Byla 2-1548-178/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų R. V., Ž. Š., J. K., M. J., V. P., D. M., I. P., P. Š., Z. B., S. S., T.-B. J., G. R., R. Z., R. L., R. A., B. J., V. M. ir atsakovės bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarties dalies, kuria iš atsakovės ieškovams priteistos bylinėjimosi išlaidos, civilinėje byloje pagal ieškovų R. V., V.-G. V., M. V., L. V., B. Č., Ž. Š., V. G., J. K., Z. K., M. J., V. P., D. M., I. P., M. K., I. K., P. Š., R. G., Z. B., S. S., T.-B. J., L. K., O. K., G. R., S. D., V. M., R. Z., R. N., R. L., R. A., J. P., V. Ž., B. J., V. M. ieškinį atsakovėms bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui SNORAS ir valstybės įmonei „Indėlių ir investicijų draudimas“ dėl obligacijų pasirašymo sutarčių ir indėlio sertifikato įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, įpareigojimo išmokėti indėlių draudimo išmokas dėl teisės gauti draudimo išmoką už neįsigaliojusias obligacijas pripažinimo,

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ginčas kilo dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės.
 2. Ieškovai R. V., Ž. Š., J. K., M. J., V. P., D. M., I. P., P. Š., Z. B., S. S., T.-B. J., G. R., R. Z., R. L., R. A., B. J., V. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydami pripažinti negaliojančiomis jų su atsakove sudarytas indėlio sertifikato įsigijimo sutartis ir taikyti restituciją, pripažinti ieškovų sumokėtas pagal šias sutartis sumas atsakovei BAB bankas SNORAS ieškovų lėšomis jų asmeninėje banko sąskaitoje, kurioms taikomas indėlių draudimas pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą (toliau – ir IĮIDĮ). Ieškovai R. V., V.-G. V., M. V., L. V., B. Č., V. G., Z. K., M. K., I. K., R. G., L. K., O. K., S. D., V. M., R. N., J. P., V. Ž., V. M. nagrinėjamoje byloje pareikštame ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiomis su atsakove BAB bankas SNORAS sudarytas obligacijų pasirašymo sutartis ir taikyti restituciją. Ieškovų teigimu, jie buvo suklaidinti atsakovės, jiems nebuvo išaiškinta, kad investuotos lėšos nedraudžiamos pagal IĮIDĮ.
 3. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 27 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą iki procesinio sprendimo priėmimo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinėje byloje Nr.3K-7-559/2013 (3K-7-602/2015).
 4. Ieškovai 2016 m. gegužės 24 d. kreipėsi į teismą prašydami atnaujinti bylos nagrinėjimą, bylos dalį dėl indėlių sertifikatų sutarčių pripažinimo negaliojančiomis nutraukti, priteisti iš atsakovių ieškovų naudai jų patirtas bylinėjimosi išlaidas, t. y. Ž. Š. – 210,26 Eur, J. K. – 140,47 Eur, M. J. – 210,26 Eur, V. P. – 140,18 Eur, D. M. – 140,18 Eur, I. P. – 210,26 Eur, P. Š. – 140,18 Eur, Z. B. – 140,18 Eur, S. S. – 210,26 Eur, T.-B. J. – 140,18 Eur, G. R. – 140,18 Eur, R. Z. – 140,18 Eur, R. L. – 140,18 Eur, R. A. – 164,71 Eur, B. J. – 140,18 Eur, R. V. – 105,13 Eur, V. M. – 87,61 Eur, įpareigoti atsakovę BAB banką SNORAS iš jos priteistą išlaidų dalį apmokėti iš administravimui skirtų lėšų, bylos dalį dėl obligacijų įsigijimo sutarčių nagrinėti žodinio proceso tvarka ir ieškovų reikalavimus tenkinti. Ieškovai nurodė, kad atsisako savo ieškinio reikalavimų, kuriais ginčijo sudarytas indėlių sertifikatų sutartis ir prašo šią bylos dalį nutraukti, kitos bylos dalies nagrinėjimas turi būti tęsiamas. Kadangi ieškovų reikalavimai, susiję su indėlių sertifikatais, buvo iš esmės patenkinti, ir byla dėl to yra nutrauktina nepriimant teismo sprendimo, todėl vadovaujantis CPK 93, 94 straipsniais, ieškovams turi būti priteistos jų turėtos bylinėjimosi išlaidos.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 3 d. nutartimi atnaujino civilinės bylos nagrinėjimą; nutraukė civilinės bylos Nr. 2-3420-275/2016 dalį dėl ieškovų Ž. Š., J. K., M. J., V. P., D. M., I. P., P. Š.. Z. B., S. S., T.-B. J., G. R., R. Z., R. L., R. A., B. J., R. V., V. M. reikalavimų dėl indėlių sertifikatų įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis; likusios bylos dalį nutarė nagrinėti toliau įstatymo nustatyta tvarka; priteisė iš atsakovės BAB banko SNORAS administravimo išlaidų ieškovams Ž. Š., J. K., M. J., V. P., D. M., I. P., P. Š., Z. B., S. S., T.-B. J., G. R., R. Z., R. L., R. A., B. J. po 140,18 Eur kiekvienam, o R. V. – 105,13 Eur, V. M. 87,61 Eur, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
 2. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2015 m. lapkričio 17 d. priėmus nutartį, teismas sprendė, kad išnyko aplinkybės, dėl kurių byla buvo sustabdyta, todėl ji atnaujinta (CPK 167 str. 1 d.).
 3. Ieškovai pateikė teismui prašymą dėl ieškinio atsisakymo dalyje dėl indėlių sertifikatų įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis ir bylos šioje dalyje nutraukimo. Teismo vertinimu, paduotas pareiškimas iš esmės neprieštarauja ieškovų ir kitų bylos dalyvių interesams, imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.). Dėl šių priežasčių teismas ieškovų pareiškimą priėmė ir šią civilinės bylos dalį nutraukė (CPK 140 str. 1 d.).
 4. Teismas nurodė, kad iš esmės ieškinio buvo atsisakyta dėl to, kad trečiasis asmuo, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui išnagrinėjus precedentinę bylą, išmokėjo ieškovams draudimo išmokas už įsigytus indėlių sertifikatus. Ir nors procesiškai tai nėra prilyginama ieškinio patenkinimui, faktiškai šis draudimo išmokos išmokėjimas lėmė tai, jog šioje dalyje nebeliko ieškinio dalyko. Dėl šios priežasties teismas pripažino, jog ieškovai šioje dalyje turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą iš atsakovės BAB banko SNORAS (CPK 94 str.), tuo tarpu prašymas atlyginti bylinėjimosi išlaidas ir iš trečiojo asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ negali būti tenkinamas, kadangi tokia galimybė, priešingai nei teigia ieškovai, šiuo atveju įstatyme nenumatyta.
 5. Teismo teigimu, sprendžiant dėl priteistino bylinėjimosi išlaidų dydžio, turi būti vertinamos aplinkybės, susijusios su į bylą teiktų procesinių dokumentų kiekiu ir apimtimi, situacijos sudėtingumu, proceso eiga ir trukme. Šioje byloje ieškovus atstovaujantis advokatas rengė byloje vieną bendrą visiems ieškovams ieškinį, dubliką bei prašymą dėl bylos dalies nutraukimo, iki bylos sustabdymo neįvyko nė vienas teismo posėdis. Nors teismas sutiko su argumentu, kad ieškovai buvo laisvi susitarti su juos atstovaujančiu advokatu dėl atstovavimo išlaidų dydžio, tačiau, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, vadovaudamasis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) bei protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, priteisė iš atsakovės BAB banko SNORAS administravimui skirtui lėšų ieškovų, kurie atsisakė savo ieškinio reikalavimų dėl indėlių sertifikatų įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, naudai vienodo dydžio – 140,18 Eur sumas, tik R. V. – 105,13 Eur, ir V. M. – 87,61 Eur.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

8

 1. Ieškovai R. V., Ž. Š., J. K., M. J., V. P., D. M., I. P., P. Š., Z. B., S. S., T.-B. J., G. R., R. Z., R. L., R. A., B. J., V. M. (toliau – ir apeliantai) atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarties dalį, kuria teismas atmetė ieškovų prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas iš atsakovės VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ bei sumažino ieškovų prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį, ir išspręsti bylinėjimosi išlaidų klausimą iš esmės – ieškovų prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovai teismo prašė jų patirtas bylinėjimosi išlaidas priteisti iš abiejų atsakovių BAB banko SNORAS ir VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ lygiomis dalimis. Teismas, atsisakydamas priteisti dalį bylinėjimosi išlaidų iš VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“, akivaizdžiai klaidingai vertino procesinę šios šalies padėtį. Ieškovai bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl abiejų atsakovių netinkamo elgesio, nes atsakovės nepripažino ieškovų lėšoms taikytinos draudimo apsaugos – iškėlus bankroto bylą atsakovė BAB bankas SNORAS neįtraukė ieškovų į asmenų, turinčių teisę gauti draudimo išmoką, sąrašą, dėl ko ieškovams laiku nebuvo išmokėtos priklausančios draudimo išmokos. Ieškovų bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl atsakovių bendrų veiksmų atsisakant pripažinti jų pretenzijas indėlių sertifikatų negaliojimo apimtyje, dėl to turėjo būti tenkinamas ieškovų reikalavimas priteisti bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis iš abiejų atsakovių.
  2. Teismas nepagrįstai sumažino ieškovų prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovai dėl atsakovių kaltės patyrė išlaidas, kurios yra protingos, pagrįstos ir neviršijančios Rekomendacijose nustatytų maksimalių priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžio.
 2. Atsakovė BAB bankas SNORAS (toliau ir –apeliantė) atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarties dalį, kuria iš atsakovės BAB banko SNORAS priteistos bylinėjimosi išlaidos ieškovams, arba ją pakeisti, nustatant, kad ieškovams iš atsakovės priteisiama bylinėjimosi išlaidų suma sumažinama iki 87,61 Eur, nenurodant, kad jos priteisiamos iš BAB banko SNORAS administravimui skirtų lėšų. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovė BAB bankas SNORAS patenkino ieškovų ieškinio reikalavimus. Atsakovė nepripažino, kad ieškovų ginčijami indėlio sertifikatai sudaryti dėl suklydimo. Šioje byloje nebuvo pripažinti negaliojančiais nė vienas iš ginčo sandorių. Aplinkybė, kad VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 išmokėjo ieškovams draudimo išmokas, jokiu būdu nereiškia, kad ieškovų reikalavimus ne tik pripažino, bet ir įvykdė atsakovė BAB bankas SNORAS.
  2. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė CPK 94 straipsnio 1 dalį, nes nepagrįstai pripažino, kad atsakovė BAB bankas SNORAS kalta dėl teismo proceso. Ieškovai pasirinko netinkamą savo teisių gynimo būdą ir ieškinyje nurodė netinkamą atsakovą. Indėlių draudimo išmokos mokėjimas ieškovams, kurį atliko VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“, buvo sąlygotas visiškai kitais motyvais nei ieškovai nurodė savo ieškinyje. Kadangi atsakovė BAB bankas SNORAS neįvykdė ieškinio reikalavimų, iš atsakovės neturėjo būti priteistos bylinėjimosi išlaidos. Ieškovų bylinėjimosi išlaidos iš esmės susidarė ne dėl BAB banko SNORAS ar VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ kaltės ar piktnaudžiavimo procesu, o dėl objektyviai neaiškaus ir neišsamaus indėlių bei investicijų draudimo sistemos bei finansinių priemonių rinkos įstatyminio reglamentavimo, kas sąlygojo ypatingai sudėtingų teisinių klausimų, susijusių su atsakovės platintais indėlio sertifikatais, atsiradimą.
  3. Iš ieškovų ieškinio struktūros matyti, kad jis susideda iš specialių, su kiekvienu iš ieškovų susijusių faktinių aplinkybių išdėstymu, bei visiems ieškovams tenkančio bendro teisinio pagrindo. Visiems ieškovams buvo suteiktos analogiško pobūdžio ir analogiškos apimties teisinės paslaugos, todėl honoraras už faktiškai suteiktas atstovavimo paslaugas visiems ieškovams turi būti vienodas ir neturi priklausyti nuo to, kokia yra kiekvieno iš ieškovų ginčijamo sandorio suma. Bylos duomenimis minimalus vienam ieškovui tenkančio honoraro dydis už ieškinio paruošimą teismui, už kurį sutiko teikti teisines paslaugas ieškovų atstovas, yra 87,61 Eur. Dėl to tik tokio dydžio išlaidos galėjo būti priteisimos iš atsakovės.
  4. Bylinėjimosi išlaidos neturi būti atlyginamos iš atsakovės bankroto administravimui skirtų lėšų. Ieškovų prašytų priteisti sumų prigimtis siejama su santykiais susiklosčiusiais iki atsakovės bankroto procedūros pradžios ir yra šių santykių išdava, dėl to nepagrįsta laikyti, jog jos gali būti prilygintos atsakovės bankroto bylos administravimo išlaidoms.
 3. Ieškovai atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Ieškovai bylinėjimosi išlaidas patyrė dėl abiejų atsakovių netinkamo elgesio. Atsakovės nuomone, vertinant jos pareigą atlyginti ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas turėtų turėti reikšmės tai, jog išlaidos šioje byloje susidarė dėl neaiškaus ir neišsamaus indėlių bei investicijų draudimo sistemos bei finansinių priemonių rinkos įstatyminio reglamentavimo. Tačiau klaidingu įstatymo suvokimu negalima pateisinti atsakovės elgesio, kuriuo buvo pažeidžiamos ieškovų teisės.
  2. Nepagrįsti atsakovės argumentai, kad teismas negalėjo ieškovų patirtų išlaidų priteisti iš atsakovės administravimui skirtų lėšų. Byla pradėta jau po bankroto bylos atsakovei AB bankui SNORAS iškėlimo, todėl už išlaidų, patirtų ginant atsakovės interesus procese, susidarymą laikytinas atsakingu bankroto administratorius. Dėl to ieškovų patirtos bylinėjimosi išlaidos pripažintinos atsakovės administravimo išlaidomis.
  3. Atsakovės argumentai dėl bylinėjimosi išlaidų mažinimo yra visiškai nepagrįsti. Ieškovams priteistinos tokio dydžio bylinėjimosi išlaidos, kokias kiekvienas iš ieškovų realiai patyrė.
 4. Atsakovė BAB bankas SNORAS atsiliepime į ieškovų atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas atsakovės atskirajame skunde nurodytais argumentais, kuriais ginčijamas ieškovų reikalavimas padidinti iš atsakovės priteistas bylinėjimosi išlaidas.
 5. Atsakovė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į ieškovų atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais
  1. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui konstatavus, kad indėlių sertifikatams turi būti taikoma indėlių garantijų sistemos apsauga, atsakovė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“, gavusi reikalingus duomenis iš BAB banko SNORAS, išmokėjo indėlio draudimo išmokas indėlių sertifikatų turėtojams. Tačiau indėlio draudimo išmokų išmokėjimas ieškovams nereiškia, kad BAB bakas SNORAS ar VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ patenkino ieškinio reikalavimus. Atsakovė nėra atsakinga už tai, kad susidarė ieškovų bylinėjimosi išlaidos, dėl to nėra pagrindo iš atsakovės VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ priteisti bylinėjimosi išlaidas.
  2. Vadovaujantis IĮIDĮ bei Draudimo išmokų apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka, patvirtintos valstybės įmonės Indėlių draudimo fondo tarybos 2001-03-26 nutarimu Nr. 7, įvykus kredito draudžiamajam įvykiui, VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ draudimo išmokas apskaičiuoja ir moka tik po to, kai gauna duomenis apie indėlininkus ir (ar) investuotojus bei jiems mokėtinas sumas iš draudėjo (banko, kredito įstaigos). Šiuo atveju pagrindas išmokėti indėlių draudimo išmokas už indėlių sertifikatus buvo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015.
  3. Ieškovų bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl nepakankamai aiškaus buvusio 2011 m. indėlių bei investicijų draudimo sistemos ir finansinių priemonių rinkų teisinio reglamentavimo, kas sąlygojo sudėtingų teisinių klausimų sprendimą bei užsitęsusį teismo procesą, kuriame prireikė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovių procesinis elgesys buvo netinkamas, dėl to nėra pagrindo priteisti ieškovų turėtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovių.
  4. Ieškovų prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo turėtų būti atmestas visa apimtimi.
 6. Atsakovė VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ atsiliepime į atsakovės BAB banko SNORAS atskirąjį skundą prašo skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Indėlio draudimo išmokų išmokėjimas ieškovams nereiškia, kad atsakovės patenkino ieškinio reikalavimus. Ieškovai, atsiimdami draudimo išmokas, faktiškai pripažino, jog indėlio sertifikato sutartys yra galiojančios ir sukuriančios šalims teises ir pareigas, atitinkamai ieškinio reikalavimai dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis netenkintini. Todėl nėra pagrindo priteisti ieškovų turėtas bylinėjimosi išlaidas CPK 93 straipsnio 1 dalies pagrindu.
  2. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė CPK 94 straipsnio 1 dalį. Ieškovų bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl nepakankamai aiškaus 2011 m. buvusio indėlių ir investicijų draudimo sistemos ir finansinių priemonių rinkų teisinio reglamentavimo. Po BAB banko SNORAS bankroto bylos iškėlimo bankas neturėjo pagrindo atsakovei VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ perduoti duomenų apie draudimo išmokas už indėlių sertifikatus, o VĮ ,,Indėlių ir investicijų draudimas“ neturėjo pagrindo mokėti atitinkamą draudimo išmoką, nes IĮIDĮ 3 straipsnio 4 dalis nustatė, kad draudimo objektas negali būti paties draudėjo išleisti skolos vertybiniai popieriai. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovių procesinis elgesys buvo netinkamas, atitinkamai nėra pagrindo priteisti ieškovų turtėtų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovių.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas teismui nutraukus bylą (nepriėmus sprendimo dėl ginčo esmės), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 3. Bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, reglamentuoja CPK 94 straipsnis, kurio 1 dalyje numatyta, kad tokiu atveju teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių, ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).
 4. Iš byloje pareikšto ieškinio matyti, kad ieškovai ieškinį dėl indėlio sertifikato įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pareiškė dėl to, kad atsakovei AB bankui SNORAS iškėlus bankroto bylą, ieškovams nebuvo išmokėta draudimo išmoka už įsigytus indėlio sertifikatus. Ieškinio dalykas ir teisinis pagrindas suformuluoti atsižvelgiant būtent į atsakovės AB banko SNORAS poziciją nepripažinti ieškovų lėšoms taikytinos draudimo apsaugos, t. y. ieškovų siekis iš esmės buvo užsitikrinti, kad ieškovų turimiems indėlio sertifikato įsigijimo sutartims būtų taikoma IĮIDĮ nustatyta draudimo apsauga. Tačiau atsakovei BAB bankui SNORAS laikant, kad ieškovų lėšos pagal indėlio sertifikatą nėra apdraustos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, ieškovai kreipėsi į teismą, prašydami pripažinti su atsakove BAB banku SNORAS sudarytas indėlio sertifikato įsigijimo sutartis negaliojančiomis dėl esminio suklydimo, taip pat ir dėl įpareigojimo išmokėti indėlių draudimo išmokas. Draudimo išmokos ieškovams išmokėtos tik po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 priėmimo, kurioje konstatuota, jog indėlių sertifikatams, dėl kurių pripažinimo negaliojančiais vyko ginčas ir šioje byloje, turėtų būti taikoma indėlių garantijų sistemos apsauga. Taigi ieškovų ieškinio dalies reikalavimų atsisakymą lėmė būtent tai, kad jų siektas pažeistų teisių gynybos būdas teisme buvo realizuotas, t. y. ieškovų reikalavimai buvo patenkinti iki bylos išnagrinėjimo ir teismo sprendimo priėmimo.
 5. Apeliantė BAB bankas SNORAS, kvestionuodama skundžiamos nutarties dalį, nepagrįstai akcentuoja tik teisinį byloje pareikšto ieškinio pagrindą, bei nepagrįstai teigia, kad buvo pasirinktas netinkamas teisių gynimo būdas, ignoruodama tai, kad ieškinio dalykas ir teisinis pagrindas buvo suformuluotas atsižvelgiant būtent į apeliantės poziciją nepripažinti ieškovų lėšoms taikytinos draudimo apsaugos. Kaip minėta, ieškovai ieškinį dėl indėlių sertifikatų įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pareiškė dėl šio apeliantės elgesio. Tai, kad ieškovų teisme siektas pažeistų teisių gynybos būdas buvo realizuotas kitu teisiniu pagrindu, savaime nepaneigia jų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad iš esmės ieškinio buvo atsisakyta dėl to, kad VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ Lietuvos Aukščiausiajam Teismui išnagrinėjus precedentinę bylą, išmokėjo ieškovams draudimo išmokas už įsigytus indėlių sertifikatus, ir šis draudimo išmokos išmokėjimas lėmė tai, jog šioje dalyje nebeliko ieškinio dalyko, todėl ieškovams turi būti atlyginamos šioje bylos dalyje jų patirtos bylinėjimosi išlaidos.
 6. Atmestini atsakovių argumentai, kad bylinėjimosi išlaidas ieškovai patyrė dėl neaiškaus ir neišsamaus indėlių bei investicijų draudimo sistemos bei finansinių priemonių rinkos įstatyminio reglamentavimo. Net ir pripažinus reglamentavimo neaiškumą, ši aplinkybė neteiktų jokio pagrindo išvadai, kad dėl to atsiradusias išlaidas turėtų patirti patys ieškovai. Juo labiau, kad visų pirma savo srities profesionalams tenka pareiga ne tik patiems tinkamai išsiaiškinti reglamentavimą, bet ir tinkamai jį paaiškinti savo klientams. Iš esmės analogiškose bylose Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad ta aplinkybė, jog ginčo aspektas, ar indėlių sertifikatams turi būti taikoma indėlių garantijų sistema, teisės požiūriu buvo neaiškus, nereiškia, kad turėtų būti ribojama teisėtai teismo procesą inicijavusio ieškovo teisė į jo turėtų bylinėjimosi išlaidų kompensaciją (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-12-943/2016; 2016 m. kovo 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-639-823/2016; 2016 m. balandžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-728-186/2016; 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-806-516/2016 ir kt.).
 7. Pagal IĮIDĮ 6 straipsnio 7 dalį draudimo išmokos apskaičiuojamos ir mokamos pagal indėlių draudimo sistemos dalyvio indėlių draudžiamojo įvykio dienos duomenis apie indėlius ir indėlininkus. Indėlių draudimo išmokos sumą pagal indėlių draudimo sistemos dalyvio pateiktus duomenis apskaičiuoja ir indėlių draudimo išmokų išmokėjimą organizuoja draudimo įmonė. Už draudimo įmonei perduotų duomenų tikrumą ir pateikimą laiku atsako indėlių draudimo sistemos dalyvis. To paties straipsnio 8 dalis nustato, kad indėlių draudimo sistemos dalyviai privalo įdiegti priemones, leidžiančias iš karto identifikuoti kiekvienam indėlininkui priklausančią tinkamų drausti indėlių sumą, pagrindinių apdraustųjų indėlių sumą ir kitus duomenis, reikalingus indėlių draudimo išmokoms apskaičiuoti, kuriuos draudimo įmonės prašymu indėlių draudimo sistemos dalyviai privalo pateikti draudimo įmonei nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo indėlių draudžiamojo įvykio dienos, išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 3 ir 5 dalyse.
 8. Nagrinėjamu atveju ieškovai inicijavo teisminį procesą dėl to, kad jų lėšoms netaikyta IĮIDĮ numatyta draudimo apsauga. Kaip minėta, draudimo išmokas išmoka (sprendimus priima) būtent VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, o ne apeliantė BAB bankas SNORAS. Todėl iš esmės būtent nuo atsakovės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ ir priklauso draudimo išmokų (ne)išmokėjimas. Iš bylos duomenų matyti, kad ši atsakovė taip pat (kaip ir kita) nepripažino ieškovų teisės į draudimo išmoką. Taigi, galima daryti išvadą, kad ji būtų atsisakiusi mokėti draudimo išmoką net ir nepaisant to, ar jai būtų perduoti kitos atsakovės duomenys apie ieškovų įgytus indėlio sertifikatus. Todėl nepagrįsti jos argumentai pateisinant savo elgesį tokio pobūdžio motyvais. Atsakovė VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ tik po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 priėmimo priėmė sprendimą išmokėti indėlių draudimo išmokas visiems apeliantės indėlio sertifikatų turėtojams. Dėl to, kad ši atsakovė išmokėjo ieškovams draudimo išmokas už indėlio sertifikato įsigijimo sutartis, jie ir atsisakė ieškinio. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad abiejų atsakovių veiksmai (neveikimas) yra priežastiniame ryšyje su ieškovų patirtų bylinėjimosi išlaidų atsiradimu. Atsižvelgiant į CPK 93 straipsnio 4 dalies ir CPK 94 straipsnio 1 dalies teisės normas, bei į CPK 3 straipsnio 1, 7 dalyse įtvirtintas nuostatas, jog aiškinant ir taikant įstatymus teismas turi vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškovai bylinėjimosi išlaidas faktiškai patyrė dėl abiejų atsakovių veiksmų (neveikimo) ir abi lygiomis dalimis turi jas atlyginti.
 9. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su ieškovų atskirojo skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sumažino ieškovų prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį. Iš skundžiamos nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas prašomas priteisti sumas sumažino iš esmės tik dėl to, kad visiems ieškovams buvo suteiktos analogiško pobūdžio ir apimties paslaugos. Sutiktina su ieškovų atskirajame skunde nurodytu argumentu, kad advokatas turi teisę susitarti su kiekvienu klientu jų atstovas turi teisę susitarti dėl individualaus mokesčio už suteiktas paslaugas dydžio. Teismo pareiga yra įsitikinti, ar turėtos išlaidos, kurias prašoma kompensuoti, neviršija Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio, nustatytų dydžių bei ar atitinka jų apskaičiavimo kriterijus. Įstatymas nenustato, kad tuo atveju, kai paduodamas bendras kelių asmenų ieškinys, jiems negali būti priteistos skirtingo dydžio bylinėjimosi išlaidos, neviršijančios Rekomendacijose nustatytų dydžių. Priešingas aiškinimas reikštų ieškovų, pateikusių bendrą ieškinį, teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą apribojimą, palyginus su tuo pačiu pagrindu atskirus ieškinius reiškiančiais asmenimis. Tokį aiškinimą suponuoja ir ankstesnė Lietuvos apeliacinio teismo praktika dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo šios kategorijos bylose (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-806-516/2016; 2016 m. lapkričio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1459-943/2016 ir kt.).
 10. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs Rekomendacijose nurodytą maksimalų užmokesčio dydį už ieškinio parengimą (ieškinio pateikimo metu 2013 metais galiojusių Rekomendacijų 8 punkte buvo nustatyta, kad priteistinas užmokestis už ieškinio parengimą negali viršyti 3 000 Lt (868,86 Eur)), sutinka su ieškovų išdėstytais argumentais dėl netinkamo bylinėjimosi išlaidų dydžio kiekvienam ieškovui nustatymo. Ieškovų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra ženkliai mažesnės nei numatyta Rekomendacijose, todėl ieškovų prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas tenkintinas visiškai, t. y. iš atsakovių lygiomis dalimis priteistina Ž. Š. – 210,26 Eur, J. K. – 140,47 Eur, M. J. – 210,26 Eur, V. P. – 140,18 Eur, D. M. – 140,18 Eur, I. P. – 210,26 Eur, P. Š. – 140,18 Eur, Z. B. – 140,18 Eur, S. S. – 210,26 Eur, T.-B. J. – 140,18 Eur, G. R. – 140,18 Eur, R. Z. – 140,18 Eur, R. L. – 140,18 Eur, R. A. – 164,71 Eur, B. J. – 140,18 Eur, R. V. – 105,13 Eur, V. M. – 87,61 Eur.
 11. Atmestini atsakovės BAB banko SNORAS argumentai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai bylinėjimosi išlaidos priteisė iš atsakovės bankroto administravimo lėšų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikosi pozicijos, kad nustatant, ar išlaidos priskirtinos prie administravimo išlaidų, visų pirma reikia atsižvelgti į tokių išlaidų paskirtį, teisinę prigimtį, subjektus, kurių naudai tos išlaidos apmokamos, taip pat jų atsiradimo laiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013 ir kt.). Tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų, kurių sąmatą tvirtina, keičia ir disponavimo jomis tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 26 str. 2, 3 d.). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovų naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos pagal savo teisinę prigimtį ir paskirtį atitinka administravimo išlaidų sampratą
 12. Dėl pirmiau paminėtų motyvų skundžiamos nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo keistina (CPK 337 str. 1 p. 4 d.).

11Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

12Vilniaus apygardos teismo 2016 m. birželio 3 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pakeisti.

13Priteisti ieškovams Ž. Š. ( - ) – 210,26 Eur, J. K. ( - ) – 140,47 Eur, M. J. ( - ) – 210,26 Eur, V. P. ( - ) – 140,18 Eur, D. M. ( - ) – 140,18 Eur, I. P. ( - ) – 210,26 Eur, P. Š. ( - ) – 140,18 Eur, Z. B. ( - ) – 140,18 Eur, S. S. ( - ) – 210,26 Eur, T.-B. J. (4440303528) – 140,18 Eur, G. R. ( - ) – 140,18 Eur, R. Z. ( - ) – 140,18 Eur, R. L. ( - ) – 140,18 Eur, R. A. ( - ) – 164,71 Eur, B. J. ( - ) 140,18 Eur, R. V. ( - ) – 105,13 Eur, V. M. ( - ) – 87,61 Eur bylinėjimosi išlaidų iš atsakovės BAB banko SNORAS (j. a. k. 112025973) administravimui skirtų lėšų ir atsakovės VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (j. a. k. 110069451) lygiomis dalimis.

14Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai