Byla e2S-64-565/2017
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarties

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovų R. K. ir N. Č. bei atsakovų A. S. ir A. S. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutarties,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31. Ieškovai V. B. ir I. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, atsakovams UAB „Zeturija“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, N. Č., R. K., A. S., A. S. ir S. L., kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-04-03 išduotą rašytinį pritarimą Nr. RPP-01-150403-00334 ir įpareigoti statytoją (UAB „Zeturija“) per nustatytą terminą teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis išardyti perstatytas ar pertvarkytas pastato, adresu ( - ), dalis ir atstatyti (atkurti) kultūros paveldo pastato, adresu ( - ) dalį, kuri buvo sunaikinta statytojui (UAB „Zeturija“) atlikus kapitalinio remonto darbus, tretieji asmenys Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, V. K., Z. V.. Sprendimo įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) laikinai apriboti atsakovų N. Č., A. S., A. S., R. K. ir S. L. nuosavybės teises į jiems priklausančias pastogės patalpas, esančias adresu ( - ), uždraudžiant jomis disponuoti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo; 2) įpareigoti šiuos atsakovus sustabdyti bet kokių statybos ar įrengimo darbų adresu ( - ) atlikimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

52. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-30 nutartimi ieškovų prašymą tenkino iš dalies: uždraudė atsakovams N. Č., R. K., A. S., A. S. ir S. L. atlikti bet kokius statybos ar įrengimo darbus atsakovams priklausančiose pastogės patalpose, esančiose adresu ( - ), iki įsiteisės šioje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas.

63. Teismas sprendė, kad ieškovai tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą.

74. Teismas sutiko su ieškovų nurodytais argumentais, kad siekiant apsisaugoti nuo galimų dar didesnių kultūros paveldo objekto autentikos bei trečiųjų asmenų, įskaitant ieškovus, teisėtų interesų pažeidimų, taikytinas teismo įpareigojimas visiškai sustabdyti bet kokių statybos ar įrengimo darbų atlikimą, ir atsižvelgiant į tai, kad ieškovai pareikštu ieškiniu siekia panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą bei siekia įpareigoti statytoją pašalinti neteisėtų statybos darbų padarinius, sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovams atliekant statybos ar įrengimo darbus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.), todėl yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams N. Č., R. K., A. S., A. S. ir S. L. atlikti bet kokius statybos ar įrengimo darbus atsakovams priklausančiose pastogės patalpose, esančiose adresu ( - ), iki įsiteisės šioje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas.

85. Ieškovų prašymo laikinai apriboti atsakovų N. Č., A. S., A. S., R. K. ir S. L. nuosavybės teises į jiems priklausančias pastogės patalpas, esančias adresu ( - ), uždraudžiant jomis disponuoti iki teismo sprendimo įsiteisėjimo teismas netenkino kaip nepakankamai motyvuoto ir nenustačius aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovų nesąžiningumą.

96. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-09-09 nutartimi tenkino ieškovų prašymą įtraukti į bylą atsakove R. M. ir papildė 2016-08-30 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nutarties rezoliucinėje dalyje vietoje R. K. nurodant R. M..

10III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

117. Atsakovai R. K. ir N. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-30 nutartį ir priimti naują nutartį – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

127.1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka neužtikrina teismo sprendimo vykdymo.

137.2. Pažymi, jog visi darbai buvo atliekami laikantis parengto techninio projekto ir paveldo tvarkybos darbų projekto, gavus atitinkamai statybą ir tvarkybą leidžiančius dokumentus.

147.3. Ieškovų pateikiami įrodymai apie pažeistą kultūros paveldą visiškai nesusiję su ginčo dalyku, kadangi architektūrinis tyrimas buvo užsakytas trečiojo asmens jo atliekamiems darbams projektuoti, o 2014-11-04 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio padalinio raštas Nr. (7.12.-V)2V-154 patvirtina, kad palėpės įrengimo darbai nedaro neigiamos įtakos kultūros paveldo objektui. Be to, kultūros vertybių registre Kultūros paveldo vertybių registre registruoto Benediktinių vienuolyno ansamblio vienuolyno namas (unikalus objekto kodas 25027) palėpės patalpų išdėstymas nėra saugoma kultūros vertybė, todėl kapitaliniu remontu, juo labiau įrengimo darbais, nėra daroma žala kultūros paveldui. Be to, palėpės suformavimas į dvi ar į keturias patalpas niekuo savo esme nesiskiria.

157.4. Ginčijamas rašytinis pritarimas buvo išduotas UAB „Zeturija“, patalpos registruotos viešajame registre remiantis 2016-02-23 pažyma apie nenukrypimą nuo esminių projekto sprendinių, faktas įregistruotas 2016-05-16, Nekilnojamojo turto registro duomenys yra vieši ir teisingi, kol nenuginčyta kitaip, vadinasi atsakovai šias patalpas įsigijo teisėtai, yra sąžiningi įgijėjai, o ieškovai apie patalpų įregistravimą, preziumuojama, jog sužinojo jas įregistravus Nekilnojamojo turto registre, tačiau per 1 mėnesio ieškinio senaties terminą nesiėmė jokių veiksmų.

167.5. Atliekant patalpų įrengimo (paprastojo remonto) darbus nekeliama grėsmė teismo sprendimo tinkamam įvykdymui – juos atlikus ar jų neatlikus, tenkinus ieškinį, nors tam jokio pagrindo nėra, situacija visiškai nepasikeistų, o teismo sprendimas galėtų būti įvykdomas pilna apimtimi. Tas patvirtina, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka CPK 144 str. numatytų tikslų, o tik sukelia papildomą žalą savininkams.

178. Atsakovai A. S. ir A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-08-30 nutartį ir ja pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Skundas grindžiamas šiais argumentais.

188.1. Atsakovai yra sąžiningi įgijėjai, kurie nėra niekaip susiję su pastogės patalpų, esančių adresu ( - ) statybomis ir nėra atsakingi už jokius pažeidimus, padarytus Buto statybos metu (jeigu jie buvo padaryti). Pažymi, kad ieškiniu atsakovams nėra reiškiami jokie reikalavimai.

198.2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovams uždraudus pabaigti Buto įrengimo darbus, atsakovai negali naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiu Butu pagal jo paskirtį; Buto baigtumo procentas – 91 proc., t. y. jame nėra pabaigta vidaus apdaila, o nepabaigus vidaus apdailos Buto negalima naudoti pagal paskirtį. Negalint Buto naudoti pagal paskirtį yra iš esmės pažeidžiama atsakovų nuosavybės teisė – savo nuožiūra naudoti nuosavybės objektą. Atsakovai negalėdami pabaigti nuosavybės teise valdomo Buto vidaus apdailos taip pat patiria ir ateityje patirs didelius nuostolius: negalint Butu naudotis pagal jo tiesioginę paskirtį susidaro situacija, kad atsakovai privalo mokėti bankui įmokas už kreditą, bet negali Butu naudotis ir/ar gauti iš jo pajamų; vadovaujantis Kreditavimo sutarties Nr. 4200-2016-114347 19.5 p. atsakovai yra įsipareigoję DNB bankui ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre Buto 100 proc. baigtumą, o neįvykdžius šios pareigos atsakovams palūkanos bus padidintos 1 procentiniu punktu; atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, akivaizdu, kad byla bus nagrinėjama labai ilgai ir atsakovų nuostoliai bus tęstiniai ir labai dideli.

208.3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra nebūtinos teismo sprendimo vykdymo užtikrinimui, kadangi teismui visiškai tenkinus ieškinį ir nusprendus įpareigoti statytojus kaltų asmenų lėšomis išardyti perstatytas ar pertvarkytas pastato dalis ir atstatyti (atkurti) kultūros paveldo pastato dalį, toks teismo sprendimas galės būti visiškai įvykdytas ir atsakovams pabaigus Buto vidaus apdailą. Buto vidaus apdailos pabaigimas neapsunkintų tokio teismo sprendimo įvykdymo, be to, byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių, kad Buto vidaus apdailos pabaigimas gali padaryti žalą kultūros paveldui arba kokiu nors būdu pažeisti ieškovų teisėtus interesus.

219. Atsiliepimu į atsakovų R. K. ir N. Č. atskirąjį skundą ieškovai prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

229.1. Ieškovai ne tik ginčija statybą leidžiančius dokumentus, tačiau taip pat prašo įpareigoti atsakovus pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Reikšdami šiuos reikalavimus ieškovai siekia, kad būtų atkurta padėtis, buvusi iki ginčijamų statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai galės toliau tęsti pradėtus kapitalinio remonto darbus. Atlikus kapitalinio remonto darbus pagal ginčijamus statybą leidžiančius dokumentus, atkurti padėtį, buvusią iki ginčijamų statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, bus žymiai sunkiau arba neįmanoma, tai yra, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas žymiai pasunkės arba taps negalimas.

239.2. Vertinant atsakovų atskirajame skunde pateiktus argumentus būtų sprendžiamas pats materialusis teisinis ginčas, tačiau visi su ieškinio reikalavimais susiję teisiniai bei faktiniai aspektai turi būti vertinami teismui nagrinėjant bylą iš esmės, todėl atsakovų nurodyti argumentai nenagrinėtini sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

249.3. Atsakovų argumentas neva ieškovai buvo davę sutikimą atlikti Pastato palėpėje kapitalinio remonto darbus ir suformuoti joje keturis turtinius vienetus, taip pat yra nepagrįstas, kadangi ieškovai buvo davę sutikimą atlikti projekto korektūras, susijusias su stogo, perdangos, inžinerinių sistemų dalių sprendinių pakeitimais, ir niekada nesutiko, kad vietoje dviejų turtinių vienetų būtų formuojami keturi.

2510. Atsiliepimu į atsakovų A. S. ir A. S. atskirąjį skundą ieškovai prašo palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais.

2610.1. Atsakovai nepateikė jokių duomenų ar paaiškinimų kaip vykdant jų planuojamus statybos darbus bus saugomos pastato, kaip kultūros vertybės, vertingosios savybės ir nebus apsunkinamas teismo sprendimo įvykdymas. Atsakovai net ir žinodami, kad tolimesni statybos darbai gali būti neteisėti, sąmoningai siekia prisidėti prie jau atliktų statybos darbų ir toliau bloginti kultūros vertybės būklę.

2710.2. Pabrėžia, kad atsakovų planuojami atlikti statybos darbai lemtų didesnes išlaidas neteisėtos statybos padarinius šalinančiam asmeniui, o tai apsunkintų ar padarytų neįmanomu teismo sprendimo įvykdymą.

2810.3. Atsakovai nepateikia jokių skaičiavimų kokius tikslius nuostolius patiria dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Pabrėžia, jog pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės užtikrina viešojo intereso (kultūros vertybės) apsaugą, o atsakovų teisės yra ribojamos minimaliai, t. y. tik tiek, kiek yra būtina apsaugoti kultūros paveldą neatimant iš atsakovų teisės disponuoti nuosavybe.

2911. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovė R. M. prašo atskiruosius skundus tenkinti. Atsakovės nuomone, ieškovai neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas, todėl laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai.

3012. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo atskiruosius skundus tenkinti. Trečiojo asmens nuomone, ieškovai neįrodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas, todėl laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos nepagrįstai. Pažymėjo, jog ieškinio tenkinimo atveju bet kokiu atveju turės būti vykdomi neteisėtos statybos išardymo darbai bei kultūros paveldo statinio dalies atstatymo darbai. Jeigu būtų patenkintas ieškinys, pagal jį savavališkos statybos padarinius būtų įpareigoti šalinti patys statytojai, todėl šios nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvadą, kad teismui priėmus galimai palankų ieškovams sprendimą ir nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

31IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3213. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas absoliučių pirmosios instancijos teismo 2016-08-30 nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatė. Atskirieji skundai atmestini.

3314. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai priėmė skundžiamą nutartį, kuria ieškovų prašymą tenkino iš dalies ir (patikslinta 2016-09-09 nutartimi) uždraudė atsakovams N. Č., R. M., A. S., A. S. ir S. L. atlikti bet kokius statybos ar įrengimo darbus atsakovams priklausančiose pastogės patalpose, esančiose adresu ( - ), iki įsiteisės šioje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas.

3415. Ieškovai V. B. ir I. R. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu dėl statybą leidžiančio dokumento galiojimo panaikinimo, neteisėtų statybos darbų padarinių pašalinimo, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2015-04-03 išduotą rašytinį pritarimą Nr. RPP-01-150403-00334 ir įpareigoti statytoją (UAB „Zeturija“) per nustatytą terminą teismo pripažintų kaltais asmenų lėšomis išardyti perstatytas ar pertvarkytas pastato, adresu ( - ), dalis ir atstatyti (atkurti) kultūros paveldo pastato, adresu ( - ), dalį, kuri buvo sunaikinta statytojui (UAB „Zeturija“) atlikus kapitalinio remonto darbus. Ieškovai nurodė, kad ieškovai ir kiti pastato bendrasavininkiai 2013 m. išdavė sutikimus, kad pastato pastogėje UAB „Zeturija“ jai priklausančiose patalpose atliktų kapitalinį remontą, kurio metu būtų suformuojami du nauji turtiniai vienetai – butai, tačiau statytojui atlikus darbus sužinojo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija išdavė rašytinį pritarimą pastato neįrengtos pastogės patalpų paskirties keitimui į gyvenamąją, suformuojant keturis turtinius vienetus. Paprašius administracijos nurodyti pagal kokius pastato bendrasavininkų sutikimus buvo išduotas rašytinis pritarimas statytojui vykdyti minėtus darbus, administracija pateikė nepasirašytą 2014-10-03 balsavimo raštu biuletenio formą, tačiau pradėjus aiškintis kodėl buvo pateikta tik forma, o ne pasirašytas dokumentas, administracija nurodė, kad originalūs dokumentai buvo prarasti, o rašytinis pritarimas buvo išduotas pagal statytojo atkurtus 2013-10-03 biuletenius. Nurodo, kad palyginus administracijos pateiktoje balsavimo biuletenio formoje ir 2013-10-03 biuletenyje nurodomą informaciją akivaizdu, kad ji nesutampa, todėl negali būti laikoma, kad statytojas gavo pastato bendrasavininkų sutikimą atlikti kapitalinio remonto darbus, kurie nurodyti rašytiniame pritarime.

3516. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-30 nutartimi ieškovų prašymą tenkino iš dalies ir (patikslinta 2016-09-09 nutartimi) uždraudė atsakovams N. Č., R. M., A. S., A. S. ir S. L. atlikti bet kokius statybos ar įrengimo darbus atsakovams priklausančiose pastogės patalpose, esančiose adresu ( - ), iki įsiteisės šioje civilinėje byloje priimtas teismo sprendimas.

3617. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas numato dvi privalomas sąlygas: ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai preliminariai pagrįstas ir turi egzistuoti reali grėsmė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti/pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios yra susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas (CPK 145 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas, vertindamas pateiktą ieškinį, nurodė esant pagrindą manyti, jog ieškovai tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą.

3718. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, neatliekamas įrodymų, susijusių su bylos esme, vertinimas, nepasisakoma dėl ginčo esmės, vertinamas tik prima facie ieškinio reikalavimų pagrįstumas. Tikėtino ieškinio pagrindimo reikalavimas reiškia, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio bei atsiliepimo faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad dėl pareikštų reikalavimų pateiktų įrodymų viseto pagrindu gali būti priimtas ginčo šaliai palankus teismo sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1350/2014, 2012-08-09 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1601/2012, 2012-04-05 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-364/2012, 2011-09-22 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2383/2011). Įvertinęs byloje esančius duomenis, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog šioje proceso stadijoje nėra pagrindo teigti, kad ieškovų ieškinys yra akivaizdžiai nepagrįstas ir negalėtų būti tenkinamas, be to, pažymėtina, jog apeliantai savo atskiruosiuose skunduose iš esmės neįrodinėjo akivaizdaus ieškinio nepagrįstumo.

3819. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nagrinėjamu atveju pirmos instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad ieškovai pareikštu ieškiniu siekia panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą bei siekia įpareigoti statytoją pašalinti neteisėtos statybos ar įrengimo darbų padarinius, skundžiama nutartimi sprendė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių ir atsakovams atliekant statybos ar įrengimo darbus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, todėl siekiant užkirsti kelią galimų nuostolių atsiradimui ar padidėjimui, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino.

3920. Pažymėtina, jog ginčo pastatas ( - ) yra Benediktinių vienuolyno ansamblis, esantis Vilniaus m. savivaldybėje, Vilniaus senamiestyje – vietovėje, įtrauktoje į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą ir įregistruotas į Kultūros vertybių registrą bei paskelbtas valstybės saugoma nekilnojamąja kultūros vertybe, taigi pastatui suteiktas pats aukščiausias kultūrinės vertės pripažinimo ir teisinės apsaugos statusas, taigi ir jame atliekamiems statybos darbams atlikti yra taikomi padidinti reikalavimai. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, kadangi ieškovai ne tik ginčija statybą leidžiančius dokumentus, tačiau prašo ir įpareigoti atsakovus pašalinti neteisėtos statybos padarinius. Taigi, akivaizdu, jog atlikus kapitalinio remonto darbus pagal ginčijamus statybą leidžiančius dokumentus, atkurti padėtį, buvusią iki ginčijamų statybą leidžiančių dokumentų išdavimo, būtų žymiai sunkiau arba neįmanoma, t. y. netaikius laikinųjų apsaugos priemonių galimai palankaus ieškovams teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas.

4021. Konstatuotina, kad atsakovai R. K. ir N. Č. dauguma atskirojo skundo argumentų ginčija pirmosios instancijos teisme nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, kurias išnagrinės ir dėl kurių pasisakys pirmosios instancijos Vilniaus miesto apylinkės teismas, priimdamas galutinį sprendimą, todėl apeliacinės instancijos teismas nepasisako dėl tokių argumentų, kurie neturi teisinės reikšmės šiam laikinųjų apsaugos priemonių klausimui teisingai išspręsti.

4122. Prašydami panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovai A. S. ir A. S. teigia, jog yra sąžiningi įgijėjai, kurie nėra susiję su patalpų, esančių ( - ), statybomis ir nėra atsakingi už jokius pažeidimus, tačiau patys nurodo, jog siekia toliau vykdyti statybos darbus. Apeliantai atskirajame skunde prašydami panaikinti skundžiamą nutartį remiasi negalėjimu naudotis jiems nuosavybės teise priklausančiu butu pagal jo paskirtį ir/ar gauti iš jo pajamų bei dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiriamais nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pažymėta, kad vien faktas, jog atsakovas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo patiria tam tikrus nepatogumus ar suvaržymus, kurie jam gali sukelti nuostolius, savaime neeliminuoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo egzistavimo bei nenulemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymo principų – proporcingumo ar ekonomiškumo – pažeidimo (CPK 144 str. 1 d, 145 str. 2 d.). Jei pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių rūšis ar mastas yra pernelyg varžantys atsakovo interesus, atsakovas gali pateikti prašymą pakeisti laikinąsias apsaugos priemones arba sumažinti jų mastą (CPK 148 str. 1 d.). Taigi, paaiškėjus naujų aplinkybių, susijusių su taikytomis laikinosiomis priemonėmis, bei trukdančiomis atlikti konkrečius veiksmus, atsakovas gali teikti prašymą dėl pritaikytų priemonių pakeitimo, o išnykus laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindui, - prašyti jas panaikinti. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog proceso šalis gali kreiptis į teismą su prašymu taikyti nuostolių užtikrinimą (CPK 146 str.).

4223. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl apeliantų atskirųjų skundų argumentais negali būti naikintina (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

43Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1. Ieškovai V. B. ir I. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau... 4. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 5. 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-08-30 nutartimi ieškovų prašymą... 6. 3. Teismas sprendė, kad ieškovai tikėtinai pagrindė savo ieškinio... 7. 4. Teismas sutiko su ieškovų nurodytais argumentais, kad siekiant apsisaugoti... 8. 5. Ieškovų prašymo laikinai apriboti atsakovų N. Č., A. S., A. S., R. K.... 9. 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016-09-09 nutartimi tenkino ieškovų... 10. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 11. 7. Atsakovai R. K. ir N. Č. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 12. 7.1. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka neužtikrina teismo... 13. 7.2. Pažymi, jog visi darbai buvo atliekami laikantis parengto techninio... 14. 7.3. Ieškovų pateikiami įrodymai apie pažeistą kultūros paveldą... 15. 7.4. Ginčijamas rašytinis pritarimas buvo išduotas UAB „Zeturija“,... 16. 7.5. Atliekant patalpų įrengimo (paprastojo remonto) darbus nekeliama... 17. 8. Atsakovai A. S. ir A. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 18. 8.1. Atsakovai yra sąžiningi įgijėjai, kurie nėra niekaip susiję su... 19. 8.2. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir atsakovams uždraudus... 20. 8.3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra nebūtinos teismo... 21. 9. Atsiliepimu į atsakovų R. K. ir N. Č. atskirąjį skundą ieškovai... 22. 9.1. Ieškovai ne tik ginčija statybą leidžiančius dokumentus, tačiau taip... 23. 9.2. Vertinant atsakovų atskirajame skunde pateiktus argumentus būtų... 24. 9.3. Atsakovų argumentas neva ieškovai buvo davę sutikimą atlikti Pastato... 25. 10. Atsiliepimu į atsakovų A. S. ir A. S. atskirąjį skundą ieškovai... 26. 10.1. Atsakovai nepateikė jokių duomenų ar paaiškinimų kaip vykdant jų... 27. 10.2. Pabrėžia, kad atsakovų planuojami atlikti statybos darbai lemtų... 28. 10.3. Atsakovai nepateikia jokių skaičiavimų kokius tikslius nuostolius... 29. 11. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovė R. M. prašo atskiruosius... 30. 12. Atsiliepimu į atskiruosius skundus trečiasis asmuo AB DNB bankas prašo... 31. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 32. 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo... 33. 14. Šioje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas... 34. 15. Ieškovai V. B. ir I. R. kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu dėl... 35. 16. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui Vilniaus miesto apylinkės teismas... 36. 17. Tam, kad laikinosios apsaugos priemonės būtų pritaikytos, įstatymas... 37. 18. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad, sprendžiant... 38. 19. Proceso įstatyme nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios... 39. 20. Pažymėtina, jog ginčo pastatas ( - ) yra Benediktinių vienuolyno... 40. 21. Konstatuotina, kad atsakovai R. K. ir N. Č. dauguma atskirojo skundo... 41. 22. Prašydami panaikinti laikinąsias apsaugos priemones atsakovai A. S. ir A.... 42. 23. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 43. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 44. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 30 d. nutartį palikti...