Byla 2A-433/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio, sekretoriaujant Audronei Rasiulienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Nerijui Katiliui, atsakovo atstovei advokatei Ingai Žemkauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. galutinio sprendimo, kuriuo paliktas nepakeistas preliminarus 2008 m. spalio 17 d. sprendimas, civilinėje byloje Nr. 2-548-436/2009 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kauno keliai“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Mitnija“, dėl skolos už rangos darbus priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

32008 m. spalio 14 d. ieškovas UAB „Kauno keliai“ dokumentinio proceso tvarka kreipėsi į Kauno apygardos teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Mitnija“ 522 891,13 Lt skolą (t. 1, b. l. 2-3). Nurodė, kad bylos šalys 2007 m. rugsėjo 6 d. pasirašė statybos subrangos sutartį Nr. 0609/07/S (toliau - Sutartį) (t. 1, b. l. 5-16), pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti kelių ir teritorijos dangų įrengimo darbus, atsakovas – darbus priimti ir už juos sumokėti. Iki 2008 m. kovo 31 d. ieškovas atliko darbų už bendrą 1 452 345,81 Lt sumą (t. 1, b. l. 17-18), tačiau atsakovas sumokėjo tik 929 454,68 Lt, tad liko skolingas ieškovui 522 891,13 Lt.

4Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 17 d. priėmė preliminarų sprendimą (t. 1, b. l. 26-27), kuriuo ieškinį tenkino visiškai ir priteisė ieškovui iš atsakovo 522 891,13 Lt skolą, pripažinęs, kad atsakovas tik iš dalies įvykdė prievolę iki 2008 m. balandžio 5 d. sumokėti ieškovui už darbus 1 452 345,81 Lt (CK 6.38 str., 6.63 str. 1 d. 2 p., 6.655 str., 6.687 str.).

5Atsakovas UAB „Mitnija“ prieštaravimuose dėl ieškinio ir preliminaraus sprendimo (t. 1, b. l. 83-90) su ieškiniu ir preliminariu sprendimu nesutiko, prašė preliminarų sprendimą panaikinti, o ieškinį atmesti. Teigė, kad ieškovas dangų įrengimo darbus turėjo baigti iki 2007 m. gruodžio 31 d., apželdinimo darbus – iki 2008 m. kovo 31 d., bet visus darbus baigė 2008 m. kovo 31 d., t. y. dangų įrengimo darbus pavėlavo atlikti 90 kalendorinių dienų. Sutarties sąlyga dėl darbų atlikimo terminų yra viena iš esminių rangos sutarties sąlygų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-530/2007), kuri vienašališkai negali būti keičiama (CK 6.223 str. 1 d.). Darbų įvykdymo laiku svarbą patvirtina aplinkybė, kad atsakovas veikė kaip generalinis rangovas ir buvo tiesiogiai atsakingas už tinkamą darbų atlikimą užsakovui UAB „MD Logistics“ pagal 2007 m. sausio 18 d. projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį.

6Sutarties 7.1 punktas numato, kad subrangovui dėl savo kaltės pavėlavus atlikti darbus ar atitinkamų darbų atskirus etapus (t. 3, b. l. 81) arba neperdavus jų gen. rangovui sutartu laiku ir gen. rangovui pareikalavus, per 5 d. d. nuo atitinkamo reikalavimo gavimo dienos subrangovas privalo sumokėti 0,05 % dydžio delspinigius nuo sutarties kainos už kiekvieną pavėluotą dieną, išskyrus atvejus, numatytus Sutarties 3.3 punkte, ir atlyginti patirtus gen. rangovo nuostolius, bet ne daugiau kaip 1 000 000 Lt. Delspinigiai, susidarę dėl atskirų darbų etapų vėlavimo, lygūs 991 502,82 Lt; delspinigiai dėl darbų įvykdymo termino pažeidimo - 322 367 Lt (7 163 722,98 Lt x 0,05 %/ 100 % x 90 k. d.) (t. 1, b. l. 98), iš viso – 1 313 869,82 Lt delspinigių, kurie mažintini iki 1 mln. Lt ribos. 2008 m. gegužės 30 d. ir 2008 m. birželio 3 d. atsakovas išrašė ieškovui tris PVM sąskaitas faktūras (t. 1, b. l. 103-105) sumokėti 1 mln. Lt delspinigių. 2008 m. spalio 14 d. raštu Nr. 1-6-758 (t. 1, b. l. 67) atsakovas pranešė ieškovui apie vienašališką vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, taigi atsakovo prievolė laikytina pasibaigusia. Be to, ieškovas pažeidė šalių bendradarbiavimo pareigą, laiku neinformuodamas atsakovo apie aplinkybes, sudarančias kliūtis tinkamai įvykdyti sutartį (nepalankias oro sąlygas), iki darbų pradžios nepateikė darbų atlikimo garantijos.

7Ieškovas UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus (t. 1, b. l. 122-134) prašė preliminarų 2008 m. spalio 17 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pažymėjo, kad 2008 m. spalio 14 d. raštą Nr. 1-6-758 atsakovas išsiuntė ieškovui paštu 2008 m. spalio 15 d. Vadovaujantis Sutarties 11.3 punktu, pranešimas laikomas įteiktu po 3 dienų skaičiuojant nuo išsiuntimo dienos, t. y. 2008 m. spalio 18 d. Ieškovas ieškinį padavė 2008 m. spalio 14 d., todėl įskaityti teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama (CK 6.134 str. 1 d. 1 p.). Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas neginčijo prievolės sumokėti ieškovui 522 891,13 Lt skolą pagrįstumo (pvz., atliktų darbų kokybės, apimties, kt.). Pripažįsta, kad vėlavo atlikti rangos darbus 90 dienų, tačiau neigia savo kaltę. Kadangi atsakovas neperdavė ieškovui darbų fronto (t. 1, b. l. 140), taip pat 146 dienas truko nepalankios meteorologinės sąlygos (t. 1, b. l. 166-170), Sutarties 3.2 punkte nurodyti darbų atlikimo terminai automatiškai pratęsiami. Jei teismas vis dėlto nuspręstų taikyti ieškovui sutartinę atsakomybę, delspinigių dydis turėtų būti mažinamas iki protingos sumos.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. galutiniu sprendimu Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d preliminarų sprendimą paliko nepakeistą (t. 3, b. l. 185-187). Pirmosios instancijos teismas akcentavo, kad atsakovo prašymas taikyti įskaitymą reiškia tai, jog atsakovas iš esmės pripažįsta ieškinį, t. y. savo prievolę sumokėti ieškovui 522 891,13 Lt.

9Teismas nustatė, kad 2008 m. spalio 14 d. raštą Nr.1-6-758 „Dėl priešpriešinių reikalavimų įskaitymo“ atsakovas išsiuntė ieškovui paštu 2008 m. spalio 15 d. (t. 1, b. l. 106). Pagal Sutarties 11.3 punktą raštas laikomas įteiktas ieškovui po 3 dienų - 2008 m. spalio 18 d. Vertindamas, ar galimas šalių reikalavimų tarpusavio įskaitymas procesine prasme, teismas sprendė, kad byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų atlikęs tarpusavio reikalavimų įskaitymą ir apie jį pranešęs ieškovui iki ieškovo kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo (2008 m. spalio 14 d.). Remdamasis nustatytomis aplinkybėmis, teismas padarė išvadą, kad pagal CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktą, įskaityti teisme ginčijamus reikalavus negalima ( (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-624/2006), todėl atsakovo atliktą įskaitymą laikė negaliojančiu.

10Trijų atsakovo 2008 m. gegužės 30 d. ir 2008 m. birželio 3 d. sąskaitų faktūrų reikalaujant iš ieškovo sumokėti bendrai 1 mln. Lt delspinigių (t. 1, b.l. 103-105) teismas nepripažino įskaitymu (besąlyginiu vienašaliu sandoriu). Teismo teigimu, sąskaitų dėl delspinigių išrašymas reiškia, jog atsakovas siekė iš ieškovo išsireikalauti delspinigius už pavėluotą prievolių vykdymą, bet neparodo aiškios valios įskaityti priešpriešinius reikalavimus. Teismas taip pat atmetė atsakovo atstovės teiginius, esą 2008 m. birželį įvyko bylos šalių atstovų susitikimas, kuriame atsakovo atstovas informavo priešingą šalį apie atliktą vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą. Ieškovas tokį faktą neigia (t. 1, b. l. 107-108, 162-163), o minėtą atsakovo atstovės teiginį patvirtinančių įrodymų nėra.

11Atsakovas UAB „Mitnija“ apeliaciniu skundu (t. 3, b. l 188-201) prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. galutinį sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. spalio 17 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti. Apeliacinį skundą motyvuoja tuo, kad:

121. Pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo teisės reikalauti sumokėti delspinigius pagrįstumo materialiosios teisės prasme, todėl neišsprendė tarp bylos šalių kilusio ginčo iš esmės visa apimtimi, t. y. dėl ieškovo sutartinės civilinės atsakomybės atsakovui. Toks teismo sprendimas pažeidžia apelianto teisę į gynybą, lygiateisiškumo, koncentruotumo, dispozityvumo bei rungimosi principus ir turi būti panaikintas dėl absoliučių negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d. 7 p.).

132. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo argumentus dėl įskaitymo neteisėtumo procesiniu aspektu.

14Atsakovas 2008 m. gegužės 30 d. ir 2008 m. birželio 3 d. išrašė ieškovui sąskaitas faktūras Nr. MIT-A-0022, MIT-A-0021 ir MIT-A-0023 atitinkamai už 450 683 Lt, 250 000 Lt ir 299 317 Lt (iš viso - 1 mln. Lt) delspinigių sumą. Tuo metu apeliantas buvo skolingas ieškovui 558 395,87 Lt, todėl atsakovas buhalteriškai atliko tik 558 395,87 Lt užskaitą (t. 3, b. l. 181).

152008 m. birželį apelianto generalinis direktorius A. G. suorganizavo susitikimą su ieškovo generaliniu direktoriumi R. Š. ir pranešė, kad delspinigių sąskaitos įskaitytos su esamomis apelianto prievolėmis, taigi mokėjimai pagal ieškovo pateiktas ar būsimas sąskaitas 1 mln. Lt ribose nebus atliekami.

162008 m. rugsėjo 19 d. ir 2008 m. rugsėjo 30 d. ieškovas pateikė apeliantui naujas sąskaitas faktūras Nr. KKB-0002716 ir KKB-002768 už atitinkamai 451 293,19 Lt ir 1 100,22 Lt sumą. Jas apeliantas taip pat įskaitė, apie tai pakartotinai pranešė ieškovui 2008 m. spalio 14 d. raštu Nr. 1-6-758. 2008 m. spalio 14 d. raštą Nr. 1-6-758 atsakovas 2008 m. spalio 14 d. išsiuntė ieškovui faksu (t. 3, b. l. 77, 175), 2008 m. spalio 15 d.- paštu. CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas taikomas, kai kontrahentas įskaitymą atlieka esant iškeltai civilinei bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2007). Kadangi ši byla buvo iškelta 2008 m. spalio 17 d. (CPK 137 str. 1 d.), CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas netaikytinas.

17Pastebi, kad ieškovas ieškiniu ne ginčijo atsakovo vienašališkai atlikto įskaitymo, bet prašė priteisti iš jo skolą, kuri, atsižvelgiant į atsakovo argumentus, laikytina pasibaigusia.

183. Apeliantas laiku perdavė ieškovui darbų frontą (t. 1, b. l. 93), o šis vėlavo pradėti I, II, III etapo darbus, juos atliko ir perdavė atsakovui ne pagal sudarytą grafiką dėl savo kaltės. Ieškovui vėluojant atlikti numatytus darbus, įstrigo kiti suplanuoti darbai, todėl, negalėdamas ilgiau laukti, atsakovas padėjo ieškovui atlikti dalį darbų (t. 1, b. l. 68-69, 94-95). Sutarties 3.3 punktas numato, kad esant nepalankioms klimato sąlygoms, t. y. krituliams ir žemesnei negu + 5°C vidutinei paros temperatūrai, kurie įtakoja darbų vykdymo technologiją ir kokybę, darbų užbaigimo terminai pratęsiami proporcingai netinkamų darbų skaičiui. Ieškovas neįrodė nurodytų faktinių aplinkybių ir neinicijavo Sutarties dėl terminų pratęsimo pakeitimo. Sutarties 3.3 punktą pasiūlė ieškovas, todėl minėta nuostata turi būti aiškinama jo nenaudai ir atsakovo naudai (CK 6.193 str. 4 d.).

194. Statybos darbų atlikimas (sub)rangovui (statybos įmonei) yra verslas. Jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų, kurie yra verslo dalis, nevykdymą taikoma pagal CK 6.256 straipsnio 4 dalį ir yra griežta, t. y. kyla be kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004, 2005 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-371/2005). Tokiu atveju ieškovui už statybos darbų atlikimą pavėluotai skaičiuojami delspinigiai po 0,05 % nuo Sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Pagal Sutarties 7.1 punktą delspinigiai skaičiuojami už kiekvieno darbų etapo vėlavimą ir jų rezultatų neperdavimą laiku (I etapo darbai atlikti 2 d., II etapo – 102 d., III etapo – 98 d. vėliau), taip pat už galutinio darbų atlikimo termino pažeidimą (7 163 722,98 Lt x 0,05 %/ 100 % x 90 k. d.). Maksimali suma, kuri galėtų būti įskaityta šioje byloje, lygi ieškinio sumai – 522 891,13 Lt.

20Ieškovas UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 4, b. l. 1-16) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą. Pasak ieškovo, atsakovo 2008 m. spalio 14 d. rašto faksu jis negavo. Net jei toks raštas faksu ir buvo siųstas, jis laikomas įteiktu kitą darbo dieną po išsiuntimo (Sutarties 11.3 p.), o patvirtinimas apie išsiuntimą faksu turi būti išsaugotas. Darbų grafiko vykdymas įmanomas, jeigu visi: atsakovas ir kiti subrangovai, laiku vykdo savo prievoles. Darbus ieškovas vėlavo atlikti dėl meteorologinių sąlygų arba dėl atsakovo, kitų subrangovų veiksmų, nuo kurių tiesiogiai priklausė ieškovo fizinės galimybės atlikti darbus (t. 1, b. l. 107-108). Vadinasi, atsakovas neturėjo pagrindo skaičiuoti delspinigius ir atlikti įskaitymą. Ieškinio dėl skolos priteisimo iš atsakovo pateikimo faktas suponuoja tai, kad ieškovas nesutinka su atsakovo vienašališkai atliktu įskaitymu.

21Jeigu teisėjų kolegija manytų kitaip, ieškovas pabrėžia, kad atsakovas klaidingai skaičiuoja mokėtinų delspinigių sumą. 0,05 % delspinigių dydis turi būti skaičiuojamas ne nuo visos Sutarties kainos (10 015 190,63 Lt), o nuo laiku neatliktų ir neperduotų darbų kainos (7 163 722,98 Lt). Be to, ieškinio suma - 522 891,13 Lt, kas nuo maksimalios 1 mln. Lt delspinigių sumos sudaro 52,29 %, tad atsakovas gali reikalauti ne daugiau kaip 168 565,70 Lt delspinigių (7 163 722,98 Lt x 0,05 %/ 100 % x 90 k. d x 52,29 %/100 %) už galutinio darbų atlikimo termino pažeidimą ir ne daugiau kaip 27 087,26 Lt delspinigių už atskirų darbų etapų vėlavimą ir jų rezultatų neperdavimą.

22Apeliacinis skundas atmestinas.

23Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų. Todėl apeliacinės instancijos teismas tikrina sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstosios dalies ir analizuoja apeliaciniame skunde (atsiliepime į jį) nurodytus argumentus.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 6 d. šalys sudarė statybos subrangos sutartį (toliau – Sutartis), kuria ieškovas, kaip subrangovas, įsipareigojo sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais, savo jėgomis ir priemonėmis atlikti kelių ir teritorijos dangų įrengimo darbus objekte “Logistikos centras” (duomenys neskelbtini) (t. 1, b. l. 5-16). Dangų įrengimo darbus ieškovas įsipareigojo baigti iki 2007 m. gruodžio 31 d., o apželdinimo darbus - iki 2008 m. kovo 31 d. (Sutarties 3.1. p.). 2008 m. kovo 31 d. ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitą faktūrą iki 2008 m. balandžio 5 d. sumokėti 1 452 345,81 Lt už 2008 m. kovo mėnesį atliktus dangų įrengimo darbus, priimtus atliktų darbų priėmimo aktu Nr. 2-4 (t. 1, b. l. 17-18). Atsakovas vykdė mokėjimus pagal šią sąskaitą ir yra sumokėjęs ieškovui 930 902,07 Lt (t. 1, b. l. 19-20). Dėl likusių už atliktus darbus nesumokėtų 522 891,13 Lt priteisimo ieškovas inicijavo teisminę bylą dokumentinio proceso tvarka. Nuo pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo atsakovas gynėsi prieštaravimu, kad jo prievolė ieškovui yra pasibaigusi, nes savo skolą ieškovui atsakovas įskaitė į reikalavimą ieškovui sumokėti 1 000 000 Lt delspinigių už ne laiku baigtus dangų įrengimo darbus. Tuo tarpu ieškovas ginčijo įskaitymo teisėtumą ir pagrįstumą, įrodinėdamas, kad nebuvo visų įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atlikti įskaitymą.

25Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl atsakovo prievolės mokėti ieškovui 522 891,13 Lt už atliktus statybos subrangos darbus, tačiau būtina atsakyti į klausimą, ar ši atsakovo prievolė pasibaigė vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymu, atitinkančiu įstatyme nustatytas sąlygas.

26Įskaitymą, kaip prievolės pasibaigimo pagrindą reglamentuoja CK 6.130-6.140 straipsnių nuostatos. Prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pareikalavimo momentu (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.131 straipsnio 1 dalį, įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, todėl įskaitymas pripažįstamas vienašaliu sandoriu. Jam atlikti pakanka vienos prievolės šalies valios, išreiškiamos pareiškimu, kuriuo apie įskaitymą informuojama kita šalis. Vienai prievolės šaliai pareiškus apie įskaitymą, jo teisiniai padariniai atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios dėl šio sandorio, jeigu įskaitymas atliktas nepažeidžiant įstatyme nustatytų įskaitymo sąlygų: įskaitomi reikalavimai turi būti priešpriešiniai, vienarūšiai (t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti tas pats), galiojantys, vykdytini, apibrėžti (CK 6.130 straipsnis); reikalavimų nedraudžiama įskaityti dėl CK 6.134 straipsnyje išvardintų priežasčių; įskaitymas turi būti daromas be sąlygų ir nenurodant termino. Tokią prievolės pasibaigimo įskaitymu teisinio reglamentavimo taikymo (aiškinimo) praktiką formuoja kasacinis teismas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Bonitana” v. AB “Vilkma”, bylos Nr. 3K-3-199/2006; 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Ferveksos transportas” v. Baltarusijos įmonė “Beloruskalij”, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB “Autostartas”, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Alginora” v. UAB “Transekspedicija”, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB “Oldaras” v. UAB “Švyturys-Utenos alus”, bylos Nr. 3K-3-34/2010).

27Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino prievolės pasibaigimą įskaitymu reglamentuojančias materialinės teisės normas. Pasisakydamas dėl atsakovo prievolės ieškovui pasibaigimo įskaitymu, pirmosios instancijos teismas nevertino visų įstatyme nustatytų įskaitymo sąlygų, o nustatęs CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytų aplinkybių, kurioms esant įskaitymas draudžiamas, egzistavimą, konstatavo įskaitymo neteisėtumą.

28Dėl įskaitymo teisėtumo. Teisėjų kolegija sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo konstatuoti CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytų aplinkybių, kurioms esant įskaitymas draudžiamas, egzistavimą. Tokią išvadą kolegija grindžia šiais argumentais.

29Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tačiau būtina apie tokio veiksmo atlikimą pranešti kitai šaliai. Tinkamu pagal formą ir turinį pranešimu apie įskaitymą pirmosios instancijos teismas pripažino 2008 m. spalio 14 d. atsakovo raštą Nr. 1-6-758 dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo (toliau - raštas) (t. 1, b. l. 67). Atsakovo poziciją, kad apie įskaitymą ieškovui buvo pranešta 2008 m. gegužės 30 d. ir birželio 3 d. sąskaitomis faktūromis dėl delspinigių ir nuostolių atlyginimo mokėjimų (t. 1, b. l. 103-105) (jas ieškovas atsakovui grąžino) bei birželio mėnesį įvykusio šalių vadovų susitikimo metu žodžiu, pirmosios instancijos teismas atmetė, motyvuodamas tuo, kad sąskaitose faktūrose nebuvo aiškiai išreikšta atsakovo valia atlikti vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymą, o žodinis įskaitymo pranešimas neįrodytas, ieškovas jo nepripažįsta (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 5 punktas, 187 straipsnis). Nei apeliaciniame skunde, nei atstovės paaiškinimais apeliacinės instancijos teisme atsakovas nenurodė jokių naujų tokias teismo išvadas pagrindžiančius argumentus paneigiančių nei teisinių, nei faktinių aplinkybių. Todėl šiuo aspektu kolegija plačiau nepasisako.

30Vienas iš CK 6.134 straipsnyje nustatytų įskaitymo draudimų yra draudimas įskaityti reikalavimus, ginčijamus teisme (minėto straipsnio 1 dalies 1 punktas). Dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teisme ginčijamus reikalavimus draudžiama įskaityti dėl to, kad jie nėra aiškūs ir apibrėžti, ir tokių reikalavimų įskaitymas negalimas tol, kol teismas nepatvirtina atitinkamo reikalavimo pagrįstumo bei jo dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Ferveksos transportas” v. Baltarusijos įmonė “Beloruskalij”, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB “Baltisches Haus” v. UAB “Mažoji prekybos agentūra”, bylos Nr. 3K-3-293/2009). CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punktas gali būti taikomas tik tiems atvejams, kada kontrahentas įskaitymą atlieka esant iškeltai civilinei bylai teisme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB “Autostartas”, bylos Nr. 3K-3-593/2007). Pagal CPK 137 straipsnio 1 dalį, civilinė byla laikoma iškelta, kai teismas rezoliucija išsprendžia ieškinio priėmimo klausimą.

31Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar atsakovo pranešimas apie įskaitymą buvo atliktas esant iškeltai civilinei bylai teisme ir koks reikalavimas buvo ginčijamas teisme. Dėl skolos už atliktus statybos darbus priteisimo iš atsakovo ieškovas kreipėsi į teismą dokumentinio proceso tvarka 2008 m. spalio 14 d., ieškinys priimtas 2008 m. spalio 17 d. teisėjo rezoliucija (t. 1, b. l. 2). Tą pačią dieną teismas priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir preliminarų sprendimą, kurie atsakovui buvo įteikti 2008 m. spalio 23 d. (t. 1, b. l. 24-27, 30). Minėta, kad prieštaravimais dėl pareikšto ieškinio ir preliminaraus sprendimo prievolės ieškovui pasibaigimą atsakovas grindė vienarūšių priešpriešinių reikalavimų įskaitymu. Spaudas ant 2008 m. spalio 14 d. atsakovo rašto dėl priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymo liudija, kad šis raštas ieškovui buvo išsiųstas paštu 2008 m. spalio 15 d. (t. 1, b. l. 67).

32Nagrinėjamu atveju pagrįstai vertintos ir sutarties 11.3. punkte įtvirtintos taisyklės dėl pranešimų bei korespondencijos, siunčiamų pagal sutartį formos ir įteikimo būdo. Pagal šį sutarties punktą tokie pranešimai turi būti įforminti raštu ir laikomi įteiktais tinkamai tą pačią dieną, jeigu įteikiami asmeniški šalių atstovams; per tris dienas nuo išsiuntimo registruotu paštu dienos; kitą darbo dieną po išsiuntimo faksu, išsaugant patvirtinimą apie išsiuntimą, ir adresuoti šalims sutartyje nurodytais adresais.

33Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pranešimas apie įskaitymą ieškovui buvo siųstas paštu 2008 m. spalio 15 d. ir pagal sutarties sąlygą tinkamai įteiktas 2008 m. spalio 18 d., t. y. tuomet, kai buvo iškelta civilinė byla, kurioje ieškovas reikalavo iš atsakovo skolos priteisimo. Apeliantas pagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino rašto išsiuntimo faksu aplinkybių ir dėl to padarė nepagrįstas išvadas, tuo pažeisdamas įrodymų vertinimą reglamentuojančias teisės normas (CPK 185 straipsnis). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad rašto surašymo dieną – spalio 14 d. jis buvo išsiųstas ieškovui faksu sutartyje nurodytu ieškovo fakso numeriu ir atsakovas yra išsaugojęs patvirtinimą apie išsiuntimą (t. 3, b. l. 75, 77, 175). Tokiu atveju pagal sutarties 11.3 punktą pranešimas laikomas tinkamai įteiktas 2008 m. spalio 15 d. Esant tokioms aplinkybėms spręstina, kad apie įskaitymą ieškovui buvo pranešta nesant iškeltai civilinei bylai teisme, o ginčas tarp šalių dėl atsakovo delspinigių reikalavimo kilo dokumentinio proceso tvarka užvestoje byloje po preliminaraus sprendimo, kai atsakovas pateikė prieštaravimus dėl jo ir dėl pareikšto ieškinio. Tokios apeliacinės instancijos teismo išvados paneigia CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytų įskaitymą draudžiančių nuostatų taikymo nagrinėjamu atveju pagrįstumą.

34Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismui neišanalizavus visų įstatyme nustatytų įskaitymo sąlygų, o dėl netinkamo CK 6.134 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatytos draudžiančios nuostatos bei įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso normų taikymo nepagrįstai įskaitymą pripažinus neteisėtu, liko neatskleista bylos esmė prievolės pasibaigimo įskaitymu dalyje. Nagrinėjamu atveju, kolegijos nuomone, nėra pagrindo konstatuoti atsakovo apeliaciniame skunde nurodyto, CPK 329 straipsnio 2 dalies 7 punkte numatyto absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, kuriam esant sprendimas panaikinamas ir byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, egzistavimą. Pagal byloje esančius duomenis apeliacinės instancijos teismas gali išanalizuoti ir įvertinti reikalavimų įskaitymo pagal atsakovo pareiškimą pagrįstumą, taip ištaisydamas pirmosios instancijos teismo padarytas materialiosios bei proceso teisės normų taikymo klaidas.

35Dėl įskaitymo pagrįstumo. Sprendžiant, ar atsakovo prievolė ieškovui pasibaigė įskaitymu, reikia nustatyti, ar šalys turėjo viena kitai vienarūšius priešpriešinius reikalavimus, ar jie buvo galiojantys, vykdytini, apibrėžti. Minėta, kad byloje nėra ginčo dėl ieškovo 522 891,13 Lt skolos už atliktus statybos darbus pagal sutartį reikalavimo atsakovui teisėtumo ir pagrįstumo. Byloje kilo ginčas ar atsakovas turi galiojantį ir vykdytiną delspinigių reikalavimą ieškovui.

36Viena iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų ir sutartinės civilinės atsakomybės forma yra CK 6.71 straipsnyje reglamentuotos netesybos (bauda ar delspinigiai), kurių dydį pinigais nustato įstatymas, sutartis ar teismas, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Bylos šalių sudarytos statybos subrangos sutarties 7.1 punktas numatė ieškovui pareigą per 5 darbo dienas nuo atitinkamo reikalavimo gavimo mokėti atsakovui 0,05 procentų dydžio nuo sutarties kainos delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną, išskyrus sutarties 3.3 punkte numatytus atvejus, bei atlyginti dėl to patirtus nuostolius, bet ne daugiau kaip 1 000 000 Lt, jeigu ieškovas dėl savo kaltės pavėluos atlikti darbus ar atitinkamų darbų atskirus etapus arba neperduos jų atsakovui sutartu laiku. Sutarties 3.3 punkte numatyta, kad esant nepalankioms klimato sąlygoms, t. y. krituliams, asfaltavimo darbams vidutinei paros temperatūrai žemesnei nei + 50C, įtakojančioms darbų vykdymo technologiją ir kokybę, darbų užbaigimo terminai pratęsiami proporcingai netinkamų darbui dienų skaičiui. Nėra pagrindo sutikti su atsakovo pozicija, kad šią sutarties sąlygą reikia aiškinti ją pasiūliusio ieškovo nenaudai. Sutarties sąlyga yra aiški, nedviprasmiška, abejonių dėl jos nekyla, todėl nėra CK 6.193 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygų. Negalima nesutikti su ieškovo pozicija, kad ši sąlyga buvo pasiūlyta įtraukti į sutartį, būtent įvertinus darbų pobūdį, grunto specifiką bei metų laiko, kuriuo bus atliekami darbai, klimatines sąlygas (sutarties 6.2.1. punktas).

37Byloje nustatyta ir šalys to neginčija, kad pagal sutartį kelių ir teritorijos dangų įrengimo darbus ieškovas turėjo baigti iki 2007 m. gruodžio 31 d., tačiau baigė 2008 m. kovo 31 d., atskiri darbų etapų darbai buvo baigti ne pagal sutarties 3 priede numatytą jų vykdymo grafiką (t. 1, b. l. 135-139). Tokį darbų pabaigos laiką ieškovas sieja su darbų atlikimo laikotarpiu buvusiomis nepalankiomis atliekamų specifinių darbų technologijai ir kokybei klimatinėmis sąlygomis, dėl kurių dangų įrengimo darbų pabaigos terminas prasitęsė 90 dienų. Sutarties 3.3 punkte numatytų aplinkybių, objektyviai trukdžiusių ieškovui vykdyti darbus, buvimą patvirtina statybos darbų žurnalo įrašai, Kauno meteorologijos stoties pažymos apie temperatūrų vidurkius ir kritulių kiekius, liudytoju apklausto statinio statybos techninio prižiūrėtojo B. Š. parodymai (t. 1, b. l. 97, 166-170; t. 2, b. l. 68-80; t. 3, b. l. 108-111, trečio tomo priedas).

38Teisėjų kolegija nemato pagrindo sutikti su apelianto pozicija, kad atsiradus sutarties 3.3 sąlygoje numatytoms aplinkybėms, ieškovas turėjo inicijuoti esminės sutarties sąlygos – darbų pabaigos termino pakeitimą įstatyme numatytu būdu – šalių susitarimu (CK 6.223 straipsnis). Iš sutarties 3.3 punkto analizės spręstina, kad šalys sutartyje numatė darbų užbaigimo termino automatišką pratęsimą dėl klimatinių sąlygų netinkamų darbui dienų skaičiumi, todėl, kolegijos manymu, nėra pagrindo konstatuoti, kad ieškovas vienašališkai pakeitė sutarties įvykdymo terminą numačiusią sąlygą.

39Atsakovo argumentai, kad ieškovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą, nes neinformavo atsakovo apie darbams nepalankias klimatines sąlygas, ir neįvykdė pareigos sutartyje numatytu terminu pateikti darbų atlikimo garantiją, nagrinėjamu atveju yra teisiškai nereikšmingi, vertinant sutarties 3.3. punkto sąlygų egzistavimą. Informacija apie klimatines sąlygas darbų atlikimo metu buvo fiksuojama statybos darbų žurnale, iš dalies aptariama statybą vykdžiusių rangovų nuolatiniuose pasitarimuose, ji buvo žinoma atsakovo samdomam statinio statybos techniniam prižiūrėtojui.

40Nustačius sutarties 3.3. punkte numatytų sąlygų buvimą, ieškovui nekyla pareiga mokėti atsakovui delspinigius pagal sutarties 7.1 punktą, todėl atsakovo 1 000 000 Lt delspinigių reikalavimas negali būti pripažintas galiojančiu ir vykdytinu ir negalėjo būti įskaitytas, tokiu būdu pabaigiant atsakovo prievolę ieškovui.

41Nors nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas ir netinkamai taikė materialiosios bei proceso teisės normas, tačiau, palikdamas galioti preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovo ieškovui priteista 522 891,13 Lt skola už atliktus ir priimtus darbus, bylą iš esmės išsprendė teisingai, todėl skundžiamas sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

42Pagal CPK 96 straipsnį, iš bylą apeliacinėje instancijoje pralaimėjusio atsakovo į valstybės biudžetą priteistinos teismo turėtos su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme susijusios išlaidos (t. 3, b. l. 157; t. 4, b. l. 20).

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

44Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ 14,80 Lt (keturiolika litų 80 ct) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. 2008 m. spalio 14 d. ieškovas UAB „Kauno keliai“ dokumentinio proceso... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. spalio 17 d. priėmė preliminarų sprendimą... 5. Atsakovas UAB „Mitnija“ prieštaravimuose dėl ieškinio ir preliminaraus... 6. Sutarties 7.1 punktas numato, kad subrangovui dėl savo kaltės pavėlavus... 7. Ieškovas UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus (t. 1,... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 4 d. galutiniu sprendimu Kauno... 9. Teismas nustatė, kad 2008 m. spalio 14 d. raštą Nr.1-6-758 „Dėl... 10. Trijų atsakovo 2008 m. gegužės 30 d. ir 2008 m. birželio 3 d. sąskaitų... 11. Atsakovas UAB „Mitnija“ apeliaciniu skundu (t. 3, b. l 188-201) prašo... 12. 1. Pirmosios instancijos teismas nevertino atsakovo teisės reikalauti... 13. 2. Apeliantas ginčija pirmosios instancijos teismo argumentus dėl įskaitymo... 14. Atsakovas 2008 m. gegužės 30 d. ir 2008 m. birželio 3 d. išrašė ieškovui... 15. 2008 m. birželį apelianto generalinis direktorius A. G.... 16. 2008 m. rugsėjo 19 d. ir 2008 m. rugsėjo 30 d. ieškovas pateikė apeliantui... 17. Pastebi, kad ieškovas ieškiniu ne ginčijo atsakovo vienašališkai atlikto... 18. 3. Apeliantas laiku perdavė ieškovui darbų frontą (t. 1, b. l. 93), o šis... 19. 4. Statybos darbų atlikimas (sub)rangovui (statybos įmonei) yra verslas. Jo... 20. Ieškovas UAB „Kauno keliai“ atsiliepimu į apeliacinį skundą (t. 4, b.... 21. Jeigu teisėjų kolegija manytų kitaip, ieškovas pabrėžia, kad atsakovas... 22. Apeliacinis skundas atmestinas.... 23. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2007 m. rugsėjo 6 d. šalys sudarė statybos... 25. Nagrinėjamoje byloje nėra ginčo dėl atsakovo prievolės mokėti ieškovui... 26. Įskaitymą, kaip prievolės pasibaigimo pagrindą reglamentuoja CK 6.130-6.140... 27. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino... 28. Dėl įskaitymo teisėtumo. Teisėjų... 29. Įskaitymo teisinės pasekmės (prievolės pasibaigimas) atsiranda... 30. Vienas iš CK 6.134 straipsnyje nustatytų įskaitymo draudimų yra draudimas... 31. Nagrinėjamu atveju būtina nustatyti, ar atsakovo pranešimas apie įskaitymą... 32. Nagrinėjamu atveju pagrįstai vertintos ir sutarties 11.3. punkte įtvirtintos... 33. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad pranešimas apie įskaitymą... 34. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismui neišanalizavus visų... 35. Dėl įskaitymo pagrįstumo.... 36. Viena iš prievolės įvykdymo užtikrinimo būdų ir sutartinės civilinės... 37. Byloje nustatyta ir šalys to neginčija, kad pagal sutartį kelių ir... 38. Teisėjų kolegija nemato pagrindo sutikti su apelianto pozicija, kad atsiradus... 39. Atsakovo argumentai, kad ieškovas pažeidė bendradarbiavimo pareigą, nes... 40. Nustačius sutarties 3.3. punkte numatytų sąlygų buvimą, ieškovui nekyla... 41. Nors nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas ir netinkamai taikė... 42. Pagal CPK 96 straipsnį, iš bylą apeliacinėje instancijoje pralaimėjusio... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 44. Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. galutinį sprendimą palikti... 45. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Mitnija“ 14,80 Lt...