Byla 2-173-876/2012
Dėl skolos ir netesybų priteisimo, pareikštą atsakovui R. B

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant Irenai Urbštaitei, ieškovei UAB „AMA FOREST“ ir atsakovui R. B. nedalyvaujant,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „AMA FOREST“ ieškinį dėl skolos ir netesybų priteisimo, pareikštą atsakovui R. B., ir

Nustatė

3ieškovė UAB „AMA FOREST“ nurodo, kad 2010 m. birželio 22 d. su atsakovu R. B. sudarė Preliminarią nekilnojamojo turto sutartį, kurios pagrindu sumokėjo atsakovui 9000 Lt avansą, o atsakovas įsipareigojo parduoti žemės sklypą, esantį ( - ). 2010 m. lapkričio 2 d. priede prie sutarties R. B. įsipareigojo iki 2010 m. gruodžio 31 d. sudaryti Pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią privalėjo parduoti ieškovei minėtą žemės sklypą. Kadangi žemės sklypas nebuvo parduotas dėl pardavėjo kaltės, atsakovas, kaip numatyta sutarties 5 punkte, privalo grąžinti ieškovei sumokėtą avansą bei sumokėti 16000 Lt dydžio baudą. Dėl 16000 Lt baudos šalys susitarė ir raštu savo valią įformino 2010 m. birželio 22 d. sutartyje, kuria ieškovė grindžia savo reikalavimus, prašydama priteisti iš R. B. 9000 Lt skolą, 16000 Lt netesybas, 750 Lt bylinėjimosi išlaidas, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (b. l. 13-14).

4Į teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko, teismui pateikė prašymą, kuriame nurodė, kad visiškai palaiko ieškinį. Pažymėjo, kad jokie teismo reikalaujami papildomi įrodymai dėl netesybų dydžio nagrinėjamoje byloje nereikalingi, kadangi netesybų dydis nurodytas pačioje sutartyje. Teigė, jog negalima pateikti to, ko nėra. Sudarant preliminarią nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartį jokių ikisutartinių santykių nebuvo, derybos vyko žodžiu, o, kas buvo sutarta žodžiu, visa tai buvo perkelta į minėtą sutartį. Rašytiniai įrodymai ir yra sutartis, kurioje yra visi duomenys apie aplinkybes, turinčias reikšmės nagrinėjamai bylai. Netesybų dydis, ieškovės teigimu, yra pagrįstas rašytiniu įrodymu, kuris pridėtas prie ieškinio. Jokių papildomų įrodymų, argumentų ar motyvų, UAB „AMA FOREST“, teigė, neturinti, todėl prašė teismo išnagrinėti bylą iš esmės parengiamajame posėdyje, nedalyvaujant ieškovės atstovui.

5Atsakovui R. B. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu (CPK 130 str.). Atsiliepimo į pareikštą ieškinį teismui jis nepateikė, teismo posėdyje nedalyvavo, nepareiškė prašymų pratęsti terminą atsiliepimui pateikti ar atidėti teismo posėdį.

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Nustatytos faktinės bylos aplinkybės: ginčo teisiniai santykiai tarp šalių atsirado 2010 m. birželio 22 d. ieškovei ir atsakovui pasirašius sutartį dėl nepilnametėms M. ir J. B. nuosavybės teise priklausančių 80150/160300 žemės sklypo, kurio kadastrinis adresas 5240/0005:32 Lapių k.v., unikalus numeris 5240-0005-0032, registro Nr. 52/34571, dalių pirkimo–pardavimo už 40000 Lt (b. l. 4-5). Šios sutarties 2 punktu šalys (ieškovė ir atsakovas) susitarė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartį, o pardavėjas – įstatyminis M. ir J. B. atstovas atsakovas R. B. – įsipareigojo sutvarkyti visus reikiamus dokumentus iki 2010 m. lapkričio 1 d. su galimybe šį terminą pratęsti. 2010 m. lapkričio 2 d. priedu prie 2010 m. birželio 22 d. sutarties šalys pakeitė minėtos sutarties 2 punktą, nurodydamos, kad turto pirkimo–pardavimo sutartį sudarys ir pardavėjas visus reikiamus dokumentus sutvarkys iki 2010 m. gruodžio 31 d. (b. l. 6). Sutartimi taip pat buvo nustatyta, kad nustatytu terminu nesudarius pirkimo–pardavimo sutarties dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas privalo grąžinti UAB „AMA FOREST“ 8000 Lt avansą ir sumokėti 16000 Lt netesybas (sutarties 5 p.). 2010 m. spalio 14 d. R. B. ieškovė sumokėjo 9000 Lt avansą už žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Barsūniškių k., kurio unikalus numeris 5240-0005-0032 (b. l. 8). Sutarties 3 p. buvo susitarta preliminariosios sutarties pasirašymo dieną sumokėti pardavėjui 8000 Lt avansą, o likusius 32000 Lt sumokėti pirkimo–pardavimo sutartyje numatytomis sąlygomis.

