Byla 2-26/2011
Dėl skolos priteisimo

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo akcinės bendrovės ,,Raseinių melioracija“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1133/2010 pagal ieškovo G. V. įmonės „Šoklys“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Raseinių melioracija“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas G. V. įmonė „Šoklys“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui AB „Raseinių melioracija“ dėl 402 038,40 Lt skolos, 21 377,03 Lt delspinigių, palūkanų, žyminio mokesčio bei išlaidų advokato pagalbai apmokėti priteisimo. Ieškiniui užtikrinti ieškovas prašė areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausantį pastatą - poilsio korpusą, esantį Neringos m., Kalno g. Nr. 14. Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma atsakovui yra didelė, be to, atsakovo finansinė padėtis pastaraisiais metais ženkliai pablogėjo, todėl darytina išvada, kad yra reali grėsmė, jog ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas bus komplikuotas ar net gali tapti neįmanomu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Teismas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino, areštavo atsakovui UAB „Raseinių melioracija“ nuosavybės teise priklausantį poilsio korpusą, esantį Neringos m. Kalno g. Nr. 14, bendrai 423 415,43 Lt sumai, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, įkeisti jį, išnuomoti ar kitaip apsunkinti jo teisinę padėtį, tačiau leidžaint areštuotu turtu naudotis. Vadovaudamasis teismų praktika, nurodė, kad atsakovui yra pareikštas turtinis reikalavimas dėl 423 415,43 Lt pinigų sumos priteisimo, kuri atsakovui yra didelė, nes iš pateikto 2009 m. balanso matyti, kad didžiają dalį atsakovo turto sudaro pastatai ir statiniai, mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, prietaisai, įrankiai ir kt. Teismas sutiko su ieškovo nuomone, kad šio turto vertė gali būti kur kas mažesnė, nei balansinė vertė, juolab, kad šis turtas yra riboto likvidumo. Atsakovas 2008 ir 2009 metais dirbo nuostolingai, 2008 metus atsakovas baigė turėdamas 836 108 Lt nuostolių, o 2009 metus – 1 070 720 Lt nuostolių. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2009 m. gruodžio 31 d. sudarė 685 121 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 2 273 946 Lt. Iš pateikto balanso matyti, kad atsakovo finansinė padėtis yra sunki, todėl teismas turėjo pagrindą manyti, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, atsakovas gali turimą turtą perleisti kitų asmenų nuosavybėn, kas labai apsunkintų arba padarytų nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą (CPK 144 str.).

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas AB ,,Raseinių melioracija“ prašo šią teismo nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

  1. Laikinąsias apsaugos priemones panaikinti reikalauja viešasis interesas, nes 76,18 proc. atsakovo akcijų paketo priklauso valstybei, be to, šiuo metu atsakovo bendrovė įtraukta į privatizuojamų įmonių sąrašą, ir laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas gali apsunkinti atsakovo akcijų paketo pardavimą.
  2. Nepagrįsta pareikšta ieškinio suma, ji žymiai mažesnė.
  3. Atsakovas periodiškai atsiskaitinėja su ieškovu (2010 m. birželio 9 d. pervedė 50 000 Lt).
  4. Pakankamą finansinį stabilumą patvirtina 2010 m. birželio 30 d. balansas, pagal kurį per 2010 m. gautinos sumos viršija per vienerius metus mokėtinas sumas.
  5. Atsakovo finansinį stabilumą patvirtina ir atsakovo vykdomi darbai, už kuriuos gautinos sumos 2010 m. birželio 30 d. balanse dar nefigūruoja.
  6. Areštuojant konkretų turtą - poilsio korpusą, esantį Neringos m. Kalno g. Nr. 14,buvo pažeisti proporcingumo ir ekonomiškumo principai, nes šio nekilnojamojo turto vertė yra 10 kartų didesnė už įsiskolinimą ieškovui.

10Atsiliepimu į atsirąjį skundą ieškovas G. V. įmonė „Šoklys“ prašo atskirąjį skundą atmesti, o skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi tokie nesutikimo su atskiruoju skundu argumentai:

  1. Juridinio asmens, kurio akcininkas ketina parduoti jam priklausančias akcijas, turto areštas akcijų realizavimui neturi įtakos. Priešingų motyvų nenurodo ir apeliantas.
  2. Iš atsakovo pateikto 2010 m. birželio 30 d. balanso taip pat matyti, kad jo patiriami nuostoliai tik didėja – 2008 m. nuostoliai sudarė – 836 108 Lt, 2009 m. – 1 906 828 Lt, 2010 m. birželio 30 d. – 2 954 042 Lt.
  3. Iš 2010 m. kovo 31 d. patvirtinto privatizavimo objektų sąrašo matyti, kad atsakovo įmonė nėra rentabili.
  4. Atsakovas, teigdamas, jog areštuoto turto vertė žymiai didesnė negu ieškinio suma, nepagrįstai remiasi 2006 m. vasario 23 d. masiniu įvertinimu.

11IV.

12Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią objektyvaus pobūdžio prielaida, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi tai gali objektyviai padidinti teismo būsimo procesinio sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1624/2010; 2008 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-428/2008; 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007). Tačiau ši prezumpcija nėra absoliuti, todėl kiekvienu atveju teismas turi įvertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y., ar jam yra didelė ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, finansine padėtimi.

14Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje pateiktus įrodymus apie atsakovo finansinę padėtį ir padarė pagrįstą išvadą, kad 423 415,43 Lt ieškinio suma laikytina didele atsakovo atžvilgiu. 2010 m. birželio 30 d. AB „Raseinių melioracija“ balanso duomenimis, atsakovo turto vertė sudaro 9 010 703 Lt, tačiau didesniąją šio turto dalį (4 627 211 Lt) sudaro trumpalaikis turtas, iš kurių net 3 277 497 Lt sudaro per vienerius metus gautinos sumos; mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 2 670 219 Lt, iš kurių per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro net 2 243 920 Lt (skolos tiekėjams sudaro 1 399 939 Lt, su darbo santykiais susijusios skolos sudaro 698 274 Lt; nuosavo kapitalo, lyginant su 2009 m. balanso duomenimis, nuo 7 387 698 Lt sumažėjo iki 6 340 484 Lt; nuostoliai, lyginant su 2009 m. balanso duomenimis, nuo 1 906 828 Lt padidėjo iki 2 954 042 Lt. Šie duomenys patvirtina, kad atsakovo įsipareigojimai tretiesiems asmenims yra dideli, veikla nuostolinga, finansinė padėtis per pusmetį žymiai pablogėjo, be to, dėl atsakovo veiklos nuostolingumo, kaip matyti iš 2010 m. birželio 30 d. ir iš 2009 m. balansų, atsakovo įsipareigojimai nuolat didėja, taip pat didėja ir nuostoliai, tuo tarpu turtas mažėja (b. l. 56). Šios aplinkybės patvirtina, kad nėra pagrindo teigti, jog yra gera atsakovo finansinė padėtis (CPK 185 str.).

15CPK normos nereikalauja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, būtų įvertintas ir ieškinio pagrįstumas, kuris įvertinamas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme proceso stadijos pabaigoje, priimant teismo sprendimą dėl ginčo esmės, todėl teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su ieškinio pagrįstumu.

16Kaip minėta, teismas skundžiama nutartimi areštavo atsakovui UAB „Raseinių melioracija“ nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą - pastatą - poilsio korpusą, esantį Neringos m. Kalno g. Nr. 14, bendrai 423 415,43 Lt sumai. Surasti areštuojamą turtą ir jį aprašyti pavesta ieškovo pasirinktam antstoliui (b. l. 42). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad priimdamas skundžiamą nutartį pirmosios instancijos teismas įvertino tiek ieškovo, tiek atsakovo padėtį ir parinko laikinąsias apsaugos priemones, kurios užtikrina šalių interesų pusiausvyrą, atsižvelgdamas į reikalavimo sumą. Šios nutarties pagrindu, kaip matyti iš Alytaus rajono apylinkės teismo hipotekos skyriaus pažymėjimo apie turto arešto akto įregistravimą, atsakovo turto areštas įregistruotas nurodant ne tik turtą, bet ir arešto apimtį (b. l. 46). Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas atitinka pareikštų reikalavimų dydį. Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog laikinąsias apsaugos priemones reglamentuojančios teisės normos nenumato, kad teismas visais atvejais turi nustatyti areštuojamo turto vertę, atsakovo turtą suranda, aprašo bei jo vertę nustato ieškovo pasirinktas antstolis (CPK 152 str. 4 d., 675 str. 3 d., 677 str.). Teisėjų kolegija pažymi, jog antstolio veiksmų patikrinimo mechanizmą reglamentuojančios teisės normos yra nustatytos civilinio proceso įstatyme ir iš esmės nesusijusios su laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuojančiomis teisės normomis. Be to, atsakovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog areštuoto turto vertė nuo 2006 m. vasario mėnesio pasikeitė (CPK 178 str.).

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į atsakovo finansines galimybes, turtinę padėtį bei paminėtus argumentus, konstatuoja, jog atsakovui pareikšto reikalavimo suma (423 415,43 Lt) yra jam didelė, todėl apygardos teismas pagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str., 145 str. 1 d. 1, 2 p.). Be to, atsakovui teigiant, jog ieškinio suma jam nėra didelė, jis, siekdamas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, gali pasinaudoti CPK 146 straipsnio 2 dalyje nurodyta teise ir sumokėti į teismo specialiąją sąskaitą reikalaujamą pinigų sumą, pateikti laidavimo dokumentą ar įkeisti turimą turtą.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2010 m. liepos 15 d. nutartį palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai