Byla 2S-841-527/2014

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės M. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-23360-887/2013 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei M. K. dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir pagal atsakovės M. K. priešieškinį ieškovui V. K. dėl santuokos nutraukimo dėl vieno sutuoktinio kaltės, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo (institucija, teikianti išvadą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius) ir

Nustatė

2I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

3ieškovas 2013-11-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Ieškovas ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovei M. K. išvežti nepilnametę S. K., gim. ( - ), iš Lietuvos Respublikos iki įsiteisės sprendimas civilinėje byloje. Kauno apylinkės teismas 2013-11-19 nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – uždraudė M. K. išsivežti nepilnametę dukrą S. K., gim. ( - ), iš Lietuvos Respublikos be atskiro teismo leidimo iki galutinio sprendimo priėmimo civilinėje byloje Nr. 2-23360-887/2013.

42013-12-09 atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti santuoką dėl ieškovo kaltės, nustatyti nepilnametės gyvenamąją vietą su atsakove, priteisti iš ieškovo nepilnametei išlaikymą po 1 000 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (b. l. 8–11, civilinės bylos Nr. 2-2159-955/2014 dalis). Atsakovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo nustatyti nepilnametės dukters S. K., gim. ( - ), gyvenamąją vietą su jos motina M. K.; iki teismo sprendimo įsiteisėjimo priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą dukrai S. K. po 1 000 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; iki teismo sprendimo įsiteisėjimo priteisti iš atsakovo laikiną išlaikymą atsakovei M. K. po 1 000 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis.

5Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi atsakovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Teismas nustatė, kad šalys nesutaria dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, kiekviena iš šalių pageidauja, kad vaiko gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ja. Teismas nurodė, kad atsakovė savo prašymo dėl dukters S. K. laikinosios gyvenamosios vietos nustatymo su ja nemotyvavo, priešieškinyje tik nurodė, kad dukra su ja gyvena nuo gimimo, tarp jos ir dukters yra stiprus dvasinis ryšys. Iš byloje esančių duomenų teismas nustatė, kad šalių nepilnametė duktė šiuo metu gyvena ne su motina, o su tėvu V. K. Kaune, ( - ), Kaune, t. y. namuose, kuriuose mergaitė gyveno nuo gimimo įprastoje aplinkoje, jos gyvenimo ir buities sąlygos užtikrintos, byloje duomenų, kad šalių dukra netinkamai prižiūrima, nėra. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius išvadoje atsakovės prašymui dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo nepritarė. Teismas, atsižvelgęs į tai, jog Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius patvirtino, kad mergaitei yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos ir nenustatyta, kad V. K. šeimoje būtų pažeidinėjamos nepilnametės S. K. teisės ir teisėti interesai, padarė išvadą, kad nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo priėmimo. Teismo nuomone, atsakovė M. K. neįrodė savo teiginių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, nenurodė faktų ir aplinkybių, patvirtinančių, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra būtinas, nepateikė duomenų, patvirtinančių realią jos dukros S. interesams kylančią grėsmę, neįrodė, kad ateityje nebus galimybės įvykdyti priimto teismo sprendimo, todėl prašymą dėl laikinos dukters S. gyvenamosios vietos nustatymo su ja netenkino. Teismas, netenkinęs prašymo dėl laikinos nepilnametės S. K. gyvenamosios vietos nustatymo su atsakove, netenkino ir prašymo dėl laikino išlaikymo dukrai priteisimo iš ieškovo. Teismas taip pat netenkino atsakovės prašymo dėl laikino išlaikymo priteisimo atsakovei M. K., nes atsakovė neįrodė, kad neturi galimybės gauti pajamų kasdieniams savo poreikiams tenkinti. Atsakovė prašymą motyvavo tuo, kad ji šiuo metu nedirba, nekilnojamojo ar kilnojamojo turto neturi, išėjusi iš ieškovo pradėjo ieškoti darbo, yra registruota darbo biržoje, pažymėdama, kad didžiulė problema ieškant darbo yra lietuvių kalbos nemokėjimas. Ji jokių pajamų negauna, maistui ir būtiniausioms reikmėms padeda VšĮ „Moters pagalba moteriai“ ir anyta. Teismas nurodė, kad, spręsdamas dėl šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo būtinumo, pagal analogiją vadovaujasi CK 3.72 straipsnio nuostatomis, kurios 1 dalis teisę į išlaikymą sieja su sutuoktinio turtine padėtimi. CK 3.72 straipsnio 5 dalis įpareigoja teismą atsižvelgti į santuokos trukmę, išlaikymo reikalingumą, abiejų sutuoktinių turtinę padėtį, jų sveikatos būklę, amžių, taip pat į jų darbingumą, nedirbančio sutuoktinio įsidarbinimo galimybes bei kitas svarbias aplinkybes. Teismas pažymėjo, kad šios aplinkybės visapusiškai gali būti išnagrinėtos tik išnagrinėjus bylą iš esmės, tačiau taikant laikinąsias apsaugos priemones byla iš esmės nenagrinėjama. CK 3.72 straipsnio 2 dalyje preziumuojama, kad sutuoktiniui reikalingas išlaikymas, jeigu jis augina bendrą savo ir buvusio sutuoktinio nepilnametį vaiką, yra nedarbingas dėl savo amžiaus ir sveikatos būklės. Teismo nuomone, nagrinėjamu atveju ši prezumpcija negali būti taikoma, kadangi šalių nepilnametė duktė S. K. šiuo metu gyvena su tėvu V. K., yra jo išlaikoma, byloje nėra duomenų, jog atsakovė būtų nedarbinga dėl savo amžiaus ar sveikatos būklės. Teismas nustatė, kad atsakovė yra jauna, darbingo amžiaus moteris, galinti dirbti, nors šiuo metu ir nedirba, yra registruota darbo biržoje. Nors pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovė Lietuvoje nekilnojamojo turto ir transporto priemonių neturi, tačiau tai, teismo vertinimu, neparodo tikrosios atsakovės turtinės padėties, kadangi nėra pateikta įrodymų, kad atsakovė neturi turto Ukrainoje, nėra pateikta įrodymų, kad atsakovė neturi santaupų. Atsakovė priešieškinyje nurodė, kad ieškovas naudojasi jos asmenine banko sąskaita, tačiau įrodymų apie turimą sąskaitą ir joje esančias pinigines lėšas atsakovė nepateikė. Atsakovė nurodė, kad jokių pajamų negauna, kad jai padeda VšĮ „Moters pagalba moteriai“ ir anyta, tačiau tokių įrodymų taip pat nepateikė, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė naudojasi ne valstybės garantuojama teisine pagalba, o mokamomis advokato paslaugomis. Be to, atsakovė nepateikė įrodymų, kad ieškovas turi finansinę galimybę teikti jos prašomą išlaikymą.

6II. Atskirojo skundo argumentai

7Atsakovė M. K. 3014-01-06 atskiruoju skundu (b. l. 19–21, civilinės bylos Nr. 2-2159-955/2014 dalis) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2013-12-30 nutartį ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Apeliantės nuomone, nutartis yra nepagrįsta ir neteisėta. Vaiko gyvenamoji vieta nustatoma atsižvelgiant ne į tėvų, kurie pagal įstatymą lygūs, bet į vaiko interesus bei būtent su kuriuo iš tėvų gyvendamas vaikas bus geriau prižiūrimas ir auklėjamas. Vieno iš tėvų labai geros materialiosios sąlygos, kai antrojo jos taip pat pakankamos, neturi turėti lemiamos reikšmės. Lemiamą reikšmę turi tėvų asmeniniai bruožai, santykiai su vaiku, požiūris į vaiką, moralinė charakteristika, vaiko auklėjimo prioritetai. Taip pat sprendžiant dėl mažamečio vaiko gyvenamosios vietos turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad vaikui gimus išlieka stiprus biologinis vaiko ir motinos tarpusavio ryšys. Atsakovė su dukra yra nuo jos gimimo. Net kai ji mokėsi Ukrainoje, visada su dukra vykdavo į sesiją, niekada nėra palikusi jos vienos. Be to, iš namų atsakovė su dukra išėjo dėl stipraus psichologinio ieškovo smurto, kad galėtų ramiai gyventi. Pradėjus gyventi atskirai nuo ieškovo, su ieškovu buvo geranoriškai nustatę bendravimo su vaiku tvarką, kurios laikėsi abu. Bet dėl atsakovei nežinomų priežasčių 2013-12-12 mergaitės ieškovas atsakovei negrąžino, neleido dukters matyti, kalbėti telefonu iki 2013-12-20. Nuo 2013-12-26 duktė vėl gyvena su atsakove. Ieškovas nė karto iki šios dienos nesiteiravo apie mergaitės savijautą, sveikatą ir pan. Atsakovė tinkamai atlieka savo pareigas, tad teismas turėjo įvertinti nepertraukiamą mažametės dukters gyvenimo su motina laikotarpį. Be to, teismas turi nustatyti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šių dorovinius ir kitokius asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, augimą ir tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-12-14 nutartis Nr. 3K-3-569/2012). Vaiko interesus labiausiai užtikrintų gyvenamosios vietos nustatymas su mama (atsakove). Tuo laikotarpiu, kai mergaitė ilgesnį laiką praleisdavo su ieškovu, ji nebūdavo vedama į darželį, nežinia kokie pašaliniai asmenys prižiūrėjo mergaitę, kol ieškovas būdavo darbe ar sporto klube. Atsakovei susitikus su dukra ir ieškovu VšĮ „Moters pagalba moteriai“ patalpose, S. verkė, norėjo likti su atsakove, o ne važiuoti su tėčiu. Būnant su atsakove mergaitė bendrauja su bendraamžiais (lanko darželį), dažnai aplanko savo močiutę. Mažametė duktė su atsakove būna rami, žingeidi naujovėms ir pažinimui, smalsi, be galo mėgsta pasakas, kurias atsakovė seka prieš miegą. Teismas neatsižvelgė į svarbiausią mažamečio vaiko interesą gyventi su motina. Ieškovas gali ir privalo teikti pilną po 1 000 Lt per mėnesį išlaikymą nepilnametei dukrai, nes atsakovė šiuo metu pajamų negauna, registruota darbo biržoje.

8Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas.

9Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius 2014-04-10 pateikė išvadą (b. l. 47 civilinės bylos Nr. 2-2159-955/2014 dalis). Išvadoje nurodyta, kad V. K., gyv. ( - ), Kaune, ir M. K., gyv. ( - ), Kaune, šeima nėra įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Ieškovas V. K. ir atsakovė M. K. šiuo metu gyvena atskirai. Nepilnamete dukra S. K., gim. ( - ), rūpinasi abu tėvai. 2013-01-15 Vaiko teisių apsaugos skyriuje vyko atvejo peržiūra, kurios metu šalys susitarė, kad kol teismas priims sprendimą dėl ieškinyje ir priešieškinyje iškeltų prašymų, laikytis tokios bendravimo su dukra tvarkos: S. K. gyvena kartu su tėvu V. K., adresu: ( - ). Kiekvieną darbo dieną M. K. paima dukrelę iš darželio apie 16.30 val., o 19.30 val. dukrelę atveža į butą ( - ). Penktadieniais apie 16.30 val. M. K. paima dukrelę S. K. iš darželio ir praleidžia visą savaitgalį su ja. Sekmadieniais 18 val. V. K. pasiima dukrelę iš M. K. gyvenamosios vietos ( - ). Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas S. Š. bendravo su ieškovu ir atsakove ir uždavė klausimus dėl tėvų galimybių ir gebėjimų užtikrinti vaiko poreikių tenkinimą. Nepilnametė S. K., gim. ( - ), dėl savo amžiaus nebuvo apklausta. V. K. gyvena jam nuosavybės teise priklausančiame 4 kambarių bute su visais patogumais, ( - ). Šiame bute S. K. yra skirtas atskiras, specialiai vaikui įrengtas kambarys. Šiame būste yra labai geros sąlygos mažametei S. K. gyventi, žaisti, ugdytis. M. K. šiuo metu laikinai gyvena VšĮ „Moters pagalba moteriai“ suteiktame 1 kambario 33 kv. m bute su visais patogumais ( - ). Šiame būste yra sudarytos geros sąlygos nepilnametei S. K. gyventi, žaisti, ugdytis. Šiuo metu abu tėvai stengiasi laikytis sutartos bendravimo su dukra tvarkos. Iškilus nesklandumams, šalims yra teikiamos Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistų konsultacijos.

10III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas atmestinas.

12Asmeniui, prašančiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti jų taikymo būtinybę, jog jų nepritaikius bus pažeisti vaiko ar vieno iš sutuoktinio interesai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog vaiko gyvenamosios aplinkos pakeitimas, nors ir laikinas, yra pateisinamas ir būtinas, jeigu esanti aplinka vaikui tapo nesaugi, ir saugi aplinka vaikui yra užtikrinama pakeitus vaiko gyvenamąją vietą, nustatant ją su kitu iš jo tėvų (LAT 2008-10-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2008; 2006-05-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-320/2006). Teismui būtina įvertinti aplinką, kurioje vaikas gyvena teismo sprendimo priėmimo momentu, jos tinkamumą vaiko vystymuisi ir nustatyti, ar yra būtinas vaiko interesams šios aplinkos keitimas (LAT 2013-01-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-153/2013).

13Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamuoju atveju taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nepilnametės S. laikinąją gyvenamąją vietą nustatyti su atsakove M. K. nebuvo nei faktinio, nei teisinio pagrindo, atsakovei neįrodžius, jog aplinka, kurioje gyvena nepilnametė, yra nesaugi, pažeidžiami nepilnametės ar atsakovės interesai, bei nepateikus duomenų, kad ateityje nebus galimybės įvykdyti priimto teismo sprendimo.

14Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2014-04-09 išvada (b. l. 47–49 civilinės bylos Nr. 2-2159-955/2014 dalis) nustatyta, kad šalys susitarė dėl bendravimo su nepilnamete tvarkos ir jos laikosi. Nepilnametė S. K. gyvena kartu su tėvu V. K. jam nuosavybės teise priklausančiame 4 kambarių bute adresu: Kaunas, ( - ). Kiekvieną dieną atsakovė M. K. paima nepilnametę iš darželio apie 16.30 val. ir 19.30 val. atveža ieškovui į butą ( - ); penktadieniais apie 16.30 val. atsakovė paima nepilnametę S. iš darželio ir praleidžia visą savaitgalį su ja, o sekmadieniais 18 val. ieškovas V. K. pasiima nepilnametę iš M. K. gyvenamosios vietos ( - ).

15Taigi akivaizdu, jog atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad mergaitė nuo 2013-12-26 gyvena su atsakove bei kad mergaitė, gyvendama pas tėvą, nebūdavo vedama į darželį, šiuo metu yra pasikeitusios.

16Kaip neįrodytas vertintinas atskirojo skundo argumentas, jog nepilnametė yra labiau prisirišusi prie mamos, su kuria yra nuo pat gimimo. Priešieškinyje nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog šeima nuo mergaitės gimimo gyveno kartu, santuokos pradžioje Ukrainoje, po to persikėlė gyventi į Lietuvą, dažnai atsakovė su mergaite ar visi trys vykdavo į Ukrainą ieškovo verslo reikalais (b. l. 8 civilinės bylos Nr. 2-2159-955/2014 dalis). Pažymėtina, jog norint nustatyti, prie kurio iš tėvų yra labiau prisirišusi nepilnametė, būtina įvertinti aplinkybių visumą, kas gali būti atlikta tiktai išsprendus ginčą iš esmės.

17Kasacinis teismas formuodamas teismų praktiką dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo yra nurodęs, kad, aiškindamasis šeimos aplinkos sąlygas, teismas turi nustatyti vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų – tai yra svarbi sąlyga, nes būtent prisirišimo pagrindas (natūralus ar nulemtas netinkamo vieno iš tėvų elgesio ar nuomonės) nulemia vaiko ir tėvo ar motinos tarpusavio santykius. Sprendžiant apie vaiko prisirišimo laipsnį prie kiekvieno iš tėvų, būtina įvertinti, su kuriuo iš tėvų ir kiek laiko vaikas gyveno nuo gimimo, su kuriuo iš tėvų vaikas gyvena bylos nagrinėjimo metu. Taip pat įvertintinas vaiko prisirišimas prie brolių, seserų (ir kitų giminaičių), kiekvieno tėvo doroviniai ir kitokie asmenybės bruožai, tėvų požiūris į vaiko auklėjimą, vystymąsi, dalyvavimas vaiką auklėjant, išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, kiekvieno iš tėvų galimybės sudaryti vaikui tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, materialinę tėvų padėtį, kitas aplinkybes), tėvo (motinos) sugyventinio ar sutuoktinio požiūris į vaiką ir kt. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-03-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2005; 2008-09-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2008; 2010-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-24/2010; kt.).

18Kaip jau buvo nurodyta, šiuo metu nepilnametės gyvenamoji vieta yra su ieškovu jam priklausančiame bute, kuriame yra labai geros sąlygos mažametei S. gyventi, žaisti, ugdytis, mažametė lanko darželį (į kurį, akivaizdu, kad vaiką nuveda tėvas), jokios neigiamos informacijos apie šeimą Vaiko teisių apsaugos skyrius neturi, šalys sutarusios dėl bendravimo tvarkos, pagal kurią atsakovė turi galimybę su mažamete bendrauti po darželio ir savaitgaliais (b. l. 47, civilinės bylos Nr. 2-2159-955/2014 dalis), likusį laiką galėdama skirti lietuvių kalbos mokymuisi ir darbo paieškoms. Nurodytos aplinkybės nepatvirtina, jog ieškovas netinkamai rūpinasi nepilnametės priežiūra ir ugdymu.

19Teismui, netenkinus prašymo dėl laikinos nepilnametės S. K. gyvenamosios vietos nustatymo su atsakove, pagrįstai buvo netenkintas ir prašymas dėl laikino išlaikymo nepilnametei priteisimo iš ieškovo.

20Atsakovei atskiruoju skundu neskundžiant Kauno apylinkės teismo 2013-12-30 nutarties dalies, karia netenkintas atsakovės prašymas dėl laikino išlaikymo priteisimo pačiai atsakovei, apeliacinės instancijos teismas dėl šios nutarties dalies pagrįstumo nepasisako.

21Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2013-12-30 nutartį, tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, dėl ko nutartis paliktina nepakeista.

22Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

23atskirąjį skundą atmesti.

24Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolita Cirulienė... 2. I. Ginčo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 3. ieškovas 2013-11-15 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei dėl vaiko... 4. 2013-12-09 atsakovė pateikė priešieškinį, kuriuo prašė nutraukti... 5. Kauno apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 30 d. nutartimi atsakovės prašymo... 6. II. Atskirojo skundo argumentai... 7. Atsakovė M. K. 3014-01-06 atskiruoju skundu (b. l. 19–21, civilinės bylos... 8. Atsiliepimas į atskirąjį skundą nepateiktas. ... 9. Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius... 10. III. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. Asmeniui, prašančiam taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga... 13. Apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, jog nagrinėjamuoju atveju... 14. Remiantis Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos... 15. Taigi akivaizdu, jog atskirajame skunde nurodytos aplinkybės, kad mergaitė... 16. Kaip neįrodytas vertintinas atskirojo skundo argumentas, jog nepilnametė yra... 17. Kasacinis teismas formuodamas teismų praktiką dėl nepilnamečio vaiko... 18. Kaip jau buvo nurodyta, šiuo metu nepilnametės gyvenamoji vieta yra su... 19. Teismui, netenkinus prašymo dėl laikinos nepilnametės S. K. gyvenamosios... 20. Atsakovei atskiruoju skundu neskundžiant Kauno apylinkės teismo 2013-12-30... 21. Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas... 22. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 23. atskirąjį skundą atmesti.... 24. Kauno apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....