Byla N2-759-239/2012
Dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės pripažinimo ir atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant Ingai Bakšaitei, dalyvaujant ieškovei R. A., ieškovės atstovui advokatui Marijonui Greičiui, atsakovui D. Š., atsakovo D. Š. atstovei pagal įstatymą D. R. ir atstovui pagal pavedimą advokatui Mindaugui Kukaičiui, vertėjai Danutai Kostiugovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. A. ieškinį atsakovui D. Š. dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės pripažinimo ir atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės ir

Nustatė

3ieškovė pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo:

  1. pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į ½ dalį nekilnojamojo turto – buto, unikalus numeris ( - ), esančio adresu ( - ) (toliau tekste – ir Ginčo butas), 468/2129 dalis žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalis ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 dalį kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ) (toliau tekste – ir Ginčo nekilnojamasis turtas), kurių bendra vidutinė rinkos vertė – 69000,00 Lt;
  2. pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į ½ dalį transporto priemonės – automobilio AUDI 100, valstybinis numeris ( - ), identifikavimo numeris ( - ) (toliau tekste – ir Ginčo transporto priemonė), kurios vidutinė rinkos vertė – 2000,00 Lt;
  3. atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ir priteisti ieškovės nuosavybėn Ginčo nekilnojamąjį turtą, o atsakovo nuosavybėn – 34500,00 Lt piniginę kompensaciją už atsakovui tenkančią Ginčo nekilnojamojo turto dalį;
  4. atidalyti iš bendrosios dalinės nuosavybės ir priteisti ieškovės nuosavybėn Ginčo transporto priemonę, o atsakovo nuosavybėn – 1000,00 Lt piniginę kompensaciją už atsakovui tenkančią Ginčo transporto priemonės dalį;
  5. priteisti iš atsakovo 10374,48 Lt sumą;
  6. įskaityti šalių priešpriešinius vienarūšius piniginius reikalavimus ir priteisti iš ieškovės atsakovui galutinę 25125,52 Lt piniginę kompensaciją;
  7. priteisti ieškovei televizorių PHILIPS (modelio numeris 32PFL4606H/58), kurio vidutinė rinkos vertė – 1383,21 Lt;
  8. priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė (tiesiogiai ir per atstovą) paaiškino, jog atsakovas yra palikėjo V. Š. (toliau tekste – ir Palikėjas) įpėdinis pagal įstatymą. Palikėjas 2011 m. gruodžio 12 d. mirė. Ieškovė ir Palikėjas nuo 2004 metų iki Palikėjo mirties gyveno faktiniuose santuokiniuose santykiuose. Ieškovė ir Palikėjas, pradėję gyventi kartu, kūrė bendrus ateities planus, sutarė bendrai taupyti pinigines lėšas tikslu įsigyti nuosavą būstą. Ta aplinkybė, jog ieškovė ir Palikėjas faktinių santuokinių santykių pradžioje neturėjo nuosavo būsto, lėmė, jog pastarieji faktiškai gyveno dvejose vietose – pas Palikėjo tėvus ir pas ieškovės tėvus. Ieškovė paaiškino, jog ji ir Palikėjas, gyvendami kartu, vedė bendrą ūkį, įgijo ir naudojosi bendru turtu, ketino sudaryti santuoką. Ieškovė ir Palikėjas 2009 m. balandžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartimi, sudaryta tarp trečiojo asmens V. K. ir Palikėjo, įgijo Ginčo nekilnojamąjį turtą, į kurį Nekilnojamojo turto registre yra įregistruota Palikėjo nuosavybės teisė. Ieškovė paaiškino, jog jai ir Palikėjui nebuvo reikšminga ta aplinkybė, kurio iš jų vardu bus įregistruotas Ginčo nekilnojamasis turtas, kadangi jie turėjo tikslą susituokti ir gyventi kartu iki gyvenimo pabaigos. Ieškovė ir Palikėjas Ginčo nekilnojamąjį turtą įsigijo už 100000,00 Lt sumą. Dalį nurodytos pinigų sumos – 60000,00 Lt – ieškovė ir Palikėjas buvo susitaupę, kitą dalį – 40000,00 Lt – 2009 m. balandžio 15 d. pasiskolino iš Palikėjo brolio S. Š.. Ieškovės ir Palikėjo finansinės galimybės lėmė, jog didžiąją dalį paskolos sumos – 26000,00 Lt – S. Š. grąžino ieškovė, nors, laikant, kad ieškovės ir Palikėjo, kaip bendraturčių, dalys bendrojoje nuosavybėje yra lygios, ieškovė turėjo pareigą grąžinti pusę paskolos sumos, tai yra 20000,00 Lt. Ieškovė nuo Ginčo buto įgijimo momento iki pat Palikėjo mirties momento mokėjo už į Ginčo butą tiekiamą elektros energiją, šaltą vandenį, teikiamas komunalines paslaugas. Ieškovė paaiškino, jog ji ir Palikėjas, gyvendami kartu, iš bendrų lėšų, be kita ko, įgijo Ginčo transporto priemonę. Ieškovė paaiškino, jog ji ir Palikėjas 2011 m. spalio 29 d. tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartimi Nr. VKS11029KUPA, sudaryta tarp UAB „SNORO LIZINGAS“ ir Palikėjo, įgijo televizorių PHILIPS. Paskolos grąžinimo įmokas pagal nurodytą sutartį mokėjo tik ieškovė, be to, pastaroji šiuo metu faktiškai naudojasi nurodytu kilnojamuoju daiktu, todėl nagrinėjamu atveju teisinga ir protinga pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į televizorių. Ieškovė paaiškino, jog, mirus Palikėjui, ji savo lėšomis padengė išlaidas, susijusias su Palikėjo laidotuvėmis, kurių bendra suma – 3516,67 Lt. Ieškovė paaiškino, jog, pripažinus jai nuosavybės teisę į ½ dalį Ginčo nekilnojamojo turto ir Ginčo transporto priemonės, kita, tai yra ½, dalis nurodyto turto paveldėjimo pagrindu atiteks atsakovui. Ieškovė paaiškino, jog Ginčo buto bendras plotas – 39,66 kvadratinio metro, gyvenamasis plotas – 27,58 kvadratinio metro. Ieškovės įsitikinimu, Ginčo butas, kurio plotas yra nedidelis, nėra pritaikytas gyventi dvejoms šeimoms, o, faktiškai padalijus Ginčo butą, pastarojo vertė žymiai sumažėtų. Ieškovės manymu, atsižvelgiant į tas aplinkybes, jog ieškovė nuo pat Ginčo buto įgijimo momento gyvena šioje gyvenamojoje patalpoje, puoselėjo Ginčo buto aplinką, atsakovas su savo motina gyvena kitoje gyvenamojoje patalpoje, ieškovei turi būti natūra priteistas Ginčo nekilnojamasis turtas, o atsakovui – piniginė kompensacija už jam tenkančią Ginčo nekilnojamojo turto dalį. Ieškovės manymu, atsižvelgiant į tas aplinkybes, jog ieškovė faktiškai naudojasi Ginčo transporto priemone, atsakovas yra nepilnametis ir nėra įgijęs teisės vairuoti transporto priemones, protingiau ir racionaliau Ginčo transporto priemonę priteisti ieškovei, o atsakovui – piniginę kompensaciją už jam tenkančią Ginčo transporto priemonės dalį.

5Atsakovas sutiko su nagrinėjamoje byloje pareikštu reikalavimu dėl nuosavybės teisės į televizorių pripažinimo ieškovei ir nurodyto kilnojamojo daikto priteisimo ieškovei, su kitais pareikšto ieškinio reikalavimais nesutiko ir prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. Atsakovas ir jo atstovai paaiškino, jog Ieškovė ir Palikėjas iki Ginčo buto įsigijimo momento negyveno kartu, nevedė bendro ūkio, jiedu tiesiog draugavo ir kartu leido laisvalaikį. Ieškovė neįgijo nuosavybės teisės į dalį Ginčo nekilnojamojo turto, Ginčo transporto priemonės, kadangi ieškovė nėra sandorių, kurių pagrindu buvo įgytas šis turtas, šalis. Nurodytą turtą Palikėjas įgijo asmeninės nuosavybės teise. Šią aplinkybę patvirtina tas faktas, jog į nurodytą turtą yra įregistruota Palikėjo asmeninės nuosavybės teisė. Atsakovo atstovų įsitikinimu, ieškovė ir Palikėjas nesiekė įgyti ir neįgijo bendro turto. Ta aplinkybė, jog ieškovė norėjo sudaryti santuoką su Palikėju, nėra pagrindas ieškovės ir Palikėjo bendrajai nuosavybei atsirasti. Atsakovų atstovai paaiškino, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo pusę pinigų sumos, sumokėtos už į Ginčo butą tiektą elektros energiją, šaltą vandenį, teiktas komunalines paslaugas laikotarpiu nuo 2009 metų balandžio mėnesio iki 2012 metų sausio mėnesio, yra taip pat nepagrįstas, kadangi atsakovas niekada negyveno Ginčo bute. Atsakovo atstovai paaiškino, jog ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 3516,67 Lt laidojimo išlaidų atlyginimą yra taip pat nepagrįstas, kadangi Palikėjo laidojimo išlaidoms padengti Trakų rajono savivaldybės administracija išmokėjo ieškovei 1040,00 Lt laidojimo pašalpą, Palikėjo darbdavys išmokėjo ieškovei 2448,44 Lt laidojimo pašalpą. Atmetus ieškovės reikalavimus dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės pripažinimo, atmestini ir pareikšti reikalavimai dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

6Byloje nustatytos aplinkybės ir teismo motyvai.

7Bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012 m. sausio 3 d. išrašais (t. 1, b. l. 25) – nustatyta, jog į nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus numeris ( - ), esantį adresu ( - ), 468/2129 dalis žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalis ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 dalį kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ), yra įregistruota V. Š. nuosavybės teisė; nuosavybės teisės įregistravimo pagrindas – 2009 m. balandžio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartis Nr. NŠ-719 ir 2009 m. balandžio 21 d. priėmimo-perdavimo aktas Nr. NŠ-720.

8Bylos duomenimis – transporto priemonės registracijos liudijimu A 568667 (t. 1, b. l. 23) – nustatyta, jog į transporto priemonę – automobilį AUDI 100, valstybinis numeris ( - ), identifikavimo numeris ( - ), yra įregistruota V. Š. nuosavybės teisė.

9Bylos duomenys – 2011 m. gruodžio 13 d. mirties liudijimas AA Nr. 654968 (t. 1, b. l. 9) – patvirtina, jog V. Š. mirė 2011 m. gruodžio 12 d. Bylos duomenimis – Lentvario miesto notaro biuro notarės N. Š. 2012 m. sausio 24 d. liudijimu (notarinio registro numeris NŠ-175) (t. 1, b. l. 67).

10Kaip žinia, ieškinio dalykas (ieškovės reikalavimai) apibrėžia bylos nagrinėjimo teisme ribas. Bendroji proceso įstatyme įtvirtinta taisyklė yra ta, jog sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštų reikalavimų (CPK 265 straipsnio 2 dalis).

11Ieškovė nagrinėjamoje byloje pareiškė reikalavimus dėl Ginčo nekilnojamojo turto ir Ginčo transporto priemonės pripažinimo bendrąja ieškovės ir Palikėjo nuosavybe ir atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės.

12Vienas iš pamatinių principų, kuriuo yra grindžiamas civilinis procesas, yra rungimosi principas, kurio esmė yra ta, jog kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 straipsnis). Rungimosi principo turinys ryškiausiai atsiskleidžia įrodinėjimo procese (CPK 178 straipsnis).

13Pažymėtina, jog pagal įrodinėjimo naštos (onus probandi) paskirstymo taisyklę įrodinėti privalo tas, kas teigia, o ne tas, kas neigia (ei incumbit probatio, qui dicit non qui negat). Asmuo turi teisę kreiptis į teismą dėl pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso, bet teisę į pažeistos ar ginčijamos teisės ar įstatymo saugomo intereso apgynimą – ieškinio patenkinimą – asmuo įgyja įrodęs ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis).

14Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus ir atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnio 1 dalis). Bendroji įstatyme įtvirtinta taisyklė yra ta, jog jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios (CPK 185 straipsnio 2 dalis).

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Įrodymų pakankamumo taisyklė civiliniame procese grindžiama tikimybių pusiausvyros principu. Civiliniame procese įrodinėjimas turi savo specifiką – nenustatyta, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų nėra absoliučiai jokių abejonių. Išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo lieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-423/2010).

16Dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės pripažinimo.

17Ieškovė savo reikalavimus dėl Ginčo nekilnojamojo turto ir Ginčo transporto priemonės pripažinimo bendrąja ieškovės ir Palikėjo nuosavybe grindžia aplinkybėmis, jog ieškovė ir Palikėjas nuo 2004 metų iki Palikėjo mirties gyveno drauge, vedė bendrą ūkį, bendromis lėšomis ir bendru darbu įgijo turtą ir juo naudojosi.

18Kaip žinia, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) trečiosios knygos normos reglamentuoja tik sutuoktinių, tai yra santuoką sudariusių asmenų, turtinius santykius. Bendrai gyvenančių santuokos nesudariusių asmenų, tai yra sugyventinių nesant partnerystės, turtinių santykių šeimos teisės normos nereglamentuoja. CK trečiosios knygos XV skyriaus (Bendras gyvenimas neįregistravus santuokos) normos skirtos sugyventinių dėl partnerystės santykiams reglamentuoti, tačiau, kol nėra priimto įstatymo, nustatančio partnerystės įregistravimo tvarką, nėra įsigaliojusios (CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 28 straipsnis). Nuosekli susiformavusi kasacinio teismo praktika patvirtina, kad kartu gyvenančių nesusituokusių asmenų (sugyventinių) turtinių santykių apsaugai į bendrai įgytą turtą taikytinos CK ketvirtosios knygos normos, kuriose nustatyta bendroji nuosavybės teisė bendraturčiams. Atitinkamas sugyventinių turtas, nors nuosavybės teise įregistruotas vieno iš jų vardu, gali būti pripažintas bendrąja daline nuosavybe, jei įrodoma, kad toks turtas buvo įgytas abiejų sugyventinių iš bendrų lėšų ir jų naudojamas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-332/2006, 2011 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-410/2011).

19Lietuvos Aukščiausiasis Teismas inter alia laikosi nuoseklios praktikos, kad nesusituokusių asmenų gyvenimas drauge, ūkio tvarkymas kartu, bendro turto kūrimas asmeninėmis lėšomis ir bendru jų pačių darbu teismui gali būti pakankamu pagrindu pripažinti buvus asmenų susitarimą dėl jungtinės veiklos, sukuriant bendrąją dalinę nuosavybę (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-235/2008, 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2009, 2010 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-553/2010, 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2011). Pažymėtina, jog aukščiau nurodyti kasacinio teismo išaiškinimai pateikti civilinėse bylose, kuriose nustatyta, kad turtą įgijo ar jis bendrai priklausė asmenims, kurie bendrai gyvena neįregistravę santuokos ir nesant tarp jų partnerystės santykių, tai yra sugyventiniams.

20Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų (partnerių), kooperuodami savo turtą, darbą ar žinias, įsipareigoja veikti bendrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui arba tam tikrai veiklai (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). CK 6.969 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis turi būti rašytinė, o įstatymo numatytais atvejais – notarinės formos. Jeigu sutarties formos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti.

21CK 1.93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl sandorio sudarymo ar jo įvykdymo fakto, remtis liudytojų parodymais šį faktą įrodyti, o įstatymuose įsakmiai nurodytais atvejais sandorį daro negaliojantį. Nurodyto straipsnio šeštojoje dalyje nustatyta, jog aukščiau išdėstytų nuostatų teismas gali netaikyti, jeigu tai prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams, būtent kai: 1) yra kitokių rašytinių, nors ir netiesioginių sandorio sudarymo įrodymų; 2) sandorio sudarymo faktą patvirtinantys rašytiniai įrodymai yra prarasti ne dėl šalies kaltės; 3) atsižvelgiant į sandorio sudarymo aplinkybes, objektyviai nebuvo įmanoma sandorio įforminti raštu; 4) atsižvelgiant į šalių tarpusavio santykius, sandorio prigimtį bei kitas svarbias bylai aplinkybes, draudimas panaudoti liudytojų parodymus prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams.

22Byloje nustatyta, jog ieškovė ir Palikėjas nesudarė rašytinės jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties. Faktines bylos aplinkybes, jog ieškovė ir Palikėjas nuo 2004 metų iki pat Palikėjo mirties momento gyveno drauge, vedė bendrą ūkį, bendromis lėšomis ir bendru darbu įgijo turtą ir juo naudojosi, kurių egzistavimas leistų konstatuoti buvus ieškovės ir Palikėjo susitarimą dėl jungtinės veiklos, ieškovė įrodinėjo rašytiniais bylos duomenimis ir liudytojų parodymais, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, nagrinėjamos bylos kontekste reikšminga įvertinti, ar yra teisinis pagrindas taikyti įrodymų leistinumo ribojimo išimtį, įtvirtintą CK 1.93 straipsnio 6 dalyje.

23Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog sąžiningumo, teisingumo ir protingumo imperatyvai įrodymų leistinumo taisyklių taikymo aspektu šios kategorijos bylose reiškia, kad teismai turi teisę atsisakyti įrodymų leistinumo ribojimo, kai yra pagrindas konstatuoti, jog gyvenusių kartu ir tvarkiusių bendrą ūkį nesusituokusių asmenų turtinės teisės bus neapgintos vien dėl to, kad nėra jungtinę veiklą patvirtinančio rašytinio susitarimo, nors šalių tarpusavio santykių praktika, susiklosčiusi situacija, šalių ketinimai, jų elgesys siekiant tikslo ir kiti veiksmai leistų teisinius santykius kvalifikuoti kaip jungtinę veiklą (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2008, 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2009, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010).

24Teismas, ištyręs ir įvertinęs liudytojų V. Č., V. N., G. Š., J. J. V., A. P., S. Š., kuris yra Palikėjo tėvas, G. Š., kuri yra Palikėjo motina, S. Š., kuris yra Palikėjo brolis, J. M. (J. M.) parodymų visetą, patvirtinantį, jog ieškovė ir Palikėjas nuo 2004 metų iki pat Palikėjo mirties momento gyveno drauge, vedė bendrą ūkį, turėdami bendrą (vieningą) tikslą – įsigyti nuosavą gyvenamąją patalpą, bendromis lėšomis ir bendru darbu įgijo Ginčo nekilnojamąjį turtą, drauge valdė nurodytą turtą ir juo naudojosi, atsižvelgdamas į tą aplinkybę, jog nurodytų liudytojų parodymus ta apimtimi, kad ieškovė ir Palikėjas, siekdami vieningo tikslo – įgyti Ginčo nekilnojamąjį turtą, pasiskolino iš Palikėjo brolio S. Š. 40000,00 Lt sumą, kurią inter alia grąžino drauge, patvirtina rašytiniai bylos duomenys – 2009 m. balandžio 15 d. paskolos sutartis ir 2011 m. lapkričio 15 d. mokėjimo nurodymas Nr. 1 (t. 1, b. l. 25), pripažįsta, jog, atsižvelgiant į ieškovės ir Palikėjo tarpusavio santykius, jų bendrus ketinimus bei elgesį, draudimas panaudoti liudytojų parodymus, siekiant įrodyti buvus ieškovės ir Palikėjo susitarimą dėl jungtinės veiklos, prieštarautų sąžiningumo, teisingumo ir protingumo principams (CK 1.93 straipsnio 6 dalies 4 punktas). Esant išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina nagrinėjamu atveju esant teisinį pagrindą taikyti įrodinėjimo liudytojų parodymais ribojimo išimtį.

25Pažymėtina, jog aukščiau nurodytų liudytojų parodymai yra nuoseklūs, neprieštaringi, papildantys vieni kitus. Atkreiptinas dėmesys į tą aplinkybę, jog liudytojai S. Š., G. Š. ir S. Š. yra Palikėjo ir atsakovo giminaičiai. Byloje duomenų, patvirtinančių, jog nurodyti liudytojai yra šališki ir suinteresuoti palankia ieškovei ir atitinkamai nepalankia atsakovui bylos baigtimi, nėra, tokių duomenų nepateikė ir atsakovas. Byloje nustatyta, jog kitų liudytojų parodymai atitinka ir tam tikra apimtimi papildo S. Š., G. Š. ir S. Š. parodymus, be to, visų liudytojų parodymai dera su kitais bylos duomenimis – 2009 m. balandžio 15 d. paskolos sutartimi ir 2011 m. lapkričio 15 d. mokėjimo nurodymu Nr. 1. Pažymėtina, jog visi liudytojai yra įspėti dėl baudžiamosios atsakomybės už melagingų parodymų davimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 235 straipsnį, todėl, esant visoms išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog teismui nėra pagrindo netikėti ar abejoti liudytojų V. Č., V. N., G. Š., J. J. V., A. P., S. Š., G. Š., S. Š. ir J. M. parodymais ir jų viseto patikimumu.

26Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, kritiškai vertintini ir atmestini atsakovo atstovų iniciatyva liudytoja apklaustos S. L. parodymai, kadangi pastarosios parodymus visiškai paneigia aukščiau nurodytų liudytojų parodymų visetas, be to, bylos nagrinėjimo metu nustatyta, jog ši liudytoja yra atsakovo senelė ir atsakovo atstovės pagal įstatymą motina, todėl darytina išvada, kad ji gali būti šališka ir suinteresuota palankia atsakovui ir atitinkamai nepalankia ieškovei bylos baigtimi.

27Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, kritiškai vertintini ir atmestini atsakovo ir jo atstovų paaiškinimai, jog ieškovė ir Palikėjas iki Ginčo buto įsigijimo momento negyveno kartu, nevedė bendro ūkio, nesiekė įgyti ir neįgijo bendro turto, kadangi byloje duomenų, patvirtinančių nurodytus atsakovo atstovų paaiškinimus, nėra, priešingai, nurodytus paaiškinimus visiškai paneigia liudytojų V. Č., V. N., G. Š., J. J. V., A. P., S. Š., G. Š., S. Š. ir J. M. parodymai, kurių patikimumu teismas neturi pagrindo abejoti.

28Apibendrinus aukščiau nurodytas, byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovė ir Palikėjas nuo 2004 metų iki pat Palikėjo mirties veikė susitarę dėl bendros jungtinės veiklos, bei pripažintina, kad ieškovė ir Palikėjas bendrosios dalinės nuosavybės teise įgijo Ginčo nekilnojamąjį turtą.

29Preziumuojama, kad partnerių įnašai yra lygūs, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato ko kita (CK 6.970 straipsnio 2 dalis). Byloje duomenų, kurie nagrinėjamu atveju paneigtų aukščiau nurodytą partnerių įnašų lygybės prezumpciją, nėra, todėl konstatuotina, jog ieškovės ir Palikėjo įnašai į bendrąją nuosavybę – Ginčo nekilnojamąjį turtą – yra lygūs (CPK 182 straipsnio 4 punktas). Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, jog ieškovės ir Palikėjo dalys bendrojoje dalinėje nuosavybėje – Ginčo nekilnojamame turte – yra lygios.

30Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas pripažinti Ginčo nekilnojamąjį turtą bendrąja ieškovės ir Palikėjo nuosavybe bei pripažinti ieškovei nuosavybės teisę į ½ dalį Ginčo nekilnojamojo turto yra pagrįstas ir tenkintinas.

31Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog jeigu kartu gyvenantys santuokos nesudarę asmenys buvo susitarę siekti tam tikro tikslo, vertinama, kad jie saistomi sutartinių turtinių santykių. Pagal jungtinės veiklos sutarties nuostatas bendrai siekiamas tikslas yra sukurti ar įgyti bendrosios nuosavybės teise tam tikrą turtą bendro gyvenimo ar kitiems tikslams (pavyzdžiui, bendram ūkiui ar verslui, vaikų auginimui). Kaip ir kiekvienos civilinės sutarties atveju, būtina nustatyti, į ką buvo nukreipta sutarties šalių valia, tai yra dėl kokio konkretaus turto (ar dėl viso tokių santykių metu įgyto turto) įgijimo bendrosios nuosavybės teise buvo susitarta. Kasacinis teismas pažymėjo, jog netgi sutuoktiniai, kurių turtui taikomas įstatyminis teisinis režimas, įstatymų nustatytais atvejais gali įgyti tam tikrą turtą asmeninės nuosavybės teise. Juolab tokia teise turtą įgyti gali kartu gyvenantys santuokos nesudarę asmenys. Aiškinimas, kad visas jungtinės veiklos sutarties galiojimo laikotarpiu įgytas turtas savaime pripažintinas bendrąja daline nuosavybe, pažeistų sutarčių laisvės principą, nes taip būtų paneigta šalių laisva valia susitarti dėl savo būsimų teisių ir pareigų, be to, nepagrįstai ir neteisėtai apribotų asmenų subjektines teises, visų pirma nuosavybės teisę. Byloje, kurioje sprendžiamas ginčas dėl sugyventinių turtinių santykių teisinių padarinių, turi būti nustatytas konkretus turtas, dėl kurio sukūrimo ar įgijimo bendrosios nuosavybės teise sugyventiniai buvo sudarę jungtinės veiklos susitarimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-395/2007, 2009 m. rugsėjo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-336/2009, 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010, 2011 m. kovo 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2011).

32Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia prašo Ginčo transporto priemonę pripažinti bendrąja ieškovės ir Palikėjo nuosavybe.

33Viena vertus, byloje nustatyta, jog ieškovė ir Palikėjas nuo 2004 metų iki pat Palikėjo mirties veikė susitarę dėl bendros jungtinės veiklos ir bendrosios dalinės nuosavybės teise įgijo Ginčo nekilnojamąjį turtą, kita vertus, byloje duomenų, patvirtinančių, jog ieškovė ir Palikėjas buvo sudarę susitarimą dėl Ginčo transporto priemonės įgijimo bendrosios dalinės ieškovės ir Palikėjo nuosavybės teise, nėra, tokių duomenų nepateikė ir ieškovė. Ieškovės iniciatyva apklaustų liudytojų V. Č., V. N., G. Š., J. J. V., A. P., S. Š., G. Š., S. Š. ir J. M. parodymai patvirtina, jog bendro ieškovės ir Palikėjo gyvenimo pradžioje ieškovė turėjo savo transporto priemonę, kurią ji valdė ir kuria asmeniškai naudojosi, o Palikėjas įsigijo Ginčo transporto priemonę, kurią jis valdė ir kuria asmeniškai naudojosi. Esant nurodytoms aplinkybėms, pripažintina, jog nagrinėjamu atveju labiau tikėtina esant tą faktą, kad ieškovė ir Palikėjas neturėjo tikslo bendrai įgyti Ginčo transporto priemonę, kitaip tariant, ieškovė ir Palikėjas nebuvo sudarę susitarimo dėl Ginčo transporto priemonės įgijimo bendrosios dalinės ieškovės ir Palikėjo nuosavybės teise, nei tą faktą, jog ieškovė ir palikėjas buvo sudarę susitarimą dėl Ginčo transporto priemonės įgijimo bendrosios dalinės ieškovės ir Palikėjo nuosavybės teise. Esant visoms išdėstytoms aplinkybėms, pripažintina, jog Palikėjas asmeninės nuosavybės teise įgijo Ginčo transporto priemonę, kitaip tariant, Ginčo transporto priemonė – asmeninis Palikėjo turtas.

34Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas pripažinti Ginčo transporto priemonę bendrąja ieškovės ir Palikėjo nuosavybe yra nepagrįstas ir atmestinas.

35Dėl 10374,48 Lt sumos priteisimo.

36Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia prašo priteisti iš atsakovo 6000,00 Lt sumą, lygią skirtumui tarp sumos, kurią ieškovė grąžino paskolos davėjui S. Š. pagal 2009 m. balandžio 15 d. paskolos sutartį, ir sumos, kurią pastaroji turėjo grąžinti pagal nurodytą sutartį, 857,81 Lt sumą, lygią pusei sumos, sumokėtos už į Ginčo butą nuo Ginčo buto įgijimo momento iki Palikėjo mirties momento tiektą elektros energiją, šaltą vandenį, teiktas komunalines paslaugas, bei 3516,67 Lt Palikėjo laidojimo išlaidų atlyginimą.

37Pažymėtina, jog jungtinės veiklos susitarimo esmė yra ta, jog partneriai, kooperuodami pinigines lėšas ir kitą turtą, darbą ir (ar) žinias, veikia tam tikram bendram tikslui (CK 6.969 straipsnio 1 dalis). CK 6.970 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog partnerio įnašu pripažįstama visa, ką jis įneša į bendrą veiklą – pinigai, kitoks turtas, profesinės ir kitos žinios, įgūdžiai, dalykinė reputacija ir dalykiniai ryšiai. Nagrinėjamoje byloje konstatuota, jog ieškovės ir Palikėjo įnašai į bendrąją nuosavybę – Ginčo nekilnojamąjį turtą – yra lygūs. Ieškovės paaiškinimai patvirtina, jog ji ir Palikėjas, siekdami bendrai įgyti Ginčo nekilnojamąjį turtą, inter alia kooperavo asmenines pinigines lėšas ir darbą. Esant išdėstytoms aplinkybėms, byloje konstatavus, jog ieškovės ir Palikėjo įnašai į bendrąją nuosavybę – Ginčo nekilnojamąjį turtą – yra lygūs, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl dalies pagal 2009 m. balandžio 15 d. paskolos sutartį paskolos davėjui S. Š. grąžintos paskolos sumos – 6000,00 Lt, kuri nurodytos paskolos sutarties pagrindu buvo pasiskolinta tikslu įgyti bendrąją nuosavybę – Ginčo nekilnojamąjį turtą, priteisimo yra nepagrįstas ir atmestinas.

38CK 4.76 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai privalo apmokėti išlaidas bendram daiktui (turtui) išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams.

39Bylos duomenimis – AB DNB banko 2012 m. sausio 3 d. pažyma Nr. 4 (t. 1, b. l. 18), ieškovės banko sąskaitos išrašais (t. 1, b. l. 19-20, 149-150, 152-200, t. 2, b. l. 1-2) – nustatyta, jog ieškovė laikotarpiu nuo 2009 metų balandžio mėnesio iki 2012 m. sausio mėnesio sumokėjo 1715,62 Lt sumą už į Ginčo butą patiektą elektros energiją, šaltą vandenį, suteiktas komunalines paslaugas. Pažymėtina, jog ieškovės reikalavimas dėl pusės sumos, sumokėtos už aukščiau nurodytu laikotarpiu į Ginčo butą patiektą elektros energiją, šaltą vandenį, suteiktas komunalines paslaugas, priteisimo atsakovui pareikštas ne kaip asmeniui, kuriam buvo patiektos nurodytos prekės (elektros energija, šaltas vanduo) ir suteiktos atlygintinės paslaugos (komunalinės paslaugos), tai yra ne kaip nurodytų prekių ir paslaugų vartotojui, o kaip asmeniui, kuris yra Palikėjo teisių perėmėjas (CK 5.63 straipsnio 1 dalis), todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, atsakovo atstovų paaiškinimai, jog atsakovas niekada negyveno Ginčo bute, nagrinėjamo reikalavimo aspektu vertintini kaip teisiškai nereikšmingi. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, byloje konstatavus, jog ieškovės ir Palikėjo dalys bendrojoje nuosavybėje – Ginčo nekilnojamame turte – yra lygios, pripažintina, kad ieškovės reikalavimas dėl 857,81 Lt sumos, lygios pusei sumos, sumokėtos už į Ginčo butą nuo Ginčo buto įgijimo momento iki Palikėjo mirties momento tiektą elektros energiją, šaltą vandenį, teiktas komunalines paslaugas, priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

40Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia pareiškė reikalavimą dėl 3516,67 Lt Palikėjo laidojimo išlaidų atlyginimo priteisimo. Sutiktina su ieškove, jog pastarosios reikalavimas atlyginti Palikėjo laidojimo išlaidas yra jos, ne kaip Palikėjo kreditorės, bet kaip įpėdinio (atsakovo) kreditorės, reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl Palikėjo laidojimo. Pažymėtina, jog tokios pozicijos laikosi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010).

41Viena vertus, bylos duomenys (t. 1, b. l. 25) patvirtina, jog išlaidų, susijusių su Palikėjo laidojimu, suma – 3516,67 Lt, kita vertus, bylos duomenimis – Trakų rajono savivaldybės administracijos 2012 m. vasario 17 d. raštu Nr. AP3-643 (t. 1, b. l. 41), AB „EMPOWER“ 2012 m. vasario 15 d. raštu Nr. (108)-109 (t. 1, b. l. 44), 2011 m. gruodžio 16 d. mokėjimo nurodymu Nr. 4975 (t. 1, b. l. 45) – nustatyta, jog Trakų rajono savivaldybės administracija 2011 m. gruodžio 13 d. išmokėjo ieškovei 1040,00 Lt laidojimo išmoką (pašalpą), AB „EMPOWER“ 2011 m. gruodžio 16 d. išmokėjo ieškovei 2448,44 Lt laidojimo išmoką (pašalpą). Apibendrinus išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės turėtų ir neatlygintų Palikėjo laidojimo išlaidų suma – 28,23 Lt. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pripažintina, jog ieškovės reikalavimas dėl Palikėjo laidojimo išlaidų atlyginimo priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistinas 28,23 Lt Palikėjo laidojimo išlaidų atlyginimas.

42Dėl televizoriaus priteisimo.

43Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia prašo priteisti jai televizorių PHILIPS (modelio numeris 32PFL4606H/58).

44Byloje ginčo dėl šio reikalavimo nėra, atsakovas sutinka, jog aukščiau nurodytas kilnojamasis turtas būtų priteistas ieškovės nuosavybėn. Esant nurodytoms aplinkybėms, ištyrus ir įvertinus bylos duomenis – 2011 m. spalio 29 d. tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VKS11029KUPA, 2011 m. lapkričio 28 d. mokėjimo nurodymą Nr. 20449 (t. 1, b. l. 25), ieškovės banko sąskaitos išrašus (t. 2, b. l. 2, 4), patvirtinančius, jog ieškovė 2011 m. spalio 29 d. tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartyje Nr. VKS11029KUPA nustatyta tvarka ir terminais mokėjo paskolos, kurios pagrindu buvo įgytas televizorius, grąžinimo įmokas, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl televizoriaus priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

45Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės – Ginčo nekilnojamojo turto.

46CK 4.75 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu; kai yra nesutarimas, valdymo, naudojimosi ir disponavimo tvarka nustatoma teismo tvarka pagal bet kurio iš bendraturčių ieškinį.

47CK 4.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas bendraturtis turi teisę reikalauti atidalyti jo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės.

48CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai nesusitariama dėl atidalijimo būdo, tai pagal bet kurio bendraturčio ieškinį daiktas padalijamas natūra kiek galima be neproporcingos žalos jo paskirčiai; kitais atvejais vienas ar keli iš atidalijamų bendraturčių gauna kompensaciją pinigais.

49Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo atidalyti jos dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės – Ginčo nekilnojamojo turto – ir priteisti ieškovės nuosavybėn Ginčo nekilnojamąjį turtą, o atsakovo nuosavybėn – piniginę kompensaciją už jam tenkančią nurodyto turto dalį. Pažymėtina, jog atsakovas ir jo atstovai nepasiūlė atidalijimo iš Ginčo nekilnojamojo turto variantų.

50CK 4.80 straipsnio 2 dalyje expressis verbis įtvirtintos atidalijimo teisės įgyvendinimo sąlygos: 1) teismo tvarka atidalijama, jei bendraturčiams nepavyko susitarti dėl atidalijimo būdo; 2) prioritetas skiriamas atidalijimui natūra; 3) nesant atidalijimo natūra galimybės, atidalijama, paskiriant kompensaciją pinigais.

51Sisteminis CK 4.75 straipsnio 1 dalyje ir CK 4.80 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų teisės normų aiškinimas leidžia daryti išvadą, kad ieškinio pareiškimas teisme patvirtina, jog bendraturčiai nesutaria dėl bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo. Pagal CK 4.80 straipsnio 2 dalį atidalijimas išmokant kompensaciją pinigais yra subsidiarus atidalijimo būdas, kuris taikomas tik nesant galimybės pritaikyti pagrindinį atidalijimo būdą – atidalijimą natūra.

52Bylos duomenys – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012 m. sausio 3 d. išrašai (t. 1, b. l. 25) – patvirtina, jog 468/2129 dalys žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalys ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 dalis kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), yra Ginčo buto priklausiniai.

53Bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012 m. sausio 3 d. išrašu, Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaita Nr. 2012-01-001 (t. 1, b. l. 25) – nustatyta, jog Ginčo buto bendras plotas – 39,66 kvadratinio metro, gyvenamasis plotas – 27,58 kvadratinio metro. Esant išdėstytoms aplinkybėms, sutiktina su ieškove, jog Ginčo butas nėra pritaikytas gyventi dvejoms šeimoms. Pažymėtina, jog, faktiškai (natūra) atidalijus Ginčo butą, pirma, pastarojo vertė žymiai sumažėtų ir tokiu atveju nukentėtų tiek ieškovės, tiek atsakovo turtiniai interesai, antra, atidalytų Ginčo buto dalių realizavimas ateityje būtų labai apsunkintas, trečia, šalys patirtų papildomas išlaidas, tiesiogiai susijusias su Ginčo buto atidalijimu natūra. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog atidalijimas natūra nagrinėjamu atveju nėra priimtinas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas, todėl nagrinėjamos bylos atveju taikytinas subsidiarus atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės būdas – atidalijimas išmokant kompensaciją pinigais.

54Ieškovė į nagrinėjamą bylą pateikė Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą Nr. 2012-01-001, kurioje pateikta išvada, jog Ginčo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė – 69000,00 Lt. Pažymėtina, jog atsakovo atstovai neginčijo nurodytos Ginčo nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės. Ištyrus ir įvertinus Nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą Nr. 2012-01-001, konstatuotina, jog nagrinėjamu atveju teismui nėra pagrindo netikėti ar abejoti nurodytoje ataskaitoje pateikta išvada dėl Ginčo nekilnojamojo turto vidutinės rinkos vertės, todėl laikytina, jog Ginčo nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė – 69000,00 Lt.

55Teismas, įvertinęs tas aplinkybes, jog ieškovė nuo pat Ginčo buto įgijimo momento gyvena šioje gyvenamojoje patalpoje, puoselėjo ir puoselėja Ginčo nekilnojamojo turto, inter alia Ginčo buto, aplinką (t. 2, b. l. 160), atsakovas negyveno ir negyvena Ginčo bute, atsakovas su savo motina gyvena kitoje gyvenamojoje patalpoje, konstatuoja, jog ieškovės siūlomas bendrosios dalinės nuosavybės nutraukimo būdas nagrinėjamu atveju yra priimtiniausias, šis atidalijimo būdas nepažeis atsakovo teisių ir teisėtų interesų, nepadarys žalos Ginčo nekilnojamajam turtui, inter alia Ginčo butui, bei jo paskirčiai.

56Esant visoms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog ieškovės reikalavimas dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės – Ginčo nekilnojamojo turto – yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovės nuosavybėn priteistinas Ginčo nekilnojamasis turtas, atsakovo nuosavybėn – 34500,00 Lt piniginė kompensacija už jam tenkančią Ginčo nekilnojamojo turto dalį.

57Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės – Ginčo transporto priemonės.

58Byloje atmetus ieškovės reikalavimą dėl Ginčo transporto priemonės pripažinimo bendrąja ieškovės ir Palikėjo nuosavybe, atmestinas ir reikalavimas dėl Ginčo transporto priemonės atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, kadangi šis reikalavimas yra išvestinis reikalavimo pripažinti Ginčo transporto priemonę bendrąja ieškovės ir Palikėjo nuosavybe atžvilgiu.

59Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo.

60Byloje, be kita ko, nuspręsta priteisti ieškovei iš atsakovo 886,04 Lt sumą, atsakovui iš ieškovės – 34500,00 Lt sumą. Esant išdėstytoms aplinkybėms, pritaikius nurodytų priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą, atsakovui iš ieškovės priteistina 33613,96 Lt piniginė kompensacija.

61Teismas, apibendrindamas sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog ieškinys yra pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

62Visi kiti šalių ir jų atstovų paaiškinimai bei kiti bylos duomenys nėra teisiškai reikšmingi sprendžiant šį ginčą, todėl teismas, priimdamas nagrinėjamoje byloje sprendimą, jų neanalizuoja ir nevertina.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

64CPK 93 straipsnis reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles. Pagal nurodyto straipsnio antrąją dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovui turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

65Teismas, apibendrindamas sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, jog nagrinėjamoje byloje bendra patenkintų ieškinio reikalavimų dalis – 63,91 procento, atmestų ieškinio reikalavimų dalis – 36,09 procento.

66Bylos duomenimis (t. 1, b. l. 14-15, 16, 25, 87, t. 2, b. l. 146-154) nustatyta, jog ieškovė nagrinėjamoje byloje patyrė 3371,05 Lt bylinėjimosi išlaidas. Bylos duomenimis (t. 2, b. l. 155-159) nustatyta, jog atsakovas nagrinėjamoje byloje patyrė 5800,00 Lt bylinėjimosi išlaidas. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalis, ieškovei iš atsakovo priteistinos 2154,44 Lt bylinėjimosi išlaidos, atsakovui iš ieškovės – 2093,22 Lt bylinėjimosi išlaidos. Pritaikius priteistinų bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, ieškovei iš atsakovo priteistinos 61,22 Lt bylinėjimosi išlaidos.

67Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartimi (t. 1, b. l. 27) atidėtas žyminio mokesčio sumokėjimas iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo.

68Pažymėtina, jog už nagrinėjamoje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus į valstybės biudžetą turėjo būti sumokėtas 1696,00 Lt žyminis mokestis (1418,00 Lt žyminis mokestis už turtinius ieškinio reikalavimus ir 278,00 Lt žyminis mokestis už neturtinius ieškinio reikalavimus). Esant išdėstytai aplinkybei, atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalis, iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistinas 612,09 Lt žyminis mokestis, iš atsakovo – 1083,91 Lt žyminis mokestis.

69Nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, suma – 87,41 Lt. Esant išdėstytai aplinkybei, atsižvelgiant į patenkintų ir atmestų ieškinio reikalavimų dalis, iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistinos 31,55 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo – 55,86 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

70Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog iš ieškovės į valstybės biudžetą priteistinos 643,64 Lt bylinėjimosi išlaidos, iš atsakovo – 1139,77 Lt bylinėjimosi išlaidos.

71Įsiteisėjus nagrinėjamoje byloje priimtam teismo sprendimui, naikintinos Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartimi (t. 1, b. l. 28) taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas Lentvario miesto notaro biuro notarei N. Š. išduoti atsakovui paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą Ginčo nekilnojamajam turtui, Ginčo transporto priemonei bei televizoriui PHILIPS.

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 93, 96, 98, 177-178, 259, 260, 265, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

73ieškinį patenkinti iš dalies:

74pripažinti nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus numeris ( - ), esantį adresu ( - ), 468/2129 dalis žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalis ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 dalį kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ), kurių bendra vidutinė rinkos vertė – 69000,00 Lt, bendrąja daline R. A. ir V. Š. nuosavybe;

75pripažinti, jog R. A. ir V. Š. dalys bendrojoje nuosavybėje – bute, unikalus numeris ( - ), 468/2129 dalyse žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalyse ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 dalyje kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), yra lygios;

76atidalyti nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus numeris ( - ), 468/2129 dalis žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalis ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 dalį kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), iš bendrosios dalinės nuosavybės ir priteisti R. A. nuosavybėn nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus numeris ( - ), 468/2129 dalis žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalis ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 dalį kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), o D. Š. nuosavybėn – 33613,96 Lt piniginę kompensaciją;

77priteisti R. A. nuosavybėn televizorių PHILIPS (modelio numeris 32PFL4606H/58).

78Kitose dalyse ieškinį atmesti.

79Priteisti R. A. iš D. Š. 61,22 Lt bylinėjimosi išlaidas.

80Priteisti iš R. A. 643,64 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

81Priteisti iš D. Š. 1083,91 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.

82Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – draudimą Lentvario miesto notaro biuro notarei N. Š. išduoti D. Š., asmens kodas ( - ), paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą nekilnojamajam turtui – butui, unikalus numeris ( - ), esančiam adresu ( - ), 468/2129 dalims žemės sklypo, unikalus numeris ( - ), 63/100 dalims ūkinio pastato, unikalus numeris ( - ), 1/3 daliai kiemo statinių, unikalus numeris ( - ), esančių adresu ( - ), transporto priemonei – automobiliui AUDI 100, valstybinis numeris ( - ), bei televizoriui PHILIPS (modelio numeris 32PFL4606H/58).

83Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. A.... 3. ieškovė pareiškė teisme ieškinį, kuriuo prašo:
    4. Ieškovė (tiesiogiai ir per atstovą) paaiškino, jog atsakovas yra palikėjo... 5. Atsakovas sutiko su nagrinėjamoje byloje pareikštu reikalavimu dėl... 6. Byloje nustatytos aplinkybės ir teismo motyvai.... 7. Bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012... 8. Bylos duomenimis – transporto priemonės registracijos liudijimu A 568667 (t.... 9. Bylos duomenys – 2011 m. gruodžio 13 d. mirties liudijimas AA Nr. 654968 (t.... 10. Kaip žinia, ieškinio dalykas (ieškovės reikalavimai) apibrėžia bylos... 11. Ieškovė nagrinėjamoje byloje pareiškė reikalavimus dėl Ginčo... 12. Vienas iš pamatinių principų, kuriuo yra grindžiamas civilinis procesas,... 13. Pažymėtina, jog pagal įrodinėjimo naštos (onus probandi) paskirstymo... 14. Įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad teismas vertina byloje... 16. Dėl bendrosios dalinės nuosavybės teisės pripažinimo.... 17. Ieškovė savo reikalavimus dėl Ginčo nekilnojamojo turto ir Ginčo... 18. Kaip žinia, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK)... 19. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas inter alia laikosi nuoseklios praktikos, kad... 20. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi du ar daugiau asmenų... 21. CK 1.93 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog įstatymų reikalaujamos paprastos... 22. Byloje nustatyta, jog ieškovė ir Palikėjas nesudarė rašytinės jungtinės... 23. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog sąžiningumo,... 24. Teismas, ištyręs ir įvertinęs liudytojų V. Č., V. N., G. Š., J. J. V.,... 25. Pažymėtina, jog aukščiau nurodytų liudytojų parodymai yra nuoseklūs,... 26. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, kritiškai vertintini ir... 27. Esant aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, kritiškai vertintini ir atmestini... 28. Apibendrinus aukščiau nurodytas, byloje nustatytas aplinkybes, konstatuotina,... 29. Preziumuojama, kad partnerių įnašai yra lygūs, jeigu jungtinės veiklos... 30. Atsižvelgiant į visas išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovės... 31. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, jog jeigu kartu gyvenantys... 32. Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia prašo Ginčo transporto priemonę... 33. Viena vertus, byloje nustatyta, jog ieškovė ir Palikėjas nuo 2004 metų iki... 34. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog... 35. Dėl 10374,48 Lt sumos priteisimo.... 36. Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia prašo priteisti iš atsakovo... 37. Pažymėtina, jog jungtinės veiklos susitarimo esmė yra ta, jog partneriai,... 38. CK 4.76 straipsnyje, be kita ko, nustatyta, jog kiekvienas iš bendraturčių... 39. Bylos duomenimis – AB DNB banko 2012 m. sausio 3 d. pažyma Nr. 4 (t. 1, b.... 40. Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia pareiškė reikalavimą dėl 3516,67... 41. Viena vertus, bylos duomenys (t. 1, b. l. 25) patvirtina, jog išlaidų,... 42. Dėl televizoriaus priteisimo.... 43. Nagrinėjamoje byloje ieškovė inter alia prašo priteisti jai televizorių... 44. Byloje ginčo dėl šio reikalavimo nėra, atsakovas sutinka, jog aukščiau... 45. Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės – Ginčo nekilnojamojo... 46. CK 4.75 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, jog bendrosios dalinės... 47. CK 4.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog kiekvienas bendraturtis turi teisę... 48. CK 4.80 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai nesusitariama... 49. Nagrinėjamoje byloje ieškovė prašo atidalyti jos dalį iš bendrosios... 50. CK 4.80 straipsnio 2 dalyje expressis verbis įtvirtintos atidalijimo teisės... 51. Sisteminis CK 4.75 straipsnio 1 dalyje ir CK 4.80 straipsnio 2 dalyje... 52. Bylos duomenys – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012... 53. Bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012... 54. Ieškovė į nagrinėjamą bylą pateikė Nekilnojamojo turto įvertinimo... 55. Teismas, įvertinęs tas aplinkybes, jog ieškovė nuo pat Ginčo buto įgijimo... 56. Esant visoms aukščiau išdėstytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog... 57. Dėl atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės – Ginčo transporto... 58. Byloje atmetus ieškovės reikalavimą dėl Ginčo transporto priemonės... 59. Dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo.... 60. Byloje, be kita ko, nuspręsta priteisti ieškovei iš atsakovo 886,04 Lt... 61. Teismas, apibendrindamas sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas... 62. Visi kiti šalių ir jų atstovų paaiškinimai bei kiti bylos duomenys nėra... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.... 64. CPK 93 straipsnis reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisykles.... 65. Teismas, apibendrindamas sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstytas... 66. Bylos duomenimis (t. 1, b. l. 14-15, 16, 25, 87, t. 2, b. l. 146-154)... 67. Trakų rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 3 d. nutartimi (t. 1, b. l. 27)... 68. Pažymėtina, jog už nagrinėjamoje byloje pareikštus ieškinio reikalavimus... 69. Nagrinėjamoje byloje bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių... 70. Apibendrinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog iš... 71. Įsiteisėjus nagrinėjamoje byloje priimtam teismo sprendimui, naikintinos... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 12, 79, 88, 93, 96, 98, 177-178,... 73. ieškinį patenkinti iš dalies:... 74. pripažinti nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus numeris ( - ), esantį... 75. pripažinti, jog R. A. ir V. Š. dalys bendrojoje nuosavybėje – bute,... 76. atidalyti nekilnojamąjį turtą – butą, unikalus numeris ( - ), 468/2129... 77. priteisti R. A. nuosavybėn televizorių PHILIPS (modelio numeris... 78. Kitose dalyse ieškinį atmesti.... 79. Priteisti R. A. iš D. Š. 61,22 Lt bylinėjimosi išlaidas.... 80. Priteisti iš R. A. 643,64 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės biudžetą.... 81. Priteisti iš D. Š. 1083,91 Lt bylinėjimosi išlaidas į valstybės... 82. Teismo sprendimui įsiteisėjus, panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo... 83. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...