8Ieškovė UAB „AMA FOREST“ prašo priteisti iš atsakovo 9000 Lt skolą, kuri atsirado nesudarius pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties, ir 16000 Lt baudą, numatytą sutarties 5 punkte, kadangi dėl atsakovo kaltės nustatytu terminu nebuvo sudaryta žemės sklypo dalių pirkimo–pardavimo sutartis.

9Dėl skolos.

10Nesudaręs sutarties pardavėjas netenka teisinio pagrindo turėti avanso, todėl byloje, nesant duomenų, kad buvo sudaryta pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis, atsakovui R. B. sumokėtas 9000 Lt avansas turi būti grąžinti pirkėjai UAB „AMA FOREST“ kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (Lietuvos Respublikos CK 6.237 str. 2 d.). Byloje yra pinigų išmokėjimo kvitas PIK Nr. 0143806, kuriuo R. B. už žemės sklypą, esantį Kauno r. sav., Barsūniškių k., unikalus numeris 5240-0005-0032, išmokėti 9000 Lt (b. l. 8), todėl 9000 Lt skola ieškovei iš atsakovo priteistina.

11Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.165 str. 4 d., preliminariąją sutartį sudariusiai šaliai nepagrįstai vengiant ar atsisakant sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Šalių 2010 m. birželio 22 d. sutarties priede, šalių pasirašytame 2010 m. lapkričio 2 d., numatyta, kad 80150/160300 žemės sklypo, kurio kadastrinis adresas 5240/0005:32 Lapių k.v., unikalus numeris 5240-0005-0032, dalių pirkimo–pardavimo sutartis turi būti sudaryta iki 2010 m. gruodžio 31 d. Nustatytu terminu pagrindinės pirkimo–pardavimo sutarties nesudarius dėl pardavėjo kaltės, pardavėjas įsipareigoja grąžinti pirkėjai gautą 8000 Lt avanso sumą ir sumokėti 16000 Lt netesybas (sutarties 5 p.). Taigi ieškovė prašo ne tik priteisti iš atsakovo skolą, bet ir taikyti jam civilinę atsakomybę netesybų forma ir nereikalauja nuostolių atlyginimo.

12Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kurių jam nereikia įrodinėti, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo sutartinę prievolę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. rugsėjo 12 d. nutartį civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija v. UAB „Ferteksos transportas“, bylos Nr. 3K-7-367/2006; 2007 m. spalio 12 d. nutartį civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį civilinėje byloje UAB „Kaduva“ v. UAB „Okadeta“, bylos Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Taigi šalių sutartyje sutartos netesybos yra jų suderinta valia nustatyta sutarties sąlyga, kuri saisto šalis tuo atveju, jeigu sutartis neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma.

13Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs (žr., pavyzdžiui, 2006 m. spalio 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-511/2006) ir tai, kad bylą nagrinėjantis teismas negali suabsoliutinti sutarties laisvės principo. Nors sutarties laisvė apima ir laisvę šalims savarankiškai nustatyti jos turinį, tačiau tam tikrais atvejais adekvačių kiekvienai šaliai sutarties sąlygų reikalauja gera moralė ir bendrieji teisės principai. Kad netesybos nebūtų neprotingai didelės ir nesudarytų pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise, CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustatyta galimybė sumažinti netesybas, ir tai yra teismo diskrecinė teisė, kurią teismas įgyvendina siekdamas minėtų tikslų. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešasis interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Teismo pareiga kontroliuoti netesybų dydį įtvirtinta suformuotoje teismų praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; kt.).

