Byla e2-2885-566/2019
Dėl skolos priteisimo, atsakovo UAB „Strugas“ priešieškinį ieškovui UAB „Rugisa“ trečiajam asmeniui UAB „Restvalda“ dėl nuostolių atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,

2sekretoriaujant Jelenai Gladkauskienei, Alina Stabinskaitė, Svetlanai Žurienei,

3dalyvaujant ieškovui E. Z.,

4ieškovų atstovui advokato padėjėjui Laurynui Vainorui,

5trečiojo asmens atstovui E. G.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Rugisa“ ieškinį atsakovui UAB „Strugas“ trečiajam asmeniui UAB „Restvalda“ dėl skolos priteisimo, atsakovo UAB „Strugas“ priešieškinį ieškovui UAB „Rugisa“ trečiajam asmeniui UAB „Restvalda“ dėl nuostolių atlyginimo, ir

Nustatė

7Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, jog 2018-05-11 ieškovas UAB „Rugisa“ ir UAB „Strugas“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis) Sutarties objektas-teritorijos gerbūvio darbai adresu ( - ). Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti teritorijoje gerbūvio darbus, t. y. trinkelių įrengimo, bortų įrengimo ir vejos užsėjimo darbus, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo 2018-05-23 (iki 2018-07-04), o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka. Sutarties 2.1. punkte šalys susitarė, jog bendra darbų ir medžiagų kaina (pagal sąmatą - Sutarties priedą Nr. 1) yra 45 147,90 Eur plius PVM, iš viso - 54 507,96 Eur. Sutarties 2.2. punkte šalys susitarė dėl išankstinių (avansinių) mokėjimų už darbus bei medžiagas, kurių bendra suma yra 42 350,00 Eur, eiliškumo (2018-05-14 - 6050,00 Eur; 2018-05-21 - 18 150,00 Eur; 2018-05-30 - 12 100,00 Eur; 2018-06-11 - 6050,00 Eur) bei 2.3. punkte numatė, jog likusią, išankstiniais mokėjimais nesumokėtą sumą, atsakovas sumokės per 3 darbo dienas nuo galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Sutartyje šalys taip pat įtvirtino, jog sutarta darbų ir medžiagų kaina gali keistis priklausomai nuo faktiškai atliktų darbų apimties (2.1. punktas), dalį sutartos kainos atsakovas, gavęs ieškovo prašymą, gali sumokėti tiesiogiai ieškovo tiekėjams (2.2. punktas) bei Sutarties priede Nr. 2 patvirtino preliminarų darbų grafiką. Sutarties 3.1.1. punkte atsakovas įsipareigojo pateikti ieškovui teritorijos ( - ) gerbūvio įrengimo schemą, kuri yra būtina tinkamam statybos darbų atlikimui.

8Sutarčiai įsigaliojus, abi šalys tinkamai vykdė savo prisiimtus įsipareigojimus - ieškovas vykdė sutartus darbus, atsakovas 2018-05-11, nepažeisdamas sutarto išankstinių mokėjimų grafiko, atliko 6050,00 Eur dydžio mokėjimą. Darbų vykdymo eigoje išaiškėjo, kad atsakovo ieškovui pateikta 2015 m. parengta teritorijos gerbūvio įrengimo schema yra netinkama, t. y. neatitinkanti realybios teritorijos būsenos Sutarties pasirašymo momentu (2018-05-11). Remiantis netikslia įrengimo schema, atliekami statybos darbai pastoviai reikalavo ieškovo papildomo koregavimo pagal faktinę teritorijos būseną. Dėl to ieškovas neženkliai pradėjo nukrypti nuo šalių numatyto preliminaraus darbų atlikimo grafiko. Pažymėtina, kad atsakovo atstovas E. G. reguliariai lankėsi teritorijoje, kur vykdė darbų techninę priežiūrą (antradieniais ir ketvirtadieniais) bei tiesiogiai bendravo su ieškovo darbuotojais. Atsakovas, neatsižvelgdamas į Ieškovo reikalavimus pateikti tikrovę atitinkančią teritorijos schemą (dokumentą būtiną statybos darbams tinkamai atlikti) bei ignoruodamas netinkamo savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo faktą, reguliariai informavo ieškovą dėl preliminaraus darbų atlikimo grafiko nesilaikymo (vėlavimo). Iki 2018-05-21 atsakovas, remiantis Sutartimi, turėjo atlikti antrąjį išankstinį mokėjimą (18 150,00 Eur). Tačiau, išankstinis mokėjimas, nenurodant to priežasčių, buvo atliktas pavėluotai ir tik dalinai, t. y. atsakovas 2018-05-24 sumokėjo ieškovui 12 000,00 Eur sumą. Iki 2018-05-30 atsakovas turėjo atlikti trečią mokėjimą (12 100,00 Eur) bei sumokėti praėjusio mokėjimo nesumokėtą dalį (6150,00 Eur), iš viso 18 250,00 Eur. Tačiau, 2018-05-31 ieškovas gavo iš atsakovo tik 3359,21 Eur dydžio pavedimą. Tokiu būdu 2018-05-30 dienai atsakovo įsiskolinimas ieškovui buvo lygus 14 890,79 (18 250,00 - 3359,21) Eur, kas yra lygu trečdaliui visos Sutarties vertės ir laikytina esminiu Sutarties pažeidimu. Iki tos dienos ieškovas taip pat negavo iš atsakovo tinkamos teritorijos įrengimo schemos. Tačiau, ieškovas tęsė savo Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

92018-06-05 šalys, atsižvelgdamos į susiklosčiusią situaciją, pasirašė papildomą susitarimą prie Sutarties, kuriuo pakeitė preliminarų darbų atlikimo grafiką bei pakeitė išankstinių mokėjimų terminus. Papildomo susitarimo Nr. 1 pagrindu laikytina, jog antrasis atsakovo mokėjimas turėjo būti atliktas 2018-05-25, o trečiasis 2018-06-08.

10Atsakovas 2018-06-05 taip pat sumokėjo ieškovui 2790,79 Eur bei tokiu būdu padengė savo įsiskolinimą pagal antrąjį išankstinį mokėjimą (12 000,00 + 3359,21 + 2790,79 = 18 150,00 Eur). Remiantis Papildomu susitarimu Nr. 1 šalys taip pat nustatė, jog trečiasis išankstinis mokėjimas (12100,00 Eur) bus atliktas tik tuo atveju, jeigu ieškovas iki 2018-06-08 atliks sekančius darbus: transportuos visus betono gaminius į teritoriją, užpildys statybų žurnalą bei priduos auto aikštelės pagrindus. Ieškovas atliko nurodytus darbus nustatytais terminais ir savo įsipareigojimus įvykdė, tačiau atsakovas iki 2018-06-08 visos trečiojo išankstinio mokėjimo sumos nesumokėjo. 2018-06-07 buvo atliktas 2700,01 Eur dydžio pavedimas tiesiogiai ieškovo tiekėjui UAB „Vidsta“. 2018-06-13 ir 2018-06-14 (jau vėluojant) buvo atlikti dar du mokėjimai, kiekvienas po 2743,69 Eur, taip pat tiesiogiai UAB „Vidsta“. Iš viso į UAB „Vidsta“ buvo sumokėta 6766,43 Eur plius PVM, iš viso 8187,39 Eur. Taigi 2018-06-14 atsakovo įsiskolinimas pagal trečiąjį išankstinį mokėjimą ieškovui sudarė 5333,57 (12 100,00 - 6766,43) Eur sumą.

11Iki 2018-06-14 dienos ieškovui nebuvo pateikta tinkama teritorijos įrengimo schema. Vietoj tinkamo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, atsakovas dažnai teikė ieškovui pranešimus dėl pagal preliminarų darbų grafiką vėluojamų atlikti darbų.

122018-06-19 šalys vis tik pasirašė Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. ( - ) (toliau - Papildomas susitarimas Nr. 2), kuriuo raštiškai įtvirtino ieškovo pasiūlytas sąlygas, t. y. ieškovas įsipareigojo iki 2018-06-22 atlikti takelių prie pastatų įėjimų ir nuogrindų įrengimo darbus, o jų neatlikęs, sumokėti atsakovo naudai 1000,00 Eur baudą, o atsakovas įsipareigojo iki 2018-06-19 15 vai. 00 min. sumokėti Sutartyje nustatyto trečiojo išankstinio mokėjimo likusią dalį - 2900,00 Eur.

13Atsakovui vėluojant atlikti statybos darbus, 2018-06-26 atsakovas išrašė 1000,00 Eur dydžio baudą už Papildomame susitarime Nr. 2 nurodytų darbų neatlikimą per nustatytą terminą.

142018-07-09 atsakovas pateikė Ieškovui Teritorijos geodezinę išpildomąją. 2018-07-09 ieškovas gavęs minėtą dokumentaciją, pateikė atsakovui patikslintą preliminarų darbų grafiką. 2018-07-16 atsakovas nurodė, jog patikslintas darbų grafikas jo netenkina ir vienašališkai Sutartį nutraukė.

152018-07-20 ieškovas pateikė atsakovui atliktų darbų aktą Nr. ( - ) bei situacijos paaiškinimą. 2018-07-25 atsakovas atsisakė pasirašyti aktą ir pateikė pastabas, jog akte nurodytos medžiagų kainos neva nebuvo suderintos su juo, todėl turi būti pateikti pirkimo dokumentai, paprašė pateikti medžiagų deklaracijas ir sutankinimo aktus bei sutvarkyti defektus.

162018-09-04 ieškovas pakartotinai pateikė aktą pasirašymui, pridėjo medžiagų deklaracijas, nurodė, jog medžiagas apmokėjo pats atsakovas, todėl jis pats turi pirkimo dokumentus, paprašė pateikti argumentus dėl dalies defektų, o kitus pasisiūlė sutvarkyti. 2018-09-05 atsakovas atsakė, jog defektų šalinimo laikotarpis pasibaigė, juos šalina kita įmonė ir ieškovas privalės atlyginti visus nuostolius, nurodė visus dokumentus atsiųsti registruotu adresu arba pristatyti į objektą ( - ). 2018-09-14 ieškovas, atsižvelgiant į susidariusią situaciją, pateikė pretenziją dėl atsiskaitymo už Sutarties pagrindu faktiškai atliktus, tačiau neapmokėtus darbus. 2018-09-20 atsakovas pateikė atsakymą į pretenziją, kurioje atsisakė atsisakityti už Sutarties pagrindu atliktus, tačiau neapmokėtus darbus.

17Ieškovo manymu, jo vėlavimas atlikti darbus pagal preliminarų grafiką, vertintinas kaip nežymus ir dėl šio termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui negalėjo prarasti prasmės, todėl atsakovas negalėjo atsisakyti pasirašyti faktiškai atliktų darbų akto.

18Remiantis aukščiau išdėstytu konstatuojama, jog Atsakovas neturėjo teisinio pagrindo atsisakyti pasirašyti Ieškovo pateikto atliktų darbų akto. Dėl to vienašališkai Ieškovo pasirašytas atliktų darbų aktas laikytinas galiojančiu ir turi tokią pat juridinę galią kaip ir pasirašytas abiejų šalių.

19CK 6.671 str. yra įtvirtinta, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, užsakovas turi teisę reikalauti perduoti jam atliktų darbų rezultatą, o rangovas turi teisę tokiu atveju reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Sutarties 4.2. p. nurodyta, kad atsakovui nutraukus Sutartį, atsakovas atsiskaito su ieškovu už jau atliktus darbus ir šalys atlygina viena kitai patirtus nuostolius.

20Sutarties 2.1. p. šalys susitarė, jog bendra darbų kaina yra 45 147,90 Eur plius PVM 9460,00 Eur, iš viso 54 507,96 Eur. Taigi, už tinkamą Sutarties įvykdymą, atsakovas ieškovui turėjo sumokėti iš viso 45 147,90 Eur (be PVM). Remiantis Sutarties 2.2. punktu, ši suma turėjo būti išmokėta 5 mokėjimais: keturiais išankstiniais mokėjimais, kurių mokėjimo data buvo keičiama Papildomais susitarimais prie Sutarties bei galutiniu mokėjimu, kuris turėjo būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Kadangi Sutartis buvo nutraukta iki jos visiško įvykdymo momento, visi sutartiniai darbai atlikti nebuvo. Sutarties nutraukimo momentu ieškovas buvo faktiškai atlikęs darbų iš viso 36 135,46 Eur (be PVM) sumai. Ieškovo atliktų darbų apimtį patvirtina galiojantis atliktų darbų aktas, atsakovo antstolio Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas bei aplinkybė, jog atsakovas, jam pateikus atliktų darbų Aktą, iš esmės neginčijo darbe nurodytų darbų atlikimo fakto, tačiau atsisakė pasirašyti Aktą išimtinai dėl reikiamos lydinčiosios dokumentacijos nebuvimo bei tam tikrų darbų atlikimo kokybės.

21Atsakovas išankstiniais mokėjimais, iš viso sumokėjo ieškovui 27 100,00 Eur (be PVM): 1) 2018-05-11 - 6050,00 Eur; 2) 2018-05-24-12 000,00 Eur; 3) 2018-05-31 - 3359,21 Eur; 4) 2018-06-05 - 2790,79 Eur; 5) 2018-06-19 - 2900,00 Eur. Taip pat atsakovas tiesioginiais mokėjimais ieškovo tiekėjams (ieškovo naudai) sumokėjo 6766,43 Eur (plius 1420,96 Eur PVM), iš viso 8187,39 Eur sumą. Atsakovas ieškovo tiekėjų sąskaitas apmokėjo kartu su PVM. Atitinkamai, visa Atsakovo tiesiogiai Ieškovo tiekėjams sumokėta pinigų suma, negali būti pilnoje apimtyje vertinama kaip sumokėta ieškovo naudai pagal Sutartį. Iš šios sumos turi būti išskaitytas PVM, nes kaip jau buvo nurodyta, mokėjimams, atliekamiems tarp Ieškovo ir atsakovo Sutarties pagrindu, yra taikomas „atvirkštinis apmokestinimas“. Tokiu budu, atsakovas pagal Sutartį tiesiogiai ieškovo tiekėjams (ieškovo naudai) sumokėjo 6766,43 Eur. Iš viso atsakovas ieškovui sumokėjo 33 866,43 Eur (be PVM): 1) 27 100,00 Eur - ieškovui; 2) 6766,43 Eur - tiesiogiai ieškovo teikėjams (ieškovo naudai). Taigi, iki Sutarties nutraukimo ieškovui faktiškai atlikus darbų 36 135,46 Eur sumai (be PVM), o atsakovui iki šio momento sumokėjus ieškovo naudai iš viso 33 866,43 Eur sumą (be PVM), ieškovo faktiškai atliktu bei atsakovo niekaip neapmokėtu darbu vertė yra 2269,03 Eur.

22Sutarties 6.2. punkte šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu Teritorijoje vykdant darbus iškyla būtinybė atlikti papildomus darbus, tai šių darbų kainas ir atlikimo terminus šalys sprendžia papildomų susitarimų keliu. Taigi šalys neįtvirtino griežtos prievolės susitarti dėl papildomų darbų atlikimo tik rašytiniu susitarimu, šalys įtvirtino galimybę susitarti dėl papildomų darbų ir žodžiu.

23Bendra visų ieškovo atliktų papildomų darbų bei įsigytų medžiagų vertė yra 4918,65 Eur (su PVM): 1) transportas (trinkelių atvežimas) - 847,00 Eur; 2) sklypo pakėlimas (planiravimas) - 4071,65 Eur (gruntas 1948,10 Eur; technika 1210,00 Eur; darbas 913,55 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad PVM mokėjimo prievolė priklauso atsakovui (PVMĮ 96 str.), atsakovo įsiskolinimo ieškovui suma už jo papildomus darbus bei medžiagas yra 4065,00 Eur (be PVM). Bendrą atsakovo įsiskolinimo ieškovui sumą sudaro faktiškai atliktų darbų vertė - 2269,03 Eur ir papildomų darbų vertė - 4065,00 Eur, viso atsakovo neapmokėtų darbų vertė yra - 6334,03 Eur.

24Sutarties 4.2. punkte nurodyta, jog atsakovui nutraukus Sutartį, atsakovas atsiskaito su ieškovu už jau atliktus darbus ir šalys atlygina viena kitai patirtus nuostolius. 2018-09-04 Ieškovas pakartotinai pateikė atsakovui pasirašyti atliktų darbų aktą, kurį 2018-09-05 atsakovas nepagrįstai vėl atsisakė pasirašyti. Remiantis Sutarties 2.3. punkto nuostata, atsakovas turėjo atsiskaityti su ieškovu už faktiškai atliktus darbus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo akto pasirašymo dienos. Galutinis atsakovo atsiskaitymo su ieškovu terminas buvo 2018-09-07, todėl jį praleidus, atsakovas turi pareigą atlyginti Ieškovo nuostolius.

25Sutarties 5.3. punkte šalys susitarė, jeigu atsakovas neatsiskaito už atliktus darbus taip, kaip numatyta Sutartyje, jis turi mokėti 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos, už kiekvieną pradelstą dieną. Atsižvelgiant į tai, delspinigiai skaičiuojami nuo 2018-09-07 iki 2018-11-21 (ieškinio pateikimo dienos) ir už 76 dienų sudaro 1444,00 Eur (6334,03 Eur x 0,3 proc. x 76 d.). Ieškovas prašo teismo priteisti iš atsakovo UAB „Strugas“ 6334,03 Eur skolos, 1444,00 Eur delspinigių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, e.b.. 1-11).

26Atsakovas kreipėsi į teismą su priešieškiniu, nurodydamas, jog 2018-05-11 atsakovas UAB „Strugas“ pasirašė su ieškovu UAB „Rugisa“ statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau-Sutartis). Šia sutartimi atsakovas užsakė ieškovui atlikti gerbuvio darbus adresu: Lazdynėlių g. 32, Vilnius (Sutarties 1.2 punktas). Minėta Sutartimi ieškovas įsipareigojo sutartus darbus pabaigti nevėliau kaip per 30 darbo dienų nuo 2018-05-23 vadovaujantis preliminariu darbų atlikimo grafiku, kuris buvo pridėtas prie sutarties ir yra sutarties dalis (Sutarties 3.2.2 punktas), o atsakovas įsipareigojo apmokėti už darbus per 3 darbo dienas nuo galutinio atliktų darbų perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos (Sutarties 2.3 punktas). Sutarties 2.1. punkte šalys susitarė, jog bendra darbų ir medžiagų kaina (pagal sąmatą - Sutarties priedą Nr. 1) yra 45 147,90 Eur plius PVM 9460,00 Eur, iš viso - 54 507,96 Eur. Sutarties 2.2. punkte šalys susitarė dėl išankstinių (avansinių) mokėjimų už darbus bei medžiagas, kurių bendra suma yra 42 350,00 Eur, eiliškumo (2018-05-14 - 6050,00 Eur; 2018-05-21 - 18 150,00 Eur; 2018-05-30 - 12 100,00 Eur; 2018-06-11 - 6050,00 Eur) bei Sutarties 2.3. punkte numatė, jog likusią, išankstiniais mokėjimais nesumokėtą sumą, atsakovas sumokės per 3 darbo dienas nuo galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad Sutarties 2.2 p. numato, kad avansiniai mokėjimai yra skirti išskirtinai tik medžiagų įsigijimui ir sudaro tik dalį bendros sąmatos. Ieškovo nurodomų aplinkybių ydingumą nulemia netinkamas interpretavimas avansinio mokėjimo paskirties (medžiagoms įsigyti), kas sąlygojo ieškovo netinkamą sutarties pagrindu atsiradusių teisių ir pareigų supratimą ir aiškinamą.

27Pagal Sutartį atsakovas neturėjo pareigos mokėti už būsimus pagal Sutartį būtinus atlikti darbus į priekį, o tik apmokėti medžiagų įsigijimo kaštus. Atsakovas jokių savo įsipareigojimų pažeidęs nebuvo, nes avansinius mokėjimus už medžiagas pagal ieškovo atsiųstas sąskaitas pilnai atliko, todėl ieškovo ieškinyje nurodomos aplinkybės yra nepagrįstos. Mokėjimai už medžiagas buvo atlikti savalaikiai, o ieškovas privalėjo laikytis sutarto darbų atlikimo grafiko. Ieškovas pažeidė Sutarties esminę sąlygą dėl sutartų terminų, ne dėl atsakovo veiksmų, o dėl savo fizinių išteklių ir galimybių neturėjimo.

28Sutarties pasirašymo metu ieškovas nurodė, kad savo žinioje turi 15 kvalifikuotų darbuotojų ir tai yra pakankami fiziniai resursai Sutartyje numatytiems darbams laiku atlikti. Vėliau, paaiškėjo, kad darbus atlikinėjo 5 darbuotojai. Iš viešai prieinamos informacijos ( duomenys apie socialiai apdraustus darbuotojus) matyti, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu ieškovas turėjo tik 5 darbutojus, kurių atlyginimas nesiekė net mėnesinio atlyginimo minimumo. Taigi ieškovas sutarties sudarymo metu realiai neturėjo galimybės atlikti sutartyje numatytų darbų tokioje apimtyje ir terminais, kurie numatyti Sutartyje ir neįstengė atlikti darbų savalaikiškai ir kokybiškai, net atsakovui sutikus daugybę kartų pratęsti Sutarties vykdymo terminus. VSDFV vieši duomenys patvirtina Ieškovo labai trapią finansinę būseną, iš ieškovo mokėtų VSDFV įmokų dinamikos matyti jo sistemingos ir nuolatinė skolos šiai institucijai. Tikėtina, kad ieškovas neturėjo ir finansinių galimybių užtikrinti reikiamą darbuotojų skaičių tinkamam Sutarties įvykdymui. Dėl ieškovo esminio Sutarties pažeidimo, pasireiškusio sutartinių terminų nesilaikymu ir darbų kokybės neužtikrinimu, atsakovas vienašališkai nutraukė Sutartį. Ieškovaseprieštaravo. Ieškovas 2018-07-20 pateikė darbų atlikimo aktą, kuriame nurodė, kad pagal Sutartį jos nutraukimo dienai atliko statybos darbų už 36 135,46 EUR. Atsakovas, nesutikdamas su ieškovo teikiamu, atliktų darbų aktu, atsisakė jį pasirašyti, nurodydamas to priežastis, kurios atitinka CK 6.652 str. 6.694 str. numatytas priežastis. Atsakovas, matydamas akivaizdžius ieškovo darbų trūkumus, jog darbai atlikti nepilnai ir nekokybiškai, tai fiksavo faktinių aplinkybių nustatymo protokole, defektavimo aktu. Ieškovo neatliktų ir nekokybiškai atliktų darbų ištaisymui atsakovas buvo priverstas samdyti kitą įmonę, kuri darbus atliko pagal sutartu laiku ir kokybiškai. Viso už ieškovo neatliktų ir nekokybiškai atliktų darbų atsakovo išlaidos sudarė 22 126,46 Eur.

29Ieškovo vienašališkai pasirašytą darbų atlikimo aktą dalyje neatliktų ir nekokybiškai atliktų darbų apimtyje, yra visi pagrindai pripažinti negaliojančiu, o sumokėtas pinigines lėšas kitam rangovui pripažinti atsakovo nuostoliais, kuriuos privalo atlyginti ieškovas.

30Dėl ieškovo sutartinių reikalavimų nevykdymo, ieškovas sutiko sumokėti Sutartyje numatytą baudą-1000 Eur. Atsakovas šiai sumai išrašė sąskaitą faktūrą, tačiau šios sumos iki šiol ieškovas nėra apmokėjęs, todėl ši suma iš ieškovo priteistina.

31Atsakovas dėl ieškovo neatliktų ir nekokybiškai atliktų darbų turėjo išlaidas: UAB „Statyba ir aplinkotvarka“ – 13016,00 Eur. Nuostolius atsakovas skaičiuoja kaip skirtumą tarp Sutartimi sulygtų kaštų ir realiai turėtų išlaidų 58414,00-45398,00 Eur (sutartinė darbų suma) =13016.00 Eur. 58414 Eur sumą sudaro: 35287,39 Eur (atsakovo sumokėtas avansas) + 22126,46 Eur (darbams užbaigti sumokėta suma kitiems rangovams) + 1000.00 Eur (ieškovo neapmokėta bauda). Atsakovas prašo teismo priteisti iš ieškovo UAB „Rugisa“ 13016,00 Eur nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas (4 tomas, e.b.l. 161-164).

32Atsakovas atsiliepime su ieškovo ieškiniu nesutinka. Nurodo, 2018 metų gegužės 11 dieną atsakovas, UAB „Strugas“ pasirašė su atsakovu UAB „Rugisa“ statybos rangos sutartį Nr. ( - ). Šia sutartimi atsakovas užsakė Ieškovui atlikti gerbuvio darbus adresu: Lazdynėlių g. 32, Vilnius. Ieškovas, kaip sutarties šalis, įsipareigojo, sutartimi sutartus darbus pabaigti nevėliau kaip per 30 darbo dienų nuo 2018-05-23 vadovaujantis preliminariu darbų atlikimo grafiku, kuris buvo pridėtas prie sutarties ir yra sutarties dalis, o Atsakovas buvo įsipareigojęs apmokėti už darbus per 3 darbo dienas nuo galutinio atliktų darbų perdavimo- priėmimo akto pasirašymo dienos. Atsakovas atkreipia dėmesį į tai, kad Sutarties 2.2 punktas numato, kad avansiniai mokėjimai yra skirti išskirtinai tik medžiagų įsigijimui ir sudaro tik dalį bendros sąmatos. Todėl atsakovas neturėjo pareigos mokėti už būsimus pagal sutartį būtinus atlikti darbus į priekį, o tik apmokėti medžiagų įsigijimo kaštus. Atsakovas jokių savo įsipareigojimų pažeidęs nebuvo, nes avansinius mokėjimus už medžiagas pagal Ieškovo atsiųstas sąskaitas pilnai atliko. Mokėjimai už medžiagas atlikti savalaikiškai, nesudarė ieškovui pagrindo nesilaikyti sutarto darbų atlikimo grafiko. Ieškovas pažeidė Sutarties esminę sąlygą dėl sutartų terminų ne dėl atsakovo veiksmų, o dėl realių savo fizinių išteklių ir galimybių. Sutarties pasirašymo metu ieškovas nurodė, kad savo žinioje turi 15 kvalifikuotų darbuotojų ir tai yra pakankami fiziniai resursai Sutartyje numatytiems darbams laiku atlikti, tačiau, darbus atlikinėjo 5 darbuotojai, kurie neįstengė atlikti darbų savalaikiškai ir pagal kokybės reikalavimus, net atsakovui sutikus daugybę kartų pratęsti sutarties vykdymo terminus. Rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai (CK 6.684 straipsnio 1 dalis). Sutartyje numatytas atsiskaitymas už darbus tik atlikus darbų pridavimą, ko ieškovas tinkamai nėra atlikęs. Ieškovo pateiktas darbų atlikimo aktas neatitinka reikalavimų. Pagal aktą nėra galimybės nustatyti kokią dalį atliktų darbų apimtyje sudaro: medžiagos, apmokėjimas už darbą ir mechanizmus. Atsakovo reikalavimo - pateikti su atliktu aktu reikalaujamos mokėti sumos struktūrą, ieškovas nėra įvykdęs šiai dienai. Antstolio Faktinių aplinkybių protokole fiksuota didžiuliai kiekiai neatliktų ir kokybiškai neatliktų darbų. Esant tokiai situacijai akivaizdu, kad atsakovas už medžiagas yra permokėjęs,o už darbus mokėtina suma, kaip minėta nežinoma, kadangi ji turėjo būti apmokėta, kai bus pateiktas galutinis darbų atlikimo aktas, kaip numatyta Sutartyje.

33Atsakovas laiko, kad Ieškovas, elgėsi nesąžiningai, kadangi jokių raštiškų susitarimų dėl papildomų darbų atlikimo tarp šalių nebuvo ir ieškovas niekada nežadėjo Atsakovui papildomai sumokėti už kažkokius papildomus darbus.

34Ieškovas įsipareigojo iki 2018-06-22 pilnai atlikti prie pastatų įėjimų ir nuogrindų įrengimo darbus bei organizuoti šių darbų pridavimą (Papildomo susitarimo 2 punktas). Papildomo susitarimo 3 punkte buvo susitarta, kad Ieškovui neįvykdžius papildomo susitarimo 2 punkto, pastarasis įsipareigoja sumokėti ieškovui 1000 EUR baudą. Atsakovas eilinį kartą jokių savo įsipareigojimų neįvykdė, t.y. iki 2018-06-27 nepateikė darbų atlikimo grafikų su garantijomis, iki 2018-06-29 nesumokėjo paties atsakovo raštiškai pripažintos 1000 Eur baudos, nepradėjo ir net nebandė toliau vykdyti, pagal statybos rangos sutartį, numatytų atlikti darbų. Nutraukus sutartį, atsakovas buvo priverstas sudaryti rangos sutartį su kitu rangovu ir kitomis bendrovėmis, kurie įsipareigojo ištaisyti ieškovo darbų broką ir užbaigti ieškovo neužbaigtus darbus.

35Naujasis rangovas pagal sutartį darbus atliko laiku, kokybiškai ir juos pridavė. atsakovas pagal sutartį naujam rangovui ir kitoms bendrovėms teikusioms paslaugas sumokėjo 22126,46 Eur. Dėl ieškovo veiksmų, pasireiškusių netinkamu sutarties vykdymu, atsakovas patyrė nuostolius kuriuos sudaro tiesioginės išlaidos, atliktas mokėjimas naujam rangovui ir negautas iš ieškovo apmokėjimas baudos. Prašo ieškovo ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas (1 tomas, e.b.l. 127-131).

36Ieškovas pateiktame atsiliepime su atsakovo priešieškiniu nesutinka. Prašo atsakovo priešieškinį atmesti (t. 3, b.l. 45-52).

37Bylos nagrinėjimo metu atsakovo UAB „Strugas“ atstovas priešieškinį palaikė, su ieškovo ieškiniu nesutiko. Nurodė, jog ieškovas neįrengė 600 kv. m trinkelių ir nekokybiškai paklojo 316 kv. m trinkelių, kurios reikėjo perkloti. Prašė priešieškinį tenkinti, ieškovo patikslintą ieškinį atmesti.

38Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens UAB „Restvalda“ atstovas priešieškinį palaikė, su ieškovo ieškiniu nesutiko. Prašė priešieškinį tenkinti, ieškovo ieškinį atmesti.

39Ieškovui apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai ir laiku, gautas ieškovo vadovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą dėl jo ligos. Teismas ieškovo atstovo neatvykimo priežastis pripažino nesvarbiomis, nutarė bylą nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant (CPK 246 str.).

40Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.

41Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-05-11 ieškovas UAB „Rugisa“ ir UAB „Strugas“ sudarė statybos rangos sutartį Nr. ( - ) (toliau - Sutartis)-(1 tomas, e.b.l. 12-15). Sutartimi ieškovas įsipareigojo atlikti teritorijos gerbūvio darbus (trinkelių įrengimo, bortų įrengimo ir vejos užsėjimo) adresu ( - ), ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo 2018-05-23 (iki 2018-07-04) vadovaujantis preliminariu darbų grafiku, o atsakovas įsipareigojo atsiskaityti už atliktus darbus Sutartyje nustatyta tvarka (Sutarties 1.1, 1.2, 3.2.2 punktai). Sutarties 2.1. punkte šalys susitarė, jog bendra darbų ir medžiagų kaina (pagal sąmatą - Sutarties priedą Nr. 1) yra 45 147,90 Eur plius PVM, iš viso - 54 507,96 Eur. Pagal Sutarties 2.2. punktas atsakovas sumoka ieškovui avansą medžiagoms įsigyti (2018-05-14 - 6050,00 Eur; 2018-05-21 - 18 150,00 Eur; 2018-05-30 - 12 100,00 Eur; 2018-06-11 - 6050,00 Eur) bei 2.3. punkte numatė, jog likusią, išankstiniais mokėjimais nesumokėtą sumą, atsakovas sumokės per 3 darbo dienas nuo galutinio atliktų darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Pagal Sutarties 3.1.1. punktą atsakovas įsipareigojo pateikti ieškovui teritorijos ( - ), gerbūvio įrengimo schemą. Šiame punkte nurodyta, jog Sutarties pasirašymo metu schema pateikta)-(1 tomas, e.b.l. 17). . Pagal Sutarties 3.2.9 punktą ieškovas įsipareigojo užbaigus darbus pateikti išpildomąją dokumentaciją, sertifikatus panaudotų medžiagų. Sutarties 4.2. punkte nurodyta, jog atsakovui nutraukus Sutartį, atsakovas atsiskaito su ieškovu už jau atliktus darbus ir šalys atlygina viena kitai patirtus nuostolius. Sutarties 6.2. punkte šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu objekte vykdant darbus iškyla būtinybė atlikti papildomus darbus, tai šių darbų kainas ir atlikimo terminus šalys sprendžia papildomų susitarimų keliu. Sutarties 5.3. punkte šalys susitarė, jeigu atsakovas neatsiskaito už atliktus darbus taip, kaip numatyta Sutartyje, jis turi mokėti 0,3 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

