Byla 1A-106-360/2015
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo N. R. pripažintas kaltu:

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Savinijaus Katausko, teisėjų Reginos Bertašienės, Daliaus Jocio, sekretoriaujant Sabinai Vigelytei, dalyvaujant prokurorei Daliai Stonienei, nuteistajam N. R., gynėjui advokatui E. K., teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo N. R. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo N. R. pripažintas kaltu:

2pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. ir nuteistas 30 MGL (3900 litų) bauda.

3Taikant LR BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir galutinė paskirta N. R. bausmė – 20 MGL (2600 litų) bauda (753 Eur).

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5N. R. nuteistas už tai, kad pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą ir žinomai netikrą dokumentą ir žinomai suklastotą tikrą dokumentą panaudojo: jis, laikotarpiu nuo 2010-07-21 iki 2011-05-04, Klaipėdos mieste, tiksli vieta ir laikas ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti, nebūdamas UAB ‚XXX“, įmonės kodasXXXX, registruotos adresu ( - ), Klaipėda, įgaliotu asmeniu, su šia bendrove nesusijęs jokiais darbo santykiais, tyčia, siekdamas įgyti iš kitų bendrovių UAB „XXX“ priklausančias prekes pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrus dokumentus pasirašydamas UAB „XXX“ direktoriaus V. F. vardu, bei šiuos dokumentus panaudojo pateikdamas bendrovėms UAB „XXX“, D. G. įmonei, UAB „XXX“ ir UAB „XXX“, o būtent, suklastojo tikrus dokumentus:

6– 2010-07-21 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr.XXXX, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 3510,04 Lt;

7– 2010-07-22 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0210-90703, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 1559,98 Lt;

8– 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas D. G. įmonei ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 320 Lt;

9– 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas D. G. įmonei ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 880 Lt;

10– 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas D. G. įmonei ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 734 Lt;

11– 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas D. G. įmonei ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 261 Lt;

12– 2010-07-29 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. XXX, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 1599,98 Lt;

13– 2010-08-05 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0510-90555, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 740,01 Lt;

14– 2010-08-13 PVM sąskaitoje faktūroje serija BIK Nr. XXX, eilutėje „Prekes/paslaugas gavo“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ priklausančius bonusus už 199,48 L;

15– 2010-09-29 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0510-90712, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „Direktorius V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 600.01 Lt;

16– 2010-09-30 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0810-900747, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „Direktorius V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 450,01 Lt;

17– 2010-10-15 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0310-910865, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 2997,05 Lt;

18– 2010-11-11 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0510-90810, eilutėje „Prekes priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „Direktorius V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 450 Lt;

19– 2011-05-04 PVM sąskaitoje faktūroje serija ERT Nr. 229835, eilutėje „Prekes transportavimui priėmė“ įrašė rankraštinį įrašą „V. F.“ ir pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“ ir šio dokumento pagrindu priėmė UAB „XXX“ prekių už 323,15 Lt;

20pagamino netikrą dokumentą – 2010-08-03 UAB „XXX“ įgaliojimą Nr. 07, kuriame įtvirtino neteisingus duomenis apie tai, kad UAB „XXX“, atstovaujama direktoriaus V. F., tariamai įgaliojo N. R. paimti grynus pinigus už parduotas prekes iš UAB „XXX“, ir eilutėje „Direktorius V. F.“ pasirašė V. F. vardu bei šį dokumentą panaudojo pateikdamas UAB „XXX“.

21Apeliacinius skundu nuteistasis N. R. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-12-05 nuosprendį baudžiamojoje byloje, kuriuo jis pripažintas kaltu už nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalyje padarymą, panaikinti ir priimti išteisinamąjį nuosprendį, arba atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

22Skunde apeliantas teigia, nagrinėjant bylą teisme jis pripažino visas faktines aplinkybes, t. y. pripažino, kad kito asmens vardu pasirašė dokumentuose, tačiau jokių neigiamų pasekmių niekam nesukėlė, iš kaltinimo formuluotės matyti, kad jokie kaltinimai dėl dokumentų klastojimo pasekmių nebuvo net pareikšti. Skunde toliau apeliantas teigia, kad nors jo veiksmai formaliai atitinka Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnio 1 dalį, kurioje nustatyta baudžiamoji atsakomybė už netikro dokumento pagaminimą, tikro dokumento suklastojimą arba žinomai netikro ar žinomai suklastoto tikro dokumento laikymą, gabenimą, siuntimą, panaudojimą ar realizavimą, tačiau asmuo negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn vien už formalių, priešingų teisei veiksmų atlikimą, kai tai nesukėlė jokių neteisėtų pasekmių (žalos) kitiems asmenims, visuomeninės vertybėms. Kaip numatyta kasacinio teismo praktikoje, baudžiamoji atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos BK 300 straipsnį numatyta siekiant apsaugoti dokumentų teisinės apyvartos funkcionalumą ir patikimumą. Nors šiame straipsnyje nustatyta nusikaltimo sudėtis yra formali, tačiau įstatymų leidėjas baudžiamąją atsakomybę už dokumentų klastojimą nustatė ne tiek dėl veikos pavojingumo, kiek dėl veikos padarymo galinčių atsirasti žalingų padarinių tokį dokumentą panaudojus apyvartoje. Jei dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fiziniu ar juridiniu asmenų teisiu arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingu padariniu, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymu požiūriu, nes negali padaryti žalos reikšmingoms asmeninėms ar visuomeninėms vertybėms, taigi neužtraukia baudžiamosios atsakomybės.

23Apeliantas skunde nurodo, kad teismui buvo pateiktas prašymas dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos BK 40 straipsnio taikymas, atleidžiant jį nuo baudžiamosios atsakomybės, perduodant jį sutuoktinės J. R., kaip laiduotojos, atsakomybėn, buvo ir yra galimas, nes yra visos įstatymo nustatytos sąlygos: jis neteistas, savo kaltę pripažįsta ir dėl to gailisi, inkriminuota veika, žalos nepadarė.

24Prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti, nuteistasis N. R. ir jo gynėjas advokatas prašo apeliacinį skundą tenkinti.

25Apeliacinis skundas atmestinas.

26Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, laikydamasi apeliacinio skundo nagrinėjimo ribų, numatytų BPK 320 str. 3 d., pirmosios instancijos teismo nuosprendį patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde.

27Nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo bei baudžiamojo proceso įstatymų, jame padarytos išvados pagrįstos išsamiai, nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. Pirmosios instancijos teismo nuosprendis turi būti surašomas laikantis šio BPK XXIII skyriaus pagrindinių nuostatų. Įrodymų vertinimo taisykles nustatančios baudžiamojo proceso įstatymo nuostatos reikalauja, kad teisėjai įrodymus vertintų pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu (BPK 20 straipsnio 5 dalis). Teisėjų vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus turi remtis visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu ir sprendimų argumentavimu.

28Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas laikėsi minėtų baudžiamojo proceso įstatymo reikalavimų, išsamiai ištyrė ir išnagrinėjo visus byloje surinktus įrodymus vadovaudamasis baudžiamojo proceso įstatymo nuostatomis, savo išvadas, išdėstytas nuosprendyje, pagrindė išsamia įrodymų visumos analize. Pirmosios instancijos teismas įvertino byloje esančių įrodymų, turinčių esminę reikšmę išsiaiškinant faktines bylos aplinkybes, visumą. Iš nuosprendžio turinio matyti, kad jame yra išdėstyti bei analizuoti nuteistojo N. R. parodymai, liudytojų V. F. ( V. F.), J. P., A. Ž., J. Ž. parodymai, 2013-11-19 specialisto išvada, kratos metu paimti daiktai, daiktų apžiūros protokolai. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas esminių baudžiamojo proceso įstatymo pažeidimų nepadarė ir pagrįstai pripažino N. R. kaltu dėl nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 1 d., padarymo.

29BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai kiekvienas bet kokia forma sudarytas rašytinis aktas, įtvirtinantis juridinę reikšmę turinčią informaciją, kuri pagal savo pobūdį ir reikšmę yra teisės, pareigos, teisinio santykio atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo įrodymas, taip pat juridinių faktų ar juridinę reikšmę turinčių aplinkybių įrodymas (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-426/2006, 2K-16/2010, 2K-263/2010, 2K-401/2011, 2K-113/2012, 2K-139/2012). Dokumento suklastojimas – tai veiksmai, kuriais sukuriamas dokumento netikrumas arba jo turinio neteisingumas. Dokumento turinys ir forma turi didelę reikšmę, nes suteikia informaciją, koks asmuo jį sukūrė, kam atsiranda sukurto ir pasirašyto dokumento pagrindu atitinkamos teisės ir pareigos (pvz., kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-361/2012). Kvalifikuojant dokumento suklastojimą pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, būtina nustatyti tiesioginę kaltininko tyčią, t. y. kad jis suvokia pavojingą nusikalstamos veikos pobūdį, supranta, jog suklastoja dokumentą, kuris gali sukelti teisines pasekmes, ir nori taip veikti. Pagal BK 300 straipsnio 1 dalį atsako tas, kas pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą dokumentą arba aiškiai netikrą arba aiškiai suklastotą dokumentą laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo. Šioje BK 300 straipsnio dalyje numatyto nusikaltimo sudėtis yra formali (neapima padarinių atsiradimo), o objektyvieji sudėties požymiai suformuluoti kaip alternatyvūs, todėl baudžiamajai atsakomybei kilti pakanka, kad asmuo atliktų bent vieną iš BK 300 straipsnio 1 dalies dispozicijoje išvardytų pavojingų veikų. BK 300 straipsnyje esanti teisės norma saugo valdymo tvarką, dokumentų ir juose esančių įrašų tikrumą, informacijos dokumente patikimumą ir taip užtikrina normalią, teisingą dokumentų apyvartą. Apie žalą šiai baudžiamojo įstatymo saugomai vertybei, taigi ir apie padarytos veikos pavojingumą, turi būti sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes. Baudžiamosios atsakomybės klausimas tokiais atvejais spręstinas nustatant, ar veika realiai yra kėsinamasi į valdymo tvarką, ar dėl tokios veikos jai padaroma žala arba kyla tokios žalos atsiradimo grėsmė. Taigi ne bet kokie duomenų iškraipymai daro veiką pavojingą ir nusikalstamą. Jeigu dokumente įrašyti tikrovės neatitinkantys faktai negali pažeisti fizinių ar juridinių asmenų teisių arba sukelti minėtiems asmenims ar valstybei teisiškai reikšmingų padarinių, toks dokumento suklastojimas nėra pavojinga veika baudžiamųjų įstatymų požiūriu (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-263/2010, 2K-559/2011). (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-608/2010, 2K-426/2010, 2K-113/2012).

30Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis N. R. sąskaitose faktūrose nurodė kito asmens – V. F. duomenis, o jose pasirašydavo pats. Šiuo nagrinėjamu atveju, nuteistasis N. R. klastodamas sąskaitas faktūras padarė žalą bendrovei, nes pagal suklastotas sąskaitas faktūras UAB „ XXX“ vardu N. R. priėmė prekių už 14624,71 Lt (4235, 61 Eur), taigi jo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 300 str. 1 d. nusikaltimo sudėtis ne tik formali, bet ji apima ir padarinių atsiradimą UAB „XXX“, todėl veika pripažįstama pavojinga ir nusikalstama.

31Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra sąlyginė atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės rūšis, kai asmuo nuo baudžiamosios atsakomybės atleidžiamas perduodant jį pagal laidavimą teismo pasitikėjimo vertam asmeniui. BK 40 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo, prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybei pagal laidavimą. Vadovaujantis BK 40 straipsnio 2 dalimi, asmuo teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą tik esant visoms būtinoms sąlygoms, apibūdinančioms nusikalstamą veiką padariusį asmenį bei jo elgesį padarius tokią veiką: a) asmuo pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; b) jis visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką, c) bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, jeigu ji buvo padaryta, d) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų.

32Pažymėtina, kad asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės yra teismo teisė, bet ne pareiga.

33Nuteistasis N. R. padarė apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis), jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta, tačiau jis savo kaltę dėl padaryto nusikaltimo pripažino tik verčiamas byloje surinktų įrodymų, visų nusikaltimo aplinkybių nepripažino, taip pat apeliaciniame skunde nurodė, kad jokios žalos savo veiksmais nepadarė, kas įrodo, jog jis pilnai nepripažįsta padaręs jam inkriminuojamą nusikaltimą. Šios aplinkybės parodo, kad nuteistasis N. R. savo veiksmų pasekmės, nesuprato, labiausiai gailisi pats savęs ir savo šeimos. Toks savo veiksmų vertinimas duoda pagrindą abejoti, kad N. R. laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų. Be to, baudžiamosios bylos duomenimis taip pat nustatyta, kad nuteistasis N. R. šiuo metu nuteistas už sunkaus nusikaltimo padarymą ( nuosprendis neįsiteisėjęs). Atkreiptinas dėmesys, kad baudžiamojoje byloje civilinio ieškinio nėra, tačiau kaip matyti iš baudžiamosios bylos duomenų, jis nepareikštas tik dėl to, kad įmonė parduota asocialiam asmeniui, todėl nebuvo jo kam pareikšti. Byloje taip pat nėra duomenų, kad nuteistasis atlygino įmonei padarytą žalą. Kolegija visiškai pritaria apylinkės teismo pozicijai, kad nuteistojo N. R. nurodytas laiduotojas nėra tinkamas, nes pateikti duomenys neįrodo, kad jis vertas pasitikėjimo dėl apylinkės teismo nurodytų argumentų, kurių kolegija nekartoja. Esant aptartoms aplinkybėms, nuteistąjį N. R. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą (BK 40 straipsnio 2 dalis) nėra jokio pagrindo.

34Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nuosprendis yra pagrįstas ir teisėtas, todėl apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nekeistinas.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

36nuteistojo N. R. apeliacinį skundą atmesti.

37Nutartis neskundžiama.

Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 300 str. 1 d. ir nuteistas 30... 3. Taikant LR BK 641 str., paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 5. N. R. nuteistas už tai, kad pagamino netikrą dokumentą, suklastojo tikrą... 6. – 2010-07-21 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr.XXXX, eilutėje... 7. – 2010-07-22 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0210-90703, eilutėje... 8. – 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“... 9. – 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“... 10. – 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“... 11. – 2010-07-22 dokumente „Nr. XXX grąžinimas“, eilutėje „Priėmė“... 12. – 2010-07-29 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. XXX, eilutėje... 13. – 2010-08-05 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0510-90555, eilutėje... 14. – 2010-08-13 PVM sąskaitoje faktūroje serija BIK Nr. XXX, eilutėje... 15. – 2010-09-29 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0510-90712, eilutėje... 16. – 2010-09-30 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0810-900747,... 17. – 2010-10-15 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0310-910865,... 18. – 2010-11-11 debetinėje PVM sąskaitoje faktūroje Nr. 0510-90810, eilutėje... 19. – 2011-05-04 PVM sąskaitoje faktūroje serija ERT Nr. 229835, eilutėje... 20. pagamino netikrą dokumentą – 2010-08-03 UAB „XXX“ įgaliojimą Nr. 07,... 21. Apeliacinius skundu nuteistasis N. R. prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 22. Skunde apeliantas teigia, nagrinėjant bylą teisme jis pripažino visas... 23. Apeliantas skunde nurodo, kad teismui buvo pateiktas prašymas dėl atleidimo... 24. Prokurorė prašo apeliacinį skundą atmesti, nuteistasis N. R. ir jo gynėjas... 25. Apeliacinis skundas atmestinas.... 26. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, laikydamasi apeliacinio... 27. Nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, kai jis priimtas ir surašytas... 28. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas laikėsi... 29. BK 300 straipsnio 1 dalyje numatyto nusikaltimo dalykas – dokumentas – tai... 30. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nuteistasis N. R. sąskaitose... 31. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą yra sąlyginė... 32. Pažymėtina, kad asmenį atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės yra teismo... 33. Nuteistasis N. R. padarė apysunkį nusikaltimą (BK 11 straipsnio 4 dalis), jo... 34. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad Klaipėdos... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 36. nuteistojo N. R. apeliacinį skundą atmesti.... 37. Nutartis neskundžiama....