Byla eA2-703-372/2015
Dėl naujai paaiškėjusių esminių faktinių aplinkybių. Jis prašo panaikinti (pakeisti) Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį atmesti arba patenkinti iš dalies, priteisiant iš pareiškėjo realią žalą ieškovui

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo I. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.2-647-154/2014 ir

Nustatė

2Pareiškėjas I. K. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-647-154/2014 dėl naujai paaiškėjusių esminių faktinių aplinkybių. Jis prašo panaikinti (pakeisti) Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį atmesti arba patenkinti iš dalies, priteisiant iš pareiškėjo realią žalą ieškovui.

3Ieškovė BUAB „Dovirma“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu dėl 2012-06-18 pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos tarp pardavėjo UAB „Dovirma“ ir pirkėjo I. K.. Sutartimi buvo parduota 14033/3208 dalis buto, esančio ( - ), ir 10149/4000 dalis žemės sklypo, esančio ( - ). Ieškovė prašė pripažinti sutartį negaliojančia nuo jos sudarymo momento bei taikyti restituciją, priteisiant iš pirkėjo buto vertę - 698560 Lt. Ieškovės teiginiu, sandoris buvo sudaryta, pažeidžiant bankrutuojančios UAB „Dovirma“ kreditorių interesus. 2014-06-04 Šiaulių apygardos teismas priėmė sprendimą, kuriuo patenkino BUAB „Dovirma“ ieškinį ir panaikino nuo sudarymo momento 2012-06-18 sudarytą pirkimo - pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )), pagal kurią UAB „Dovirma“ pardavė I. K. šį turtą už 450000 Lt, taikė vienašalę restituciją - priteisė iš I. K. ieškovui BUAB „Dovirma“ 68000 Lt piniginę kompensaciją, t. y. skirtumą tarp pardavimo kainos ir parduoto buto rinkos kainos, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 68000 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 2329,25 Lt advokato išlaidų ir 2040,91 Lt žyminio mokesčio (civ. byla Nr. 2-647-154/2014). Dėl Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 sprendimo buvo pateiktas apeliacinis skundas, kurį 2014-11-18 išnagrinėjo Lietuvos apeliacinis teismas ir apelianto I. K. apeliacinį skundą atmetė, o Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 sprendimą paliko nepakeistą (civ. byla Nr. 2A-1500/2014). Iš teismų sprendimo ir nutarties matyti, jog 2012-06-18 pirkimo -pardavimo sutartis iš esmės buvo pripažinta negaliojančia dėl to, kad turtas buvo parduotas mažesne kaina, nei neva UAB „Dovirma“ galėjo gauti, nes nekilnojamo turto registre buvo nurodyta turto vertė - 1150000 Lt, o atsakovas neįrodė, kad jo nebuvo galima parduoti už didesnę nei 450000 Lt sumą, o turto vertintojo UAB „Lituka ir ko“ išvadoje (darytoje norint įkeisti įmonės turtą) nurodyta, kad turto vertė sudaro - 518000 Lt. Todėl teismas iš atsakovo priteisė 68000 Lt kaip skirtumą tarp pardavimo kainos ir UAB „Lituka ir ko“ nustatytos vertės.

4Telšių rajono apylinkės teismas 2015-03-02 išnagrinėjo civ. bylą Nr. e2-31-941/2015 pagal ieškovės BUAB „Dovirma“ ieškinį atsakovei UAB „Telšių gelžbetonis“ dėl vienašalių mokėjimo nurodymų panaikinimo ir priėmė sprendimą, kuriuo ieškovės ieškinį atmetė. Iš priimto teismo sprendimo pareiškėjas sužinojo, kad teismas buvo išsireikalavęs į šią bylą FNTT Šiaulių apskrities 2014-01-30 specialisto išvadą Nr. 5-4/6 dėl UAB „Dovirma“ ūkinės finansinės veiklos. Susipažinus teisme su šia specialisto išvada ir pasidarius jos kopiją, pareiškėjui paaiškėjo iki tol jam nežinoma faktinė aplinkybė, kad UAB „Dovirma“ pagal 2012-04-27 pirkimo - pardavimo sutartį iš pardavėjų P. M. ir S. M. įsigyto ir pareiškėjui už 450000 Lt parduoto turto tikroji rinkos vidutinė vertė sudaro ne 698560 Lt, kaip nurodyta sutartyje ir ne 1150000 Lt kaip yra nurodyta nekilnojamo turto registre ir notaro sudarytoje pirkimo - pardavimo sutartyje, o sudaro tik 470443,30 Lt. Siekdamas patikrinti šią naujai paaiškėjusią faktinę aplinkybę dėl tikrosios turto vertės, pareiškėjas kreipėsi į UAB „OBER – HAUS“, kad ji retrospektyviu būdu nustatytų tikrąją turto vertę buvusią sudarant 2012-06-18 pirkimo - pardavimo sutartį ir įsigyjant butą ir žemės sklypą, esančius ( - ). 2015-04-09 pareiškėjas gavo UAB „Ober–Haus“ konsultaciją dėl galimos turto vertės, pagal kurią nustatyta, kad jo įsigyto iš UAB „Dovirma“ turto vertė galėjo siekti ne daugiau kaip 454000 Lt. Kadangi naujai yra paaiškėjusi esminė faktinė aplinkybė, kad turto vertė 2012-06-18 sudarė ne 518000 Lt, 698560 Lt ar 1150000 Lt, o galėjo siekti tik 454000 Lt, tai esant tokiai naujai paaiškėjusiai aplinkybei žala ieškovei galėjo sudaryti tik 4000 Lt, ne 68000 Lt, kaip nurodyta Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 sprendime. Pažymėtina ir tai, kad šioje civilinėje byloje nebuvo skirta jokia ekspertizė realiai turto vertei nustatyti. Todėl, pareiškėjo teigimu, įsiteisėjusio Šiaulių apygardos teismo sprendimo negalima laikyti visapusiškai teisėtu ir pagrįstu, esant tokioms faktinėms aplinkybėms procesas šioje civilinėje byloje turi būti atnaujintas ir 2014-06-04 teismo sprendimas peržiūrėtas iš esmės, paskiriant šioje byloje nekilnojamo turto ekspertizę ir teisingai nustatant pareiškėjo veiksmais galimai padarytą žalą ieškovei.

5Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje byloje, remiantis CPK 366 str. l d. 2 p., kai naujai paaiškėja esminės faktinės aplinkybės, kurios nebuvo žinomos nei teismui, nei pareiškėjui. Jis pateikia įrodymus, kad iš ieškovo jo įsigyto turto vertė neviršijo 454000 Lt. Akivaizdu, kad jeigu tokie įrodymai būtų egzistavę bylos nagrinėjimo metu ir būtų pateikti į bylą, tai įsiteisėjęs teismo sprendimas galėjo būti ir kitoks, t. y. arba žala iš pareiškėjo nebūtų priteista arba ji bent jau būtų mažesnė, atsižvelgiant į realią turto vertę, buvusią sandorio sudarymo dienai.

6Kadangi apie tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 sprendimu nustatyto turto vertė neatitinka tikrovės, ir iš pareiškėjo galimai yra priteista nepagrįstai didelė piniginė kompensacija (kaip restitucija) ieškovui, pareiškėjas sužinojo tik po 2015-03-02, kai Telšių rajono apylinkės teismas priėmė sprendimą civ. byloje Nr. e2-31-941/2015 ir jam buvo leista susipažinti su 2014-01-30 FNTT Šiaulių apygardos valdybos specialisto išvada Nr. 5-4/6, ir kai 2015-04-09 UAB „Ober–Haus“ atliko nekilnojamo turto vertinimą. Dėl to pareiškėjas mano, kad CPK 368 str. l d. ir 2 d. numatyto termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti nėra praleidęs.

7Atsiliepimu į prašymą ieškovės atstovas nurodo, kad proceso atnaujinimo institutas taikytinas tik išskirtiniais atvejais. Ieškovo nuomone, nagrinėjimo atveju neegzistuoja išskirtinės ir ekstraordinarios faktinės ir teisinės aplinkybės, kurios nulemtų proceso atnaujinimo instituto taikymo būtinybę bei panaikintų įsiteisėjusio teismo sprendimo kvestionavimą ir civilinių teisinių santykių stabilumo pažeidimą. Pareiškėjas proceso atnaujinimo pagrindą sieja su naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis (CPK 366 str. 1 d. 2 p.), t. y. kad nagrinėdami ieškovo reikalavimą dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai neturėjo informacijos apie parduoto buto su žemės sklypu tikrąją vertę. Pareiškėjas teigia, kad apie FNTT specialisto išvadą jam tapo žinoma tik priėmus Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-02 sprendimą. Tačiau šioje byloje pareiškėjas buvo trečiuoju asmeniu, todėl apie specialisto išvadą turėjo žinoti 2014-08-13, kai FNTT 204-08-13 pateikė teismui informaciją apie vykstantį ikiteisminį tyrimą. Jei dėl kokių nors priežasčių pareiškėjas negalėjo susipažinti su baudžiamosios bylos duomenimis, civilinėje byloje jokių trukdžių nebuvo, su specialisto išvada buvo galima susipažinti. Bylos nagrinėjimo metu egzistavo pareiškėjo minimos naujai paaiškėjusios aplinkybės, jos galėjo būti žinomos, jeigu pareiškėjas būtų tinkamai įgyvendinęs savo procesines teises ir pareigas. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą. Įvertinus tai, kad 3 mėnesių terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2014 m. rugpjūčio mėnesio, jis yra pasibaigęs ir pareiškėjas neprašė jo atnaujinti. FNTT specialisto išvadoje nurodytos aplinkybės dėl vidutinės rinkos vertės (470044,33 Lt) yra paimtos iš NTR išrašo apie parduotą turtą. Šis išrašas buvo pateiktas į nagrinėjamą bylą, todėl tokia aplinkybė negali būti naujai paaiškėjusia. Šie duomenys buvo nagrinėjamoje byloje ir šalys turėjo teisę jais remtis. Tų pačių byloje esančių duomenų iš NTR išrašo įrašymas (perkėlimas) į FNTT specialisto išvadą nereiškia, kad paaiškėjo naujos aplinkybės. Jeigu teismas spręstų procesą atnaujinti FNTT specialisto išvados pagrindu, byloje būtų daroma išvada, kad turto pardavimo nuostolis ne 68000 Lt, o net 248560 Lt, kaip nurodyta šioje išvadoje. Nurodytos aplinkybės dėl proceso atnaujinimo yra nepalankios pareiškėjui. UAB „Ober-Haus“ patvirtino, kad turto neapžiūrėjo ir konsultacija neturi juridinės galios. Tokiu įrodymu negali būti paneigiančios teismo išvados dėl turto vertės. Pareiškėjo konsultacija negali paneigti turto vertės nustatymo ataskaitos. FNTT specialistas turto vertinimą pateikė neapžiūrėjęs jo, neįvertinęs panašių turto pardavimo kainų, vadovaudamasis formaliu NTR išrašu. FNTT specialisto išvada nepaneigtų UAB „Lituka Ir Ko“ turto vertės nustatymo ataskaitos. Pareiškėjo pateikta Konsultacija neegzistavo bylos nagrinėjimo metu. Pareiškėjas tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose galėjo kreiptis į turto vertintojus dėl parduoto turto rinkos vertės nustatymo, tačiau to nepadarė. Pareiškėjas sutiko su UAB „Dovirma“ užsakytu turto vertinimu, nustatyta kaina, nekėlė jokių reikalavimų dėl papildomos ekspertizės tikrajai vertei nustatyti. Teismuose pareiškėjas nepasinaudojo jam suteikta procesine teise rinkti įrodymus, nedėjo jokių pastangų, siekiant paneigti ieškovo reikalavimų pagrįstumą. Nėra jokių įrodymų, kad pareiškėjui buvo trukdoma įrodinėti bylai reikšmingas aplinkybes. Pareiškėją atstovavo kvalifikuotas teisininkas – advokatas, kuris taip pat turėjo pareigą rinkti įrodymus ir teikti juos teismui. Dėl išdėstytu argumentų teismas neturi pagrindo tenkinti prašymą dėl proceso atnaujinimo. Ieškovo atstovas taip pat prašo priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas.

8Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.

9Dėl pagrindo atnaujinti procesą

10Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje, taip pat Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje proceso atnaujinimo institutas vertinamas kaip ekstraordinarus būdas įsiteisėjusiems teismų sprendimams peržiūrėti. Jį galima taikyti tik konstatavus bent vieną iš CPK 366 str. 1 d. nustatytų pagrindų, kurių sąrašas yra baigtinis. Šie proceso atnaujinimo pagrindai turi būti taikomi neformaliai, laikantis teisinio apibrėžtumo principo, todėl proceso atnaujinimas galimas tik esminėms klaidoms taisyti, esant svarbioms ir įtikinamoms aplinkybėms. Proceso atnaujinimas neturi būti priemonė dar kartą pabandyti išspręsti ginčą savo naudai ar vilkinti priimtų teismų sprendimų vykdymą, todėl proceso atnaujinimo institutas turi būti derinamas su tokiais proceso teisės principais kaip ekonomiškumas, koncentruotumas, protingumas ir pan. Proceso atnaujinimo institutą reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant į šio instituto tikslus ir uždavinius. Procesas privalo būti atnaujinamas, jeigu yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių, kurias jis įvardija kaip proceso atnaujinimo pagrindą, byloje priimti teismų procesiniai sprendimai gali būti neteisėti ir nepagrįsti. Bet kuris pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas privalo būti analizuojamas visų bylos aplinkybių kontekste, siekiant atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia protingai abejoti byloje priimtų teismo procesinių sprendimų teisėtumu ir pagrįstumu (Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimai bylose: Sypchenko v. Russia, no. 38368/04, judgment of 1 March 2007; Volkov v. Russia, no. 8564/02, judgment of 15 March 2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. T. v. AB „Energetinės statybos pramonė“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-121/2011; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje pagal BAB „Raseinių melioracija“ prašymą, bylos Nr. 3K-3-360/2014).

11Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikymo, pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad: tokios aplinkybės buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; jos pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos; aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas kitoks sprendimas. Esminis naujos aplinkybės pobūdis turi būti suprantamas kaip žymus konkrečių faktinių duomenų skirtumas nuo anksčiau turėtųjų, kurį nustačius turėtų keistis įsiteisėjusio teismo sprendimo išvada dėl ginčo išsprendimo, ją pagrindžiantys faktiniai ir teisiniai argumentai. Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka šių reikalavimų, tai jos negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje. CPK 366 str. 1 d. 2 p. taikytinas ir tais atvejais, kai pareiškėjas suranda naujų įrodymų, patvirtinančių, kad paaiškėjo naujų esminių bylos aplinkybių. Tokie įrodymai turi atitikti reikalavimus, keliamus ir įrodymams, ir esminėms naujai paaiškėjusioms aplinkybėms. Įrodymuose įtvirtinta informacija turi turėti esminę reikšmę bylai, t. y. ji turi turėti neabejotiną teisinę svarbą jau išnagrinėtos bylos baigčiai, teismo sprendime padarytų išvadų dėl teisės normų aiškinimo ir taikymo pagrįstumui, be to, turi patvirtinti aplinkybes, kurios nebuvo ir neturėjo būti žinomos nagrinėjant bylą nei teismui, nei pareiškėjui. Tai reiškia, kad proceso atnaujinimui nepakanka pateikti naujus dokumentus, kurių nebuvo nagrinėjant bylą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-7-57/2008; teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2012; 2014 m. vasario 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2014).

12Pažymėtina, jog aplinkybės esmingumo (esminės reikšmės) savybė reiškia, jog ta aplinkybė galėtų nulemti kitokią bylos procesinę baigtį, taigi nėra pakankamas tik naujumo kriterijaus konstatavimas. Galiojant dispozityvumo principui, šalis privalo įrodyti jos reikalavimo pagrindą sudarančias aplinkybes. Todėl ta aplinkybė, jog, įsiteisėjus teismo sprendimui, šalis gavo įrodymą, kuris nebuvo įvertintas, ar pareiškėjo abstrakčiais samprotavimais akcentuojamas teismo vaidmuo įrodymų vertinimo procese, nesudaro pagrindo procesui atnaujinti. Pareiškėjo pateiktas proceso atnaujinimo pagrindo formulavimas, deklaruojant tik subjektyvias ir teorines abejones dėl faktinių aplinkybių neišsamaus nustatymo, leidžia daryti išvadą, jog jo nurodyta naujai paaiškėjusi aplinkybė nėra esminė, jog pareiškėjas proceso atnaujinimo institutu bando pasinaudoti siekdamas dar kartą pasibylinėti, galimai kuo ilgiau išvengiant įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymo.

13Teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju 2014-01-30 Specialisto išvada Nr. 5-4/6 „Dėl UAB „Dovirma“ ūkinės finansinės veiklos“ (27-42 b.l.) nėra tinkamas įrodymas, leidžiantis patenkinti pareiškėjo reikalavimą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-647-154/2014. Visų pirma, šioje išvadoje kalbama apie nuostolius, kuriuos patyrė BUAB „Dovirma“, nupirkusi iš P. M. ir S. M. dalį buto, esančio ( - ), ir dalį žemės sklypo, esančio ( - ) (civilinės bylos Nr. 2-647-154/2014 28-31 b.l., 1 t.). Tuo tarpu prašomos atnaujinti bylos dalykas buvo Pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta tarp BUAB „Dovirma“ ir I. K. (civilinės bylos Nr. 2-647-154/2014 24-27 b.l., 1 t.). Abiejose sutartyse buvo suderinta skirtinga turto kaina. Prašomoje atnaujinti byloje buvo analizuojama pastaroji sutartis, kurią ginčijo bankroto administratorius ir dėl kurios detaliai pasisakė teismas. Be to, teismas rėmėsi Turto vertės nustatymo ataskaita Nr. ( - ), kurioje aptariamo nekilnojamojo turto rinkos vertė buvo nustatyta 518000 Lt (civilinė byla Nr. 2-647-154/2014 125-137 b.l., 1 t.). Ši ataskaita nebuvo ginčijama, I. K. neprašė paskirti kitos turto vertės nustatymo ekspertizės. Tuo tarpu Konsultacija dėl galimos turto vertės yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, neatitinkantis turto vertės nustatymo nuostatų (44-45 b.l.). Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad Turto vertinimo ataskaita yra didesnę įrodomąją galią turintis dokumentas. Būtina pažymėti, kad Konsultacija dėl galimos turto vertės buvo parašyta 2015-04-09, t. y. nagrinėjant bylą jos iš viso nebuvo. Todėl negalima atnaujinti procesą pagrindu įrodymų, kurie atsirado jau išnagrinėjus bylai, o priimant teismo sprendimą, jų iš viso nebuvo. Teismas pripažįsta, kad tokią konsultaciją ar turto vertinimą buvo galima gauti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Šalys joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis privalo naudotis sąžiningai, teikti įrodymus, kad byla būtų išnagrinėta greitai ir teisingai (CPK 42 str. 5 d.). CPK numatyti rungimosi ir dispozityvumo principai galioja visiems proceso dalyviams (CPK 12 – 13 str.). Byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių, kad pareiškėjas prašė skirti ekspertizę ar turto vertinimą, o teismas nemotyvuotai atmetė jo prašymą. Tokiose bylose, kokia buvo išnagrinėta, teismas neturi pareigos rinkti įrodymus, konsultuoti šalis, juolab, kad jos buvo atstovaujamos advokatų. Darydamas nuolaidas vienos iš šalių atžvilgiu, teismas pažeistų šalių procesinį lygiateisiškumą (CPK 18 str.). Pareiškėjo teiginys, kad teismas neatliko ekspertizės turto vertei nustatyti, yra nepagrįstas, kadangi įrodymų rinkimas ir jų teikimas teismui yra šalių pareiga. Šalys turi teisę įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.).

14Dėl prašymo pateikimo termino

15Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 2 d.). Prašyme dėl proceso atnaujinimo pareiškėjas nurodo, kad apie naujai paaiškėjusias aplinkybes, susijusias su aptariamo nekilnojamojo turto verte, sužinojo tik gavęs 2014-01-30 Specialisto išvadą Nr. 5-4/6 „Dėl UAB „Dovirma“ ūkinės finansinės veiklos“ (27-42 b.l.). Tada pareiškėjas kreipėsi į UAB „Ober-Haus“, kuri 2015 m. balandžio 1-9 d. atliko tyrimą ir pateikė pareiškėjui Konsultaciją dėl galimos turto vertės – 454000 Lt. Pareiškėjas nurodė, kad apie Specialisto išvados egzistavimą jis sužinojo tik tada, kai Telšių rajono apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-31-941/2015 ją išreikalavo (pateiktas teismo sprendimas 17-26 b.l.) Remdamasis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, teismas nustatė, kad 2014-08-13 Telšių rajono apylinkės teismui Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos Šiaulių apygardos valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyrius pateikė informaciją (72-73 b.l.), o 2014-09-12 teismas šalims ir tretiesiems asmenims išsiuntė aptariamos specialisto išvados kopijas (74 b.l.). Pareiškėjas buvo atstovaujamas advokato, jis pats 2015-01-06 ir 2015-02-13 dalyvavo teismo posėdžiuose, ką patvirtina Informacinės pažymos (75-78 b.l.). Būdamas atidus ir rūpestingas, turėdamas ne tik teisę, bet ir pareigą aktyviai domėtis bylos eiga, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad apie specialisto išvados egzistavimą jis sužinojo tik priėmus Telšių rajono apylinkės teismo 2015-03-02 sprendimą (17-26 b.l.). Teismas sprendžia, kad specialisto išvadą pareiškėjas sužinojo ne vėliau kaip 2014 m. rugsėjo mėnesį. Jis turėjo teisę per 3 mėnesius pateikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, tačiau to nepadarė. Iš esmės savo prašymą pareiškėjas grindžia jo paties užsakyta Konsultacija dėl galimo turto vertės, kuri galėjo būti pateikta nagrinėjant civilinę bylą Nr.2-647-154/2014.

16Kasacinio teismo praktikoje formuojama nuostata, kad ieškinio reikalavimas, pareikštas praleidus įstatyme nustatytą terminą kreiptis į teismą, iš esmės reiškia tai, jog teismui, sprendžiančiam dėl termino atnaujinimo, reikia nustatyti, kurį iš kelių viešųjų interesų reiktų ginti prioritetiškai konkrečiu atveju – teisinių santykių stabilumą (ieškinio senaties termino paskirtis) ar būtinybę pašalinti teisių ar teisėtų interesų pažeidimą, nors asmuo ir pavėluotai pareiškė tokį reikalavimą (ginčo santykio specifika), t. y. vertinti teisės kreiptis į teismą ribojimo terminu atitiktį teisėtam tikslui apginti pažeistą teisę. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos dviejų viešųjų interesų – užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą – pusiausvyros. Kasacinis teismas tokią praktiką nuosekliai plėtoja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Vilniaus apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-578/2007; 2008 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras v. Lietuvių katalikių mokytojų sąjunga ir kt., bylos Nr. 3K-7-38/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. T. v. Ukmergės nestacionarinių socialinių paslaugų centras, bylos Nr. 3K-3-37/2009; 2010 m. gruodžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje V. K., D. K. v. UAB „Alvora“, bylos Nr. 3K-3-516/2010; kt.). Nagrinėjamu atveju teismas nemato pagrindo suteikti pareiškėjui galimybę pateikti prašymą dėl termino atnaujinimo, kadangi pats pareiškėjo proceso atnaujinimo pagrindas yra neįrodytas (CPK 366 str. 1 d. 2 p.).

17Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

18Atmetus prašymą, iš pareiškėjo ieškovui priteisiamos jo turėtos advokato pagalbos išlaidos (CPK 98 str. 1 d.). Ieškovas pateikė įrodymus, kad jis už teisinę pagalbą sumokėjo 484 Eur (67-69 b.l.). Prašoma priteisti suma neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85, 8.2 punkte, taikant koeficientą, kurio pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (šiuo metu – 714,5 Eur).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 370 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

20Atmesti pareiškėjo I. K. prašymą atnaujinti procesą Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-647-154/2014.

21Priteisti iš pareiškėjo I. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) ieškovui bankrutavusiai UAB „Dovirma“ (įmonės kodas 180355427, buveinė Kęstučio g. 11-4, Telšiai, a.s. ( - )) 484 eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt keturis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. Pareiškėjas I. K. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė atnaujinti... 3. Ieškovė BUAB „Dovirma“ kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su... 4. Telšių rajono apylinkės teismas 2015-03-02 išnagrinėjo civ. bylą Nr.... 5. Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą šioje byloje, remiantis CPK 366 str.... 6. Kadangi apie tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2014-06-04 sprendimu nustatyto... 7. Atsiliepimu į prašymą ieškovės atstovas nurodo, kad proceso atnaujinimo... 8. Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas.... 9. Dėl pagrindo atnaujinti procesą... 10. Tiek nacionalinėje, tiek tarptautinėje teisėje, taip pat Lietuvos... 11. Remiantis kasacinio teismo formuojama praktika dėl CPK 366 str. 1 d. 2 p.... 12. Pažymėtina, jog aplinkybės esmingumo (esminės reikšmės) savybė reiškia,... 13. Teismas pripažįsta, kad nagrinėjamu atveju 2014-01-30 Specialisto išvada... 14. Dėl prašymo pateikimo termino... 15. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per 3 mėnesius nuo tos... 16. Kasacinio teismo praktikoje formuojama nuostata, kad ieškinio reikalavimas,... 17. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 18. Atmetus prašymą, iš pareiškėjo ieškovui priteisiamos jo turėtos advokato... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290-291 straipsniais, 370 straipsnio 3... 20. Atmesti pareiškėjo I. K. prašymą atnaujinti procesą Šiaulių apygardos... 21. Priteisti iš pareiškėjo I. K. (a.k. ( - ), gyv. ( - )) ieškovui... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo gali būti skundžiama Lietuvos...