Byla 2S-1294-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Petro Jaržemskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Interio“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-6676-574/2010 pagal ieškovo UAB „Interio“ ieškinį atsakovui UAB „Gaumina“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UAB „Interio“ 2010-04-09 pateikė ieškinį, prašydamas:

41) taikyti restituciją ir priteisti 19765 Lt, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas;

52) taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovui UAB „Gaumina“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, atitinkančias ieškinio sumą. Nurodė, kad 2006-08-31 tarp UAB „Interio“ ir UAB „Gaumina“ (rangovo) buvo sudaryta sutartis Nr. G-2006-043 (toliau - Sutartis). Pagal Sutarties 2.1 p. rangovas įsipareigojo atlikti užsakyme bei kituose prieduose numatytus darbus arba suteikti numatytas paslaugas numatytais terminais už užsakyme bei kituose Sutarties prieduose nurodytą kainą, o klientas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. 2007-06-11 UAB „Gaumina“ ir UAB „Interio“ pasirašė užsakymą Nr. G-2006-043-U2. Pagal užsakymo 1.1 p. užsakymo objektas buvo UAB „Interio“ interneto svetainės dizaino sukūrimas. Pagal užsakymo 1.2 p. darbų atlikimo terminas buvo numatytas iki 2007-08-15. Be to, pagal užsakymo 8.2 p. po darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo rangovas perduoda interneto svetainės projektą užsakovui naudotis. UAB „Gaumina“ nesukūrė tokio pobūdžio ir tokios kokybės produkto, dėl kurio šalys tarėsi bei neperdavė darbų. Sutarties galiojimo laikotarpiu UAB „Interio“ buvo perdavusi rangovui 19765 Lt užmokesčio už būsimus darbus. Ieškovas, atsižvelgdamas į faktą, kad UAB „Gaumina“ neįvykdė pagrindinės Sutarties 2.1 p. ir užsakymo 2.1.1 p. nustatytas prievolės, t.y. neparengė tinkamo interneto svetainės projekto ir jo neperdavė užsakovui UAB „Interio“, nusprendė ją nutraukti. Pagal Sutarties 7.5 p. kiekviena šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį vienašališkai, pranešdama kitai šaliai raštiškai prieš 14 dienų. Ginčo situacijoje teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, kadangi ieškinio suma yra pakankami didelė ir atsakovas gali imtis aktyvių nesąžiningų veiksmų, siekdamas išvengti teismo sprendimo vykdymo. Aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas. Teismas, taikydamas CPK 145 str. numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimo įvykdymui. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė galima (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinės bylose Nr. 2-127/2005, Nr. 2-105/2006, Nr. 2-613/2007). Laikinųjų apsaugos priemonių būtinybę pagrindžia ir ta aplinkybė, kad atsakovas nepripažįsta rangovo sumokėtą avansinę įmoką gavęs nepagrįstai, t.y. sąmoningai vengia grąžinti gautus pinigus (LR CK 6.37 str., 6.38 str. 1 d., 6.145 str., 6.210 str., 6.221 str. 1 d., 6.222 str. 1 d.).

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-04-16 nutartimi nutarė ieškovo UAB „Interio“ reikalavimui užtikrinti areštuoti atsakovui UAB „Gaumina“ priklausantį nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą 19765 Lt sumai, uždraudžiant juo disponuoti, nedraudžiant valdyti ir naudotis. Nesant pakankamai nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuoti pinigines lėšas ar turtines teises, priklausančias atsakovui ir esančias pas jį ar trečiuosius asmenis 19765 Lt sumai, leidžiant piniginių lėšų, esančių areštuotoje sąskaitoje, išmokėjimą atsiskaitymams su ieškovu, taip pat privalomiesiems mokesčiams į valstybės biudžetą bei darbo užmokesčiui sumokėti (CPK 144 str., 148 str.).

7Atsakovas UAB „Gaumina“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-04-16 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodė, kad atsakovas yra viena didžiausių Lietuvoje interneto paslaugų ir projektų kūrimo įmonių, veikianti nuo 1998 m. Pridedami balansai bei pelno (nuostolių) ataskaita įrodo, kad atsakovo veikla yra sėkminga ir pelninga.

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-05-03 nutartimi atsakovo UAB „Gaumina“ atskirąjį skundą patenkino ir nutarė panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-04-16 nutartį, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - atsakovui UAB „Gaumina“ priklausančio nekilnojamojo ar kilnojamojo turto areštas 19765 Lt sumai, uždraudžiant juo disponuoti, nedraudžiant valdyti ir naudotis, bei nesant pakankamai nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovui ir esančių pas jį ar trečiuosius asmenis areštą 19765 Lt sumai, leidžiant piniginių lėšų, esančių areštuotoje sąskaitoje, išmokėjimą atsiskaitymams su ieškovu, taip pat privalomiesiems mokesčiams į valstybės biudžetą bei darbo užmokesčiui sumokėti. Teismas, sutikdamas su apelianto argumentu, nurodė, kad, taikant laikinąsias apsaugos priemones, reikalavimo dydis žiūrimas ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgiant į konkretaus atsakovo finansines galimybes. Pagal teismų praktiką, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios turtui prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, t.y. taikant šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ar ne (Lietuvos apeliacinio teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 2-532/2007, Nr. 2-81/2007, Nr. 2-51/2008). Teismas šioje byloje vertino, ar reikalavimo suma yra didelė šiam atsakovui, ir iš atsakovo pateikto 2009 m. gruodžio 31 d. balanso nustatė, kad atsakovas turi turto už 2267703 Lt. Teismas pažymėjo, kad 2009-12-31 pelno (nuostolių) ataskaita patvirtino, kad atsakovas veikia pelningai, iš atsakovo sąskaitų išrašo taip pat matyti, kad jos banko sąskaitose esamų piniginių lėšų yra pakankamai teismo sprendimo įvykdymui tuo atveju, jei ieškovo reikalavimai būtų patenkinti. Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui (CPK 144 str. - 151 str.).

9Ieškovas UAB „Interio“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-05-03 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovui UAB „Gaumina“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises ieškinio sumai 19765 Lt. Apeliantas nurodė, kad atsakovas neginčijo vienašalio sutarties nutraukimo ir teisme iki šiol nėra pareiškęs jokių reikalavimų dėl vienašališko sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu. Dėl šios priežasties sutartis Nr. G-2006-043 turėtų būti laikoma nutraukta. Tai sukelia tam tikras teisines pasekmes. Kai sutartis nutraukta, šalis gali reikalauti grąžinti jai viską, ką yra perdavusi kitai šaliai, vykdydama sutartį, jeigu ji tuo pat metu grąžina kitai šaliai visą tai, ką buvo iš pastarosios gavusi. Iš Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-05-03 nutartyje pateiktų argumentų ir faktinių aplinkybių negalima daryti išvados, kad galimam teismo sprendimo įvykdymui nėra grėsmės. Turėtų būti kritiškai vertinamas atsakovo UAB „Gaumina“ pateiktas finansinių metų balansas. Įmonės balansas yra vienas iš daugelio finansinių dokumentų, iš kurių galima daryti tam tikras išvadas apie bendrovės finansinę būklė, tačiau ne vienintelis. Būtina atsižvelgti ir į bendrovės skolas bei kitokio pobūdžio finansinius įsipareigojimus. Banko sąskaitose esančių pinigų kiekis taip pat negali patvirtinti stabilios ir geros įmonės finansinės būklės. Vertinant grėsmės dydį ieškovui galimai palankiam sprendimui įvykdyti, yra būtina atsižvelgti ir įvertinti realią atsakovo finansinę padėtį, bet ne atskirus, tik atsakovui naudingus finansinius rodiklius. Net ir tuo atveju, jeigu ginčo nagrinėjimo metu atsakovas turi turto, tai savaime negarantuoja, jog teismui išsprendus ginčą iš esmės ir priėmus ieškovui galimai palankų sprendimą, bus įmanoma įvykdyti šį sprendimą. Net ir tais atvejais, kai atsakovai valdo didelės vertės turtą, nėra kliūtis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (Lietuvos apeliacinis teismas 2008-06-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-437/2008, 2008-11-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-920/2009, 2008-08-06 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Atsakovas UAB „Gaumina“ pateikė būtent tokius finansinius duomenis, iš kurių galima daryti išvadas apie trumpalaikį turtą, arba tokius finansinius duomenis iš kurių apskritai negalima daryti jokių išvadų apie tikrąją atsakovo finansinę padėtį. Ieškovo turtinė padėtis ir galimybė įvykdyti teismo sprendimą tiek dėl objektyvių, tiek dėl subjektyvių priežasčių vėlesniu bylos nagrinėjimo laikotarpiu gali keistis.

10Atsakovas UAB „Gaumina“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti. Atsakovas nurodė, kad kasacinis teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad teismas įvertino pateiktus įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatyto galios, išskyrus LR CPK numatytas išimtis. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad įrodinėjimas civiliniame procese turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų faktų buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo absoliučiai nėra abejonių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje 3K-3-304/2008, 2009-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-101/2009). Atsakovas kartu su atskiruoju skundu dėl laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo teismui pateikė dokumentus, kurie patvirtina, kad atsakovo finansinė padėtis yra labai gera ir nėra grėsmės galimam teismo sprendimo vykdymui. Remiantis suformuota Lietuvos teismų praktika, visi į bylą pateikti duomenys yra esminiai, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo klausimą. Argumentai, kad atsakovo finansinė padėtis gali pablogėti, pagrįsti prielaidomis, todėl negali būti vertinami, kaip įrodantys laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Ieškinio sumos dydis turi būti vertinamas proporcingai tiek ieškovo, tiek atsakovo finansinei padėčiai. Tada, kai yra įrodymų, jog reikalavimo suma konkrečiam asmeniui pagal jam priklausančio turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį, turimus įsipareigojimus nėra didelė, teismas neturi pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2006-06-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-320/2006, 2008-01-31 nutartis 2-82/2008). Vertinant atsakovo pajamas (virš 4000000 Lt), ieškinio suma (19765 Lt) nėra didelė.

11Vilniaus apygardos teismui ieškovas UAB „Interio“ 2010-11-16 pateikė paaiškinimus, pateikdamas antstolio Vytauto Mitkaus pažymą apie atsakovo UAB „Gaumina“ finansinę padėtį bei turimą turtą. Pagal antstolio V. Mitkaus 2010-05-14 pažymą, vykdant 2010-04-16 Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo vykdomąjį dokumentą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, buvo nustatyta, kad UAB „Gaumina“ nekilnojamojo turo neturi; įmonei priklauso automobilis SAAB 9-5 1998 gamybos metų ir kuris buvo įvertintas 7000 Lt; atsakovui priklauso sąskaitos bankuose, kuriose pažymos išdavimo dieną buvo tokios piniginės lėšos: AB bankas SNORAS – 0 Lt; AB SEB bankas -107390,10 Lt. Antstolis V. Mitkus 2010-11-08 išdavė naują pažymą, informuodamas, kad šiuo metu yra areštuotas atsakovui priklausantis turtas: automobilis SAAB 9-5 2000 m. gamybos, valst. Nr. ( - ) (12000 Lt); automobilis SAAB 9-5, valst. Nr. ( - ) (7000Lt); kredito įstaigos sąskaita (areštuota 765 Lt). Iš viso antstolis areštavo atsakovo UAB „Gaumina“ turto 19765 Lt sumai, kuri atitinka ieškinio sumą. Atsakovas VĮ „Registrų centras“ duomenimis nekilnojamojo turto neturi, areštuotoje skolininko sąskaitoje 2010-07-30 AB SEB banko duomenimis yra 800 Lt. Antstolio surinkta informacija suteikia tinkamą pagrindą konstatuoti, kad dėl atsakovui UAB „Gaumina“ nuosavybės teise priklausančio turto pobūdžio yra galima grėsmė dėl teismo sprendimo įvykdymo.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatymų leidėjas ne tik numatė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, bet ir šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tada, jeigu yra pagrindo, manyti, kad nesiėmus šių priemonių, teismo procesinio sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

14Tai, kad įstatymų leidėjas numatė galimybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nereiškia besąlygiško laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Asmuo, prašantis taikyti tokio pobūdžio laikinąsias apsaugos priemones, turi pagrįsti jų būtinumą.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas, kaip apeliacinė instancija, nėra saistomas Lietuvos apeliacinio teismo, kaip apeliacinės instancijos, formuojamos praktikos, nes teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

16Pažymėtina, kad ieškovas UAB „Interio“ nepateikė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui įrodymų, pagrindžiančių realią grėsmę dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo apsunkinimo.

17Aplinkybės, kad antstolis V. Mitkus 2010-11-08 išdavė naują pažymą, informuodamas, kad šiuo metu yra areštuotas atsakovui priklausantis turtas: automobilis SAAB 9-5 2000 m. gamybos, valst. Nr. ( - ) (12000 Lt); automobilis SAAB 9-5, valst. Nr. ( - ) (7000Lt); kredito įstaigos sąskaita (areštuota 765 Lt), atsakovas VĮ „Registrų centras“ duomenimis nekilnojamojo turto neturi, areštuotoje skolininko sąskaitoje 2010-07-30 AB SEB banko duomenimis yra 800 Lt, neturi teisinės reikšmės skundžiamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, nes teisėjų kolegija vertina tuos duomenis, kuriuos turėjo pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2010-05-03 nutartį. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui.

18Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas nepateikė duomenų, sudarančių teisinį pagrindą taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nes šiuo atveju reikalinga užtikrinti šalių interesų pusiausvyrą, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimą.

19Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo, nes skundžiamoje nutartyje yra objektyviai ir teisingai įvertintos aplinkybės, teisiškai reikšmingos sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių klausimą. Kolegija pažymi, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nereiškia ieškovo interesų pažeidimo, nes ieškovas neįrodė realios grėsmės dėl teismo procesinio sprendimo įvykdymo apsunkinimo.

20Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis, civilinė byla Nr. 2-6676-574/2010 pagal ieškovo UAB „Interio“ atsakovui UAB „Gaumina“ dėl skolos priteisimo sujungta su civiline byla Nr. 2-1143-433/2010 pagal UAB „Gaumina“ ieškinį UAB „Interio“ dėl skolos priteisimo, kurioje Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2009-10-21 nutartimi nutarė UAB „Gaumina“ naudai areštuoti UAB „Interio“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą 27140,09 Lt vertės, o jo nesant pakankamai - ir pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, uždraudžiant juo disponuoti, išskyrus naudojimą atsiskaitymui su ieškovu pagal šioje byloje pareikštą ieškinį bei leidžiant atsakovui atsiskaityti su darbuotojais, valstybės biudžetu ir atlikti privalomojo socialinio draudimo įmokas. Tai, kad šiuo atveju skundžiama nutartis paliekama nepakeista, neužkerta kelio UAB „Interio“ kreiptis laikinųjų apsaugos priemonių klausimu civilinėje byloje Nr. 2-1143-433/2010, kurioje bus nagrinėjami ne tik UAB „Gaumina“ reikalavimai, pareikšti UAB „Interio“ dėl skolos priteisimo, bet ir UAB „Interio“ reikalavimai, pareikšti UAB „Gaumina“.

21Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų apeliacijos objektui, kadangi jie yra bendro pobūdžio samprotavimai. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų kolegija nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 2 str., 5 str., 7 str., 144 str. –150 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 320 str., 328 str., 334 str., 338 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atskirasis skundas atmetamas, apeliantas turi pareigą atlyginti 8,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (b.l. 39) apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai (CPK 92 str., 96 str.).

22Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

23Palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartį nepakeistą.

24Priteisti iš UAB „Interio“ valstybės naudai 8,40 Lt (aštuonis litus 40 ct) bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UAB „Interio“ 2010-04-09 pateikė ieškinį, prašydamas:... 4. 1) taikyti restituciją ir priteisti 19765 Lt, 8,28 procentų dydžio metines... 5. 2) taikyti laikinąsias apsaugos priemones, areštuojant atsakovui UAB... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-04-16 nutartimi nutarė ieškovo UAB... 7. Atsakovas UAB „Gaumina“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010-05-03 nutartimi atsakovo UAB... 9. Ieškovas UAB „Interio“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas... 10. Atsakovas UAB „Gaumina“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą,... 11. Vilniaus apygardos teismui ieškovas UAB „Interio“ 2010-11-16 pateikė... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 14. Tai, kad įstatymų leidėjas numatė galimybę taikyti laikinąsias apsaugos... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad Vilniaus apygardos teismas, kaip apeliacinė... 16. Pažymėtina, kad ieškovas UAB „Interio“ nepateikė nei pirmosios, nei... 17. Aplinkybės, kad antstolis V. Mitkus 2010-11-08 išdavė naują pažymą,... 18. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad ieškovas nepateikė duomenų,... 19. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra duomenų dėl pirmosios... 20. Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenimis,... 21. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų... 22. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 p., kolegija... 23. Palikti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. gegužės 3 d. nutartį... 24. Priteisti iš UAB „Interio“ valstybės naudai 8,40 Lt (aštuonis litus 40...