42Atsakovas 2018-05-11 sumokėjo ieškovui 6050,00 Eur avansą, 2018-05-24 - 12 100,00 Eur, 2018-05-31 – 3359,21 Eur avansą, 2018-06-05 – 2790,79 Eur (1 tomas, e.b.l. 16, 19, 20, 23).

432018-06-05 šalys pasirašė Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. ( - ), kuriuo pakeitė preliminarų darbų atlikimo grafiką bei pakeitė išankstinių mokėjimų terminus (antrasis atsakovo mokėjimas turėjo būti atliktas 2018-05-25, o trečiasis - 2018-06-08). Remiantis Papildomu susitarimu Nr. ( - ) šalys taip pat nustatė, jog trečiasis išankstinis mokėjimas (12100,00 Eur) bus atliktas tik tuo atveju, jeigu ieškovas iki 2018-06-08 atliks sekančius darbus: transportuos visus betono gaminius į teritoriją, užpildys statybų žurnalą bei priduos auto aikštelės pagrindus.

442018-06-07, 2018-06-12 ir 2018-06-13 atsakovas el. laiškais pranešė ieškovui apie darbų atlikimo terminų, numatytų 2018-06-05 Papildomame susitarime, pažeidimus (1 tomas, e.b.l. 18, 27, 28).

45Ieškovas 2018-06-14 išsiuntė atsakovui du rašytinius pranešimus, jog Papildomame susitarime Nr. ( - ) nurodyti darbai yra atlikti, pateikė atsakovui paaiškinimą dėl vėlavimo atlikti tam tikrus statybos darbus (1 tomas, e.b.l. 30-32).

462018-06-15 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją dėl vėlavimo atlikti statybos darbus pagal Papildomu susitarimu Nr. 1 patvirtintą preliminarų darbų atlikimo grafiką (1 tomas, e.b.l. 33, 34).

472018-06-17 ieškovas išsiuntė atsakovui dar pranešimus, kuriuose nurodė, jog jo vėlavimas atlikti tam tikrus statybos darbus negali būti laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir jis nuo 2018-06-19 laikinai stabdo darbus (1 tomas, e.b.l. 35-38). Be to, ieškovas 2018-06-18 pranešimu savanoriškai įsipareigojo iki 2018-06-21 užbaigti takelių įėjimo į namą ir nuogrindų darbus, o jų iki nurodyto termino neatlikus, sumokėti atsakovo naudai 1000,00 Eur dydžio baudą, tačiau atsakovas iki 2018-06-21 privalės atlikti trečiojo išankstinio mokėjimo dalį, būtiną statybos darbams tinkamai vykdyti ((1 tomas, e.b.l. 39).

482018-06-19 šalys vėl pasirašė Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. ( - ), kuriuo ieškovas įsipareigojo iki 2018-06-22 atlikti takelių prie pastatų įėjimų ir nuogrindų įrengimo darbus, o jų neatlikęs, sumokėti atsakovo naudai 1000,00 Eur baudą, o atsakovas įsipareigojo iki 2018-06-19 15 vai. 00 min. sumokėti Sutartyje nustatyto trečiojo išankstinio mokėjimo likusią dalį - 2900,00 Eur (1 tomas, e.b. l. 41). 2018-06-19 atsakovas sumokėjo ieškovui 2900,00 Eur avansą (1 tomas, e.b. l. 42).

49Atsakovas 2018-06-07 atliko 2700,01 Eur mokėjimą tiesiogiai ieškovo tiekėjui UAB „Vidsta“, 2018-06-13 ir 2018-06-14 UAB „Vidsta“ buvo atlikti dar du mokėjimai, kiekvienas po 2743,69 Eur (1 tomas, e.b. l. 24, 25, 26, 44). Viso UAB „Vidsta“ buvo sumokėta 6766,43 Eur plius PVM, iš viso 8187,39 Eur.

502018-06-26 atsakovas išrašė ieškovui 1000,00 Eur dydžio baudą už Papildomame susitarime Nr. ( - ) nurodytų darbų neatlikimą per nustatytą terminą (1 tomas, e.b. l. 58).

51Antstolio Vitalio Milevičiaus 2018-06-26 sudarymame Faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. ( - ) nurodyta, jog žemės sklype, adresu ( - ), yra nebaigti vykdyti teritorijos gerbūvio įrengimo darbai. Sklypo dangų sudalinimo plane numatyta, jog eksplikacija „B“ yra betoninių trinkelių danga. Vietomis nėra baigta kloti betoninių trinkelių danga, vietose kur trinkelių danga suklota, betono trinkelių dangos tarpai neužpildyti. Šalia ( - )numeriais pažymėtų namų, ties šaligatvių spalvotos dangos kraštais, nėra baigta kloti betonionių trinkelių danga. Aplink nuotekų ir ryšių šulinių dangčius nėra baigtos kloti betoninės trinkelės. Paruoštos, tačiau, nesudėtos trinkelės sudėtos šalimais. Sklype, šalimais nepaklotos betoninių trinkelių dangos, sudėti betoninių trinkelių blokai. Betoninių trinkelių blokai taip pat sudėti šalia vakarinės ( - )namo sienos. Sklypas yra aptvertas segmentine tvora, už sklypo ribų taip pat sudėti betoninių trinkelių blokai.

52Sklypo dangų sudalinimo plane numatyta, jog eksplikacija „BĮ“ yra šaligatvio spalvotą dangą, kuri turi būti nutiesta aplink ( - ) numeriu pažymėta namą. Numatytoje vietoje yra nepilnai sudėti trinkelių bortai ir trinkelės nepaklotos. Šalia iėjimo į ( - ) pažymėtą namą, matomos ant šviesaus smėlio sudėtos lentos. Aplink ( - ) pažymėtais namais, betono trinkelių danga sudėta tik dalinai, vietomis trinkelių dangos aukštis nevienodas, dangos nuogrindos užtvirtinimo betonas sutrūkinėjęs, vietomis atskilęs nuo dangos. Betono trinkelių dangos tarpai neužpildyti, tarp plytelių matomi plyšiai. Tako aplink ( - ) namą, kampinė trinkelė atitolusi nuo kitų dangos trinkelių. Sklypo dangų sudalinimo plane pažymėta, jog „B2“ eksplikacija yra šaligatvio spalvotą dangą kuri turi būti nutiesta šalia ( - ) numeriu pažymėto namo. Sklype nėra pradėta tiesti šaligatvio danga, „B2“ pažymėtoje vietoje supiltas šviesaus smėlio takas. Remiantis sklypo sutvarkymo apželdinimo planu sklypas turi būti apsodintas plane numatytais želdiniais, tačiau sklype nėra numatytu želdinių. Sklype, esančiame ( - ), nėra įrengta vėją (1 tomas, e.b. l. 132-145).

53Byloje pateikta atsakovo ir UAB „Restvalda“ sudaryta Statybos darbų techninės priežiūros 2017-02-17 sutartis Nr. ( - )dėl statybos darbų techninės priežiūros objekte ( - ) (1 tomas, e.b. l. 146, 147).

