Byla e2A-774-302/2020
Dėl perkančios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Infoside“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Vilijos Mikuckienės ir Astos Radzevičienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fleet Complete Lietuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Fleet Complete Lietuva“ ieškinį atsakovui Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos dėl perkančios organizacijos priimtų sprendimų teisėtumo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Infoside“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fleet Complete Lietuva“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė panaikinti perkančiosios organizacijos Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos 2019 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. (7.3)-AD5-4872 nustatyti pasiūlymo eilę ir pirkimo laimėtoją bei įpareigoti perkančiąją organizaciją priimti naują sprendimą – atmesti trečiojo asmens UAB „Infoside“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Techninės specifikacijos 2, 4, 5, 8, 10, 12 – 19, 21 – 28, 33 – 35 punktų reikalavimų bei pasiūlius nepagrįstus ir neįprastai mažus pasiūlymo įkainius; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

82.

9Nurodė, kad atsakovas vykdo mažos vertės viešąjį pirkimą „Transporto priemonių kontrolės ir stebėjimo sistemos su montavimu ir kontrolės sistemos palaikymo paslaugos“ (pirkimo Nr. 420847, toliau – Pirkimas, Konkursas).

103.

112019 m. kovo 19 d. perkančioji organizacija raštu Nr. (7.3)-AD5-4872 „Dėl pasiūlymo eilės nustatymo ir Pirkimo laimėtojo (Pirkimo Nr. 420847)“ informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymo eilę bei 1 – oje vietoje nurodė tiekėjo UAB „Infoside“ pasiūlymą.

124.

13Perkančioji organizacija priimdama, vertindama ir pripažindama trečiojo asmens pasiūlymą Pirkimo laimėtoju, nesilaikė imperatyvių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 55 straipsnio 5 dalies reikalavimų, t. y. neįsitikino Pirkimo laimėtojo pasiūlymo informacijos teisingumu, todėl nepagrįstai ir neteisėtai trečiojo asmens pasiūlymą pripažino kaip atitinkančiu pirkimo sąlygų reikalavimus.

145.

15Ieškovė pažymi, kad Pirkimo laimėtojas neatitinka Techninės specifikacijos 2, 4, 5, 8, 10, 12 – 19, 21 – 28, 33 – 35 punktų reikalavimų, kas reiškia, jog jis nebus pajėgus įvykdyti pirkimo sutartį.

166.

17Nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti įkainiai yra neįprastai maži (VPĮ 57 straipsnis), bet ir nepagrįsti. Perkančioji organizacija galimai netinkamai ir nepagrįstai vertino Pirkimo laimėtojo kainos pagrindimą, tokiu būdu pažeisdama imperatyvias VPĮ 57 straipsnio nuostatas bei nuosekliai formuojamą teismų praktiką. Perkančioji organizacija atsakyme į pretenziją nepasisakė dėl tam tikrų ieškovės pretenzijos argumentų arba pasisakė deklaratyviai, t. y. priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą atsakymą į pretenziją.

18II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

197.

20Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 20 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.

218.

22Pirmos instancijos teismas nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti ir įdiegti visą veikiančią transporto priemonių kontrolės ir stebėjimo sistemą ar atskirus jos elementus. Pirkimo sąlygose taip pat nėra numatyta, kad pasiūlymo sudedamoji dalis yra demonstracinė pirkimo objekto versija ar pirkimo objekto įdiegimas ir aktyvavimas iki pirkimo sutarties pasirašymo.

239.

24Ieškovė nėra pateikusi ir įdiegusi atsakovui savo siūlomos transporto priemonių kontrolės ir stebėjimo sistemos ar jos demonstracinės versijos. Tad perkančioji organizacija pagrįstai pasirinko pasiūlymų vertinimo būdą pagal ekonominio naudingumo kriterijų, o pasiūlymų savybių vertinimą pirkime apsiribojo tiekėjų sutikimu su pirkimo sąlygomis ir patvirtinimu, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga.

2510.

26Nėra pagrindo reikalauti, kad kartu su pasiūlymu būtų pateikti įrodymai, patvirtinantys pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos nuostatas. Kadangi tokio patvirtinimo nebuvo reikalaujama Pirkimo sąlygose, ieškovė neturi pagrindo ginčyti trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, remdamasi kriterijais, kurių nebuvo pirkimo sąlygose.

2711.

28Ieškovė turėjo teisę ginčyti Pirkimo sąlygas, jei manė, kad sąlygos gali pažeisti ar pažeidė jos interesus viešajame pirkime. Tačiau nei pretenzijoje, nei ieškinyje nėra reikalavimų, susijusių su Pirkimo sąlygų nuostatų keitimu.

2912.

30Trečiasis asmuo atsakydamas į ieškovės procesinių dokumentų argumentus, nors pagal pirkimo sąlygas to neprivalėjo padaryti, pateikė įrodymus, kad jo pasiūlymas atitinka visus ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytus techninės specifikacijos punktuose išvardintus reikalavimus, o mobiliosios programėlės sukūrimo data neturi reikšmės, vertinant Pirkimo laimėtojo pasiūlymą. Svarbu, kad trečiasis asmuo pasiūlymo pateikimo metu turėjo techninę galimybę sukurti reikiamų savybių turinčią programėlę.

3113.

32Pasisakydamas dėl ieškovės argumentų, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog Pirkimo laimėtojo pasiūlymo kaina yra tik 2,68 proc. mažesnė už ieškovės pasiūlytą. Tad vertinti, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra neįprastai maža, pagrindo nėra.

3314.

34Trečiasis asmuo paaiškino, kad mažų kainų priežastis – atliekamos įrangos, kurią galima panaudoti teikiant paslaugas atsakovui, turėjimas ir mėnesinis mokestis už paslaugas, neapkraunant kliento prievole įsigyti įrangą. Atsakovą šis kainos pagrindimas įtikino. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad ieškovė nenurodė priežasčių, numatytų VPĮ 57 straipsnio 3 ar 4 dalyse, dėl kurių perkančioji organizacija privalėjo atmesti trečiojo asmens pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos.

35III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3615.

37Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Fleet Complete Lietuva“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3815.1.

39Teismas netinkamai, nukrypdamas nuo VPĮ 55 straipsnio 9 dalies normos turinio bei teismų praktikos, vertino aplinkybes, susijusias su Pirkimo laimėtojo atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams.

4015.2.

41Aplinkybė, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu neturėjo pateikti įrodymų, patvirtinančių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, nereiškia, kad tiekėjui, neatitinkant nustatytų reikalavimų, tokius neatitikimus perkančioji organizacija turi ignoruoti ir jų apskritai nevertinti.

