Byla 2-715-330/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. M. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-3473-232/2015 pagal ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės ,,City Advertising“ ieškinį atsakovui R. M. dėl žalos atlyginimo.

2Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas BUAB „City Advertising“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo R. M. 152 931,81 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, neviršijant ieškinio sumos, o nesant nekilnojamojo turto ar jo neužtekus visam reikalavimo sumos dydžiui užtikrinti – areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje. Nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – 44 292,11 Eur sumai areštavo atsakovui R. M. priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant turtą perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti jo vertę, o tik nesant (trūkstant) tokio turto, nurodė areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir/ar turtines teises, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant nurodytos sumos, išskyrus lėšas, gaunamas kaip atsakovo R. M. darbo užmokestis. Teismas nurodė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, tai yra reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Ši aplinkybė preziumuojama tuomet, kai ieškinio kaina yra didelė, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismas nusprendė, kad nagrinėjamu atveju ieškinio suma – 44 292,11 Eur (152 931,81 Lt) atsakovui laikytina didele ir gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, kadangi atsakovas yra fizinis asmuo, be to, nutarties priėmimo dieną nėra žinoma apie atsakovo turimą turtą, finansinę padėtį bei jo galimybes įvykdyti būsimą ieškovui galbūt palankų teismo sprendimą. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto palankaus ieškovui teismo sprendimo atveju jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Apeliantas (atsakovas) R. M. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių išspręsti iš esmės. Skunde nurodo, kad ieškovas ieškinį grindžia Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostata ir prašo priteisti iš atsakovo, buvusio BUAB ,,City Advertising“ vadovo, visą kreditorinių reikalavimų, patvirtintų šios bendrovės bankroto byloje sumą – 152 931,81 Lt (44 292,11 Eur). Atsakovas toje bendrovėje dirbo iki 2012 m. rugsėjo 30 d., todėl į ieškiniu prašomą priteisti sumą nepagrįstai įtraukti po 2012 m. rugsėjo 30 d. atsiradę kreditoriniai reikalavimai bendrovei, kurie sudaro 2 603,68 Eur. Taip pat į ieškiniu prašomą priteisti sumą įtraukta 6 698,95 Eur suma, kurią sudaro BUAB ,,City Advertising“ įsiskolinimas buvusiam vadovui, t. y. pačiam atsakovui, todėl arešto mastas turi būti mažinamas ir šia suma. Į ieškiniu prašomą priteisti sumą nepagrįstai įtrauktas BUAB ,,City Advertising“ 21 026,64 Eur (72 600,77 Lt) dydžio įsiskolinimas kreditoriui UAB ,,TUPLEX BALTIC“, nes bendrovės buhalterinės apskaitos duomenimis skola šiam kreditoriui sudaro tik 12 605,28 Lt sumą. UAB ,,TUPLEX BALTIC“ kreditorinio reikalavimo dalis yra ginčijama BUAB ,,City Advertising“ bankroto byloje, dėl to atsakovo turto arešto mastas turi būti mažinamas 17 375,90 Eur suma. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1361-110/2015 pagal R. M. ieškinį atsakovams UAB ,,TUPLEX BALTIC“, notarei D. J. dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais ir notaro vykdomųjų įrašų panaikinimo, kurioje antstolio 2014 m. balandžio 1 d. patvarkymu buvo areštuotos R. M. piniginės lėšos už 56 252,58 Lt (16 291,87 Eur) sumą. Nurodytoje byloje areštuota atsakovo pinginių lėšų suma iš esmės atitinka UAB ,,TUPLEX BALTIC“ nepagrįstai pareikšto kreditorinio reikalavimo BUAB ,,City Advertising“ bankroto byloje sumą (17 375,90 Eur), todėl atsakovo turto areštas nagrinėjamoje byloje turėtų būti mažinamas kitoje byloje areštuota atsakovo piniginių lėšų – 16 291,88 Eur suma. Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, atsakovas prašo sumažinti pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 17 613,58 Eur sumos.

9Ieškovas BUAB ,,City Advertising“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti, paskirti atsakovui maksimalią CPK numatytą 20 000 Lt (5 792,40 Eur) baudą, 50 proc. šios sumos priteisiant valstybei, o kitą dalį – ieškovui. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

101. Atsakovo skunde išdėstyti argumentai yra nemotyvuoti, nepagrįsti bei neatitinkantys tikrovės.

112. Įvertinus atsakovo atskirojo skundo argumentus akivaizdu, jog pateikto skundo tikslas yra ne įvertinti teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, o iš esmės užvilkinti procesą, todėl atsakovui turėtų būti paskirta maksimali CPK 95 straipsnyje numatyta bauda už piktnaudžiavimą paduodant nepagrįstą skundą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį apeliacinio proceso dalyką apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai).

14Dėl naujų įrodymų priėmimo

15Ieškovas BUAB ,,City Advertising“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui pateikė papildomus rašytinius įrodymus (b. l. 15-31).

16CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialiąją tiesą byloje. Teismo pareiga – ištirti visas bylai reikšmingas aplinkybes ir priimti teisingą sprendimą. Apeliacinės instancijos teismas, net nustatęs, kad įrodymas galėjo būti pateiktas pirmosios instancijos teisme, turi nustatyti, ar nėra sąlygų CPK 314 straipsnyje išvardytoms išimtims taikyti ir šį įrodymą priimti. Teismas turi taikyti įstatymus tik patikimais duomenimis nustatęs bylai svarbias faktines aplinkybes, todėl, kai nustatinėjamas fakto klausimas, gali būti priimami naujai sužinoti, išreikalauti įrodymai, jeigu šalis šia teise nepiktnaudžiauja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005; 2008 m. spalio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008; kt.).

17Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo pateikti nauji įrodymai negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nes jais ieškovas grindžia atsikirtimus į apelianto pateiktą atskirąjį skundą dėl pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties, apeliacinės instancijos teismas priima ieškovo pateiktus naujus įrodymus (CPK 314 straipsnis).

18Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

19Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių, taip pat teisę spręsti dėl būtinų konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių masto. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti neįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Taikant laikinąsias apsaugos priemones, turi būti įvertinama reali grėsmė ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui.

20Nagrinėjamu atveju apeliantas, nesutikdamas su skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad ieškovas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostata, prašo priteisti iš atsakovo, buvusio BUAB ,,City Advertising“ vadovo, visą kreditorinių reikalavimų, patvirtintų šios bendrovės bankroto byloje sumą – 44 292,11 Eur, kurios dydis nėra pagrįstas, dėl to nėra pagrindo tokiai ieškinio sumai taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

21Teismas pažymi, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatos prasme, pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas ir jų dydis) nėra nagrinėjamas iš esmės, o teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, bet ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Šiuo atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas. Taigi, taikant laikinąsias apsaugos priemones, yra reikšminga tik tai, ar ieškinio reikalavimas yra pagrįstas preliminariai tikėtinai. Nagrinėjamu atveju apelianto atskirojo skundo argumentai neleidžia daryti išvados, kad jau šioje bylos nagrinėjimo stadijoje būtų akivaizdžiai matyti, jog ieškinys negali būti tenkinamas visa apimtimi, dėl to neatsirastų ir pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybei.

22Atmestinas apelianto argumentas, kad į ieškiniu prašomą priteisti sumą aiškiai nepagrįstai įtrauktas BUAB „City Advertising“ 21 026,64 Eur (72 600,77 Lt) dydžio įsiskolinimas kreditoriui UAB ,,TUPLEX BALTIC“, nes, pasak apelianto, ieškovo buhalterinės apskaitos duomenimis skola šiam kreditoriui sudaro tik 12 605,28 Lt, be to, UAB ,,TUPLEX BALTIC“ kreditorinis reikalavimas yra ginčijamas BUAB ,,City Advertising“ bankroto byloje. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi patvirtino BUAB ,,City Advertising“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašą, tarp jų ir UAB ,,TUPLEX BALTIC“ trečios eilės 72 600,77 Lt (21 026,64 Eur) dydžio kreditorinį reikalavimą. Tenkindamas R. M. atskirąjį skundą, Vilniaus apygardos teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi panaikino Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutarties dalį, kuria patvirtintas BUAB ,,City Advertising“ trečios eilės kreditoriaus UAB ,,TUPLEX BALTIC“ 72 600,77 Lt (21 026,64 Eur) finansinis reikalavimas ir įpareigojo BUAB ,,City Advertising“ administratorių pateikti įrodymus, pagrindžiančius UAB ,,TUPLEX BALTIC“ finansinio reikalavimo dydį. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. balandžio 1 d. įtraukė į BUAB ,,City Advertising“ trečios eilės kreditorių sąrašą UAB ,,TUPLEX BALTIC“ su 20 649,26 Eur (71 297,76 Lt) finansiniu reikalavimu. Nurodyti faktiniai duomenys patvirtina, kad UAB ,,TUPLEX BALTIC“ kreditorinis reikalavimas BUAB ,,City Advertising“ bankroto byloje yra patvirtintas ir jo dydis labai mažai skiriasi nuo ankstesne Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gruodžio 22 d. nutartimi buvusio patvirtinto šio kreditoriaus reikalavimo, kuo ir grindžiama ieškovo ieškinio dalis (sumos prasme).

23Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo žalos atlyginimą ieškovui BUAB „City Advertising“, todėl šio ieškovo materialaus turtinio reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės apelianto turto atžvilgiu. Dėl to apelianto argumentas, jog į ieškiniu prašomą priteisti sumą yra įtraukta ir 6 698,95 Eur suma, kurią sudaro BUAB ,,City Advertising“ įsiskolinimas buvusiam vadovui, t.y. pačiam atsakovui (buvusio vadovo pareikštas tokio dydžio kreditorinis reikalavimas BUAB ,,City Advertising“ bankroto byloje), nesudaro pagrindo mažinti pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą.

24Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 17 d. sprendimu (priimtas civilinėje byloje Nr. 2-1361-110/2015) atmetė ieškovo R. M. ieškinį atsakovams UAB ,,TUPLEX BALTIC“ ir notarei dėl vekselių pripažinimo negaliojančiais bei notaro vykdomųjų įrašų panaikinimo. Šių R. M. ginčijamų dokumentų pagrindu patvirtinta dalis UAB ,,TUPLEX BALTIC“ kreditorinio reikalavimo BUAB ,,City Advertising“ bankroto byloje, o šia dalimi kreditorinio reikalavimo grindžiamas ir ieškinys atsakovui nagrinėjamoje byloje. Nors paminėtas teismo sprendimas nėra įsiteisėjęs (dar nepasibaigė jo apskundimo terminas), tačiau ši aplinkybė taip pat leidžia preliminariai manyti, kad ieškinio reikalavimas dalyje žalos atlyginimo, kildinamo iš BUAB ,,City Advertising“ patvirtinto kreditorinio reikalavimo BUAB ,,City Advertising“ bankroto byloje, nėra aiškiai nepagrįstas. Esant tokiai aplinkybei nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentais, kad taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas turėtų būti sumažintas.

25Apelianto nurodyta aplinkybė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-1361-110/2015 yra areštuotos R. M. piniginės lėšos 56 252,58 Lt (16 291,87 Eur) sumai, neturi teisinės reikšmės šioje byloje sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą. Procesinis dokumentas, kuriuo išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ar kiti su daiktinių teisių suvaržymu susiję klausimai (pvz., turto ar lėšų areštas), neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Laikinosios apsaugos priemonės taikomos konkrečioje byloje, atsižvelgiant į būtent toje byloje pareikštus reikalavimus, ir užtikrinant tokių pareikštų reikalavimų įvykdymą.

26Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas neapima ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrindo visiško ištyrimo, todėl preliminarus ieškinio įvertinimas neturi prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės.

27Teismas, įsitikinęs, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, turi nustatyti, ar nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje suformuluota nuostata, kad teismo sprendimo įvykdymo galimas pasunkėjimas preziumuojamas turtinių ginčų atvejais, kai ginčas tarp šalių kilęs dėl didelės pinigų sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011; 2012 m. gruodžio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1980/2012; 2013 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-210/2013; 2014 m. sausio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-50/2014). Tačiau prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovo finansines galimybes, t. y. ar jam ši ieškinio suma, lyginant ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamu pelnu, įsipareigojimais kreditoriams, yra didelė. Pagal įrodinėjimo naštos paskirstymo principą, ieškovui pateikus įrodymus, kurie suponuoja nurodytos prezumpcijos taikymo pagrindą, būtent atsakovui perkeliama pareiga įrodyti, kad ieškovo pareikštas turtinis reikalavimas jam nėra didelis, t. y. paneigti didelės ieškinio sumos prezumpciją (CPK 12, 178 str.). Kaip matyti iš atskirojo skundo argumentų, apeliantas nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo argumentų dėl teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės egzistavimo bei nepateikė jokių duomenų, kad apelianto turtinė padėtis yra tokia gera, kad teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas ir netaikius laikinųjų apsaugos priemonių. Taigi apeliantas nepaneigė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybės.

28Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

29Ieškovas BUAB ,,City Advertising“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo paskirti atsakovui 20 000 Lt (5 792,40 Eur) baudą, kadangi, jo manymu, atsakovo pateikto skundo tikslas yra ne įvertinti teismo nutarties pagrįstumą ir teisėtumą, o tik užvilkinti procesą.

30CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį, kasacinį skundą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigota atlyginti kitai šaliai jos patirtus nuostolius. CPK 95 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti asmeniui iki dvidešimties tūkstančių litų baudą, iki 50 procentų šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui. Taigi piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį numatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę. Tačiau ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, numatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu. Piktnaudžiavimas procesine teise pasireiškia konkrečios subjektinės teisės įgyvendinimo sąlygų pažeidimu. Teisėtas ir pagrįstas asmens naudojimasis procesinėmis teisėmis, jeigu nenustatytas tyčinis nesąžiningas elgesys, negali būti pripažįstamas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005; 2010 m. kovo 2 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-94/2010; 2013 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2013).

31Bauda už piktnaudžiavimą procesine teise gali būti skiriama tik konkrečioje byloje, nustačius aplinkybes, įrodančias, kad procesine teise piktnaudžiaujantis byloje dalyvaujantis asmuo sąmoningai veikia prieš greitą ir teisingą bylos išsprendimą, o sprendžiant klausimą dėl CPK 95 straipsnyje nurodytų aplinkybių buvimo, turi būti atsižvelgiama į konkrečią bylos situaciją bei įvertinama visų šiam klausimui išspręsti įtaką turinčių aplinkybių svarba. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, šioje byloje pateiktą atskirąjį skundą kvalifikuoti kaip akivaizdžiai nesąžiningą, pareikštą ne siekiant apginti tariamai pažeistas atsakovo teises, bet kitais tikslais, nėra pakankamo pagrindo, todėl procesinės sankcijos už piktnaudžiavimą šalies procesinėmis teisėmis (CPK 95 straipsnis) atsakovui netaikytinos.

32Dėl žyminio mokesčio

33CPK 80 straipsnio 2 dalyje (nuo 2015-01-01 įsigalioję 2014-10-16 įstatymu Nr. XII-1241 priimti pakeitimai) nustatyta, kad už atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių mokamas 28 Eur žyminis mokestis. Atsakovas atskiruoju skundu apskundė pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, tačiau nepateikė duomenų, kad už šį skundą yra sumokėjęs žyminį mokestį (arba kad nuo žyminio mokesčio apeliantas atleistas, arba kad žyminio mokesčio sumokėjimas atidėtas (CPK 306 straipsnio 3 dalies, 338 straipsnio nuostatos). Kadangi pirmosios instancijos teismas atsakovo atskirąjį skundą priėmė nepareikalavęs sumokėti žyminio mokesčio, jis iš atsakovo (apelianto) priteisiamas šia nutartimi.

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

36Priteisti iš atsakovo R. M. (asmens kodas ( - ) 28 Eur (dvidešimt aštuonis eurus) žyminio mokesčio valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Išnagrinėjus bylą pagal atskirąjį skundą, n u s t a t y t a :... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas BUAB „City Advertising“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2015 m. sausio 20 d. nutartimi taikė laikinąsias... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 8. Apeliantas (atsakovas) R. M. atskirajame skunde prašo Vilniaus apygardos... 9. Ieškovas BUAB ,,City Advertising“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 10. 1. Atsakovo skunde išdėstyti argumentai yra nemotyvuoti, nepagrįsti bei... 11. 2. Įvertinus atsakovo atskirojo skundo argumentus akivaizdu, jog pateikto... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas ieškovo... 14. Dėl naujų įrodymų priėmimo... 15. Ieškovas BUAB ,,City Advertising“ su atsiliepimu į atskirąjį skundą... 16. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 17. Atsižvelgdamas į tai, kad ieškovo pateikti nauji įrodymai negalėjo būti... 18. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 19. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 20. Nagrinėjamu atveju apeliantas, nesutikdamas su skundžiama pirmosios... 21. Teismas pažymi, kad preliminariai vertinant ieškinio pagrįstumą CPK 144... 22. Atmestinas apelianto argumentas, kad į ieškiniu prašomą priteisti sumą... 23. Nagrinėjamoje byloje pareikštu ieškiniu prašoma priteisti iš atsakovo... 24. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis Vilniaus miesto apylinkės... 25. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme... 26. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad preliminarus ieškinio... 27. Teismas, įsitikinęs, kad išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti... 28. Dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 29. Ieškovas BUAB ,,City Advertising“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 30. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šalis, kuri nesąžiningai... 31. Bauda už piktnaudžiavimą procesine teise gali būti skiriama tik... 32. Dėl žyminio mokesčio ... 33. CPK 80 straipsnio 2 dalyje (nuo 2015-01-01 įsigalioję 2014-10-16 įstatymu... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 35. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.... 36. Priteisti iš atsakovo R. M. (asmens kodas ( - ) 28 Eur (dvidešimt aštuonis...