54Byloje pateiktas UAB „Statyba ir aplinkotvarka“ 2018-07-25 parengtas Defektacijos aktas, kuriame nurodyti ieškovo atliktų darbų trūkumai (3 tomas, e.b.l. 26). Teismui pateikta atsakovo ir UAB „Statyba ir aplinkotvarka“ 2018-08-09 Statybos rangos sutartis, Atliktų darbų objekte ( - ) 2018-10-18 ir 2018-11-16 priėmimo aktai Nr. 1, 2, 2018-11-22 Baigiamasis darbų priėmimo-perdavimo aktas bei sąskaita faktūra 14481,62 Eur sumai ir atsakovo mokėjimai (1 tomas, e.b. l. 95, 151-153, 4 tomas, e.b.l. 174-178, 5 tomas, e.b.l. 44-50).

55Teismui pateiktas Darbų fronto perdavimo-priėmimo 2018-07-30 aktas, kuriuo UAB „Tameka“, perimusi užbaigti UAB „Rugisa“ pradėtus, bet neužbaigtus vejos, esančios ( - ), įrengimo darbus, perdavė atsakovui, o atsakovas šiuos darbus priėmė, bei atsakovo mokėjimai UAB „Tameka“ (1 tomas, e.b. l. 94, 5 tomas, e.b.l. 51-53).

56Byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir Atliktų darbų žiniaraščiai, kuriais ieškovas įrodinėja jo atliktus papildomus statybos darbus objekte ( - ) (1 tomas, e.b. l. 98-108).

572018-06-22 ieškovas informavo atsakovą, jog laikinas darbų sustabdymas yra nutraukiamas ir ieškovas siekdamas ištaisyti atsakovo pateiktos netinkamos teritorijos gerbūvio įrengimo schemos trūkumus šiuo metu atlieka naujus matavimus (1 tomas, e.b. l. 47, 48).

582018-06-26 atsakovas kategoriškai pareikalavo iš ieškovo vykdyti darbus ir perdavė brėžinį (1 tomas, e.b. l.55, 56, 57).

592018-07-09 atsakovas pateikė Ieškovui Teritorijos geodezinę išpildomąją (1 tomas, e.b. l. 60-64). 2018-07-09 ieškovas pateikė atsakovui patikslintą preliminarų darbų grafiką. 2018-07-16 atsakovas nurodė, jog patikslintas darbų grafikas jo netenkina ir vienašališkai Sutartį nutraukė dėl ieškovo kaltės (1 tomas, e.b. l. 66, 67).

602018-07-20 ieškovas pateikė atsakovui Atliktų darbų aktą Nr. ( - ) 43723,91 Eur sumai (tame tarpe PVM)- (1 tomas, e.b. l. 68, 69). 2018-07-25 atsakovas atsisakė pasirašyti aktą, nurodė, jog akte turi būti nurodytos medžiagos, darbai ir mechanizmai, pateikė techninės priežiūros pastabas dėl akto, paprašė pateikti medžiagų deklaracijas, sutankinimo aktus bei sutvarkyti defektus, akte nurodyti atliktų darbūų trūkumai (1 tomas, e.b. l. 70, 71). Atsakovas ir techninę priežiūrą vykdantis atstovas parengė Defektinį aktą, kuriame nurodė ieškovo darbū trūkumus ir jų pašalinimo būdus (4 tomas, e.b.l. 166, 167).

612018-09-05 ieškovas pakartotinai pateikė aktą pasirašymui, pateikė skaldos mišinio deklaraciją, nurodė, jog medžiagas apmokėjo pats atsakovas, todėl jis pats turi pirkimo dokumentus, paprašė pateikti argumentus dėl dalies defektų, o kitus pasisiūlė sutvarkyti (1 tomas, e.b. l. 72, 73). 2018-09-05 atsakovas atsakė, jog defektų šalinimo laikotarpis pasibaigė, juos šalina kita įmonė ir ieškovas privalės atlyginti visus nuostolius (1 tomas, e.b. l. 72, 73).

622018-09-14 ieškovas pateikė pretenziją dėl atsiskaitymo už Sutarties pagrindu faktiškai atliktus, tačiau neapmokėtus darbus (1 tomas, e.b. l. 80-85).

632018-09-20 atsakovas pateikė atsakymą į pretenziją, kurioje atsisakė sumokėti už darbus (1 tomas, e.b. l. 89-91).

64L. R. Grigalevičius savo parodimuose nurodė, jog buvo nekilnojamojo turto vystymo projekto vadovu. Liudytojas paaiškino, jog jis pasiūlė atsakovui vykdyti projektą ( - ). Be to, liudytojas taip pat surado ir pasiūlė atsakovui subrangovą UAB „Rugisa“, o paaiškėjus, jog ieškovo darbai atliekami pavėluotai ir nekokybiškai, surado kitas įmones, kurios atliko ieškovo neatliktus ir atliktus nekokybiškai darbus.

65CK 6.644 str. nurodyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 str. 1 d.). Šio skirsnio normų nustatytos taisyklės atitinkamai taikomos atskiroms rangos rūšims (buitinė ranga, statybos ranga ir kt.), jeigu ko kita nenustato kitų šio skyriaus skirsnių normos (CK 6.644 str. 2 d ). CK 6.681 str. 1 d., yra įtvirtitna, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagai užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

66Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kaip rangos sutartis kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (CK 6.644 straipsnio 1 dalis).

67Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, jog negavo iš atsakovo dokumentacijos – gerbuvio įrengimo schemos, todėl Sutartyje numatytu laiku negalėjo laiku atlikti gerbuvio darbų. Tačiau, iš Sutarties 3.1.1 punkto matyti ir šalys tai patvirtino, pasirašydamos Sutartį, jog Gerbuvio įrengimo schema buvo pateikta ieškovui Sutarties pasirašymo metu. Aplinkybė, jog Teritorijos geodezinę išpildomąją ieškovas, pagal jo prašymą, gavo 2018-07-09, nesudaro pagrindo laikyti, jog atsakovas neįvykdė savo pareigos pateikti rangovui dokumentaciją, nes pagagal Papildomą susitarimą Nr. 2 statybos darbaus ieškovas turėjo atlikti iki 2018-07-03, o 2018-07-16 atsakovas vienašališkai nutraukė Sutartį nutraukė dėl ieškovo kaltės. Be to, pats ieškovas pripažįsta ieškinyje, jog Teritorijos geodezinę išpildomąją nėra esminis techninis dokumentas. Tokiu būdu nėra pagrindo pripažinti, jog atsakovas pažeidė prievolę sudaryti rangovui visas būtinas statybos darbams atlikti sąlygas.

68CK 6.205 str. nurodyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Iš pateikto šalių susirašinėjimo ir abiejų Papildomų susitarimų turinio matyti, jog pagrindinė šių susitarimų esmė – statybos darbų nukėlimo terminai. Atsižvelgiant į tai ir vertinant nulatinius atsakovo raginimus ieškovui laikytis statybos darbų atlikimo terminų, teismas sprendžia, jog ieškovas Sutarties galiojimo metu netinkamai vykdė savo prievolė nustatytu laiku atlikti Sutartyje sulygtus darbus, tuo pačiu padarydamas esminį Sutaties pažeidimą. Esant nurodytoms aplinkybėms, ir atsižvelgiant į tai, jog ieškovas Sutarties nutraukimo neginčijo, teismo vertinimu, atsakovas turėjo teisinį pagrindą nutraukti Sutartį dėl ieškovo kaltės, todėl atsakovas įsgijo teisę į patirtų nuostolių atlyginimą.

69Remiantis CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą nedelsiant po rangovo pranešimo apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys (CK 6.694 str. 4 d.). Iš bylos duomenų matyti, jog ieškovas nebuvo informavęs atsakovo apie pasirendimą perduoti atliktus statybos darbus, o po Sutarties nutraukimo persiuntė atsakovui vieną akto egzempiorių pasurašymui.

70Pagal kasacinės instancijos išaiškinimus darbų perdavimo-priėmimo aktas yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis (dokumentas), kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitiktį sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009).

71Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007). Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasiteiktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016). Nagrinėjamu atveju ieškovas statybos darbus turėjo atlikti iki 2018-07-03, Sutartis nutraukta 2018-07-16, o aktas pateiktas atsakovui 2018-07-20. Vertinant tai, jog galutinis darbų atlikimo terminas buvo perkeltas dviems Papildomais susitarimais, tačiau, ir po to darbai nebuvo atlikti iki galutinio termino, teismas sprendžia, jog ieškovasi pažeidė viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl šio termino praleidimo prievolės įvykdymas atsakovui prarado prasmę (CK 6.652 str. 4 d.). Be to, minėta aktą atsakovas grąžino su techninę priežiūrą vykdančio asmens pastabomis dėl atliktų darbų trūkumų, iš kurių matyti, jog dėl to darbo rezultato tapo neįmanoma naudoti pagal paskirtį, o atsakovas, remdamasis Sutarties vykdymo eiga, pagrįstai nesitikėjo iš ieškovo tinkamo trūkumų pašalinimo, todėl pavedė trūkumų šalinimą kitoms įmonėms (CK 6.694 str. 6 d.).

72Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog užsakovui atsisakius pasirašyti aktą bei rangovui nesutinkant su atsisakymo priežastimis, laikant jas nepagrįstomis, rangovas turi teisę, akte pažymėjęs atsisakymo faktą, pasirašyti jį vienašališkai. Tokią teisę jis turi, jei pats tinkamai vykdė prievolę perduoti atliktus darbus - sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis sudarė sąlygas užsakovui priimti atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K- 3-484/2007). Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškovas pats tinkamai nevykdė prievolės perduoti atliktus darbus - sutartyje nustatytu terminu ir sąlygomis nesudarė sąlygas atsakovui priimti atliktų darbų. Todėl ieškovas neturi teisinio pagrindo vienašališkai pasirašyti akto, toks aktas neturi juridinės galios, o atsakovas neprivalo jo ginčyti, nes toks aktas nesukuria atsakovui teisinių pasekmių. Pažymėtina, jog akto pastabose yra nurodytos priežastys dėl kurių atsakovas nepasirašė akto, todėl žymos apie atsisakymą pasirašyti akte nebuvimas nelemia akto galiojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-16 nutartis priimta civilinėje byloje Nr 3K-3-521/2011). Pažymėtina, kad rangovas laikytinas tinkamai įvykdžiusiu statybos rangos sutartį, jeigu atlikti darbai ar šių darbų rezultatas atitinka sutartyje nustatytus statinio (darbų) kokybės reikalavimus ir normatyvinius statybos dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2005; 2009 m. gruodžio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2009; ir kt.). Konstatuotina, jog ieškovo atliktų darbų trūkumai patvirtinti ne tik akte atsakovo nurodytomis pastabomis, bet ir antstolio Faktinių aplinkybių konstatvimo protokolu, atsakovo ir techninę priežiūrą vykdančio atstovo parengtu 2018-08-10 Defektiniu aktu, UAB „Statyba ir aplinkotvarka“ 2018-07-25 Defektacijos aktu.

73Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pagal CK 6.671 straipsnio nuostatas, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu rangos sutartis nutraukiama iki darbų rezultato priėmimo, rangovas įgyja teisę reikalauti apmokėti už faktiškai atliktus darbus. Tačiau, ieškovui nepardavus atsakovui faktiškai atliktų darbų, ieškovas neįgija teisės reikalauti jų apmokėjimo. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškinio reikalavimas dėl 2269,03 Eur skolos priteisimo atmestinas. Pagal Sutaries 6.1 punta šalys galėjo susitartį dėl papildomų darbų atlikimo ir apmokėjimo. Teismas sutinka su ieškovo pozicija, jog šis punktas nenumato privalomo raštiško šalių susitarimo. Tačiau, iš bylos duomenų matyti, jog atsakovas nebuvo davęs sutikimo papildomiems darbams atlikti ir tai nurodo visuose procesiniuose dokumentuose. Nesant objektyvių duomenų apie šalių susistarimą dėl papildomų darbų, ieškinio reikalavimas dėl 4065,00 Eur papildomų darbų vertės priteisimo atmestinas (CPK 178 str.). Atmetus pagrindinį ieškinio reikalavimą dėl skolos priteisimo, taip pat atmestinas išvestinis reikalavimas dėl 1444,00 Eur delspinigių priteisimo.

74Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra įmonės, užsiimančios ūkine-komercine veikla ir jų tikslas – pelno siekimas, jos veikia savo rizika ir tokiems ūkio subjektams taikomi griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo, taip pat griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-317/2009; 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-250/2013; ir kt.).

75CK 6.665 str., reglamentuojančio rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės darbą, 1 d. įtvirtinta užsakovo teisė tokiais atvejais savo pasirinkimu reikalauti iš rangovo neatlygintinai pašalinti trūkumus, atitinkamai sumažinti darbų kainą ar atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jei tokia jo teisė numatyta rangos sutartyje. Sutarties 4.2. punkte nurodyta, jog atsakovui nutraukus Sutartį, šalys atlygina viena kitai patirtus nuostolius. Atsakovas nutraukė Sutartį dėl ieškovo kaltės. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovas ieškovo atliktų darbų trūkumų pašalinimui pasitelkė trečiuosius asmenis ir dėl to patyrė išlaidas, todėl jis įgijo teisę į tokių išlaidų atlyginimą (CK 6.665 str. 1 d. 3 p.). Šiuo atveju nuostoliais laikomas skirtumas tarp Sutartimi sulygtų 45 398,00 Eur kaštų (darbų vertės) ir realiai turėtų atsakovo 57414,00 Eur išlaidų, kurios patvirtintos bylos medžiaga. Nustatyta, jog 57414,00 Eur sumą sudaro: 35287,39 Eur ieškovui sumokėtas avansas, 22126,46 Eur suma, kuria atsakovas sumokėjo kitiems rangovams ieškovo darbų trūkumams pašalinti ir neatliktiems darbams įvykdyti. Skirtumas sudaro 12016,00 Eur. Bylos medžiaga įrodyta, jog dėl ieškovo neteisėtų veiksmų ir kaltės, atsakovas turėjo 12016,00 Eur didesnes išlaidas, nes buvo numatyta Sutartyje, t.y. atsakovo neteisėtų veiksmų pasėkoje atsakovas patyrė papildomas 12016,00 Eur išlaidas, todėl atsakovas turi teisę į jų atlyginimą.

76Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog , šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje N r. 3K-7-304/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008). Kitaip tariant, vienas netesybų tikslų - sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus. Kita vertus, kaip nurodoma kasacinio teismo jurisprudencijoje, netesybos yra nukreiptos į minimalių kreditoriaus nuostolių atlyginimą ir negali būti kreditoriaus pasipelnymo šaltinis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005) bei negali leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003; taip pat žr. 2003 m. lapkričio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2007 m. kovo 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007). Atsižvelgiant į tai, atsakovo prašoma priteisti 1000,00 Eur bauda įskaitoma į priteistus 12016,00 Eur nuostoliu, todėl priešieškinio reikalavimas dalyje dėl 1000,00 Eur priteisimo atmestinas.

77Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, kad bylos nagrinėjimo metu ieškovas patyrė 175,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro žyminis mokestis, atsakovas iš viso patyrė 1793,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 293,00 Eur žyminis mokestis (už priešieškinį) ir 1500,00 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovo priešieškinys patenkintas iš dalies (92,32 proc. patenkintų reikalavimų), vadovaujantis CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 2 d. bei 98 str., atsakovui proporcingai patenkintų priešieškinio reikalavimų daliai iš ieškovo priteistina 1655,30 Eur ((293,00 Eur + 1500,00 Eur) x 92,32 proc.) bylinėjimosi išlaidų, o ieškovui 13,44 Eur (175,00 Eur x 7,68 proc.) bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo. Taikant tarpusavio įskaitymą, iš ieškovo atsakovo naudai priteistina 1641,86 EUR (1655,30 Eur – 13,44 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

78Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 39,12 Eur. Remiantis LR teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ bei CPK 93 straipsnio 2 dalimi, valstybės naudai iš ieškovo priteistina 39,12 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.

79Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas

Nutarė

80Ieškovo ieškinį atmesti.

81Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.

82Priteisti iš ieškovo UAB „Rugisa“, į.k. 302852688, atsakovo UAB „Strugas““, į.k. 302499081, 12016,00 Eur (dvylika tūkstančių šešiolika eurų 00 ct) skolos bei 1641,86 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt vieną eurą 86 ct) bylinėjimosi išlaidų.

83Likusioje dalyjeatsakovo priešieškinį atmesti.

84Priteisti valstybės naudai iš ieškovo UAB „Rugisa“, į.k. 302852688, 39,12 Eur (trisdešimt devyni eurai 12 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

85Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Diana Butrimienė,... 2. sekretoriaujant Jelenai Gladkauskienei, Alina Stabinskaitė, Svetlanai... 3. dalyvaujant ieškovui E. Z.,... 4. ieškovų atstovui advokato padėjėjui Laurynui Vainorui,... 5. trečiojo asmens atstovui E. G.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, nurodydamas, jog 2018-05-11... 8. Sutarčiai įsigaliojus, abi šalys tinkamai vykdė savo prisiimtus... 9. 2018-06-05 šalys, atsižvelgdamos į susiklosčiusią situaciją, pasirašė... 10. Atsakovas 2018-06-05 taip pat sumokėjo ieškovui 2790,79 Eur bei tokiu būdu... 11. Iki 2018-06-14 dienos ieškovui nebuvo pateikta tinkama teritorijos įrengimo... 12. 2018-06-19 šalys vis tik pasirašė Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr.... 13. Atsakovui vėluojant atlikti statybos darbus, 2018-06-26 atsakovas išrašė... 14. 2018-07-09 atsakovas pateikė Ieškovui Teritorijos geodezinę išpildomąją.... 15. 2018-07-20 ieškovas pateikė atsakovui atliktų darbų aktą Nr. ( - ) bei... 16. 2018-09-04 ieškovas pakartotinai pateikė aktą pasirašymui, pridėjo... 17. Ieškovo manymu, jo vėlavimas atlikti darbus pagal preliminarų grafiką,... 18. Remiantis aukščiau išdėstytu konstatuojama, jog Atsakovas neturėjo... 19. CK 6.671 str. yra įtvirtinta, jeigu įstatymo ar sutarties nustatytu pagrindu... 20. Sutarties 2.1. p. šalys susitarė, jog bendra darbų kaina yra 45 147,90 Eur... 21. Atsakovas išankstiniais mokėjimais, iš viso sumokėjo ieškovui 27 100,00... 22. Sutarties 6.2. punkte šalys susitarė, jog tuo atveju, jeigu Teritorijoje... 23. Bendra visų ieškovo atliktų papildomų darbų bei įsigytų medžiagų... 24. Sutarties 4.2. punkte nurodyta, jog atsakovui nutraukus Sutartį, atsakovas... 25. Sutarties 5.3. punkte šalys susitarė, jeigu atsakovas neatsiskaito už... 26. Atsakovas kreipėsi į teismą su priešieškiniu, nurodydamas, jog 2018-05-11... 27. Pagal Sutartį atsakovas neturėjo pareigos mokėti už būsimus pagal Sutartį... 28. Sutarties pasirašymo metu ieškovas nurodė, kad savo žinioje turi 15... 29. Ieškovo vienašališkai pasirašytą darbų atlikimo aktą dalyje neatliktų... 30. Dėl ieškovo sutartinių reikalavimų nevykdymo, ieškovas sutiko sumokėti... 31. Atsakovas dėl ieškovo neatliktų ir nekokybiškai atliktų darbų turėjo... 32. Atsakovas atsiliepime su ieškovo ieškiniu nesutinka. Nurodo, 2018 metų... 33. Atsakovas laiko, kad Ieškovas, elgėsi nesąžiningai, kadangi jokių... 34. Ieškovas įsipareigojo iki 2018-06-22 pilnai atlikti prie pastatų įėjimų... 35. Naujasis rangovas pagal sutartį darbus atliko laiku, kokybiškai ir juos... 36. Ieškovas pateiktame atsiliepime su atsakovo priešieškiniu nesutinka. Prašo... 37. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo UAB „Strugas“ atstovas priešieškinį... 38. Bylos nagrinėjimo metu trečiojo asmens UAB „Restvalda“ atstovas... 39. Ieškovui apie teismo posėdžio datą, laiką ir vietą pranešta tinkamai ir... 40. Ieškinys atmestinas, priešieškinis tenkintinas iš dalies.... 41. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2018-05-11 ieškovas UAB „Rugisa“ ir UAB... 42. Atsakovas 2018-05-11 sumokėjo ieškovui 6050,00 Eur avansą, 2018-05-24 - 12... 43. 2018-06-05 šalys pasirašė Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. ( - ),... 44. 2018-06-07, 2018-06-12 ir 2018-06-13 atsakovas el. laiškais pranešė... 45. Ieškovas 2018-06-14 išsiuntė atsakovui du rašytinius pranešimus, jog... 46. 2018-06-15 atsakovas pateikė ieškovui pretenziją dėl vėlavimo atlikti... 47. 2018-06-17 ieškovas išsiuntė atsakovui dar pranešimus, kuriuose nurodė,... 48. 2018-06-19 šalys vėl pasirašė Papildomą susitarimą prie Sutarties Nr. ( -... 49. Atsakovas 2018-06-07 atliko 2700,01 Eur mokėjimą tiesiogiai ieškovo... 50. 2018-06-26 atsakovas išrašė ieškovui 1000,00 Eur dydžio baudą už... 51. Antstolio Vitalio Milevičiaus 2018-06-26 sudarymame Faktinių aplinkybių... 52. Sklypo dangų sudalinimo plane numatyta, jog eksplikacija „BĮ“ yra... 53. Byloje pateikta atsakovo ir UAB „Restvalda“ sudaryta Statybos darbų... 54. Byloje pateiktas UAB „Statyba ir aplinkotvarka“ 2018-07-25 parengtas... 55. Teismui pateiktas Darbų fronto perdavimo-priėmimo 2018-07-30 aktas, kuriuo... 56. Byloje pateiktos PVM sąskaitos faktūros ir Atliktų darbų žiniaraščiai,... 57. 2018-06-22 ieškovas informavo atsakovą, jog laikinas darbų sustabdymas yra... 58. 2018-06-26 atsakovas kategoriškai pareikalavo iš ieškovo vykdyti darbus ir... 59. 2018-07-09 atsakovas pateikė Ieškovui Teritorijos geodezinę išpildomąją... 60. 2018-07-20 ieškovas pateikė atsakovui Atliktų darbų aktą Nr. ( - )... 61. 2018-09-05 ieškovas pakartotinai pateikė aktą pasirašymui, pateikė skaldos... 62. 2018-09-14 ieškovas pateikė pretenziją dėl atsiskaitymo už Sutarties... 63. 2018-09-20 atsakovas pateikė atsakymą į pretenziją, kurioje atsisakė... 64. L. R. Grigalevičius savo parodimuose nurodė, jog buvo nekilnojamojo turto... 65. CK 6.644 str. nurodyta, kad rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 66. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kaip rangos sutartis kvalifikuojama... 67. Nagrinėjamu atveju ieškovas nurodo, jog negavo iš atsakovo dokumentacijos... 68. CK 6.205 str. nurodyta, kad sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš... 69. Remiantis CK 6.694 str. 1 d. užsakovas privalo pradėti darbų priėmimą... 70. Pagal kasacinės instancijos išaiškinimus darbų perdavimo-priėmimo aktas... 71. Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 72. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog užsakovui atsisakius... 73. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad pagal CK 6.671 straipsnio... 74. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, kai statybos rangos sutarties šalys yra... 75. CK 6.665 str., reglamentuojančio rangovo atsakomybę už netinkamos kokybės... 76. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog , šalių teisė iš... 77. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 78. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 39,12 Eur.... 79. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269-270 str., 279 str., 307 str., teismas... 80. Ieškovo ieškinį atmesti.... 81. Atsakovo priešieškinį tenkinti iš dalies.... 82. Priteisti iš ieškovo UAB „Rugisa“, į.k. 302852688, atsakovo UAB... 83. Likusioje dalyjeatsakovo priešieškinį atmesti.... 84. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo UAB „Rugisa“, į.k. 302852688,... 85. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...