Byla 2-2743-781/2017
Dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Kalchas“, BUAB „Autokalchas“, R. M., V. A., bei pagal atsakovo A. D. priešieškinį Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, UAB „Kalchas“, BUAB „Autokalchas“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo V. A

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė Varanauskaitė, sekretoriaujant Linai Matukaitei, dalyvaujant ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atstovui advokatui E. D., atsakovui A. D., jo atstovui advokatui M. P., trečiojo asmens UAB „Kalchas“ atstovei advokato padėjėjai E. P., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ieškinį atsakovui A. D. dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Kalchas“, BUAB „Autokalchas“, R. M., V. A., bei pagal atsakovo A. D. priešieškinį Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, UAB „Kalchas“, BUAB „Autokalchas“ dėl sutarties pripažinimo negaliojančia, trečiasis asmuo V. A., ir

Nustatė

2I. Bylos esmė

3Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo A. D. netinkamo pareigų atlikimo, t. y. nenaudingos ir nuostolingos sutarties pasirašymo ieškovo vardu bei dėl to atsiradusių nuostolių atlyginimo.

4Byloje esanti medžiaga, šalių teikti procesiniai dokumentai ir paaiškinimai atskleidžia, kad 2012 m. liepos 25 d. tarp ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ (toliau – ieškovas, asociacija), atstovaujamo V. A., UAB „Kalchas“ ir UAB „Autokalchas“ buvo pasirašyta skolos perkėlimo sutartis (toliau – skolos perkėlimo sutartis, ginčo sutartis). Minėta sutartimi ieškovas sutiko, kad trečiojo asmens UAB „Kalchas“ skola (155 575,06 Eur (537 169,60 Lt)) ieškovui perkeliama UAB „Autokalchas“, kuriam vėliau buvo iškelta bankroto byla ir kuris negrąžino minėtos skolos (jos dalies) ieškovui. Ieškovo teigimu, nurodytą sutartį, pavaduodamas V. A., pasirašė atsakovas A. D..

5II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai

6Ieškovas, manydamas, kad atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip ieškovo atstovo, pareigas, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti ieškovui iš atsakovo: 1) 155 575,06 Eur nuostolių atlyginimo; 2) 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovas nurodo, kad 2012 m. liepos 25 d. tarp ieškovo, UAB „Kalchas“ ir UAB „Autokalchas“ buvo pasirašyta skolos perkėlimo sutartis. Anot ieškovo, šia sutartimi buvo pripažinta, kad UAB „Kalchas“ yra skolingas ieškovui 155 575,06 Eur (537 169,60 Lt) ir ši skola perkeliama UAB „Autokalchas“; ieškovas šia sutartimi patvirtino, jog sutinka su skolos perkėlimu. Ieškovas pažymi, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi naujajam skolininkui UAB „Autokalchas“ buvo iškelta bankroto byla; pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo pateikė įmonės vadovė. Ieškovo teigimu, iki bankroto bylos iškėlimo UAB „Autokalchas“ nepadengė ieškovui jokios perkeltos skolos dalies; ieškovo vertinimu, tai nebus padaryta ir bankroto byloje, nes iš UAB „Autokalchas“ realizuoto turto gautų lėšų užtenka tik daliai bankroto administravimo išlaidų padengti; tuo tarpu UAB „Kalchas“, anot ieškovo, toliau tęsia savo veiklą.

8Ieškovas aiškina, kad minėtą skolos perkėlimo sutartį ieškovo vardu, pavaduodamas generalinį sekretorių V. A., pasirašė atsakovas A. D., kuris laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 23 d. iki 2012 m. liepos 26 d. pavadavo ieškovo generalinį sekretorių (vienasmenį valdymo organą) V. A.. Ieškovas pabrėžia, kad atsakovas asociacijoje dirbo nuo 1995 m. gruodžio 20 d. iki 2014 m. rugsėjo 10 d. ir visą laiką iš esmės užėmė svarbias pareigas (sekretoriaus ekonomikai ir finansams – vyriausiojo finansininko pareigas); be to, dirbo ir ieškovo kontroliuojamoje bendrovėje (UAB „Linavos servisas“; nuo 2004 m. liepos 15 d. iki 2010 m. gegužės 18 d. ėjo UAB „Linavos servisas“ valdybos nario pareigas), todėl, anot ieškovo, buvo tiesiogiai atsakingas už atitinkamos ieškovo finansinės veiklos užtikrinimą, įskaitant darbą su jos skolininkais. Ieškovas pabrėžia, kad skolos perkėlimo sutartį UAB „Kalchas“ ir UAB „Autokalchas“ vardu pasirašė B. M., kuris buvo ir šių bendrovių akcininku; be to, pažymi, jog B. M. nuo 2006 m. gegužės 19 d. iki 2011 m. lapkričio 7 d. buvo išrinktas ieškovo prezidiumo nariu.

9Ieškovo vertinimu, skolos perkėlimo sutartis buvo sudaryta siekiant trečiajam asmeniui UAB „Kalchas“ išvengti savo įsipareigojimų ieškovui vykdymo; skola buvo perkelta B. M. kontroliuojamam asmeniui UAB „Autokalchas“, kuris jau sutarties pasirašymo metu buvo nepajėgus įvykdyti prisiimto įsipareigojimo. Ieškovo teigimu, nurodytu sandoriu UAB „Kalchas“ pagerino savo padėtį, o ieškovas prarado realią galimybę patenkinti savo 155 575,06 Eur dydžio reikalavimą; ieškovas nurodo, jog tokias skolos perkėlimo sutarties pasekmes tiek B. M., tiek A. D. suprato ir jų sąmoningai siekė. Ieškovas aiškina, kad iš 2011 m. UAB „Autokalchas“ finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, jog 2011 m. šios bendrovės turto vertė siekė 306 322 Lt (iš jo ilgalaikis turtas tik 67 793 Lt), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 198 669 Lt, nepaskirstyti nuostoliai siekė net 909 843 Lt, o nuosavas kapitalas buvo neigiamas (-892 347 Lt). Taigi, ieškovo teigimu, perkėlus UAB „Autokalchas“ 537 169,60 Lt dydžio papildomą skolinį įsipareigojimą, bendrovė, anot ieškovo, buvo nemoki ir jai turėjo būti keliama bankroto byla. Ieškovas pažymi, kad pradinio skolininko UAB „Kalchas“ finansinė padėtis 2011 m. gruodžio 31 d. buvo gera – bendrovės viso turto vertė sudarė 2 112 929 Lt (iš jo ilgalaikio turto už 886 434 Lt); įmonė turėjo sukaupusi 193 124 Lt nepaskirstyto pelno, o nuosavas kapitalas buvo teigiamas ir siekė 958 492 Lt. Anot ieškovo, tiek UAB „Kalchas“, tiek UAB „Autokalchas“ finansinės atskaitomybės dokumentai už 2011 m. buvo paskelbti 2012 m. balandžio 4 d., todėl, pasirašant 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartį, buvo prieinami visiems suinteresuotiems asmenims. Be to, ieškovas teigia, kad šios aplinkybės atsakovui A. D. negalėjo būti nežinomos ir dėl jam tenkančių funkcijų vykdymo. Ieškovo nuomone, asociacijai nebuvo poreikio pritarti pradinio skolininko UAB „Kalchas“ skolos perkėlimui UAB „Autokalchas“, nes minėta sutartis nesuteikė ieškovui jokios naudos; priešingai, asociacija faktiškai neteko 155 575,06 Eur vertės turto, nes tokio reikalavimo patenkinti iš UAB „Autokalchas“ neturėjo ir neturi jokių galimybių. Ieškovas papildomai nurodo, kad atsakovas generalinį sekretorių pavadavo tik 4 dienas, todėl neaišku kokios objektyvios ir pateisinančios priežastys galėjo lemti skubėjimą sudaryti tokios didelės vertės sandorį, nesulaukus generalinio sekretoriaus grįžimo. Asociacija pabrėžia, kad ginčo laikotarpiu ieškovo finansinė padėtis buvo pakankamai sudėtinga ir tai atsakovui, kaip sekretoriui ekonomikai ir finansams – vyriausiajam finansininkui, negalėjo būti nežinoma. Ieškovo teigimu, asociacijos prezidiumas 2012 m. vasario 21 d. posėdyje buvo priėmęs nutarimą, kad asociacijos sekretoriatas gali pirkti prekes ir paslaugas, kurių pirkimo metinė kaina viršija 20 000 Lt, tik iš anksto gavęs prezidiumo sutikimą; pabrėžia, jog atsakovas dalyvavo minėtame posėdyje, tačiau neprašė prezidiumo nei leidimo pasirašyti ginčo sutartį, nei apie šį sandorį informavo po jo sudarymo.

10Taigi, apibendrindamas ieškovas teigia, kad atsakovo nesąžiningi veiksmai lėmė, jog asociacija prarado galimybę patenkinti savo 155 575,06 Eur dydžio reikalavimą, todėl šią sumą prašo priteisti iš atsakovo.

11Ieškovas bylos nagrinėjimo metu atsisakė ieškinio dalies dėl 8163,19 Eur nuostolių priteisimo, nes nustatė, kad nurodytą UAB „Autokalchas“ įsiskolinimo dalį įskaitymo būdu padengė UAB „Kalchas“.

12Atsakovas A. D. atsiliepime į ieškinį ir teismo proceso metu su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsakovas nurodo, kad 2012 m. liepos 23 d. – 2012 m. liepos 26 d. pavadavo savo tiesioginį vadovą V. A., t. y. tada, kai buvo sudaryta 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartis, tačiau, atsakovo teigimu, atsižvelgiant į tai, jog nuo sutarties sudarymo iki ieškinio pateikimo teismui praėjo 3 metai, o iki atsiliepimo pateikimo – dar daugiau, praktiškai neįmanoma atsiminti aplinkybes, susijusias vos su 4 dienų pavadavimo laikotarpiu, jo metu atsakovo atliktais/neatliktais veiksmais. Atsakovas pažymi, kad ieškovas į bylą nepateikė ginčo sutarties originalo, o iš pateiktos kopijos sudėtinga spręsti ar sutartyje yra atsakovo parašas. Nesant byloje minėtos sutarties originalo, atsakovas nesutinka, kad būtent jis pasirašė 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartį.

13Atsakovas nesutinka su ieškiniu ir dėl to, kad nagrinėjamu atveju, anot atsakovo, nėra būtinų sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Atsakovas pažymi, kad jo veiksmai nelaikytini neteisėtais net jei ir būtų nustatyta, jog tai jis pasirašė ginčo sutartį, nes tai nutiko ne dėl atsakovo valios padėti UAB „Kalchas“ išvengti įsipareigojimų vykdymo kreditoriui (ieškovui), ar dėl intereso pakenkti ieškovui, o būtent dėl V. A. aktyvių veiksmų. Atsakovo teigimu, 2012 m. liepos 25 d. sutarties pasirašymas nebuvo ir negalėjo būti atsakovo laisvos valios rezultatas, nes pagal atsakovo ir V. A. susiklosčiusią praktiką pavadavimo laikotarpiu, visą su ieškovu susijusių sutarčių turinį derindavo ir sutartis sudarydavo būtent V. A., nes, anot atsakovo, tai buvo jo kompetencija, tuo tarpu pavadavimo laikotarpiu V. A. nurodydavo atsakovui pasirašyti su V. A. jau suderintas sutartis. Atsakovas aiškina, kad tokiais atvejais tiesiog buvo nurodoma pasirašyti minėtas sutartis, nepateikiant atsakovui jokios papildomos informacijos apie įvairias aplinkybes, kurios galėtų turėti reikšmės sutarčių pasirašymui; pabrėžia, jog atsakovas, pavaduodamas savo tiesioginį vadovą, neturėdavo galimybės rinktis ar pasirašyti sutartis, nes buvo pavaldus V. A. ir turėjo vykdyti jo paliepimus. Atsakovas nurodo, kad iki ginčo sutarties pasirašymo atsakovas, V. A. nurodymu, buvo pasirašęs nemažai sutarčių, todėl jis neturėjo pagrindo nepasitikėti V. A.. Atsakovas aiškina, kad V. A. su B. M. palaikė gerus santykius, todėl, nors atsakovas ir nepamena šio konkretaus atvejo, t. y. jog būtų pasirašęs minėtą sutartį, gali būti, kad V. A., grįžęs į darbą, t. y. jau po pavadavimo laikotarpio, nurodė atsakovui pasirašyti jau B. M. pasirašytą sutartį atgaline data, nes pats to padaryti negalėjo, kadangi tuo metu (2012 m. liepos 25 d.) jį pavadavo atsakovas.

14Be to, atsakovas nurodo, kad galimai jam nebuvo pagrindo nepasitikėti ir B. M. vadovaujamos įmonės UAB „Autokalchas“ finansine padėtimi, nes iki skolos perkėlimo sutarties sudarymo tai buvo, anot atsakovo, normaliai dirbanti ir funkcionuojanti įmonė, dalyvaujanti asociacijos veikloje, mokanti nario mokesčius, perkanti TIR knygeles bei naudodamasi kitomis asociacijos paslaugomis. Atsakovas papildomai aiškina, kad ginčo sutarties sudarymo metu B. M. ruošėsi rinkimams į 2014 m. vykusius asociacijos prezidiumo narius, tuo tarpu prezidiumo nariais gali būti tik tie asmenys, kurių vadovaujamos įmonės nėra skolingos asociacijai. Taigi, atsakovo teigimu, B. M. neketino pažeisti ieškovo interesų, o tiesiog buvo suinteresuotas įvykdyti sutartį iki prezidiumo rinkimų, tačiau staigi jo mirtis lėmė UAB „Autokalchas“ dideles neigiamas pasekmes ir privedė įmonę prie bankroto. Atsakovas teigia, kad jis nederino ieškovo sutarčių, todėl objektyviai ir negalėjo žinoti tikrosios UAB „Autokalchas“ finansinės padėties minėtos sutarties sudarymo dieną bei numatyti galimų neigiamų pasekmių, galinčių sukelti ieškovui žalą.

15Atsakovas aiškina, kad po ginčo sutarties sudarymo tiek V. A., tiek tuometinis ieškovo prezidentas A. K. žinojo apie ieškovo interesus pažeidusią sutartį ir turėjo visas galimybes imtis aktyvių veiksmų dėl sudarytos sutarties nuginčijimo, tačiau jokių veiksmų nesiėmė, t. y. ieškovas beveik 4 metus nesiėmė jokių aktyvių veiksmų dėl minėtos skolos išieškojimo (sutarties vykdymo). Anot atsakovo, objektyviai vertinant sudarytą ginčo sutartį, akivaizdu, jog ji ydinga ir pagal ieškovo ieškinį būtų nesunkiai pripažinta negaliojančia, nes sudaryta galimai pažeidžiant įstatymų reikalavimus, t. y. sutartyje nenumatyta jokių įsipareigojimų UAB „Kalchas“, tuo tarpu UAB „Autokalchas“ negauna iš minėtos sutarties jokios naudos, o tik perima ženklią skolą; be to, UAB „Kalchas“ ir UAB „Autokalchas“ buvo susijusios įmonės, valdomos iš esmės vieno akcininko.

16Trečiasis asmuo UAB „Kalchas“ savo procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžio metu iš esmės palaikė atsakovo A. D. poziciją, teigdamas, kad skolų perkėlimas buvo įprasta praktika tarp šalių; be to, trečiojo asmens teigimu, UAB „Autokalchas“ finansinė padėtis, sudarant ieškinyje nurodytą skolos perkėlimo sutartį, nebuvo tokia bloga.

17Trečiasis asmuo R. M. atsiliepime į ieškinį prašo bylą nagrinėti teismo nuožiūra, nes, anot trečiojo asmens, jam nėra žinomos ieškinyje išdėstytos aplinkybės dėl 2012 m. liepos 25 d. pasirašytos skolos perkėlimo sutarties.

18Trečiasis asmuo V. A. teismo posėdžio metu nurodė, kad ginčo 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartį pasirašė ne jis; parašas, esantis ant sutarties, labiau panašus į atsakovo A. D. parašą. Trečiojo asmens teigimu, jis apie nurodytą sutartį sužinojo tik po UAB „Autokalchas“ bankroto bylos iškėlimo. Pažymėjo, kad grįžus iš komandiruočių jam kildavo klausimų dėl atsakovo A. D. atliktų darbų, todėl antros kadencijos metu trečiasis asmuo jau nebeskirdavo atsakovo pavaduoti.

19Atsakovas A. D. pateikė byloje priešieškinį Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, UAB „Kalchas“ ir BUAB „Autokalchas“ dėl sutarties pripažino negaliojančia, kuriuo prašo pripažinti 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartį negaliojančia, sudarytą kaip suklydus pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.90 straipsnio 1 dalį. Atsakovas iš esmės nurodo tas pačias aplinkybes kaip ir atsiliepime į ieškovo ieškinį. Papildomai pažymi, kad jam kyla abejonių dėl V. A. ir B. M. sąžiningumo derinant ir sudarant ginčijamą sutartį, kuria UAB „Autokalchas“ prisiima pakankamai didelį skolinį įsipareigojimą be jokios naudos sau, o UAB „Kalchas“ atleidžiamas nuo atsakomybės. Nurodo, kad net jei atsakovas ir pasirašė minėtą sutartį, jis neturėjo pasirinkimo sudaryti minėtą sutartį ar ne, nes gavo nurodymą iš savo tiesioginio vadovo ir buvo priverstas jį vykdyti, neturėdamas pakankamai informacijos apie kitos šalies (šiuo atveju UAB „Autokalchas“) realią finansinę padėtį. Taigi, anot atsakovo, nurodyta sutartis buvo sudaryta esant aiškiam atsakovo valios trūkumui, nes buvo neteisingai išreikšta atsakovo valia esant vadovo nurodymui ir objektyviai baiminantis galimų neigiamų pasekmių, kurios kiltų nevykdant V. A. nurodymų. Atsakovo teigimu, galimą sutarties pasirašymą taip pat lėmė ir V. A. aktyvūs klaidinantis veiksmai, dėl kurių atsakovas neteisingai suvokė esmines sandorio aplinkybes, susijusias su UAB „Autokalchas“ finansine padėtimi, nes jeigu atsakovas būtų žinojęs UAB „Autokalchas“ mokumo galimybes, tokios sutarties nebūtų sudaręs, nes būtų numatęs galimas neigiamas pasekmes ieškovui.

20Atsakovas pagal priešieškinį Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ atsiliepime į atsakovo A. D. priešieškinį prašo jį spręsti teismo nuožiūra.

21Atsakovas pagal priešieškinį UAB „Kalchas“ atsiliepime į A. D. priešieškinį su juo nesutinka ir prašo jį atmesti.

22Atsakovas A. D. bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui pareiškimą dėl atsisakymo nuo priešieškinio.

23III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

24Iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių paaiškinimų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) nustatyta, kad 2012 m. liepos 25 d. tarp ieškovo, atstovaujamo V. A., UAB „Kalchas“ ir UAB „Autokalchas“ buvo pasirašyta skolos perkėlimo sutartis. Nurodyta sutartimi ieškovas sutiko, kad trečiojo asmens UAB „Kalchas“ skola (155 575,06 Eur (537 169,60 Lt)) ieškovui perkeliama UAB „Autokalchas“. Šalys iš esmės neginčijo aplinkybės, kad UAB „Autokalchas“ ieškovui nepadengė šios skolos (ar jo dalies); dalį UAB „Autokalchas“ skolos (8163,19 Eur) ieškovui padengė UAB „Kalchas“.

25Nustatyta, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ generalinio sekretoriaus V. A. 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 29-K sekretoriui ekonomikai ir finansams – vyr. finansininkui A. D. pavesta pavaduoti generalinį sekretorių V. A. jo komandiruotės metu nuo 2012 m. liepos 23 d. iki 2012 m. liepos 26 d. imtinai.

26Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. B2-5045-340/2014, UAB „Autokalchas“ buvo iškelta bankroto byla; teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimu nuspręsta pripažinti BUAB „Autokalchas“ veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

27Teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi buvo nutarta skirti byloje rašysenos ekspertizę ir pavesti ekspertams atsakyti į klausimus: 1) Ar 2011 m. spalio 27 d. tarpusavio įsipareigojimų užskaitymo sutartyje šalia LNVAA „Linava“ gen. sekretoriaus V. A. pavardės pasirašė A. D.?; 2) Ar 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartyje šalia kreditoriaus LNVAA „Linava“ gen. sekretoriaus V. A. pavardės pasirašė A. D.? Ekspertizę pavesta atlikti Lietuvos teismo ekspertizės centrui.

28Teisme 2017 m. vasario 17 d. gautas Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017 m. vasario 1 d. ekspertizės aktas Nr. 11-2800(16), kuriame ekspertai padarė išvadą, kad 2011 m. spalio 27 d. tarpusavio įsipareigojimų užskaitymo sutartyje, tarp išspausdintų žodžių „LNVAA „Linava“ gen. sekretorius“ ir „V. A.“, pasirašė A. D.; tuo tarpu nustatyti, ar 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartyje, šalia kreditoriaus LNVAA „Linava“ generalinio sekretoriaus V. A. pavardės, pasirašė A. D., nebuvo galima, nes tyrimui buvo pateikta dokumento kopija, o LTEC parašų kopijos netiriamos.

29Bylos dalis dėl ieškovo reikalavimo dalies ir atsakovo A. D. priešieškinio nutrauktina; kitoje dalyje ieškinys tenkintinas visiškai.

30IV. Teismo argumentai ir motyvai

31Dėl bylos dalies nutraukimo ir trečiojo asmens pašalinimo iš bylos

32Bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė savo reikalavimo dalies dėl 8163,19 Eur nuostolių priteisimo, nustatęs, kad nurodytą UAB „Autokalchas“ įsiskolinimo dalį ieškovui įskaitymo būdu padengė UAB „Kalchas“. Atsakovas ir tretieji asmenys šiam ieškovo prašymui iš esmės neprieštaravo.

33Atsakovas A. D. bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui pareiškimą dėl atsisakymo nuo priešieškinio. Kitos byloje dalyvaujančios šalys dėl šio pareiškimo taip pat neprieštaravo.

34Teismo vertinimu, tiek ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio, tiek atsakovo atsisakymas nuo priešieškinio neprieštarauja imperatyviosioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, todėl priimtini (CPK 42 straipsnio 1, 2 dalys, 140 straipsnio 1 dalis); civilinės bylos dalys dėl 8163,19 Eur nuostolių priteisimo iš atsakovo ir dėl atsakovo priešieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančia nutrauktinos (CPK 293 straipsnio 4 punktas). Bylą (jos dalį) nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (CPK 294 straipsnio 2 dalis).

35Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisakė ieškinio dalies dėl 8163,19 Eur nuostolių priteisimo, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jam grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio nuo nurodytos sumos, t. y. 61,50 Eur (82 Eur / 100 proc. X 75 proc.).

36Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsisakė nuo priešieškinio, už kurį buvo sumokėjęs 2035 Eur dydžio žyminį mokestį, vadovaujantis CPK 87 straipsnio 2 dalimi, jam grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t. y. 1526,25 Eur (2035 Eur / 100 proc. X 75 proc.).

37Šalims išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi šiuo teismo sprendimu.

38Kaip minėta, šios bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo BUAB „Autokalchas“ Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimo pagrindu buvo išregistruotas iš Juridinių asmenų registro, todėl, teismo vertinimu, jis šalintinas iš bylos (CPK 47 straipsnio 5 dalis).

39Dėl nuostolių atlyginimo

40Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis – grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai, nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-528/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006; teisėjų kolegijos 2006 m. birželio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2006; 2014 m. gegužės 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2014).

41Teismas pažymi, kad juridinio asmens valdymo organo nario (vadovo) civilinė atsakomybė atsiranda pagal CK šeštosios knygos XXII skyriuje nustatytas taisykles. Nagrinėjamu atveju atsakovo, kaip juridinio asmens vadovo (atsakovui faktiškai pavadavus generalinį sekretorių – ieškovo vienasmenį valdymo organą), pažeidusio fiduciarines lojalumo ir rūpestingumo pareigas, civilinei atsakomybei kilti turi būti nustatyta įstatyme įtvirtintų sąlygų visuma: neteisėti vadovo veiksmai, atsiradusi žala, priežastinis neteisėtų veiksmų ir žalos ryšys, vadovo kaltė (CK 6.246-6.249 straipsniai). Vadovo civilinei atsakomybei atsirasti būtina jo kaltė, tačiau teismui nustačius, kad įmonės vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas, o paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas. Apie vadovo veiksmų neteisėtumą ir kaltę sprendžiama pagal tai, ar vadovas laikėsi bendrųjų (CK 2.87 straipsnis) ir specialiųjų teisės normų, reglamentuojančių jo pareigas atliekant valdymo organo ar jo nario pareigas valdant juridinį asmenį. Juridinio asmens organų narių pareigas reglamentuoja CK 2.87 straipsnio 1-6 dalys. Atsakomybę už šių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą ir pareigą visiškai atlyginti dėl to įmonei padarytą žalą įtvirtina CK 2.87 straipsnio 7 dalis.

42Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs, kad kai ieškiniu reikalaujama bendrovės vadovui atlyginti žalą, padarytą bendrovei sudarytais sandoriais, teismas, be kita ko, turi patikrinti, ar tokie sandoriai sudaryti bendrovei prisiimant įprastą jos veikloje ūkinę komercinę riziką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-420/2013). Remiantis teismų praktikoje pripažįstama verslo sprendimų priėmimo taisykle (angl. business judgment rule), preziumuojamas vadovų veikimas bona fide geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais. Ši prezumpcija skirta apsaugoti bendrovės vadovus nuo asmeninės atsakomybės už sąžiningai priimtus verslo sprendimus, atitinkančius rūpestingumo pareigos standartus. Dėl to žalos atlyginimo siekiančiam asmeniui nepakanka įrodyti padarytos žalos faktą, tačiau būtina įrodyti ir įmonės valdymo organų narių fiduciarinių pareigų (lojalumo, sąžiningumo, protingumo ir kt.) pažeidimą, akivaizdų protingos ūkinės komercinės rizikos peržengimą, aiškų aplaidumą arba jiems suteiktų įgaliojimų viršijimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gruodžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-648/2013; išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-124/2014). Taikant tokį verslo sprendimų teisminio peržiūrėjimo standartą, bendrovės vadovo veiksmų teisėtumo (neteisėtumo) vertinimai teisme paprastai turi būti grindžiami analize, ar priimdami verslo sprendimus bendrovės vadovai vykdė pareigą identifikuoti galimas rizikas pagal tikėtinos naudos ir galimos žalos bei jos atsiradimo tikimybės santykio įvertinimą. Šiame vertinime turi būti paisoma ir žalos išvengimo, sumažinimo ir amortizavimo kaštų. Tuo atveju, jei teisme vertinant verslo sprendimų riziką taikant nurodytus dėmenis nepaneigiama šių asmenų veikimo bona fide geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais prezumpcija, net ir verslo sprendimai, kurie visuomet vertinami jau ex post, sukėlę nuostolių, negali būti pripažįstami bendrovės valdymo organų narių veiksmų neteisėtumo faktu kaip jų civilinės atsakomybės sąlyga. Išimtis – kai sprendimai priimami pažeidžiant įstatymus ar bendrovės įstatus. Bendrovės vadovui kils atsakomybė tik tuo atveju, jei bendrovės vadovo veiksmų teisėtumo (neteisėtumo) vertinimų teisme rezultatas bus akivaizdaus vadovo ūkinės komercinės rizikos protingumo peržengimo konstatavimas ar aiškaus aplaidumo faktas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-220-916/2015).

43Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius duomenis ir šalių teiktus paaiškinimus, sprendžia, kad atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, jog atsakovas, atstovaudamas ieškovą, t. y. pavaduodamas ieškovo generalinį sekretorių V. A., pasirašė 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartį, kuria sutiko, kad trečiojo asmens UAB „Kalchas“ skola (155 575,06 Eur (537 169,60 Lt)) ieškovui būtų perkelta UAB „Autokalchas“. Byloje nustatyta, ginčo sutarties sudarymo metu UAB „Autokalchas“ finansinė padėtis nebuvo gera – iš UAB „Autokalchas“: balanso, pateikto VĮ „Registrų centras“ už 2011 m., matyti, kad įmonė turėjo turto už 306 322 Lt (ilgalaikis turtas – 67 793 Lt, trumpalaikis turtas – 238 529 Lt), tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 1 198 669 Lt (po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 1 085 374 Lt, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 113 295 Lt); taip pat matyti, jog įmonė bent jau porą metų iš eilės patyrė nuostolius ir bendras nuostolių dydis siekė 909 843 Lt, o nuosavas kapitalas buvo neigiamas (-892 347 Lt). Tuo tarpu pradinio skolininko UAB „Kalchas“ finansinė padėtis 2011 m. buvo gerokai geresnė – bendrovės viso turto vertė sudarė 2 112 929 Lt (ilgalaikis turtas – 886 434 Lt, trumpalaikis turtas – 1 226 495 Lt); įmonė turėjo 193 124 Lt nepaskirstyto pelno, o nuosavas kapitalas buvo teigiamas ir siekė 958 492 Lt. Taigi, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju skola buvo perkelta blogesnę finansinę padėtį turinčiam asmeniui (lyginant su pradiniu skolininku), nebuvo imtasi jokių papildomų skolos grąžinimo užtikrinimo priemonių; nei ieškovas, nei naujasis skolininkas (UAB „Autokalchas“) neturėjo iš ginčo sutarties jokios finansinės (ar kitos) naudos; tuo tarpu pradinis skolininkas UAB „Kalchas“ tokiu būdu išvengė atsakomybės ieškovo atžvilgiu. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad atsakovas ilgą laiką užėmė asociacijoje (ir jo kontroliuojamoje bendrovėje) svarbias (sekretoriaus ekonomikai ir finansams – vyriausiojo finansininko, valdybos nario) pareigas, todėl buvo gerai susipažinęs su įmonės veikla, iš esmės buvo atsakingas už įmonės finansus, todėl turėjo pakankamai patirties suprasti sudaromos sutarties galimas pasekmes ieškovui.

44Kaip minėta, naujasis skolininkas UAB „Autokalchas“ ieškovui nuo minėtos skolos perkėlimo sutarties pasirašymo iki bankroto bylos jam iškėlimo (tiek ir po bankroto bylos iškėlimo) negrąžino perkeltos skolos (ar bent jau jos dalies). Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartis ieškovui buvo akivaizdžiai nenaudinga ir nuostolinga; byloje nenustatyta jokio teisėto ir pagrįsto poreikio šiai sutarčiai sudaryti iš ieškovo pusės. Pažymėtina, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu šių aplinkybių neginčijo ir iš esmės joms pritarė (CPK 12, 178 straipsniai).

45Atsakovas savo nesutikimą su ieškiniu iš esmės grindė tuo, kad nurodytą sutartį pasirašė galimai ne jis, nes jis neatsimena šios aplinkybės (pasirašymo), o byloje nėra pateikto ginčo sutarties originalo, jog atsakovas galėtų įsitikinti parašo tikrumu.

46Viena vertus, byloje iš tiesų šalys nepateikė 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutarties originalo ir dėl to paskirti teismo ekspertai negalėjo nustatyti ar ginčo sutartį pasirašė atsakovas (šio fakto net netyrė, nes iš kopijos ekspertai nenustatinėja parašo tikrumo); kita vertus, teismas, įvertinęs byloje nustatytų aplinkybių ir surinktų įrodymų visumą, daro išvadą, jog minėtą sutartį pasirašė būtent atsakovas (CPK 185 straipsnis).

47Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle. Išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-206/2010; 2010 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2010).

48Taigi, nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, aplinkybes, kad ginčo sutartį pasirašė būtent atsakovas (o ne sutartyje nurodytas V. A. ar kitas asmuo), patvirtina tai, jog atsakovas skolos perkėlimo sutarties sudarymo metu (2012 m. liepos 25 d.) buvo paskirtas pavaduoti ieškovo generalinį sekretorių – iš esmės vienasmenį ieškovo valdymo organą, V. A., kuriam, be kita ko, ir buvo suteikti įgaliojimai ieškovo vardu sudarinėti sutartis; minėtas pavadavimo laikotarpis buvo nuo 2012 m. liepos 23 d. iki 2012 m. liepos 26 d. Be to, šalys neginčijo, kad tarp V. A. ir atsakovo A. D. buvo susiklosčiusi praktika, jog atsakovas pasirašydavo ieškovo vardu sutartis, nors jose ir buvo nurodomi generalinio sekretoriaus V. A. rekvizitai. Šią aplinkybę patvirtina ir teismo ekspertizės metu padarytos išvados, jog 2011 m. spalio 27 d. tarpusavio įsipareigojimų užskaitymo sutartyje, tarp išspausdintų žodžių „LNVAA „Linava“ gen. sekretorius“ ir „V. A.“, pasirašė A. D. (atsakovas to ir neginčijo). Bylos nagrinėjimo metu V. A. patvirtino, kad ginčo sutarties nepasirašinėjo, jos nesudarinėjo ir nederino, neliepė ir atsakovui jos pasirašyti, o apie ją sužinojo tik po bankroto bylos UAB „Autokalchas“ iškėlimo. Teismas neturi pagrindo abejoti tokiais trečiojo asmens teiginiais (CPK 178, 185 straipsniai). Teismo vertinimu, atsakovo argumentai, kad net jeigu ir būtų nustatyta, jog būtent jis pasirašė minėtą sutartį, jis tai atliko, t. y. pasirašė ginčo sutartį, tiesioginio vadovo V. A. nurodymu, nes visas sutartis derindavo būtent generalinis sekretorius V. A., laikytini atsakovo gynybine pozicija, kurios atsakovas nepagrindė jokiais leistinais įrodymais.

49Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad aplinkybė, jog būtent atsakovas pasirašė ginčo sutartį, laikytina visiškai įrodyta, o remiantis aukščiau sprendime išdėstytais motyvais dėl minėtos sutarties akivaizdaus nenaudingumo ir nuostolingumo ieškovui, byloje laikytini įrodytais ir atsakovo A. D. neteisėti veiksmai, sudarant nurodytą sutartį.

50Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad įstatymuose nepreziumuojama juridinio asmens vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padaryta žala; vien valdymo organų neteisėtos veikos nepakanka jų civilinei atsakomybei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2006). Taigi, žala, kaip viena iš būtinųjų sąlygų civilinei atsakomybei kilti, taip pat turi būti įrodyta. Netinkamu saugojimu, iššvaistymu ar kitokiu kaltu praradimu padaryta žala nustatoma pagal faktus: yra konkretaus turto ar nėra.

51Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Autokalchas“ ieškovui nepadengė (ir nepadengs, nes, kaip minėta, Vilniaus apygardos teismo 2015 m. spalio 2 d. sprendimu BUAB „Autokalchas“ veikla pripažinta pasibaigusia ir įmonė išregistruota iš Juridinių asmenų registro) pagal ginčo skolos perkėlimo sutartį perimtos skolos (ar jos dalies); dalį UAB „Autokalchas“ skolos (8163,19 Eur) ieškovui padengė UAB „Kalchas“, todėl laikytina, kad ieškovas patyrė tiesioginę žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis), lygią negrąžintai skolos sumai – 147 411,87 Eur (155 575,06 Eur - 8163,19 Eur). Pažymėtina, kad atsakovas iš esmės neginčijo paties nuostolių dydžio (CPK 12, 178 straipsniai).

52Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju priežastinis ryšys tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir ieškovo patirtos žalos (nuostolių) yra akivaizdus, t. y. atsakovui nepasirašius ieškovo vardu ginčo skolos perkėlimo sutarties ir nesutikus dėl pradinio skolininko (UAB „Kalchas“, kuris ir šiuo metu sėkmingai veikia) skolos perkėlimo naujajam skolininkui (UAB „Autokalchas“, kurio finansinė padėtis buvo gerokai blogesnė negu pradinio skolininko), ieškovas nurodytos žalos (nuostolių) nebūtų patyręs (CK 6.247 straipsnis).

53Minėta, kad nustačius juridinio asmens vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 straipsnio 1 dalis); paneigti šią prezumpciją (kaltės nebuvimą), siekiant išvengti atsakomybės, turi juridinio asmens vadovas, tačiau nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, atsakovas šios prezumpcijos nepaneigė (CPK 178 straipsnis).

54Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas sprendžia, kad šiuo atveju yra visos būtinos atsakovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Teismas daro išvadą, kad atsakovas, ieškovo vardu (pavadavęs vienasmenį ieškovo valdymo organą – generalinį sekretorių) sudaręs 2012 m. liepos 25 d. skolos perkėlimo sutartį, nurodytais neteisėtais veiksmais padarė ieškovui žalą, atitinkančią negrąžintos skolos sumą, todėl ieškovo ieškinys tenkintinas visiškai – ieškovui iš atsakovo priteistina 147 411,87 Eur nuostolių atlyginimo (CK 2.87 straipsnio 7 dalis, CK 6.246-6.249 straipsnis).

55Teismas kritiškai vertina atsakovo argumentus dėl to, kad ieškovas, sužinojęs apie nurodytą skolos perkėlimo sutartį, galėjo ir turėjo ją ginčyti (prašant pripažinti ją negaliojančia), o ne reikalauti nuostolių atlyginimo iš atsakovo.

56Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra ne kartą nurodęs, kad CPK 13 straipsnyje įtvirtintas dispozityvumo principas reiškia, jog asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, tik pats sprendžia, ar ginti pažeistą teisę ir kokį pažeistų teisių gynimo būdą pasirinkti, t. y. asmuo, suformuluodamas ieškinio pagrindą ir dalyką, nustato teisminio nagrinėjimo objektą ir ribas. Teismas, vykdydamas savo pareigą teisingai išspręsti bylą, nustatyti subjektinės teisės pažeidimą ir ją ginti (CPK 2 straipsnis), privalo, neperžengdamas asmens ieškiniu nustatytų ribų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, išsamiai, visapusiškai ir objektyviai ištirti bei įvertinti konkrečios bylos faktus, atskleisti bylos esmę ir sprendimu nustatyti, ar pareiškusio ieškinį asmens teisės, įstatymu saugomi interesai pažeisti ir kokiu teisiniu būdu jie gintini (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-217/2010; 2010 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2010). Taigi, jei įstatyme nenustatyta kitaip, teismas (ar kiti asmenys) neturi teisės pažeisti ieškovo dispozicijos (CPK 13 straipsnis) ir nurodyti, kokį pažeistų teisių gynimo būdą jam pasirinkti bei kokiu pagrindu ir dalyku reikšti ieškinį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2012). Nagrinėjamoje byloje ieškovas pareiškė ieškinį dėl nuostolių atlyginimo, įrodinėdamas, kad atsakovui, ieškovo vardu sudarius ieškovui nenaudingą ir nuostolingą skolos perkėlimo sutartį, egzistuoja visos būtinosios atsakovo civilinės atsakomybės taikymo sąlygos. Teismas, remdamasis nurodyta kasacinio teismo praktika, sprendžia, kad ieškovas, reikšdamas ieškinį atsakovui, yra laisvas pasirinkti būdą, kuriuo gina savo galimai pažeistas teises ir (ar) interesus, todėl atsakovo nurodyti argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

57Dėl procesinių palūkanų priteisimo

58Tenkinant ieškovo prašymą ir vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies, 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatomis, iš atsakovo priteistinos penkių procentų procesinės palūkanos, skaičiuojamos nuo priteisiamos 147 411,87 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

59Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes, nurodytus sprendimo motyvus ir padarytas išvadas, vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako.

60Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

61CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

62Pažymėtina, kad ieškovas ir atsakovas bylos nagrinėjimo metu įmokėjo į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą po 300 Eur dydžio užstatą už ekspertizę. Ekspertizės išlaidos sudarė 323,94 Eur, todėl, ieškinį tenkinus, likusi užstato dalis – 276,06 Eur (600 Eur - 323,94 Eur), grąžintina ieškovui, o ieškovo patirtos 23,94 Eur išlaidos už ekspertizę priteistinos iš atsakovo.

63Ieškovas nurodo, kad patyrė 11 716,21 Eur atstovavimo išlaidų.

64Pažymėtina, kad ieškovo prašomos išlaidos už teisines paslaugas (atstovavimo išlaidos) – 11 716,21 Eur, viršija 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintus maksimalius atlygintinų išlaidų dydžius, todėl ieškovui, remiantis nurodytomis rekomendacijomis, priteistina 6981,04 Eur atstovavimo išlaidų. Teismo vertinimu, toks atlygintinų bylinėjimosi išlaidų dydis atitinka realumo, būtinumo, pagrįstumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijus.

65Taigi, ieškovui iš atsakovo bendrai priteistina 9636,98 Eur (23,94 Eur išlaidų už ekspertizę + 6981,04 Eur atstovavimo išlaidų + 2632 Eur žyminio mokesčio už ieškinį (atsižvelgiant į atsisakyto ieškinio dalį)) bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

66Ieškinio netenkinus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos.

67Trečiasis asmuo UAB „Kalchas“ patyrė 690,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad trečiasis asmuo byloje aktyviai dalyvavo iš esmės tik dėl jam atsakovo pateikto priešieškinio (trečiasis asmuo neteikė atsiliepimo į ieškovo ieškinį, bylos nagrinėjimo metu neišsakė savo aiškios pozicijos dėl ieškinio), todėl, atsakovui atsisakius priešieškinio (net nenurodžius atsisakymo priežasčių), trečiojo asmens patirtos bylinėjimosi išlaidos, teismo vertinimu, priteistinos iš atsakovo A. D.. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų ir (ar) šias išlaidas pagrindžiančių įrodymų, todėl jos jiems nepriteistinos.

68Valstybei iš atsakovo priteistinos 32,88 Eur dydžio pašto išlaidos (CPK 96 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui grąžintino žyminio mokesčio dalis sudaro 1526,25 Eur, atlikus įskaitymą, atsakovui grąžintina 1493,37 Eur (1526,25 Eur - 32,88 Eur) sumokėto žyminio mokesčio.

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

70Priimti ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ atsisakymą nuo ieškinio dalies.

71Nutraukti civilinės bylos dalį dėl ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ reikalavimo dėl 8163,19 Eur dydžio nuostolių priteisimo iš atsakovo A. D..

72Priimti atsakovo A. D. atsisakymą nuo priešieškinio.

73Nutraukti civilinės bylos dalį dėl atsakovo A. D. priešieškinio dėl sutarties pripažinimo negaliojančia.

74Pašalinti iš bylos trečiąjį asmenį BUAB „Autokalchas“, j. a. k. 124448333, pasibaigus jo veiklai ir išregistravus iš Juridinių asmenų registro.

75Ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ ieškinį atsakovui A. D. dėl nuostolių atlyginimo, tretieji asmenys UAB „Kalchas“, R. M., V. A., tenkinti visiškai.

76Priteisti iš atsakovo A. D., a. k. ( - ) ieškovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, j. a. k. 121053434, 147 411,87 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt septynis tūkstančius keturis šimtus vienuolika eurų 87 ct) nuostolių atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 147 411,87 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2015 m. gruodžio 22 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

77Priteisti iš atsakovo A. D., a. k. ( - ) ieškovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, j. a. k. 121053434, 9636,98 Eur (devynis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt šešis eurus 98 ct) bylinėjimosi išlaidų.

78Priteisti iš atsakovo A. D., a. k. ( - ) trečiajam asmeniui UAB „Kalchas“, j. a. k. 122660266, 690,50 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt eurų 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

79Grąžinti ieškovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, j. a. k. 121053434, 276,06 Eur (dviejų šimtų septyniasdešimt šešių eurų 6 ct) dydžio užstato dalį, įmokėto į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą. Šią sprendimo dalį įpareigoti vykdyti Vilniaus apygardos teismo Finansų skyrių.

80Grąžinti ieškovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai „Linava“, j. a. k. 121053434, 61,50 Eur (šešiasdešimt vieno euro 50 ct) dydžio žyminio mokesčio dalį, sumokėto 2015 m. liepos 24 d.

81Grąžinti atsakovui A. D., a. k. ( - ) 1493,37 Eur (vieno tūkstančio keturių šimtų devyniasdešimt trijų eurų 37 ct) dydžio žyminio mokesčio dalį, sumokėto 2016 m. balandžio 29 d.

82Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jūratė... 2. I. Bylos esmė... 3. Tarp šalių kilo ginčas dėl atsakovo A. D. netinkamo... 4. Byloje esanti medžiaga, šalių teikti procesiniai dokumentai ir paaiškinimai... 5. II. Šalių nurodytos aplinkybės ir argumentai... 6. Ieškovas, manydamas, kad atsakovas netinkamai vykdė savo, kaip ieškovo... 7. Ieškovas nurodo, kad 2012 m. liepos 25 d. tarp ieškovo, UAB „Kalchas“ ir... 8. Ieškovas aiškina, kad minėtą skolos perkėlimo sutartį ieškovo vardu,... 9. Ieškovo vertinimu, skolos perkėlimo sutartis buvo sudaryta siekiant... 10. Taigi, apibendrindamas ieškovas teigia, kad atsakovo nesąžiningi veiksmai... 11. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu atsisakė ieškinio dalies dėl 8163,19 Eur... 12. Atsakovas A. D. atsiliepime į ieškinį ir teismo proceso... 13. Atsakovas nesutinka su ieškiniu ir dėl to, kad nagrinėjamu atveju, anot... 14. Be to, atsakovas nurodo, kad galimai jam nebuvo pagrindo nepasitikėti ir 15. Atsakovas aiškina, kad po ginčo sutarties sudarymo tiek 16. Trečiasis asmuo UAB „Kalchas“ savo procesiniuose dokumentuose ir teismo... 17. Trečiasis asmuo R. M. atsiliepime į ieškinį prašo... 18. Trečiasis asmuo V. A. teismo posėdžio metu nurodė, kad... 19. Atsakovas A. D. pateikė byloje priešieškinį Lietuvos... 20. Atsakovas pagal priešieškinį Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais... 21. Atsakovas pagal priešieškinį UAB „Kalchas“ atsiliepime į 22. Atsakovas A. D. bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui... 23. III. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 24. Iš byloje esančios rašytinės medžiagos, šalių paaiškinimų ir Lietuvos... 25. Nustatyta, kad Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos... 26. Nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 19 d. nutartimi,... 27. Teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. nutartimi buvo nutarta skirti byloje rašysenos... 28. Teisme 2017 m. vasario 17 d. gautas Lietuvos teismo ekspertizės centro 2017 m.... 29. Bylos dalis dėl ieškovo reikalavimo dalies ir atsakovo 30. IV. Teismo argumentai ir motyvai... 31. Dėl bylos dalies nutraukimo ir trečiojo asmens pašalinimo iš bylos... 32. Bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė savo reikalavimo dalies dėl... 33. Atsakovas A. D. bylos nagrinėjimo metu pateikė teismui... 34. Teismo vertinimu, tiek ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio, tiek atsakovo... 35. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas atsisakė ieškinio dalies dėl 8163,19... 36. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas atsisakė nuo priešieškinio, už kurį... 37. Šalims išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių... 38. Kaip minėta, šios bylos nagrinėjimo metu trečiasis asmuo BUAB... 39. Dėl nuostolių atlyginimo... 40. Įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis... 41. Teismas pažymi, kad juridinio asmens valdymo organo nario (vadovo) civilinė... 42. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra išaiškinęs,... 43. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius duomenis ir šalių teiktus... 44. Kaip minėta, naujasis skolininkas UAB „Autokalchas“ ieškovui nuo minėtos... 45. Atsakovas savo nesutikimą su ieškiniu iš esmės grindė tuo, kad nurodytą... 46. Viena vertus, byloje iš tiesų šalys nepateikė 2012 m. liepos 25 d. skolos... 47. Teismas pažymi, kad civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK... 48. Taigi, nagrinėjamu atveju, teismo vertinimu, aplinkybes, kad ginčo sutartį... 49. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 50. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs,... 51. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad UAB „Autokalchas“ ieškovui nepadengė... 52. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju priežastinis ryšys tarp atsakovo... 53. Minėta, kad nustačius juridinio asmens vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius... 54. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes ir nurodytus motyvus, teismas... 55. Teismas kritiškai vertina atsakovo argumentus dėl to, kad ieškovas,... 56. Kasacinis teismas teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse yra ne kartą... 57. Dėl procesinių palūkanų priteisimo... 58. Tenkinant ieškovo prašymą ir vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalies,... 59. Kiti šalių argumentai, atsižvelgiant į nustatytas faktines aplinkybes,... 60. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 61. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 62. Pažymėtina, kad ieškovas ir atsakovas bylos nagrinėjimo metu įmokėjo į... 63. Ieškovas nurodo, kad patyrė 11 716,21 Eur atstovavimo išlaidų.... 64. Pažymėtina, kad ieškovo prašomos išlaidos už teisines paslaugas... 65. Taigi, ieškovui iš atsakovo bendrai priteistina 9636,98 Eur (23,94 Eur... 66. Ieškinio netenkinus, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam... 67. Trečiasis asmuo UAB „Kalchas“ patyrė 690,50 Eur išlaidų advokato... 68. Valstybei iš atsakovo priteistinos 32,88 Eur dydžio pašto išlaidos (CPK 96... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270... 70. Priimti ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos... 71. Nutraukti civilinės bylos dalį dėl ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų... 72. Priimti atsakovo A. D. atsisakymą nuo priešieškinio.... 73. Nutraukti civilinės bylos dalį dėl atsakovo A. D.... 74. Pašalinti iš bylos trečiąjį asmenį BUAB „Autokalchas“, j. a. k.... 75. Ieškovo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos... 76. Priteisti iš atsakovo A. D., a. k. (... 77. Priteisti iš atsakovo A. D., a. k. (... 78. Priteisti iš atsakovo A. D., a. k. (... 79. Grąžinti ieškovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai... 80. Grąžinti ieškovui Lietuvos nacionalinei vežėjų automobiliais asociacijai... 81. Grąžinti atsakovui A. D., a. k. ( -... 82. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...