Byla 1A-274-316/2019

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Boleslovo Kalainio (kolegijos pirmininkas), Vidmanto Mylės, Virginijos Žindulienės, sekretoriaujant Radvilei Vaidžiulytei-Jazdauskienei, dalyvaujant prokurorei Violetai Bartušienei, nuteistojo A. N. gynėjai advokatei Virginijai Vainorienei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. N. apeliacinį skundą dėl Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 260 straipsnio 1 dalį (2018 m. gegužės 1 d. nusikalstama veika) ir nubaustas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams, pripažintas kaltu pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2018 m. gegužės 4 d. nusikalstama veika) ir nubaustas laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 3 dalimis, paskirtos bausmės subendrintos dalinio sudėjimo būdu ir paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 2 (dvejiems) metams 3 (trims) mėnesiams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirtas laisvės atėmimas 1 (vieniems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Laisvės atėmimo bausmė paskirta atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikymo laikas nuo 2018 m. gegužės 10 d., 20.25 val. iki 2018 m. gegužės 11 d., 13.50 val. – 1 (viena) diena. Iš A. N. valstybės naudai priteista 92 Eur, kaip pajamos, gautos iš nusikalstamos veikos.

3Skundžiamu nuosprendžiu nuteistas ir D. A. bei K. A., tačiau apeliacinių skundų dėl jų negauta.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė 1.

7A. N. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir platino psichotropines medžiagas – laikotarpiu nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. gegužės 4 d., tiksliai ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, prie bendrabučio, esančio ( - ), Mažeikių mieste, neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens už 180 Eur nusipirko ir taip neteisėtai įgijo tiksliai nenustatytą kiekį, tačiau ne mažiau kaip 1 folijos lankstinuką su 0,096 g psichotropinės medžiagos – amfetamino. Tęsdamas nusikalstamą veiką, 2018 m. gegužės 4 d., apie 14 val., Mažeikių mieste, ( - ), penkto aukšto laiptinėje, 1 folijos lankstinuką su 0,096 g psichotropinės medžiagos – amfetamino, neteisėtai už 12 Eur pardavė K. A.. 2.

8Be to, A. N. nuteistas už tai, kad neteisėtai disponavo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, turėdamas tikslą jas platinti bei platino narkotines medžiagas – 2018 m. gegužės 9 d., apie 14 val., prie bendrabučio, esančio ( - ), Mažeikių mieste, neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens už 180 Eur nusipirko ir taip neteisėtai įgijo tiksliai nenustatytą kiekį, tačiau ne mažiau kaip 41,96 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių), bei už 360 Eur nusipirko ir taip neteisėtai įgijo tiksliai nenustatytą kiekį, tačiau ne mažiau kaip 1,93 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, juos neteisėtai parsigabeno į savo gyvenamąją vietą – butą, esantį Mažeikiuose, ( - ), bei į R. J. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio Mažeikiuose, ( - ), sandėliuką, ten neteisėtai laikė. Tęsdamas savo nusikalstamą veiką, 2018 m. gegužės 10 d., 20.13 val., dalį neteisėtai laikomos narkotinės medžiagos, t. y. 5,207 g kanapių antžeminių dalių, turėdamas tikslą platinti nugabeno prie namo Nr. ( - ), esančio Mažeikiuose, ( - ), ten neteisėtai už 80 Eur pardavė D. A., o likusią dalį – 36,397 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių) ir 1,93 g psichotropinės medžiagos – metamfetamino, neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, laikė R. J. nuosavybės teise priklausančio buto, esančio Mažeikiuose, ( - ), sandėliuke, o 0,356 g narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių) neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, laikė savo gyvenamojoje vietoje – bute, esančiame Mažeikiuose, ( - ), iki 2018 m. gegužės 10 d., 20.40 val., kol kratos metu šias narkotines ir psichotropines medžiagas rado ir paėmė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai.

9II.

10Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai 3.

11Apeliaciniame skunde nuteistasis A. N. prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir pripažinti, kad įvykdyta neteisėta veika – narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtas įgijimas, laikymas ir pardavimas 2018 m. gegužės 4 d. ir 2018 m. gegužės 10 d. yra vienas nusikaltimas, ir jį kvalifikuoti pagal 260 straipsnio 1 dalį, taip pat prašo vadovaujantis BK 62 straipsniu paskirti švelnesnę bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimo bausme.

123.1.

13Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo priimtas nuosprendis, kuriuo A. N. yra pripažintas kaltu dėl dviejų nusikalstamų veikų, numatytų 260 straipsnio 1 dalyje, padarymo, yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes priimtas neteisingai pritaikius baudžiamojo įstatymo normas.

143.2.

15Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudžiamąjį įstatymą, nes jo padarytą nusikalstamą veiką kvalifikavo kaip atskirus nusikaltimus, o A. N. veikė vieninga tyčia įsigydamas narkotines ir psichotropines medžiagas bei jas parduodamas. Skunde atkreipia dėmesį, kad nusikalstama veika buvo daroma gana trumpai – nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki gegužės 10 d., t. y. truko ne ilgiau kaip 10 dienų. Daro išvadą, kad A. N. veikė vieninga tyčia, nusikalstama veika tęsėsi neilgą laiką, sutapo veikos būdas.

163.3.

17Pažymi, kad A. N. iš karto buvo suplanavęs įsigyti narkotines ir psichotropines medžiagas, tarėsi dėl jų įsigijimo tik su vienu pardavėju ir tik iš vieno pardavėjo įsigijo, du kartus A. N. susitiko su pardavėju ir įsigijo narkotines ir psichotropines medžiagas tik todėl, kad iš karto neturėjo reikalingo kiekio pinigų. Nurodo, kad pagal BK 63 straipsnio 10 dalį nevertinama, kad asmuo padarė kelias nusikalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Skunde minima Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojama praktika apie tai, kas yra laikoma tęstine nusikalstama veika (baudžiamosios bylos Nr. 2K-84/2011, 2K-269/2011, 2K-124/2007, 2K-322/20082K-P-412/2007, 2K-743/2007, 2K- 650/2010, 2K-307/2007, 2K-232/2010 ir kt).

183.4.

19Skunde pažymi, kad A. N. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikuotinos kaip tęstinės, nes visas veikas siejo vieningas sumanymas – įsigyti numatytą kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų ir jas perparduoti už didesnę kainą, taigi nusikaltimą jis vykdė turėdamas vieningą tyčią. Nurodo, kad A. N. veiksmai buvo tapatūs, sąlygoti išankstinės tyčios padaryti nusikalstamą veiką bei tęsėsi ne daugiau kaip 10 dienų. Pavienė nusikalstama veika atitinka vienos nusikalstamos veikos (nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo) sudėties požymius ir kvalifikuojama pagal vieną BK straipsnį ar jo dalį.).

203.5.

21Nurodo, kad veiksmai, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai, paprastai pripažįstami tęstine nusikalstama veika, jei juos jungia vieninga kaltininko tyčia ir jie yra padaryti dėl to paties nusikalstamos veikos dalyko. Atkreipia dėmesį, kad veikos, nurodytos BK 259 ar 260 straipsniuose, vertintinos kaip viena tęstinė nusikalstama veika, jei tam tikri veiksmai – neteisėtas gaminimas, įgijimas, pardavimas ir kt. buvo padaryti ne vieną kartą, bet atlikti pagal vieną sumanymą, turint konkretų tikslą, siekiant tam tikro apibrėžto rezultato, pvz., kai asmuo kartą įgijęs medžiagų, turėdamas tikslą platinti, jas pardavinėja ne vieną kartą, parduodamas dalimis vienam ir tam pačiam asmeniui ar keliems asmenims, ir pan.

223.6.

23Atkreipia dėmesį ir į tai, kad nusikalstamas veikas A. N. padarė būdamas neteistas, jis yra jauno amžiaus, dirba, prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailisi. Skunde cituoja Konstitucinio Teismo aktus. Galiausiai apeliantas prašo pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendį ir pripažinti, kad įvykdyta neteisėta veika – narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtas įgijimas, laikymas, pardavimas 2018 m. gegužės 4 d. ir 2018 m. gegužės 10 d. yra vienas nusikaltimas ir jį kvalifikuoti pagal 260 straipsnio 1 dalį, pritaikyti BK 62 straipsnį ir paskirti švelnesnę bausmę, negu numato įstatymas, nes BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarauja protingumo ir teisingumo principui. 4.

24Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. 5.

25Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo gynėja prašė ginamojo apeliacinį skundą tenkinti, prokurorė prašė nuteistojo apeliacinį skundą atmesti.

26III.

27Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai 6.

28Nuteistojo A. N. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. 7.

29Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 320 straipsnio 3 dalies nuostatomis, skundžiamo nuosprendžio teisėtumą ir pagrįstumą patikrina tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Dėl kitų bylos aspektų, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, teismas pasisako tik tuo atveju, jeigu nustato esminių BPK pažeidimų. Nuteistasis A. N. savo kaltės dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų neginčija, tačiau prašo jo padarytas dvi nusikalstamas veikas kvalifikuoti kaip vieną tęstinę nusikalstamą veiką ir paskirti švelnesnę bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimu.

30Dėl veikų kvalifikavimo kaip tęstinės nusikalstamos veikos. 8.

31Nuteistasis A. N. apeliaciniame skunde nurodo, kad jo padarytos nusikalstamos veikos kvalifikuotinos kaip tęstinės, todėl prašo pripažinti, kad įvykdyta neteisėta veika – narkotinių ir psichotropinių medžiagų neteisėtas įgijimas, laikymas, pardavimas 2018 m. gegužės 4 d. ir 2018 m. gegužės 10 d. yra vienas nusikaltimas ir jį kvalifikuoti pagal 260 straipsnio 1 dalį. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad šie apelianto skundo argumentai nepagrįsti. 9.

32BK 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad nevertinama, jog asmuo padarė kelias nuskalstamas veikas, jeigu jis padarė tęstinę nusikalstamą veiką. Kadangi BK tęstinės nusikalstamos veikos sąvokos išaiškinimo nėra, didelę svarbą įgauna įstatymo aiškinimas, atskleidžiantis tęstinės nusikalstamos veikos esmę, atkreipiantis dėmesį į tuos kriterijus, pagal kuriuos įmanoma atskirti pavienę tęstinę nusikalstamą veiką nuo realios nusikalstamų veikų sutapties, ir taikymas teismų praktikoje. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus plenarinė sesija baudžiamojoje byloje Nr. 2K-P-412/2007 priimtoje nutartyje pasisakė, kad pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką tęstine nusikalstama veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios); kad tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko atžvilgiu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko. Kasacinės instancijos teismas ne vienoje nutartyje yra pasisakęs, kad vieningai tyčiai, jungiančiai atskirus nusikalstamus veiksmus, būdinga tai, kad pats kaltininkas savo veiksmus suvokia kaip vientisą nusikalstamą veiką ir, darydamas pirmą veiksmą, jau turi susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kito nusikalstamo veiksmo; kad tais atvejais, kai tyčia padaryti kitą nusikalstamą veiką kyla jau po pirmosios veikos, šios veikos paprastai kvalifikuojamos kaip pakartotinės (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-181/2007, 2K-717/2007, 2K-605/2007, 2K-148/2010 ir kt.). 10.

33Kaip matyti iš teismų praktikos, tais atvejais, kai asmuo įgyja ir kelis kartus parduoda psichotropines (ar narkotines) medžiagas tam pačiam asmeniui, padarytos veikos kvalifikuojamos kaip nusikaltimų daugetas pripažinus, jog kaltininkas veikė ne vieninga, o kiekvienu atveju iš naujo susiformavusia, savarankiška tyčia; jeigu nustatoma, kad kaltininkas veikė vieninga tyčia, pagal vieną sumanymą ir konkretų tikslą, padaryti veiksmai vertinami kaip tęstinis nusikaltimas ir kvalifikuojami pagal vieną BK straipsnį kaip pavienė nusikalstama veika (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-232/2010, 2K-P-412/2007, 2K-40/2010). 11.

34Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal susiformavusią teismų praktiką tęstine veika laikoma tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, kiekvienas iš kurių vertinamas atskirai, atitinka to paties Baudžiamojo kodekso specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs laiko atžvilgiu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko. 12.

35Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendžiu A. N. nuteistas už dvi skirtingas nusikalstamas veikas, numatytas BK 260 straipsnio 1 dalyje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog kiekviena iš padarytų nusikalstamų veikų kvalifikuojama kaip savarankiška BK 260 straipsnio 1 dalyje numatyta nusikalstama veika, ir apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo daryti priešingą išvadą. 13.

36Konstatuotina, kad nei nuteistojo A. N. parodymų turinys, nei kiti byloje esantys duomenys neleidžia teigti, jog, darydamas pirmą nusikalstamą veiksmą, A. N. jau turėjo susiformavusį (pradinį) sumanymą ir dėl kito nusikalstamo veiksmo, todėl veikė vieninga tyčia. Šios išvados nepaneigia apelianto argumentai, kad nusikalstamos veikos susijusios su narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, veikos padarytos, esant nedideliam laiko tarpui tarp jų, abu kartus narkotinės, psichotropines medžiagas įgijo iš to paties asmens. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog apie nusikalstamos veikos subjektyviuosius požymius, iš jų ir apie kaltininko tyčią, jos turinį (taigi ir tyčios vieningumą), teismas sprendžia ne tik iš nuteistojo parodymų bei pagal faktines bylos aplinkybes. 14.

37Byloje nustatyta, kad A. N. pirmame epizode neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nusipirko tiksliai nenustatytą kiekį psichotropinės medžiagos – amfetamino ir 2018 m. gegužės 4 d. psichotropinės medžiagos – amfetamino neteisėtai pardavė K. A.. Antrame jam inkriminuotame epizode 2018 m. gegužės 9 d. nuteistasis A. N. neteisėtai, turėdamas tikslą platinti, iš ikiteisminio tyrimo metu nenustatyto asmens nusipirko tiksliai nenustatytą kiekį narkotinės medžiagos – kanapių (antžeminių dalių), bei tiksliai nenustatytą kiekį psichotropinės medžiagos – metamfetamino, o 2018 m. gegužės 10 d., dalį neteisėtai laikomos narkotinės medžiagos, kanapių antžeminių dalių pardavė D. A.. Taigi, nustatyta, kad nuteistasis skirtingu laiku pardavė skirtingas narkotines ir psichotropines medžiagas skirtingiems asmenims. Be to, nuteistasis A. N. parodė, kad tikslo nuolat prekiauti narkotikais neturėjo, o kai 2018 m. gegužės pradžioje įsigijo amfetamino ir jį pardavė, manė, kad daugiau narkotikų nebeįsigys, tačiau nenustatytam asmeniui pasiūlius vėl įsigyti, nuteistajam kilo sumanymas dar kartą įsigyti ir perparduoti narkotikus bei taip užsidirbti (II t., b. l. 81–82). 15.

38Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, konstatuoti, kad A. N. nusikalstamas veikas padarė vieninga tyčia, kad pirmosios instancijos teismas, A. N. nusikalstamus veiksmus kvalifikuodamas kaip atskiras BK 260 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą ir nukrypo nuo susiformavusios teismų praktikos, teisėjų kolegija neturi pagrindo.

39Dėl nuteistajam A. N. paskirtos bausmės 16.

40Nuteistasis A. N. skunde prašo jam taikyti BK 62 straipsnio nuostatas ir paskirti švelnesnę bausmę, nesusijusią su laisvės atėmimo bausme. BK 62 straipsnis reglamentuoja švelnesnės, negu įstatymo nustatyta, bausmės skyrimo sąlygas. Pagal šio straipsnio 1 dalį, teismas, atsižvelgęs į visas bylos aplinkybes, už kiekvieną nusikalstamą veiką gali paskirti švelnesnę, negu įstatymo numatyta, bausmę, jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pats savo noru atvyko ar pranešė apie šią veiką, prisipažino ją padaręs ir nuoširdžiai gailisi, ir (ar) padėjo ikiteisminiam tyrimui bei teismui išaiškinti nusikalstamą veiką, ir visiškai ar iš dalies atlygino arba pašalino padarytą turtinę žalą. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su A. N. apeliacinio skundo argumentais bei bylos medžiaga, sprendžia, kad duomenų, patvirtinančių BK 62 straipsnio 1 dalyje išvardytų sąlygų visumą, byloje nėra, byloje nustatyta tik viena jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė. Kaip matyti iš bylos duomenų, nusikaltimai buvo išaiškinti teisėsaugos pareigūnų pastangomis, o tai, jog A. N. nurodė nagrinėjamų nusikalstamų veikų aplinkybes, buvo įvertinta kaip jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė, tačiau tai nesudaro BK 62 straipsnio 1 dalyje numatytos būtinų sąlygų visumos, todėl taikyti minėtą BK normą nėra pagrindo. Be to, nėra nė vienos iš sąlygų, kurios numatytos BK 62 straipsnio 2 dalies 1–6 punktuose, taigi pagrindo taikyti BK 62 straipsnio 2 dalį taip pat nėra. 17.

41Pagal BK 54 straipsnio 1 dalį teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Švelnesnė, negu straipsnio sankcijoje numatyta, bausmė skiriama tik esant BK 62 straipsnio arba 54 straipsnio 3 dalyje nurodytiems pagrindams. Pagal BK 54 straipsnio 3 dalį, jeigu specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad BK 54 straipsnio 3 dalis taikoma teismui nustačius išimtines aplinkybes, leidžiančias spręsti, kad straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas šiam asmeniui už šios nusikalstamos veikos padarymą aiškiai prieštarautų teisingumo principui. Kartu akcentuojama, kad taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas galima, kai nėra BK 62 straipsnyje nurodytų pagrindų (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-7/2010, 2K-323/2012), kaip buvo nustatyta šioje byloje. Teisingumo principo reikalavimų įgyvendinimas paskiriant bausmę kaltininkui (BK 41 straipsnio 2 dalies 5 punktas) – tai nusikalstamos veikos, jos padarymo aplinkybių, kaltininko asmenybės įvertinimas. Šia prasme svarbu įvertinti ir nuo nusikaltimo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus, atsižvelgti į kaltininko asmenybę, jo padėties ypatumus, kaltininko ir jo šeimos narių socialinius ryšius. Taikant BK 54 straipsnio 3 dalį, iš esmės turi būti nustatyta tokia aplinkybių visuma, „kurioje bausmė, nors formaliai ir atitinkanti visas bausmės skyrimo nuostatas (tai gali būti ir sankcijos minimumas), gali nepasiekti visų tikslų, nurodytų BK 41 straipsnio 2 dalyje, netgi atvirkščiai – pasiekti iš esmės tik vieną bausmės tikslą – nubaudimą.“ Teismų praktikoje akcentuojama, kad pagal BK 54 straipsnio 3 dalį kitokia bausmė, nei numatyta straipsnio, pagal kurį kvalifikuota veika, sankcijoje, paprastai gali būti paskiriama, jei yra išimtinės aplinkybės ir nėra pagrindo paskirti švelnesnę negu įstatymo numatytą bausmę pagal BK 62 straipsnį, o įstatymo numatytos bausmės paskyrimas būtų aiškiai neproporcingas (neadekvatus) konkrečiam baudžiamojo įstatymo pažeidimui, kaltininko asmenybei bei kitoms bylos aplinkybėms. 18.

42Nuteistasis A. N. padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas prie sunkių nusikaltimų kategorijos (BK 11 straipsnio 5 dalis), yra baustas administracinėmis nuobaudomis (II t., b. l. 73–76), praeityje neteistas, yra jauno amžiaus, dirba, įsidarbinimas vertinamas teigiamai, parodo nuteistojo norą pasitaisyti ir yra viena iš aplinkybių, į kurias būtina atsižvelgti sprendžiant bausmės klausimą, darbovietės charakterizuojamas teigiamai (III t., b. l. 65), kaltu prisipažino, labai gailėjosi, vertinant nuteistojo elgesį po įvykio, kai jis nuoširdžiai paaiškino visas nusikalstamų veikų padarymo aplinkybes, vertina savo elgesį kritiškai, naujų nusikalstamų veikų nėra padaręs, todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad šiuo atveju nuteistajam paskirta vienintelė BK 260 straipsnio 1 dalies sankcijoje nurodyta bausmė – minimalios trukmės laisvės atėmimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, būtų aiškiai neproporcinga nuteistojo asmenybei. 19.

43Pažymėtina, kad, siekiant daryti teigiamą įtaką jauno žmogaus elgesiui, pasiteisina skiriamos atitinkamos (t. y. jauno žmogaus brandai tinkamos) priemonės, taigi jos turi pasižymėti jaunimui pritaikytais ypatumais, o netinkamos ir (ar) per griežtos priemonės skatina nusikaltimų recidyvą. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis apie nuteistojo asmenybę, ypatingą dėmesį kreipia į tai, kaip bausmės vykdymas paveiks nuteistojo teigiamus socialinius ryšius (neteks nuolatinio darbo, praras ryšį su šeima ir pan.). 20.

44Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad, nesant galimybės nuteistajam taikyti BK 62 straipsnio nuostatų, šiuo atveju parenkant bausmės trukmę nuteistajam pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (dvi veikos) gali būti taikoma BK 54 straipsnio 3 dalis ir skiriama švelnesnė bausmė nei numato BK 260 straipsnio 1 dalies sankcija. Anksčiau paminėtos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog bausmės tikslai šiuo atveju nuteistojo A. N. atžvilgiu, tikslingiausiai ir veiksmingiausiai užtikrinant bausmės įvykdymą, bus pasiekti už nusikaltimų, numatytų BK 260 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskiriant laisvės atėmimo bausmę, tačiau trumpesnę, nei numatyta minėto straipsnio sankcijoje minimali laisvės atėmimo bausmė. 21.

45Skundžiamo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje yra padarytas rašymo apsirikimas, kadangi nurodyta ne ta nuteistajam A. N. inkriminuotos antrosios nusikalstamos veikos padarymo data, t. y. nurodyta ne 2018 m. gegužės 9 d., o gegužės 4 d. Šis netikslumas laikytinas rašymo apsirikimu ir ištaisytinas.

46Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

47Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendį pakeisti:

48A. N., taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2018 m. gegužės 1 d. nusikalstama veika) paskirtą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę sumažinti iki 1 (vienų) metų laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose,

49taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagal BK 260 straipsnio 1 dalį (2018 m. gegužės 9 d. nusikalstama veika) paskirtą 2 (dvejų) metų laisvės atėmimo bausmę sumažinti iki 1 (vienų) metų laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

50Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti iš dalies sudedant ir A. N. paskirti subendrintą bausmę – laisvės atėmimą 1 (vieniems) metams 3 (trims) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

51Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu trečdaliu) ir paskirti laisvės atėmimą 10 (dešimčiai) mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

52Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

53Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos.

Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą... 3. Skundžiamu nuosprendžiu nuteistas ir D. A. bei K. A., tačiau apeliacinių... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė 1.... 7. A. N. nuteistas už tai, kad neteisėtai įgijo, laikė, gabeno ir platino... 8. Be to, A. N. nuteistas už tai, kad neteisėtai disponavo narkotinėmis ir... 9. II.... 10. Apeliacinio skundo argumentai ir prašymai 3.... 11. Apeliaciniame skunde nuteistasis A. N. prašo pakeisti pirmosios instancijos... 12. 3.1.... 13. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo priimtas nuosprendis, kuriuo A. N. yra... 14. 3.2.... 15. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė baudžiamąjį... 16. 3.3.... 17. Pažymi, kad A. N. iš karto buvo suplanavęs įsigyti narkotines ir... 18. 3.4.... 19. Skunde pažymi, kad A. N. padarytos nusikalstamos veikos kvalifikuotinos kaip... 20. 3.5.... 21. Nurodo, kad veiksmai, kuriais įgyvendinami alternatyvūs veikos požymiai,... 22. 3.6.... 23. Atkreipia dėmesį ir į tai, kad nusikalstamas veikas A. N. padarė būdamas... 24. Atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta. 5.... 25. Nagrinėjant bylą apeliacine tvarka teismo posėdyje nuteistojo gynėja... 26. III.... 27. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai 6.... 28. Nuteistojo A. N. apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies. 7.... 29. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 30. Dėl veikų kvalifikavimo kaip tęstinės nusikalstamos veikos. 8.... 31. Nuteistasis A. N. apeliaciniame skunde nurodo, kad jo padarytos nusikalstamos... 32. BK 63 straipsnio 10 dalyje nustatyta, kad nevertinama, jog asmuo padarė kelias... 33. Kaip matyti iš teismų praktikos, tais atvejais, kai asmuo įgyja ir kelis... 34. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal susiformavusią teismų praktiką... 35. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendžiu... 36. Konstatuotina, kad nei nuteistojo A. N. parodymų turinys, nei kiti byloje... 37. Byloje nustatyta, kad A. N. pirmame epizode neteisėtai, turėdamas tikslą... 38. Esant tokioms nustatytoms aplinkybėms, konstatuoti, kad A. N. nusikalstamas... 39. Dėl nuteistajam A. N. paskirtos bausmės 16.... 40. Nuteistasis A. N. skunde prašo jam taikyti BK 62 straipsnio nuostatas ir... 41. Pagal BK 54 straipsnio 1 dalį teismas skiria bausmę pagal šio kodekso... 42. Nuteistasis A. N. padarė dvi tyčines nusikalstamas veikas, priskiriamas prie... 43. Pažymėtina, kad, siekiant daryti teigiamą įtaką jauno žmogaus elgesiui,... 44. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad, nesant... 45. Skundžiamo nuosprendžio rezoliucinėje dalyje yra padarytas rašymo... 46. Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasi Lietuvos... 47. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų 2019 m. liepos 12 d. nuosprendį... 48. A. N., taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagal BK 260 straipsnio 1... 49. taikant BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, pagal BK 260 straipsnio 1 dalį... 50. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1, 4 dalimis, paskirtas bausmes subendrinti iš... 51. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirtą bausmę sumažinti 1/3 (vienu... 52. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 53. Nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos....