Byla e2-31911-779/2018
Dėl be teisinio pagrindo įgytų lėšų priteisimo, trečiasis asmuo M. L

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės M. M. ieškinį atsakovei V. M. dėl be teisinio pagrindo įgytų lėšų priteisimo, trečiasis asmuo M. L.,

Nustatė

2Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės 7240,50 Eur be teisinio pagrindo gautų lėšų, 1476,86 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos, ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinio pareiškimas bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo siųsti trečiajam asmeniui M. L. adresu (duomenys neskelbtini), ir 2018-10-12 įteikti trečiajam asmeniui asmeniškai.

4Ieškinio pareiškimas bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo siųsti ieškinyje nurodytu atsakovės V. M. adresu (duomenys neskelbtini), ir 2018-08-26 įteikti atsakovei asmeniškai.

5Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą nuo teismo pranešimo įteikimo dienos, nepateikė, o ieškovė ieškinyje pateikė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

8Iš rašytinės bylos medžiagos ir ieškinyje nurodytų aplinkybių nustatytas, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-29 priėmė sprendimą civilinėje byloje pagal ieškovų O. J. ir J. J. patikslintą ieškinį atsakovėms V. M. ir M. M. (buvusi M. G.), dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo, tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų UAB „mogo LT“, M. L., Nr. e2-1108-871/2017 (kuris paliktas nepakeistas Vilniaus apygardos teismo 2018-05-04 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-440-640/2018).

9Vadovaujantis 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia įrodinėti aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims (prejudiciniai faktai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformulavęs tokias esmines teismų praktikos nuostatas: prejudiciniais faktais laikytinos teismo sprendimu kitoje byloje nustatytos aplinkybės; prejudicinių faktų galią tokios aplinkybės turi tik tuo atveju, kai abiejose bylose bet kokiu procesiniu statusu dalyvauja tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukuria teisinius padarinius ir nedalyvaujantiems asmenims; pirmesnėje civilinėje byloje nustatyti faktai pripažintini prejudiciniais tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis, svarbu, kad nustatomas faktas būtų reikšmingas abiejose bylose (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-203/2007; 2008 m. vasario 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2008; 2008 m. birželio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008; 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-554/2009).

10Kadangi civilinėje byloje Nr. e2-1108-871/2017 bei šioje civilinėje byloje proceso dalyviais buvo tie patys asmenys (M. M., V. M., M. L.), ir byloje Nr. e2-1108-871/2017 priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriame teismas nustatė aplinkybes, reikšmingas šiai bylai, teismas šių aplinkybių pakartotinai nenustatinėja ir vadovaujasi civilinėje byloje Nr. e2-1108-871/2017 teismo nustatytomis aplinkybėmis.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-29 sprendimu civilinėje byloje e2-1108-871/2017 nustatė, kad tarp šalių įvyko mainų sandoris, kurio metu O. J. nuosavybės teise V. M. perleido automobilį Audi A6, valst. Nr. ( - ) o V. M. nuosavybės teise perleido automobilį M. B. ML320, valst. Nr. ( - ) už kurį O. J. papildomai susitarė sumokėti V. M. 2 300 Lt ar 2 500 Lt; automobilis M. B. ML320, valst. Nr. ( - ) iš ieškovo O. J. buvo grąžintas trečiajam asmeniui UAB „mogo LT“, kuris buvo teisėtas automobilio savininkas. Nurodytu įsiteisėjusiu sprendimu teismas nusprendė pripažinti 2014-07-21 automobilio M. B. ML320, valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį ir 2014-07-21 automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, kurios kvalifikuotinos mainų sutartimi, negaliojančiomis nuo sudarymo momento; pripažinti 2014-07-23 automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp atsakovės V. M. ir atsakovės M. G. (dabartinis vardas, pavardė M. M.) negaliojančia nuo jos sudarymo momento; grąžinti ieškovui O. J. automobilį Audi A6, valst. Nr. ( - ) VIN kodas (duomenys neskelbtini) (registro duomenimis dabartiniai automobilio valstybiniai numeriai ( - ) valdomą atsakovės M. M..

12Teismui pripažinus 2014-07-23 automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - ) pirkimo-pardavimo sutartį negaliojančia nuo sudarymo momento, ieškovei M. M., kuri automobilį įsigijo iš pardavėjos V. M. (neturėjusios teisės šio automobilio įgyti) nebuvo grąžinti pagal šią sutartį automobilio pardavėjai V. M. sumokėti pinigai – 7240,50 Eur. Duomenų, kad atsakovė V. M. nurodytą sumą ieškovei grąžino, byloje nėra (CPK 178 str.).

13Vadovaujantis CK 6.237 straipsnio nuostatomis, asmuo, kuris be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu būdu tyčia ar dėl neatsargumo įgijo tai, ko jis negalėjo ir neturėjo gauti, privalo visa tai grąžinti asmeniui, kurio sąskaita tai buvo įgyta, išskyrus CK nustatytas išimtis. Nepagrįsto praturtėjimo teisiniams santykiams atsirasti būtinos tokios sąlygos: 1) konkretaus įstatymo ar sandorio, iš kurių atsiranda prievolė, nebuvimas; 2) kreditorių veiksmai, kuriais skolininkas gavo turtą ar jį pagerino, yra teisėti; 3) turto negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais (taikant restituciją, vindikaciją); 4) kreditorius atliko veiksmus išimtinai savo interesais ir savo rizika. Jeigu asmuo praturtėja ar gauna turtą pagal įstatymą ar sutartį, tokiems teisiniams santykiams nepagrįsto praturtėjimo ar turto gavimo teisės normos netaikomos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-140/2006; 2008 m. kovo 26 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-166/2008).

14Nagrinėjamu atveju, sandoris, kurio pagrindu ieškovė įgijo automobilį Audi A6, valst. Nr. ( - ) t.y. 2014-07-23 sutartis, teismo 2017-03-29 sprendimu buvo pripažinta negaliojančia, taigi sandoris, buvęs prievolės ieškovei sumokėti automobilio kainą (7240,50 Eur) išnyko. Ieškovės veiksmai, kuriais atsakovei sumokėta automobilio kaina, buvo teisėti, kadangi ieškovė turėjo civilinį tisinį subjektiškumą įsigyti transporto priemonę. Pinigų sumos negalima išreikalauti kitais civilinių teisių gynybos būdais, kadangi ieškovės ir atsakovės nebesieja prievoliniai teisiniai santykiai, kurie šalis siejo 2014-07-23 sutarties pagrindu. Ieškovė automobilio kainą atsakovei sumokėjo išimtinai savo interesais ir savo rizika. Nustačius visas nepagrįsto praturtėjimo instituto taikymo sąlygas, ieškovės reikalavimas tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 7240,50 Eur be pagrindo gauta suma (CK 6.237 str.).

15Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Remiantis CK 6.241 straipsnio 1 dalimi, be teisinio pagrindo įgijęs turto asmuo privalo grąžinti ar atlyginti visas pajamas, kurias jis gavo ar turėjo gauti iš šio turto, nuo to laiko, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie turto įgijimo nepagrįstumą. Už be pagrindo įgytą pinigų sumą skaičiuojamos penkių procentų dydžio metinės palūkanos. Šios palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo to momento, kai asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie nepagrįstą pinigų gavimą ar sutaupymą. Remiantis išdėstytu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 1476,86 Eur palūkanos, paskaičiuotos taikant 5 proc. dydžio metinę palūkanų normą už laikotarpį, nuo kurio atsakovė iš ieškovės gavo automobilio kainą (2014-07-23) iki ieškinio surašymo dienos (2018-08-20).

16CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Remiantis išdėstytu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos nuo priteistos 8717,36 Eur sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo 2018-08-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovė naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias patvirtinantys dokumentai pateikti iki bylos išnagrinėjimo: 196,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnio 1 dalis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 1 dalis).

18Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3,00 Eur) ir sudaro 3,45 Eur, procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (3,45 Eur) priteistinos iš atsakovės valstybės naudai (CPK 92 str.).

19Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,

Nutarė

20ieškinį tenkinti visiškai.

21Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) 7240,50 Eur skolos, 1476,86 Eur palūkanų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 8717,36 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018-08-23 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovės M. M., a.k. ( - ) naudai.

22Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) 3,45 Eur bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai.

23Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto apylinkės teismui gali pateikti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę šį teismo sprendimą per 20 dienas apeliaciniu skundu skųsti Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

25Atsakovė neturi teisės šio teismo sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine tvarka.

Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Inga Staknienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Ieškinio pareiškimas bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį... 4. Ieškinio pareiškimas bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo į ieškinį... 5. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė atsiliepimo į ieškinį per teismo... 6. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 7. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 8. Iš rašytinės bylos medžiagos ir ieškinyje nurodytų aplinkybių... 9. Vadovaujantis 182 straipsnio 2 dalimi, nereikia įrodinėti aplinkybių,... 10. Kadangi civilinėje byloje Nr. e2-1108-871/2017 bei šioje civilinėje byloje... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-03-29 sprendimu civilinėje byloje... 12. Teismui pripažinus 2014-07-23 automobilio Audi A6, valst. Nr. ( - )... 13. Vadovaujantis CK 6.237 straipsnio nuostatomis, asmuo, kuris be teisinio... 14. Nagrinėjamu atveju, sandoris, kurio pagrindu ieškovė įgijo automobilį Audi... 15. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 5 proc. dydžio metines palūkanas... 16. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 17. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 18. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 19. Vadovaudamasis LR CPK 262, 285-286 str., teismas,... 20. ieškinį tenkinti visiškai.... 21. Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) 7240,50 Eur skolos, 1476,86 Eur... 22. Priteisti iš atsakovės V. M., a.k. ( - ) 3,45 Eur bylinėjimosi išlaidų... 23. Atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus miesto... 24. Ieškovė turi teisę šį teismo sprendimą per 20 dienas apeliaciniu skundu... 25. Atsakovė neturi teisės šio teismo sprendimo skųsti apeliacine ir kasacine...