Byla 2-386/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Algirdo Gailiūno, Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7873-232/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „VAATC“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VSA Vilnius“ dėl skolos, delspinigių ir metinių palūkanų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „VAATC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-5), prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „VSA Vilnius“ ieškovo naudai 316 886,89 Lt skolą, 1584,50 Lt delspinigių, 8,05 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas UAB „VAATC“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo UAB „VSA Vilnius“ nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą 318 471,39 Lt sumos, o jo nesant ar esant nepakankamai, areštuoti ir pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis už 318 471,37 Lt, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu ir/ar piniginėmis lėšomis, perduoti turtą ir/ar pinigines lėšas kitiems asmenims, vykdyti kitas prievoles, išskyrus piniginių lėšų pervedimą į valstybės, savivaldybės biudžetus bei VSDFV fondus, išmokoms, susijusioms su darbuotojų darbo užmokesčiu, bei atsiskaitymą su ieškovu UAB „VAATC“ pagal pareikštą reikalavimą šioje byloje. Nurodė, kad ieškinio suma yra didelė, atsakovo finansinė padėtis yra sunki, todėl, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi (b. l. 24-25) patenkino ieškovo prašymą ir nutarė ieškovo reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones: areštuoti 318 471,39 Lt sumos atsakovui UAB „VSA Vilnius“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę, o nesant (trūkstant) tokio turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko sąskaitose ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos. Taip pat nutarė leisti iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas, atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma yra gana didelė ir tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovo finansinė padėtis nėra žinoma. Patenkinus ieškinį, ši suma būtų priteista iš atsakovo, tačiau atsakovui perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šią sumą būtų sudėtinga arba negalima išieškoti. Teismas padarė išvadą, jog, esant šioms aplinkybėms, yra pagrindo teigti, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.)

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „VSA Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį kaip neteisėtą ir nepagrįstą (b. l. 27-28). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas skundžiamą nutartį nepagrįstai grindė aplinkybe, kad įsiskolinimo suma yra didelė. Po ieškinio pateikimo UAB „VSA Vilnius“ atliko ir iki šiol atlieka mokėjimus ieškovei, 2010 m. liepos 20 d. – 2010 m. spalio 11 d. laikotarpiu buvo atlikti papildomi atsiskaitymai (190 000 Lt). Šias aplinkybes patvirtina pateikti dokumentai – Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d. nutarties nuorašas (b. l. 29-30) ir bankinio pavedimo išrašas (b. l. 31). Be to, areštas buvo iš esmės sumažintas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. liepos 30 d. nutartimi pagal ieškovo ieškinį.

112. Teismas nepagrįstai nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. UAB „VSA Vilnius“ sėkmingai veikia, atlieka mokėjimus, jos veikla stabili. Šias aplinkybes patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1268-431/2010. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės papildomai suvaržo šios bendrovės finansinę bei teisinę padėtį, apsunkina komercinės veiklos vykdymą, o taikomas suvaržymas nėra proporcingas siekiamam tikslui.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „VAATC“ prašo atmesti atsakovo UAB „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą (b. l. 34-37). Šį prašymą grindžia tokiais argumentais:

131. Ginčo suma yra pakankamai didelė, atsakovo skola ieškovui nuolat didėja, ir tai suponuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką.

142. Atsakovas, siekdamas suklaidinti teismą ir elgdamasis nesąžiningai, nurodęs, kad jis ieškovui jau sumokėjo 40 000 Lt, nuslėpė, kad ši suma buvo sumokėta, siekiant apmokėti 2009 m. liepos 31 d. sąskaitą faktūrą ATC002072, o ne 2010 m. birželio 30 d. PVM sąskaitą faktūrą ATC002866, kurios neapmokėjimas yra nagrinėjamos bylos ginčo objektas. Ginčo objektu esanti PVM sąskaita faktūra nėra apmokėta iki šios dienos.

153. Atsakovo teismui pateikta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis nėra susijusi su civilinio ginčo, kilusio tarp ieškovo ir atsakovo, objektu. Šioje nutartyje atlikti mokėjimai buvo skirti padengti skolą pagal 2009 m. kovo 31 d. sąskaitą faktūrą ATC001775.

164. Atsakovo finansinė padėtis nuolat blogėja, jis yra įsiskolinęs įvairiems kreditoriams, taip pat visiškai nustojo vykdyti atsiskaitymus, kuriems yra suėję mokėjimo terminai už suteiktas paslaugas pagal ieškovo išrašytas sąskaitas faktūras. Šias aplinkybes patvirtina teismui pateikti raštai dėl UAB „VSA Vilnius“ skolų (b. l. 43-44).

175. Atsakovo nuoroda, kad jis yra viena didžiausių viešąsias atliekų tvarkymo paslaugas teikianti bendrovė, jos veikla yra stabili ir pastovi, tačiau tokių paslaugų teikimas neatleidžia atsakovo nuo pareigos tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal 2010 m. lapkričio 5 d. sutartį. Atsakovas šių sutartinių įsipareigojimų nevykdo, t. y. laiku neatsiskaito su ieškovu, todėl skola nuolat didėja.

186. Atsakovo nurodyta Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. B2-1268-431/2010 nėra įsiteisėjusi. Be to, civilinės bylos nutraukimas dėl bankroto iškėlimo nepaneigia įsiskolinimo fakto bei skolos dydžio.

197. Atsakovas teismui nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad jis yra finansiškai pajėgus įvykdyti ieškovui galimą palankų teismo sprendimą.

20IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

21Atskirasis skundas atmestinas.

22Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas (CPK 320 str., 338 str.).

23Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1565/2010).

24Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-782/2007; 2008 m. liepos 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-545/2008;2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam yra didelė ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, įsipareigojimais kreditoriams. Teisingam šio klausimo išsprendimui turi įtakos, ar atsakovas turi ilgalaikio ar trumpalaikio turto, ar šis turtas likvidus, ar apsunkintas disponavimas turtu.

25Ieškovo UAB „VAATC“ pateikto ieškinio UAB „VSA Vilnius“ dėl skolos, delspinigių ir metinių palūkanų priteisimo suma 316 886,89 Lt laikytina didele ir tai gali objektyviai padidinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Kaip minėta, ši prezumpcija nėra absoliuti ir, vertinant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, reikalinga atsižvelgti į apelianto turtinę padėtį.

26Byloje nėra pakankamų įrodymų, kurie pagrįstų gerą atsakovo finansinę padėtį ir leistų daryti išvadą, kad nėra grėsmės, jog, netaikius turto arešto, teismo sprendimas gali būti neįvykdytas (CPK 12 str., 178 str.). Paprastai tokie įrodymai yra pelno (nuostolių) ataskaita, finansinius įmonės rodiklius rodantys duomenys, įmonės balansas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-26/2011; 2010 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1663/2010). Apeliantas tokių įrodymų nepateikė ir su atskiruoju skundu. Priešingai, įvertinus byloje esančius dokumentus, konstatuotina, kad egzistuoja reali grėsmė, jog, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar taps neįmanomas. Byloje esantis Turto arešto aktų registro išrašas patvirtina, kad ieškovo bei kitų kreditorių reikalavimų įvykdymui užtikrinti apelianto turtui yra taikomas areštas, nurodyto arešto mastas yra 2 772 097,28 Lt (b. l. 6-20). Be to, ieškovo pateikti raštai dėl UAB „VSA Vilnius“ skolos taip pat patvirtina atsiliepimo į atskirąjį skundą teiginius, susijusius su atsakovo finansinėmis galimybėmis (b. l. 43-44).

27Apeliantas, teigdamas, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodoma, jog įsiskolinimo suma yra didelė, atskirajame skunde nurodo, kad jis po ieškinio pateikimo ir iki šiol atlieka mokėjimus ieškovui. Tačiau iš apelianto pateikto bankinio mokėjimo išrašo matyti, kad ieškovui buvo pervesta 40 000 Lt, kurie skirti 2009 m. liepos 31 d. sąskaitos faktūros ATC002072 (b. l. 31), o ne ginčo objektu esančios PVM sąskaitos faktūros ATC002866 apmokėjimui. Taip pat nesusijusi su nagrinėjamu atveju ir apelianto atskirajame skunde minima Lietuvos apeliacinio teismo 2010-07-30 nutartis, kuria buvo sumažintas pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, apeliantui sumokėjus dalį skolos, o šis mokėjimas buvo atliktas ne tikslu apmokėti dalį ginčo objektu esančios PVM sąskaitos faktūros ATC002866, bet padengti kitus įmonės įsiskolinimus. Be to, apelianto pateikta teismui Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d. nutartis taip pat nėra susijusi su civilinio ginčo, kilusio tarp ieškovo ir apelianto, objektu; joje nurodyti mokėjimai buvo skirti padengti skolą pagal 2009 m. kovo 31 d. sąskaitą faktūrą ATC001775 (b. l. 40-42). Neturi pagrindo ir apelianto argumentai, grindžiami neįsiteisėjusia Vilniaus apygardos teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1268-431/2010 (2011 m. bylos Nr. B2-2692-431/2011), kurioje nutarta priimti ieškovo UAB Prekybos namai „Lina“ atsisakymą nuo ieškinio atsakovui UAB „VSA Vilnius“ dėl bankroto bylos iškėlimo, ir bylą nutraukti. LITEKO duomenimis, ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka. Juolab kad įmonės bankroto bylos neiškėlimas nepaneigia jos finansinės padėties ir jos nepagerina.

28Dėl pirmiau nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

31Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „VAATC“ kreipėsi į teismą su ieškiniu (b. l. 1-5),... 5. Ieškovas UAB „VAATC“ taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi (b. l. 24-25)... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „VSA Vilnius“ prašo panaikinti Vilniaus... 10. 1. Teismas skundžiamą nutartį nepagrįstai grindė aplinkybe, kad... 11. 2. Teismas nepagrįstai nurodė, kad, nesiėmus laikinųjų apsaugos... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB „VAATC“ prašo atmesti... 13. 1. Ginčo suma yra pakankamai didelė, atsakovo skola ieškovui nuolat didėja,... 14. 2. Atsakovas, siekdamas suklaidinti teismą ir elgdamasis nesąžiningai,... 15. 3. Atsakovo teismui pateikta Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 4 d.... 16. 4. Atsakovo finansinė padėtis nuolat blogėja, jis yra įsiskolinęs... 17. 5. Atsakovo nuoroda, kad jis yra viena didžiausių viešąsias atliekų... 18. 6. Atsakovo nurodyta Vilniaus apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr.... 19. 7. Atsakovas teismui nepateikė pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad jis... 20. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 21. Atskirasis skundas atmestinas.... 22. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2010... 23. Remiantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų... 24. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 25. Ieškovo UAB „VAATC“ pateikto ieškinio UAB „VSA Vilnius“ dėl skolos,... 26. Byloje nėra pakankamų įrodymų, kurie pagrįstų gerą atsakovo finansinę... 27. Apeliantas, teigdamas, kad skundžiamoje nutartyje nepagrįstai nurodoma, jog... 28. Dėl pirmiau nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 31. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį....