Byla eB2-2010-221/2019
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „GGP“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė,

2sekretoriaujant Editai Vazgienei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos daržovės“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „GGP“ bankroto byloje ir

Nustatė

4Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi iškėlė UAB „GGP“ bankroto bylą ir nustatė 40 dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos kreditorių reikalavimams bankrutuojančiai įmonei pareikšti. Nutartis įsiteisėjo 2019 m. gegužės 7 d.

5Bankroto administratorė pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudarė ir pateikė teismui tvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, ginčijo UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur finansinį reikalavimą. Bankroto administratorė, prieštaraudama dėl UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo, nurodė, kad bankroto administratorė 2019 m. liepos 4 d. kreipėsi į UAB „Žemaitijos daržovės“ su prašymu detaliai pagrįsti pareikštą 82 078,51 Eur finansinį reikalavimą. 2019 m. liepos 16 d. UAB „Žemaitijos daržovės“ pateikė atsakymą į bankroto administratorės prašymą dėl UAB „Žemaitijos daržovės“ finansinio reikalavimo. Gautame atsakyme UAB „Žemaitijos daržovės“ nepateikė jokių detalių paskaičiavimų ir pirminių dokumentų, pagrindžiančių pareikštą 82 078,51 Eur finansinį reikalavimą, todėl bankroto administratorė prašė jo netvirtinti.

6Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi patvirtino BUAB „GGP“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, bankroto administratorės ginčijamo UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą išskyrė į atskirą bylą, UAB „Žemaitijos daržovės“ įpareigojo per 14 dienų pateikti atsiliepimą į bankroto administratorės prieštaravimus.

7UAB „Žemaitijos daržovės“ procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 4 dalimi. UAB „Žemaitijos daržovės“ nepateikė atsiliepimo į bankroto administratorės prieštaravimus.

8Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Žemaitijos daržovės“ finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „GGP“ bankroto byloje klausimas skirtas nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka.

9UAB „Žemaitijos daržovės“ teismo šaukimas į teismo posėdį įteiktas vadovaujantis CPK 123 straipsnio 4 dalimi. UAB „Žemaitijos daržovės“ nedalyvavo teismo posėdyje, priežasčių nepranešė.

10Bankroto administratorė teismo posėdyje nedalyvavo, 2019 m. gruodžio 12 d. pateikė teismui paaiškinimus ir prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant. Bankroto administratorė nurodė, kad UAB „Žemaitijos daržovės“ nei teismui, nei bankroto administratorei nepateikė paaiškinimų ir (ar) pirminių dokumentų, kurių pagrindu prašo patvirtinti 82 078,51 Eur reikalavimą UAB „GGP“ bankroto byloje.

11Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla išnagrinėta UAB „Žemaitijos daržovės“ ir bankroto administratorei nedalyvaujant, vertinant byloje esančius įrodymus.

12Pareiškėjos UAB „Žemaitijos daržovės“ prašymas atmestinas.

13Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai bei apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-118/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1291/2011; 2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2296/2011). Pagal formuojamą teismų praktiką, bankroto bylose vyraujantis viešasis interesas suponuoja teismo pareigą tvirtinti tik tokius finansinius reikalavimus, kurie pagrįsti įrodymais ir imtis visų įmanomų priemonių, kad bankroto byloje nebūtų patvirtinti nepagrįsti kreditorių finansiniai reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-188/2011; Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-386-381/2016; 2018 m. kovo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-677-370/2018).

14Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia teismo posėdyje, pranešęs administratoriui ir asmenims, kurių reikalavimai yra ginčijami (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 26 straipsnio 5 dalis). Taip sudaromos realios galimybės taikyti rungimosi principą, nes tiek administratoriui, tiek kreditoriui tenka pareiga įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus. Tuo tarpu teismas, vadovaudamasis įrodinėjimą reglamentuojančiomis taisyklėmis, tarp jų įrodymų pakankamumo, teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais, iš įrodymų visumos privalo daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 42 straipsnio 5 dalis, 12, 13, 178 straipsniai, 185 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio 1, 7 dalys). Pažymėtina, kad aktyvus teismo vaidmuo bankroto byloje tvirtinant kreditoriaus finansinį reikalavimą neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-102-706/2016). Ne teismas, o pati šalis, laikydamasi dispozityvumo ir rungtyniškumo principų, turi veikti aktyviai, įrodinėti savo reikalavimų pagrindą, formuluoti atsikirtimus į kitos šalies pareikštus reikalavimus, teikti kontrargumentus ir įrodymus, paneigiančius kitos šalies argumentus bei įrodymus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-167-915/2016).

15Byloje kilo ginčas dėl UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „GGP“ bankroto byloje.

16Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Žemaitijos daržovės“ bankroto administratorei pateikė 2019 m. birželio 14 d. prašymą dėl 82 078,51 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „GGP“ bankroto byloje. UAB „Žemaitijos daržovės“ prašyme nurodė, kad UAB „GGP“ netinkamai vykdžius 2016 m. spalio 28 d. pirkimo–pardavimo sutartį Nr. GGP-16.10.28/1, UAB „Žemaitijos daržovės“ patyrė žalą, kurios UAB „GGP“ neatlygino iki bankroto bylos iškėlimo. UAB „GGP“ nesilaikė įstatymuose ir sutartyje įtvirtintų reikalavimų tinkamai ir laiku atlikti sutartyje aptartus darbus. Šie veiksmai atitinka Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.249 straipsnyje nustatytą neteisėtų veiksmų apibrėžimą. UAB „GGP“ laiku neatlikus sutartyje numatytų darbų, UAB „Žemaitijos daržovės“ patyrė 51 028,49 Eur nuostolių: UAB „Žemaitijos daržovės“ faktiškai patirtos išlaidos dėl darbų pagal sutartį baigimo, UAB „Žemaitijos daržovės“ permoka UAB „GGP“ už neatliktus pagal sutartį darbus, kurie neegzistuotų, jeigu BUAB „GGP“ užbaigtų vykdyti sutartį, o taip pat UAB „GGP“ mokėtini 1 050,02 Eur dydžio delspinigiai už laiku neatliktus darbus. UAB „Žemaitijos daržovės“ negautos pajamos dėl netinkamo sutarties įvykdymo yra 30 000 Eur, todėl šią sumą BUAB „GGP privalo sumokėti UAB „Žemaitijos daržovės“.

17Teismo vertinimu, bankroto administratorė pagrįstai nesutinka su UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimu UAB „GGP“ bankroto byloje.

18Sprendžiant kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą viešasis interesas reikalauja tik to, kad nebūtų patvirtintas nepagrįstas kreditoriaus reikalavimas, nes tokio reikalavimo patvirtinimas sumažina likusių kreditorių galimybes sulaukti, kad jų reikalavimas bus patenkintas (ĮBĮ 35 straipsnis). Tačiau nėra viešojo intereso, kuris reikalautų teismą būti aktyviu siekiant užtikrinti, kad kreditorių reikalavimas būtų patvirtintas. Dispozityvumo (CPK 13 straipsnis) ir rungimosi (CPK 12 straipsnis) principai lemia, kad kiekvienas kreditorius savo reikalavimą skolininko bankroto byloje reiškia ir jo pagrįstumą įrodinėja pats. Jei neįrodytas kreditoriaus reikalavimas nebus patvirtintas, kitų kreditorių teisės tuo nebus pažeistos, skirtingai nei tuo atveju, jei būtų patvirtintas nepagrįstas reikalavimas – tai pažeistų likusių kreditorių teises. Todėl teismo aktyvumas, skirtas aiškintis aplinkybes, padedančias kreditoriui įrodyti savo reikalavimą, galimas tik tais atvejais, kai viešuoju interesu pasižymi patys teisiniai santykiai, iš kurių kildinamas kreditorių reikalavimas (mokesčių, darbo, vartojimo ir panašūs teisiniai santykiai) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2012).

19UAB „Žemaitijos daržovės“ finansiniam reikalavimui pagrįsti pateikė 2019 m. birželio 14 d. prašymo dėl tolimesnio sutarties UAB „GGP“ vykdymo kopiją, 2016 m. spalio 28 d. pirkimo–pardavimo sutarties Nr. GGP-16.10.28/1 kopiją (be priedų), „Swedbank“, AB, sąskaitos išrašus už laikotarpius nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. birželio 17 d. ir nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d., tačiau šie UAB „Žemaitijos daržovės“ pateikti dokumentai nepagrindžia prašomo patvirtinti 82 078,51 Eur finansinio reikalavimo dydžio. Pažymėtina, kad bankroto administratorė prašė UAB „Žemaitijos daržovės“ pateikti papildomus įrodymus finansiniam reikalavimui pragrįsti, tačiau UAB „Žemaitijos daržovės“ su 2019 m. liepos 15 d. atsakymu nepateikė tokių įrodymų.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur finansinis reikalavimas netvirtintinas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis, CPK 178 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, teismas

Nutarė

22Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos daržovės“ prašymo dėl 82 078,51 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo uždarosios akcinės bendrovės „GGP“ bankroto byloje.

23Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Lozoraitytė,... 2. sekretoriaujant Editai Vazgienei,... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės... 4. Kauno apygardos teismas 2019 m. balandžio 24 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Bankroto administratorė pagal kreditorių pareikštus reikalavimus sudarė ir... 6. Kauno apygardos teismas 2019 m. rugpjūčio 14 d. nutartimi patvirtino BUAB... 7. UAB „Žemaitijos daržovės“ procesiniai dokumentai įteikti vadovaujantis... 8. Kauno apygardos teismo 2019 m. spalio 30 d. nutartimi UAB „Žemaitijos... 9. UAB „Žemaitijos daržovės“ teismo šaukimas į teismo posėdį įteiktas... 10. Bankroto administratorė teismo posėdyje nedalyvavo, 2019 m. gruodžio 12 d.... 11. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byla išnagrinėta UAB „Žemaitijos... 12. Pareiškėjos UAB „Žemaitijos daržovės“ prašymas atmestinas.... 13. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto... 14. Dėl administratoriaus ginčijamo reikalavimo tvirtinimo teismas sprendžia... 15. Byloje kilo ginčas dėl UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur... 16. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad UAB „Žemaitijos daržovės“ bankroto... 17. Teismo vertinimu, bankroto administratorė pagrįstai nesutinka su UAB... 18. Sprendžiant kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo klausimą viešasis interesas... 19. UAB „Žemaitijos daržovės“ finansiniam reikalavimui pagrįsti pateikė... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, UAB „Žemaitijos daržovės“ 82 078,51 Eur... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 22. Netenkinti uždarosios akcinės bendrovės „Žemaitijos daržovės“... 23. Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti...