Byla 2-21-922/2017
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo bei atsakovės S. M. priešieškinį ieškovui R. K. dėl motinos laidojimo ir jos mirties metinių paminėjimo išlaidų priteisimo

1

2Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant Laurai Verseckienei, dalyvaujant ieškovui R. K., jo atstovui advokatui Gintarui Česnulevičiui, atsakovei S. M., jos atstovui advokatui Pranui Makauskui, nedalyvaujant trečiajam asmeniui antstolei Audronei Muzikevičienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. K. ieškinį atsakovei S. M., trečiajam asmeniui antstolei Audronei Muzikevičienei dėl skolos ir palūkanų priteisimo bei atsakovės S. M. priešieškinį ieškovui R. K. dėl motinos laidojimo ir jos mirties metinių paminėjimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės 4168,12 Eur skolos, 1417,03 Eur palūkanų sumą, 5 proc. palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme bei bylinėjimosi išlaidas, taip pat prašo grąžinti 28 Eur žyminio mokesčio permoką. Nurodo, kad 2009-02-19 jis, ieškovas R. K. ir atsakovė S. M. sudarė Įpėdinių paveldėto turto dalybų sutartį, kurią patvirtino Varėnos r. 2-ojo notaro biuro notarė Laima Muzikevičiūtė, notarinio registro Nr. ( - ) (toliau sprendime Sutartis). Šia Sutartimi ieškovas perleido nuosavybės teisę atsakovei į ½ dalį žemės sklypo, esančio, ( - ) ir ½ dalį gyvenamo namo ir priklausinių, esančių ( - ). Atsakovė pagal Sutartį įsipareigojo sumokėti 29880,00 Lt (8653,85 eurų) ieškovui iki 2011-03-15, mokant po 830,00 litų (kas šiuo metu sudaro 240,38 EUR) per mėnesį. Kadangi atsakovė yra praleidusi piniginės prievolės įvykdymo terminą, jai tenka pareiga mokėti palūkanas ieškovui. Reikalavimams dėl palūkanų taikomas sutrumpintas 5 metų ieškinio senaties terminas, todėl 5 (penki) procentai metinių palūkanų nuo nesumokėtos 5668,12 euro sumos už pradelstą laikotarpį nuo 2011-07-11 iki 2016-07-10 yra 1 417,03 euro (vienas tūkstantis keturi šimtai septyniolika eurų, 3 ct) (5 668,12 Eur x 5 proc. x 5 metai = 1417,03 Eur). Kreditoriaus patiriamiems nuostoliams kompensuoti priskiriamos taip pat ir procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

4Atsakovė teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš ieškovo 502,72 Eur motinos laidojimo ir jos mirties metinių paminėjimo išlaidų, 127,75 Eur palūkanų sumą, 5 procentus palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, taip pat bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovą ir atsakovę sieja artimi giminystės ryšiai: proceso šalys yra brolis ir sesuo. 2003 m. liepos 3 d. mirė ieškovo ir atsakovės motina D. K., a.k. ( - ) D. K. laidotuvėmis rūpinosi tik atsakovė. Savo asmeninėmis lėšomis ji dengė visas turėtas su motinos laidojimu ir tradiciniu motinos mirties metų sukakties paminėjimu susijusias išlaidas Šias išlaidas sudarė: laidojimo dieną auka kunigui už Šv.mišių apeigas - 200 Lt ( 57,92 Eur); auka giesmininkėms už gedulingų giesmių laidotuvių metu atlikimą 120 Lt ( 34,75 Eur); auka kunigui už aukojamas Šv. mišių apeigas motinos mirties metinių paminėjimo proga - 100 Lt (28,96 Eur), auka giesmininkėms už gedulingų giesmių atlikimą mirties metinių paminėjimo metu - 90 Lt ( 26,07 Eur); gedulingų pietų išlaidos laidotuvių metu -1361,56 Lt (394,34 Eur), gedulingų pietų išlaidos motinos mirties metinių paminėjimo metu - 2350 Lt (680,61 Eur). Bendra laidotuvių bei motinos mirties metinių paminėjimo metu turėtų išlaidų sumą sudaro 4221,56 Lt (200Lt+ 120Lt+100Lt+90Lt+1361,56Lt+2350Lt=4221,56Lt) arba (1 222,65 Eur). Dalis laidotuvių išlaidų buvo padengta gauta iš valstybės pašalpa - 750 Lt ( 217,22 Eur), kitą dalį, t. y. 3471,56 Lt (1005,43 Eur) savo asmeninėmis lėšomis padengė atsakovė. Po motinos D. K. mirties, proceso šalys priėmė palikimą. Tokią aplinkybę patvirtina 2004-11-05 Varėnos rajono 2-ojo notarų biuro notarės išduotas paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimas, kuriame nurodoma, jog ieškovas ir atsakovė po motinos D. K., mirties turtą paveldi lygiomis dalimis. Nėra teisės akto, kuris reglamentuoja panašų į šioje byloje kilusio ginčo teisinį santykį ir kuriuo būtų galima remtis sprendžiant ginčą. Dėl to ginčas spręstinas vadovaujantis bendraisiais teisės principais, t. y. taikant teisės analogiją. Tokios nuostatos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis teismas, nagrinėdamas tokio pobūdžio ginčus. Atsakovė palūkanas skaičiuoja nuo 2011-02-20 iki 2016-02-20. Bendrą palūkanų sumą sudaro - 127,75 Eur ( 502,72 x 5%= 25,14 Eur metinių palūkanų. 25,14 :365 d.= 0,07 Eur. 0,07 Eur 1825 k. d.= 127,75 Eur).

5Atsakovė S. M. atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodo, kad ieškinį pripažįsta iš dalies, prašo iš dalies tenkinti ieškovo R. K. 2016 m. gruodžio 19 d. patikslinto ieškinio reikalavimus, t. y. priteisti iš atsakovės S. M. 3665,40 Eur dydžio skolą, įvertinus tai, kad atsakovės priešieškinio reikalavimas dėl motinos laidojimo ir jos mirties metinių paminėjimo išlaidų priteisimo sudaro 502,72 Eur, prašo atmesti reikalavimą dėl 1417,03 Eur palūkanų priteisimo, priteisti 2,5 procento palūkanų nuo bylos iškėlimo dienos (vietoje ieškovo prašomų 5 procentų). Nurodo, kad laikytina, jog ieškovas nepatyrė realių nuostolių, kurie turėtų esminės reikšmės jo turtinei padėčiai. Į teismą dėl nevykdomos prievolės ieškovas kreipėsi, praėjus daugiau kaip 5 metams po termino prievolei įvykdyti pabaigos. Tokios faktinės aplinkybės leidžia teigti, kad šiuo konkrečiu ginčo atveju abejotina, ar prašomos priteisti kompensuojamosios palūkanos atlieka savo funkciją. Sudarant 2008-02-19 Įpėdinių paveldėto turto dalyvių sutartį, šalys nesitarė dėl galimų palūkanų, jų dydžio. Faktinė aplinkybė, jog šalys nesitarė dėl palūkanų, jų dydžio suponuoja nuostatą, kad šalių tarpusavio santykiai, artimas giminystės ryšys lėmė, kad šalys sutarties sąlygomis išreiškė valią - nereikalauti palūkanų kaip kompensacijos už galimą dalinę ar nelaiku įvykdytą prievolę. Negalima leisti nukentėjusiai šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Pagal bendrąsias palūkanų mažinimo nuostatas palūkanos teismo gali būti mažinamos dviem pagrindais: jeigu sutartų palūkanų dydis yra neprotingai didelis arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės.

6Ieškovas R. K. atsiliepime į priešieškinį nurodė, jog su atsakovės S. M. priešieškiniu nesutinka, prašo jį į atmesti bei priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad visas su jų motinos D. K. laidojimu susijusias išlaidas dalijosi per pusę, t. y. jas apmokėjo lygiomis dalimis, todėl ieškovas S. M. nėra skolingas. Motinos mirties metinių paminėjimas vyko tik pačios S. M. iniciatyva, į jį S. M. kvietė tik sau artimus žmones, su kuriais ji bendravo- draugus, bendradarbius ir pan., su ieškovu jokių organizacinių ar finansinių klausimų nederino, ieškovo nuomonės neklausė, todėl ieškovas neturi jokios prievolės padengti S. M. savo iniciatyva patirtų išlaidų, tam nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo. Atsakovės cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartyje taip pat konstatuojama, jog esant tam tikroms aplinkybėms aš galėčiau turėti prievolę atlyginti reikalaujamą palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų dalį, tačiau jokiu būdu ne kokias nors kitas su tuo nesusijusias išlaidas, kurių atlyginimo reikalauja atsakovė. Prie priešieškinio pridėti dokumentai neatitinka apmokėjimo dokumentams keliamų reikalavimų ir negali būti traktuojami kaip įrodymai šioje byloje. Nei vienas iš pateiktų dokumentų nepatvirtina kokios sumos buvo sumokėtos už atitinkamas paslaugas. Kadangi už motinos laidojimo paslaugas ieškovas mokėjo kartu ir išlaidas pasidalino, o prievolės atlyginti atsakovės tariamai patirtas išlaidas dėl mirties metinių paminėjimo ieškovas neturi, todėl ieškovui nekyla ir prievolė sumokėti palūkanas dėl tariamai neįvykdytos prievolės ar procesines palūkanas.

7Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas palaikė ieškinį bei patvirtino ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad atsakovė yra sumokėjusi dalį skolos pagal 2009-02-19 ieškovo ir atsakovės sudarytą Įpėdinių paveldėto turto dalybų sutartį. Skola šiuo metu sudaro 3668,12 Eur, prašo tenkinti ieškinį. Su priešieškiniu ieškovas teismo posėdžio metu sutiko iš dalies, t. y. sutiko, kad priteistina suma iš ieškovo būtų dalinama perpus 251,36 Eur.

8Teismo posėdyje atsakovė ir jos atstovas patvirtino priešieškinyje nurodytas aplinkybes, priešieškinio reikalavimus prašė tenkinti visiškai. Nurodė, kad 4168,12 Eur skola yra sumažinta iki 3668,12 Eur (ieškovui sumokėta dalis jo reikalaujamos skolos). Iš dalies sutiko su ieškovo reikalavimu dėl 1417,03 Eur palūkanų priteisimo, t. y. sutiko su 708,51 Eur suma, taip pat sutiko su ieškovo reikalavimu priteisti 5 proc. palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme.

9Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas visiškai.

10Dėl ieškinio, ieškovo prašymo priteisti skolą.

11Byloje tarp šalių nekyla ginčas dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą pagal 2009-02-19 ieškovo ir atsakovės sudarytą Įpėdinių paveldėto turto dalybų sutartį, patvirtintą Varėnos r. 2-ojo notaro biuro notarės Laimos Muzikevičiūtės, notarinio registro Nr. ( - ) ir skolos dydžio, kuri pagal šio sprendimo priėmimo dienai turimus duomenis ir šalių patvirtinimus teismo posėdžio metu sudaro 3668,12 Eur. Tarp šalių taip pat nekyla ginčas dėl pačios 2009-02-19 Įpėdinių paveldėto turto dalybų sutarties, jos sudarymo aplinkybių, sąlygų galiojimo, atsakovės piniginės prievolės mokėti kas mėnesį po 830 litų ieškovui galutinio termino 2011-03-15 ir tarpinių terminų praleidimo fakto ir kitų aplinkybių, kurios galėtų būti svarbios priteisiant skolą iš atsakovės pagal Sutartį. Nors ieškovas ir jo atstovas yra patvirtinę, kad atsakovė jų prašomą skolą sumažino iki 3668,12 Eur, įskaitydami atsakovės 500 Eur mokėjimą, atliktą 2017-01-25, tačiau nėra tinkama forma patikslinę ar atsisakę savo paskutiniojo 2016-12-19 patikslinto ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovės 4168,12 Eur skolos. Atsižvelgiant į tai, atitinkamai laikytina, kad ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, iš atsakovės priteistina 3668,12 Eur skolos suma vietoje prašomų 4168,12 Eur.

12Dėl ieškovo prašymo priteisti palūkanas.

13Ieškovas savo reikalavimą priteisti iš atsakovės 1417,03 Eur palūkanų sumą bei 5 proc. procesinių palūkanų grindžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.210 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d. normomis, nustatančiomis, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas, savo reikalavimui dėl palūkanų taikydamas sutrumpintą 5 metų ieškinio senaties terminą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 str. 9 d.). Kontstatuotina, kad ieškovas laiku negavo jam priklausančių piniginių sumų ir šie nuostoliai privalo būti atlyginti (kompensuoti), t. y. atsakovės atžvilgiu taikytina civilinė atsakomybė.

14Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai įtvirtinti įstatyme. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 3 dalis) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 3 dalis, 1.5 straipsnis).

15Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šios bylos šalys yra brolis ir sesuo, į jų turtinę padėtį, Sutarties pobūdį, prievolės pažeidimo aplinkybes, sprendžia, kad ieškovo prašomas 5 procentų dydžio metinių palūkanų dydis nepažeidžia sąžiningumo ir protingumo principų, toks dydis nelaikytinas pernelyg dideliu ar lupikaujančiu, ar pažeidžiančiu šalių interesų pusiausvyros principą, toks dydis yra artimas minimaliam nuostolius dėl prievolės termino praleidimo atlyginančiam dydžiui. Be to, pati atsakovė prašo atlyginti nuostolius, susijusius su motinos laidojimo ir kitomis išlaidomis, taikydama taip pat 5 procentų metinių palūkanų dydžio tarifą, todėl laikytina, kad atsakovė tokį dydį iš paveldėjimo kylančiuose turtiniuose santykiuose laiko tinkamu.

16Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalį yra nustatyta žemiausioji netesybų mažinimo riba – jos neturi būti mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Ši nuostata pakartota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.258 straipsnio 3 dalyje. Nuostoliai gali būti sutartiniai arba nustatomi įstatymo tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.261 straipsnį sutarčių ar įstatymų nustatytos palūkanos yra minimalūs nuostoliai. Šias nuostatas atitinka Lietuvos teismų praktika (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367). Didesni nuostoliai gali būti sutartiniai arba faktiniai, jie turi būti įrodomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

17Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento skaičiuojamas ieškinio senaties terminas reikalaujant delspinigių (analogiškomis nuostatomis reikėtų vadovautis taikant ieškinio senatį mokėjimo (pelno) ir kompensuojamosioms palūkanoms): reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. birželio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-643/2000).

18Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte įtvirtintas sutrumpintas ieškinio senaties terminas yra taikomas reikalavimams priteisti netesybas (baudą, delspinigius), bet ne palūkanas. Nors tiek netesybų, tiek kompensuojamųjų palūkanų paskirtis – kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, kiekvienos jų gali būti priteisiamos, kai praleidžiamas piniginės prievolės įvykdymo terminas, tačiau jos nėra tapatūs prievolių teisės institutai ir joms taikomas skirtingas teisinis reglamentavimas, kartu ir ieškinio senaties terminai. Minėta, kad reikalavimui priteisti palūkanas taikytinas sutrumpintas penkerių metų ieškinio senaties terminas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalis) (LAT 2013 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-387/2013).

19Nagrinėjamu atveju, taikant aukščiau paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, ieškovo palūkanų sumos skaičiavimo laikotarpis nuo 2011-07-11 iki 2016-07-10 (5 metai iki reikalavimo priteisti palūkanas pareiškimo) laikytinas pagrįstu. Nustatyta, kad pagal Sutartį atsakovė paskutinę 830 litų įmoką ieškovui turėjo sumokėti 2011-02-15, t. y. visiškai atsiskaityti su ieškovu pagal Sutartį, tačiau 2011-07-11 dienai vis dar buvo skolinga 6690,80 Eur. 2016-07-10 dienai atsakovė buvo skolinga 6068,12 Eur – suma, kurią yra pripažinę abi šalys (b. l. 67-69, 121-123). Kadangi ieškovas 1417,03 Eur palūkanų sumą yra paskaičiavęs ir prašo priteisti nuo 5668,12 Eur pradelstos sumokėti sumos, t. y. prašo mažesnės palūkanų sumos, negu galėtų, nes senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai atskirai, teismo vertinimu, laikytinas pagrįstu ir įrodytu, todėl tenkintinas ieškovo reikalavimas dėl 1417,03 Eur palūkanų priteisimo.

20Kadangi atsakovė teismo posėdžio metu neginčijo ir sutiko su ieškovo reikalavimu priteisti 5 proc. procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, todėl teismas iš atsakovės priteisia 5 proc. palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Be to, net ir atsakovei nesutinkant su šiuo ieškovo reikalavimu, būtų pagrindas priteisti šias palūkanas, kadangi pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, jei šalys nėra sutarusios kitaip arba išieškotojas bendru sutarimu ar savo pareiškimu bei veiksmais nėra atsisakęs procesinių palūkanų skaičiavimo (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 29 d. nutartis civilinėje byloje S. O. v. V. J., bylos Nr. 3K-3-233/2006; kt.). Taigi pareiga mokėti šias procesines palūkanas nustatyta įstatyme.

21Dėl ieškovo prašymo grąžinti 28 Eur žyminio mokesčio permoką.

22Ieškovas patikslintame ieškinyje prašo grąžinti byloje sumokėtą 28 Eur žyminio mokesčio permoką. Nustatyta, kad ieškovas pateikdamas ieškinį 2016-07-11 ir 2016-08-24 yra sumokėjęs 196 Eur žyminį mokestį, tačiau atkreiptinas dėmesys, jog nei teisminio bylos nagrinėjimo metu, nei patikslintame ieškinyje tinkamu būdu ir forma, t. y. pateikiant rašytinį pareiškimą, kuriame nurodyta, kad asmeniui žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalyje, savo reikalavimų dalies neatsisakė. Kadangi savo reikalavimų dalies neatsisakė, ieškovo prašymas grąžinti 28 Eur žyminio mokesčio permoką netenkintinas.

23Dėl priešieškinio, atsakovės prašymo priteisti motinos laidojimo ir mirties metinių paminėjimo išlaidas.

24Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ieškovo reikalavimas atlyginti laidojimo išlaidas yra jo, ne kaip palikėjo kreditoriaus, bet kaip įpėdinio kreditoriaus, reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl palikėjo laidojimo (Lietuvos Aukščiausiojo T. C. bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. V. v. M. K. T. ir kt., bylos Nr. 3K-3-482/2010).

25Byloje kilęs teisės klausimas, ar paveldėtojai, savo lėšomis neprisidėję prie palikėjo laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų, turi pareigą dėl šių išlaidų dalies atlyginimo jas turėjusiam paveldėtojui, ar pastarasis turi reikalavimo teisę dėl nurodytų išlaidų dalies atlyginimo į kitus paveldėtojus, kurie savo lėšomis neprisidėjo prie palikėjo laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų. Tokius teisinius santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos „Prievolių teisė“ normos. Prievolė – tai teisinis santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.1 straipsnis). Dėl to konstatuotina, kad ginčo teisinius santykius šioje byloje reglamentuoja prievolių teisės normos ir būtent jos taikytinos tarp šalių kilusiam ginčui išspręsti. Palaidojęs mirusįjį asmuo, tampa įpėdinių kreditoriumi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012).

26Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms. Kai vienas iš įpėdinių įgyvendina tokią teisę, tai nulemia kiekvienam iš įpėdinių tenkančios paveldimo turto dalies sumažėjimą. Tačiau yra galimos situacijos, kai įpėdinis dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, kai paveldimo turto masę sudaro vien tik nekilnojamasis turtas ar kt., neįgyvendina (objektyviai negali įgyvendinti) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintos teisės, o palikėją palaidoja ir jo kapą sutvarko savo lėšomis. Tokiais atvejais aiškinimas, kad šis asmuo neturi teisės iš kitų įpėdinių (paveldėtojų) atgauti dalį tokių turėtų išlaidų, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, prieštarautų teisingumo, protingumo, proporcingumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis). Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remiantis teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, sprendžiama, kad jeigu vienas iš įpėdinių (paveldėtojų) palaidojo palikėją savo lėšomis, tai jis turi teisę atgauti tas lėšas iš paveldimo turto, t. y. iš visų įpėdinių, nes tokioms išlaidoms, kurios pagal įstatymą dengiamos iš paveldimo turto, jis panaudojo savo asmenines lėšas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.2 straipsnio 1 dalis, 1.5 straipsnis, 1.8 straipsnio 2 dalis, 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas, 6.1, 6.2 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 straipsnio 6 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012).

27Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovo ir atsakovės motina D. K. mirė ( - ) (mirties liudijimo kopija, b. l. 142), jos turtą lygiomis dalimis 2004-11-05 ir 2008-02-19 paveldėjimo teisės liudijimais paveldėjo D. K. vaikai S. M. (atsakovė) ir R. K. (ieškovas) (b. l. 143, 146-150). Iš atsakovės pateiktų rašytinių dokumentų matyti, kad už „Liudesita“ laidojimo biuro (I. P. IĮ) paslaugas laidojant D. K. yra išrašyta sąskaita (b. l. 141) 1558,70 litų sumai (atsakovė šios sumos neįtraukia į prašomą priteisti sumą, nors byloje yra 2017-02-02 rašytinis patvirtinimas, kad 2003 m. liepos 3-5 dienomis D. K. laidotuvėmis rūpinosi ir 1558,70 litus už paslaugas sumokėjo S. M.). Už 2003-07-05 gedulingus pietus, vykusius AB „Varėnos grūdai“ valgykloje yra sumokėta 1361,56 lito (b. l. 137, 138, 139), o už D. K. mirties metinių paminėjimo pietus, vykusius 2004-07-03 UAB „Vinkesta“ kavinėje yra sumokėta 2350 litų (b. l. 140). Atsakovė yra nurodžiusi, kad dalį laidotuvių išlaidų yra ji padengė gauta valstybės pašalpa 750 litų, taip pat yra paaukojusi kunigui už Šv. mišių apeigas 2003 m. 200 litų, 2004 m. 100 litų, giesmininkėms 2003 m. 120 litų, 2004 m. 90 litų. Iš viso atsakovė turėjo 3471,56 litą (1005,43 Eur) išlaidų, kurias apmokėjo iš asmeninių lėšų. Nors ieškovas teikė atsikirtimus į atsakovės reikalavimą, nurodydamas, kad su laidojimu susijusias išlaidas dalijosi per pusę, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių dokumentų. Teismo posėdžio metu ieškovas sutiko su pusę prašomos sumos, nurodė, jog laidotuvių išlaidų jis nemokėjo, nes atsakovė neprašė. Byloje nustatyta, kad visus su palikėjos laidojimu, gedulingais pietumis ir mirties metinių paminėjimo išlaidomis susijusius dokumentus atsakovė turėjo, todėl laikytina, kad būtent ji apmokėjo nurodomas sumas. Ieškovas neprieštaravo, kad į atsakovės prašomą priteisti sumą yra įtrauktos aukos kunigui ir giesmininkėms, kurių dydžius nurodė atsakovė, tokiu būdu ieškovas netiesiogiai pripažino, kad tai yra tinkamos laidotuvių išlaidos ir joms nėra būtini mokėjimą patvirtinantys dokumentai.

28Atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visumą bei aukščiau paminėtą teismų praktiką ieškovui kyla prievolė atlyginti pusę, t. y. 502,72 Eur atsakovės turėtų su palikėjos D. K. laidojimu, gedulingais pietumis ir jos mirties metinių paminėjimu susijusias išlaidas. Teismas, vadovaudamasis bendraisiais teisės principais, t. y. taikydamas teisės analogiją sprendžia, kad yra pagrindas priteisti visą 502,72 Eur atsakovės prašomą sumą, atsižvelgiant į Lietuvoje įprastą krikščioniškojo laidojimo tradiciją, atsižvelgiant į tai, kad laidotuvės plačiąja prasme neapsiriboja kūno palaidojimu kapinėse, o didesne dalimi yra skirtos mirusiojo atminimui tarp gyvųjų, todėl velionio mirties metinių paminėjimas laikytinas sudėtine laidotuvių dalimi. Nei ieškovas, nei jo atstovas šiam atsakovės reikalavimui neprašė taikyti senaties, t. y. nebuvo rašytinio ar kitokio tinkama forma išreikšto prašymo, į kurį atsakovė galėtų reikšti atsikirtimus. Teismui nesuteikta dispozicijos teisė savo iniciatyva taikyti senatį, priešingai, - Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.126 straipsnio 2 dalis numato, kad ieškinio senatį teismas taiko tik reikalaujant ginčo šaliai, todėl šioje byloje atsakovės reikalavimui priteisti 502,72 Eur ieškinio senatis netaikoma.

29Dėl atsakovės prašymo priteisti kompensuojamąsias ir procesines palūkanas

30Atsakovė taip pat prašo priteisti 127,75 Eur palūkanų bei 5 procentų procesinių palūkanų. Atsižvelgiant į tai, kad bylos šalys yra brolis ir sesuo, atsižvelgiant į jų turtinę padėtį, į tai, kad nuostolių kompensavimas yra kildinamas iš paveldėjimo santykių, teismas daro išvadą, kad atsakovės prašomas 5 procentų dydžio metinių palūkanų dydis nepažeidžia sąžiningumo ir protingumo principų, toks dydis nelaikytinas pernelyg dideliu ar lupikaujančiu, ar pažeidžiančiu šalių interesų pusiausvyros principą, toks dydis laikytinas artimu minimaliam nuostolius dėl prievolės termino praleidimo atlyginančiam dydžiui. Pažymėtina, jog pats ieškovas prašo atlyginti nuostolius, susijusius su Sutarties pažeidimu, skaičiuodamas 5 procentų metinių palūkanų dydžio tarifą, todėl laikytina, kad ieškovas tokį dydį iš paveldėjimo kylančiuose turtiniuose santykiuose laiko tinkamu. Palūkanų 127,75 Eur suma yra paskaičiuota teisingai, t. y. už 5 metus nuo 502,72 Eur ieškovo laiku neatlygintų nuostolių sumos.

31CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl atsakovės reikalavimas priteisti palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas

32Dėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

33Ieškovas byloje sumokėjo 67 Eur ir 129 Eur žyminio mokesčio bei 400 Eur už advokato pagalbą, viso 596 Eur. Atsakovė sumokėjo 18,91 Eur žyminio mokesčio bei 1724,25 Eur už advokato pagalbą, viso 1743,16 Eur.

34Šios išlaidos tarp šalių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgiant į teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų dalis, proporcingai skirstomos tokiu būdu: kadangi ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, t. y. tenkinama 5085,15 Eur iš 5585,15 Eur, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistina 542,64 Eur jo turėtų bylinėjimosi išlaidų (5085,15 Eur / 5585,15 Eur x 596 Eur).

35Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo, teismas, taikydamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsnį ir pagal realumo, būtinumo bei pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi sprendžia, ar advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens visos sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos. Pagal kasacinio teismo praktiką, ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo, o spręsdamas dėl išlaidų dydžio, teismas turi vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus, bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008; 2009 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009; 2011 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-31/2011).

36Teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos apimtį ir sudėtingumą - byloje teiktas ieškinys ir priešieškinis, abiejų šalių atsiliepimai, teiktų teisinių paslaugų pobūdį - atsakovė, kaip ir ieškovas naudojosi advokatų paslaugomis, į tai, kad atsakovės priešieškinio tik vienas iš reikalavimų yra sudėtingesnio pobūdžio - susijęs su teisės analogijos taikymu, o atsikirtimai į ieškovo reikalavimus iš esmės susiję tik su prašymu mažinti kompensuojamąsias palūkanas, taip pat atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo išlaidos už advokato pagalbą sudaro tik 400 eurų, nors ieškovo, kaip ir atsakovės interesai visą bylinėjimosi laiką buvo palaikomi atstovams rašant ir teikiant procesinius dokumentus - ieškovas pateikė 6, o atsakovė 5 procesinius dokumentus, įskaitant procesą dėl teismo įsakymo, taip pat atstovams dalyvaujant teismo posėdžiuose, sprendžia, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas mažinti atsakovės turėtų išlaidų advokato pagalbai iš ieškovo priteistiną dydį. Teismas, atsižvelgdamas į Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. IR-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2.1-2.10 punktuose nurodytus kriterijus, į tai, kad atsakovei pagrindžiant reikalavimą dėl motinos laidojimo išlaidų priteisimo turėjo būti surinkta daugiau rašytinių dokumentų, negu ieškovui pagrindžiant reikalavimą dėl skolos pagal Sutartį priteisimo, į tai, kad atsakovės atstovas tik du kartus vyko į Varėnos rajono apylinkės teismą iš savo darbo vietos Vilniaus m., taip pat vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnyje įtvirtintais kriterijais bei sąžiningumo, teisingumo principais ir realumo, būtinumo bei pagrįstumo kriterijais, taip pat atsižvelgdamas į proporciją tarp pareikštų reikalavimų sumos (630,47 Eur) ir išlaidų advokatui sumos (1724,25 Eur) (reikalavimo suma yra beveik tris kartus mažesnė už išlaidas advokatui), atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 28 nutartyje byloje Nr. 3K-3-533/2008 suformuotą praktiką, sprendžia, kad teisinga ir atitinkanti šalies neišlaidavimo kriterijų suma yra 700 Eur iš 1724,25 Eur atsakovės prašomų priteisti išlaidų už advokato pagalbą.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei.

38Iš ieškovo ir atsakovės valstybės naudai priteistinos pašto išlaidos proporcingai jų patenkintiems reikalavimams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96 str. 1, 2 dalyje numatytais pagrindais. Pašto išlaidų suma sudaro 4,26 Eur. Iš ieškovo priteistina suma sudaro 2,32 Eur (100 proc. - 5085,15 Eur / 5585,15 Eur x 100 = 8,95 proc. 2,13 Eur+8,95 proc. = 2,32 Eur). Iš atsakovės atitinkamai priteistina 1,94 Eur (4,26 Eur – 2,32 Eur).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnio 4, 6 punktais, 6.213 straipsnio 1 dalimi, 6.210 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1, 2 dalimis, 96 straipsnio 1, 2 dalimis, 284 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

40ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį tenkinti visiškai.

41Priteisti iš atsakovės S. M. (asmens kodas ( - ) ieškovo R. K. (asmens kodas ( - ) naudai 3668,12 Eur (tris tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus 12 ct) skolos pagal 2009-02-19 Įpėdinių paveldėto turto dalybų sutartį, 1417,03 Eur (vieną tūkstantį keturis šimtus septyniolika eurų 03 ct) palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą (5085,15 Eur) nuo pareiškimo priėmimo dienos (2016-07-18) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 542,64 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt du eurus 64 ct) bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

42Priteisti iš atsakovės S. M. (asmens kodas ( - ) 1,94 Eur (vieną rurą 94 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Išaiškintina, kad pinigai mokėtini Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

43Priteisti iš ieškovo R. K. (asmens kodas ( - ) atsakovės S. M. (asmens kodas ( - ) naudai 502,72 Eur (penkis šimtus du eurus 72 ct) jų motinos laidojimo ir mirties metinių paminėjimo išlaidų, 127,75 Eur (vieną šimtą dvidešimt septynis eurus 75 ct) palūkanų sumą, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą (630,47 Eur) nuo priešieškinio priėmimo dienos (2016-12-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 700 Eur (septynis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

44Priteisti iš ieškovo R. K. (asmens kodas ( - ) 1,94 Eur (vieną eurą 94 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, valstybei. Išaiškintina, kad pinigai mokėtini Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

45Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Ryšiai
1. ... 2. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, sekretoriaujant... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš... 4. Atsakovė teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašo priteisti iš... 5. Atsakovė S. M. atsiliepime į... 6. Ieškovas R. K. atsiliepime į... 7. Teismo posėdyje ieškovas ir jo atstovas palaikė ieškinį bei patvirtino... 8. Teismo posėdyje atsakovė ir jos atstovas patvirtino priešieškinyje... 9. Ieškinys tenkintinas iš dalies, priešieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Dėl ieškinio, ieškovo prašymo priteisti skolą.... 11. Byloje tarp šalių nekyla ginčas dėl ieškovo reikalavimo priteisti skolą... 12. Dėl ieškovo prašymo priteisti palūkanas.... 13. Ieškovas savo reikalavimą priteisti iš atsakovės 1417,03 Eur palūkanų... 14. Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai įtvirtinti įstatyme.... 15. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad šios bylos šalys yra brolis ir sesuo, į... 16. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.73 straipsnio 2 dalį yra... 17. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, nuo kurio momento... 18. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte... 19. Nagrinėjamu atveju, taikant aukščiau paminėtą Lietuvos Aukščiausiojo... 20. Kadangi atsakovė teismo posėdžio metu neginčijo ir sutiko su ieškovo... 21. Dėl ieškovo prašymo grąžinti 28 Eur žyminio mokesčio permoką.... 22. Ieškovas patikslintame ieškinyje prašo grąžinti byloje sumokėtą 28 Eur... 23. Dėl priešieškinio, atsakovės prašymo priteisti motinos laidojimo ir... 24. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad ieškovo reikalavimas atlyginti... 25. Byloje kilęs teisės klausimas, ar paveldėtojai, savo lėšomis neprisidėję... 26. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 5.59 straipsnio 2... 27. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovo ir atsakovės motina 28. Atsižvelgiant į byloje nustatytų aplinkybių visumą bei aukščiau... 29. Dėl atsakovės prašymo priteisti kompensuojamąsias ir procesines palūkanas... 30. Atsakovė taip pat prašo priteisti 127,75 Eur palūkanų bei 5 procentų... 31. CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto... 32. Dėl šalių turėtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 33. Ieškovas byloje sumokėjo 67 Eur ir 129 Eur žyminio mokesčio bei 400 Eur už... 34. Šios išlaidos tarp šalių, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio... 35. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką dėl bylinėjimosi... 36. Teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos apimtį ir sudėtingumą -... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo valstybei.... 38. Iš ieškovo ir atsakovės valstybės naudai priteistinos pašto išlaidos... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.138 straipsnio 4, 6... 40. ieškinį tenkinti iš dalies. Priešieškinį tenkinti visiškai.... 41. Priteisti iš atsakovės S. M. (asmens kodas 42. Priteisti iš atsakovės S. M. (asmens kodas 43. Priteisti iš ieškovo R. K. (asmens kodas 44. Priteisti iš ieškovo R. K. (asmens kodas 45. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...