Byla e2-1575-601/2020
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“ išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“ išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ieškovės procesinių dokumentų esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kauno švara“ 2020 m. gegužės 19 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydama: 1) pripažinti neteisėtu atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 20 d. priimtą sprendimą atmesti UAB „Kauno švara“ pasiūlymą kaip nepriimtiną; 2) įpareigoti atsakovę Kėdainių rajono savivaldybės administraciją iš naujo vertinti ieškovės UAB „Kauno švara“ pasiūlymą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę atsakovės vykdomame viešajame pirkime „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“ Nr. 473581 (toliau – Pirkimas); 3) pripažinti neteisėtu atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 21 d. priimtą sprendimą dėl UAB „Ekonovus“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu, pasiūlymų eilės sudarymo, UAB „Ekonovus“ pripažinimo pirkimo laimėtoju ir sutarties su juo sudarymo; 4) pripažinti neteisėtu atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 6 d. sprendimą neleisti ieškovei UAB „Kauno švara“ susipažinti su likusia trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dalimi; 5) priteisti iš atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos šioje byloje ieškovo UAB „Kauno švara“ patirtas bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad ieškovė pateikė pasiūlymą Pirkime, tačiau atsakovė priėmė skundžiamą sprendimą pripažinti ieškovės pasiūlymą nepriimtinu pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 2 straipsnio 18 dalies 1 punktą bei Pirkimo sąlygų 62.1 papunktį ir jį atmesti. Atsakovė tokį sprendimą grindė tuo, kad ieškovė nepateikė Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje nurodyto techninių priemonių aprašymo pagal Pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 12 skyriaus reikalavimus. Atsakovė taip pat nurodė, kad toks ieškovės pasiūlymo trūkumas tariamai negalėjo būti ištaisytas dėl to, kad yra tiesiogiai susijęs su Pirkimo objektu, t. y. su pasiūlymu siaurąja prasme. Anot ieškovės, tokį sprendimą atsakovė priėmė, kadangi klaidingai traktavo Pirkimo sąlygų 8.5 papunkčio reikalavimo pateikti priemonių aprašymą pobūdį ir, atitinkamai, netinkamai taikė viešųjų pirkimų reglamentavimo reikalavimus, t. y. šis reikalavimas susijęs su tiekėjo kvalifikacija (techniniu pajėgumu teikti Pirkime siekiamas įsigyti paslaugas) ir yra priskiriamas pasiūlymui plačiąja prasme. Todėl aiškinant ir tikslinant ieškovės pasiūlymą šio priemonių aprašymo aspektu, negalėjo būti taikomos pasiūlymų siaurąja prasme aiškinimo ir tikslinimo taisyklės. Atitinkamai, atsakovė negalėjo tiesiog atmesti ieškovės pasiūlymo – ji privalėjo kreiptis į ieškovę bei prašyti pateikti ieškovės techninį pajėgumą pagrindžiantį dokumentą VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje bei 55 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka. Priešingu atveju – Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje nustatytą priemonių aprašymą aiškinant kaip pasiūlymą siaurąja prasme – Pirkimo sąlygos būtų akivaizdžiai neatitinkančios VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje nustatytų reikalavimų, kad prikimo sąlygos privalo būti aiškios, tikslios, be dviprasmybių ir užtikrinti visiems tiekėjams vienodas galimybes dalyvauti pirkime ir sudaryti pirkimo sutartį.

103.

11Pašalinusi iš Pirkimo ieškovę, kuri Pirkime pasiūlė mažiausią kainą, atsakovė 2020 m. balandžio 21 d. paskelbė apie sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, paskelbti Pirkimo laimėtoja beveik 200 000 Eur didesnę kainą nei ieškovė pasiūliusią UAB „Ekonovus“ ir sudaryti su ja Pirkimo sutartį. Tokiu būdu, anot ieškovės, atsakovė atsisakė realios galimybės racionaliai panaudoti Pirkimui skirtas viešąsias lėšas. Juolab, kad ieškovei susipažinus su UAB „Ekonovus“ pasiūlymu (jo dalimi), paaiškėjo, kad atsakovė nenustatė ir neįvertino, jog UAB „Ekonovus“ vienos iš Pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų atžvilgiu pasiūlė nepagrįstą neįprastai mažą ir socialinių bei darbo teisės reikalavimų neužtikrinsiantį įkainį, t. y. didelių gabaritų ir kitų komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos įkainis yra 10 kartų mažesnis nei, pavyzdžiui, ieškovės pasiūlytas įkainis. Ieškovė pažymėjo, kad, vertindama atsakovės priimtą sprendimą dėl UAB „Ekonovus“ pripažinimo Pirkimo laimėtoja, ji turėjo ribotas galimybes, kadangi atsakovė nepagrįstai 2020 m. gegužės 6 d. sprendimu pernelyg plačiai taikė VPĮ 20 straipsnyje nustatytą tiekėjų pirkime pateiktų duomenų ir dokumentų konfidencialumo apsaugą ir neleido ieškovei susipažinti su likusia UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dalimi.

12II.

13Atsakovės procesinių dokumentų esmė

144.

15Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti ir priteisti iš ieškovės atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

165.

17Savo procesiniuose dokumentuose atsakovė tvirtina, kad ieškovei kartu su pasiūlymu nepateikus priemonių plano (kaip reikalaujama Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje), pateiktas pasiūlymas negalėjo būti laikomas tinkamu. Be to, priemonių planas yra skirtas Pirkimo objektui, jo savybėms bei sutarties vykdymo aplinkybėms apibūdinti. Dėl šių priežasčių priemonių planas laikytinas ne kvalifikacijos, o techninės specifikacijos (pasiūlymo siaurąja prasme) reikalavimu. Tokio pobūdžio dokumentai negali būti nei tikslinami, nei pateikiami nauji, todėl ieškovės pasiūlymas turėjo būti vertinamas tiksliai pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus.

186.

19Anot atsakovės, ieškovės subjektyvūs teiginiai apie tariamai pernelyg mažą UAB „Ekonovus“ kainą bei aplinkybė, jog kai kuriuos įkainius UAB „Ekonovus“ nurodė mažesnius nei ieškovė, neleidžia daryti išvados apie tai, kad UAB „Ekonovus“ kaina yra neįprastai maža. Pati ieškovė kai kuriuos įkainius taip pat nurodė gerokai mažesnius nei UAB „Ekonovus“, kas patvirtina, jog atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugų rinkoje įkainių dydžiai labai varijuoja ir tai yra įprasta, tačiau bendra pasiūlymo kaina bet kuriuo atveju pasiūloma panaši.

207.

21Atsakovė yra įsitikinusi, kad ieškovė neturi teisės susipažinti su UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dalimi, kurią, anot UAB „Ekonovus“, sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai. Juolab, kad ieškinyje nėra nurodyta, su kokiais konkrečiai UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dokumentais ieškovė pageidavo susipažinti; taip pat nėra nurodyta, dėl kokių konkrečiai priežasčių, ieškovės manymu, šie dokumentai negali būti laikomi konfidencialia informacija. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškinys ir dalyje dėl susipažinimo su UAB „Ekonovus“ pasiūlymu laikytinas nepagrįstu, todėl turėtų būti atmestas.

22III.

23Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė

248.

25Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ prašo atmesti ieškovės UAB „Kauno švara“ ieškinį ir priteisti iš ieškovės UAB „Kauno švara“ trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė nepateikė Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje išviešinto su pasiūlymu reikalauto priemonių aprašymo, todėl privalo prisiimti visas dėl to kilusias neigiamas pasekmes. Trečiojo asmens nuomone, atsakovė neturėjo teisinio pagrindo prašyti ieškovės papildyti savo pasiūlymą naujais duomenimis. Juolab, nėra teisinio pagrindo pripažinti, kad Pirkimo sąlygos buvo neaiškios ar, kad Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje buvo numatytas paslėptas kvalifikacinis reikalavimas. Trečiasis asmuo akcentuoja, kad ieškovė buvo vienintelis konkurso dalyvis nepastebėjęs (nesupratęs) reikalavimo pateikti priemonių aprašymą. Tuo tarpu, vertindama trečiojo asmens pasiūlymą, atsakovė neturėjo pareigos reikalauti UAB „Ekonovus“ pagrįsti neįprastai mažą kainą, nes pasiūlyme (įskaitant ir ieškovės akcentuojamą didelių gabaritų atliekų įkainį) nurodyta suma yra pagrįsta. Be to, tiekėjas neturi pareigos grįsti kiekvienos kainos sudedamosios dalies. Tuo labiau, kad pačios ieškovės pasiūlymas buvo įkainotas mažesne verte, nei UAB „Ekonovus“ pasiūlymas. O ieškovės ieškinyje pateikiami reikalavimai atskleisti konfidencialią informaciją, gali būti vertinami kaip siekis sužinoti konkurento komercines paslaptis. Trečiasis asmuo pabrėžia, kad šiuo konkrečiu atveju ieškovė neturi ir jokio teisiškai pagrįsto intereso susipažinti su Pirkimo laimėtojo pasiūlymu, nes jos pasiūlymas buvo atmestas ir ji Pirkime nebedalyvauja.

269.

27Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad ieškovės argumentai dėl Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje nurodyto reikalavimo neaiškumo tuo aspektu, kad nėra aišku, jog jame nurodytas dokumentas turi būti pateiktas pasiūlymo teikimo metu, yra nepagrįsti. Tarnybos vertinimu, tiekėjai galėjo ir turėjo suprasti, kad Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje nurodytas priemonių aprašymas turi būti teikiamas kartu su pasiūlymu Pirkimo sąlygose nurodytu terminu. Tarnybos manymu, nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 8.5 papunkčio reikalavimą vienareikšmiškai vertinti kaip kvalifikacinį reikalavimą (ir dėl to minėto aprašymo nepateikti kartu su pasiūlymu) ieškovė neturėjo pagrindo. Tarnyba pažymėjo, kad VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta prezumpcija nustatyta kainai, bet ne jos sudedamosioms dalims, todėl perkančioji organizacija kreiptis į tiekėją dėl jo siūlomų paslaugų sudedamųjų dalių neįprastai mažos kainos pagrindimo privalo tuomet, kai ji pati nustato, kad sudedamųjų dalių kaina jai atrodo neįprastai maža. Pasisakydama dėl tiekėjo pateiktų dokumentų konfidencialumo, tarnyba pažymėjo, kad gavusi tiekėjo paaiškinimus dėl informacijos konfidencialumo, pati perkančioji organizacija turi objektyviai ir išsamiai įvertinti gautus paaiškinimus bei priimti sprendimą – nėra būtina, kad pats tiekėjas pripažintų vieno ar kito pasiūlymo aspekto nekonfidencialumą, tokį sprendimą priima pati perkančioji organizacija. Todėl šiuo atveju, anot Tarnybos, bylos nagrinėjimo metu yra reikalinga įvertinti, ar atsakovė, priimdama sprendimą dėl trečiojo asmens pasiūlyme nurodomų duomenų pripažinimo konfidencialiais, tinkamai (ne formaliai) įvertino informacijos, trečiojo asmens nurodomos kaip konfidenciali, pobūdį ir nustatyti, ar trečiojo asmens Pirkimo pasiūlyme nurodyta ir atsakovės ieškovei neatskleista informacija laikytina trečiojo asmens komercine paslaptimi.

28IV.

29Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės

3010.

31Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė tarptautinį viešąjį pirkimą „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas““ (pirkimo Nr. 473581, https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2020-664745). Pasiūlymai pirkimui turėjo būti pateikti iki 2020 m. balandžio 7 d. 9.00 val. Iš byloje esančių duomenų spręstina, kad pasiūlymus Pirkimui pateikė ieškovė UAB „Kauno švara“, trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ ir UAB „Ecoservice projektai“.

3211.

33Atsakovė 2020 m. balandžio 20 d. raštu Nr. VPS-436 informavo ieškovę apie sprendimą pripažinti jos pasiūlymą nepriimtinu pagal VPĮ 2 straipsnio 18 dalies 1 puntą bei Pirkimo sąlygų 62.1 papunktį ir jį atmesti. Sprendimą atsakovė grindė tuo, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų, nes kartu su pasiūlymu ieškovė nepateikė priemonių aprašymo pagal Pirkimo sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ 12 skyriaus reikalavimus, kaip nustatyta Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje.

3412.

35Atsakovė 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. VPS-441 informavo ieškovę apie sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, paskelbti Pirkimo laimėtoju UAB „Ekonovus“ ir sudaryti su juo Pirkimo sutartį.

3613.

37Ieškovė 2020 m. balandžio 30 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr. (1.40)-K3-10 „Dėl pasiūlymo atmetimo“, prašydama panaikinti 2020 m. balandžio 20 d. sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą ir vėlesnius perkančiosios organizacijos sprendimus, susijusius su pasiūlymų eilės sudarymu, Pirkimo laimėtojo nustatymu bei sprendimu sudaryti su juo Pirkimo sutartį. Ieškovė taip pat pretenzijoje prašė įvertinti jos pasiūlymą iš naujo, įskaitant kartu su šia pretenzija pateiktą Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje nurodytą priemonių planą, ir įtraukti ieškovę į iš naujo sudarytą pasiūlymų eilę.

3814.

39Ieškovė 2020 m. gegužės 7 d. atsakovei pateikė antrą pretenziją Nr. (1.40)-K3-11 „Dėl UAB „Ekonovus“ pasiūlymo pripažinimo pirkimo laimėtoju“, kurioje prašė panaikinti 2020 m. balandžio 21 d. sprendimą ir kitus po šio sprendimo perkančiosios organizacijos Pirkime priimtus sprendimus, susijusius su pasiūlymų eilės sudarymu, Pirkimo laimėtojo nustatymu bei sprendimu sudaryti su juo Pirkimo sutartį, o taip pat – atmesti UAB „Ekonovus“ pasiūlymą VPĮ 57 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais pagrindais bei panaikinti 2020 m. gegužės 6 d. sprendimą dėl informacijos neatskleidimo ir pateikti ieškovei susipažinti likusią UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dalį.

4015.

41Atsakovė 2020 m. gegužės 8 d. raštu Nr. AS-2513 informavo ieškovę apie sprendimą atmesti ieškovės 2020 m. balandžio 30 d. pretenziją, o 2020 m. gegužės 15 d. raštu Nr. AS-2585 informavo apie sprendimą atmesti ieškovės 2020 m. gegužės 7 d. pretenziją, kaip nepagrįstas.

4216.

43Ieškovė nagrinėjamoje civilinėje byloje siekia, kad būtų panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimai atmesti ieškovės pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę, paskelbti Pirkimo laimėtoju UAB „Ekonovus“ ir sudaryti su juo Pirkimo sutartį, t. y. ieškovė iš esmės siekia, kad jos pateiktas pasiūlymas būtų įvertintas iš naujo bei sudaryta nauja pasiūlymų eilė. Tuo pačiu ieškovė tvirtina, kad, nors ir neturėjo galimybės susipažinti su visu UAB „Ekonovus“ pasiūlymu, šis pasiūlymas negali būti pripažintas tinkamu, nes tiekėjas pasiūlė nepagrįsta neįprastai mažą didelių gabaritų ir kitų komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į apdorojimo įrenginius paslaugos kainą (jos sudėtinę dalį). Taigi, ginčas šioje byloje yra kilęs dėl atsakovės sprendimų atmesti ieškovės pasiūlymą Pirkime bei Pirkimo laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį, įskaitant ir sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su likusia (nepateikta) Pirkimą laimėjusio pasiūlymo dalimi.

44V.

45Teisiniai argumentai ir išvados

46Dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą 17.

47Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja VPĮ. Šio įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai.

4818.

49VPĮ 35 straipsnis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirktų tai, ko reikia (VPĮ 35 straipsnio 4 dalis). Teismų praktikoje yra laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai reikalaujama pateikti konkrečius duomenis, jų nepateikimas turėtų būti vertinamas kaip pasiūlymo trūkumas, lemiantis jo atmetimą VPĮ prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 31 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-429-180/2017). Kita vertus, pagal VPĮ 55 straipsnio 9 dalį, perkančioji organizacija, vadovaudamasi šio įstatymo 45 straipsnio 3 dalimi, gali prašyti dalyvių patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus, tačiau ji negali prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo, pateikto atviro ar riboto konkurso metu, ar galutinio pasiūlymo, pateikto konkurencinio dialogo, skelbiamų derybų, neskelbiamų derybų ar inovacijų partnerystės metu, esmės – pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus. Visgi, pagal kasacinio teismo praktiką, situacija, kai tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini; svarbiau yra trūkumo turinys ir jį taisančio paaiškinimo (patikslinimo) naujoji pasiūlymo išraiška, o ne būdas ir forma, kaip nustatyta neatitiktis buvo paaiškinta ar pataisyta (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Tuo tarpu duomenų nepateikimas apskritai nelaikytinas redakcinio pobūdžio trūkumu, kurį būtų galima objektyviai nustatyti ir paprastai ištaisyti. Be to, kasacinio teismo pažymėta, kad net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą; nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, kai pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio pirkimo sąlygų reikalavimus, tiekėjas apskritai nepateikė (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 23 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-121-690/2016 32 punktą).

5019.

51Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 8 punkte perkančioji organizacija nurodė, kad dalyvio „pasiūlymą sudaro CVP IS priemonėmis pateiktų dokumentų ir duomenų visuma: 8.1. užpildytas pasiūlymas, parengtas pagal konkurso sąlygų 1 priedą; 8.2. užpildytas Europos bendrijos viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) pagal konkurso sąlygų 2 priedą; 8.3. jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė); 8.4. įgaliojimo ar kito dokumento (pvz., pareigybės aprašymo), suteikiančio teisę pasirašyti tiekėjo pasiūlymą, skaitmeninė kopija (taikoma, kai pasiūlymą parašu patvirtina ne įmonės vadovas, o įgaliotas asmuo); 8.5. priemonių pagal konkurso sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ 12 skyriaus reikalavimus aprašymas; 8.6. kita konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai“. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Kauno švara“ kartu su pasiūlymu nepateikė 8.5 papunktyje reikalauto priemonių aprašymo (šį dokumentą pateikė kartu su 2020 m. balandžio 30 d. pretenzija), dėl ko perkančioji organizacija ieškovės pasiūlymą atmetė VPĮ 2 straipsnio 18 dalies 1 punkte bei Pirkimo sąlygų 62.1 papunktyje numatytu pagrindu.

5220.

53Pažymėtina, kad pagal Pirkimo sąlygų 62.1 papunktį, komisija gali nevertinti viso tiekėjo pasiūlymo, jeigu patikrinusi jo dalį nustato, kad, vadovaujantis VPĮ reikalavimais, pasiūlymas turi būti atmestas kaip nepriimtinas. Savo ruožtu nepriimtinu viešojo pirkimo pasiūlymu, be kita ko, laikytinas pasiūlymas, kuris neatitinka perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, įskaitant reikalavimus dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų, kvalifikacijos, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų (VPĮ 2 straipsnio 18 dalies 1 punktas, Pirkimo sąlygų 62.1 papunktis).

5421.

55Ieškovė tvirtina, kad atsakovė neturėjo teisės iš karto atmesti ieškovo pasiūlymą dėl priemonių sąrašo nepateikimo, t. y. ji privalėjo kreiptis į ieškovę ir leisti jai pateikti pasiūlymo paaiškinimą, jį priimti ir įvertinti. Ieškovės įsitikinimu, reikalavimas pateikti priemonių aprašymą yra susijęs su tiekėjų techniniu pajėgumu vykdyti Pirkimo sutartį, t. y. su pasiūlymu plačiąja prasme. Tačiau teismas su šiais ieškovės argumentais neturi pagrindo sutikti.

5622.

57Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad nagrinėjamu atveju reikalavimas pateikti priemonių aprašymą yra susijęs tik su tiekėjų techniniu pajėgumu vykdyti Pirkimo sutartį, t. y. su pasiūlymu plačiąja prasme. Pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką, viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime pasiūlymo terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.); antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo (plačiąja prasme) dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014; 2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020). Teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kokie duomenys turi būti pateikiami priemonių aprašyme (Techninės specifikacijos 12 skyrius), daro išvadą, kad ši pasiūlymo dalis yra skirta patikrinti tiek sutarties vykdymo aplinkybes (kokiomis transporto priemonėmis bus teikiamos paslaugos), tiek ir įsitikinti tiekėjo techniniu pajėgumu vykdyti sutartį (tiekėjo prašoma užtikrinti, kad naudojamos transporto priemonės atitinka Techninės specifikacijos 12 punkte nustatytus minimalius reikalavimus). Taigi šiuo atveju nėra galimybės vienareikšmiškai konstatuoti, jog priemonių aprašymas laikytinas pasiūlymu plačiąja prasme. Todėl, teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti pasiūlymą (teikti naują, kartu su pasiūlymu nepateiktą, dokumentą), turi būti vadovaujamasi VPĮ 55 straipsnio 9 dalimi – ar dokumento (vienos iš pasiūlymo sudedamųjų dalių) pateikimu ieškovės pasiūlymas iš neatitinkančio Pirkimo sąlygų reikalavimus taptų atitinkančiu.

5823.

59Neginčytina, kad ieškovė atsakovės identifikuotą trūkumą būtų galėjusi ištaisyti tik iš naujo pateikdama trūkstamą dokumentą – priemonių aprašymą. Tačiau, kaip minėta šio sprendimo 18 punkte, jei nustatytą pasiūlymo trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis, tai negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina klaida. Juolab, kad Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog Pirkimo pasiūlymą, be kita ko, sudaro priemonių pagal konkurso sąlygų 4 priedo „Techninė specifikacija“ 12 skyriaus reikalavimus aprašymas. Pirkimo sąlygų 10.4 papunktyje nurodoma data (pasiūlymų pateikimo terminas buvo pratęstas laikantis nustatytos tvarkos), iki kurios reikia pateikti pasiūlymą, neišskiriant nei vieno iš pasiūlymą sudarančių dokumentų. Todėl ieškovė, kaip ilgametė viešųjų pirkimų dalyvė ir organizatorė, neabejotinai galėjo ir turėjo suprasti kad Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje nurodytas priemonių aprašymas, kaip ir kiti 8 punkte išvardyti dokumentai, turi būti teikiamas kartu su pasiūlymu Pirkimo sąlygose nurodytu terminu. Perkančioji organizacija negalėjo leisti patikslinti pasiūlymo, nes ieškovė, pateikdama trūkstamus dokumentus, pateiktų duomenis, kurie keistų pasiūlymą, t. y. atsakovė leistų pateikti naują pasiūlymą sudarančią dalį. Dokumento pateikimas po pasiūlymų pateikimo termino pasibaigimo laikytinas ne pasiūlymo patikslinimu, o pasiūlymo keitimu iš esmės, t. y. leidus ieškovei po pasiūlymo pateikimo termino pateikti dokumentą, kuris nebuvo pateiktas kartu su pasiūlymu, ieškovės pasiūlymas iš neatitinkančio Pirkimo sąlygų reikalavimus taptų atitinkančiu. Aplinkybė, kad pasiūlymo pateikimo terminui pasibaigus ne visi dokumentai buvo pateikti, lemia, kad perkančioji organizacija turi vertinti tokių klaidų taisymą (net jei jos ir akivaizdžios), ne kaip pasiūlymo patikslinimą, o kaip jo pakeitimą, kurį VPĮ draudžia. Todėl perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą, o ne leisti jai iš naujo teikti trūkstamą dokumentą, buvo pagrįstas ir teisėtas.

6024.

61Ieškovės keliamos abejonės dėl Pirkimo sąlygos, numatytos 8.5 papunktyje, neatitikimo VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje nustatytiems reikalavimams, vertintinos kritiškai. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad kasacinio teismo formuojamoje praktikoje ne kartą yra akcentuota, jog tiekėjai ribojami ginčyti pirkimo sąlygas, o teismai – jas vertinti (išskyrus atvejus, kai konstatuojamas viešojo intereso poreikis), jei pirkimo sąlygų teisėtumas kvestionuojamas bet kurioje vėlesnėje viešojo pirkimo stadijoje, kai perkančioji organizacija priima sprendimą (perkančioji organizacija įvertino tiekėjų kvalifikaciją, patikrino pasiūlymus, išrinko laimėtoją ir pan.), remdamasi šiomis sąlygomis, kurių tiekėjai neginčijo iš karto, kai apie jas jie sužinojo ar turėjo sužinoti (pvz., pirkimo sąlygų viešas paskelbimas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009; 2011 m. lapkričio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-436/2011). Kilus tokiems ginčams, teismai gali vertinti tik tai, ar perkančioji organizacija tinkamai dalyviams pritaikė pirkimo sąlygas, bet ne tai, ar jos (pirkimo sąlygos) yra teisėtos. Nepaisant to, kaip jau minėta, Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog Pirkimo pasiūlymą, kurio pateikimo terminas nustatytas Pirkimo sąlygų 10.4 papunktyje, be kita ko, sudaro priemonių aprašymas. Pirkimo sąlygose taip pat aiškiai buvo nurodyta, kuriuos dokumentus tiekėjas gali (turi) pateikti vėlesnėje viešojo konkurso stadijoje, t. y. po pasiūlymų pateikimo (pavyzdžiui, tiekėjo teisę teikti pavojingų ir nepavojingų atliekų surinkimo ir išvežimo paslaugas bei tiekėjo registraciją Atliekų tvarkytojų valstybės registre patvirtinančius dokumentus; Pirkimo sąlygų 23 punktas). Taigi nagrinėjamu atveju nėra jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti Pirkimo sąlygų neaiškumą. Juolab, kad nei pačiai ieškovei, nei kitiems Pirkimo dalyviams pasiūlymų teikimo stadijoje nekilo abejonių dėl priemonių aprašymo pateikimo laiko. O tai, kad vienas iš tiekėjų pasiūlymų teikimo stadijoje pateikė paklausimą perkančiajai organizacijai, prašydamas patikslinti kokia informacija „kartu su pasiūlymu“ turi būti pateikiama pagal Pirkimo sąlygų 8.5 papunktį (atsakymas buvo išviešintas 2020 m. kovo 13 d. visiems tiekėjams; „Atsakymai į paklausimus“ https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=499327), tik patvirtina, kad visiems tiekėjams (visi tiekėjai, būdami atidūs ir rūpestingi, turėjo galimybę susipažinti su perkančiosios organizacijos pateiktais atsakymais į paklausimus) turėjo (galėjo) būti aišku, jog Pirkimo sąlygų 8.5 papunktyje numatytas dokumentas turi būti teikiamas kartu su pasiūlymu. Ieškovė, netinkami interpretavusi reikalavimą kartu su pasiūlymu pateikti ir priemonių aprašymą (ar tiesiog dėl aplaidumo nepateikusi šio dokumento), turi prisiimti dėl to kylančias neigiamas pasekmes.

62Dėl atsakovės sprendimo Pirkimo laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį

6325.

64Pirkimo sąlygų 66 punkte numatyta, kad išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus pasiūlymus, Komisija nustato pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą bei priima sprendimą dėl sutarties sudarymo. Pasiūlymai eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (Pirkimo sąlygų 67 punktas). Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas (Pirkimo sąlygų 65 punktas). Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija į pasiūlymų eilę įrašė šiuos tiekėjus: UAB „Ekonovus“, pasiūliusią 2 043 116,18 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) kainą ir UAB „Ecoservice projektai“, pasiūliusią 2 211 879,86 Eur su PVM kainą. Pirkimą laimėjusiu paskelbtas UAB „Ekonovus“ pateiktas pasiūlymas.

6526.

66Ieškovės įsitikinimu, atsakovė, prieš priimdama sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėjusio pasiūlymo paskelbimą, turėjo pareigą kreiptis į neįprastai mažą kainos sudedamąją dalį pasiūliusią UAB „Ekonovus“ ir įsitikinti, kad tiekėja bus pajėgi už pasiūlytą kainos sudedamąją dalį suteikti kokybiškas ir pirkimo sąlygų reikalavimus atitinkančias paslaugas, t. y. atsakovė privalėjo vertinti UAB „Ekonovus“ pasiūlyto neįprastai mažo įkainio už didelių gabaritų ir kitų komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą į apdorojimo įrenginius pagrįstumą. Anot ieškovės, yra akivaizdus ir itin ženklus tiekėjos pasiūlyto paslaugos teikimo įkainio ir kitų toje pačioje rinkoje veikiančių subjektų pasiūlytų tos pačios paslaugos teikimo įkainių skirtumas. Be to, ieškovės skaičiavimais, UAB „Ekonovus“ pasiūlytas įkainis yra objektyviai nepakankamas padengti net elementariausias, minimaliai būtinas tiesiogines paslaugos teikimo sąnaudas ir netgi sumokėti paslaugą teiksiantiems darbuotojams kad ir mažiausią teisės aktų nustatytą minimalų darbo užmokestį. Teismas su šiais argumentais neturi pagrindo sutikti.

6727.

68Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo jurisprudenciją dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos laikosi nuoseklios praktikos, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015 ir kt.).

6928.

70Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne) pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gegužės 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-689-180/2017, 2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-774-302/2020). Preziumuojama, kad pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo Viešųjų pirkimų tarnyba, VPĮ minėtą prezumpciją nustato kainai, bet ne jos sudedamosioms dalims, todėl perkančioji organizacija kreiptis į tiekėją dėl jo siūlomų paslaugų sudedamųjų dalių neįprastai mažos kainos pagrindimo privalo tuomet, kai ji pati nustato, kad sudedamųjų dalių kaina jai atrodo neįprastai maža.

7129.

72Byloje nėra ginčo, kad UAB „Ekonovus“ bendra pasiūlymo kaina nepatenka į neįprastai mažos kainos sąvoką VPĮ prasme, t. y. pirkimo laimėtojos UAB „Ekonovus“ pasiūlyta kaina (2 043 116,18 Eur) yra tik apie 8 procentus mažesnė už UAB „Ecoservice projektai“ bendrą pasiūlymo kainą (2 211 879,86 Eur). Palyginimui, ieškovės UAB „Kauno švara“ bendra pasiūlymo kaina (1 868 863,94 Eur) buvo apie 9 procentus mažesnė negu UAB „Ekonovus“ bendra pasiūlymo kaina ir apie 18 procentų mažesnė negu UAB „Ecoservice projektai“ bendra pasiūlymo kaina. Kita vertus, nepaisant to, kad UAB „Ekonovus“ pasiūlytas įkainis už didelių gabaritų ir kitų komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą į apdorojimo įrenginius (6,00 Eur) yra dešimt kartų mažesnis negu, pavyzdžiui, ieškovės už tą pačią paslaugą pasiūlytas įkainis (63,65 Eur), pastebėtina, kad pačios ieškovės pasiūlyme nurodytas mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į apdorojimo įrenginius įkainis (9,20 Eur) yra beveik penkis kartus mažesnis negu UAB „Ekonovus“ pasiūlytas įkainis (44,00 Eur) už tą pačią paslaugą. Taigi, nepaisant to, kad pasiūlymų sudedamųjų dalių įkainiai tam tikrais atvejais ženkliai skiriasi, perkančioji organizacija neturėjo pareigos lyginti tiekėjų bendrą galutinę pasiūlymų kainą sudarančių jos sudėtinių dalių įkainius, nustatinėti jų vidurkį ir nukrypimo nuo jo procentą bei pagal tai spręsti dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos buvimo ar nebuvimo, nes bendros pasiūlymų kainos iš esmės buvo panašios. Juolab, tokia pareiga nėra numatyta nei VPĮ, nei šio konkretaus Pirkimo sąlygose. Be to, kiekvienas iš tiekėjų turi teisę, kiek tai nepažeidžia imperatyvių reikalavimų, laisvai pasirinktu būdu formuoti kainos pasiūlymą bei spręsti dėl savo kainodaros politikos, konkrečių kainodaros elementų ir aspektų, gali netgi tam tikrų paslaugų, sudarančių sudėtinę pirkimo objekto dalį, kainą įskaičiuoti ir paslaugų kainas pasiūlyme nurodant nulinį tarifą už paslaugas, nes nepriklausomai nuo kainos formavimo būdo, pasiūlymų vertinimo procese lemiamą įtaką turi bendra galutinė pasiūlymo kaina (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. spalio 16 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-1153-302/2018).

7330.

74Kita vertus, VPĮ įtvirtinto neįprastai mažos kainos instituto taikymas reiškia ne automatišką tiekėjo pasiūlymo, kurio kaina ženkliai mažesnė nei kitų tiekėjų pateiktų pasiūlymų kaina, atmetimą, t. y. jis skirtas ne tiekėjo pasiūlymui a priori atmesti, o pirmiausia siekiant išsiaiškinti tokio pasiūlymo pateikimo priežastis, pagrįstumą, racionalumą, realumą, tiekėjo pajėgumą įvykdyti viešo pirkimo sutartį, tuo pačiu suteikti perkančiajai organizacijai galimybę įsitikinti, jog sudarius viešo pirkimo sutartį su tokiu tiekėju, ji bus realiai įvykdyta (bus gautos perkamos prekes, paslaugos, darbai ir pan.) už tokią kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690). Pagaliau, teismų praktikoje pripažįstama, kad netgi sutarties nuostolingumas per se nėra kliūtis pasiūlytai mažai kainai pagrįsti, nes tiekėjas viešo pirkimo sutartimi gali siekti ne tik piniginės ir ne tik tiesioginės finansinės naudos, bet ir gali turėti tikslą didinti konkurencingumą ir savo žinomumą, įsilieti į naujus itin konkurencingos rinkos segmentus, įgauti joje patirtį, gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-216/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-798-381/2018; 2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-774-302/2020). Tiekėjas, pasiūlęs kainą, prisiima riziką įvykdyti Pirkimo sutartį už pasiūlyme nurodytą kainą. Tokiu būdu vien ieškovės nuomonė, kad UAB „Ekonovus“ vienos iš Pirkimu siekiamų įsigyti paslaugų atžvilgiu pasiūlė nepagrįstą neįprastai mažą ir socialinių bei darbo teisės reikalavimų neužtikrinsiantį įkainį, nesudaro pagrindo vertinti šio tiekėjo pasiūlymą kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygų reikalavimų.

7531.

76Ieškovė ieškinyje taip pat teigia, kad ji turėjo ribotas galimybes įvertinti atsakovės priimtą sprendimą dėl UAB „Ekonovus“ pripažinimo Pirkimo laimėtoja, nes jai nebuvo leista susipažinti su visu Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu, atsakovei pernelyg plačiai taikant tiekėjų Pirkime pateiktų duomenų ir dokumentų konfidencialumo apsaugą, t. y. ieškovė negalėjo įvertinti tiekėjo pasiūlymo dalies dėl jo techninio pajėgumo teikti Pirkimu siekiamas įsigyti paslaugas. Anot ieškovės, atsakovės veiksmai nepateikiant jai susipažinti likusios dalies UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dokumentų dėl priemonių aprašymo neatitiko nei VPĮ 20 straipsnio, nei jį aiškinančios teismų praktikos bei pažeidė teisėtus ieškovės interesus.

7732.

78Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ mano, kad ieškovė neturi jokio teisiškai pagrįsto intereso susipažinti su Pirkimo laimėtojo pasiūlymu, kadangi dėl savo pačios kaltės nepateikė būtinų Pirkimo dokumentuose nurodytų dokumentų, todėl jos pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai ir ieškovė Pirkime nebedalyvauja. Tačiau, nepaisant to, kad šiuo sprendimu perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą Pirkime pripažįstamas pagrįstu, teismo vertinimu, ieškovė išsaugo teisinį suinteresuotumą susipažinti su Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu ir netgi jį kvestionuoti. Juolab, kad šiuo momentu teismo sprendimas dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo nėra įgijęs res judicata galios. Tokios praktikos laikomasi ir teismų praktikoje. Pavyzdžiui, naujausioje kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad pagal Lietuvos jurisprudenciją, ją lyginant su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažįstamas platesnis ieškovų teisinis suinteresuotumas, kuris apima atvejus, kai ieškovas, galutinai pašalintas iš pirkimo procedūrų galutiniu teismo sprendimu (lot. res judicata), ginčija savo konkurentų pasiūlymų vertinimą (2020 m. balandžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020).

7933.

80Kita vertus, nepaisant savo suinteresuotumo susipažinti su Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu, ieškovė teismo prašo tik pripažinti neteisėtu atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 6 d. sprendimą neleisti ieškovei UAB „Kauno švara“ susipažinti su likusia trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dalimi, tačiau nenurodo nei kurie dokumentai jai turėjo būti pateikti, nei kodėl šie dokumentai turėtų būti nelaikomi konfidencialiais. Vien abstraktaus pobūdžio argumentai, kad atsakovės veiksmai nepateikiant ieškovei susipažinti likusios dalies tiekėjo pasiūlymo dokumentų dėl priemonių aprašymo neatitiko nei VPĮ 20 straipsnio, nei jį aiškinančios teismų praktikos bei pažeidė teisėtus ieškovės interesus, nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovės 2020 m. gegužės 6 d. sprendimo neteisėtumą.

8134.

82Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė 2020 m. balandžio 24 d. kreipėsi į atsakovę, prašydama leisti susipažinti su Pirkimą laimėjusiu pasiūlymu. Atsižvelgdama į pateiktą prašymą, perkančioji organizacija 2020 m. balandžio 27 d. kreipėsi į UAB „Ekonovus“, prašydama pateikti motyvuotus paaiškinimus, įrodančius pasiūlymo dokumentų konfidencialumą, ir tą pačią dieną ieškovei pateikė UAB „Ekonovus“ pasiūlymą bei Europos bendruosius viešųjų pirkimų dokumentus. UAB „Ekonovus“ 2020 m. gegužės 5 d. rašte patikslino savo pasiūlymo dalis, kurias sudaro komercinė (gamybinė) paslaptis ir tam tikri konfidencialieji pasiūlymo aspektai, ir kurios yra neviešinamos bei negali būti atskleistos kitiems tiekėjams. Gavusi trečiojo asmens paaiškinimus dėl konfidencialios informacijos, perkančioji organizacija 2020 m. gegužės 6 d. pateikė ieškovei papildomai UAB „Ekonovus“ su pasiūlymu pateiktus dokumentus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, nėra konfidencialūs: UAB „Ekonovus“ pažymą, išduotą VĮ Registrų centre, UAB „Tvarkuva“ pažymą, išduotą VĮ Registrų centre, UAB „Ekonovus“ išplėstinį išrašą, išduotą VĮ Registrų centre, UAB „Ekonovus“ pavojingų atliekų tvarkymo licenziją. Tačiau, atsižvelgdama į UAB „Ekonovus“ 2020 m. gegužės 5 d. raštą, nekilus abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, perkančioji organizacija nurodė negalinti leisti susipažinti ieškovei su visa UAB „Ekonovus“ pasiūlymo informacija. Perkančioji organizacija 2020 m. gegužės 18 d. ieškovei pateikė UAB „Ekonovus“ su pasiūlymu pateiktą vieną iš priemonių aprašymo dalių „Patvirtinimas“. Tuo tarpu ieškovė nei perkančiajai organizacijai, nei teismui nenurodė su kokiais konkrečiai „likusiais“ UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dokumentais ieškovė pageidauja susipažinti ir dėl kokių konkrečiai priežasčių, ieškovės manymu, „likusieji“ dokumentai negali būti laikomi konfidencialia informacija.

8335.

84Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. spalio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-543-415/2015 išaiškino, kad teismo aktyvumo ir iniciatyvos teisė spręsti dėl ieškinyje aiškiai nenurodytų aplinkybių koreliuoja su perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumu. Dėl to, jei perkančiosios organizacijos veiksmų galimas neteisėtumas nėra akivaizdus, nenustatytinas be papildomo (atskiro) tam tikrų faktinių aplinkybių vertinimo, o procese nepateikta bent kokių nors objektyvių abejonių dėl to, teismo pozicija ex officio neperžengti ginčo ribų nekvalifikuotina kaip jo aktyvaus vaidmens tokio pobūdžio ginčuose pažeidimas. Nagrinėjamu atveju teismas nenustatė akivaizdaus perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumo sprendžiant ieškovo teisės susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymo medžiaga įgyvendinimo klausimą, todėl nėra pagrindo peržengti ieškovės pretenzija bei ieškiniu nustatytas ginčo ribas ir pasisakyti dėl kiekvieno trečiojo asmens perkančiajai organizacijai pateikto dokumento konfidencialumo.

85Dėl bylos baigties, bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių

8636.

87Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas akivaizdu, kad nagrinėjamu atveju ieškovė byloje neįrodė, jog jos pateiktas pasiūlymas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“ Nr. 473581 atitiko visus Pirkimo sąlygų reikalavimus, o, nesant galimybės pašalinti nustatytus trūkumus pasiūlymų vertinimo etape, konstatuotina, kad atsakovė 2020 m. balandžio 20 d. pagrįstai ir teisėtai priėmė sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. Esant šioms aplinkybėms, taip pat nėra jokio teisinio pagrindo tenkinti antrąjį, išvestiniu laikytiną, ieškovės reikalavimą – įpareigoti atsakovę Kėdainių rajono savivaldybės administraciją iš naujo vertinti ieškovės UAB „Kauno švara“ pasiūlymą bei sudaryti naują pasiūlymų eilę atsakovės vykdomame viešajame Pirkime.

8837.

89Be to, atsižvelgiant į šio sprendimo 25–30 punktuose nurodytas aplinkybes ir argumentus, nėra pagrindo spręsti apie tai, kad perkančiosios organizacijos 2020 m. balandžio 21 d. sprendimas dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo gali būti laikomas neteisėtu ieškovės ieškinyje nurodytais pagrindais (Pirkimą laimėjusiu paskelbtas pasiūlymas, kuriame pasiūlytas neįprastai mažas paslaugos teikimo įkainis), o tai savo ruožtu sudaro pagrindą atmesti ieškovės ieškinio reikalavimą dėl atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. balandžio 21 d. priimto sprendimo dėl UAB „Ekonovus“ pasiūlymo pripažinimo tinkamu, pasiūlymų eilės sudarymo, UAB „Ekonovus“ pripažinimo pirkimo laimėtoju ir sutarties su juo sudarymo pripažinimo neteisėtu.

9038.

91Teismas neturi jokio teisinio pagrindo tenkinti ir ieškovės reikalavimą pripažinti neteisėtu atsakovės Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2020 m. gegužės 6 d. sprendimą neleisti ieškovei UAB „Kauno švara“ susipažinti su likusia trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ pasiūlymo dalimi dėl to, kad ieškovė procese nepateikė jokių objektyvių abejonių dėl konkrečių trečiojo asmens UAB „Ekonovus“ perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų ir/ar duomenų konfidencialumo. Kita vertus, ieškovės reikalavimo patenkinimas šiuo atveju, t. y. pripažinus neteisėtu atsakovės sprendimą neleisti ieškovei susipažinti su likusia trečiojo asmens pasiūlymo dalimi (nereiškiant daugiau jokių reikalavimų), iš esmės nesukurtų ieškovei jokių materialinių teisinių pasekmių.

9239.

93Aptartų išvadų pagrindu ieškovės UAB „Kauno švara“ ieškinys, pareikštas atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo yra atmetamas visa apimtimi.

9440.

95Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į bylos baigtį, atsakovės ir trečiojo suinteresuoto asmens, byloje dalyvavusio atsakovės pusėje, turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės (CPK 93, 98 straipsniai).

9641.

97Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija prašo priteisti 3 267 Eur (su PVM) teisinės pagalbos išlaidų, iš kurių 1 361,25 Eur (su PVM) sudaro išlaidos už atsiliepimo į ieškinį rengimą, 272,25 Eur (su PVM) už atskirojo skundo rengimą, 272,25 Eur (su PVM) už prašymo dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių rengimą ir 1 361,25 Eur (su PVM) už tripliko rengimą. Atsakovė pateikė šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus: 2020 m. birželio 19 d. PVM sąskaitą faktūrą ir 2020 m. birželio 23 d. mokėjimo nurodymą Nr. 04257.

9842.

99Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ prašo priteisti 7 912,44 Eur (su PVM) bylinėjimosi išlaidas, patirtas teisinei pagalbai apmokėti. Nurodė, kad šias išlaidas sudaro prašymo prijungti prie EPP rengimas – 120,70 Eur (plius PVM), įrodymų rinkimas, ieškovės pateiktų įrodymų vertinimas – 270 Eur (plius PVM), atskirojo skundo rengimas – 786,3 Eur (plius PVM), prašymo dėl termino pateikti atsiliepimą į ieškinį rengimas – 167 Eur (plius PVM), atsiliepimo į ieškinį rengimas – 3 372,8 Eur (plius PVM), tripliko rengimas – 1 128 Eur (plius PVM), rašytinių paaiškinimų rengimas – 384,4 Eur (plius PVM), prašymo dėl bylinėjimosi išlaidų rengimas – 240,6 Eur (plius PVM), žyminis mokestis už atskirąjį skundą – 38 Eur (plius PVM). Trečiasis asmuo iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pateikė teismui šias išlaidas pagrindžiančius dokumentus: 2020 m. birželio 22 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. 2983/20LT ir 2020 m. birželio 22 d. mokėjimo nurodymą Nr. 8.

10043.

101CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio.

10244.

103Pirmiausia pažymėtina, kad nėra pagrindo priteisti atsakovės patirtų bylinėjimosi išlaidų už prašymo dėl reikalavimų užtikrinimo priemonių rengimą, kadangi šis atsakovės prašymas Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 5 d. nutartimi buvo atmestas; nutartis įsiteisėjo 2020 m. birželio 16 d. Tuo tarpu kitos atsakovės ir trečiojo asmens nurodytos išlaidos, laikytinos pagrįstomis, tačiau jų dydis nustatytinas atsižvelgiant į Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu 8.2, 8.3, 8.15, 8.16, 8.17 ir 8.18 punktuose nurodytus maksimalius dydžius, taip pat įvertinus byloje sprendžiamų klausimų sudėtingumą (byla nėra itin sudėtinga, ginčo apimtis nėra didelė, nereikalaujanti specialių ekspertinių žinių, teismų praktika byloje sprendžiamais klausimais yra susiformavusi), apimtį (byloje buvo sprendžiama iš esmės dėl dviejų perkančiosios organizacijos sprendimų ir su jais susijusių reikalavimų), faktines advokatų darbo ir laiko sąnaudas bei pateiktų procesinių dokumentų argumentaciją (procesiniuose dokumentuose išsamiai dėstomi nesutikimo su ieškiniu ir dubliku argumentai), vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismo vertinimu, atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai priteisiama 2 994,75 Eur, o trečiajam asmeniui UAB „Ekonovus“ – 4 000 Eur bylinėjimosi išlaidų, įskaitant ir žyminį mokestį už atskirąjį skundą, iš ieškovės UAB „Kauno švara“ (CPK 98 straipsnis).

10445.

105Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė elektroninio ryšio priemonėmis, todėl su dokumentų įteikimu susijusių išlaidų nepatyrė.

10646.

107Teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės UAB „Kauno švara“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąją apsaugos priemonę – įpareigojo atsakovę Kėdainių rajono savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo Nr. 473581 „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“ sutarties iki bus priimtas ir įsiteisės teismo sprendimas byloje. Atmetus ieškinį išnyksta pagrindas ieškiniui užtikrinti, todėl, sprendimui įsiteisėjus, taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 150 straipsnio 2 dalis).

108Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalimi, 150 straipsnio 2 dalimi, 259 straipsniu, 270 straipsniu, 4238 straipsniu,

Nutarė

109atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ ieškinį.

110Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ (juridinio asmens kodas 132616649) atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai (juridinio asmens kodas 188768545) 2 994,75 Eur (du tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt keturis Eur 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

111Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“ (juridinio asmens kodas 132616649) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ekonovus“ (juridinio asmens kodas 141686027) 4 000 Eur (keturis tūkstančius Eur) bylinėjimosi išlaidų.

112Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – įpareigojimą atsakovei Kėdainių rajono savivaldybės administracijai nesudaryti viešojo pirkimo Nr. 473581 „Komunalinių atliekų surinkimo Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje ir išvežimo paslaugų pirkimas“ sutarties.

113Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ieškovės procesinių dokumentų esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kauno švara“ 2020... 8. 2.... 9. Nurodė, kad ieškovė pateikė pasiūlymą Pirkime, tačiau atsakovė priėmė... 10. 3.... 11. Pašalinusi iš Pirkimo ieškovę, kuri Pirkime pasiūlė mažiausią kainą,... 12. II.... 13. Atsakovės procesinių dokumentų esmė... 14. 4.... 15. Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija su ieškiniu... 16. 5.... 17. Savo procesiniuose dokumentuose atsakovė tvirtina, kad ieškovei kartu su... 18. 6.... 19. Anot atsakovės, ieškovės subjektyvūs teiginiai apie tariamai pernelyg... 20. 7.... 21. Atsakovė yra įsitikinusi, kad ieškovė neturi teisės susipažinti su UAB... 22. III.... 23. Kitų proceso dalyvių procesinių dokumentų esmė... 24. 8.... 25. Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ prašo atmesti ieškovės UAB „Kauno... 26. 9.... 27. Viešųjų pirkimų tarnyba išvadoje nurodė, kad ieškovės argumentai dėl... 28. IV.... 29. Teismo nustatytos faktinės bylos aplinkybės... 30. 10.... 31. Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė tarptautinį viešąjį... 32. 11.... 33. Atsakovė 2020 m. balandžio 20 d. raštu Nr. VPS-436 informavo ieškovę apie... 34. 12.... 35. Atsakovė 2020 m. balandžio 21 d. raštu Nr. VPS-441 informavo ieškovę apie... 36. 13.... 37. Ieškovė 2020 m. balandžio 30 d. pateikė atsakovei pretenziją Nr.... 38. 14.... 39. Ieškovė 2020 m. gegužės 7 d. atsakovei pateikė antrą pretenziją Nr.... 40. 15.... 41. Atsakovė 2020 m. gegužės 8 d. raštu Nr. AS-2513 informavo ieškovę apie... 42. 16.... 43. Ieškovė nagrinėjamoje civilinėje byloje siekia, kad būtų panaikinti... 44. V.... 45. Teisiniai argumentai ir išvados... 46. Dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą 17.... 47. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 48. 18.... 49. VPĮ 35 straipsnis reikalauja, kad pirkimo dokumentai būtų tikslūs... 50. 19.... 51. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų 8 punkte perkančioji organizacija... 52. 20.... 53. Pažymėtina, kad pagal Pirkimo sąlygų 62.1 papunktį, komisija gali... 54. 21.... 55. Ieškovė tvirtina, kad atsakovė neturėjo teisės iš karto atmesti ieškovo... 56. 22.... 57. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kad nagrinėjamu atveju... 58. 23.... 59. Neginčytina, kad ieškovė atsakovės identifikuotą trūkumą būtų... 60. 24.... 61. Ieškovės keliamos abejonės dėl Pirkimo sąlygos, numatytos 8.5 papunktyje,... 62. Dėl atsakovės sprendimo Pirkimo laimėtoju pripažinti trečiąjį asmenį... 63. 25.... 64. Pirkimo sąlygų 66 punkte numatyta, kad išnagrinėjusi, įvertinusi ir... 65. 26.... 66. Ieškovės įsitikinimu, atsakovė, prieš priimdama sprendimą dėl... 67. 27.... 68. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo... 69. 28.... 70. Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų... 71. 29.... 72. Byloje nėra ginčo, kad UAB „Ekonovus“ bendra pasiūlymo kaina nepatenka... 73. 30.... 74. Kita vertus, VPĮ įtvirtinto neįprastai mažos kainos instituto taikymas... 75. 31.... 76. Ieškovė ieškinyje taip pat teigia, kad ji turėjo ribotas galimybes... 77. 32.... 78. Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ mano, kad ieškovė neturi jokio teisiškai... 79. 33.... 80. Kita vertus, nepaisant savo suinteresuotumo susipažinti su Pirkimą... 81. 34.... 82. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovė 2020 m. balandžio 24 d.... 83. 35.... 84. Pažymėtina, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. spalio 16 d.... 85. Dėl bylos baigties, bylinėjimosi išlaidų ir laikinųjų apsaugos priemonių... 86. 36.... 87. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei padarytas išvadas akivaizdu, kad... 88. 37.... 89. Be to, atsižvelgiant į šio sprendimo 25–30 punktuose nurodytas aplinkybes... 90. 38.... 91. Teismas neturi jokio teisinio pagrindo tenkinti ir ieškovės reikalavimą... 92. 39.... 93. Aptartų išvadų pagrindu ieškovės UAB „Kauno švara“ ieškinys,... 94. 40.... 95. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 96. 41.... 97. Atsakovė Kėdainių rajono savivaldybės administracija prašo priteisti 3 267... 98. 42.... 99. Trečiasis asmuo UAB „Ekonovus“ prašo priteisti 7 912,44 Eur (su PVM)... 100. 43.... 101. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato... 102. 44.... 103. Pirmiausia pažymėtina, kad nėra pagrindo priteisti atsakovės patirtų... 104. 45.... 105. Teismas visus procesinius dokumentus byloje dalyvaujantiems asmenims siuntė... 106. 46.... 107. Teismas 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi ieškovės UAB „Kauno švara“... 108. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 109. atmesti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“... 110. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“... 111. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kauno švara“... 112. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti 2020 m. gegužės 21 d. nutartimi taikytas... 113. Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos...