Byla e2S-300-340/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana Žukauskienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, ieškinį atsakovui D. D. dėl skolos priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

5Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės kredito unijos „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, ieškinys atsakovui D. D., kuriuo prašoma priteisti iš atsakovo 4981,46 Eur skolos, 404,26 Eur palūkanų, 1656,30 Eur delspinigių, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ar turtines teises, esančias pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškinio suma atsakovui yra neabejotinai didelė, atsakovas jokio nekilnojamojo turto neturi, o apie kitą jo turtą ieškovė duomenų neturi. Pažymėjo, kad atsakovas nebendradarbiavo su ieškove, todėl yra tikimybė, jog perleis turimą turtą arba jį nuslėps.

6II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 31 d. nutartimi atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas nurodė, kad kreditoriaus prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepakankamai motyvuotas, kreditorius nenurodo faktinių duomenų ar aplinkybių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, patvirtinančių realią grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, pavyzdžiui, jog atsakovas gali vengti jam nepalankaus teismo sprendimo vykdymo, savo ruožtu aplinkybė, jog atsakovas nėra su kreditoriumi atsiskaitęs, savaime neįrodo aplinkybės, kad jis gali slėpti savo turtą, siekdamas išvengti teismo sprendimo vykdymo. Teismas pažymėjo, jog aplinkybė, jog atsakovas neatsiskaito su kreditoriumi, yra pagrindas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, tačiau nėra pakankamas pagrindas spręsti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Byloje neturint objektyvių atsakovo finansinę padėtį apibūdinančių duomenų, iš kurių būtų galima padaryti pagrįstą prielaidą apie sunkią atsakovo finansinę/turtinę padėtį, ieškovo prašoma priteisti 7 042,02 Eur suma atsakovui nelaikytina objektyviai didele, sudarančia pagrindą manyti, jog teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba tapti neįmanomu. Teismas papildomai nurodė, jog nagrinėjamu atveju ieškovė nepateikė objektyvių duomenų, kad atsakovas ketintų turtą slėpti ar perleisti tretiesiems asmenims, taip pat nenustatyta aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovo nesąžiningumą.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu ieškovė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“, prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016-10-31 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį - ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkinti visa apimtimi. Nurodė šiuos atskirojo skundo argumentus:

  1. Teismas nutartyje nepagrįstai nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomas. Nagrinėjamu atveju faktas, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui, buvo pagrįstas Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir aplinkybė, kad atsakovas neturi jokio oficialiai registruoto turto ir ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų, akivaizdžiai pagrindžia sunkią jo finansinę padėtį;
  2. Teismas nutartyje remiasi šiuo atveju neaktualia Lietuvos teismų praktika, nes nagrinėjamu atveju atsakovas yra ne juridinis, o fizinis asmuo. Teismo cituojamos nutartys priimtos bylose, kurių faktinės aplinkybės visiškai skiriasi nuo egzistuojančių nagrinėjamu atveju, kadangi atsakovas nė vienu metu nesielgė sąžiningai, nuo pat pradžių nevykdė savo įsipareigojimų.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

11Apeliacinis skundas atmetamas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

13Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

14Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomą būsimo teismo sprendimo įvykdymą ateityje. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje bylos proceso stadijoje, todėl pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės (CPK 144 str.).

15Nagrinėjamoje byloje ieškovė BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atsakovo D. D. atžvilgiu pareiškė reikalavimą dėl 4981,46 Eur skolos, 404,26 Eur palūkanų, 1656,30 Eur delspinigių priteisimo, prašydama šį reikalavimą užtikrinti taikant laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškinio suma atsakovui yra neabejotinai didelė, atsakovas jokio nekilnojamojo turto neturi, be to, atsakovas nebendradarbiavo su ieškove, todėl yra tikimybė, jog perleis turimą turtą arba jį nuslėps. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 31 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmetė motyvuodamas, jog prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepakankamai motyvuotas, kreditorius nenurodo faktinių duomenų ar aplinkybių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, patvirtinančių realią grėsmę teismo sprendimo įvykdymui, o aplinkybė, jog atsakovas neatsiskaito su kreditoriumi, yra pagrindas kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo, tačiau nėra pakankamas pagrindas spręsti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą.

16Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantė skunde nurodė, jog pirmosios instancijos teismas nutartyje nepagrįstai nurodė, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomas. Pasak apeliantės, faktas, jog ieškinio suma yra didelė atsakovui, buvo pagrįstas Nekilnojamojo turto registro duomenimis ir aplinkybė, kad atsakovas neturi jokio oficialiai registruoto turto ir ilgą laiką nevykdo įsipareigojimų, akivaizdžiai pagrindžia sunkią jo finansinę padėtį. Apeliacinės instancijos teismas tokius apeliantės teiginius vertina kritiškai.

17Kaip jau minėta, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą. Kaip žinia, sprendžiant ieškinio reikalavimų užtikrinimo klausimą, t. y. laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, tik preliminariai vertinamas ieškinio reikalavimo pagrįstumas – nustatoma tikimybė, ar gali būti priimtas šaliai palankus sprendimas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindinis tikslas yra ne reikalavimo pagrįstumo nustatymas (tai nustatoma išnagrinėjus ginčą iš esmės), o būsimo, galimai šaliai palankaus teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. liepos 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1241/2014; 2014 m. gegužės 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-924/2014; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2647/2013). Įstatymas numato, jog pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės (CPK 144 straipsnis). Vadinasi, prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti pagrįstas ir motyvuotas, t.y. iš prašymo turinio ir pateiktų įrodymų turi matytis akivaizdi grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui.

18Apeliantė skunde nepagrįstai nurodė, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje pažymėjo, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas pasunkės arba taps neįmanomas. Priešingai, pirmosios instancijos teismas tiesiog nurodė, kad ieškovės pateiktas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra nepakankamai motyvuotas. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su ieškovės pateiktu prašymu ir pridėtais įrodymais, neturi pagrindo nesutikti su tokia pirmosios instancijos teismo išvada. Įrodinėdama prastą atsakovo finansinę padėtį, ieškovė iš esmės remiasi vienu įrodymu – Nekilnojamojo turto registro išrašu, patvirtinančiu, jog atsakovas neturi jokio nekilnojamojo turto. Sutiktina, kad aplinkybe, jog atsakovas neturi jokio registruotino turto, per se nepagrindžia prastos atsakovo turtinės padėties, kadangi teismui nėra pateikti duomenys apie kitą atsakovo turimą turtą: vertybinius popierius, pinigines lėšas banko sąskaitose ir pan. Be to, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pati ieškovė prašyme nurodė, kad neturi duomenų apie kitą atsakovui priklausantį turtą. Blogos atsakovo D. D. finansinės padėties taip pat neįrodo ir apeliantės teiginiai apie tai, kad atsakovas nebendradarbiavo su ieškove, kadangi tokie teiginiai nepagrindžia ieškovės teiginio, jog tyra tikimybė, kad atsakovas perleis turimą turtą arba jį nuslėps. Su atskiruoju skundu daugiau įrodymų, įrodančių prastą atsakovo finansinę būklę, apeliantė taip pat nepateikė.

19Skunde apeliantė pažymėjo, jog skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas rėmėsi neaktualia teismų praktika, kurioje atsakovas buvo juridinis, o ne fizinis asmuo. Pasak apeliantės, teismo cituojamos nutartys yra priimtos bylose, kurių faktinės aplinkybės visiškai skiriasi nuo egzistuojančių nagrinėjamu atveju, kadangi atsakovas nė vienu metu nesielgė sąžiningai, nuo pat pradžių nevykdė savo įsipareigojimų.

20Susipažinus su pirmosios instancijos teismo nutartimi matyti, jog spręsdamas dėl ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas rėmėsi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimis civilinėse byloje Nr. e2-1092-943/2016, Nr. 2-27-407/2016 ir Nr. e2-1084-464/2016. Teismas sutinka su apeliante, jog šiose bylose atsakovais buvo ne fiziniai, o juridiniai asmenys, tačiau pažymėtina, jog minėta teismų praktika pirmosios instancijos teismas rėmėsi ir pateikė išaiškinimus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tais aspektais, kurie nėra susiję su jų taikymu fiziniam ar juridiniam asmeniui. Remiantis nurodyta teismų praktika, buvo cituojamos bendrosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nuostatos ir tokiems prašymams keliami reikalavimai. Negalima vienareikšmiškai teigti, kad pirmosios instancijos teismas juridinių asmenų atžvilgiu taikomą teismų praktiką ir joje suformuluotus išaiškinimus pritaikė atsakovo, kaip fizinio asmens atžvilgiu. Be to, pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl ieškovės prašymo nulėmė ne vien ši apeliantės nurodyta teismų praktika, bet ir kiti nutartyje nurodyti teismo argumentai bei ieškovės pateikto prašymo pagrįstumas.

21Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teismas sprendžia, kad kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

22Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

24Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Tatjana... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas dėl teismo nutarties, kuria atmestas ieškovės kredito... 5. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme priimtas ieškovės kredito... 6. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 31 d. nutartimi atmetė... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu ieškovė kredito unija „Vilniaus taupomoji kasa“,... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 11. Apeliacinis skundas atmetamas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 13. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 14. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 15. Nagrinėjamoje byloje ieškovė BKU „Vilniaus taupomoji kasa“ atsakovo 16. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo nutartimi, apeliantė skunde... 17. Kaip jau minėta, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų... 18. Apeliantė skunde nepagrįstai nurodė, jog pirmosios instancijos teismas... 19. Skunde apeliantė pažymėjo, jog skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos... 20. Susipažinus su pirmosios instancijos teismo nutartimi matyti, jog spręsdamas... 21. Teismas pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo... 22. Dėl nurodytų motyvų spręstina, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 24. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 31 d. nutartį palikti...