4215.3.

43Byloje nėra ginčo dėl to, kad Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintas reikalavimas tiekėjams pateikti įrodymus patvirtinančius atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau esant abejonėms dėl atitikimo perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją dėl papildomų dokumentų pateikimo. Perkančioji organizacija faktiškai nereikalavo tiekėjų pateikti dokumentus, kas reiškia, kad pati perkančioji organizacija iš esmės tiksliai nežino ar trečiojo asmens pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus.

4415.4.

45Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija buvo nepagrįstai pasyvi, kadangi gavusi informacijos ir įrodymų, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų, turėjo veikti aktyviai ir kreiptis į trečiąjį asmenį, jog jis pagrįstų, kad siūloma sistema atitinka visus Techninės specifikacijos reikalavimus. Taigi, nors ieškovė trečiojo asmens neatitikimus išsamiai nurodė, tačiau teismas šių argumentų apskritai nevertino ir dėl jų nepasisakė.

4615.5.

47Tiek ieškovės, tiek Pirkimo laimėtojo siūloma sistema turėjo atitikti visus reikalavimus pasiūlymo pateikimo dienai, o ne ženkliai vėliau (praėjus beveik 6 mėn.). Iš trečiojo asmens pateiktų dokumentų nėra aišku, kad techninėje specifikacijoje nurodytus parametrus sistema turėjo jau pasiūlymo pateikimo dieną.

4815.6.

49Iš Techninėje specifikacijoje suformuotų reikalavimų, tiekėjai teikdami pasiūlymą turėjo siūlyti programą, kuri jau turėtų visas reikalaujamas funkcijas, o ne jas įdiegti vėliau. Dėl to, teismas nepagrįstai ir neteisėtai sprendė, kad mobiliosios programėlės sukūrimo data neturi reikšmės.

5015.7.

51Ieškovė byloje įrodinėjo, kad ne pati pasiūlymo kaina, kaip tokia, bet atskiros sudedamosios pasiūlytos kainos dalys, laikytinos neįprastai mažomis, todėl teismo sprendime nurodyti argumentai dėl pirkimo laimėtojo bendros pasiūlymo kainos yra neaktualūs.

5215.8.

53Perkančioji organizacija siekė, kad pirkimo laimėtojas pateiktų ne tik kainos pagrįstumo paaiškinimą, bet ir įrodymus, tačiau trečiasis asmuo atsakydamas į perkančiosios organizacijos prašymą pateikė tik kainos pagrindimą, nepateikdamas jokių įrodymų. Kaip matyti iš trečiojo asmens kainos pagrindimo, trečiasis asmuo siekdamas pagrįsti savo pasiūlymo kainos realumą nurodė išimtinai deklaratyvius teiginius. Be nurodytų deklaratyvių teiginių trečiojo asmens kainos pagrindime nebuvo pateikta galutinės kainos, jos sudedamųjų dalių detalizacijos, kainą patvirtinančių duomenų (įrodymų).

5415.9.

55Perkančioji organizacija išimtinai formaliai ir netinkamai vertino trečiojo asmens pateiktą kainos pagrindimą, todėl nepagrįstai laikė jį tinkamu.

5615.10.

57Iš teismo sprendimo visiškai nėra aišku kokius argumentus ir įrodymus analizavo teismas, kadangi dėl ieškovės nurodytų argumentų susijusių su Pirkimo laimėtojo neįprastai maža pasiūlymo kaina, apskritai nepasisakė. Dėl to, darytina pagrįsta išvada, kad teismo sprendimas yra neaiškus ir netinkamai motyvuotas. Vien ši aplinkybė yra savarankiškas pagrindas panaikinti teismo sprendimą.

5816.

59Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius atsikirtimus:

6016.1.

61Nustatant pasiūlymų eilę ir skelbiant Pirkimo laimėtoją atsakovui dėl viešojo pirkimo pasiūlymo abejonių nekilo. Tiek UAB „Infoside“, tiek kitų tiekėjų pasiūlymai atitiko viešojo pirkimo objektą bei viešojo pirkimo objektui keliamus poreikius ir reikalavimus.

6216.2.

63Nėra pagrindo reikalauti, kad kartu su pasiūlymu būtų pateikti įrodymai patvirtinantys pasiūlymo atitikimą Techninės specifikacijos nuostatas, kadangi tokio patvirtinimo nebuvo reikalaujama Pirkimo sąlygose. Apeliantė neturi pagrindo ginčyti trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėtoju remdamasi kriterijais, kurių nebuvo Pirkimo sąlygose.

6416.3.

65Veikiančios programėlės ir kitų pirkimų objekto elementų perdavimas perkančiajai organizacijai turėjo įvykti ne kartu su pasiūlymo pateikimu, o per Pirkimo sutartyje numatytą terminą, nes Pirkimo sąlygų 12.1 punkte nurodyta, kad sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.

6616.4.

67Trečiojo asmens siūloma kaina yra 15 proc. mažesnė už apskaičiuotą pasiūlymų kainų aritmetinį vidurkį ir neatitinka VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje nustatytų neįprastai mažos kainos kriterijų. Atsakovas vykdydamas mažos vertės pirkimą pasinaudojo VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje nustatyta taisykle ir kreipėsi į trečiąjį asmenį prašydamas pateikti reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainų ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus. Trečiasis asmuo atsakė, kad Pirkimo dokumentuose nurodytas Pirkimo apimtis įvertino tinkamai, kainas pasiūlė atsakingai bei išdėstė reikalingas pasiūlymo detales. Atsakovas įvertinęs tikslintą informaciją, priėmė sprendimą, kad paslaugų teikėjas pagrindė Pirkimo finansiniame pasiūlyme nurodytą neįprastai mažą kainą.

6816.5.

69Ieškovė nesutikdama su atsakovo išvadomis, turėjo pateikti ne bendro pobūdžio teiginius apie trečiojo asmens pasiūlyme pateiktos kainos nepagrįstumą ar nesugebėjimą įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą, o konkrečius argumentus dėl netinkamos trečiojo asmens kainodaros principų, juo labiau, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog tiekėjas turi teisę viešajam pirkimui pateikti net nepelningą pasiūlymą bei, kad kiekviena bendrovė gali turėti savo rinkodarą.

7017.

71Trečiasis asmuo UAB „Infoside“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius atsikirtimus:

7217.1.

