Byla e2-1272-157/2016
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutarties, kuria iškelta bankroto bylą pagal pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Enerstena“ pareiškimus bankroto byloje Nr. eB2-716-826/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Čekanauskaitė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Durisolio namai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutarties, kuria iškelta bankroto bylą pagal pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir uždarosios akcinės bendrovės „Enerstena“ pareiškimus bankroto byloje Nr. eB2-716-826/2016,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. sausio 16 d. nutartį, kuria atsisakyta iškelti UAB „Durisolio namai“ restruktūrizavimo bylą Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ĮRĮ) 7 straipsnio 5 dalies pagrindu – dėl nustatyto bendrovės nemokumo.

4Pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius (toliau VSDFV Klaipėdos skyrius) ir UAB „Enerstena“ 2015-09-30 ir 2016-03-02 kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „Durisolio namai“ (toliau ir atsakovas).

5Pareiškėja UAB „Enerstena“ nurodė, kad atsakovas neįvykdė Kauno miesto apylinkės teismo 2015 m. liepos 7 d. sprendimo, kuriuo iš jo pareiškėjui yra priteista 10 993,06 Eur pagal atsakovo neįvykdytą tarp šalių sudarytą 2014-10-27 blokelių pardavimo sutartį.

6Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius nurodė, kad atsakovas nuo 2014 m. lapkričio mėn. nevykdo įsipareigojimų ir 2016-02-25 yra skolingas 4 442,89 Eur (4 237,88 Eur skola, 205,01 Eur delspinigių) valstybinio socialinio draudimo įmokų už darbuotojus (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 str. 2 d., 14 str. 2 d., Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 19, 20.1 p.). Anot pareiškėjo, atsakovas yra nemokus, nes skolos nesumokėjo, registruoto nekilnojamojo turto neturi, jo vardu registruota 1 transporto priemonė. Pagal 2014-12-31 balanso duomenis įmonė turėjo turto už 72 431,36 Eur, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 97 070,49 Eur, t. y. pradelstų įsipareigojimų suma viršijo į balansą įrašyto turto vertę.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi atsakovei UAB „Durisolio namai“ iškėlė bankroto bylą.

9Teismas netenkino atsakovo prašymo atidėti posėdį dėl tą pačią dieną jo paduoto pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą, nurodęs, kad toks pareiškimas teismo dar nėra priimtas, o atsakovas nepateikė duomenų, jog yra pasikeitusi bendrovės finansinė padėtis po Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-766-330/2016 (toliau – ir apeliacinio teismo nutartis).

10Teismas nurodė, kad įsiteisėjusioje apeliacinio teismo nutartyje, kuria atsisakyta atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą dėl nemokumo, nustatyta, jog pradelsti įsipareigojimai kreditoriams yra 49 648,03 Eur, o balansinė turto vertė – 81 362 Eur; kad teismui nepateikti rašytiniai įrodymai apie pasikeitusią įmonės situaciją po apeliacinio teismo nutarties priėmimo, o taip pat duomenys, jog dėl skolų mokėjimo atidėjimo vedamos derybos su kitais kreditoriais (išskyrus UAB „Durisolis ir partneriai“, UAB „Riflis“, UAB „Forteco“, V. L., D. V., UAB „Steel Trade“), įskaitant pareiškėjus.

11Teismas, apibendrinęs surinktus duomenis, padarė išvadą, kad pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, todėl įmonė yra nemoki, nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 2 str. 8 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

12III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13Atsakovė UAB „Durisolio namai“ atskirajame skunde prašo panaikinti teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartį ir atsisakyti iškelti bankroto bylą arba grąžinti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad:

141. Teismas be pagrindo nusprendė, kad atsakovas atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytus nemokumo kriterijus ir todėl jam iškėlė bankroto bylą. Teismas atsakovo mokumą įvertino pagal neaktualią 2015 m. finansinę informaciją, t. y. civilinėje byloje Nr. 2-766-330/2016 (B2-783-123/2016) nustatytą skolų dydį, tačiau šiuo metu atsakovas yra mokus. Pagal 2016-04-15 balansą bendrovė turi turto už 65 142 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 18 268,21 Eur. Taigi teismas klaidingai įvertino atsakovo mokumą.

152. Teismas neužtikrino viešo intereso, nepareikalaudamas pateikti naujų įrodymų apie vedamas derybas su kreditoriais dėl skolų atidėjimo, o taip pat aktualių 2016 m. finansinės atskaitomybės dokumentų. Be to, viešąjį interesą pažeidžia ir tai, kad iškėlus bankroto bylą bus atleisti du darbuotojai, dėl ko valstybės finansinė sistema patirs papildomą naštą dėl išmokų ir lengvatų bedarbiams.

163. Teismas pažeidė ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalį, nes pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo privalėjo nagrinėti kartu su 2016-04-29 pateiktu pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Tuo tarpu teismas atsisakė šiuos pareiškimus nagrinėti kartu, motyvuodamas, kad pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nėra priimtas. Tačiau pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo teismas atsisakė priimti tik 2016 m. gegužės 2 d. nutartimi, kas reiškia, jog skundžiamoje nutartyje vadovavosi būsimos nutarties motyvais, t. y. argumentais, kurie tuo metu dar nebuvo žinomi. Dėl to pripažintina, kad skundžiama teismo nutartis yra be motyvų (CPK 329 str.2 d. 4 p.). Teismas taip pat pažeidė proceso teisės normas, nes visų pirma turėjo išnagrinėti pareiškimą dėl restruktūrizavimo, ne dėl bankroto bylos iškėlimo. Be to, nebuvo CPK 137 straipsnio 2 dalyje numatytų sąlygų, kurioms esant galima atsisakyti priimti pareiškimą.

17Pareiškėja UAB „Enerstena“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Prašo skirti atsakovo direktoriui D. V. už piktnaudžiavimą procesu skirti maksimalią įstatyme nustatytą baudą, o pusę jos – pareiškėjui. Teigia, kad:

  1. Teismas teisingai nurodė, kad byloje surinktais įrodymais ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje nustatytais prejudiciniais faktais įrodytas atsakovo nemokumas ir ilgalaikis nepajėgumas įvykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų; kad atsakovas jokios veiklos nevykdo, negauna pajamų, nemoka mokesčių ir kaupia skolas kitiems kreditoriams. Dėl to nepagrįsti atskirojo skundo argumentai, kad svarbu išsaugoti atsakovą kaip mokesčių mokėtoją ir darbdavį. Nepašalinus tokio rinkos dalyvio kenkiama civilinių teisinių santykių stabilumui, pažeidžiami kreditorių ir valstybės interesai.
  2. Apelianto siekis įrodinėjimo pareigą perkelti teismui yra nepagrįstas, nes bankroto bylos iškėlimo klausimas yra grindžiamas prezumpcija, kad mokumo pagrindimo našta tenka įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str. ĮBĮ 9 str. 1 d.).
  3. Viešuose registruose įregistruota informacija apie atsakovo finansinę padėtį turi didesnę įrodomąją galią (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1803-196/2015), o atsakovo su atskiruoju skundu pateikti finansinės atskaitomybės dokumentai neatitinka tikrosios jo būklės, paremti neteisingais duomenimis apie turtą ir skolas, gauta nuostolio suma nenurodyta kaip nuostolis. Atsakovo kreditorių sąrašas taip pat sudarytas neteisingai ir yra klaidinantis: kreditorių, pažymėtų sąraše numeriais 18, 26, 29, reikalavimai priskirti prie nepradelstų, nors terminai suėjo 2016-03-31; kreditorių, pažymėtų sąraše numeriais 5, 23, 32, 35, 37, 38, 39 ir kt., reikalavimų įvykdymo terminai yra pakeisti, lyginant su ankstesniu sąrašu, tačiau nėra jokių duomenų, apie susitarimą juos pratęsti. Be to, dalis reikalavimų nurodyti mažesni, nors nepateikti atitinkamą sumažinimą pagrindžiantys dokumentai. Dėl to finansinės atskaitomybės dokumentai, sudaryti remiantis klaidingais duomenimis apie kreditorius ir jų skolas, nelaikytini patikimais. Atsakovas taip pat nepateikė jokių duomenų apie turimą turtą ir jo vertę, todėl teismo išvada apie atsakovo turto vertę yra pagrįsta.
  4. Atsakovas pakartotinį pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo padavė nepraėjus mėnesiui po apeliacinio teismo nutarties priėmimo kartu nepateikdamas jokių įrodymų apie pasikeitusią finansinę padėtį, t. y. sudarytų sutarčių, pradėtus statybos darbus ir pan. Tai parodo nesąžiningą atsakovo siekį vilkinti bankroto bylos iškėlimą ir todėl jo direktoriui turi būti skirta maksimali įstatyme numatyta bauda (CPK 95 str.).

18Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti, o teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad:

  1. Teismas pagrįstai nustatė, kad apeliacinio teismo nutartyje padarytos išvados laikytinos aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (prejudiciniais faktais).
  2. Atsakovas nepagrįstai teigia, kad teismas, neišreikalavęs iš jo aktualių finansinės atskaitomybės dokumentų, pažeidė viešąjį interesą, nes teismas 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartimi buvo įpareigojęs atsakovą pateikti tokius įrodymus. Be to, vertinant bendrovės balansą, būtina atsižvelgti į tai, kad jie atspindi buhalterinės apskaitos duomenis, tačiau nepatvirtina faktinės turto būklės ar vertės, jo egzistavimo natūra (Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo (toliau – ĮFAĮ) 2 str. 4 d., 15 str. 4 d.). Teismų praktikoje dėl balanso duomenų įrodomosios reikšmės, sprendžiant juridinio asmens mokumo klausimą, yra pasisakyta, kad tokių jų pakanka, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Tuo tarpu jei kiti įrodymai paneigia balanso duomenų teisingumą, įmonės balansas nelaikytinas vienintelis dokumentas, kurio pagrindu konstatuojamas bendrovės mokumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2599/2013; 2013 m. spalio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2300/2013).
  3. Atsakovo 2016-04-15 balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, įmonės kreditorių sąrašas nepakankami paneigti skundžiamos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Be to, jie nepasirašyti įmonės vadovo ir vyriausiojo buhalterio ar kitų įgaliojimus turinčių asmenų, kaip tai numatyta ĮFAĮ 25 straipsnio 1 dalyje, todėl neturi teisinės galios.

19Atsakovė UAB „Durisolio namai“ 2016-06-15 pateikė teismui prašymą prijungti naujus įrodymus: 2016-04-05 balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, kreditorių sąrašą, susitarimus dėl mokėjimo terminų atidėjimo ir išrašą iš www.rekvizitai.lt, patvirtinantį apie dalį skolos VSDFV grąžinimą.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta skundžiama teismo nutartis, kuria UAB „Durisolio namai“ iškelta bankroto byla, konstatavus, jog bendrovė yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 p., 9 str. 5 d. 1 p.). Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad bendrovė yra moki, todėl apeliacinis teismas pasisako dėl skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei atsižvelgia į šios kategorijos bylose vyraujantį viešąjį interesą.

22Dėl naujų įrodymų

23CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

24Atsakovas su atskiruoju skundu ir 2016-06-15 pateikė šiuos įrodymus: 2016-04-15 balansą; 2016-04-15 pelno (nuostolių) ataskaitą, 2016-04-15 kreditorių sąrašą; dokumentus, patvirtinančius pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikimą; dokumentus, patvirtinančius pranešimo dėl teismui pateikti pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą pateikimą; teismo 2016 m. gegužės 2 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo; susitarimus su kreditoriais dėl skolos mokėjimo termino atidėjimo.

25Kaip matyti iš prie šios bylos prijungtos civilinės bylos Nr. B2-783-123/2016 medžiagos, joje jau yra atsakovo pateikti susitarimai su kreditoriais dėl skolos mokėjimo termino atidėjimo, įskaitant skolos perkėlimo sutartį, 2016-04-29 pranešimas dėl pateikto pareiškimo iškelti restruktūrizavimo bylą. Dėl to netikslinga šiuos dokumentus dar kartą prijungti prie bylos (CPK 185 str.).

26Teismas konstatuoja, kad kiti apelianto pateikti dokumentai, išskyrus teismo nutartį, nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, nors tokią pareigą ir galimybę jis turėjo. Tai reiškia, kad yra įstatyme nurodytas teisinis pagrindas atsisakyti priimti šiuos apelianto pateiktus naujus įrodymus. Kita vertus, apeliacinis teismas atsižvelgia į šios kategorijos byloje esantį viešąjį interesą bei į tai, kad atsakovas su atskiruoju skundu pateikė duomenis apie finansinę padėtį, kurie gali turėti reikšmės sprendžiant dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, todėl priima su naujai pateiktus įrodymus, dėl kurių pasisakys ir vertins kartu su kitais byloje esančiais duomenimis (CPK 314 str.). Pažymėtina, kad dėl šių papildomų dokumentų pareiškėjai turėjo galimybę pasisakyti pateikdami atsiliepimus į atskirąjį skundą ir šia teise pasinaudojo (CPK 17 str.).

27Dėl proceso teisės normų

28Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalį (redakcija, galiojusi iki 2015-12-31), jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu gaunamas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti. Analogiška nuostata įtvirtinta ĮRĮ 8 straipsnyje.

29Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka.

30Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad bankroto bylos UAB „Durisolio namai“ iškėlimo klausimo nagrinėjimas buvo sustabdytas teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi iki bus išspręstas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (civilinė byla Nr. B2-783-123/2016). Teismo 2016 m. sausio 6 d. nutartis, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies pagrindu – dėl nustatyto bendrovės nemokumo, įsiteisėjo Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartimi minėtą teismo nutartį palikus nepakeistą. Esant tokiai teisinei situacijai, teismas 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi atnaujino bankroto bylos iškėlimo nagrinėjimą ir paskyrė posėdį 2016-04-29 9 val. bei tą pačią dieną informavo šalis, įskaitant atsakovą (CPK 179 str. 3 d.).

31Įvertinus aukščiau nurodytą teisinį bankroto ir restruktūrizavimo bylų iškėlimo reglamentavimą ir šios bankroto bylos eigą, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantu, kad buvo pažeistos minėtos proceso teisės normos.

32Kaip nepagrįsti atmestini apelianto argumentai, kad pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo turėjo būti nagrinėtas kartu su jo tą pačią dieną (2016-04-29) pateiktu pareiškimu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, todėl, anot jo, teismas privalėjo atidėti teismo posėdį, o to nepadaręs pažeidė proceso teisės normas ir dėl to neteisingai buvo išspręsta byla.

33Šiuo klausimu teismas pažymi, kad tik nuo 2016-01-01 įsigaliojusi nauja ĮBĮ redakcija įtvirtino nuostatą, kad tuo atveju, jeigu teismas gauna pareiškimą ar kelis pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo ir (arba) pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei, jie privalo būti nagrinėjami kartu (ĮBĮ 5 str. 4 d.). Šiuo nauju teisiniu reglamentavimu įtvirtintas privalomas civilinių bylų, kuriose vertinamas bankroto ir restruktūrizavimo bylos iškėlimo tai pačiai įmonei klausimas, nagrinėjimas kartu, taip pakeičiant iki 2016-01-01 galiojusią tvarką, kuriai esant, nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą ir paaiškėjus, kad įmonei keliama ir restruktūrizavimo byla, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas buvo atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti. Tačiau pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 4, 5, 8, 9, 10, 11, 23, 33 ir 36 straipsnių pakeitimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalį minėta įstatymo nuostata taikoma bankroto procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui. Tuo tarpu nagrinėjamoje byloje, kaip jau pirmiau minėta, kreditoriaus UAB „Erdesena“ pareiškimas dėl bankroto bylos UAB „Durisolio namai“ iškėlimo teisme buvo gautas dar 2015-09-30, t. y. iki įsigaliojant minėtai teisės normai.

34Tuo pačiu apeliacinis teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad specialus bankroto teisinius santykius reguliuojantis įstatymas įtvirtina griežtus terminus, per kuriuos turi būti išspręstas bankroto bylos iškėlimo ar atsisakymo iškelti klausimas, t. y. ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pareiškimo gavimo dienos, o dėl svarbių priežasčių teismas turi teisę pratęsti pasirengimo nagrinėti bankroto bylą teisme terminą ne ilgiau kaip vieną mėnesį (ĮBĮ 9 str. 6 d.). Toks pasirengimo nagrinėti bylą terminas jau buvo pratęstas teismo 2016 m. balandžio 6 d. nutartimi. Dėl to, kaip teisingai nurodoma atsiliepimuose į skundą, esant pirmiau nurodytai situacijai, teismas turėjo pareigą operatyviai išspręsti bankroto bylos iškėlimo klausimą neatidėdamas teismo posėdžio dėl to, kad atsakovas likus pusvalandžiui iki 9 val. teismo posėdžio pradžios elektroniniu laišku klaipėdos.apygardos@teismas išsiuntė pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Jau minėta, kad apie būsimą teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui buvo žinoma daugiau nei prieš 20 dienų ir jis turėjo realią galimybę pateikti teismui papildomus dokumentus, kurie patvirtintų pasikeitusią, jo manymu, bedrovės finansinę situaciją, atnaujintą ūkinę komercinę veiklą ir kurių pagrindu būtų galima daryti kitokias išvadas apie bendrovės mokumą nei nustatytos faktinės aplinkybės įsiteisėjusioje Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartyje. Tačiau tokie duomenys, kaip teisingai nurodė teismas, spręsdamas dėl posėdžio atidėjimo, nebuvo pateikti, nors tokią pareigą atsakovas turėjo. Atkreiptinas apelianto dėmesys į tai, kad viešojo intereso buvimas šios kategorijos bylose (restruktūrizavimo, bankroto) nepaneigia pačios šalies aktyvumo procese. Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad nagrinėjant bankroto bylos iškėlimo klausimą, įmonės mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (CPK 12, 178 str., ĮBĮ 9 str. 1 d.). Beje, tokia taisyklė apeliantui jau buvo išaiškinta ir minėtoje Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartyje (civilinė byla Nr.2-766-330/2016).

35Teismas taip pat teisingai konstatavo, kad elektroniniu paštu atsiųstas pareiškimas dėl bendrovės restruktūrizavimo, kai teismo posėdyje buvo nagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo klausimas, dar nebuvo priimtas. Kaip žinoma, pateikus pareiškimą teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, prasideda pradinė ir privaloma civilinės bylos iškėlimo stadija, be kurios neįmanoma pradėti kitų proceso stadijų, t. y. teismas pirmiausia išsprendžia pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimą ir iškelia civilinę bylą, kurioje bus svarstomas restruktūrizavimo bylos iškėlimo klausimas. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš teismų informacinės LITEKO sistemos 2016-04-29 (penktadienį) gauto atsakovo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo klausimas buvo sprendžiamas 2016-05-02 (pirmadienį). Dėl to apeliantas klaidingai skunde tvirtina, kad iškeldamas bankroto bylą teismas rėmėsi būsima aplinkybe, jog pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsisakyta priimti. Kaip pirmiau ne kartą minėta, teismas nurodė, kad kol kas nėra išspręstas pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo priėmimo klausimas, t. y. nėra iškeltos civilinės bylos, o ne rėmėsi aplinkybe, kad pareiškimą dėl restruktūrizavimo atsisakyta priimti.

36Remdamasis išdėstytu, apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto teiginius dėl proceso teisės normų pažeidimo: kad skundžiamoje nutartyje teismas vadovavosi būsimos 2016 m. gegužės 2 d. nutarties motyvais, t. y. argumentais, kurie tuo metu dar nebuvo žinomi; kad skundžiama teismo nutartis yra be motyvų; kad visų pirma teismas turėjo išnagrinėti pareiškimą dėl restruktūrizavimo, o ne dėl bankroto bylos iškėlimo (CPK 263 str.).

37Dėl bankroto bylos iškėlimo

38Apeliantas tvirtina, kad teismas klaidingai įvertino atsakovo mokumą, nes jis neatitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje numatytų kriterijų. Anot apelianto, teismas atsakovo mokumą įvertino pagal neaktualią 2015 m. finansinę informaciją, t. y. civilinėje byloje Nr. 2-766-330/2016 (B2-783-123/2016) nustatytą skolų dydį, tačiau pagal 2016-04-15 balansą bendrovė turi turto už 65 142 Eur, o pradelsti įsipareigojimai sudaro 18 268,21 Eur.

39Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

40Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, spręsdamas dėl atsakovo pradelstų įsipareigojimų kreditoriams ir turimo turto vertės teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė įrodymų apie pasikeitusią situaciją po Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 31 d. nutarties, todėl vadovavosi joje nustatytomis aplinkybėmis, kad pradelsti įsipareigojimai sudaro 49 648,03 Eur, o balansinė turto vertė – 81 362 Eur.

41Apeliacinės instancijos teismas papildomai nurodo, kad minėtoje įsiteisėjusioje teismo 2016 m. kovo 31 d. nutartyje, kuria atsisakyta iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą dėl nustatyto nemokumo, yra konstatuota, kad atsakovo pasirinktas verslo modelis (trečiųjų asmenų pasitelkimas darbams įvykdyti) patvirtina, jog jis faktiškai veiklos nebevykdo (ĮRĮ 4 str. 2 p., CK 2.4 str. 3 d.); kad 2015-01-01 – 2015-11-05 balansas užpildytas netinkamai nurodant bendrovės įsipareigojimus kreditoriams; kad pradelsti įsipareigojimai kreditoriams tęsiasi nuo 2011 m.; kad atskirojo skundo nagrinėjimo dieną (2016-03-24) UAB „Durisolio namai“ pradelsti įsipareigojimai sudaro 49 648,03 Eur, o balansinė turto vertė – 81 362 Eur. Spręsdamas dėl atsakovo mokumo, apeliacinis teismas šioje nutartyje, be kita ko, įvertino ir atsakovo naujai pateiktus įrodymus, kuriais šis įrodinėjo savo mokumą: 1) skolų suderinimo aktą su kreditoriumi UAB „Durisolis ir partneriai“, kuriame nurodyta, jog šalys viena kitai neskolingos; 2) susitarimą su kreditore D. L. dėl 1 553,58 Eur skolos mokėjimo termino atidėjimo iki 2016-12-22; 3) susitarimą su kreditoriumi UAB „Riflis“ dėl 945,90 Eur skolos mokėjimo termino atidėjimo iki 2016-11-21; 3) susitarimą su kreditoriumi UAB „Forteco“ dėl 762,40 Eur skolos mokėjimo termino atidėjimo iki 2016-10-22; 4) susitarimą su kreditoriumi V. L. dėl 918,19 Eur skolos mokėjimo termino atidėjimo iki 2016-10-20; 5) skolos perkėlimo sutartį su kreditoriumi A. D. dėl 5 783,53 Eur skolos perkėlimo naujajam skolininkui D. V.; 6) susitarimą su kreditoriumi D. V. dėl 40 786,30 Eur skolos mokėjimo termino atidėjimo iki 2016-12-31; 7) susitarimą su kreditoriumi UAB „SteelTrade“ dėl skolos mokėjimo išdėstymo dalimis. Tačiau apeliacinis teismas šių įrodymų nelaikė pakankamais pripažinti nepagrįsta teismo išvadą, kuria atsisakyta iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą. Atmesdamas atsakovo argumentus dėl bendrovės turimo turto rinkos vertės, anot jo paties, didesnės nei nurodyta balanse, apeliacinis teismas šiuos teiginius pripažino deklaratyviais, nes atsakovas objektyviais duomenimis nepagrindė balanse fiksuoto ilgalaikio turto realumo, jo likvidumo ir vertės, taip pat nepagrindė trumpalaikio turto faktinio turėjimo, debitorinių skolų išieškojimo galimybių realumo, o 2013 m., 2014 m. įsipareigojimai kreditoriams viršijo viso į balansą įrašyto turto vertę.

42Kaip žinoma, įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ir pareigūnams, fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Dalyvavusiems byloje asmenims įsiteisėjęs teismo sprendimas, be to, dar turi res judicata (išspręstos bylos) galią ir prejudicinę reikšmę.

43Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinis teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nesant pateiktų jokių papildomų įrodymų, pagrindžiančių atsakovo finansinės padėties pasikeitimą per vieno mėnesio laikotarpį, t. y. nuo 2016-03-24 iki 2016-04-29, pagrįstai ir teisėtai vadovavosi įsiteisėjusioje teismo nutartyje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei padarė teisingą išvadą dėl atsakovo nemokumo. Apelianto pateikti nauji įrodymai, t. y. 2016-04-15 balansas ir pelno (nuostolių) ataskaita, kreditorių sąrašas, minėtos teismo išvados nepaneigia. Priešingai, tik patvirtina, kad bendrovės faktinė finansinė būklė negerėja, nes pradelstų įsipareigojimų kreditoriams mokėjimo terminai perkelti iki metų galo, o teismui nepateikti jokie duomenys apie realiai pradėtą vykdyti ūkinę komercinę veiklą, kai tuo pat metu paties atsakovo nurodoma balansinė turto vertė jau yra 16 220 Eur mažesnė, nei nurodyta įsiteisėjusioje teismo nutartyje.

44Kita vertus, sutiktina su VSDFV Klaipėdos skyriaus atsiliepime nurodyta aplinkybe, jog minėti duomenys nelaikytini patikimais, nes nors apeliacinės instancijos teismui buvo pateikti finansiniai dokumentai jau pasirašyti įmonės vadovo, tačiau abejonių dėl juose nurodytos informacijos tikslumo ir adekvatumo kelia tai, jog prie per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikių įsipareigojimų yra nurodyti pradelsti 18 268,21 Eur kreditorių reikalavimų, į kuriuos nėra įskaičiuoti tie pradelsti įsipareigojimai, kurių mokėjimo terminai sueis dar 2016 m. (pvz., eilės Nr. 6, 14, 32, 36 ir kt.). Pagal minėto balanso duomenis tokie atsiskaitymai nurodyti prie po vienerių metų mokėtinų sumų ir ilgalaikių įsipareigojimų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas net ir papildomai apeliaciniam teismui pateiktuose paaiškinimuose šių aplinkybių neneigia (CPK 12, 17, 178 str.). Dar daugiau, skola kreditorei UAB „Ramirent Baltic“ AS nurodyta prie nepradelstų – vyksta teisminis ginčas – nors iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad Klaipėdos rajono apylinkės teismas dar 2016 m. sausio 6 d. sprendimu už akių priteisė iš atsakovo 2 382,96 Eur skolą, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas ir 54 Eur bylinėjimosi išlaidų. Šis teismo sprendimas už akių įsiteisėjo 2016-02-15, o vykdomasis raštas išduotas 2016-02-17 (civilinė byla Nr.e2-375-903/2016) (CPK 179 str. 3 d.). Tuo tarpu atsakovas net 2016-06-15 apeliaciniam teismui pateiktuose dokumentuose minėto įsipareigojimo nenurodė kaip pradelsto. Taigi apeliacinis teismo nuomone, apelianto pateiktų papildomų duomenų negalima laikyti objektyviais, todėl spręstina, kad jie nepaneigia minėtoje įsiteisėjusioje teismo nutartyje nustatytų aplinkybių dėl atsakovo nemokumo.

45Šiame kontekste papildomai paminėtina ir tai, kad pagal atsakovo pateiktą aktualų balansą bendrovės nuosavas kapitalas išlieka neigiamas kaip ir praeitais metais. Kaip žinoma, neigiamas nuosavas kapitalas susidaro tuomet, kai sukaupti praėjusių laikotarpių nuostoliai viršija nuosavo kapitalo sumą. Tai parodo nuosavų įmonės veiklos finansavimo šaltinių trūkumą, finansinį nestabilumą bei priklausomybę nuo išorinių finansinių šaltinių ir veiklos nuostolingumą. Duomenų, kad šis klausimas būtų sprendžiamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka apeliacinės instancijos teismui taip pat nepateikta (CPK 12, 178 str.).

46Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs UAB „Durisolio namai“ finansinės atskaitomybės duomenis, kitus byloje surinktus įrodymus, teisingai nustatė faktines aplinkybes, patvirtinančias jo nemokumą, ir tinkamai taikė teisės normas bei pagrįstai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju jam keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., 2 str. 8 d.). Dėl to skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas, kaip nepagrįstas (CPK 263 str.).

47Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonė pajėgi vykdyti prievoles, bankroto byla bet kurioje stadijoje gali būti nutraukta ĮBĮ 27 straipsnio 1 dalyje nurodytais pagrindais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1312-464/2015).

48Dėl baudos už piktnaudžiavimą proceso teisėmis

49Pareiškėja UAB „Enerstena“ prašo skirti atsakovui baudą už piktnaudžiavimą proceso teisėmis, nes jis pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo padavė nepraėjus mėnesiui po apeliacinio teismo nutarties priėmimo kartu nepateikdamas jokių įrodymų apie pasikeitusią finansinę padėtį.

50Kaip žinoma, pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgdami į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ar atsikirtimai. Pagal CPK 95 straipsnio 1 dalį dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius.

51Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013). Pažymėtina ir tai, kad pagal formuojamą teismų praktiką ne kiekvienas atvejis, kai nevykdoma pareiga sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis, savaime reiškia pažeidimą, suteikiantį pagrindą taikyti teisinės atsakomybės priemones, numatytas CPK 95 straipsnyje, t. y. kiekvienu atveju sprendžiama, ar šios pareigos nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, ar vertintinas tik kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas.

52Tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismų pirmiau konstatuotos šios bylos faktinės aplinkybės, susijusios su atsakovo naudojimusi proceso teisėmis – duomenų ir informacijos apie bendrovės finansinę būklę nepateikimas laiku teismui, nagrinėjančiam bankroto bylą; bylos apimties didinimas pakartotinai teismams teikiant tuos pačius ar patikimumo kriterijaus neatitinkančius dokumentus; pakartotinio pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos pateikimas iki teismo posėdžio likus pusvalandžiui ir prašant dėl to atidėti posėdį kol bus išnagrinėtas minėtas pareiškimas, tuo pačiu nepateikiant objektyvių įrodymų, iš kurių būtų galima spręsti apie pasikeitusią bendrovės padėtį ir pradėtą vykdyti veiklą per konkretų laikotarpį nuo 2016-03-24 (bylos nagrinėjimas apeliaciniame teisme) iki 2016-04-29 (teismo posėdis dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teisme) ir kt. – patvirtina pareiškėjos UAB „Ernestena“ atsiliepime nurodytus teiginius dėl atsakovo procesinio elgesio ydingumo.

53Tačiau, apeliacinio teismo nuomone, nagrinėjamam klausimui yra svarbu tai, kad dėl tokio netinkamo atsakovo elgesio nebuvo užvilkintas šios bylos nagrinėjimas – pirmosios instancijos teismas tinkamai vadovavo procesui – teismo posėdis dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo atidėtas ir klausimas buvo išspręstas iš esmės – byla buvo išnagrinėta laikantis civilinio proceso operatyvumo ir koncentracijos principų.

54Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, o taip pat vadovaudamasis civiliniame procese galiojančiais proporcingumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais teismas, sutikdamas su pareiškėju, kad atsakovas netinkamai įgyvendino savo subjektines teises, sprendžia, jog šioje situacijoje tai nėra pakankamas pagrindas taikyti procesinę sankciją ir skirti jam baudą (CPK 7, 95, 185 str.).

55Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

56Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. I. Ginčo esmė... 3. Lietuvos apeliacinis teismas 2016 m. kovo 31 d. nutartimi paliko nepakeistą... 4. Pareiškėjai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 5. Pareiškėja UAB „Enerstena“ nurodė, kad atsakovas neįvykdė Kauno miesto... 6. Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius nurodė, kad atsakovas nuo 2014 m.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. balandžio 29 d. nutartimi atsakovei UAB... 9. Teismas netenkino atsakovo prašymo atidėti posėdį dėl tą pačią dieną... 10. Teismas nurodė, kad įsiteisėjusioje apeliacinio teismo nutartyje, kuria... 11. Teismas, apibendrinęs surinktus duomenis, padarė išvadą, kad pradelstos... 12. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. Atsakovė UAB „Durisolio namai“ atskirajame skunde prašo panaikinti teismo... 14. 1. Teismas be pagrindo nusprendė, kad atsakovas atitinka ĮBĮ 9 straipsnio 7... 15. 2. Teismas neužtikrino viešo intereso, nepareikalaudamas pateikti naujų... 16. 3. Teismas pažeidė ĮBĮ 5 straipsnio 4 dalį, nes pareiškimą dėl bankroto... 17. Pareiškėja UAB „Enerstena“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį... 18. Pareiškėjas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą... 19. Atsakovė UAB „Durisolio namai“ 2016-06-15 pateikė teismui prašymą... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar yra teisėta ir pagrįsta skundžiama... 22. Dėl naujų įrodymų ... 23. CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako... 24. Atsakovas su atskiruoju skundu ir 2016-06-15 pateikė šiuos įrodymus:... 25. Kaip matyti iš prie šios bylos prijungtos civilinės bylos Nr.... 26. Teismas konstatuoja, kad kiti apelianto pateikti dokumentai, išskyrus teismo... 27. Dėl proceso teisės normų... 28. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 6 dalį (redakcija, galiojusi iki 2015-12-31), jeigu... 29. Pagal ĮRĮ 7 straipsnio 5 dalies 3 punktą, jeigu nagrinėdamas pareiškimą... 30. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų... 31. Įvertinus aukščiau nurodytą teisinį bankroto ir restruktūrizavimo bylų... 32. Kaip nepagrįsti atmestini apelianto argumentai, kad pareiškimas dėl bankroto... 33. Šiuo klausimu teismas pažymi, kad tik nuo 2016-01-01 įsigaliojusi nauja... 34. Tuo pačiu apeliacinis teismas atkreipia apelianto dėmesį į tai, kad... 35. Teismas taip pat teisingai konstatavo, kad elektroniniu paštu atsiųstas... 36. Remdamasis išdėstytu, apeliacinis teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto... 37. Dėl bankroto bylos iškėlimo... 38. Apeliantas tvirtina, kad teismas klaidingai įvertino atsakovo mokumą, nes jis... 39. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai... 40. Kaip matyti iš skundžiamos teismo nutarties, spręsdamas dėl atsakovo... 41. Apeliacinės instancijos teismas papildomai nurodo, kad minėtoje... 42. Kaip žinoma, įsiteisėjęs teismo procesinis sprendimas yra privalomas... 43. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinis teismas sprendžia, kad... 44. Kita vertus, sutiktina su VSDFV Klaipėdos skyriaus atsiliepime nurodyta... 45. Šiame kontekste papildomai paminėtina ir tai, kad pagal atsakovo pateiktą... 46. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 47. Pažymėtina, kad bankroto bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog įmonė... 48. Dėl baudos už piktnaudžiavimą proceso teisėmis ... 49. Pareiškėja UAB „Enerstena“ prašo skirti atsakovui baudą už... 50. Kaip žinoma, pagal CPK 7 straipsnio 2 dalį dalyvaujantys byloje asmenys... 51. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės... 52. Tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos teismų pirmiau... 53. Tačiau, apeliacinio teismo nuomone, nagrinėjamam klausimui yra svarbu tai,... 54. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, o taip pat vadovaudamasis civiliniame... 55. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 56. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. balandžio 29 d. nutartį palikti...