Byla e2A-475-265/2019

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Raimondos Andrulienės, Albinos Pupeikienės, Alvydo Žerlausko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Derux“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Kongera“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Derux“ dėl netesybų ir nuostolių priteisimo, bei pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Derux“ priešieškinį ieškovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Kongera“ dėl nuostolių priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 27 967,15 Eur nuostolius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. liepos 4 d. tarp šalių sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. KON/S40/2017 (toliau – Sutartis), pagal kurią atsakovė įsipareigojo atlikti Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos fasado remonto darbus. Vadovaujantis Sutarties 6.5.1 punktu atsakovė įsipareigojo laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir užbaigti bei perduoti ieškovei darbus, tačiau savo įsipareigojimų neįvykdė. Atsakovė nepateikė ieškovei civilinės atsakomybės sutarties kopijos, nesusiderino su objekto techninės priežiūros vadovu ir ieškovei nepateikė technologinės kortelės fasado tinko remonto darbams atlikti ir nevykdė jai pavestų darbų pagal Sutartį. Ieškovė 2017 m. rugpjūčio 17 d. raštu ragino atsakovę imtis visų įmanomų priemonių tęsti darbus objekte, tačiau atsakovė į ieškovės raginimą nereagavo, atsakovės iniciatyva darbai objekte buvo be pagrindo sustabdyti. Ieškovė raštu informavo atsakovę, kad nuo 2017 m. rugpjūčio 25 d. vienašališkai nutraukia subrangos sutartį ir taiko atsakovei Sutartyje numatytas sankcijas. Pagal Sutarties 4.4 punktą subrangovui dėl savo kaltės ilgiau nei 5 darbo dienas nedirbant objekte arba dirbant per lėtai, kai aiškiai matyti, jog darbai pradeda vėluoti, rangovas įgyja teisę samdyti kitus (sub-) rangovus subrangovo darbams atlikti, o subrangovas įsipareigoja atlyginti dėl to subrangovo patirtus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kurie sudaro 1 000,00 Eur už kiekvieną pradelstą dieną, skaičiuojant nuo pirmosios nedarbo dienos be priežasties. Atsakovė darbų nepagrįstai nevykdė nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. iki Sutarties nutraukimo dienos, t. y. 15 d. d., tai sudaro 15 000,00 Eur. Sutarties 6.9 punkte numatyta, kad dėl sistemingo Sutarties punktų nevykdymo ir dėl nustatytų pažeidimų, nereaguojant į Subrangovo raštiškus raginimus (maks. 2 raštai), dalyvaujant arba nedalyvaujant Subrangovo techninės priežiūros inžinieriui, objekto darbų vadovui surašius aktą subrangovas įsipareigoja sumokėti rangovui 100,00 Eur baudą už kiekvieną atvejį. Atsakovės veiksmai nevykdant darbų ir nepateikiant sutartyje numatytų statybos dokumentų (technologinės kortelės) laikytini sistemingais ir sudaro 200,00 Eur už abu atvejus. Subrangovas, pažeidęs darbų atlikimo terminus (įskaitant tarpinius), privalo rangovui mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo likusios neatliktų darbų Sutarties vertės sumos. Atsakovė nėra pateikusi ieškovei nei vieno atliktų darbų akto, todėl nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. už kiekvieną pradelstą dieną privalo mokėti delspinigius, kurie skaičiuojami nuo visos sutarties sumos – 356,29 Eur delspinigius per dieną, iš viso 5 344,35 Eur. Be to, pagal Sutarties 5.1 punkto sąlygas ieškovė yra sumokėjusi atsakovei 6 000,00 Eur avansą, kuris priteistinas iš atsakovės.

72.

8Ieškovė nurodė, kad pagal Sutarties 6.5.6 punktą šalys susitarė, kad objekte pastoliai nuomojami subrangovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kongera“ sąskaita. Subrangovas įsipareigoja apmokėti už pastolius patirtas išlaidas kiekvieną mėnesį pagal iš pastolių nuomotojo gautą sąskaitą – faktūrą, perrašant sąskaitą – faktūrą UAB „Derux“. Esant netinkamoms oro sąlygoms už pastolių prastovas šalys mokėtiną sumą dalinasi solidariai per pusę. Pastoliai objekte stovi nuo 2017 m. liepos 18 d., jų dienos nuomos kaina yra 19,13 Eur, neįskaitant surinkimo / montavimo kainos ir pristatymo išlaidų. Pastoliai ieškovės sąskaita apmokėti už laikotarpį nuo 2017 m. liepos 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 6 d., iš viso 133,91 Eur be PVM. Ieškovės sprendimu pastolių nuomos laikotarpis nuo 2017 m. liepos 18 d. iki sutarties nutraukimo dienos, įskaitant sumontavimo kaštus (1 066,4 Eur be PVM), pristatymo išlaidas (85,00 Eur be PVM) išskaitant laikotarpį nuo 2017 m. liepos 30 d. iki 2017 m. rugpjūčio 6 d., kai už pastolius turi mokėti ieškovė (133,91 Eur be PVM), turi būti išskaičiuojamas iš atsakovei mokėtinų sumų.

93.

10Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

114.

12Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti ieškovės 2017 m. rugpjūčio 25 d. atliktą vienašalį sutarties nutraukimą neteisėtu, pakeisti Sutartį kainos prasme nuo 71 258,60 Eur be PVM iki 118 603,10 Eur be PVM, pripažinti 429,34 Eur (įskaitant PVM) ieškovės piniginį reikalavimą atsakovei už pastolių nuomą, įformintą 2017 m. rugpjūčio 28 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. KON156 eilutėje, kurios kodas P008, neteisėtu, ir įpareigoti ieškovę per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsiųsti atsakovei šią PVM sąskaitos faktūros dalį anuliuojančią kreditinę sąskaitą tokiai pačiai sumai, priteisti atsakovei iš ieškovės 8 540,41 Eur nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jos žiniomis dėl tų pačių fasado remonto darbų, kuriems atlikti buvo sudaryta statybos subrangos sutartis Nr. KON/S40/2017, pirminė statybos rangos darbų sutartis tarp pagrindinio (pirminio) užsakovo – trečiojo asmens S. Šimkaus konservatorijos ir ieškovės buvo sudaryta jau prieš dvejus metus, tačiau visą šį laikotarpį ieškovė nesugebėjo pradėti fasado remonto darbų, kol galiausiai jiems atlikti buvo pasamdyta atsakovė. Statybos subrangos sutartis Nr. KON/S40/2017 buvo sudaryta išskirtinai pagal ieškovės paaiškinimus ir preliminarią objekto apžiūrą vietoje. Remdamasi žodiniais ieškovės nurodymais atsakovė jai pasiūlė savo pirminę sąmatą 71 258,60 Eur be PVM sumai, kurios pagrindu ir buvo sudaryta Sutartis. Atsakovei pradėjus vykdyti Sutartį paaiškėjo, jog dėl itin prastos objekto fasado būklės, t.y. siekiant darbus atlikti tinkamai, kad darbų rezultatas išliktų įstatyme ir Sutartyje numatytą garantinį terminą, yra būtina atlikti papildomus, didesnės apimties nei buvo numatyta Sutartyje, darbus. Nagrinėjamu atveju atsakovei pradėjus vykdyti darbus objekte – sutartose su ieškove fasado vietose pradėjus numušinėti esamą seną tinką buvo pastebėta, kad lupasi ne tik jis, bet ir visas esamas fasado tinkas su dekoravimo detalėmis. Todėl ženkliai padidėjo fasado plotas, kuriame reikėjo seną tinką nuardyti, bei atitinkamai padidėjo plotas, kurį po senojo tinko nuardymo reikėjo pertinkuoti naujai, o taip pat keitėsi ir pats tinkavimo būdas. Dėl šios priežasties pasikeitė atliktinų darbų rūšys, kiekiai bei apimtys, taip pat ženkliai didėjo dekoravimo detalių atstatymo kaina bei reikalingų medžiagų kiekis ir terminas, reikalingas tokiems darbams atlikti. Apie tai, kad turi keistis atliekamų darbų pobūdis, pati ieškovė 2017 m. rugpjūčio 4 d. raštu informavo atsakovę. Paaiškėjus minėtoms aplinkybėms, atsakovė ne kartą klausė ieškovės, kaip buvo pakeistas techninis projektas, ir prašė leisti su juo susipažinti, kreipėsi į ieškovę su prašymais šalių susitarimu suderinti papildomus darbus, bei atsižvelgdama į tai, kad jų būtinybę, be kita ko, užfiksavo ir statybos darbų techninės priežiūros vadovas, nurodė ieškovei, kad ir iš šio asmens dar nėra gautas oficialus išaiškinimas, kokius konkrečiai ir kokios apimties papildomus darbus yra būtina atlikti. Tuo metu atsakovei tapo žinoma, kad pagal sutartį, sudarytą tarp pagrindinio (pirminio) užsakovo trečiojo asmens S. Šimkaus konservatorijos ir ieškovės, pastaroji neturėjo teisės samdyti jokių trečiųjų asmenų. Atsakovė pagal preliminariai paaiškėjusį naują darbų pobūdį ir padidėjusias apimtis parengė naują sąmatą, kurią 2017 m. rugpjūčio 14 d. pateikė ieškovei suderinimui. Apie tai, kad iš esmės keičiasi atliktinų darbų pobūdis, kiekis bei kaina, atsakovė taip pat informavo ir savo draudimo bendrovę. Ieškovė į atsakovės pranešimus nereagavo, todėl atsakovė sustabdė Sutarties vykdymą. Taigi, atsakovė sutartį sustabdė pagrįstai, dėl ieškovės kaltės. Atsakovė taip pat nurodė, kad Sutarties 11.6 punkte yra pateiktas baigtinis sąrašas aplinkybių, dėl kurių ieškovė turi teisę Sutartį vienašališkai nutraukti.

135.

14Atsakovė pažymėjo, kad šiuo atveju susiklostė situacija, numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.204 straipsnyje, t.y. po Sutarties sudarymo paaiškėjo aplinkybės, iš esmės keičiančios sutartinių prievolių pusiausvyrą, – tapo būtina atlikti papildomus darbus, dėl to Sutarties suma išaugo nuo 71 258,60 Eur be PVM iki 118 603,10 Eur be PVM. Esant šioms aplinkybėms minėta sutarties sąlyga yra keistina. Atsakovė pažymi, kad darbų kaina pagal patikslintą sąmatą būtų sudariusi 118 603,10 Eur be PVM, šioms pajamoms uždirbti atsakovė būtų patyrusi 103 864,32 Eur be PVM sąnaudų, todėl iš objekto uždirbtas atsakovės pelnas sudarytų 14 738,78 Eur. Už atliktų darbų dalį atsakovė iš ieškovės gavo 744,50 Eur be PVM, tačiau šiems darbams atlikti patyrė 900,85 Eur be PVM sąnaudų, todėl už realiai atliktus darbus objekte atsakovė patyrė 156,35 Eur nuostolių. Tokiu būdu negautas atsakovės pelnas sudaro 14 738,78 Eur. Atskaičius valstybei mokėtiną 15 proc. dydžio pelno mokestį atsakovės negautas pelnas yra 12 660,86 Eur, kuris laikytinas netiesioginiais atsakovės nuostoliais. Pažymėjo, kad net ir tuo atveju, jei Sutarties vykdymo metu būtų reikėję atlikti tik tuos darbus, kurie buvo numatyti pirminėje sąmatoje (71 258,60 Eur), atsakovė būtų patyrusi 61 053,76 Eur be PVM sąnaudų. Tokiu būdu aukščiau nurodyta tvarka apskaičiuoti atsakovės netiesioginiai nuostoliai (įskaičius ieškovės 4 120,45 Eur priešpriešinį vienarūšį reikalavimą) sudarytų 4 686,56 Eur. Atsakovė taip pat nurodė, jog nors ieškovė prašo priteisti 6 000,00 Eur avansą, tačiau tarp šalių yra susiklostę ankstesni verslo santykiai, dėl to atsakovės skola ieškovei sudaro iš viso 4 475,28 Eur be PVM.

156.

16Ieškovė su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

177.

18Trečiasis asmuo, nepareškiantis savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorija atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį nepateikė.

198.

20Trečiasis asmuo, nepareškiantis savarankiškų reikalavimų, AAS „BTA Baltic Insurance Company“, veikianti per AAS „BTA Baltic Insurance Company“ filialą Lietuvoje, atsiliepimų į ieškinį ir priešieškinį nepateikė.

21II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

229.

23Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies, priešieškinį atmetė. Priteisė iš atsakovės UAB „Derux“ 1 422,80 Eur skolą, 5 099,15 Eur nuostolius, 5 500,00 Eur baudą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 12 021,95 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. rugsėjo 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei RUAB „Kongera“. Kitą ieškinio dalį atmetė. Priteisė iš ieškovės RUAB „Kongera“ 642,03 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovei UAB „Derux“. Priteisė iš ieškovės RUAB „Kongera“ į valstybės biudžetą 2,86 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Priteisė iš atsakovės UAB „Derux“ į valstybės biudžetą 8,59 Eur bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Atmetė atsakovės UAB „Derux“ prašymą dėl baudos skyrimo.

2410.

25Nustatė, kad Sutarties 1.1 punktu šalys susitarė, jog atsakovė įsipareigojo atlikti Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos fasado remonto darbus, detalizuotus Sutarties priede Nr. 2 (komercinis pasiūlymas/sąmata); Sutarties darbų kaina yra 71 256,60 Eur (be PVM) (Sutarties 5.1. punktas), t. y. šalys Sutartyje susitarė dėl tikslios darbų atlikimo kainos.

2611.

27Nurodė, kad sudarydama Sutartį atsakovė patvirtino, jog yra įvertinusi visas aplinkybes, susijusias su Sutartyje numatytų darbų atlikimu, bei įsipareigojo už Sutartyje numatytą kainą atlikti visus darbus, kurie reikalingi Sutarties rezultatui pasiekti.

2812.

29Teismo vertinimu, bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog tiek ieškovė, tiek atsakovė vertino, kad atliekant fasado remonto darbus reikės nudaužyti 687 m2 tinko. Iš bylos duomenų nustatė, kad 2017 m. rugsėjo 20 d. atsakovė pateikė ieškovei atliktų darbų aktą Nr. 1, kuriame numatyta, jog buvo nudaužyta 245 m2 tinko. Teismas pažymėjo, jog ieškovė minėtame akte nurodytus darbus priėmė, dėl atsakovės faktiškai atliktų darbų kiekio tarp šalių ginčo nėra. Padarė išvadą, kad darbų sustabdymo metu atsakovė nebuvo nuardžiusi sąmatoje numatyto tinko kiekio.

3013.

31Nustatė, kad atsakovė pateikė ieškovei Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos fasado remonto darbų preliminarų darbų kiekio žiniaraštį 118 603,10 Eur be PVM sumai. Minėtame žiniaraštyje yra numatytas 1 520 m2 tinko nudaužymas nuo sienų arba lubų pavienių vietų iki 5 m2, t.y. dvigubai didesnis nudaužomo tinko kiekis nei pirminėje sąmatoje, bei atitinkamai didesnis kiekis kitų darbų, pavyzdžiui, 1 520 m2 fasadų sienų lygių paviršių tinko pertrynimas (pirminėje sąmatoje – 574 m2).

3214.

33Atsakovės nurodytas aplinkybes, jog pati ieškovė kreipėsi į trečiąjį asmenį Klaipėdos S. Šimkaus konservatoriją dėl apmokėjimo už papildomus darbus, todėl laikytina, kad ieškovė pripažino aplinkybę, jog kilo poreikis atlikti papildomus darbus, teismas vertino kaip nepagrįstas.

3415.

35Nustatė, kad ieškovė informavo trečiąjį asmenį Klaipėdos S. Šimkaus konservatoriją apie tai, kad pradėjus fasado tinko nudaužymo darbus tinko byra daugiau nei numatyta Sutartyje, todėl ateityje gali kilti poreikis atlikti papildomus darbus, tačiau susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo tarp šalių sudarytas nebuvo. Priešingai – ieškovei buvo nurodyta, kad nepasiekus sąmatoje numatyto kiekio nėra pagrindo spręsti klausimo dėl papildomų darbų atlikimo. Ieškovei taip pat buvo nurodyta, kad kitas sprendimas dėl fasadų tinkavimo nėra būtinas, t. y. fasadas turi būti tinkuojamas taip, kaip numatyta Sutartyje. Pažymėjo, kad kitų duomenų, patvirtinančių, kad darbų atlikimo metu išaugo atliktinų darbų apimtis, todėl Sutarties kaina turėtų būti padidinta iki 118 603,10 Eur be PVM, atsakovė nepateikė.

3616.

37Konstatavo, kad atsakovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog Sutarties vykdymo metu faktiškai padidėjo atliekamų darbų apimtis bei kilo poreikis atlikti papildomus statybos darbus, nenumatytus Sutartyje, todėl atsakovės reikalavimą dėl Sutarties kainos padidinimo atmetė kaip nepagrįstą.

3817.

39Sręsdamas klausimą dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu padarė labiau tikėtiną išvadą, jog atsakovė nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. buvo sustabdžiusi Sutarties vykdymą. Konstatavo, jog siekdama tinkamai bendradarbiauti su ieškove atsakovė pagrįstai pranešė ieškovei, kad pradėjus tinko nudaužymą jo nubyra daugiau nei numatyta sąmatoje, o tai gali lemti, jog ateityje kils poreikis atlikti papildomus darbus, tačiau darbų sustabdymo metu atsakovė dar nebuvo atlikusi sąmatoje numatytų darbų (jų kiekio), todėl, teismo vertinimu, 2017 m. rugpjūčio 7 d. fasado remonto darbų vykdymą atsakovė sustabdė nepagrįstai.

4018.

41Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju atsakovė darbus sustabdė dar nebaigusi paruošiamųjų darbų, t. y. tinko nudaužymo, todėl aplinkybė, jog atsakovei nebuvo žinoma, kaip atlikti tinkavimą, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog atsakovė 2017 m. rugpjūčio 7 d. fasado remonto darbus sustabdė pagrįstai.

4219.

43Atsižvelgęs į tai, kad technologinė kortelė turėjo būti parengta po tinko nudaužymo, joje turėjo būti aprašytas ne paruošiamųjų darbų (tinko nudaužymo), o pagrindinių darbų atlikimo būdas, medžiagos ir kt., padarė išvadą, kad technologinės kortelės nebuvimas atliekant tinko nudaužymo darbus nesudarė pagrindo atsakovei sustabdyti darbus, kadangi darbų sustabdymo metu atsakovė nebuvo atlikusi visų paruošiamųjų darbų, t. y. nebuvo nudaužiusi viso sąmatoje numatyto tinko kiekio.

4420.

45Teismo vertinimu, kadangi atsakovė fasado remonto darbų vykdymą sustabdė nepagrįstai, pažeisdama teisės aktuose numatytus reikalavimus, todėl ieškovė, vadovaudamasi Sutarties 11.6.2., 11.6.4. punktais, įgijo teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Įvertinęs, jog ieškovė apie vienašalį Sutarties nutraukimą atsakovę pirmą kartą įspėjo 2017 m. rugpjūčio 11 d., o Sutartį ieškovė nutraukė 2017 m. rugpjūčio 25 d., sprendė, kad ieškovė nepažeidė Sutartyje numatyto įspėjimo dėl vienašalio Sutarties nutraukimo termino.

4621.

47Spręsdamas klausimą dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 20 344,35 Eur nuostolius, t. y. 15 000,00 Eur pagal Sutarties 4.4 punktą, 5 344,35 Eur pagal Sutarties 9.3 punktą, teismas pažymėjo, kad nors Sutarties 4.4. punkte šalys numatė atsakovės pareigą mokėti 1 000,00 Eur nuostolių sumą už kiekvieną darbų nevykdymo dieną, tačiau Lietuvos Respublikos teisėje iš anksto aptartų nuostolių institutas nenustatytas. Įvertinęs tai, kad minėta nuostata šalys siekia susitarti dėl atsakovės atsakomybės už netinkamą sutarties vykdymą ir atitinkamai numatyti ieškovės galimus patirti nuostolius, padarė išvadą, kad Sutarties 4.4. punkte numatyta 1 000,00 Eur suma už kiekvieną pradelstą dieną yra laikytina netesybomis. Kadangi Sutarties 4.4. ir 9.3. punktuose yra numatytos netesybos už tą patį pažeidimą, todėl, teismo vertinimu, yra pagrindas 5 344,35 Eur netesybų sumą įskaityti į 15 000,00 Eur netesybų (nuostolių) sumą.

4822.

49Atsižvelgęs į tai, atsakovei sustabdžius rangos darbus ieškovė papildomų išlaidų nepatyrė, į tai, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog trečiasis asmuo Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija būtų pareiškusi ieškovei reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ar netesybų priteisimo už neatliktus fasado remonto darbus, teismas sprendė, kad yra pagrindas mažinti ieškovei iš atsakovės priteistinas netesybas už darbų neatlikimą, todėl ieškovei iš atsakovės priteisė 5 500,00 Eur baudą.

5023.

51Pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo iš atsakovės priteisti 200,00 Eur netesybas už technologinės kortelės ir civilinės atsakomybės draudimo sutarties nepateikimą, t. y. po 100,00 Eur už kiekvieną iš pažeidimų, teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, sprendė, kad nutraukus Sutartį atsakovė nebeturėjo pareigos vykdyti Sutartyje numatytų reikalavimų, t. y. pateikti ieškovei technologinę kortelę.

5224.

53Įvertinęs bylos duomenis teismas konstatavo, kad yra labiau tikėtina, jog atsakovė buvo pateikusi ieškovei civilinės atsakomybės draudimo sutartį, todėl ieškovės reikalavimą dėl baudos priteisimo už civilinės atsakomybės draudimo sutarties nepateikimą atmetė kaip nepagrįstą.

5425.

55Pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 6 000,00 Eur nuostolius už sumokėtą avansą teismas nurodė, jog 2017 m. liepos 17 d. mokėjimo pavedimu ieškovė sumokėjo atsakovei 6 000,00 Eur avansą; 2017 m. rugsėjo 20 d. atsakovė pateikė ieškovei atliktų darbų aktą Nr. 1 900,85 Eur sumai, kurį ieškovė priėmė; 2017 m. rugsėjo 21 d. atsakovė pateikė ieškovei PVM sąskaitą faktūrą Serija DRX Nr. 418 900,85 Eur sumai. Atsižvelgęs į tai, kad Sutartis buvo nutraukta dėl atsakovės kaltės, tačiau įvertinęs tai, kad iki Sutarties nutraukimo atsakovė atliko darbų už 900,85 Eur sumą, padarė išvadą, kad ieškovė dėl atsakovės veiksmų patyrė 5 099,15 Eur nuostolių, todėl ieškovei iš atsakovės priteisė 5 099,15 Eur nuostolių.

5626.

57Nustatė, kad Sutartimi ieškovė įsipareigojo apmokėti nuomotojo pateiktas sąskaitas – faktūras už pastolių nuomą, o atsakovė įsipareigojo už šias paslaugas atlyginti ieškovei. Pažymėjo, kad atsakovė aplinkybės, jog 2017 m. liepos 31 d. jai buvo suteiktos pastolių nuomos paslaugos, neginčija, todėl ieškovei iš atsakovės priteisė 85,00 Eur (be PVM) už pastolių nuomą 2017 m. liepos 31 d. Atsižvelgęs į tai, jog atsakovė nepagrįstai sustabdė fasado remonto darbų vykdymą, padarė išvadą, kad atsakovė turi atlyginti ieškovei išlaidas už pastolių nuomą laikotarpiu nuo 2017 m. rugpjūčio 6 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d., todėl ieškovei iš atsakovės priteisė 344,34 Eur (be PVM) už pastolių nuomą už laikotarpį nuo 2017 m. rugpjūčio 6 d. iki 2017 m. rugpjūčio 24 d. Įvertinęs minėtas aplinkybes ieškovei iš atsakovės priteisė 903,32 Eur skolą už medžiagas ir 519,50 Eur (429,34 Eur be PVM) už pastolių nuomą, iš viso 1 422,82 Eur.

5827.

59Atsakovės reikalavimą pripažinti ieškovės 429,34 Eur (įskaitant PVM) piniginį reikalavimą už pastolių nuomą neteisėtu ir įpareigoti ieškovę per tris darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos atsiųsti atsakovei šią PVM sąskaitos faktūros dalį, anuliuojančią kreditinę sąskaitą tokiai pačiai sumai, atmetė kaip nepagrįstą.

6028.

61Nustatė, kad ieškovė savo Sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai, Sutartį nutraukė laikydamasi Sutartyje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų, todėl atsakovės reikalavimą dėl 8 540,41 Eur nuostolių priteisimo atmetė kaip nepagrįstą.

6229.

63Pažymėjo, jog nors šiuo atveju atsakovė prašo taikyti įskaitymą ir į priteistiną sumą įskaityti šalių skolas pagal ankstesnius sutartinius santykius, tačiau nagrinėjamu atveju šalys neparengė tarpusavio skolų suderinimo akto, kuriame būtų nurodyti visi šalių piniginiai reikalavimai viena kitos atžvilgiu. Be to, šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl šalių įsipareigojimų pagal kitas sutartis, nenagrinėjami iš jų kylantys reikalavimai, jų pagrįstumas ir apimtys, todėl vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais atsakovės reikalavimą dėl įskaitymo atmetė kaip nepagrįstą.

6430.

65Ieškovei iš atsakovės priteisė 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6631.

67Atsakovės prašymo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, t. y. už teismo įpareigojimo pateikti dokumentus nevykdymą bei pavėluotą informavimą apie tai, kad ieškovės vadovė laukiasi, ir dėl to buvo sudarytos kliūtys jai pateikti paaiškinimus teismo posėdžio metu, teismas netenkino nustatęs, kad byloje nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, kad ieškovė piktnaudžiavo suteiktomis procesinėmis teisėmis bei veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.

68III. Apeliacinio skundo argumentai

6932.

70Atsakovė UAB „Derux“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimo dalį arba ją pakeisti ir klausimą išspręsti iš esmės – pirmosios instancijos teismo ieškovei iš atsakovės priteistas 5 500 Eur netesybas (baudą) sumažinti iki 1 000 Eur, o bendrą ieškovei iš atsakovės priteistą 6 521,95 Eur sumą, susidedančią iš 1 422,80 Eur skolos bei 5 099,15 Eur nuostolių, sumažinti iki bendros 4 475,28 Eur sumos.; perskirstyti bylinėjimosi išlaidas, priteistas pirmosios instancijos teisme; priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

7132.1. Jei nagrinėjamu atveju ir buvo formalus pagrindas netesybas ieškovei priteisti, jos turėtų būti žymiai mažesnės, nei priteistė pirmosios instancijos teismas. Priešingu atveju ieškovė aiškiai neteisėtai praturtėtų atsakovės sąskaita.

7232.2. Dėl atsakovės darbų sustabdymo ieškovė absoliučiai jokių nuostolių nepatyrė, ir, kaip paaiškėjo bylos nagrinėjimo metu, jokio intereso toliau dirbti šiame objekte pati neturėjo. Kadangi netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, šiuo atveju priteistos 5 500 Eur dydžio netesybos apskritai prarado savo įstatyminę paskirtį. Manytina, kad ieškovei galėjo būti priteistos daugiausia 1 000 Eur dydžio netesybos, kurios kompensuotų bet kokius ieškovės galimai ar tariamai iš sutarties kilusiame ginče su atsakove patirtus nepatogumus.

7332.3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovė sutinka su ieškovės reikalavimu sumokėti skolą už medžiagas. Atsakovės pozicija šiuo klausimu yra priešinga nei nurodė teismas. Priešingai, ieškovė šiomis medžiagomis atsiskaitė su atsakove už savo ankstesnes skolas, o kad jokios medžiagos objekte apskritai naudojamos nebuvo, tai žinoma ir teismui iš byloje nustatytos faktinės aplinkybės, jog atsakovė objekte atliko tik tinko nudaužymo bei skardinimo nuardymo darbus.

7432.4. Teismas visiškai nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovės turėtą (ir tebeturimą) reikalavimo teisę ieškovės atžvilgiu bei pačios sąžiningai besielgusios atsakovės priešieškinyje atliktą vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą (atsakovė nereiškė atskiro reikalavimo priteisti skolą iš ieškovės, tačiau ją įskaitė). Teismas netyrė šių aplinkybių ir jas patvirtinančių įrodymų.

7532.4. Galutinė suma, kurios iš tiesų šiai dienai ieškovė turėtų teisę reikalauti iš atsakovės, sudaro 5 415,09 Eur (įskaitant PVM) arba tik 4 475,28 Eur be PVM. Teismas nepagrįstai reikalaujamą sumą ieškovei iš atsakovės priteisė su PVM, kadangi jį ieškovė jau yra įtraukusi į PVM ataskaitą ir šį savo pačios valstybei mokėtiną mokestį atitinkama dalimi jau yra susimažinusi.

7632.5. Pabrėžtina, jog teisę įskaityti vienarūšius priešpriešinius reikalavimus atsakovei suteikia įstatymas, ir tam pakanka tik atsakovės pareiškimo. Atsakovės įskaityti priešpriešiniai vienarūšiai šalių reikalavimai nėra ginčijami. Todėl atsakovei pasinaudojus įstatymine teise ir ją pagrindus reikiamais įrodymais teismas neturėjo nei faktinio, nei teisinio pagrindo to ignoruoti.

7732.6. Teismas netyrė ir nevertino byloje esančių reikšmingų įrodymų. Motyvuojamojoje sprendimo dalyje nenurodyta jokių priežasčių, dėl kurių šie įrodymai būtų atmesti, t. y. kodėl šalių vienos kitai išrašytos, priimtos ir neginčijamos sąskaitos faktūros bei jas papildantys atliktų darbų aktai ir pažymos galėtų neturėti jokios įrodomosios vertės. Darytina išvada, kad bendra ieškovei iš atsakovės priteista 6 521,95 Eur suma, susidedanti iš 1 422,80 Eur skolos bei 5 099,15 Eur nuostolių, mažintina iki 4 475,28 Eur.

7833.

79Atsiliepimas į apeliacinį skundą nepateiktas.

80Teisėjų kolegija

konstatuoja:

81IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

8234.

83Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Todėl apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

8435.

85Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacijos dalyką, apeliacinį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.

86Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo

8736.

88Apeliaciniu skundu akcentuojama, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas formaliai sumažinti netesybas iki 5 000 Eur neatitinka teisingumo, protingumo bei sąžiningumo principų bei šalių tarpusavio santykių situacijos. Taip pat kvestionuojami teismo motyvai, kuriais remiantis teismas iš dalies tenkino ieškovės reikalavimus ir iš atsakovės priteisė 5 099,15 Eur nuostolių atlyginimą ir 1 422,80 Eur skolą.

89Dėl ieškovei priteistų netesybų dydžio pagrįstumo

9037.

91Bylos duomenimis, ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 20 344,35 Eur nuostolius, t. y. 15 000,00 Eur pagal Sutarties 4.4 punktą, 5 344,35 Eur pagal Sutarties 9.3 punktą. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Sutarties 4.4. ir 9.3. punktuose yra numatytos netesybos už tą patį pažeidimą, todėl 5 344,35 Eur netesybų sumą įskaitė į 15 000,00 Eur netesybų (nuostolių) sumą. Įvertinęs, jog atsakovei sustabdžius rangos darbus ieškovė papildomų išlaidų nepatyrė, atsižvelgęs, jog nėra duomenų, patvirtinančių, kad trečiasis asmuo Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija būtų pareiškusi ieškovei reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ar netesybų priteisimo už neatliktus fasado remonto darbus, sprendė, jog yra pagrindas mažinti ieškovei iš atsakovės priteistinas netesybas už darbų neatlikimą iki 5 500 Eur. Apeliantės teigimu, ieškovei iš jos galėjo būti priteistos daugiausia 1 000 Eur dydžio netesybos, kurios kompensuotų bet kokius ieškovės galimai ar tariamai iš Sutarties kilusiame ginče su atsakove patirtus nepatogumus.

9238.

93Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių teisė susitarti dėl netesybų, inter alia dėl jų dydžio yra sutarties laisvės principo išraiška. Tokiu susitarimu yra išreiškiama šalių valia nustatyti tam tikras priemones, skatinančias skolininką įvykdyti prievoles ir kompensuojančias kitai šaliai atsiradusius nuostolius dėl prievolės neįvykdymo ar jos netinkamo įvykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-372/2014). Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.),

9439.

95Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netsybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo yra išaiškinta, kad nustatant, ar netesybos, palyginus su nuostoliais, nėra pernelyg didelės, atsižvelgiama į įvairias aplinkybes, kurių sąrašas nebaigtinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Kasacinio teismo praktikoje netesybų mažinimo kriterijais pripažįstama tai, kad teismas, spręsdamas dėl netesybų mažinimo, atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai, taip pat į kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, skolininko elgesį, bankų mokamų palūkanų dydį, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, taip pat ar visiškas nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių; netesybų mažinimas gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001 m. balandžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-497/2001; 2005 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-273/2005; 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. lapkričio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2008; 2009 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009; 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-384/2010; kt.).

9640.

97Teisėjų kolegijos vertininimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl šalių nustatytų netesybų dydžio pagrįstumo vadovavosi anksčiau išvardytais kriterijais, įvertino visus reikšmingus veiksnius ir padarė pagrįstą išvadą, kad šiuo atveju yra pagrindas mažinti priteistinų netesybų dydį iki 5 500 Eur. Teismas įvertino, kad atsakovei sustabdžius rangos darbus ieškovė papildomų išlaidų nepatyrė, taip pat atsižvelgė, jog byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog trečiasis asmuo Klaipėdos S. Šimkaus konservatorija būtų pareiškusi ieškovei reikalavimą dėl nuostolių atlyginimo ar netesybų priteisimo už neatliktus fasado remonto darbus, taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovė šias netesybas prašo priteisti už 15 dienų, kas sudaro apie 1,4 proc. už kiekvieną darbų nevykdymo dieną nuo Sutarties kainos.

9841.

99Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju būtina įvertinti ir tai, kad netesybos atsirado iš sutartinių santykių, jų pobūdį – abi sutarties šalys privatūs verslo subjektai, turintys patirties verslo bei derybų srityje, galintys numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantys sutarties sąlygas, todėl pirmosios instancijos teismo nuo 15 000 Eur sumažintos netesybos iki 5 500 Eur yra tinkama kompensavimo ir skatinimo priemonė, siekiant užtikrinti ieškovės teisėtus interesus. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad šioje byloje pirmosios instancijos teismo nustatyta, ir apeliantė šios teismo išvados neginčija, kad ieškovė iš esmės tinkamai vykdė šalių sudarytą Sutartį, Sutartį nutraukė laikydamasi Sutartyje ir teisės aktuose numatytų reikalavimų. Dėl to, sumažinus netesybas iki apeliantės prašomo 1 000 Eur dydžio, iš esmės būtų paneigta šalių valia dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, taip pat protingos sąžiningos verslo praktikos reikalavimai.

100Dėl 5 099,15 Eur nuostolių atlyginimo ir 1 422,80 Eur skolos

10142.

102Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovės reikalavimą priteisti jai iš atsakovės 6 000 Eur sumokėtą avansą, į šį reikalavimą įskaitęs priešpriešinį vienarūšį atsakovės reikalavimą dėl neapmokėtos sąskaitos faktūros 900,85 Eur sumai už objekte atliktus darbus, ir visiškai tenkino ieškovės reikalavimą priteisti 1 422,80 Eur skolą už objekte sunaudotas medžiagas bei pastolių nuomą.

10343.

104Kadangi apeliaciniu skundu nėra ginčijami teismo motyvai, susiję su nuostolių atlyginimo priteisimu, plačiau teisėjų kolegija šiuo klausimu nepasisako.

10544.

106Apeliantė nesutinka su teismo pastebėjimu, jog atsakovė sutinka su ieškovės reikalavimu sumokėti skolą už medžiagas, ir tvirtina, jog su šia skola niekuomet nesutiko, priešingai – būtent ieškovė šiomis medžiagomis atsiskaitė su atsakove už savo ankstesnes skolas, o šios medžiagos objekte apskritai naudojamos nebuvo. Taip pat teigia, jog teismas nepagrįstai ignoravo atsakovės turėtą (ir tebeturimą) reikalavimo teisę ieškovės atžvilgiu bei pačios sąžiningai besielgusios atsakovės priešieškinyje atliktą vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą (atsakovė nereiškė atskiro reikalavimo priteisti skolą iš ieškovės, tačiau ją įskaitė).

10745.

108Bylos duomenimis, ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 1 422,80 Eur už sunaudotas medžiagas objekte ir pastolių nuomą. Nustatyta, kad ieškovė pateikė atsakovei 2018 m. rugpjūčio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. KON156 1 422,80 Eur sumai už medžiagas bei pastolių nuomą, t. y. 903,32 Eur (746,55 Eur be PVM) už medžiagas ir 519,50 Eur (429,34 Eur be PVM) už pastolių nuomą. Teisėjų kolegijos vertinimu, aplinkybė, jog apeliantė nurodo nesutikusi su mokėtina 903,32 Eur skola už medžiagas, nepaneiga pirmosios instancijos teismo padarytos išvados, jog minėta suma priteistina, kadangi pagrįsta rašytiniais įrodymais. Nustatyta, kad 2017 m. liepos 20 d., 2017 m. liepos 24 d. ir 2017 m. liepos 26 d. UAB „Kongera“ surašė medžiagų pareikalavimo aktus, iš kurių matyti, kad ieškovė nurodo prekių sąrašą, reikalingą objektui adresu S. Šimkaus g. 15, Klaipėda (1 t., b. l. 9-12). Šios prekės įrašytos į PVM sąskaitą – faktūrą Nr. KON156. Teisėjų kolegija atkreipia apeliantės dėmesį, jog atsiliepime į ieškinį atsakovė nepateikė jokių argumentų, kodėl nesutinka ir ar nesutinka su šia ginčijama suma. Priešingai, iš atsiliepimo į ieškinį turinio matyti, kad atsakovė pripažįsta prievolę sumokėti skolą už medžiagas (1 t., b. l. 78). Taip pat priešieškiniu atsakovė nurodo, jog su reikalavimu apmokėti skolą pagal PVM sąskaitą – faktūrą Nr. KON156 sutinka iš dalies, t. y. ginčija tik reikalavimą priteisti 519,50 Eur (429,34 Eur be PVM) už pastolių nuomą (2 t. b. l. 11).

10946.

110Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, jog teismas nepagrįstai skolos sumą priteisė su PVM, nes jį ieškovė jau yra įtraukusi į PVM ataskaitą ir šį savo pačios valstybei mokėtiną mokestį atitinkama dalimi jau yra susimažinusi. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, jog apeliantė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog ieškovė šį konkretų PVM mokestį yra įtraukusi į PVM ataskaitą ir šio mokesčio dalį yra susimažinusi. Antra, ieškovės prievolės, susijusios su valstybei mokėtino PVM mokesčio dydžiu ir suma nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Trečia, nenustatyta jokių pagrindų, leidžiančių daryti išvadą, jog atsakovė neturi pareigos sumokėti 2018 m. rugpjūčio 28 d. PVM sąskaitą – faktūrą Nr. KON156 nurodytą sumą be PVM.

11147.

112Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju taip pat nėra pagrindo nepritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, jog atsakovės reikalavimas dėl įskaitymo atmestinas kaip nepagrįstas.

11348.

114Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnio 1 dalis). Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2013). Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymui atlikti turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalis su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-9/2010; 2014 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-142/2014).

11549.

116Šis nurodytas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad atsakovė, nesutikdama su pareikštu reikalavimu priteisti nurodyto dydžio skolą, turėjo įrodyti, kad egzistavo visos pirmiau nurodytos būtinosios priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo sąlygos, ir kad apie įskaitymą buvo tinkamai pranešta ieškovei (CPK 178 straipsnis).

11750.

118Pažymėtina, kad įskaitymo tvarką reglamentuojančios teisės normos nenustato privalomų reikalavimų nei pareiškimo apie įskaitymą turiniui, nei formai (būdui) (CK 6.131 straipsnis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad jeigu sutartyje ar įstatyme nenustatyta specialios pranešimo formos, tai apie įskaitymą gali būti pranešama įvairia forma (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. lapkričio 14 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje R Nr. 3K-3-561/2005; 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2010; kt.). Dėl pareiškimo apie įskaitymą turinio pažymėtina, kad jis turi būti aiškus, suprantamas ir nedviprasmiškas. Pareiškime turėtų būti nurodyta prievolė, pagal kurią atliekamas įskaitymas, įskaitymo pagrindas ir įskaitoma suma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. balandžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-116/2012).

11951.

120Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, šalys neparengė tarpusavio skolų suderinimo akto, kuriame būtų nurodyti visi šalių piniginiai reikalavimai viena kitos atžvilgiu. Be to, šioje byloje nėra sprendžiamas klausimas dėl šalių įsipareigojimų pagal kitas sutartis, nenagrinėjami iš jų kylantys reikalavimai, jų pagrįstumas ir apimtis. Taip pat, teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju priešieškinyje pateikti argumentai, susiję su atliekamu įskaitymu, nelaikytini tinkamu pranešimu apie įskaitymą. Byloje nėra duomenų, jog ieškovei buvo pateiktas pareiškimas dėl įskaitymo.

12152.

122Apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovė neginčijo atsakovės atlikto įskaitymo, vertintinas kritiškai. Pažymėtina, kad ieškovė teismo prašė atmesti atsakovės priešieškinį pilna apimtini, taip pat nėra duomenų, jog susipažinusi su priešieškinio motyvais ieškovė būtų tikslinusi ieškinį ir sumažinusi savo reikalavimą atsakovės įskaityta suma.

12353.

124Apeliacinės instancijos teismas taip pat kritiškai vertina skundo argumentus, jog neabejotinai palankus atsakovei būsimas teismo sprendimas naujojoje byloje, prisiteisus skolą iš ieškovės, greičiausiai taip ir liktų neįvykdytas, kadangi ieškovei yra iškelta restruktūrizavimo byla. Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. sausio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-388-513/2019 ieškovės restruktūrizavimo byla nutraukta.

12554.

126Šių nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė atsakovės reikalavimą dėl įskaitymo.

127Dėl bylos procesinės baigties

12855.

129Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės, materialinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo. Todėl apeliacinis skundas atmestinas, o skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

130Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme

13156.

132Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 straipsniai).

13357.

134Apeliantės apeliacinio skundo netenkinus jos turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

135Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

136Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad pagal Sutarties 6.5.6 punktą šalys susitarė, kad... 9. 3.... 10. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą,... 11. 4.... 12. Atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti ieškovės 2017... 13. 5.... 14. Atsakovė pažymėjo, kad šiuo atveju susiklostė situacija, numatyta Lietuvos... 15. 6.... 16. Ieškovė su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą,... 17. 7.... 18. Trečiasis asmuo, nepareškiantis savarankiškų reikalavimų, Klaipėdos... 19. 8.... 20. Trečiasis asmuo, nepareškiantis savarankiškų reikalavimų, AAS „BTA... 21. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 22. 9.... 23. Klaipėdos apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimu ieškinį... 24. 10.... 25. Nustatė, kad Sutarties 1.1 punktu šalys susitarė, jog atsakovė... 26. 11.... 27. Nurodė, kad sudarydama Sutartį atsakovė patvirtino, jog yra įvertinusi... 28. 12.... 29. Teismo vertinimu, bylos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog tiek... 30. 13.... 31. Nustatė, kad atsakovė pateikė ieškovei Klaipėdos S. Šimkaus... 32. 14.... 33. Atsakovės nurodytas aplinkybes, jog pati ieškovė kreipėsi į trečiąjį... 34. 15.... 35. Nustatė, kad ieškovė informavo trečiąjį asmenį Klaipėdos S. Šimkaus... 36. 16.... 37. Konstatavo, kad atsakovė nepateikė duomenų, patvirtinančių, jog Sutarties... 38. 17.... 39. Sręsdamas klausimą dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo... 40. 18.... 41. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju atsakovė darbus sustabdė dar nebaigusi... 42. 19.... 43. Atsižvelgęs į tai, kad technologinė kortelė turėjo būti parengta po... 44. 20.... 45. Teismo vertinimu, kadangi atsakovė fasado remonto darbų vykdymą sustabdė... 46. 21.... 47. Spręsdamas klausimą dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 20... 48. 22.... 49. Atsižvelgęs į tai, atsakovei sustabdžius rangos darbus ieškovė papildomų... 50. 23.... 51. Pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo iš atsakovės priteisti 200,00 Eur... 52. 24.... 53. Įvertinęs bylos duomenis teismas konstatavo, kad yra labiau tikėtina, jog... 54. 25.... 55. Pasisakydamas dėl ieškovės reikalavimo priteisti iš atsakovės 6 000,00 Eur... 56. 26.... 57. Nustatė, kad Sutartimi ieškovė įsipareigojo apmokėti nuomotojo pateiktas... 58. 27.... 59. Atsakovės reikalavimą pripažinti ieškovės 429,34 Eur (įskaitant PVM)... 60. 28.... 61. Nustatė, kad ieškovė savo Sutartinius įsipareigojimus vykdė tinkamai,... 62. 29.... 63. Pažymėjo, jog nors šiuo atveju atsakovė prašo taikyti įskaitymą ir į... 64. 30.... 65. Ieškovei iš atsakovės priteisė 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo... 66. 31.... 67. Atsakovės prašymo skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis... 68. III. Apeliacinio skundo argumentai... 69. 32.... 70. Atsakovė UAB „Derux“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Klaipėdos... 71. 32.1. Jei nagrinėjamu atveju ir buvo formalus pagrindas netesybas ieškovei... 72. 32.2. Dėl atsakovės darbų sustabdymo ieškovė absoliučiai jokių... 73. 32.3. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad atsakovė sutinka su... 74. 32.4. Teismas visiškai nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovės turėtą (ir... 75. 32.4. Galutinė suma, kurios iš tiesų šiai dienai ieškovė turėtų teisę... 76. 32.5. Pabrėžtina, jog teisę įskaityti vienarūšius priešpriešinius... 77. 32.6. Teismas netyrė ir nevertino byloje esančių reikšmingų įrodymų.... 78. 33.... 79. Atsiliepimas į apeliacinį skundą nepateiktas.... 80. Teisėjų kolegija... 81. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 82. 34.... 83. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 84. 35.... 85. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 321 straipsnio 1 dalį apeliacinis... 86. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo... 87. 36.... 88. Apeliaciniu skundu akcentuojama, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas... 89. Dėl ieškovei priteistų netesybų dydžio pagrįstumo... 90. 37.... 91. Bylos duomenimis, ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 20 344,35 Eur... 92. 38.... 93. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių teisė... 94. 39.... 95. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro netesybų dydžio, tai... 96. 40.... 97. Teisėjų kolegijos vertininimu, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos... 98. 41.... 99. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju būtina įvertinti ir tai, kad... 100. Dėl 5 099,15 Eur nuostolių atlyginimo ir 1 422,80 Eur skolos ... 101. 42.... 102. Pirmosios instancijos teismas iš dalies tenkino ieškovės reikalavimą... 103. 43.... 104. Kadangi apeliaciniu skundu nėra ginčijami teismo motyvai, susiję su... 105. 44.... 106. Apeliantė nesutinka su teismo pastebėjimu, jog atsakovė sutinka su... 107. 45.... 108. Bylos duomenimis, ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 1 422,80 Eur už... 109. 46.... 110. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais,... 111. 47.... 112. Teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju taip pat nėra pagrindo nepritarti... 113. 48.... 114. Pagal CK 6.130 straipsnio 1 dalį prievolė baigiasi, kai įskaitomas... 115. 49.... 116. Šis nurodytas teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad atsakovė,... 117. 50.... 118. Pažymėtina, kad įskaitymo tvarką reglamentuojančios teisės normos... 119. 51.... 120. Nagrinėjamu atveju, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas,... 121. 52.... 122. Apeliacinio skundo argumentas, jog ieškovė neginčijo atsakovės atlikto... 123. 53.... 124. Apeliacinės instancijos teismas taip pat kritiškai vertina skundo argumentus,... 125. 54.... 126. Šių nurodytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pirmosios... 127. Dėl bylos procesinės baigties... 128. 55.... 129. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos rašytinių įrodymų visumą, šalių... 130. Bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme... 131. 56.... 132. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 133. 57.... 134. Apeliantės apeliacinio skundo netenkinus jos turėtos bylinėjimosi išlaidos... 135. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331... 136. Klaipėdos apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimą palikti...