73Apeliantė savaip interpretuodama Pirkimo Techninės specifikacijos 2 punktą klaidina teismą. Šis Pirkimo punktas reiškia, kad tiekėjas turi turėti programėlę su nurodytomis funkcijomis, tačiau nėra reikalavimo apie programėlės talpinimą tuo labiau apie talpinimą ieškovės sugalvotame serveryje.

7417.2.

75Mobilios programėles yra sukuriamos t. y. suprogramuojamos ir tik vėliau kūrėjas sprendžia klausimą kaip programėlė papuls į kliento mobilius įrenginius. Ar tai bus talpinama kažkuriame pasirinktame serveryje, ar diegimais užsiims pats tiekėjas arba tai bus atlikta pasinaudojant trečios šalies servisais. Taigi apeliantės teiginiai, kad programėlė sukurta 2019 m. gegužės 27 d., yra klaidinantys, nes tai ne programėlės sukūrimo diena, o diena kada programėlė buvo patalpinta nurodytame serveryje.

76Teisėjų kolegija

konstatuoja:

77IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7818.

79Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, jų nenurodė ir apeliantė, todėl apskųsto sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas vertinamas paduoto apeliacinio skundo ribose (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Dėl esminių faktinių bylos aplinkybių

8019.

81Nustatyta, kad atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos vykdė mažos vertės viešąjį pirkimą „Transporto priemonių kontrolės ir stebėjimo sistemos su montavimu ir kontrolės sistemos palaikymo paslaugos“, kuris paskelbtas CVP IS priemonėmis.

8220.

832019 m. kovo 19 d. perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie sudarytą pasiūlymo eilę bei 1 – oje vietoje nurodė tiekėjo UAB „Infoside“ pasiūlymą.

8421.

852019 m. kovo 26 d. ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kuria prašė pripažinti pirkimo laimėtojo pasiūlymą, kaip neatitinkantį Pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų, taip pat panaikinti 2019 m. kovo 19 d. rašte nurodytą sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę ir trečiojo asmens pasiūlymą pripažinti laimėtoju, ir priimti naują sprendimą – trečiojo asmens pasiūlymą atmesti, o Pirkimą laimėjusiu paskelbti ieškovės pasiūlymą.

8622.

872019 m. balandžio 3 d. perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad įvertinusi pretenzijoje pateiktą informaciją negali daryti išvados, jog Pirkimo laimėtojas neatitinka Techninės specifikacijos, todėl panaikinti 2019 m. kovo 19 d. rašte priimto sprendimo neturi pagrindo.

8823.

89Ieškovė pareiškusi ieškinį tvirtino, kad Pirkimo laimėtojo pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos 2, 4, 5, 8, 10, 12 – 19, 21 – 28, 33 – 35 punktuose nustatytų reikalavimų, taip pat, kad pasiūlyme nurodyti įkainiai yra ne tik, kad neįprastai maži, bet ir nepagrįsti. Pažymi, kad perkančioji organizacija gavusi informacijos, jog Pirkimo laimėtojo pasiūlymas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų buvo nepagrįstai pasyvi, kai turėjo veikti aktyviai ir kreiptis į trečiąjį asmenį, kad jis pagrįstų, jog siūloma sistema atitinka visus Techninės specifikacijos reikalavimus, o perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, kad Pirkimo laimėtojas bus pajėgus tinkamai įvykdyti sutartį. Nurodo, kad nors Pirkimo laimėtojas pateikė kainos pagrindimą / paaiškinimą, tačiau ieškovei kyla pagrįstų abejonių dėl kainos pagrindimo tinkamumo, kadangi Pirkimo laimėtojo pasiūlytas įkainis yra nepagrįstas ir neatitinka rinkoje egzistuojančių kainų.

9024.

91Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, patvirtinančius atitikimą techninės specifikacijos nuostatas, todėl konstatavo, jog ieškovė neturi pagrindo ginčyti trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, remdamasi kriterijais, kurių nebuvo pirkimo sąlygose. Teismo vertinimu, mobiliosios programėlės sukūrimo data neturi reikšmės vertinant trečiojo asmens pasiūlymą, kadangi svarbu tai, kad trečiasis asmuo pasiūlymo pateikimo metu turėjo techninę galimybę sukurti reikiamų savybių turinčią programėlę. Teismas taip pat konstatavo, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina nėra neįprastai maža pagal VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus kriterijus, o ieškovė nenurodė priežasčių, numatytų VPĮ 57 straipsnio 3 ar 4 dalyse, dėl kurių perkančioji organizacija privalėjo atmesti UAB „Infoside“ pasiūlymą dėl neįprastai mažos kainos.

9225.

93Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, pažymi, kad priešingai nei skundžiamame sprendime konstatavo pirmosios instancijos teismas, perkančioji organizacija, turėdama informacijos, jog galimai Pirkimo laimėtojas neatitinka techninės specifikacijos reikalavimų, turi veikti aktyviai ir, nepaisant to, kad tiekėjai neprivalėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimų, turėjo papildomai kreiptis į trečiąjį asmenį dėl tokių įrodymų pateikimo. Be to, trečiojo asmens siūloma sistema turėjo atitikti visus techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus pasiūlymo pateikimo dienai, o iš trečiojo asmens pateiktų dokumentų nėra aišku, kad jo siūloma sistema pasiūlymo pateikimo dieną turėjo visus būtinus parametrus. Pažymi, kad ieškovės pateikti įrodymai patvirtina, jog pasiūlymo pateikimo metu Pirkimo laimėtojas neturėjo sukūręs mobiliosios programėlės, o ją sukūrė tik 2019 m. gegužės 27 d., t. y. jau po pasiūlymo pateikimo dienos. Apeliantė taip pat nurodo, kad trečiasis asmuo, atsakydamas į perkančiosios organizacijos prašymą, pateikė tik kainos pagrindimą, nepateikdamas jokių įrodymų, t. y. nurodė tik deklaratyvius įrodymus, kurie nepagrindžia pasiūlytų įkainių realumo, todėl trečiojo asmens kainos pagrindimas negali būti laikomas tinkamu. Dėl trečiojo asmens atitikimo / neatitikimo Pirkimo sąlygoms

9426.

95VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje. Techninėje specifikacijoje gali būti pateikiamos perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybės, susijusios ir su konkretaus prekių gamybos, paslaugų teikimo ar darbų atlikimo procesu ar metodu arba konkretaus kito gyvavimo ciklo etapo procesu, net jeigu šie veiksniai nėra susiję su fizinėmis perkamų prekių, paslaugų ar darbų ypatybėmis. Šios ypatybės turi būti susijusios su pirkimo objektu ir proporcingos perkamų prekių, paslaugų ar darbų vertei ir tikslams.

9627.

97Pirkimo sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad perkamų paslaugų savybės ir apimtys nustatytos techninėje specifikacijoje (Pirkimo sąlygų 1 priedas). Tiekėjo siūlomos paslaugos turi atitikti nurodytus reikalavimus. Taigi perkamų paslaugų savybės apibūdinamos pirkimo dokumentuose pateikiamoje techninėje specifikacijoje, o perkančiajai organizacijai yra suteikta teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie perkančiosios organizacijos nuomone yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties vykdymą.

9828.

99Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija siekia įsigyti transporto priemonių kontrolės ir stebėjimo sistemos su montavimu ir kontrolės sistemos palaikymo paslaugas. Kaip matyti iš pirkimo sąlygų turinio, atsakovas pirkimo sąlygų priede Nr. 1 Techninėje specifikacijoje esančioje lentelėje nustatė konkrečius reikalavimus perkamoms paslaugoms.

10029.

101Apeliantė tvirtina, kad perkančioji organizacija turėdama informacijos, jog galimai Pirkimo laimėtojas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų turėjo veikti aktyviai ir nepaisant to, kad tiekėjai neprivalėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitikimą Techninės specifikacijos reikalavimų, turėjo kreiptis į trečiąjį asmenį, tačiau elgėsi pasyviai. Pirmosios instancijos teismas laikė nepagrįstais tokius ieškovės argumentus ir juos atmetė, nurodydamas, kad nėra jokio pagrindo spręsti, jog Pirkimo laimėtojas neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų, nes Pirkimo sąlygos nereikalavo kartu su pasiūlymu pateikti įrodymus, patvirtinančius pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos nuostatas pasiūlymo pateikimo metu. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi byloje esančią medžiagą su tokia pirmosios instancijos teismo išvada sutinka ir jai pritaria.

10230.

103Pirkimo sąlygų 5.1 punkte nurodyta, kad pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas sutinka su šiomis pirkimo sąlygomis ir patvirtina, jog pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties vykdymui.

10431.

105Pirkimo sąlygų 5.9 punkte išvardinta kas sudaro pasiūlymą, t. y. pasiūlymas (parengtas pagal Pirkimo sąlygų 2 priedą); tiekėjų grupės, teikiančios pasiūlymą jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties kopija; tiekėjo kvalifikaciją įrodančių dokumentų, nurodytų šių Konkurso sąlygų 3 skyriuje, kopijos; įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus kopija.

10632.

107Iš to darytina išvada, kad perkančioji organizacija apsiribojo tiekėjų sutikimu su pirkimo sąlygomis ir patvirtinimu, jog pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, nereikalaudama, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu pateiktų veikiančią transporto priemonių kontrolės ir stebėjimo sistemą ar atskirus jos elementus.

10833.

109Trečiasis asmuo, kaip ir kiti tiekėjai, atsižvelgdamas į Pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus pateikė pasiūlymą be įrodymų, kurie patvirtintų pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos nuostatoms, nes to, kaip minėta, Pirkimo sąlygos nereikalavo. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad ieškovė negali ginčyti trečiojo asmens pasiūlymo pripažinimo laimėtoju, remdamasi kriterijais, kurių nebuvo Pirkimo sąlygose ir ji laikytina teisinga. Šiuo konkrečiu atveju perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo spręsti, jog yra būtinybė kreiptis į trečiąjį asmenį dėl pasiūlymo paaiškinimo (patikslinimo). Pažymėtina tai, kad trečiasis asmuo, atsakydamas į ieškovės procesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, tokius įrodymus pateikė pirmosios instancijos teismui. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi trečiojo asmens pateiktus teismui įrodymus, pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, kad nėra pagrindo spręsti, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų.

11034.

111VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis pateikė netikslius, neišsamius ar klaidingus dokumentus ar duomenis apie atitiktį pirkimo dokumentų reikalavimams arba šių dokumentų ar duomenų trūksta, perkančioji organizacija privalo nepažeisdama lygiateisiškumo ir skaidrumo principų prašyti kandidatą ar dalyvį šiuos dokumentus ar duomenis patikslinti, papildyti arba paaiškinti per jos nustatytą protingą terminą. Tikslinami, papildomi, paaiškinami ir pateikiami nauji gali būti tik dokumentai ar duomenys dėl tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimo, atitikties kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, tiekėjo įgaliojimas asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartis, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas ir dokumentai, nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina. Kiti tiekėjo pasiūlymo dokumentai ar duomenys gali būti tikslinami, pildomi arba aiškinami vadovaujantis šio įstatymo 55 straipsnio 9 dalimi.

11235.

113Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad perkančioji organizacija, radusi klaidų ar netikslumų tiekėjo pasiūlyme, turi pareigą kreiptis į tiekėją dėl pasiūlymo patikslinimo, paaiškinimo, klaidų ištaisymo, nes priešingai net ir mažiausia formali nurodytų dokumentų neatitiktis, nekeičianti jų turinio esmės, lemtų perkančiosios organizacijos pareigą visą tiekėjo pasiūlymą atmesti kaip neatitinkantį pirkimo sąlygų.

11436.

115Iš to darytina išvada, kad perkančioji organizacija privalo kreiptis į Konkurso dalyvį tik tuomet, kai jai kyla abejonių dėl pateikto pasiūlymo. Šiuo atveju perkančioji organizacija nenustatė būtinybės kreiptis į trečiąjį asmenį dėl pateikto pasiūlymo paaiškinimo ar prašyti pateikti įrodymus, kurie patvirtintų jo atitikimą techninėje specifikacijoje išvardintiems reikalavimams. Kaip minėta, Pirkimo sąlygose nebuvo nustatytas reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti ir jį pagrindžiančius įrodymus. Ieškovei pateikus perkančiajai organizacijai pretenziją, kurioje ji išdėstė, jos manymu, trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimo Konkurso sąlygoms argumentus, perkančioji organizacija juos išanalizavo, tačiau nenustatė jokių pasiūlymo trūkumų ar neaiškumų. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo konkrečiu atveju tokius perkančiosios organizacijos veiksmus nėra pagrindo vertinti kaip pasyvius, nes ji atliko visus būtinus veiksmus. Vien ieškovės pretenzijos pateikimas, nesudaro perkančiajai organizacijai pagrindo kreiptis į trečiąjį asmenį dėl pasiūlymo paaiškinimo / patikslinimo ar juo suabejoti, laikyti jį netinkamu. Būtinybė kreiptis į trečiąjį asmenį perkančiajai organizacijai atsirastų tuomet, kai pretenzijoje nurodyti pasiūlymo trūkumai, būtų pagrįsti. Šiuo gi atveju, perkančiajai organizacijai išnagrinėjus ieškovės pateiktą pretenziją, nekilo abejonių dėl Konkurso laimėtojo pateikto pasiūlymo, todėl vien dėl to, kad ieškovės manymu, trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka techninėje specifikacijoje įtvirtintiems reikalavimams, perkančiajai organizacijai neatsiranda pareiga vadovautis VPĮ 45 straipsnio 3 dalimi ir kreiptis į Konkurso laimėtoją.

11637.

117Apeliantė taip pat nurodo, kad tiekėjai turėjo siūlyti tokią sistemą, kuri pasiūlymo pateikimo dieną atitiktų visus reikalavimus ir turėtų tam tikras funkcijas. Tuo tarpu Pirkimo laimėtojo sistema neatitiko tam tikrų Techninės specifikacijos reikalavimų pasiūlymų pateikimo dieną. Be to, apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad mobiliosios programėlės sukūrimo data neturi reikšmės vertinant trečiojo asmens pasiūlymą ir pažymi, kad pasiūlymo pateikimo metu Pirkimo laimėtojas neturėjo sukūręs mobiliosios programėlės, o ją sukūrė tik 2019 m. gegužės 27 d., t. y. jau po pasiūlymo pateikimo dienos.

11838.

119Pirmosios instancijos teismas atmesdamas šiuos ieškovės argumentus nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlyto pirkimo objekto savybių įrodymai neturi reikšmės vertinant pasiūlymus, kadangi pagal pirkimo sąlygas tiekėjai šių įrodymų kartu su pasiūlymais neprivalėjo pateikti.

12039.

121Kaip minėta, perkančioji organizacija įsigyjamai prekei / paslaugai keliamus reikalavimus nurodo pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje. VPĮ griežtai apibrėžia tiek pasiūlymų pateikimo terminus (VPĮ 40 straipsnio 1 dalis), tiek pasiūlymų tikslinimo, papildymo arba paaiškinimo galimybes (VPĮ 45 straipsnio 3 dalis, 55 straipsnio 9 dalis), todėl iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjui kyla pareiga pateikti visus dokumentus ir kitus įrodymus, kuriais grindžiamas siūlomos prekės atitikimas techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams.

12240.

123Byloje nustatyta ir šalys to neginčija, kad šiuo konkrečiu atveju perkančioji organizacija nereikalavo Pirkimo dalyvių pateikti įrodymus, patvirtinančius jų atitikimą techninėje specifikacijoje išvardintiems reikalavimams. Veikiančios programėlės ir kitų pirkimo objekto elementų perdavimas perkančiajai organizacijai turėjo įvykti ne kartu su pasiūlymo pateikimu, o per pirkimo sutartyje numatytą terminą. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad vertinant pasiūlymus neturi reikšmės ar trečiojo asmens pasiūlyta sistema jau pasiūlymo pateikimo metu turėjo visus parametrus nustatytus techninėje specifikacijoje. Dėl neįprastai mažos kainos

12441.

125Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo jurisprudenciją dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos ir jos pagrindimą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-181/2012; 2013 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013; 2015 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122-690/2015), laikosi nuoseklios praktikos, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 57 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Toks reikalavimas įstatyme įtvirtintas, siekiant užtikrinti tiek perkančiosios organizacijos, kuri gali įsitikinti pasiūlymo pagrįstumu, realumu ir tiekėjo pasirengimu įvykdyti pirkimo sutartį, tiek tiekėjo, kuriam suteikiama galimybė pateikti paaiškinimus ir taip įrodyti savo pasiūlymo pagrįstumą, teises.

12642.

127Reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą įgyvendinamas taikant rungimosi principą. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad rungimosi principas ir tiekėjo apsaugai nuo neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų nustatytos neįprastai mažos kainos procedūros suponuoja ne tik perkančiosios organizacijos pareigą prašyti ir vėliau objektyviai vertinti tiekėjo pateiktus neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo dokumentus, tačiau, tikintis pasiūlymo pripažinimo pagrįstu, įpareigoja ir tiekėją aktyviai bendradarbiauti su perkančiąja organizacija, vykdyti jos reikalavimus, pateikti visus prašomus paaiškinimus ar dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2013).

12843.

129Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų konstatuoti, koks neįprastai mažos kainos pagrindimas yra (ne) pakankamas, taip pat nenustato, kokius konkrečius veiksmus (be savo pačios vertinimo) papildomai privalėtų atlikti perkančioji organizacija tiekėjo pateikto pagrindimo pagrįstumui patikrinti (pvz., skirti ekspertizę), kiek detaliai turi būti tikrinami neįprastai mažos kainos pagrindimo skaičiuotės atskiri elementai ir jų atitikimas teisės aktų reikalavimams. Neįprastai mažos kainos pagrįstumo ir jį patvirtinančių įrodymų įvertinimas yra perkančiosios organizacijos diskrecijos teisė, nes būtent ji turi įvertinti, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina bus pakankama viešojo pirkimo sutarties tinkamam įvykdymui (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2202/2012; 2017 m. gegužės 12 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2A-689-180/2017).

13044.

131Taigi, ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 57 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina, nustatant, ar ji: 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, nustatė, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010; 2016 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-570-469/2016).

13245.

133Šiuo atveju nėra ginčo dėl to, kad Pirkimo laimėtojo bendra pasiūlymo kaina nėra vertinama kaip neįprastai maža pagal VPĮ 57 straipsnio 1 dalį. Tačiau apeliantė nuosekliai įrodinėjo, kad ne pati pasiūlymo kaina, kaip tokia, bet atskiros sudedamosios pasiūlytos kainos dalys laikytinos neįprastai mažomis.

13446.

135Apeliaciniame skunde pažymi, kad trečiasis asmuo nurodė, jog mėnesinis mokestis už vieną stebimą objektą sudaro – 3 Eur be PVM. Tuo tarpu paslaugos mėnesio įkainis įprastai rinkoje siekia 4 – 5 Eur be PVM. Apeliantės vertinimu, trečiasis asmuo pateikęs kainos pagrindimą, nurodė išimtinai deklaratyvius teiginius, nepateikdamas galutinės kainos, jos sudedamųjų dalių detalizacijos, kainą patvirtinančių duomenų / įrodymų.

13647.

137VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija reikalauja, jog dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų, darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą arba sąnaudas, jeigu jos atrodo neįprastai mažos. Pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina arba sąnaudos visais atvejais turi būti laikomos neįprastai mažomis, jeigu jos yra 30 ir daugiau procentų mažesnės už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų arba sąnaudų aritmetinį vidurkį.

13848.

139Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme nurodytą darbų ar jų sudedamųjų dalių kainą, jei ji atrodo neįprastai maža (VPĮ 57 straipsnio 1 dalis). Perkančioji organizacija, siekdama, kad neįprastai mažos kainos ar sąnaudos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą arba sąnaudas pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, įskaitant kainos ar sąnaudų sudedamąsias dalis ir skaičiavimus (VPĮ 57 straipsnio 2 dalis). Kaip minėta, atsakovas paprašė trečiojo asmens pagrįsti pasiūlyme nurodytą kainą, t. y. trečiojo asmens buvo prašoma pagrįsti ne visą pasiūlymo kainą, o tik vieną iš jo sudedamųjų dalių. Todėl trečiasis asmuo neprivalėjo pateikti tokio lygio kainos pagrindimo, kokį turėtų pateikti, teikdamas viso pasiūlymo neįprastai mažos kainos pagrindimą.

14049.

141Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens pateikto pasiūlymo kainos nėra pagrindo laikyti neįprastai maža, nes jo pasiūlyta kaina yra tik 15 proc. mažesnė nei kitų tiekėjų pasiūlytų kainų aritmetinis vidurkis. Tačiau bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas įvertinęs pateiktus pasiūlymus, paprašė trečiojo asmens pagrįsti Pirkimo sąlygų 2 priedo 1 lentelės „Transporto stebėjimo ir kontrolės įranga su montavimu / išmontavimu“ 4 stulpelyje „Kaina su PVM, Eur „už vieną“ ir 7 stulpelyje „Suma su PVM, Eur“ 1.1, 1.2, 1.3 ir 1.4 eilutėse nurodytas kainas, kurios yra mažos. Pastarasis pateikė pagrindimą, kurį atsakovas įvertino kaip tinkamą.

14250.

143VPĮ 57 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad būtent perkančioji organizacija nurodo, kokių papildomų duomenų jai iš tiekėjo reikia ir kokiu būdu tiekėjas privalo pagrįsti savo pasiūlymo kainą. Bylos duomenimis, atsakovas, prašydamas trečiojo asmens pagrįsti pasiūlyme nurodytą įkainį, nurodė, jog neįprastai mažą kainą leidžiama grįsti pateikiant reikalingas pasiūlymo detales, skaičiavimais ir kt. Trečiasis asmuo paaiškinime dėl įkainio pagrindimo nurodė, kad pirkimo apimtis įvertino tinkamai, kainas pasiūlė atsakingai. Paaiškino, kad pasilieka sau teisę kai kurias paslaugas pasiūlyti žemesnėmis nei rinkos kainomis, jog užimti didesnę rinkos dalį ir planuoti plėtrą bei išdėstė kitus argumentus kodėl nustatė žemesnius įkainius. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas trečiojo asmens paaiškinimus (pagrindimą) vertino pakankamais ir tinkamais siūlomos kainos realumui įsitikinti. Tai, kad trečiojo asmens pagrindimas yra pakankamas sutiko ir pirmosios instancijos teismas, su tuo sutinka ir apeliacinės instancijos teismas.

14451.

145Teisėjų kolegijos manymu, trečiasis asmuo pateikė atsakovui tokios apimties kainos pagrindimą, kurį jis laikė tinkamu. Tai, kad trečiasis asmuo, pagrįsdamas įkainį nepateikė papildomų duomenų ar skaičiavimu, nesudaro pagrindo laikyti, jog jo pagrindimas yra netinkamas ir negali būti vertinamas. Išanalizavus byloje esančio trečiojo asmens pagrindo turinį, taip pat jo paaiškinimus, kad jis įvertino Pirkimo apimtis ir sąmoningai pasiūlė mažesnius įkainius, tikslu įsitvirtinti rinkoje ir plėsti savo verslą, Perkančioji organizacija neturėjo pagrindo suabejoti pasiūlyme pateikta kaina. Atsakovas prašė pagrįsti vienos iš pasiūlymo dalių kainą, todėl trečiasis asmuo neprivalėjo kiekvienam pasiūlyme nurodytam įkainiui paskaičiuoti visas paslaugai suteikti tenkančias išlaidas. Neįprastai mažos kainos pagrindimas negali būti identiškas neįprastai mažo tarpinio įkainio, kuris sudaro tik dalį viso pasiūlymo kainos, pagrindimui. Juo labiau kad trečiojo asmens pasiūlymas visa apimtimi nėra pripažintas neįprastai mažos kainos.

14652.

147Vien tik deklaratyvūs ieškovės teiginiai, kad trečiojo asmens pasiūlyta kaina iš esmės yra netinkama, nes yra mažesnė už kitų tiekėjų pateiktų pasiūlymų kainą, nesudaro pagrindo spręsti, jog už tokią kainą paslaugos negalės būti suteiktos tinkamai. Pažymėtina, kad tiekėjas, pasiūlęs kainą, prisiima riziką įvykdyti sutartį už tokią kainą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad tiekėjas pirkimo sutartimi gali siekti ne vien tik piniginės ar tiesioginės finansinės naudos, o turėti tikslą didinti konkurencingumą ar savo žinomumą, siekti patekti į tam tikrą rinką ir iš pirkimo sutarties vykdymo gauti netiesioginių pajamų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-216/2010).

14853.

149Atsižvelgdama į minėtą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija daro išvadą, kad, kilus ginčui, teismas turėjo įvertinti ir nustatyti, ar perkančioji organizacija turėjo realią galimybę, remiantis faktiniais duomenimis, įsitikinti, jog trečiojo asmens pasiūlymo kaina yra pagrįsta ir reali, o trečiajam asmeniui pateikus pagrindimą, kad jo pasiūlyta kaina iš tiesų yra reali, pagrįstai ieškovės ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

15054.

151Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad trečiojo asmens pateiktas pasiūlymo dalies įkainio pagrindimas ginčo atveju yra pakankamas, jis atitiko atsakovo prašymą, juo labiau kad trečiasis asmuo grindė tik vienos iš pasiūlyme nurodytos dalies įkainį. Viešųjų pirkimų bylose galioja bendra įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė – šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti. Vadovaujantis pirmiau išdėstytais argumentais, teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantė neįrodė, jog trečiojo asmens pasiūlyta kaina yra nereali ir nepagrįsta bei, kad trečiasis asmuo pasiūlyta kaina nesugebės šių paslaugų teikti. Tokiu būdu nepagrįsti apeliantės argumentai dėl trečiojo asmens pasiūlymo atmetimo VPĮ 57 straipsnyje numatytais pagrindais. Dėl teismo sprendimo netinkamo motyvavo

15255.

153Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai motyvavo priimtą sprendimą, nes: 1) lygindamas apeliantės ir Pirkimo laimėtojo pasiūlymo kainas, nurodė klaidingą Pirkimo laimėtojo pasiūlymo kainą, dėl ko netinkamai apskaičiavo ir tiekėjų kainų skirtumą; 2) sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyta išvada dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo yra visiškai nesusijusi su nagrinėjama civiline byla; 3) teismas nevertino visų ieškovės argumentų, susijusių su Pirkimo laimėtojo atitikimu Techninės specifikacijos reikalavimams; 4) nors ieškovė pateikė detalius argumentus dėl Pirkimo laimėtojo pasiūlytų neįprastai mažų įkainių, teismas konstatavo, jog ieškovė nenurodė jokių objektyvių priežasčių.

15456.

155Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatymo pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktika dėl įrodinėjimo taisyklių taikymo išplėtota ir išsami. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011; 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011; ir kt.). Vertindamas įrodymus, teismas turi įvertinti kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę ir iš įrodymų viseto daryti išvadas, jog tam tikri faktai egzistavo arba neegzistavo, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokias išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011). Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą civilinio proceso tvarka teismas konstatuoja tais atvejais, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010). Kitaip tariant, faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Iš apeliacinio skundo turinio matyti, kad apeliantė nesutinka su teismo pateiktu įrodymų vertinimu ir tiesiog pareiškė savo nuomonę dėl tų pačių įrodymų vertinimo ir siekia, jog jais remiantis būtų padarytos kitokios išvados, nei padarė pirmosios instancijos teismas. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai, kad pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi ieškovė, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas yra nepagristas, ar to, kad teismas nevisapusiškai įvertino bylos aplinkybes.

15657.

157Teismo pareiga motyvuoti sprendimą nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalies 4 punkte. Teismo sprendimo motyvavimo svarbą yra pabrėžęs ir Europos Žmogaus Teisių Teismas, nurodęs, kad sprendimo motyvavimas yra būtinas, norint parodyti, kad bylos šalys buvo išklausytos ir teisingumas įvykdytas atidžiai (žr. H. v. Finland, no. 4968/99, par. 30, 27 September 2001). Teismas privalo pateikti sprendimo motyvus, kad sudarytų galimybę bylos šalims efektyviai pasinaudoti teise į apeliaciją. Tačiau teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr. V. de H. v. Netherlands, judgment of 19 April 1994, Series A n. 288, p. 20, par. 61). Neišsamūs motyvai reiškia CPK normų pažeidimą, tačiau šis pažeidimas vertintinas viso sprendimo kontekste. Pagrindas konstatuoti absoliutų teismo sprendimo negaliojimą yra tik esminis proceso teisės normų pažeidimas, be to, kai šis pažeidimas galėjo turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą. Jeigu nenustatoma kitų apeliacijos pagrindų, tai teismo sprendimas neturėtų būti naikinamas vien dėl to, kad jo motyvai nepakankamai išsamūs, o visa bylos medžiaga leidžia daryti išvadą apie tai, kokiais teisiniais argumentais vadovaudamasis teismas priėmė sprendimą. Sprendime nebūtina pasisakyti dėl kiekvieno įrodymo, kai jie įvertinti, pasisakant dėl jų viseto, išdėstyto atskiromis grupėmis.

15858.

159Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas sprendime klaidingai nurodė Pirkimo laimėtojo pasiūlymo kainą, šiuo atveju nėra esminė, todėl negali būti pagrindu pripažinti sprendimą dėl to nepagrįstu ir jį naikinti. Be to, teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad 2020 m. vasario 5 d. pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį, kuria ištaisė rašymo apsirikimą skundžiamame sprendime, iš jo pašalindamas rezoliucinės dalies antrąją pastraipą, kaip nesusijusią su nagrinėjama byla. Dėl bylos procesinės baigties

16059.

161Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes bei tinkamai aiškino VPĮ nuostatas, dėl ko priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio naikinti, vadovaujantis apeliacinio skundo argumentais, nėra jokio teisinio pagrindo, todėl ieškovės apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. sprendimas paliekamas nepakeistu. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

16260.

163CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas.

16461.

165Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB „Fleet Complete Lietuva“ nepriteisiamos (CPK 93, 98 straipsniai).

16662.

167Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Infoside“ neprašė priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

168Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 331 straipsniu,

Nutarė

169Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Fleet Complete... 8. 2.... 9. Nurodė, kad atsakovas vykdo mažos vertės viešąjį pirkimą „Transporto... 10. 3.... 11. 2019 m. kovo 19 d. perkančioji organizacija raštu Nr. (7.3)-AD5-4872 „Dėl... 12. 4.... 13. Perkančioji organizacija priimdama, vertindama ir pripažindama trečiojo... 14. 5.... 15. Ieškovė pažymi, kad Pirkimo laimėtojas neatitinka Techninės specifikacijos... 16. 6.... 17. Nurodė, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyti įkainiai yra neįprastai... 18. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 19. 7.... 20. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 20 d. sprendimu ieškovės ieškinį... 21. 8.... 22. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo... 23. 9.... 24. Ieškovė nėra pateikusi ir įdiegusi atsakovui savo siūlomos transporto... 25. 10.... 26. Nėra pagrindo reikalauti, kad kartu su pasiūlymu būtų pateikti įrodymai,... 27. 11.... 28. Ieškovė turėjo teisę ginčyti Pirkimo sąlygas, jei manė, kad sąlygos... 29. 12.... 30. Trečiasis asmuo atsakydamas į ieškovės procesinių dokumentų argumentus,... 31. 13.... 32. Pasisakydamas dėl ieškovės argumentų, kad trečiojo asmens pasiūlymo kaina... 33. 14.... 34. Trečiasis asmuo paaiškino, kad mažų kainų priežastis – atliekamos... 35. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 36. 15.... 37. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB „Fleet Complete Lietuva“ prašo Vilniaus... 38. 15.1.... 39. Teismas netinkamai, nukrypdamas nuo VPĮ 55 straipsnio 9 dalies normos turinio... 40. 15.2.... 41. Aplinkybė, kad tiekėjai kartu su pasiūlymu neturėjo pateikti įrodymų,... 42. 15.3.... 43. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Pirkimo sąlygose nebuvo įtvirtintas... 44. 15.4.... 45. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija buvo nepagrįstai pasyvi, kadangi... 46. 15.5.... 47. Tiek ieškovės, tiek Pirkimo laimėtojo siūloma sistema turėjo atitikti... 48. 15.6.... 49. Iš Techninėje specifikacijoje suformuotų reikalavimų, tiekėjai teikdami... 50. 15.7.... 51. Ieškovė byloje įrodinėjo, kad ne pati pasiūlymo kaina, kaip tokia, bet... 52. 15.8.... 53. Perkančioji organizacija siekė, kad pirkimo laimėtojas pateiktų ne tik... 54. 15.9.... 55. Perkančioji organizacija išimtinai formaliai ir netinkamai vertino trečiojo... 56. 15.10.... 57. Iš teismo sprendimo visiškai nėra aišku kokius argumentus ir įrodymus... 58. 16.... 59. Atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos... 60. 16.1.... 61. Nustatant pasiūlymų eilę ir skelbiant Pirkimo laimėtoją atsakovui dėl... 62. 16.2.... 63. Nėra pagrindo reikalauti, kad kartu su pasiūlymu būtų pateikti įrodymai... 64. 16.3.... 65. Veikiančios programėlės ir kitų pirkimų objekto elementų perdavimas... 66. 16.4.... 67. Trečiojo asmens siūloma kaina yra 15 proc. mažesnė už apskaičiuotą... 68. 16.5.... 69. Ieškovė nesutikdama su atsakovo išvadomis, turėjo pateikti ne bendro... 70. 17.... 71. Trečiasis asmuo UAB „Infoside“ atsiliepime į apeliacinį skundą prašo... 72. 17.1.... 73. Apeliantė savaip interpretuodama Pirkimo Techninės specifikacijos 2 punktą... 74. 17.2.... 75. Mobilios programėles yra sukuriamos t. y. suprogramuojamos ir tik vėliau... 76. Teisėjų kolegija... 77. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 78. 18.... 79. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 80. 19.... 81. Nustatyta, kad atsakovas Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos... 82. 20.... 83. 2019 m. kovo 19 d. perkančioji organizacija informavo tiekėjus apie sudarytą... 84. 21.... 85. 2019 m. kovo 26 d. ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją,... 86. 22.... 87. 2019 m. balandžio 3 d. perkančioji organizacija informavo ieškovę, kad... 88. 23.... 89. Ieškovė pareiškusi ieškinį tvirtino, kad Pirkimo laimėtojo pasiūlymas... 90. 24.... 91. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį nurodė, kad Pirkimo... 92. 25.... 93. Apeliantė nesutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis, pažymi, kad... 94. 26.... 95. VPĮ 37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkamų prekių, paslaugų ar... 96. 27.... 97. Pirkimo sąlygų 2.2 punkte nurodyta, kad perkamų paslaugų savybės ir... 98. 28.... 99. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija siekia įsigyti transporto... 100. 29.... 101. Apeliantė tvirtina, kad perkančioji organizacija turėdama informacijos, jog... 102. 30.... 103. Pirkimo sąlygų 5.1 punkte nurodyta, kad pateikdamas pasiūlymą, tiekėjas... 104. 31.... 105. Pirkimo sąlygų 5.9 punkte išvardinta kas sudaro pasiūlymą, t. y.... 106. 32.... 107. Iš to darytina išvada, kad perkančioji organizacija apsiribojo tiekėjų... 108. 33.... 109. Trečiasis asmuo, kaip ir kiti tiekėjai, atsižvelgdamas į Pirkimo sąlygose... 110. 34.... 111. VPĮ 45 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad, jeigu kandidatas ar dalyvis... 112. 35.... 113. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad perkančioji organizacija,... 114. 36.... 115. Iš to darytina išvada, kad perkančioji organizacija privalo kreiptis į... 116. 37.... 117. Apeliantė taip pat nurodo, kad tiekėjai turėjo siūlyti tokią sistemą,... 118. 38.... 119. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas šiuos ieškovės argumentus nurodė,... 120. 39.... 121. Kaip minėta, perkančioji organizacija įsigyjamai prekei / paslaugai keliamus... 122. 40.... 123. Byloje nustatyta ir šalys to neginčija, kad šiuo konkrečiu atveju... 124. 41.... 125. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas teisės taikymo ir aiškinimo... 126. 42.... 127. Reikalavimas pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą įgyvendinamas... 128. 43.... 129. Teisės aktai nenustato kriterijų, kuriais remiantis, galima būtų... 130. 44.... 131. Taigi, ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos... 132. 45.... 133. Šiuo atveju nėra ginčo dėl to, kad Pirkimo laimėtojo bendra pasiūlymo... 134. 46.... 135. Apeliaciniame skunde pažymi, kad trečiasis asmuo nurodė, jog mėnesinis... 136. 47.... 137. VPĮ 57 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad perkančioji organizacija... 138. 48.... 139. Perkančioji organizacija gali pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų pasiūlyme... 140. 49.... 141. Nagrinėjamu atveju trečiojo asmens pateikto pasiūlymo kainos nėra pagrindo... 142. 50.... 143. VPĮ 57 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad būtent perkančioji organizacija... 144. 51.... 145. Teisėjų kolegijos manymu, trečiasis asmuo pateikė atsakovui tokios apimties... 146. 52.... 147. Vien tik deklaratyvūs ieškovės teiginiai, kad trečiojo asmens pasiūlyta... 148. 53.... 149. Atsižvelgdama į minėtą kasacinio teismo praktiką, teisėjų kolegija daro... 150. 54.... 151. Išdėstytos aplinkybės suponuoja išvadą, kad trečiojo asmens pateiktas... 152. 55.... 153. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai motyvavo priimtą... 154. 56.... 155. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys... 156. 57.... 157. Teismo pareiga motyvuoti sprendimą nustatyta CPK 270 straipsnio 4 dalies 4... 158. 58.... 159. Aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas sprendime klaidingai nurodė... 160. 59.... 161. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 162. 60.... 163. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 164. 61.... 165. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, bylinėjimosi išlaidos... 166. 62.... 167. Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Infoside“ neprašė priteisti iš... 168. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 169. Vilniaus apygardos teismo 2020 m. sausio 20 d. sprendimą palikti nepakeistą....