Byla e2-425-820/2017
Dėl skolos priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „RELJANUS“ priešieškinį ieškovui UAB SILTRA ir PHU NABIALEX S. C. dėl nuostolių atlyginimo, byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja: WARTA A. S., privati prekybos unitarinė įmonė BARSA (toliau tekste – PPUĮ BARSA), ALIVETTI TRADING LIMITED

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Daliai Remeškevičienei, dalyvaujant ieškovo UAB SILTRA atstovei advokatei I. K. ir atstovei S. A. – G., atsakovo UAB „RELJANUS“ atstovui advokatui M. K., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Siltra“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Reljanus“ dėl skolos priteisimo bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „RELJANUS“ priešieškinį ieškovui UAB SILTRA ir PHU NABIALEX S. C. dėl nuostolių atlyginimo, byloje trečiaisiais asmenimis dalyvauja: WARTA A. S., privati prekybos unitarinė įmonė BARSA (toliau tekste – PPUĮ BARSA), ALIVETTI TRADING LIMITED.

2Teismas

Nustatė

3

 1. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka
 1. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):
  1. Priteisti iš atsakovo 18 854,36 LTL arba 5 460,60 EUR skolą skolos.
  2. Priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas.
  3. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas nurodė, jog pagal UAB „RELJANUS“ užsakymus atliko krovinių pervežimo organizavimo (ekspedijavimo) paslaugas, tačiau už dalį suteiktų paslaugų atsakovas nepagrįstai atsisako sumokėti. Kreipimosi į teismą dienai Atsakovas yra nesumokėjęs už šias suteiktas paslaugas: pagal 2014-06-11 užsakymo Nr. 06222-01 RJ pagrindu suteiktą paslaugą; 2014-06-30 PVM sąskaita-faktūra SL Nr. 00298 - 5 849,04 LTL; pagal 2014-06-26 užsakymo Nr. 06233-01 RJ pagrindu suteiktą paslaugą, 2014-07-17 PVM sąskaita-faktūra SL Nr. 00312 -7 937,99 LTL; pagal 2014-07-02, užsakymo Nr. 07247-01 RJ pagrindu suteiktą paslaugą 2014-07-18 PVM sąskaita-faktūra SL Nr. 00314 - 6 266,87 LTL. Iš viso atsakovas turėjo sumokėti ieškovui 20 053,9 LTL arba 5 808 EUR. Pagal visu aukščiau nurodytus užsakymus vežimo paslaugos buvo suteiktos laiku ir kokybiškai, tačiau Atsakovas nepagrįstai siekia išvengti įvykdyti pareigą apmokėti už suteiktas paslaugas, sumokėjo tik dalį skolos 1 199,50 LTL, todėl reikalaujama likusi neapmokėta dalis.
 3. Atsakovas savo atsisakymą mokėti grindžia tuo, jog buvo pažeistas temperatūrinis krovinio vežimo režimas. Pagal CMR konvenciją atsakovas galėtų reikalauti žalos padarytos temperatūrinio režimo pažeidimu, jei būtų juos atlyginęs, tačiau atsakovas nėra atlyginęs jokių nuostolių krovinio gavėjui.
 4. Iš transporto priemonės temperatūros registratoriaus duomenų matyti, jog visuomet buvo palaikoma tinkama temperatūra. Atsakovo paletėse padėti kontroliniai temperatūros davikliai rodė krovinio, o transporto priemonės temperatūrą. Todėl darytina išvada, jog ieškovas nepažeidė temperatūrinio rėžimo, todėl atsakovas nepagrįstai atsisako mokėti už suteiktas paslaugas.
 1. Atsakovo priešieškinio reikalavimai ir atsikirtimų santrauka
 1. Atsakovas UAB „RELJANUS“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.
 2. Atsakovas UAB „RELJANUS“ pateikė priešieškinį ieškovui ir bendraatsakoviui P. H. U. NABIALEX S. G., kuriame pareiškė reikalavimus:
  1. Priteisti 6 470,45 EUR nuostolių atlyginimui.
  2. Priteisti 5 procentų dydžio materialiąsias palūkanas nuo pretenzijos pateikimo dienos iki visiško nuostolių atlyginimo.
  3. Priteisti 6 procentų dydžio procesines palūkanas.
  4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 3. Atsakovas nurodė, jog ieškovas privalėjo pervežti krovinį ne aukštesniu temperatūriniu režimu nei minus 20 laipsnių pagal Celsijų (pastaba. Tekste visos temperatūros nurodomos Celsijaus skalėje). Ieškovas krovinį vežti pavedė atsakovui PHU NABIALEX S. C. Pristačius krovinį į Vilnių UAB „RELJANUS“ perleido krovinį ALIVETT TRADING LIMITED ir krovinys buvo nugabentas į Baltarusiją ir perduotas krovinio gavėjui PPUĮ BARSA.
 4. Analizuojant kontrolinius temperatūros daviklius nustatyta, jog temperatūriniai pakilimai iki minus 13-17 laipsnių buvo pirmoje vežimo stadijoje, t. y. iki Vilniaus.
 5. Dėl temperatūros pakilimo, t. y. sutartinių temperatūrinių vežimo sąlygų pakitimo, krovinys iš dalies prarado savo kai kurias savybes, todėl PPUĮ BARSA pardavė prekes pigiau ir patyrė 6 470,45 EUR nuostolius, kuriuos kompensavo ALIVETT TRADING LIMITED, o ALIVETT TRADING LIMITED nuostolius kompensavo atsakovas UAB „RELJANUS“.
 6. Pagal CMR 27 straipsnio 1 dalį atsakovai privalo mokėti materialiąsias palūkas nuo pretenzijos gavimo dienos iki prievolės įvykdymo ir procesines 6 procentų dydžio palūkanas nuo priešieškinio pateikimo iki prievolės įvykdymo.
 1. Kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsikirtimų santrauka
 1. Tretysis asmuo ALIVETT TRADING LIMITED atsiliepime priešieškinį prašė jį tenkinti, o dėl priešieškinio nepasisakė.
 2. Tretysis asmuo PPUĮ BARSA atsiliepime į palaikė priešieškinio reikalavimus, o dėl ieškinio nepasisakė.
Teismas konstatuoja :
 1. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados
 1. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).
 2. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.
 3. Ieškovas ir atsakovas sudarė užsakymus krovinių transportavimui ir atlikęs pervežimus pateikė sąskaitas (1 t., p. 5-10). Pagal Užsakymą Nr. 06222-01 RJ augalinis margarinas turėjo būti vežamas plius 5-15 laipsnių temperatūroje. Pagal Užsakymą Nr. 06233-01 RJ kepyklos ir konditerijos gaminiai turėjo būti vežami minus 20-22 laipsniai. Pagal užsakymą Nr. 07247-01 RJ kepyklos ir konditerijos gaminiai turėjo būti vežami plius 5 – 15 laipsnių. Byloje kyla ginčas dėl to, kad ieškovas veždamas krovinį viršijo minus 20-22 laipsnių temperatūrinį režimą ir krovinį vežė aukštesnėje temperatūroje.
 4. Byloje nėra ginčo, jog atsakovas UAB „RELJANUS“ pagal užsakymus su ieškovu UAB SILTRA atsivežė krovinį į Vilnių, kur jį perleido ALIVETT TRADING LIMITED, o pastarasis jį perleido PPUĮ BARSA.
 5. Krovinys iš Lietuvos į Baltarusiją buvo vežamas pagal ALIVETT TRADING LIMITED užsakymą ieškovui UAB SILTRA Nr. 06233-02 (1 t., p. 85). Perleidžiant krovinį jis nebuvo perkraunamas, o buvo vežamas be perkrovimo, t. y. iš pakrovimo vietos Vokietijoje į iškrovimo vietą Baltarusijoje. 2014 m. liepos 09 d. ALIVETT TRADING LIMITED pagal CMR važtaraštį išsiuntė krovinį PPUĮ BARSA (1 t., p. 29-30).
 6. Taigi buvo sudaryti dveji Užsakymai tarp ieškovo UAB SILTRA ir siuntėjo UAB „RELJANUS“ dėl krovinio atgabenimo iki Lietuvos bei užsakymas tarp UAB SILTRA ir ALIVETT TRADING LIMITED dėl to paties krovinio gabenimo be perkrovimo iš Lietuvos į Baltarusiją.
 7. Krovinys į Baltarusiją gavėjui pristatytas 2014 m. liepos 11 d.
 8. Ieškovas yra vežėjas užsakymų atžvilgiu. Faktinis vežėjas buvo PHU NABIALEX S. C., kurio atsakomybė buvo drausta TUiR WARTA S. A. (3 t., p. 38-45).
 9. 2014 m. liepos 11 d. atsakovas išsiuntė ieškovui laišką, kuriame nurodė. Jog buvo pažeisti temperatūriniai režimai, pridėjo temperatūrinių registratorių rodmenis ir nurodė, jog yra aiškinamasi ar krovinys nėra sugadintas (1 t., p. 87-89).
 10. 2014 m. liepos 11 d. atsakovas išsiuntė ieškovui laišką, kuriame paklausė, ar ieškovas kompensuos išlaidas už sugadintą krovinį klientų reklamacijos atveju (1 t., p. 93).
 11. 2014 m. liepos 11 d. laišku ieškovas atsakė, jog atsiradus reklamacijos atvejams kompensuos išlaidas už galimą krovinio sugadinimą (1 t., p. 95-96).
 12. 2014 m. liepos 12 d. galimo krovinio sugadinimo aktu Nr. 20140712 (1 t., p. 97-98), pasirašytu PPUĮ BARSA atstovo ir PHU NABIALEX S. C. vairuotojo, buvo išfiksuota temperatūriniai pažeidimai, kurie nustatyti kontroliniais temperatūros registratoriais.
 13. 2014 m. liepos 14 d. atsakovas išsiuntė ieškovui CMR važtaraštį su atžymomis ir akto kopiją (1 t., p. 99-103).
 14. Ieškovas temperatūrinio režimo laikymąsi įrodinėja termografo parodymais (1 t., p. 24-25).
 15. Kontrolinių temperatūrinių registratorių, kurie buvo pridėti prie užšaldytos produkcijos gamintojų krovinių Nr. 2712430172 ir Nr. 2705302984, duomenys (1 t. p. 54-55) rodo, kad vidutinė kinetinė temperatūra buvo: krovinio Nr. 2712430172 - minus 15,4 laipsniai, krovinio Nr. 2705302984 – minus 15,7 laipsniai.
 16. 2014 m. liepos 12 d. buvo surašytas Galimo krovinio sugadinimo transportavimo metu aktas Nr. 20140712 (1 t., p. 23). Šiame akte nurodyta, jog kontroliniai temperatūriniai davikliai nustatė temperatūrinius pažeidimus, kai temperatūra buvo pakilusi iki minus 13-17 laipsnių. Taip pat nurodyta, jog davikliai buvo pridėti prie užšaldytos produkcijos gamintojų krovinių Nr. 2712430172 ir Nr. 2705302984.
 17. 2014 m. liepos 15 d. PPUĮ BARSA pateikė pretenziją ALIVETT TRADING Ltd. (1 t., p. 20-22), kurioje nurodyta, jog priimdami krovinį nustatė temperatūrinius pažeidimus, iš dalies buvo sugadinti gaminiai, todėl juos pardavė 35 – 40 procentų pigiau ir patyrė 7 045,68 EUR nuostolius. Kartu pateiktas gaminių bandymo aktas, sudarytas pagal PPUĮ BARSA atliktus gaminių bandymus, iš kurio matyti, jog gaminiai iš dalies praradę savo savybes, bet dar tinkami realizuoti
 18. 2014 m. liepos 18 d. ALIVETT TRADING LIMITED pareiškė pretenzijas UAB „RELJANUS“ ir pareikalavo atlyginti 6 470,45 EUR nuostolius, kuriuos ALIVETT TRADING LIMITED privalo kompensuoti PPUĮ BARSA.
 19. 2014 m. rugpjūčio 04 d. atsakovas pateikė pretenziją (1 t., p. 11-12) ieškovui, kad krovinys buvo vežamas aukštesnėje nei minus 20-22 laipsnių temperatūroje, t. y. minus 11,5 – 15,5 laipsnių. Pretenzijoje nurodyta, jog maksimali temperatūra gali būti minus 18 laipsnių. Atsakovas taip pat nurodė, jog galimi tik trumpalaikiai ir nežymūs nukrypimai link aukštesnės temperatūros, nei minus 18 laipsnių, kurie atsiranda pakrovimo ir iškrovimo metu. Atsakovas pareikalavo atlyginti 20 procentų krovinio vertės nuostolius, t. y. 5 460,60 EUR.
 20. 2014 m. rugpjūčio 25 d. ieškovas pateikė pranešimą į atsakovo 2014 m. rugpjūčio 04 d. pretenziją, kurioje atmetė pretenziją, nes pagal termografo duomenis vežant buvo išlaikyta reikiama temperatūra, o temperatūriniai davikliai fiksavo ne puspriekabės, o gaminių temperatūrą (1 t., p. 117-118).
 21. 2014 m. lapkričio 10 d. raštu ALIVETT TRADING pareikalavo iš UAB „RELJANUS“ 6 470,45 EUR kompensacijos, nes ALIVETT TRADING LIMITED padarė 20 procentų nuolaidą PPUĮ BARSA dėl gaminių kokybinių pokyčių, atsiradusių dėl temperatūrinių vežimo pažeidimų (1 t., p. 132).
 22. 2015 m. sausio 21 d. raštu PPUĮ BARSA nurodė atsakovui UAB „RELJANUS“, kokios prekės buvo sugadintos (2 t., p. 44-52).
 23. Iš atsakovo UAB „RELJANUS“ ir ALIVETT TRADING LIMITED Tarpusavio skolų išrašo (2 t., p. 53-54) ir susitarimo dėl įskaitymo (2 t., p. 112) matyti, jog minėti subjektai įskaitė priešpriešinius reikalavimus 6 470,45 EUR sumai.
 24. Byloje nėra ginčo dėl ieškovo reikalaujamos sumos dydžio už suteiktas vežimo paslaugas. Vežimo paslaugas ieškovas atsakovui suteikė, krovinį pristatė, todėl pagrįstai turi teisę reikalauti atlyginti už vežimo paslaugas - 18 854,36 LTL arba 5 460,60 EUR. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškovo ieškinys yra tenkintinas ir minėta skola už vežimo paslaugas priteistina ieškovui iš atsakovo (CK 6.813 str., 6.824 str. 3 d.).
 25. Byloje kyla ginčas dėl vežimo metu buvusio temperatūrinio režimo.
 26. Ieškovo teigimu, buvo pakrautas nepakankamai užšaldytas krovinys, todėl palaikant puspriekabėje minus 20-22 laipsnius, gaminiai neįšalo iki reikiamos temperatūros, nes puspriekabės šaldiklis šaldymo funkcijos neatlieka, o tik palaiko oro temperatūrą. Su šiais teiginiais nesutiktina. Ieškovas galėjo atsisakyti vežti krovinį arba turėjo važtaraštyje pažymėti, jog krovinys yra nepakankamai užšaldytas, tačiau to nepadarė. Todėl visi ieškovo teiginiai dėl netinkamos pakraunamų prekių temperatūros atmestini, kaip neįrodyti (CPK 178 str.).
 27. Iš termografo duomenų matyti, jog tai yra NABIALEX transporto priemonės, kurios Nr. EM7219 termografas. Iš CMR važtaraščio matyti, jog puspriekabės Nr., kuriuo buvo vežamas ginčo krovinys, yra EM7219. Taigi ieškovas pateikė krovinį vežusios puspriekabės termografo parodymus. Iš termografo parodymų matyti, jog termografo parodymai buvo nuskaitomi viso vežimo laikotarpiu, kas valandą. Iš liudytojo, kuriuo buvo apklaustas šaldiklių priežiūrą vykdančios bendrovės darbuotojas, nustatyta, jog T1 temperatūra yra į puspriekabę paduodamo šalto oro temperatūra, o T2 iš puspriekabės į šaldiklį grįžtančio oro temperatūra. Iš termografo duomenų matyti, jog maksimali paduodamo oro temperatūra buvo minus 21,3 laipsniai, o minimali minus 22,3 laipsniai. Grįžtamo oro maksimali temperatūra buvo minus 21,3 laipsniai, o minimali – minus 22,1 laipsnis. Šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog vežėjas viso pervežimo metu galėjo palaikyti temperatūrą puspriekabėje. Tačiau šalys buvo sutarę dėl krovinio temperatūrinio režimo fiksavimo ir prietaiso, kuris turėjo ją fiksuoti.
 28. Iš Užsakymo Nr. 06233-01 RJ (1 t., p. 7) ir Užsakymo Nr. 06233-02 (1 t., p. 85) matyti, jog užsakymo sudėtinė dalis yra Temperatūrinis registratorius Nr. 2705302984. Iš minėto užsakymo turinio matyti, jog svarbesnes sutarties dalis šalys atspausdino paryškintu šriftu (Bold), o dar svarbesnės didžiosiomis raidėmis ir paryškintu šriftu (BOLD). Iš šio užsakymo paskutinio pastabų punkto, kuris atspausdintas didžiosiomis raidėmis ir paryškintu šriftu (BOLD) matyti, kad šalių yra aiškiai ir nedviprasmiškai sutarta, jog „krovinio temperatūrinį režimą fiksuoja temperatūros matuoklis – sensorius. Esant nukrypimas nuo nustatyto temperatūrinio režimo vežėjas – ekspeditorius atsakovo už krovinio sugadinimą“. Be to, užsakyme šalys sutarė, jog „krovinio pervežimo metu visą atsakomybę už krovinio sugadinimą ar pažeidimą prisiima vežėjas/ekspeditorius“. Iš šių sutarties nuostatų darytinos išvados, jog, pirma, ieškovas yra vežėjas – ekspeditorius ir šalys dėl to susitarė bei atsakingas prieš užsakovą yra vežėjas - ekspeditorius. Antra, krovinio temperatūrinį režimą fiksuoja atsakovo pateiktas temperatūros registratorius Nr. 2705302984. Trečia, nukrypimas nuo sutarto temperatūrinio režimo (minus 20-22 laipsniai) yra fiksuojamas pagal temperatūrinio registratoriaus duomenis, ne kitus daviklius. Tokiu atveju, neturi teisinės reikšmės aplinkybės, kokią temperatūrą fiksavo vidiniai puspriekabės temperatūriniai davikliai, nes ieškovas, kaip vežėjas, buvo įsipareigojęs užtikrinti, kad minus 20-22 laipsniai bus pagal Temperatūrinis registratorius Nr. 2705302984 duomenis.
 29. Iš temperatūrinio registratoriaus Nr. 2705302984 duomenų matyti, jog vidutinė temperatūra buvo minus 15,7 laipsnių. Iš viešai skelbiamų TempTale4 USB temperatūrinio daviklio charakteristikų matyti, jog šio prietaiso paklaida į abi puses yra plius minus 1,1 laipsnis. Taigi įvertinus paklaidos reikšmę, ieškovas atlikdamas vežimą palaikė vidutinę iki minus 16,8 laipsnių, t. y. pažeidė šalių sutartą minus 20-22 laipsnių temperatūrinį režimą, todėl gali būti atsakingas už dėl to atsiradusią žalą.
 30. Ieškovas teigia, kad temperatūrinis registratorius galėjo būti padėtas netinkamoje vietoje. Ieškovas, kaip vežėjas žinojo, jog temperatūrinis režimas bus fiksuojamas temperatūriniu registratoriumi, todėl galėjo ir privalėjo pasirūpinti, jog jis būtų padėtas tinkamoje vietoje, todėl šie teiginiai atmestini.
 31. Pažymėtina, jog pagal kitus Užsakymus Nr. 06222-01 RJ ir Nr. 07247-01 RJ, temperatūrinis režimas buvo sutartas plius 5 – 15 laipsnių, t. y. nebuvo pažeistas ir pretenzijų atsakovas, kaip užsakovas ieškovui, kaip vežėjui, nereiškė. Atsižvelgiant į tai, atsakovas gali reikalauti tik tų nuostolių atlyginimo, kurie galimai patirti vežant prekes pagal Užsakymą Nr. 06233-01 RJ ir Nr. 06233-02.
 32. Kasacinės instancijos teismas yra išaiškinęs, jog „būtent siuntėjo (gavėjo) ir susitariančiojo vežėjo sutartis nulemia susitariančiojo vežėjo atsakomybės siuntėjui (gavėjui) apimtį ir garantuoja siuntėjui (gavėjui), kad netinkamo sutarties vykdymo atveju susitariančioji šalis atsakys siuntėjui (gavėjui) už jo patirtus nuostolius, todėl jeigu iš sutarties aiškiai matyti, kad šalis įsipareigoja pervežti krovinį, ji laikoma vežėju CMR konvencijos prasme ir atsako kaip krovinio vežėjas nepriklausomai nuo to, kad faktiškai krovinį vežė kitas asmuo“ (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Portolitus“,bylos Nr. 3K-3-536/2007; 2008 m. vasario 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje bendra įmonė ribotos atsakomybės bendrovė „Tair novyje technologičeskije sistemy“ v. UAB „Gaudvija“, bylos Nr. 3K-3-64/2008; 2009 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „If draudimas“ v. UAB „Artūro transportas“, bylos Nr. 3K-3-165/2009; 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Arijus“ v. bendrovei „If P&C Insurance“ AS, bylos Nr. 3K-3-210/2010; 2013 m. gegužės 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L.I.F.T.II-L.I.F.T. GmbH & Co KG v. UAB „Jutatransos ekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-265/2013; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2014 ir kt.).
 33. Iš minėtų ginčo santykio užduočių matyti, kad ieškovas įsipareigojo vežti krovinius, o krovinių gavėjas įsipareigojo atlyginti atsakovui už vežimo paslaugas. Byloje nustatyta, kad ieškovas atliko ekspedijavimo veiksmus. Taigi ieškovas krovinių gavėjui įsipareigojo būti vežėjas. Nagrinėjamoje byloje ieškovas, faktiškai atlikęs ekspedicijos veiksmus, yra vežėjas CMR konvencijos 3 straipsnio prasme, todėl jis laikytinas atsakingu atsakovui asmeniu, pastarojo trečiajam asmeniui išmokėtą nuostolių atlyginimą (CK 6.1015 straipsnio 1 dalis, CMR konvencijos 17 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad pagal CMR konvencijos 37 straipsnį ekspeditorius, atlyginęs nuostolius pagal CMR konvencijos nuostatas, turi regreso teisę dėl išlaidų, susijusių su vežimu, kitiems vežime dalyvavusiems asmenims (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2001 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 31 11 punktas).
 34. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes darytina išvada, jog atsakovui pagal priešieškinį yra atsakingas vežėjas – ekspeditorius (CK 6.824 str.), t. y. ieškovas UAB SILTRA, bet ne faktinis vežėjas PHU NABIALEX S. C., į kurį ieškovas įgytų regresinį reikalavimą, jei atlygintų atsakovui patirtus nuostolius.
 35. Iš PPUĮ BARSA 2014 m. liepos 12 d. galimo krovinio sugadinimo akto Nr. 20140712 matyti, jog PPUĮ BARSA prekes priėmė kaip tinkamas realizacijai, tačiau pažymėjo, jog jei gaus pretenzijas iš savo klientų, pasilieka teisę reikalauti nuostolių atlyginimo. Iš atsakovo 2014 m. rugpjūčio 04 d. pretenzijos, pareikštos ieškovui, matyti, jog nuostoliai pasireiškia dėl produkcijos realizavimo su nuolaida. Iš PPUĮ BARSA 2014 m. liepos 16 d. pretenzijos dėl krovinio sugadinimo ir vežimo sąlygų pažeidimo matyti, jog PPUĮ BARSA pagal testo rezultatus nutarė parduoti produkciją su 35-40 procentų nuolaida ir pareikalavo sumokėti 20 procentų nuo prekių vertės, kuri sudaro 7045,68 EUR. Pažymėtina, jog pagal užsakymą, kurio buvo pažeisti temperatūriniai režimai vežtų prekių vertė yra 27 302,97 EUR, o 20 procentų nuo jų būtų 5 460,59 EUR, t. y. atitinka atsakovo pretenzijoje nurodomą sumą, kurioje teigiama, jog 20 procentų nuo bendros krovinio vertės sudaro 5 460,60 EUR. Iš PPUĮ BARSA Užšaldytų duonos ir pyrago kepinių bandomojo kepimo/atšildymo 2014 m. liepos 15 d. akto matyti, jog dėl galimų pažeidimų produktai nėra visai sugadinti, bet priskirtini pigesnių produktų klasei, todėl rekomenduojama juos parduoti su 35 – 40 procentų nuolaida.
 36. Nuostolių dydį privalėjo įrodyti atsakovas UAB „RELJANUS“ (CPK 178 str.). Byloje nėra duomenų, kokia PPUĮ BARSA buvo gautų prekių savikaina, kokia pardavimo kaina, kokia pelno marža, t. y. pagal byloje esančius įrodymus negalima nustatyti kokie yra atsakovo nuostoliai dėl prekių sugadinimo. Tačiau iš netiesioginių įrodymų – PPUĮ BARSA raštų, atsakovo pretenzijų matyti, jog PPUĮ BARSA pardavė prekes su nuolaida, t. y. už mažesnę kainą, nei tikėjosi gauti. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, jog atsakovas nėra patyręs tiesioginių nuostolių dėl prekių dalinio sugadinimo, tačiau reikalauja dalies negautų pajamų (pusės nuolaidos) atlyginimo.
 37. Pagal kasacinės instancijos teismo praktiką: „CMR konvencija, įtvirtindama griežtą vežėjo atsakomybę, jo kaltės ir atsakomybės prezumpciją, tuo pat metu numato tam tikras garantijas vežėjui, kurios pasireiškia jam tenkančių atlyginti nuostolių dydžio ribojimu. Vežėjo atsakomybė už krovinio praradimą ar jo sugadinimą ribojama tiesioginiais nuostoliais, o kompensacijos suma apskaičiuojama pagal krovinio vertę toje vietovėje ir tuo laiku, kai jis buvo priimtas vežti; krovinio vertė nustatoma pagal biržos kainas, o jei tokių nėra, - pagal rinkos kainas, o jei nėra ir tokių, - pagal to paties asortimento ir kokybės prekių vertę (CMR konvencijos 23 str. 1-3 p. , Senato nutarimo Nr. 31 33 p.). Negautų pajamų ir kitų su vežimu susijusių nuostolių (šalutinių nuostolių) vežėjas neatlygina (Senato nutarimo Nr. 31 35 p.). Teismai, nustatydami kompensacijos dydį, privalėjo vadovautis šiomis konvencijos nuostatomis, bet ne CMR konvencijos 29 str., leidžiančiu vežėjo tyčios atveju išieškoti taip pat ir negautas pajamas, kurios, beje, turi būti realios ir įrodytos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2004 m. birželio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-328. Teismų praktika. 2004, 22). Taigi pagal CMR ir teismų praktiką negautų pajamų vežėjas neatlygina.
 38. Kaip minėta, šioje byloje nustatyta, jog atsakovas reikalauja negautų pajamų (PPUĮ BARSA savo klientams suteiktos pusės nuolaidos), o pagal CMR ir teismų praktiką yra įtvirtinta griežta vežėjo atsakomybė, t. y. negautų pajamų ir kitų su vežimu susijusių nuostolių (šalutinių nuostolių) vežėjas neatlygina (Senato nutarimo Nr. 31 35 p., CMR 23 str. 4 d.), todėl atsakovo priešieškinio reikalavimai atmestini.
 39. Pagal CK 6.37 straipsnio 1 dalį skolininkas privalo mokėti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistina 6 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.).
 40. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

4Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Teismas patenkino ieškinį ir atmetė priešieškinį, todėl bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).
 2. Ieškovas sumokėjo 424,22 LTL arba 122,86 EUR žyminio mokesčio (1 t., p. 32). Ieškovas prašė priteisti 741,89 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti (2 t., p. 153-158), papildomai 320 EUR advokato pagalbai ir 133,90 EUR (2 t., p. 159-160) išlaidų vertimams. Ieškinį patenkinus šios išlaidos – 1 318,65 EUR priteistinos ieškovui iš atsakovo.
 3. Atsakovas parašė priteisti 1 910,55 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudarė: 194,12 EUR žyminis mokestis (1 t., p. 81), 1 149,50 EUR teisinė pagalba ir 566,93 EUR vertimo išlaidos (2 t., p. 135-152). Atsakovui patyrus papildomas išlaidas, prašė papildomai priteisti 54 EUR vertimo išlaidas (3 t., p. 47) ir 242 EUR atstovavimo išlaidų. Priešieškinį atmetus šios išlaidos neatlygintinos.
 4. Teismas patyrė 17,79 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas patyrė vertimo išlaidų 31,13 EUR (1 t., p. 177), 11,35 EUR (3 t., p. 151). Patenkinus ieškinį ir atmetus priešieškinį, šios išlaidos – 60,27 EUR priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str.).
 5. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka.
Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

5patenkinti ieškinį. Priteisti ieškovui UAB SILTRA (į. k. 302485587) iš atsakovo UAB „RELJANUS“ (į. k. 110703980) 5 460,60 EUR (penkis tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt euro ir 60 euro centų) skolos už vežimo paslaugas, 6 (šešių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 5 460,60 EUR (penkių tūkstančių keturių šimtų šešiasdešimt euro ir 60 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2014 m. gruodžio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1 318,65 EUR (vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniolika euro ir 65 euro centai) bylinėjimosi išlaidų. Atmesti priešieškinį. Priteisti iš atsakovo UAB „RELJANUS“ (į. k. 110703980) 60,27 EUR (šešiasdešimt euro ir 27 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai lygiomis. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai