Byla e2S-487-619/2020
Dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei UAB „Era Griga“ skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė Kalinauskienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi skolininkės UAB „Era Griga“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal kreditorės OOO „Seal Grupp“ pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei UAB „Era Griga“ skolos priteisimo,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Kreditorė OOO „Seal Grupp“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo skolininkei UAB „Era Griga“ dėl 5472,72 EUR skolos priteisimo.

62.

7Reikalavimo užtikrinimui kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra areštuoti skolininkui nuosavybės teise priklausantį turtą. Nurodė, kad skolininkas turi skolų ir kitiems kreditoriams, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių yra reali grėsmė, kad teismo įsakymo įvykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 28 d. nutartimi tenkino kreditorės užsienio įmonės OOO „Seal Grupp“, j. a. k. 7802843632, Rusijos Federacija, Sankt-Peterburgas, Vyborgskaja krantinė 55, liter A, patalpa 6H, ofisas 701, prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Areštavo skolininkei uždarajai akcinei bendrovei „Era Griga“, j. a. k. 302776920, buveinė Vilniuje, Kirtimų g. 47B, priklausančius nekilnojamuosius ir (arba) kilnojamuosius daiktus, jų esant nepakankamai – pinigines lėšas ir (ar) turtines teises, priklausančias skolininkui ir esančias pas skolininką arba trečiuosius asmenis, už 5472,72 EUR. Areštavus pinigines lėšas, leido skolininkui iš šių lėšų išmokėti darbo užmokestį bendrovės darbuotojams, mokesčius valstybei (savivaldybėms) ir socialinio draudimo įmokas bei atsiskaityti su kreditoriumi. Pavedė antstoliui surasti ir aprašyti areštuojamą skolininko turtą teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka, taip pat nustatyti konkrečią lėšų sumą, kuri per vieną kalendorinį mėnesį gali būti panaudota operacijoms atlikti, kaip lėšos atsiskaitymams su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, valstybės biudžetu, kreditoriumi ir skolininko darbuotojais.

124.

13Pirmosios instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju 5472,72 EUR ieškinio suma laikytina didele. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatė, kad skolininkei iškelta ir kitų bylų dėl prievolių nevykdymo. Pažymėjo, jog byloje nepateikta duomenų, kurie patvirtintų gerą, stabilią skolininkės finansinę-turtinę būklę, todėl yra pagrindas manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priėmus kreditorei palankų procesinį sprendimą, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14III.

15Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

165.

17Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Era Griga“ prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

186.

19Apeliantės vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi kreditorė neįrodė ir teismas nenustatė realios grėsmės, kad skolininkas neįvykdys reikalavimo. Pažymėjo, jog byloje teismas nukrypdamas nuo teismų praktikos visiškai nevertino ir nepasisakė dėl Skolininkės (ne)sąžiningumo. Kitą vertus, kreditorė šios aplinkybės, prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neįrodinėjo. Taip pat nėra ir duomenų, kad Skolininkė turi ketinimų turimą turtą perleisti, slėpti ar imtis kitų veiksmų, siekdama sukliudyti teismo sprendimo įvykdymui. Nepagrįstai pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės kenkia kreditoriaus verslui ir yra varžančios apsaugos priemonės, o ne siekiančios realaus ginčo tarp šalių sprendimo ar palankaus teismo įsakymo įvykdymo užtikrinimo. Apeliantė pažymi, jog turi skolininką, kuriam iškelta bankroto byla ir dėl kurio susidūrė su apyvartinių lėšų trūkumu. Būtent skundžiamoje nutartyje nurodyti teismo procesai yra būtent to pasekmė. Apeliantė visus pradelstus įsipareigojimus bando spręsti sudarydama su kreditoriais taikos sutartis, pagal kurias atsiskaitymai išdėstomi dalimis. O esant pritaikytoms laikinosioms apsaugos priemonėms, apeliantė negali vykdyti net šių įsipareigojimų tinkamai ir laiku. Skundžiamoje nutartyje be jokio teisinio pagrindo, pirmosios instancijos teismas, suteikė kreditoriui besąlyginį ir nepagrįstą pranašumą.

207.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė OOO „Seal Grupp“ prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

228.

23Nurodė, kad kreditorius nesutinka su skundo argumentais ir mano, kad ginčijama nutartis yra teisėta ir pagrįsta. Teismas turi diskrecijos teisę nuspręsti, ar nurodytų aplinkybių pakanka prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Kreditorius savo reikalavimą grindė neapmokėtomis PVM sąskaitomis faktūromis už suteiktas paslaugas pagal krovinio pervežimo sutartis. Kreditoriaus prašymas dėl LAP taikymo buvo grindžiamas aplinkybėmis, patvirtinančiomis skolininkės nesąžiningumą, priešingai negu teigia skolininkė skunde. Kreditorius nurodė, kad skolininkas beveik prieš metus iki kreipimosi į teismą gavo paslaugas iš kreditoriaus, ilgą laiką jų neapmoka. Skolininkas nereagavo į raštišką raginimą apmokėti skolą, nebendradarbiauja ir vengia kreditorės. Atskirajame skunde iš esmės pati skolininkė patvirtina, kad jos finansinė padėtis yra bloga. Įrodymus apie gerą finansinę padėtį turi pateikti pats skolininkė, paprastai tokie įrodymai pateikiami teismui kartu su atskiruoju skundu dėl LAP taikymo. Skolininkės atžvilgiu yra arba buvo nagrinėjama virš 20 civilinių bylų, kuriose jai buvo reiškiami turtiniai reikalavimai. Keliose bylose teismų sprendimai (teismo įsakymai) jau yra įsiteisėję ir priteistos ženklios sumos. Kreditorė pažymi, jog pirmosios instancijos teismas pirmiausiai areštavo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, palikdamas teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o tik šio turto nesant, tuomet areštuotos piniginės lėšos, leidžiant iš šių lėšų atsiskaityti su darbuotojais ar valstybės institucijomis. Šios aplinkybės patvirtina faktą, jog pirmosios instancijos teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo išlaikyta bylos šalių interesų pusiausvyra. Tai, kad skolininkas teigia, jog negali vykdyti įsipareigojimų kitų savo kreditorių atžvilgiu, nėra pagrįsta jokiais įrodymais. Kita vertus, skolininkas niekaip nepagrindžia, kodėl atsiskaitymai su kitais Skolininko kreditoriais turi būti atliekami suteikiant pirmenybę pastariesiems, o ne kreditorei.

24IV.

25Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Atskirasis skundas atmestinas

279.

28Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

2910.

30Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas tenkino kreditorės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

3111.

32Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, įstatymų leidėjas laikinųjų apsaugos priemonių taikymą susieja su dviem privalomomis sąlygomis: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas; nesant bent vienos iš šių sąlygų, pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymui nėra (Lietuvos apeliacinio teismo 2019-07-25 nutarties civilinėje byloje Nr. e2-613-464/2019 17 punktas).

3312.

34Bylos duomenimis, kreditorės pareiškimas priimtas, jo pagrindu Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 28 d. išdavė teismo įsakymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės. Ši aplinkybė reiškia, kad kreditorės pateiktas procesinis dokumentas formaliai atitiko turinio ir formos reikalavimus, kas leidžia daryti išvadą, jog egzistuoja pirmoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga. Pastebėtina ir tai, jog apylinkės teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė, kad kreditorės reikalavimai būtų tikėtinai nepagrįsti, todėl plačiau aptarta laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (preliminarus reikalavimų pagrįstumas) neanalizuojama.

3513.

36Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo institutas nėra skirtas materialinių vertybių sukūrimui arba jų sukaupimui, kad vėliau būtų galima iš karto atsiskaityti su kreditoriumi. Šio išimtinio ir atsakovo interesus labai varžančio procesinio instituto taikymas galimas tuomet, kai jo taikymo prašantis asmuo pateikia konkrečių duomenų apie atsakovo nesąžiningą elgesį, apie jo atliktus ar atliekamus veiksmus bei galimus ketinimus (turimo turto slėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. gruodžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1556-464/2017; 2018 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-313-186/2018; 2018 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-350-464/2018). Laikinųjų apsaugos priemonių siekiantis asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Didelė reikalavimo suma, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, turėtų būti vertintina kompleksiškai ir sistemiškai kartu su kitais teismui pateiktais duomenimis. Sąžiningumo aspektu gali būti vertinami tiek šalies veiksmai iki bylos iškėlimo, tiek ir jos nagrinėjimo metu.

3714.

38Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones jos atžvilgiu, kadangi kreditorė nepateikė įrodymų, jog egzistuoja grėsmės būsimo galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui bei neįrodė skolininkės nesąžiningumo, dėl to neegzistuoja pagrindai taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

3915.

40Informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad 2019/2020 metais skolininkės atžvilgiu yra arba buvo nagrinėjama virš 20 civilinių bylų, kuriose apeliantei buvo reiškiami turtiniai reikalavimai. Keliose bylose teismų sprendimai (teismo įsakymai) jau yra įsiteisėję ir priteistos atitinkamos sumos. Taip pat yra užvesta civilinė byla dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkei. Civilinėje byloje Nr. 2VP-11864-868/2020 antstolio prašymu UAB „Era Griga“ vadovui paskirta bauda už antstolio reikalavimų pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą. Apeliantė atskirajame skunde teigia, kad byloje nėra nustatytas atsakovės nesąžiningumas ir grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nustatytos aplinkybės apie skolininkės atžvilgiu užvestų bylų kiekį įrodo, kad tokia grėsmė realiai egzistuoja, kadangi bendrovė yra linkusi nevykdyti prievolių ir jos finansinė padėtis nėra gera.

4116.

42Atsižvelgiant į šias aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja būtinos sąlygos taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Nors apeliantė prašymą panaikinti skundžiama nutartį grindžia jos veiklos ir galimybės atsiskaitinėti su kitais kreditoriais suvaržymu, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pirmiausiai areštavo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, palikdamas teisę šį turtą valdyti ir juo naudotis, o tik šio turto nesant areštuotinos piniginės lėšos, leidžiant iš šių lėšų atsiskaityti su darbuotojais ar valstybės institucijomis. Šios aplinkybės patvirtina faktą, jog atsakovės teisės nėra neproporcingai varžomos, ir taip išlaikoma šalių interesų pusiausvyra.

4317.

44Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo taikytos pagrįstai, dėl to skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista, o skolininkės atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4518.

46Atmetus atskirąjį skundą kreditorės patirtos 125 EUR dydžio bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą priteistinos iš skolininkės (CPK 93 str. 1 d.)

47Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

48Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

49Priteisti kreditorei užsienio įmonei OOO „Seal Grupp“ (į.k. 7802843632, Rusijos Federacija, Sankt-Peterburgas) iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės „Era Griga“ (į.k. 302776920) 150 EUR bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Andrutė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kreditorė OOO „Seal Grupp“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo... 6. 2.... 7. Reikalavimo užtikrinimui kreditorė prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2020 m. sausio 28 d. nutartimi tenkino... 12. 4.... 13. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, šiuo atveju 5472,72 EUR ieškinio suma... 14. III.... 15. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 16. 5.... 17. Atskiruoju skundu skolininkė UAB „Era Griga“ prašė panaikinti Vilniaus... 18. 6.... 19. Apeliantės vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė... 20. 7.... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą kreditorė OOO „Seal Grupp“ prašė jį... 22. 8.... 23. Nurodė, kad kreditorius nesutinka su skundo argumentais ir mano, kad... 24. IV.... 25. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Atskirasis skundas atmestinas... 27. 9.... 28. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 29. 10.... 30. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas... 31. 11.... 32. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 33. 12.... 34. Bylos duomenimis, kreditorės pareiškimas priimtas, jo pagrindu Vilniaus... 35. 13.... 36. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pripažįstama, jog laikinųjų apsaugos... 37. 14.... 38. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė... 39. 15.... 40. Informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, kad 2019/2020 metais... 41. 16.... 42. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, sutiktina su pirmosios instancijos teismo... 43. 17.... 44. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, apeliacinės instancijos teismas... 45. 18.... 46. Atmetus atskirąjį skundą kreditorės patirtos 125 EUR dydžio bylinėjimosi... 47. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 48. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2020 m. sausio 28 d. nutartį palikti... 49. Priteisti kreditorei užsienio įmonei OOO „Seal Grupp“ (į.k. 7802843632,...