Byla 2-639-823/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3411-619/2015 dalies, kuria iš atsakovo ieškovės A. Ž. naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3411-619/2015 dalies, kuria iš atsakovo ieškovės A. Ž. naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovė A. Ž. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia su atsakovu BAB banku „Snoras“ 2011 m. birželio 7 d. sudarytą Indėlio sertifikato įsigijimo sutartį nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją, pripažįstant ieškovės sumokėtą 5 049 EUR sumą ieškovės lėšomis jos mokėjimo sąskaitoje BAB banke „Snoras“, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo (toliau – IĮIDĮ) 2 straipsnio 4 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies nuostatos. Nurodė, kad ieškovė nebuvo atsakovo aiškiai ir suprantamai informuota apie tai, kad siūlomas įgyti indėlio sertifikatas nėra apdraustas VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, todėl sandoris buvo sudarytas esminio suklydimo įtakoje.

42015 m. gruodžio 18 d. ieškovė pateikė teismui rašytinį pareiškimą, kuriuo nurodė atsisakanti ieškinio, kadangi atsakovas patenkino ieškovės reikalavimą – perdavė duomenis apie ieškovės įsigytą indėlio sertifikatą VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, kuris 2015 m. gruodžio 16 d. išmokėjo ieškovei draudimo išmoką. Ieškovės bylinėjimosi išlaidos, kurios sudaro 810,93 EUR, nebuvo atlygintos, todėl, atsižvelgiant į ieškinio atsisakymą nulėmusias priežastis, šios išlaidos turėtų būti priteistos iš atsakovo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi priėmė ieškovės A. Ž. atsisakymą nuo ieškinio ir civilinę bylą nutraukė; priteisė ieškovei iš atsakovo BAB banko „Snoras“ 810,93 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

7Teismas pažymėjo, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovė byloje patyrė 810,93 EUR išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Nurodytos išlaidos, įvertinus aplinkybę, kad ieškovės ieškinio atsisakymą lėmė tai, jog atsakovas geruoju patenkino ieškovės reikalavimą, yra priteistinos iš atsakovo ieškovei.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas BAB bankas „Snoras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutarties dalį, kuria iš atsakovo ieškovės naudai priteistos bylinėjimosi išlaidos. Nurodo, kad ieškovės bylinėjimosi išlaidos susidarė dėl nepakankamai aiškaus ir išsamaus indėlių ir investicijų draudimo sistemos bei finansinių priemonių rinkos teisinio reglamentavimo, kuris lėmė sudėtingų teisinių klausimų, susijusių su BAB banko „Snoras“ platintais indėlio sertifikatais, atsiradimą. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 nebeliko aplinkybės, dėl kurios ieškovė galėjo klysti ar būti suklaidinta sudarydama ginčijamą sandorį. Atsakovas niekada nepripažino ieškovės ieškinio reikalavimų, o VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ informavo apie ieškovei mokėtiną draudimo išmoką būtent ieškovės šioje byloje ginčytos sutarties pagrindu. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovo procesinis elgesys bylos nagrinėjimo metu buvo netinkamas, be to, atsakovas negalėjo nulemti trečiojo asmens VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ sprendimo dėl draudimo išmokos mokėjimo ieškovei.

10Atsiliepimu į BAB banko „Snoras“ atskirąjį skundą ieškovė A. Ž. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovui, kaip profesionalui finansinių paslaugų teikimo srityje, keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, tačiau tam, kad atsakovas pripažintų ieškovei taikomą draudimo apsaugą, reikėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo. Jeigu nei vienas iš indėlio sertifikatą įgijusių asmenų nebūtų gynęs savo pažeistų teisių teisme, nebūtų ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo civilinėje byloje Nr. 2K-7-602-684/2015, o draudimo išmokų nebūtų gavęs nei vienas klientas. Nepriteisus bylinėjimosi išlaidų, ieškovė atsidurtų tokioje pačioje padėtyje, kaip ir kiti asmenys, nesikreipę į teismą ir nepatyrę jokių bylinėjimosi išlaidų, tačiau gavę draudimo išmokas po Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo. Taikos sutartį atsakovas ieškovei pasiūlė sudaryti tik Lietuvos Aukščiausiajam Teismui priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015, tačiau taikos sutartis su atsakovu nebuvo sudaryta, nes jis nesutiko atlyginti ieškovei jos patirtų bylinėjimosi išlaidų. Atsakovui informavus VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ apie ieškovei mokėtiną draudimo išmoką ir ieškovei ją atsiėmus, laikytina, kad atsakovas geruoju patenkino ieškovės ieškinio reikalavimą, nes ieškovė gavo tai, kas atsispindi iš faktinio ieškinio pagrindo.

11Atsiliepimu į BAB banko „Snoras“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ prašo atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimą į skundą grindžia iš esmės tais pačiais, atsakovo BAB banko „Snoras“ atskirajame skunde nurodytais, argumentais.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų. Absoliučių ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14Apeliacijos objektu nagrinėjamoje byloje yra pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria išspręstas bylinėjimosi išlaidų klausimas teismui bylą nutraukus, t.y. nepriėmus sprendimo dėl ginčo esmės. CPK 94 straipsnio 1 dalis numato, kad, kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, taikant CPK 94 straipsnio 1 dalies nuostatas tuo atveju, kai ieškovas atsisako ieškinio, turi būti įvertinamos ieškinio pareiškimo ir vėlesnio jo atsisakymo priežastys: ieškovas ieškinio atsisakė dėl svarbių priežasčių, nenurodydamas priežasčių ar dėl to, kad atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Jeigu ieškinio pareiškimą nulėmė atsakovo elgesys (atsakovas patenkino reikalavimus tik ieškovui pareiškus ieškinį arba dėl kitų su atsakovo elgesiu susijusių priežasčių ieškovas turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme), laikytina, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo kaltas atsakovas, ir todėl būtent jam tenka bylinėjimosi išlaidų atlyginimo pareiga (Žr. pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. spalio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).

15Iš faktinio ieškinio pagrindo matyti, kad ieškovė, kaip atsakovo indėlio sertifikatą įsigijęs asmuo, siekė užsitikrinti, kad jai būtų taikoma IĮIDĮ nustatyta draudimo apsauga. Atsakovui ir trečiajam asmeniui laikantis pozicijos, kad ieškovės lėšos pagal indėlio sertifikatą nėra apdraustos VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“, ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti su atsakovu sudarytą Indėlio sertifikato įsigijimo sutartį negaliojančia dėl esminio suklydimo, o taikant restituciją pripažinti ieškovės sumokėtą 5 049 EUR sumą ieškovės lėšomis jos mokėjimo sąskaitoje BAB banke „Snoras“, kurioms draudimo apsauga taikoma. Taigi akivaizdu, kad esminis ginčas tarp šalių kilo dėl ieškovėms lėšoms taikomos draudimo apsaugos. Draudimo išmoka ieškovei buvo išmokėta po to, kai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 konstatavo, jog indėlių sertifikatui, dėl kurio pripažinimo negaliojančiu vyko ginčas ir šioje byloje, turėtų būti taikoma indėlių garantijų sistemos apsauga. Taigi, ieškovės ieškinio atsisakymą lėmė tai, kad jos teisme siektas pažeistų teisių gynybos būdas buvo realizuotas, nors ir kitu teisiniu pagrindu, nei nurodytas ieškinyje, t.y. ieškovės reikalavimas buvo patenkintas.

16Atskiruoju skundu ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį atsakovas akcentuoja teisinį byloje pareikšto ieškinio pagrindą, tačiau ignoruoja tai, kad ieškinio dalykas ir teisinis pagrindas buvo suformuluotas atsižvelgiant būtent į atsakovo poziciją nepripažinti ieškovės lėšoms taikytinos draudimo apsaugos, nulemtą netinkamo susijusio teisinio reglamentavimo nuostatų suvokimo. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė pagrįstai pažymi, kad atsakovui, kaip profesionalui finansinių paslaugų teikimo srityje, keliami aukštesni rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, todėl šiuo atveju formalus byloje pareikšto ieškinio elementų vertinimas sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo neatitiktų protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijų. Akivaizdu, kad ieškovė turėjo pagrindą reikšti reikalavimą teisme būtent dėl atsakovo elgesio, nepripažįstant ieškovės lėšoms taikytinos draudimo apsaugos, taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad dėl bylinėjimosi išlaidų atsiradimo nagrinėjamoje byloje kaltas atsakovas, ir kad būtent jam tenka šių išlaidų atlyginimo pareiga.

17Atskiruoju skundu atsakovas taip pat akcentuoja nepakankamai aiškų ir išsamų indėlių ir investicijų draudimo sistemos bei finansinių priemonių rinkos teisinį reglamentavimą, iš esmės nulėmusį nagrinėjamo ginčo atsiradimą. Teismų praktikoje pažymėta, kad ta aplinkybė, jog ginčo aspektas dėl to, ar indėlių sertifikatams turi būti taikoma indėlių garantijų sistema, teisės požiūriu buvo neaiškus, nereiškia, kad turėtų būti ribojama teisėtai teismo procesą iniciavusio ieškovo teisė į jo turėtų bylinėjimosi išlaidų kompensaciją (Žr.: pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. vasario 26 d. nutartį civilinėj byloje Nr. 2A-12-943/2016).

18Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją remiantis atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl ginčijama nutartis paliekama nepakeista, o atsakovo atskirasis skundas atmetamas.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Goda Ambrasaitė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovė A. Ž. kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti negaliojančia su... 4. 2015 m. gruodžio 18 d. ieškovė pateikė teismui rašytinį pareiškimą,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. gruodžio 28 d. nutartimi priėmė... 7. Teismas pažymėjo, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovė... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Atsakovas BAB bankas „Snoras“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsiliepimu į BAB banko „Snoras“ atskirąjį skundą ieškovė A. Ž.... 11. Atsiliepimu į BAB banko „Snoras“ atskirąjį skundą trečiasis asmuo VĮ... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 14. Apeliacijos objektu nagrinėjamoje byloje yra pirmosios instancijos teismo... 15. Iš faktinio ieškinio pagrindo matyti, kad ieškovė, kaip atsakovo indėlio... 16. Atskiruoju skundu ginčydamas pirmosios instancijos teismo nutarties dalį... 17. Atskiruoju skundu atsakovas taip pat akcentuoja nepakankamai aiškų ir... 18. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus apeliacinės instancijos teismas... 19. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 20. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. gruodžio 28 d. nutartį palikti nepakeistą....