Byla 2A-579/2013
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Gasiūnienės ir Danguolės Martinavičienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimo, kuriuo iš dalies patenkintas ieškinys civilinėje byloje Nr. 2-2286-254/2011 pagal ieškovės M. D. ieškinį atsakovams A. M. ir I. J., trečiasis asmuo R. M., dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė M. D. 2011 m. rugpjūčio 31 d. ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų I. J. ir A. M. 812,23 Lt negrąžintos paskolos ir 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (t. 1, b. l. 130 – 133).

5Nurodė, kad atsakovams suteikė paskolą, 2008 m. sausio 19 d. pervedė atsakovams 43 607 JAV dolerių ir žodžiu susitarė, kad pinigai bus grąžinami trijų metų laikotarpyje nuo pavedimo padarymo dienos iki 2011 m. sausio 19 d. Atsakovai iš šių pinigų vykdė verslą, o grįžus į Lietuvą už užsienyje uždirbtus bei paskolintus pinigus įsigijo žemės sklypą ir gyvenamąjį namą Armoniškių km., Marijampolės sav. Nustatytu laikotarpiu atsakovai paskolintų pinigų ieškovei negrąžino. Kadangi atsakovų bendras gyvenimas truko ne mažiau kaip 7 metus, paskolintos lėšos buvo panaudotos šeimos poreikiams tenkinti, šeimos verslui, todėl skola pripažintina bendra jų prievole ir priteistina iš jų solidariai.

6Atsakovas A. M. atsiliepimu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad paskolos sutartis buvo sudaryta žodžiu su abiem atsakovais, kai jie gyveno kartu ir vedė bendrą ūkį. Pinigai buvo pervesti iš ieškovės sąskaitos į jo asmeninę sąskaitą, buvo panaudoti atsakovų bendram verslui ir jų turimam bendram nekilnojamam turtui įsigyti, todėl pareigą grąžinti skolą turi abu atsakovai, nors šiuo metu ir negyvena kartu.

7Atsakovė I. J. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 43 607 JAV dolerių pinigų suma buvo pervesta atsakovo įsteigtai UAB „NORAS CORP“ už trečiojo asmens parduotas šios bendrovės prekes, todėl jeigu ieškovė mano, kad ši pinigų suma jai turi būti grąžinta, tai toks reikalavimas turi būti reiškiamas šiai įmonei. Paskolos sutarties dėl minėtos pinigų sumos su ieškove nebuvo sudariusi, jokių raginimų grąžinti skolą iki bylos iškėlimo teisme gavusi nebuvo. Laiko, kad ieškovė pareiškė nepagrįstą ieškinį, piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, bando nesąžiningai pasipelnyti bei sutrukdyti jai parduoti bendrai su atsakovu priklausantį nekilnojamąjį turtą, todėl jos teisės neturi būti ginamos, o už piktnaudžiavimą teisėmis turi būti skirtina bauda CPK 95 straipsnio 1 dalies pagrindu.

8Trečiasis asmuo R. M. prašė ieškinį tenkinti. 2011 m. balandžio 27 d. patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovės prašomą pinigų sumą įnešė į jos sąskaitą. Jokių dokumentų dėl pinigų perdavimo ieškovei nesurašė. Ieškovė šiuos pinigus pervedė iš savo asmeninės sąskaitos atsakovui A. M. bei susitarė, jog pinigai bus grąžinti per trejus metus. Pinigus paskolino abiem atsakovams, jų bendram verslui, todėl jie turi paskolą grąžinti solidariai.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu M. D. ieškinį tenkino iš dalies, priteisė šiai iš atsakovo A. M. 102 812,23 Lt negrąžintos paskolos, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3 056 Lt žyminio mokesčio; ieškinį atsakovės I. J. dalyje atmetė.

11Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei vadovaudamasis CK 3.109 straipsnio 2 ir 3 dalies, 6.870 straipsnio 1 dalies nuostatomis, kasacinio teismo praktika teismas konstatavo, jog šalis sieja paskoliniai teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja CK šeštosios knygos normos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. A. L. v. B. V., bylos Nr. 3K-3-558/2007; 2011 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje V. U. v. D. R., bylos Nr. 3K-3-107/2011;Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. J. v. L. L., bylos Nr. 3K-3-235/2008; 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. G. v. V. G., J. G., bylos Nr. 3K-3-336/2009; 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. B. U., bylos Nr. 3K-3-553/2010).

12Remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais, teismas sprendė, jog paskolos sutartis buvo sudaryta vien su atsakovu A. M., rašytinės sutarties sudarymo su atsakove I. J. ir pinigų perdavimo šiai atsakovei faktai byloje neįrodyti (CK 1.93 str. 2 d., 6.870 str., 6.871 str. 1 d., CPK 12, 178 str.).

13Teismas nustatė, kad atsakovas A. M. neginčija paskolos sutarties sudarymo fakto bei pripažįsta, jog paskolinti pinigai ieškovei negrąžinti, todėl įvertinęs šiuos ir kitus byloje esančius įrodymus padarė išvadą, jog ieškovės pateiktas išrašas iš banko sąskaitos apie padarytą pavedimą atsakovo įsteigtai bendrovei „NORAS CORP“ patvirtina 102 812,23 Lt perdavimą pačiam atsakovui, o ne jo bendrovei, kaip juridiniam asmeniui (CPK 185 str.). Teismas laikė, jog byloje dalyvaujantys asmenys neigė, kad atsakovui A. M. persiųsti pinigai buvo trečiojo asmens atsiskaitymas su atsakovu už jo į Lietuvą atsiųstas perdavimui prekes, todėl tokio labiau tikėtino fakto nagrinėjamu atveju negalima nustatyti (CPK12, 178 , 185 str.).

14Spręsdamas klausimą dėl procesinių palūkanų priteisimo, teismas pažymėjo, kad pagrindas priteisti šias palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis nevykdė prievolės geruoju, tokiais veiksmais pažeisdamas kreditorės interesus (CK 6.37 str. 2 d.).

15Pasisakydamas dėl ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis, teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, padarė išvadą, jog nėra pagrindo spręsti, kad ieškovė ieškinį pareiškė nesąžiningai arba tokia teise naudojosi akivaizdžiai ne pagal paskirtį, todėl nenustatęs ieškovės nesąžiningumo, atsisakė jos atžvilgiu taikyti CPK 95 straipsnyje numatytas sankcijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal UAB ,,Oruva” ir Ko”, bylos Nr. 3K-3-224/2005).

16Atmetęs ieškinį atsakovės I. J. atžvilgiu, teismas nustatė, jog ši atsakovė byloje patyrė 3 388 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, kad atstovavimas byloje buvo susijęs su atstovo vykimu į kitą miestą dėl ieškovės pasirinkto teismingumo. Todėl vadovaudamasis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) sprendė, kad prašomos priteisti išlaidos neviršija Rekomendacijose numatyto maksimalaus dydžio, todėl priteistinos iš ieškovės (CPK 98 str.).

17III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

18Apeliaciniu skundu atsakovas A. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – patenkinti ieškinį visiškai (t. 1, b. l. 190- 192). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

191) Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė materialiąsias bei procesinės teisės normas – netinkamai taikė įrodymų vertinimo nuostatas (CPK 14 str., 176 str. 1 d., 177 str. 1 d.). Priteisdamas skolą vien iš atsakovo A. M., rėmėsi vien atsakovės I. J. pateiktais argumentais, jog paskolos sutarties su ieškove ji nebuvo sudariusi, bei visiškai nesivadovavo atsakovo A. M. teiginiais, kad jis kartu su atsakove I. J. skolinosi pinigus iš ieškovės, šiuos pinigus panaudojo bendram verslui ir bendro nekilnojamojo turto įsigijimui.

202) Teismas be pagrindo netenkino ieškovės ir apelianto prašymų dėl papildomų dokumentų apie atsakovės I. J. banko sąskaitas ir gautas pajamas išreikalavimo, kas leistų išsamiau išnagrinėti bylą.

213) Teismo sprendimas dalyje dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo taip pat yra nepagrįstas, nes iš atstovo pateiktų PVM sąskaitų - faktūrų neįmanoma nustatyti, kokios teisinių paslaugų sutarties pagrindu ir kokios teisinės paslaugos buvo suteiktos. Be to, priteista atstovavimo išlaidų suma viršija Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą, paslaugas (toliau – Rekomendacijos) numatytus maksimalius dydžius. Tinkamas šių atstovavimo išlaidų dydis, apelianto manymu, laikytinas 968 Lt.

22Atsiliepimu atsakovė I. J. prašo atsakovo skundą atmesti, priteisti jai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme. Nurodė, kad palaiko motyvus ir argumentus, nurodytus atsiliepime į ieškinį. Nesutinka su apelianto argumentais, jog buvo pažeistos materialinės ir procesinės teisės normos, nes apeliaciniame skunde nenurodytas nei vienas pirmosios instancijos teismo padarytas materialinės teisės normų pažeidimas, o nesutinkant su įrodymų vertinimu – nepasisakyta, kokie konkrečiai įrodymai netinkamai įvertinti ir kaip jie turėtų būti vertinami. Teigia, kad vertinant atsakovo apeliacinio skundo pagrįstumą būtina atsižvelgti į tai, jog bylos nagrinėjimo metu tiek atsakovas, tiek kiti su juo giminystės ryšiais susiję asmenys piktnaudžiavo procesu, naudojosi savo teisėmis ne pagal paskirtį, vilkino bylos nagrinėjimą pateikdami įvairius prašymus, todėl atsakovo teisės negali būti ginamos ir jo atžvilgiu yra pagrindas taikyti CPK 95 straipsnio 1 dalies nuostatas. Ginčydamas teismo sprendimą dėl atstovavimo išlaidų priteisimo iš ieškovės atsakovas gina ne savo, o ieškovės interesus, kuri apeliacinio skundo nepateikė. Priteistų atstovavimo išlaidų dydis nustatytas tinkamai, įvertinus šiam klausimui spręsti svarbias aplinkybes (t. 2, b. l. 16 – 20).

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų teisėtas ir pagrįstas, tai yra priimtas tiksliai nustačius faktines bylos aplinkybes ir atitiktų materialiosios bei proceso teisės normų reikalavimus, o CPK 320 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

25Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti A. M. nurodytas aplinkybes, bylos medžiagą bei skundžiamo teismo sprendimo išvadų teisėtumą ir pagrįstumą, pažymi, kad formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, jog įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeI. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeN. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeKlaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje bylojeAB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008).

26Nagrinėjamu atveju apeliantas savo argumentus dėl netinkamo įrodymų vertinimo grindžia tuo, jog, priimdamas skundžiamą sprendimą, teismas vadovavosi vien atsakovės I. J. parodymais, bei visiškai nevertino jo parodymų. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais argumentais.

27Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė paskolos sutarties sudarymo su atsakovais faktą įrodinėjo mokėjimo pavedimu, kurio pagrindu lėšos buvo pervestos į atsakovo A. M. įsteigtos uždarosios akcinės bendrovės „NORAS CORP“ sąskaitą. Rašytinės formos paskolos sutarties šalys nebuvo sudariusios. Todėl kvalifikuojant tarp šalių susiformavusius civilinius teisinius santykius ir vertinant jų pagrindu kylančias šalių teises bei pareigas, teismas pagrįstai vertino visumą faktų, kurių pagrindu galima būtų spręsti apie santykių tarp šalių pobūdį. Bylos nagrinėjimo metu pačiam atsakovui pripažinus pinigų perdavimo ir paskolos sutarties sudarymo faktus, teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teisingai sprendė, jog nenustatyta kokių nors kitokių nei paskolos teisinių santykių egzistavimo tarp ieškovės ir atsakovo (CPK 185 str.). Todėl ieškovei neįrodžius buvimą kitokių teisinių santykių, kurie lemia ir prievolių tarp šių šalių pobūdį, teismas pagrįstai konstatavo, jog jos pateikti įrodymai – banko pavedimas – patvirtina 43 607 JAV Lt perdavimą apeliantui paskolos sutartinių teisinių santykių pagrindu. Tuo tarpu atsakovei I. J. ginčijant paskolos sutarties sudarymo faktą ir nesant byloje rašytinių ir kitų įrodymų, patvirtinančių šios sutarties sudarymą, teismas teisingai sprendė, jog paskolos sutarties su atsakove sudarymo ir pinigų jai perdavimo faktai neįrodyti (CPK 12 str., 178 str., 185 str., CK 1.93 str. 2 d., 6.870 str. 1 d., 6.871 str. 1 d.).

28Įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad apelianto nurodoma aplinkybė, jog teismas, vertindamas įrodymus, rėmėsi vien tik jam nepalankiais įrodymais ir todėl padarė jam nepalankias išvadas, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, per se nereiškia, kad įrodymus teismas vertino vienašališkai ir neįvertino kitos šalies įrodymų. Be to, pažymėtina ir tai, kad bylos nagrinėjimo metu apeliantas nepateikė įrodymų, iš esmės paneigiančių atsakovės I. J. nurodytas aplinkybes. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, teismo išvada, jog ieškovė neįrodė paskolinių santykių su atsakove, yra pakankamai motyvuota ir padaryta nepažeidžiant įrodymų vertinimo taisyklių (CPK 329 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 4 d.nutartiscivilinėje byloje V. K. v. R. K., bylos Nr. 3K-3-235/2009).

29Antra, atsakovas A. M. apeliacinį skundą taip pat grindžia tuo, kad bylos nagrinėjimo metu teismas be pagrindo netenkino jo ir ieškovės prašymų dėl išreikalavimo papildomų įrodymų apie atsakovės I. J. turtinę padėtį, dėl ko, neįvertinęs šių duomenų, padarė klaidingas išvadas.

30Teisėjų kolegijos vertinimu, minėti argumentai nepagrįsti. Kaip žinia, civilinio proceso įstatymas įpareigoja byloje dalyvaujančius asmenis sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti įrodymus ar argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai (CPK 7 str. 2 d.). Nustatyta, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovas A. M. jau pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje gavęs I. J. atsiliepimą į ieškinį, žinojo jos nesutikimo su ieškiniu poziciją. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, nei ieškovė, nei atsakovas, iš esmės būdamas ieškovės pusėje, naudodamasis savo atstovo advokato padėjėjo – kvalifikuoto teisininko, pagalba ir reikšdamas minėtą prašymą, nepateikė teismui argumentų, kurie susietų ieškovės reikalaujamos paskolos suteikimo minėtai įmonei faktą su atsakovės solidaria pareiga kartu su atsakovu apeliantu šią paskolą grąžinti ieškovei, ir tokiu būdu pagrįstų reikalingumą išreikalauti duomenis iš atsakovės I. J. asmeninės banko sąskaitos ir juos tirti bei nagrinėti sprendžiant dėl ieškovės M. D. ieškininių pretenzijų šiai atsakovei pagrįstumo (CPK 178 str., 110 str., 111 str.). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, jog bylos nagrinėjimo metu atsakovės atstovas – advokato padėjėjas E. R. vykdydamas atstovavimo sutartyje numatytus įsipareigojimus bei siekdamas kuo greitesnio bylos išnagrinėjimo, iki bylos išnagrinėjimo iš esmės turėjo išsiaiškinti, kokių įrodymų aptariamu atveju reikia atsakovo pozicijai pagrįsti bei šiuos įrodymus išreikalauti pats Advokatūros įstatymo 34 straipsnio 2 dalies ir 44 straipsnio nustatyta tvarka, arba pateikti teismui įrodymus, jog tokius dokumentus jam atsisakyta išduoti (CPK 142 str. 3 d., 181 str. 1-2 d.). Byloje duomenų, patvirtinančių tai, kad apeliantas ar jo atstovas būtų ėmęsi tokių veiksmų, nėra (CPK 185 str.).

31Trečia, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad teismas nepagrįstai priteisė atsakovei I. J. atlyginimą išlaidų, turėtų advokato pagalbai apmokėti. Priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, teikdamas prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsakovės atstovas pateikė šių išlaidų detalizavimą su apskaičiavimu ir pagrindimu. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, vien už atsiliepimo į ieškinį maksimali suma yra artima priteistai išlaidų už advokato pagalbą sumai (atitinkamai 3 x 1 000 Lt). Be atsiliepimo surašymo, atsakovės atstovas dalyvavo trijuose teismo posėdžiuose, kurių bendra trukmė buvo virš keturių valandų. Be to, posėdžiai vyko teisme, kurio buveinės vieta buvo kitame nei advokato kontora mieste. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, teismo priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą pripažinti akivaizdžiai neteisinga nėra jokio teisinio pagrindo (CPK 185 str.).

32Esant paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo A. M. skundo netenkina, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą (CPK 263 str. 1 d.).

33Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė I. J. prašė spręsti klausimą dėl baudos už piktnaudžiavimą proceso teisėmis skyrimo ieškovui. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apeliacinio skundo, nors ir nepagrįsto, padavimas nesudaro pagrindo konstatuoti akivaizdų piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, todėl atsakovės prašymas dėl baudos skyrimo apeliantui netenkintinas (CPK95 str., 178 str.).

34Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, iš šio asmens atsakovei I. J. priteistinos bylinėjimosi išlaidos, jos turėtos apeliacinės instancijos teisme.

35Atsakovė yra pateikusi įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme turėjo 1 210 Lt advokato pagalbos išlaidų (t. 2, b. l. 24 - 29). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau paminėtų Rekomendacijų 8.11 punkte nurodytus dydžius, bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, šį atsakovės prašymą tenkina visiškai (CPK 93 str., 98 str.).

36Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

37Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti atsakovei I. J. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo A. M. (asmens kodas ( - ) 1 210 Lt (vieną tūkstantį du šimtus dešimt litų) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė M. D. 2011 m. rugpjūčio 31 d. ieškiniu prašė priteisti... 5. Nurodė, kad atsakovams suteikė paskolą, 2008 m. sausio 19 d. pervedė... 6. Atsakovas A. M. atsiliepimu prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, kad paskolos... 7. Atsakovė I. J. atsiliepimu prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 43 607 JAV... 8. Trečiasis asmuo R. M. prašė ieškinį tenkinti. 2011 m. balandžio 27 d.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Kauno apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimu M. D. ieškinį... 11. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei vadovaudamasis CK 3.109... 12. Remdamasis byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir šalių paaiškinimais,... 13. Teismas nustatė, kad atsakovas A. M. neginčija paskolos sutarties sudarymo... 14. Spręsdamas klausimą dėl procesinių palūkanų priteisimo, teismas... 15. Pasisakydamas dėl ieškovės piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis,... 16. Atmetęs ieškinį atsakovės I. J. atžvilgiu, teismas nustatė, jog ši... 17. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 18. Apeliaciniu skundu atsakovas A. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo... 19. 1) Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė materialiąsias bei... 20. 2) Teismas be pagrindo netenkino ieškovės ir apelianto prašymų dėl... 21. 3) Teismo sprendimas dalyje dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti... 22. Atsiliepimu atsakovė I. J. prašo atsakovo skundą atmesti, priteisti jai iš... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Kaip žinoma, CPK 263 straipsnis reikalauja, kad teismo sprendimas būtų... 25. Teisėjų kolegija, prieš imdamasi nagrinėti A. M. nurodytas aplinkybes,... 26. Nagrinėjamu atveju apeliantas savo argumentus dėl netinkamo įrodymų... 27. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė paskolos sutarties sudarymo su... 28. Įvertinusi nustatytas faktines aplinkybes, teisėjų kolegija pažymi, kad... 29. Antra, atsakovas A. M. apeliacinį skundą taip pat grindžia tuo, kad bylos... 30. Teisėjų kolegijos vertinimu, minėti argumentai nepagrįsti. Kaip žinia,... 31. Trečia, teisėjų kolegija atmeta apelianto argumentus, kad teismas... 32. Esant paminėtoms aplinkybėms, teisėjų kolegija atsakovo A. M. skundo... 33. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė I. J. prašė spręsti klausimą... 34. Atmetus atsakovo apeliacinį skundą, iš šio asmens atsakovei I. J.... 35. Atsakovė yra pateikusi įrodymus, kad apeliacinės instancijos teisme turėjo... 36. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 38. Priteisti atsakovei I. J. (asmens kodas ( - ) iš atsakovo A. M. (asmens kodas...