Byla e2-1247-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Kazys Kailiūnas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ecoservice” ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo atmesti pretenziją ir ieškovės UAB „VSA Vilnius” ieškinį atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir viešojo pirkimo sąlygų pripažinimo neteisėtomis bei jų panaikinimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Ekonovus“,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. A39-445; pripažinti neteisėtais viešojo pirkimo „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“, Nr. 185285, (toliau ir Pirkimas) sąlygų 3.1 priedo 66 p., 3.2 priedo 67 p.; pripažinti, kad atsakovė netinkamai įvykdė Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 16 d. sprendimo c. b. Nr. e2-5882-345/2016 dalį, kuria buvo įpareigota patikslinti (pakeisti) Pirkimo sąlygas – aiškiai nurodyti, kaip ir kas kompensuos paslaugų teikėjų papildomas išlaidas, susijusias su atliekų transportavimu ne į mechaninio-biologinio apdorojimo įrenginius ir tokių atliekų saugojimu; nutraukti Pirkimo procedūras.
 2. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – pirkimo procedūrų sustabdymą. Prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones grindė ieškinio pagrįstumu, ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso apsauga. Pažymėjo, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas taps neįmanomu.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 16 d. nutartimi ieškovės prašymo netenkino.
 2. Pirmosios instancijos teismas nustatė, jog atsakovės vykdomo Pirkimo objektas yra mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos. Taigi, Pirkimo dalykas yra susijęs su tam tikrų viešą interesą turinčių, visuomenei aktualių ir svarbių poreikių tenkinimu, siekiant užtikrinti perkamų paslaugų teikimą. Šiuo atveju atsakovė siekia pertvarkyti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir pereiti prie rinkliavos pagrindu veikiančios mišrių komunalinių atliekų surinkimo bei vežimo sistemos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras būtų pažeistas viešasis interesas.
 3. Teismas pažymėjo, kad net ir esant CPK nustatytiems bylų dėl viešųjų pirkimų išnagrinėjimo trumpiems terminams, dėl šių terminų pažeidimo ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių potencialios trukmės, jų taikymu padaryta žala visuomenei gali būti didesnė už ieškovės vien ekonominį suinteresuotumą sudaryti ir vykdyti Viešojo pirkimo sutartį. Savo vien ekonominį interesą ieškovė galėtų patenkinti ir reikalaudama žalos atlyginimo tuo atveju, jeigu viešojo pirkimo sutartį įvykdytų neteisėtai atrinktas tiekėjas. Be to, pagal Pirkimo sąlygų 1.1 priedo 3.2 punktą, numatantį tiekėjui pasiruošimo terminą ir pagal 1.1 priedo 6.2 punktą, numatantį paslaugų teikimą tik pasibaigus pasiruošimo terminui, Pirkimo tęsimo atveju, preliminariai viešojo pirkimo sutartys būtų sudarytos ir paslaugos būtų pradėtos teikti ne anksčiau kaip po pusmečio.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Ieškovė UAB „VSA Vilnius“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Viešajame pirkime siekiamų įgyti paslaugų svarba per se nesudaro pagrindo netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių. Šiuo metu sudarytos mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sutartys yra tinkamai vykdomos ir galės būti vykdomos iki šio Pirkimo laimėtojo išrinkimo, dėl to nėra pagrindo ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių netenkinti.
  2. Atsakovės argumentas, jog išrinkti Pirkimo laimėtoją yra svarbu dėl to, kad tik taip bus galima apskaičiuoti naują vietinę rinkliavą, yra nepagrįstas, kadangi nauja vietinės rinkliavos sistema ir dydžiai jau yra patvirtinti Vilniaus miesto tarybos sprendimu ir įsigalioja nuo 2017 m. liepos 1 d.
  3. Jei byloje nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių su Pirkimą laimėjusiu tiekėju bus sudaryta viešojo pirkimo sutartis, o vėliau paaiškės, kad ginčijamos Pirkimo sąlygos yra neteisėtos, šalys negalės būti sugrąžintos į pradinę stadiją – pasiūlymų pateikimą patikslinus Pirkimo sąlygas. Neteisėtų sąlygų patikslinimas ar naujų sąlygų įtvirtinimas, taip įgyvendinant ieškinio reikalavimus, netektų prasmės, kadangi Pirkimas būtų pasibaigęs.
 2. Atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu nesutinka, prašo jį atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos pagrindinius nesutikimo su atskiruoju skundu argumentus:
  1. Ieškinys nėra preliminariai pagrįstas.
  2. Ieškovės argumentas apie jau nustatytą rinkliavos dydį yra visiškai nepagrįstas, kadangi jos minimu sprendimu savivaldybė tik pasiruošė reformos įgyvendinimui, tačiau jos neįgyvendino. Sprendime nurodyta, jog būtinųjų sąnaudų dydis yra tik prognozinio pobūdžio, padarytas išanalizavus dabar veikiančių tiekėjų duomenis. Be to, atsižvelgusi į Pirkimo eigą bei pateiktus ieškinius, atsakovė pakeitė minėto sprendimo 2 punktą ir nutarė atidėti rinkliavos taikymo pradžią iki 2018 m. sausio 1 d.
  3. Neužbaigus Pirkimo visiems vilniečiams ir toliau nepagrįstai bus teikiamos mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos už tiekėjų savo nuožiūra nustatytus įkainius, tuo tarpu sudarius naujas paslaugų teikimo sutartis kainos ženkliai sumažės, todėl neekonomiška ir nenaudinga byloje taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
  4. Pagal Pirkimo sąlygas tiekėjams yra suteikiamas 4-6 mėnesių pasiruošimo terminas, todėl, net ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, labai tikėtina, pirkimą laimėjęs tiekėjas dar nebus pradėjęs vykdyti sutarties iki sprendimo byloje priėmimo.
 3. Ieškovė UAB „Ecoservice“ atsiliepime su pateiktu atskiruoju skundu sutinka, prašo jį patenkinti.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 straipsniai).

5Dėl naujų rašytinių įrodymų

 1. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.
 2. Apeliantė UAB „VSA Vilnius“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė pirmosios instancijos teismui naujus įrodymus – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimą Nr. 1-818, Vilniaus miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, Vilniaus miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedą Nr. 2 „Būtinųjų sąnaudų detalizavimas, išskiriant pastoviąsias ir kintamąsias sąnaudas*; Vilniaus miesto savivaldybės Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų priedą Nr. 3 „Mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normos ir rinkliavos dydžiai pagal nekilnojamojo turto objektų kategorijas*“ ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2017 m. gegužės 9 d. skelbimas apie pasiūlymų termino pateikimo pratęsimą. Naujus įrodymus kartu su savo atsiliepimu į atskirąjį skundą pateikė ir atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija – Išrašą iš CVP IS, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimą “Dėl Tarybos 2017 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. 1-818 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Nr. 1-978 sprendimą ir 2017 m. gegužės 5 d. bei 2016 m. lapkričio 8 d. aiškinamųjų raštų kopijas.
 3. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, minėti dokumentai galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui su prašymu taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, taip pat atsiliepimu į šį prašymą. Ieškovė nenurodė argumentų, kodėl jie pateikiami vėliau. Todėl apeliacinis teismas minėtus įrodymus atsisako priimti.

6Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

 1. Nagrinėjamu atveju byloje sprendžiamas klausimas, ar skundžiama teismo nutartis, kuria atmestas ieškovės UAB „VSA Vilnius“ prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų byloje, yra pagrįsta ir teisėta.
 2. CPK 144 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, jog teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Vadovaujantis CPK 423 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas viešųjų pirkimų bylose be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių taip pat gali taikyti viešojo pirkimo konkurso procedūrų sustabdymą, įpareigojimą perkančiajai organizacijai nesudaryti viešojo pirkimo sutarties ir kitas sprendimo įvykdymo užtikrinimo priemones. Viešųjų pirkimų bylose teismas priima motyvuotą nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu, taip pat atsižvelgdamas į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neigiamos pasekmės neviršija jų teikiamos naudos (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. spalio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1645-381/2015).
 3. Pažymėtina, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 4. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė Vilniaus miesto savivaldybės administracija vykdo viešąjį pirkimą „Mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas“, Nr. 185285. Pirkimo objektas – mišrių komunalinių atliekų surinkimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugos.
 5. Aptariant preliminarų ieškinio pagrįstumą, kaip sąlygą, būtiną norint taikyti byloje laikinąsias apsaugos priemones, teismas pažymi, jog šioje proceso stadijoje ieškovė neprivalo įrodyti, o teismas – iš esmės įvertinti – ieškinio pagrįstumo, kadangi reikalavimų pagrįstumas nustatomas tik išnagrinėjus bylą iš esmės. Taigi, priešingai nei teigia atsakovė, pirmosios instancijos teismas šioje proceso stadijoje neturėjo vertinti ieškinyje nurodytų aplinkybių teisniu aspektu. Ieškinio priėmimo metu jo forma ir turinys atitiko įstatyme keliamus reikalavimus, todėl nagrinėjamu atveju ieškovei pateikus argumentuotą ir įrodymais grindžiamą ieškinį, nekyla abejonių dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo stadijoje. Tik išnagrinėjus bylą iš esmės, bus padarytos išvados dėl ginčijamo Pirkimo sąlygų teisėtumo ir pagrįstumo bei tiekėjų sąžiningos konkurencijos. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju, pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė, jog ieškinio reikalavimai yra prima facie pagrįsti.
 6. Pasisakydama dėl antrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinos sąlygos – grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo pasunkėjimui ar negalimumui ieškovė nurodo, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, t. y. nesustabdžius Pirkimo procedūrų, yra reali tikimybė, jog dėl toliau vykdomų procedūrų būsimas galbūt ieškovei palankus teismo sprendimas taps nebeįgyvendinamas, o visas teisminis bylinėjimasis praras prasmę. Pažymi, jog būtinybės vykdyti pirkimo procedūras nėra, nes perkamos paslaugos šiuo metu yra tinkamai teikiamos.
 7. Vertinant minėtų atskirojo skundo argumentų pagrįstumą, pažymėtina, kad, nusprendus tenkinti ieškovės reikalavimus, teismas turės nutraukti Pirkimo procedūras, o tuo atveju, jei būtų sudarytos sutartys – pripažinti jas negaliojančiomis ir taikyti restituciją, kas patvirtina, kad ieškovei galbūt palankus teismo sprendimo įgyvendinimas realiai bus įmanomas. Vien deklaratyvūs apeliantės samprotavimai dėl teismo sprendimo įvykdymo negalimumo ar pasunkėjimo, nenurodant konkrečių priežasčių, kurios galėtų lemti būsimo galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo neįgyvendinimą, negali būti pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Argumentas, jog šiuo metu paslaugos teikiamos pagal anksčiau sudarytas sutartis, taip pat nelaikytinas pakankamu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 8. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Pirkimo sąlygos patvirtina, kad tiekėjui kiekvienoje Pirkimo objekto dalyje yra suteikiamas pasiruošimo terminas, kuris trunka net 4 mėnesius, o esant tam tikroms aplinkybėms terminas galės būti pratęstas net iki 6 mėnesių, terminą skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo dienos (sutartis įsigalioja tiekėjui nustatyta tvarka pateikus sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimą) (Konkurso sąlygų 1.1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.2 p.). Pirkimo sąlygų 6.2 punkte numatyta, kad paslaugos bus pradedamos teikti tik pasibaigus pasiruošimo terminui. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad tikėtina, jog nagrinėjamu atveju iki bylos išnagrinėjimo Pirkimo sutartys dar net nebus pradėtos realiai vykdyti, kas suponuoja papildomą išvados, jog ieškovei galbūt palankus pirmosios instancijos teismo sprendimas galės būti pakankamai nesunkiai įvykdomas, pagrindimą.
 9. Kaip žinoma, viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014).
 10. Vadinasi, kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – kuo skubesnis konkrečių prekių ar/ir paslaugų, reikalingų visuomenei, įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas.
 11. Nagrinėjamu atveju Pirkimo objektas yra neabejotinai strategiškai svarbus atsakovei, visam Vilniaus miestui ir jo gyventojams, siekiant, jog pagaliau Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje būtų įgyvendinta atliekų tvarkymo sistemos reforma, kurios esmė yra pertvarkyti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sistemą ir pereiti prie rinkliavos pagrindu veikiančio mišrių komunalinių atliekų surinkimo bei vežimo sistemos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.
 12. Šiuo metu Vilniaus miesto savivaldybėje veikianti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sistema prieštarauja teisės aktuose nustatytiems reikalavimams. Nuo 2015 m. kovo 26 d. yra priimtas ir galioja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 302 straipsnio pakeitimo Nr. XII-1590 įstatymas, kuris nustato, kad savivaldybės, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių nuostatomis, iki 2016 m. liepos 1 d. nustato naujus arba patvirtina esamus rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir komunalinių atliekų tvarkymą dydžius (2 str.). Savivaldybė, nustatydama vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už atliekų tvarkymą dydį, privalo atsižvelgti į su atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas, kurias, be kita ko, sudaro ir mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo sąnaudos. Tai reiškia, kad tam, jog Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje būtų įvykdyta atliekų tvarkymo sistemos reforma ir būtų įgyvendinti teisės aktų reikalavimai, yra būtina įvykdyti ginčo Pirkimą ir parinkti teisės aktų reikalavimus atitinkančius mišrių komunalinių atliekų tvarkytojus.
 13. Esant nurodytoms aplinkybėms, sutiktina su pirmosios instancijos teismu, kad pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones, jų neigiamos pasekmės viršytų jų naudą, kadangi atsakovė ne tik patirtų didesnę, negu ieškovė, finansinę žalą, bet būtų padaryta ir didelė žala Vilniaus miesto gyventojų interesams, pažeistas viešasis interesas, o tuo pačiu ir ekonomiškumo, efektyvumo bei proporcingumo principai.
 14. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad teisiškai reikšmingų aplinkybių, kurios būtų pagrindu skundžiamą nutartį panaikinti, apeliantė nenurodė ir teismas nenustatė. Pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 320, 338 str.).

7Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

8Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gegužės 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai