilaikė Pasaugos sutartyje numatyto įsipareigojimo nenaudoti ginčo turto. Ieškovo prašomi priteisti nuostoliai atsirado dėl jo paties kaltės, todėl šiuo atveju tai būtų pagrindas atleisti atsakovus nuo atsakomybės.
 4. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad teismo sprendimas yra be motyvų, nes motyvuojamoji dalis sudaro net 10 lapų iš 22, visi įrodymai yra įvertinti, o aplinkybės ištirtos ir nustatytos.

32Atsakovai UAB ,,BCB group“ ir UAB ,,MMGG“ atsiliepimuose į ieškovo BAB Ūkio banko apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsakovas UAB ,,Brendas“.

33Trečiasis asmuo AB DNB lizingas atsiliepime į ieškovo BAB Ūkio bankas skundą prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra.

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nagrinėja pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą pagal apelianto ieškovo BAB Ūkio banko apeliaciniame skunde nustatytas ribas.

36Dėl vindikacijos sąlygų

37Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė teismo taikyti CK 4.95 straipsnyje įtvirtintą civilinių teisių gynimo būdą (vindikaciją) ir išreikalauti iš atsakovo UAB „Brendas“ neteisėto valdymo jam priklausantį turtą – betoninių žiedų gamybos linijos MAGIC 2500 su visa komplektuojančia įranga.

38Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą nurodyta, kad vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas, t. y. jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas, o ieškovas privalo paneigti šią prezumpciją, įrodydamas savo nuosavybės teisę, t. y. ieškovas privalo įrodyti, kad turi nuosavybės teisę į turtą reikalavimo pareiškimo momentu ir kad tokią teisę turėjo iki turtą neteisėtai užvaldant asmeniui, iš kurio reikalaujama grąžinti turtą. Be to, savininkas privalo įrodyti įstatyme nustatytas sąlygas, kuriomis jis prarado daiktą, bei paneigti įstatyme įtvirtintą įgijėjo sąžiningumo prezumpciją, tada jis gali atgauti savo daiktą natūra (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-452/2010, 2015 m. liepos 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-451-686/2015 ir kt.). Taigi apeliantas, reikšdamas vindikacinį ieškinį, privalėjo įrodyti visas pirmiau išvardytas ieškinio faktinio pagrindo aplinkybes.

39Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė įrodymų vertinimo taisykles, neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, todėl nepagrįstai konstatavo, jog jis neįrodė visų vindikacinio ieškinio tenkinimo sąlygų. Be to, apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, todėl naikintinas dėl absoliutaus jo negaliojimo pagrindo.

40Pasisakydama šiuo klausimu, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad civilinio proceso normų pažeidimas gali būti pagrindu panaikinti teismo sprendimą tik tuo atveju, jeigu dėl tokio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 straipsnio 1 dalis). Taigi, sprendimui panaikinti nepakanka konstatuoti CPK normų pažeidimą, bet būtina nustatyti ir tokio pažeidimo pasekmę, t. y. neteisingą bylos išnagrinėjimą.

41Civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių dispozityvumo, rungimosi ir lygiateisiškumo principais. Rungimosi principas, įtvirtintas CPK 12 straipsnyje, lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims: kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti.

42Aiškindamas įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK 185 straipsnyje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformulavo esmines nuostatas, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas, remdamasis įrodymų pakankamumo taisykle, pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje; teismo įsitikinimo laipsnis ar kriterijai pagal CPK nekonkretizuoti; kad pagal įrodinėjimo procese CPK įtvirtintą supratimą faktas vertinamas kaip įrodytas, jeigu taip sprendžiama protingo žmogaus požiūriu: faktas pripažintinas įrodytu esant visiškam arba beveik visiškam vidiniam teismo įsitikinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013 ir kt.).

43Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas turi pagrindą konstatuoti byloje reikšmingų aplinkybių egzistavimą arba neegzistavimą, kad faktiniai duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais, daiktiniais įrodymais, apžiūrų protokolais, ekspertų išvadomis, nuotraukomis, vaizdo ir garso įrašais ir kitomis priemonėmis (CPK 177 straipsnio 1 ir 2 dalys). Tais atvejais, kai įstatyme nereikalaujama tam tikras bylos aplinkybes įrodinėti tik tam tikromis įrodinėjimo priemonėmis (CPK 177 straipsnio 3 dalis), teismas vertina visus įrodymus, atitinkančius leistinumo, sąsajumo, patikimumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2012; 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-110/2013 ir kt.).

44Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus, vadovaudamasi paminėtomis įrodymų vertinimo taisyklėmis, sprendžia, kad nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus, netinkamai nustatė aktualias bylos aplinkybes ir konstatavęs, kad jis neįrodė visų vindikacijos sąlygų, priėmė nepagrįstą sprendimą (CPK 185 straipsnis).

45Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta ir šalys to neginčija, kad ieškovas 2010 m. gruodžio 28 d. iš bankrutuojančio skolininko UAB „Marijampolės gelžbetonis“ perėmė įkeistą ginčo turtą nepavykus jo parduoti varžytynių proceso metu, kuris buvo įrengtas (sumontuotas) UAB „MMGG“ iš UAB „Eikina“ 2010 m. birželio 1 d. sutartimi išsinuomotose patalpose, ir tapo jo savininku. Taigi, tarp šalių nėra ginčo dėl ieškovo nuosavybės teisės į turtą. Tarp šalių taip pat nėra ginčo, kad nors turtas yra ieškovo nuosavybė, tačiau faktiškai ieškovas jo valdymą yra praradęs – jį valdo atsakovas UAB ,,Brendas“, o pats ieškovas, įgijęs nuosavybės teisę į turtą, faktiškai jo valdyti nepradėjo, nes 2010 m. gruodžio 28 d. sudarė Pasaugos sutartį Nr. 60-709/2010 su patalpų, kuriose buvo ginčo turtas, valdytoju UAB „MMGG“ ir perdavė turtą neatlygintinai saugoti šiam atsakovui. Pasaugos sutarties 2.1 ir 3.3 punktuose šalys susitarė, kad turtas perduodamas saugoti nuo 2010 m. gruodžio 28 d. iki 2011 m. kovo 31 d. ir turi būti grąžintas 2011 m. kovo 31 d. vidurdienį. Byloje taip pat nėra ginčo ir dėl aplinkybės, kad apelianto ir atsakovo UAB „Brendas“ nesieja jokie prievoliniai teisiniai santykiai. Taigi, esminis ginčas, kilęs tarp ieškovo ir atsakovų yra dėl aplinkybės, ar turto valdymą jo savininkas (ieškovas) prarado prieš savo valią.

46Minėta, jog ieškovo nuosavybėn turtas perėjo tuo metu, kai statinius, kuriuose šis turtas buvo sumontuotas, iš UAB ,,Eikina“ nuomojosi UAB ,,MMGG“ 2010 m. birželio 1 d. subnuomos sutarties Nr. SB-01/06/10 pagrindu. Vėliau pastato valdytojai keitėsi tokia tvarka bei eiliškumu: paminėta UAB ,,Eikina“ ir UAB ,,MMGG“ 2010 m. birželio 1 d. subnuomos sutartis buvo nutraukta 2011 m. vasario 1 d. Tą pačią dieną (2011 m. vasario 1 d.) subnuomos sutartimi UAB ,,Eikina“ subnuomojo ginčo patalpas UAB ,,Brendas“, o UAB „Brendas“ 2011 m. vasario 1 d. (t.y. taip pat tą pačią dieną) subnuomos sutartimi Nr. SB-01/02/2011-11 patalpas, kuriose yra ginčo įranga, subnuomojo UAB „MMGG“, ši sutartis nutraukta 2011 m. lapkričio 21 d. (t. 3 b. l. 149-156). AB DNB bankas, UAB „Eikina“ ir UAB „Brendas“ 2011 m. gruodžio 2 d. sudarė sutartį dėl teisių ir pareigų perleidimo, pagal kurią UAB ,,Brendas“ perėmė visas UAB „Eikina“ teises bei pareigas ir tapo teisėta lizingo sutartimi lizinguojamo turto – patalpų, esančių adresu Stoties g. 49, Marijampolėje, kuriose yra ginčo turtas, valdytoju ir naudotoju.

47Taigi aplinkybė ar ieškovas turto valdymą prarado prieš savo valią priklauso ne nuo to, kad statinys, kuriame yra ginčo turtas, šiuo metu yra valdomas atsakovo UAB ,,Brendas“, su kuriuo ieškovo nesieja jokie prievoliniai santykiai, o nuo to, ar ieškovas kaip turto savininkas tinkamai įgyvendino savininko teisę į šio turto valdymą, inter alia, nuo to, ar pasibaigus pasaugos sutarčiai jis ėmėsi realių veiksmų atsiimti jam priklausantį turtą iš saugotojo.

48Pasaugos sutarties 5.1 punkte nurodyta, kad pasibaigus pasaugos terminui ar nutraukus šią sutartį pasaugos davėjas privalo nedelsdamas atsiimti saugoti perduotą turtą. Sutarties 3.3 punkte šalys susitarė, kad, pasibaigus sutarčiai, nepriklausomai nuo sutarties pasibaigimo pagrindų, ne vėliau kaip sutarties pasibaigimo dienos vidurdienį, saugotojas perduoda išsaugotą turtą pagal turto perdavimo–priėmimo aktą, kurį ruošia pasaugos davėjas. Šios sutartinės nuostatos suponuoja būtent pasaugos davėjo (ieškovo) pareigą saugomą turtą pasiimti pasibaigus pasaugos santykiams ir būtent ieškovui šiuo atveju tenka pareiga įrodyti, jog jis siekė šią sutartinę pareigą įvykdyti, tačiau dėl atsakovų (ar bet kurio iš jų) veiksmų to negalėjo padaryti ir tokiu būdu prieš savo valią prarado turto valdymo teisę. Tačiau, kaip teisingai sprendė pirmosios instancijos teismas, apeliantas nepateikė duomenų, kad jis būtų laikęsis šios savo sutartinės pareigos ir kad jos negalėjo įvykdyti dėl atsakovų neteisėtų veiksmų.

49Kaip matyti iš bylos duomenų, nepaisant to, kad apeliantas ginčo turtą turėjo išsigabenti dar 2011 m. kovo 31 d., pirmą apelianto 2011 m. gruodžio 8 d. raštą, kuriame jis prašė leisti patekti į patalpas atlikti įrangos išmontavimo darbus, atsakovas UAB „Brendas“ gavo tik 2011 m. gruodžio 9 d, t.y. praėjus daugiau kaip aštuoniems mėnesiams po pasaugos sutartyje nustatyto termino pabaigos.

50Byloje nustatyta, kad ieškovui buvo žinoma, jog ginčo turto išmontavimas yra itin sudėtingas procesas, kad įrenginys sudėtingas, kad jam būtinas pastovus elektros energijos tiekimas net ir neveikiant gamybos rėžimu. Taigi, ieškovas turėjo byloje įrodyti, kad pasaugos sutartyje nustatytu terminu jis turėjo fizines bei technines galimybes įrenginį išmontuoti ir išsigabenti ir buvo pasirengęs tai padaryti, tačiau saugotojas ar kiti asmenys kliudė tai padaryti. Liudytojas ieškovo AB Ūkio banko darbuotojas R. K., dirbęs probleminių aktyvų departamento vadybininku ir turintis techninį inžinieriaus išsilavinimą, teismo posėdžio metu teigė, kad ginčo turto išmontavimui reikia savaitės laiko, turi dirbti mažiausiai du mechanikai, trys pagalbiniai darbuotojai, iš gamintojo pusės – du inžinieriai technikai, turto išgabenimui reikia apie aštuonių transporto priemonių, krano ir pakrovėjų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šis liudytojas bylos nagrinėjimo metu pripažino, jog nors turtas pagal Pasaugos sutartį turėjo būti paimtas 2011 m. kovo 31 d., iš banko vadovybės dėl to jokių nurodymų jis nebuvo gavęs, turto patikrinimas atliktas nebuvo, o turto perdavimo–priėmimo aktas sutartyje nustatytu terminu nebuvo parengtas, nors būtent jam teko ši pareiga pagal sutartines nuostatas. Iš byloje pateiktų ginčo turto gamintojo SCHLUSSELBAUER Technology GmbH and Co KG raštų apeliantui matyti, kad apeliantas su gamintoju susisiekė ir bendravo tik 2012 m. balandžio ir gegužės mėnesiais, nors ieškinys byloje pareikštas dar 2012 m. vasario 22 d. Gamintojas 2012 m. balandžio 17 d., gegužės 3 d., gegužės 7 d. raštuose nurodė, kad prieš išmontuojant įrangą darbuotojai išbandys mašiną ir parengs ataskaitą, kad gamintojo darbuotojams reikės suvirinimo aparato, šlifavimo, gręžimo mašinų, montavimo medžiagų, spaustuvų, plaktukų, kad nesant galimybių pateikti šios įrangos, gamintojas ją gali atsigabenti pats, kad nurodyta darbų sąmata siekia 36 528,80 EUR, taip pat nurodyta, kad šis pasiūlymas galioja vieną mėnesį. Šie įrodymai paneigia apelianto nurodomas aplinkybes, jog turto valdymo teisę jis prarado prieš savo valią – akivaizdu, jog nei pasibaigus pasaugos sutartyje nustatytam turto atsiėmimo terminui, nei pareiškiant vindikacinį ieškinį, ieškovas nebuvo pasirengęs fiziškai paimti turtą, taigi, turto buvimą pas atsakovus lėmė paties ieškovo valia (nesiėmimas reikalingų bei pakankamų, technologiškai būtinų veiksmų, kad turtas galėtų būti išmontuotas iš esamos vietos ir perkeltas į kitą savininko parinktą vietą).

51Apeliantas teigia, esą jo teiginius, kad atsakovas UAB ,,Brendas“ trukdė jam atsiimti ginčo turtą, patvirtina byloje pateikti 2011 m. gegužės 6 d., 2011 m. birželio 21 d., 2011 m. gruodžio 9 d., 2011 m. gruodžio 19 d., 2012 m. sausio 17 d. faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Tačiau kaip matyti iš šių protokolų turinio, juose yra užfiksuotos aplinkybės apie veikiančią įrangą (2011 m. gegužės 6 d. protokolas), apie atsakovo atstovų trukdymą užplombuoti įrangą (2011 m. birželio 21 d., 2011 m. gruodžio 19 d. protokolai), apie ginčo patalpose esančius betoninius žiedus, apie darbininkų paaiškinimus, jog jie nedirba su įranga, o ji įjungta tam, kad ji neužšaltų (2011 m. gruodžio 9 d. protokolas), apie užrakintas ginčo patalpas, apie atsakovo atstovo paaiškinimus, kad šiuo metu nedirba ir atsisako skirti asmenį, kuris sudarytų galimybę patekti į patalpas atlikti paruošiamuosius įrangos išmontavimo darbus (2012 m. sausio 17 d. protokolas), tačiau šiuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose nėra fiksuotos aplinkybės, susijusios su valdymo netekimu, būtent, kad apeliantas nurodytomis datomis buvo tinkamai pasirengęs išmontuoti įrenginį, buvo atvykęs būtent turto pasiėmimo (išmontavimo) tikslu, tačiau to padaryti negalėjo dėl atsakovų veiksmų (kliudymo atsiimti turtą). Nors pagal 2012 m. sausio 17 d. protokolo duomenis apelianto atstovui R. K. nebuvo sudaryta galimybė patekti į ginčo patalpas, tačiau kaip nurodė atsakovas UAB „Brendas“ 2011 m. gruodžio 12 d. rašte apeliantui, patalpose buvo atliekami cecho grindų dangos betonavimo darbai, pagal stingimo technologiją grindų danga savo tvirtumą pasieks po 28-30 dienų, t. y. anksčiausiai iki 2012 m. sausio 16 d., todėl suteiks galimybę į jas patekti suderintu laiku. Byloje nėra duomenų, jog prieš atvykstant prie įrenginio 2012 m. sausio 17 d. buvo derinama ieškovo darbuotojų patekimo į patalpas galimybė, todėl ieškovo atstovams atvykus iš anksto nederintu laiku kilusi konfliktinė situacija nors ir liudija nepakankamą šalių geranoriškumą bendraujant dėl turto paėmimo, tačiau tiesiogiai nepatvirtina, kad atsakovas UAB ,,Brendas“ kliudė apeliantui įgyvendinti jo kaip savininko valdymo teisę. Juo labiau, minėta, jog ir pastarajame protokole nėra užfiksuota, kad 2012-01-17 atvykę apelianto atstovai buvo pasirengę perimti turtą (jį išsigabenti). Taigi, teisėjų kolegijos įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą išvadai, kad paminėtuose protokoluose užfiksuoti duomenys ne tik nepagrindžia apelianto teiginių, jog atsakovas neleido ir trukdė išsigabenti įrangą, tačiau iš esmės patvirtina, kad apeliantas ne tik nebuvo pasiruošęs šio sudėtingo įrenginio išmontavimui, bet ir realiai jokių su turto pasiėmimu susijusių veiksmų neketino atlikti (CPK 178 straipsnis). Į atsakovo UAB „Brendas“ valdomas patalpas apelianto atstovai nebuvo atvykę nei su įrangos gamintoju ir / ar kitais specialistais, turinčiais tinkamus įgaliojimus, kvalifikaciją, nei su reikiama technika, įrankiais ir kitomis priemonėmis, būtinomis įrangai išmontuoti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, antstoliai faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose fiksavo įrangos veikimą, naudojimą, plombavimą, kartu dalyvavo tik apelianto atstovai, kurie siekė ne pasiruošti įrangos demontavimui ir išgabenimui, o užplombuoti turtą, nors tai, kaip nustatyta bylos nagrinėjimo metu, nebuvo būtina.

52Pažymėtina, kad šiame kontekste reikšmingi papildomi įrodymai, kuriuos atsakovas UAB ,,Brendas“ pateikė apeliacinės instancijos teismui kartu su atsiliepimu. Nors CPK 314 straipsnis riboja naujų įrodymų apeliacinės instancijos teismui pateikimą, tačiau atsižvelgiant į tai, kad atsakovo pateikti įrodymai yra nauji, gauti po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo ir susiję su teismo padarytų išvadų pagrįstumo vertinimu, apeliacinės instancijos teismas juos priima ir vertina kartu su kitais byloje esančiais įrodymais. Kaip matyti iš apelianto 2014 m. gruodžio 29 d. rašto, adresuoto atsakovui UAB ,,Brendas“, jis sutinka išsigabenti ginčo turtą tik su sąlyga, kad atsakovas pripažins jo patikslintus ieškininius reikalavimus. Taigi, tai iš esmės papildomai patvirtina, jog savo valdymo teisės įgyvendinimą apeliantas sieja su papildomomis sąlygomis (nuostolių atlyginimu), nors tiesiogiai šios aplinkybės nėra susiję – savininkas ir perėmęs turto valdymo teisę turi galimybę spręsti iš valdymo praradimo kilusias pasekmes.

53Remdamasi paminėtomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą išvadai, jog apeliantą ir atsakovą UAB „MMGG“ siejo prievoliniai teisiniai santykiai, kuriems pasibaigus, būtent apeliantas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų nustatytu laiku išsigabenti ginčo turtą. Minėta, jog siekis įgyvendinti valdymo teisę turi būti realus, tuo tarpu nagrinėjamos bylos atveju buvo imituojamas ketinimas atsiimti turtą – rašomi raštai, atvykstama į turto buvimo vietą turint tikslą ne turtą paimti, o konstatuoti tam tikrus su valdymo praradimu nesusijusius faktus. Todėl konstatavus, kad pats apeliantas nesiėmė realių veiksmų atsiimti perduotą saugoti turtą, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog nėra pagrindo spręsti, kad apeliantas prarado ginčo turto valdymą be savo valios. Nenustačius dviejų ieškinio faktinio pagrindo aplinkybių, kad savininkas daikto valdymą prarado be savo valios ir atsakovas UAB ,,Brendas“ daiktą valdo neteisėtai (be teisinio pagrindo), negali būti pripažinta, jog egzistuoja vindikacijos ieškinio faktinių aplinkybių visetas (CPK 185 straipsnis).

54Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog apelianto teiginiai dėl netinkamo pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvavimo yra nepagrįsti, nes visos esminės ginčo aplinkybės teismo sprendime yra ne tik nurodytos, bet ir pateiktas jų vertinimas. Pirmosios instancijos teismas išsamiai įvertino šalių pateiktus įrodymus bei argumentus, o tai, kad nebuvo priimtas apeliantui palankus sprendimas, nėra pagrindas pripažinti motyvų nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. gegužės 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-249/2012 ir kt.). Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo iš esmės deklaratyvių teiginių, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo patenkino atsakovo UAB ,,Brendas“ priešieškinį (CPK 178 straipsnis).

55Dėl nuostolių atlyginimo

56Apeliantas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo jam iš atsakovo UAB „MMGG“ priteistas 84 037 Lt nuostolių atlyginimas ir teigia, kad jo nuostoliai sudaro 1 392 583,70 Lt, kuriuos privalo atlyginti visi atsakovai solidariai. Be to, apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo netenkino jo ieškinio reikalavimo dėl sutartinių netesybų ir negautų pajamų priteisimo. Tačiau teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su šiais apelianto teiginiais (CPK 185 straipsnis).

57Byloje nustatyta, kad Pasaugos sutarties 4.8 punkte apeliantas ir atsakovas UAB „MMGG“ susitarė, jog saugotojas neturi teisės naudoti saugojamo turto. Tačiau bylos nagrinėjimo metu atsakovas UAB „MMGG“ pripažino, kad Pasaugos sutarties galiojimo metu iki galiojimo pabaigos ginčo daiktą naudojo pagal paskirtį betoninių žiedų gamybai ir tokiu būdu pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad apeliantas iš esmės neginčija pirmosios instancijos teismo išvados, jog ginčo turtą atsakovas UAB „MMGG“ naudojo iki 2011 m. lapkričio 21 d. Tačiau apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo priteistu 84 037 Lt nuostolių dydžiu, kuris nustatytas remiantis 2011 m. nuostolių ir 2012 m. pelno skirtumu.

58Remdamasis byloje pateiktu pardavimų žiniaraščio duomenimis, apeliantas skunde teigia, kad atsakovo UAB „MMGG“ gautos pajamos pardavus produkciją, pagamintą neteisėtai naudojant jam nuosavybės teise priklausantį turtą, 2011-2012 m. sudaro 1 392 583,70 Lt, o tai yra apelianto nuostoliai, kuriuos privalo atlyginti visi atsakovai solidariai (4 t., 69 b. l.). Tačiau teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad ši suma apima pardavimo pajamas, o ne gautą pelną. Antra, apeliantas nepateikė jokių argumentų, kodėl remiasi būtent šio paminėto žiniaraščio iš esmės bendro pobūdžio duomenimis, kurie yra prieštaringi, o pateikti parduotos produkcijos (reguliavimo žiedų) kiekiai, nurodant bendrą parduotos produkcijos kiekį, yra netikslūs / neteisingi. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl apelianto nuostolių dydžio, rėmėsi atsakovo UAB „MMGG“ pateiktais 2014 m. spalio 13 d. paaiškinimais ir lentelėje nurodytais duomenimis apie pagamintą produkciją, kurie buvo grindžiami buhalterinės apskaitos dokumentais. Lentelėje nurodyti išsamūs duomenys apie gautas pajamas, detaliai nurodyta, kas sudaro pilnąją pagamintos produkcijos savikainą (tiesioginės išlaidos (betonas, smėlis, vanduo ir kt.), patalpų nuomos, transporto priemonių kuro, apsaugos ir kitos išlaidos, darbo užmokesčio sąnaudos ir t. t.). Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, apeliantas nepateikė įrodymų, paneigiančių šiuose dokumentuose užfiksuotų duomenų teisingumo, neprašė byloje skirti buhalterinės ekspertizės. Tokie įrodymai nepateikti taip pat ir apeliacinės instancijos teismui (CPK 178 straipsnis). Taigi, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantas nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų, susijusių su nustatytu atlygintinų nuostolių dydžiu ir neįrodė savo teiginių, jog jam atlygintina 1 392 583,70 Lt nuostolių (CK 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.249 straipsnis).

59Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apelianto teiginių, kad visi atsakovai atsako solidariai, visų pirma pažymi tai, jog solidarioji skolininkų pareiga nėra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. CK 6.6 straipsnio 3 dalis įtvirtina, kad solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla arba kelių asmenų padarytos žalos atlyginimu. Pagal CK 6.279 straipsnio 1 dalį nukentėjusiam asmeniui solidariai atsako asmenys, bendrai padarę žalos.

60Apeliantas skunde teigia, jog sutartinių įsipareigojimų, o taip pat esminių sutarčių vykdymo principų vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai, bendradarbiauti, kooperuotis ir kt., nesilaikė ne tik atsakovas UAB „MMGG“, bet taip pat ir visi kiti atsakovai. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad byloje nėra duomenų, jog apeliantą ir kitus atsakovus, išskyrus atsakovą UAB „MMGG“, būtų sieję kokie nors sutartiniai teisiniai santykiai. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, duomenų, įrodymų apie kitų atsakovų neteisėtus veiksmus apeliantas nepateikė, nors pagal CPK 178 straipsnio reikalavimus privalo pagrįsti savo nurodomas aplinkybes. Konstatavus, kad pats apeliantas nesiėmė realių veiksmų atsiimti perduotą saugoti turtą, apeliacinės instancijos teisėjų kolegijos įsitikinimu, šios pirmosios instancijos teismo išvados nepaneigia ir vien tie apelianto teiginiai, kad atsakovas UAB „BCB group“ yra UAB „MMGG“ akcininkas, todėl juridinio asmens dalyvis privalo atsakyti už juridinio asmens prievoles. Byloje taip pat nepateikta duomenų, kad UAB „BCB group“ kaip akcininkas priėmė sprendimą dėl saugomo ginčo turto eksploatavimo ar kokiu nors būdu kitaip nesąžiningai / neteisėtai veikė, darė įtaką atsakovo UAB „MMGG“ veiksmams.

61Pirmosios instancijos teismui pagrįstai konstatavus, jog pats apeliantas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų laiku išsigabenti ginčo turtą, teisėjų kolegija nepasisako dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių su Pasaugos sutartyje nustatytos 1 200 000,00 Lt baudos priteisimu, o taip pat negautų pajamų atlyginimu iš atsakovo UAB ,,Brendas“.

62Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad dėl apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų nėra pagrindo keisti ar panaikinti teisėto ir pagrįsto pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl jis paliekamas nepakeistas, o apelianto BAB Ūkio banko apeliacinis skundas atmetamas.

63Dėl prašymo skirti apeliantui baudą

64Atsakovas UAB ,,Brendas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo paskirti apeliantui 5 792 Eur baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis, nes jis pateikė apeliacinį skundą, nors iš esmės jo tikslas atgauti ginčo turtą buvo patenkintas. Atsakovo teigimu, bauda paskirtina dar ir dėl to, kad skunde apeliantas nepagrįstai nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra be motyvų, nors motyvuojamoji jo dalis sudaro net 10 lapų. Tačiau nenustačiusi apelianto veiksmuose teikiant apeliacinį skundą nesąžiningumo ar sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą požymių, teisėjų kolegija nurodyto prašymo netenkina (CPK 95 straipsnio 2 dalis). Vien tik aplinkybė, kad skundas pripažintas nepagrįstu, nereiškia, jog jį apeliantas padavė piktnaudžiaudamas savo teisėmis ar kitu tikslu nei siekdamas apginti savo interesus.

65Dėl bylinėjimosi išlaidų

66Ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, todėl iš jo atsakovams priteisimos jų patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis).

67Atsakovas UAB ,,Brendas“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą ir vietinio mokėjimo nurodymo kopiją, patvirtinančius, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą jis sumokėjo atstovui 968 Eur. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsnių nuostatomis, taip pat atsižvelgdama į tai, kad prašomų atlyginti atstovavimo išlaidų už advokato pagalba dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, sprendžia, kad atsakovui UAB ,,Brendas“ iš ieškovo priteistina 968 Eur suma advokato teisinės pagalbos išlaidoms atlyginti.

68Kiti atsakovai nepateikė duomenų, apie patirtas atstovavimo išlaidas.

69Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

71Iš ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės Ūkio bankas (kodas 122020136) atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Brendas“ (kodas 302479837) priteisti 968 Eur (devynis šimtus šešiasdešimt aštuonis Eur) bylinėjimosi išlaidų.

72Netenkinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Brendas“ prašymo skirti ieškovui bankrutuojančiai akcinei bendrovei Ūkio bankas baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl vindikacinio ieškinio taikymo sąlygų ir nuostolių... 5. Ieškovas BAB Ūkio bankas 2012 m. vasario 22 d. kreipėsi į teismą su... 6. Nurodė, kad 2008 m. birželio 5 d. ieškovas ir UAB „Marijampolės... 7. 2010 m. gruodžio 28 d. sudarė su UAB „MMGG“ pasaugos sutartį Nr.... 8. Neteisėtu ginčo turto valdymu ir naudojimu atsakovai padarė jam nuostolių:... 9. Atsakovai UAB „Eikina“, UAB „MMGG“, UAB „Brendas“ ir UAB „BCB... 10. Ieškovo teigimu, atsakovo UAB „MMGG“ pardavimų pajamos 2011 m. iš turto... 11. Atsakovas UAB „Brendas“ pateikė priešieškinį ir prašė įpareigoti... 12. Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 2 d. AB DNB bankas, UAB „Eikina“ ir UAB... 13. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 14. Kauno apygardos teismas 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimu ieškovo BAB Ūkio... 15. Teismas sprendė, kad ieškovas neįrodė visų vindikacinio ieškinio... 16. Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis – kad ieškovas 2010 m.... 17. Teismas sprendė, kad ieškovas pats nesiėmė realių veiksmų, jog atsiimtų... 18. Nurodė, kad ieškovo pateikti faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai... 19. Teismo vertinimu, byloje esantys raštai, liudytojų parodymai, ieškovo... 20. Remdamasis šiomis aplinkybėmis, teismas sprendė, kad nei iki ieškinio... 21. Sprendė, kad ginčo turto buvimas UAB „Brendas“ nuomojamose patalpose,... 22. Pasisakydamas dėl ieškovo reikalavimo atlyginti jo nuostolius, teismas... 23. Teismas, remdamasis 2011 m. gegužės 6 d. antstolio S. U. faktinių... 24. Konstatavo, kad ieškovas neįrodė, jog šis atsakovas turtu naudojosi ilgiau.... 25. Nurodė, kad atsakovas UAB „MMGG“ 2011 m. pardavęs produkciją, pelno... 26. Sprendė, kad nėra pagrindo UAB „MMGG“ neteisėtais veiksmais ieškovui... 27. Nurodė, kad taip pat nėra įstatyminio pagrindo taikyti UAB „BCB group“... 28. Konstatavęs, kad pats ieškovas nevykdė Pasaugos sutartimi prisiimtos... 29. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 30. Ieškovas BAB Ūkio bankas apeliaciniame skunde prašo panaikinti paminėtą... 31. Atsakovas UAB ,,Brendas“ atsiliepime į ieškovo BAB Ūkio banko apeliacinį... 32. Atsakovai UAB ,,BCB group“ ir UAB ,,MMGG“ atsiliepimuose į ieškovo BAB... 33. Trečiasis asmuo AB DNB lizingas atsiliepime į ieškovo BAB Ūkio bankas... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 36. Dėl vindikacijos sąlygų... 37. Nagrinėjamoje byloje ieškovas prašė teismo taikyti CK 4.95 straipsnyje... 38. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje ne kartą... 39. Apeliantas, nesutikdamas su skundžiamu teismo sprendimu, teigia, kad pirmosios... 40. Pasisakydama šiuo klausimu, teisėjų kolegija visų pirma pažymi, kad... 41. Civilinis procesas grindžiamas ginčo šalių dispozityvumo, rungimosi ir... 42. Aiškindamas įrodymų vertinimo taisykles, nustatytas CPK 185 straipsnyje,... 43. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie... 44. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos... 45. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta ir šalys to neginčija, kad ieškovas... 46. Minėta, jog ieškovo nuosavybėn turtas perėjo tuo metu, kai statinius,... 47. Taigi aplinkybė ar ieškovas turto valdymą prarado prieš savo valią... 48. Pasaugos sutarties 5.1 punkte nurodyta, kad pasibaigus pasaugos terminui ar... 49. Kaip matyti iš bylos duomenų, nepaisant to, kad apeliantas ginčo turtą... 50. Byloje nustatyta, kad ieškovui buvo žinoma, jog ginčo turto išmontavimas... 51. Apeliantas teigia, esą jo teiginius, kad atsakovas UAB ,,Brendas“ trukdė... 52. Pažymėtina, kad šiame kontekste reikšmingi papildomi įrodymai, kuriuos... 53. Remdamasi paminėtomis aplinkybėmis teisėjų kolegija sprendžia, kad... 54. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija pažymi, jog... 55. Dėl nuostolių atlyginimo... 56. Apeliantas taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kuriuo... 57. Byloje nustatyta, kad Pasaugos sutarties 4.8 punkte apeliantas ir atsakovas UAB... 58. Remdamasis byloje pateiktu pardavimų žiniaraščio duomenimis, apeliantas... 59. Teisėjų kolegija, pasisakydama dėl apelianto teiginių, kad visi atsakovai... 60. Apeliantas skunde teigia, jog sutartinių įsipareigojimų, o taip pat esminių... 61. Pirmosios instancijos teismui pagrįstai konstatavus, jog pats apeliantas... 62. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 63. Dėl prašymo skirti apeliantui baudą... 64. Atsakovas UAB ,,Brendas“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo paskirti... 65. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 66. Ieškovo apeliacinis skundas netenkinamas, todėl iš jo atsakovams priteisimos... 67. Atsakovas UAB ,,Brendas“ pateikė PVM sąskaitą faktūrą ir vietinio... 68. Kiti atsakovai nepateikė duomenų, apie patirtas atstovavimo išlaidas.... 69. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 70. Kauno apygardos teismo 2014 m. gruodžio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 71. Iš ieškovo bankrutuojančios akcinės bendrovės Ūkio bankas (kodas... 72. Netenkinti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Brendas“ prašymo...