14Pagal CK 6.73 str. 2 d. šalių sudaryta sutartimi nustatytos netesybos gali būti mažinamos tik dviem atvejais: jeigu netesybos neprotingai didelės arba jeigu skolininkas įvykdė dalį prievolės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. kovo 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-12/2009). Pagal kasacinio teismo praktiką teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turėtų vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007; 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.).

15Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2010 yra pažymėjęs, jog pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertinamos atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir pan.), vadovaujantis CK 1.5 str. nustatytais teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais bei siekiant nepažeisti šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimtos civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007; 2007 m. kovo 5d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007; kt.). Šių netesybų vertinimo kriterijai taikomi sprendžiant tiek baudos, tiek delspinigių forma sutartų netesybų dydį. Teismas turi teisę ir pareigą pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. kontroliuoti, ar nustatytos netesybos nėra neprotingai didelės ir nesudaro pagrindo vienai šaliai nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, tiek šalies prašymu, šiai manant, kad sutartimi nustatytos netesybos aiškiai neprotingos ir pažeidžia jos teisėtus interesus.

16Nagrinėjamoje byloje viena sutarties šalis – privatus verslo subjektas, turintis patirties verslo bei derybų srityje, galintis numatyti įsipareigojimų nevykdymo padarinius ir laisva valia pasirenkantis sutarties sąlygas, kita – fizinis asmuo, taigi mažiau informuotas, neturintis derybų patirties, ekonomiškai silpnesnis už atsakovą. Sutarties pasirašymo metu veikdamas ne kaip profesionalas, jis sudarė su UAB verslo subjektu sutartį, kurios sąlyga dėl netesybų iš esmės pažeidžia šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą (CK 6.188 str. 2 d.) – pardavėjui numatyta dvigubai didesnė atsakomybė už sutarties pažeidimą negu pirkėjai, todėl sąlyga laikytina nesąžininga. Atsižvelgiant į nelygiaverčius sutarties šalių santykius, teismas įgyja pareigą būti aktyvus ir, be kita ko, savo iniciatyva (ex officio) pagal CK 6.188 str. nustatytą sąžiningumo kriterijų įvertinti šalių sutarties sąlygas, taip pat pagal CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti ir svarstyti, ar sutartyje nustatytos netesybos nėra aiškiai per didelės, nepriklausomai nuo to, kad atsakovas šioje byloje yra pasyvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgtina ir į tai, kad R. B. nėra preliminariosios sutarties objekto – 80150/160300 žemės sklypo, kurio unikalus numeris 5240-0005-0032, kadastrinis Nr. 5240/0005:32 Lapių k.v., esančio Kauno r. sav., Lapių sen., Barsūniškių k., dalių – savininkas; šis turtas priklauso nepilnametėms.

17Vertinant aptartas byloje nustatytas aplinkybes ir sutarties kainos bei netesybų dydžių santykį (netesybos sudaro daugiau kaip 1/3 dalį sutarties kainos), teismas sprendžia, kad sutartimi atsakovui nustatytos netesybos yra aiškiai per didelės ir sudaro pagrindą ieškovei nepelnytai praturtėti atsakovo sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2010 yra pasisakęs, kad aiškiai per didelėmis netesybos laikomos netesybos, sudarančios ir 1/8 dalį sutarties kainos.

18Pažymėtina, kad netesybos atlieka ne baudimo, o kompensacinę funkciją, todėl ieškovės prašomos priteisti 16000 Lt netesybos, du kartus viršijančios jos pačios 2012 m. birželio 22 d. sutartimi prisiimtus įsipareigojimus už sutarties nevykdymą, nesant jokių patikimų duomenų apie ieškovės dėl atsakovo įsipareigojimo nevykdymo patirtus nuostolius, pripažintinos prieštaraujančiomis CK 1.5 str. nuostatoms, todėl, siekiant šalių interesų pusiausvyros, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, vertinant aptartas aplinkybes dėl šalių sutartinių teisinių santykių pobūdžio, sutarties kainos ir netesybų dydžių santykio, sumažintinos iki UAB „AMA FOREST“ sutartimi prisiimtų įsipareigojimų už sutarties nevykdymą dydžio – 8000 Lt (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). 2009 m. balandžio 28 d. LAT nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2009 Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra nurodęs, jog pagrįstai motyvuojama, kad netesybos aiškiai per didelės, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams bei pažeidžia sutarties šalių interesų pusiausvyrą, šaliai neįrodinėjant nuostolių dydžio. Tai atitinka Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamą praktiką, kad teismas gali netesybas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo.

19Dėl procesinių palūkanų.

20CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar sutarties nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kurios yra laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais. Todėl, esant ieškovės prašymui, iš atsakovo priteistinos įstatymų nustatytos 5 % (penkių procentų) dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (17000 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – šiuo atveju 2012 m. vasario 22 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų.

22Dėl savo, kaip tinkamai prievolę vykdžiusios sutarties šalies, pažeistų interesų teisminės gynybos ieškovė turėjo bylinėjimosi išlaidų – sumokėjo 750 Lt žyminį mokestį valstybei (b. l. 7, 15), todėl tenkinant ieškinį, iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 ir 4 p., 425 str. 3 d., 88 str. 1 d. 3 p., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.). Ieškinį patenkinus iš dalies (68 proc.), iš atsakovo ieškovei priteistina 510 Lt (750 Lt – 32 proc.) sumokėto žyminio mokesčio.

23Iš atsakovo priteistinos ir teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 93, 96 str.).

24Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 268-270 str., teismas

Nutarė

25ieškinį tenkinti iš dalies.

26Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 9000 Lt (devynių tūkstančių litų) skolą, 8000 Lt (aštuonių tūkstančių litų) netesybas, 5 % (penkių procentų) dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2012 m. vasario 22 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 510 Lt (penkių šimtų dešimties litų) žyminį mokestį ieškovei UAB „AMA FOREST“, kurios juridinio asmens kodas 302415934, buveinė Kaune, Sukilėlių pr. 87-39, a. s. ( - ) UAB „Medicinos bankas“, banko kodas 72300.

27Likusią ieškinio dalį atmesti.

28Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) kurio paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 16 Lt (šešiolikos litų) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei, pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą ( - ) „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. ieškovė UAB „AMA FOREST“ nurodo, kad 2010 m. birželio 22 d. su atsakovu... 4. Į teismo posėdį ieškovės atstovas neatvyko, teismui pateikė prašymą,... 5. Atsakovui R. B. procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo spaudoje... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Nustatytos faktinės bylos aplinkybės: ginčo teisiniai santykiai tarp šalių... 8. Ieškovė UAB „AMA FOREST“ prašo priteisti iš atsakovo 9000 Lt skolą,... 9. Dėl skolos.... 10. Nesudaręs sutarties pardavėjas netenka teisinio pagrindo turėti avanso,... 11. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.165 str. 4 d., preliminariąją sutartį... 12. Aptariant sutartines netesybas, svarbu pažymėti tai, kad šalių sutartimi... 13. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra pažymėjęs (žr., pavyzdžiui,... 14. Pagal CK 6.73 str. 2 d. šalių sudaryta sutartimi nustatytos netesybos gali... 15. Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje civilinėje... 16. Nagrinėjamoje byloje viena sutarties šalis – privatus verslo subjektas,... 17. Vertinant aptartas byloje nustatytas aplinkybes ir sutarties kainos bei... 18. Pažymėtina, kad netesybos atlieka ne baudimo, o kompensacinę funkciją,... 19. Dėl procesinių palūkanų.... 20. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. numato atsakovo pareigą mokėti įstatymų ar... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 22. Dėl savo, kaip tinkamai prievolę vykdžiusios sutarties šalies, pažeistų... 23. Iš atsakovo priteistinos ir teismo turėtos išlaidos, susijusios su... 24. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK... 25. ieškinį tenkinti iš dalies.... 26. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) kurio paskutinė žinoma... 27. Likusią ieškinio dalį atmesti.... 28. Priteisti iš atsakovo R. B., asmens kodas ( - ) kurio paskutinė žinoma... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...