Byla 2S-2142-577/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskirąjį skundu dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Litesko“ ieškinį atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Litesko“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ 52 361,49 Lt įsiskolinimo, 1 086,95 Lt delspinigių, 6 procentų metinių palūkanų nuo priteisto sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei, siekiant užtikrinti reikalavimo įvykdymą, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį turtą, pinigines lėšas pareikšto reikalavimo ribose. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skola yra didelė, atsakovas vengia susitarti dėl skolos padengimo, patalpose, kuriom ieškovas teikia paslaugas, vykdoma veikla, todėl daroma prielaida, kad atsakovas gauna lėšas, tačiau su ieškovu neatsiskaito.

5II.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7 Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino, nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ – 53 448,44 Lt vertės nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, esančio pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, areštą, o nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ nekilnojamojo ar kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų ir kitų kreditų įstaigų sąskaitose, turtines teises ir neturtines teises, priklausančias atsakovui ir esančius pas atsakovą arba trečiuosius asmenis 53 448,44 Lt sumai. Atsakovui UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ iš areštuotų piniginių lėšų, esančių bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, buvo leista išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad tarp šalių yra kilęs turtinis ginčas, ieškinio suma yra pakankamai didelė, o teismų praktikoje preziumuojama, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis reikalavimas. Pažymėjo, kad esant didelei ieškinio sumai, laikinosios apsaugos priemonės, kaip pareikšto reikalavimo įvykdymo garantas, paprastai yra taikomos, nes didelė ieškinio suma savaime padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Be to, teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atžvilgiu yra iškelta neviena civilinė byla, kurioje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai, o tai, teismo nuomone, suponuoja išvadą, kad atsakovo ekonominė ir finansinė padėtis nėra gera, kadangi atsakovui turinčiam nemažai kreditorinių reikalavimų ir skolinių įsipareigojimų, ateityje gali kilti problemų dėl mokumo, o tuo pačiu ir atsiskaitymo su ieškovu.

8III.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10 Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju neegzistuoja jokia reali grėsmė, kad dėl kokių nors jo veiksmų arba neveikimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, todėl jau vien dėl to pirmos instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta bei naikintina. Be to, atsakovas tvirtina, kad, lyginant su jo nuosavybes teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, ieškinio suma, t.y. 53 448,44 Lt, jo, kaip stabiliai veiklą vykdančios įmonės, atžvilgiu negali būti laikoma didele suma. Su atskiruoju skundu apeliantas pateikė duomenis apie didelių verčių jam nuosavybės teise priklausančius nekilnojamojo turto objektus, kas, pasak atsakovo, įrodo jo gerą materialinę padėtį. Be to, atsakovo nuomone, pirmos instancijos teismas nepagrįstai prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išnagrinėjo skubos tvarka, nepranešęs skolininkui apie tokio klausimo svarstymą. Taip pat atsakovas pažymi, kad pirmos instancijos teismo nutartis yra nemotyvuota, nes teismas nepateikė savo argumentų dėl ieškinio tikėtino pagrįstumo ir dėl grėsmės, kad galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas

11Ieškovas UAB „Litesko“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su atskiruoju skundu nesutinka, todėl prašė atsakovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovas tvirtina, kad jeigu pagal pareikštus reikalavimus egzistuoja didelės ieškinio sumos prezumpcija, o atsakovas pateikia tik dalį jo turtinę padėtį atspindinčių duomenų, tai spręstina, jog atsakovui ieškinio suma yra didelė. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo su atskiruoju skundu pateiktas nekilnojamojo turto sąrašas yra sudarytas paties įmonės direktoriaus, iš minėto sąrašo negalima nustatyti, ar tikrai išvardintas nekilnojamasis turtas priklauso būtent atsakovui, ar jis yra įkeistas, apsunkintas hipoteka. Nurodė, kad atsitiktinai iš sąrašo pasirinkus du nekilnojamojo turto objektus, buvo nustatyta, kad abiems objektams yra įregistruota hipoteka. Ieškovo vertinimu, ši aplinkybė kelia abejonių atsakovo sąžiningumu. Pasak ieškovo, atsakovas sąmoningai vengia vykdyti savo prievolę laiku, elgiasi nesąžiningai. Taip pat ieškovas nurodo, kad įstatymas nenumato teismui pareigos visada atsakovui pranešti apie klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

14Kaip matome iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju yra kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo nutarta taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti klausimą, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovo atžvilgiu, reikia atsižvelgti į laikinųjų apsaugos priemonių paskirtį, tikslus, pareikštų reikalavimų pobūdį, šalių teisinį statusą, jų turtinę padėtį. Pabrėžtina, kad teisė į teisminę gynybą reikalauja ne tik sudaryti galimybę asmeniui kreiptis į teismą, bet ir realiai apginti pažeistą ar ginčijamą subjektinę teisę, įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Kadangi nuo ieškovo kreipimosi į teismą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo gali praeiti netrumpas laikotarpis, dėl įvairių priežasčių gali tapti sunku arba neįmanoma realiai įgyvendinti priimtą teismo sprendimą. Siekiant užtikrinti, kad ieškovui galimai palankaus sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų nebeįmanomas, CPK nuostatos numato laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

16Pažymėtina, kad CPK 144 str. nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, o yra tik numatyta, kad jos taikomos tada, kai prašantys taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir yra pagrindas manyti, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1286/2012). Taigi teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

17Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką (2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-905/2009, 2013 m. sausio 31 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-298/2013 ir kt.). Tačiau apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti, todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-447/2009; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-256/2012). Taigi kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, pajamomis, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė.

18Kai ieškinys pareikštas dėl pinigų sumos priteisimo, ir teismas pritaiko areštą atsakovo turto atžvilgiu atitinkamai sumai, atsakovas, siekdamas arešto panaikinimo, turi pareigą įrodyti, kad galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Duomenys, pagrindžiantys turtinę padėtį gali būti informacija iš viešų registrų apie asmens vardu registruoto turto sudėtį, jam nustatytus apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų informacija apie asmens sąskaitas ir jose esančias lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus, ir kiti. Jeigu pagal ieškovo pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija, o atsakovas pateikia tik dalį jo turtinę padėtį atspindinčių duomenų, tačiau neteikia išsamių aukščiau paminėtų duomenų, daryti išvadą, kad atsakovui ieškinio suma nėra didelė ir galimai ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti įvykdytas be laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, negalima (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 2 d. nutartis, priimta c.b. Nr. 2-1118/2014 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju byloje nėra objektyvių duomenų apie atsakovo turimą turtą ir jo santykį su įmonės įsipareigojimais, kurie patvirtintų gerą atsakovo finansinę padėtį ir realią galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Pastebėtina, kad atsakovo pateiktas turimo nekilnojamojo turto sąrašas, kuriuo atsakovas grindžia savo gerą turtinę padėtį, yra sudarytas paties atsakovo direktoriaus, sąrašas net nėra patvirtintas parašu, iš pateikto sąrašo neįmanoma nustatyti, kad tikrai visas nurodytas nekilnojamasis turtas priklauso būtent atsakovui, be to, nėra pateikti jokie duomenys apie nurodyto turto apsunkinimą ar suvaržymą. Byloje taip pat nėra absoliučiai jokių duomenų apie įmonės veiklos finansinius rodiklius. Taip pat nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog atsakovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atžvilgiu yra iškelta neviena civilinė byla, kurioje atsakovui yra pareikšti turtiniai reikalavimai. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aukščiau išvardintos aplinkybės nesuteikia objektyvaus pagrindo išvadai, kad atsakovo turtinė padėtis yra pakankamai gera, todėl tikėtina, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui, o tai yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

19Taigi apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturi pagrindo nesutikti su pirmos instancijos teismo išvada, kad yra pagrindas atsakovo atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pritaria pirmos instancijos teismo motyvams ir pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

20Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apelianto atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo naikinti teisėta ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl apelianto atskirasis skundas netenkintinas, o skundžiama Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Litesko“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš... 5. II.... 6. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. liepos 25 d. nutartimi ieškovo... 8. III.... 9. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Atsakovas UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ atskiruoju skundu prašo... 11. Ieškovas UAB „Litesko“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodė, kad su... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 14. Kaip matome iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju yra kvestionuojamas... 15. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad siekiant teisingai išspręsti... 16. Pažymėtina, kad CPK 144 str. nėra įtvirtintas sąrašas atvejų, kuomet... 17. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 18. Kai ieškinys pareikštas dėl pinigų sumos priteisimo, ir teismas pritaiko... 19. Taigi apeliacinės instancijos teismas nagrinėjamu atveju neturi pagrindo... 20. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis, apeliacinės instancijos teismas... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. liepos 25 d. nutartį palikti...