Byla 2-720-743/2013
Dėl 12 924,71 Lt skolos priteisimo pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovei R. L

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka už akių išnagrinėjusi civilinę bylą dėl 12 924,71 Lt skolos priteisimo pagal ieškovės AB SEB bankas ieškinį atsakovei R. L.,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 12 924,71 Lt skolos, kurią sudaro: 3 949,56 Lt negrąžintas kreditas, 2 302,97 Lt palūkanos, 6 672,18 Lt delspinigiai; 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo, prašo priimti sprendimą už akių (b. l. 2).

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. spalio 17 d. (b. l. 13). Atsakovė per nustatytą 14 dienų terminą be pateisinamos priežasties nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių, neinformuojant šalių apie sprendimo priėmimo laiką ir vietą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalis).

4Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais nustatyta, kad 2007-09-10 ieškovė ir atsakovė sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 1850718051742-20, pagal kurią atsakovei suteiktas 4 000 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą – 2012-09-09 (b. l. 4-7). Kadangi atsakovė nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nemokėjo kredito dalinių įmokų bei palūkanų, prievolė turėjo būti įvykdyta iki 2012-09-09, todėl ieškovė 2013-09-16 sutartį nutraukė. Atsakovės skola bankui yra 12 924,71 Lt (3 946,56 Lt negrąžinto kredito, 2 302,97 Lt palūkanų, 6 672,18 Lt delspinigių) (b. l. 8). Įrodymų, kad atsakovė su ieškove atsiskaitė, byloje nėra.

6Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą kreditą kredito davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka bei mokėti palūkanas (CK 6.38 straipsnis, 6.870 straipsnio 1 dalis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.881 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1, 2 punktai). Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 straipsnio 1 dalis), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas visiškai įvykdo prievolę. Kadangi duomenų, jog atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo įsipareigojimus pagal vartojimo kredito sutartį ir nustatytais terminais mokėjusi dalines kredito įmokas, byloje nėra, skolos dydis neginčijamas, ieškovei AB SEB bankas iš atsakovės R. L. priteistina 3 949,56 Lt negrąžinto kredito ir 2 302,97 Lt palūkanų (CK 6.38 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis, 6.873 straipsnio 1 dalis, 6.874 straipsnio 1 dalis).

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 672,18 Lt delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas pagal minėtą vartojimo kredito sutartį. 2007-09-10 vartojimo kredito sutarties Nr. 1850718051742-20 bendrosios dalies 5.3 ir 5.4 punktai numato, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ar sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti bankui 0,1 proc. laiku nesumokėtos kredito ar jo dalies, taip pat laiku nesumokėtų palūkanų sumos delspinigius (b. l. 4).

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo kredito sutartis. Tiek Europos Sąjungos, tiek ir nacionaliniai teisės aktai įtvirtina padidintą vartotojo teisių apsaugą. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda, delspinigiai) – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra prievolių užtikrinimo būdas, skatinantis skolininką įvykdyti prievolę (CK 6.70, 6.71 straipsniai), taip pat sutartinės civilinės atsakomybės forma (CK 6.256 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 1 dalis). Šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-367/2006; 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25. nutartis civilinėje byloje 3K-3-401/2008.). Taigi šalių sutartyje sulygtos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma. Jeigu šalys sutartyje susitarė dėl tam tikro dydžio netesybų, tai sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju skolininkas negali jo ginčyti, išskyrus atvejus, kai netesybos būtų neprotingos, akivaizdžiai per didelės, atsižvelgiant į konkrečios prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, skolininko elgesį, prievolės sumą ir pan. Tokiems atvejams įstatymų leidėjo įtvirtinta teismo diskrecinė teisė mažinti netesybas (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Taip teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2010-11-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-460/2010; 2012-06-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2012). Sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos tik CK 6.73 straipsnio 2 dalies, 6.258 straipsnio 3 dalies nustatyta tvarka ir pagrindais. Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad konkrečiu atveju netesybos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) arba prievolė iš dalies įvykdyta. Sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ (CK 6.258 straipsnio 3 dalis) įstatyme nesukonkretintos. Kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vienodą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-03-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; 2007-11-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008, 2012-02-02-20 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2012).

11Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 0,1 procento netesybos nustatytos šalių valia jų sudarytoje sutartyje, tačiau sutartis sudaryta pagal ieškovės parengtas bendrąsias sąlygas, tarp šalių nevyko jokios derybos dėl sutarties sąlygų, ieškovė, kaip finansine veikla besiverčiantis juridinis asmuo, turintis patirtį verslo bei derybų srityje, sudarant sutartį turėjo aiškų pranašumą prieš atsakovę. Vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.3, 5.4 punktuose numatyti 0,1 procento dydžio delspinigiai sudaro net 36,5 procentus metinių palūkanų. Ieškovės prašomi priteisti 6 672,18 Lt delspinigiai daugiau kaip pusantro karto viršija negrąžinto kredito (3 949,56 Lt) sumą. Be to byloje nėra jokių rašytinių įrodymų, kurie leistų teigti, jog ieškovė, paskolinusi atsakovei 4 000 Lt sumą, patyrė būtent tokio dydžio (6 672,18 Lt) nuostolius dėl atsakovės netinkamo prievolės įvykdymo (CPK 12, 178 straipsniai). Todėl vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, netesybų suma mažintina. Atsižvelgus į sutarties pobūdį (vartojimo kredito sutartis), sutarties šalis (vartotojas – fizinis asmuo, kreditorius juridinis asmuo), skolos dydį, priskaičiuotas palūkanas, į tai, kad į teismą buvo kreiptasi daugiau kaip po metų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos, į tai, kad pagal CK 6.193 straipsnio 4 dalį sutarties sąlygos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai, taip pat į tai, kad nebūtų ieškovei sudaryta galimybė nepagrįstai praturtėti, delspinigių dydis mažintinas nuo 0,1 procento iki 0,05 procentų ir ieškovei iš atsakovės priteistina 3 336,09 Lt delspinigių. Kitoje dalyje dėl delspinigių priteisimo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti 5 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovei iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2013-09-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 388 Lt žyminis mokestis (b. l. 3). Ieškovė prašė iš atsakovės priteisti 12 924,71 Lt sumą, teismas ieškovės reikalavimus patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovės ieškovei 9 588,62 Lt (3 949,56 Lt negrąžinto kredito, 2 302,97 Lt palūkanų ir 3 336,09 Lt delspinigių), t. y. patenkino 74,19 procentus pareikštų reikalavimų, todėl proporcingai patenkintų reikalavimų daliai ieškovei iš atsakovės priteisiama 288 Lt žyminio mokesčio (80 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (6,60 Lt), iš atsakovės nepriteisiamos, nes jų suma būtų mažesnė už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, teisėja

Nutarė

16Ieškinį patenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės R. L., a. k. ( - ) 3 949,56 Lt (tris tūkstančius devynis šimtus keturiasdešimt devynis litus 56 ct) skolos, 2 302,97 Lt (du tūkstančius tris šimtus du litus 97 ct) palūkanų, 3 336,09 Lt (tris tūkstančius tris šimtus trisdešimt šešis litus 09 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2013-09-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 288 Lt (du šimtus aštuoniasdešimt aštuonis litus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei AB SEB bankas, į. k. 112021238.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 dalies, 3 dalies reikalavimus, Lazdijų rajono apylinkės teismui.

20Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 12 924,71 Lt skolos, kurią sudaro: 3... 3. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2013 m. spalio 17 d. (b. l. 13).... 4. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 5. Ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir prie ieškinio pateiktais įrodymais... 6. Teisėja sprendžia, kad, atlikus formalų šių ieškovės pateiktų įrodymų... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės 6 672,18 Lt delspinigių už... 9. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad tarp šalių sudaryta vartojimo... 10. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad netesybos (bauda,... 11. Pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju 0,1 procento netesybos nustatytos šalių... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalis ir 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas... 13. Jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (6,60 Lt), iš... 15. Vadovaudamasi CPK 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286... 16. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės R. L., a. k. ( - ) 3 949,56 Lt (tris tūkstančius... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovė sprendimo už akių negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 20. Ieškovė dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali...