Byla e2-1619-516/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-3436-232/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Gintarinė vaistinė“ ieškinį atsakovėms Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl konkurso laimėtojo (nuomininko) teisių ir pareigų perdavimo, trečiasis asmuo – uždaroji akcinė bendrovė „Nemuno vaistinė“,

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones pagrįstumo ir teisėtumo.

72.

8Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gintarinė vaistinė“ patikslinusi ieškinį, prašo įpareigoti atsakoves per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo momento perduoti konkurso laimėtojo (nuomininko – UAB „Nemuno vaistinė“) teises ir pareigas ieškovei, priteisti solidariai iš atsakovių bylinėjimosi išlaidas.

93.

10Ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo uždrausti Vilniaus miesto savivaldybei pasirašyti naują nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniuje, nuomos su viešojo konkurso laimėtoju, uždrausti atsakovėms atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir (ar) apsunkinti ieškovės teisę naudotis negyvenamosiomis patalpomis, jei bus mokamas viešojo konkurso laimėtojo pasiūlytas nuomos mokestis, t. y. 225,47 Eur / kv. m.

114.

12Nurodė, kad patikslintas ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jame išdėstyti aiškūs reikalavimai, pagrįsti tiek objektyviais faktiniais duomenimis (bei juos patvirtinančiais įrodymais), tiek ir išsamiais teisiniais argumentais. Ieškinio reikalavimai neprieštarauja imperatyvioms teisės aktų nuostatoms. Ieškovė turi pirmenybės teisę į patalpų nuomą. Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų ženkliai apsunkintas arba net neįmanomas; patalpos bus perduotos (išnuomotos) trečiajam asmeniui – konkurso laimėtojui, ieškovė turėtų išsikelti iš nuomojamų patalpų. Naujos nuomos sutarties su sąžiningu nuomininku sudarymas iš esmės užkirstų kelią (apsunkintų galimybę) atnaujinti sutartį ir įgyvendinti ieškovės pirmenybės teisę. Prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės yra ekonomiškos, proporcingos ir susijusios su patikslinto ieškinio reikalavimais. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovės nepatirs jokių neigiamų pasekmių. Teismų praktika analogiškose bylose patvirtina, kad laikinosios apsaugos priemonės nagrinėjamu atveju yra būtinos.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

155.

16Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi netenkino ieškovės UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

176.

18Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 26 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-986-180/2018 panaikindamas Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 23 d. nutartį ir atmesdamas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad ieškovės pareikštas reikalavimas nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, t. y. ieškovė nėra nurodžiusi jokių faktinių aplinkybių ar pateikusi rašytinių įrodymų, kurie patvirtintų jos pirmenybės teisę sudaryti (pratęsti) patalpų nuomos sutartį su atsakove ilgesniam nei 10 metų terminui, kuris nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. 1-920 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nuomos bei panaudos“.

197.

20Teismas nustatė, kad patikslinusi ieškinį (ieškinio dalyką) ir šiuo metu prašydama perduoti (perkelti) konkurso laimėtojo teises ir pareigas ieškovei, ieškovė šį reikalavimą iš esmės grindžia tuo pačiu pagrindu, kaip ir pirminį ieškinį, t. y. pirmenybės teise sudaryti (atnaujinti) patalpų nuomos sutartį (ieškinio pagrindas nepasikeitė). Teismas sprendė, kad ieškovė tinkamai nepagrindė reikalavimo perduoti (perkelti) jai konkurso laimėtojo teises ir pareigas. Teismas vertino ieškinį esant tikėtinai nepagrįstu, kas sudaro savarankišką pagrindą netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių.

218.

22Teismas nurodė ir tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas neturėtų įtakos būsimo galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui, nes ieškinio tenkinimo atveju, konkurso laimėtojo teisės ir pareigos būtų perduotos ieškovei, nepriklausomai nuo tuo, kas (ieškovė ar konkurso laimėtojas) bylos nagrinėjimo metu naudotųsi patalpomis.

23III.

24Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

259.

26Ieškovė UAB „Gintarinė vaistinė“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį; klausimą išspręsti iš esmės – taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir iki teismo sprendimo įsiteisėjimo uždrausti Vilniaus miesto savivaldybei pasirašyti naują nuomos sutartį dėl negyvenamųjų patalpų, esančių Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniuje, nuomos su viešojo konkurso laimėtoju; uždrausti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai atlikti bet kokius veiksmus, galinčius apriboti ir (ar) apsunkinti UAB „Gintarinė vaistinė“ teisę naudotis negyvenamosiomis patalpomis, esančiomis Dariaus ir Girėno g. 18, Vilniuje, jei bus mokamas viešojo konkurso laimėtojo pasiūlytas nuomos mokestis, t. y. 225,47 Eur / kv. m. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

279.1.

28Teismas netinkamai įvertino patikslinto ieškinio prima facie pagrįstumą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatytą 10 metų terminą savivaldybės turtui išnuomoti laikydamas maksimaliu galimu terminu, kuriam gali būti išnuomotas savivaldybės turtas.

299.2.

30Priešingai nei teigiama nutartyje, ieškovė yra nurodžiusi faktines aplinkybes bei pateikusi galimus rašytinius įrodymus, patvirtinančius jos pirmenybės teisę sudaryti (atnaujinti) patalpų nuomos sutartį. Patikslintas ieškinys yra ne tik prima facie pagrįstas, bet ir egzistuoja pakankamas pagrindas jame pareikštiems reikalavimams tenkinti. Ieškovė įrodė turinti pirmenybės teisę sudaryti (atnaujinti) patalpų nuomos sutartį. Tačiau išsami patikslintame ieškinyje nurodomų faktinių aplinkybių bei teisinių motyvų analizė gali ir turi būti atliekama tik teismui nagrinėjant bylą iš esmės.

319.3.

32Teismas netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo įtaką būsimo ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Teismas neatsižvelgė, kad sudarius naują nuomos sutartį ieškovė turėtų išsikelti, o vėliau, ieškinio tenkinimo atveju, įgytų teisę sugrįžti. Tačiau naujos nuomos sutarties sudarymas su sąžiningu nuomininku iš esmės apsunkintų galimybę faktiškai įgyvendinti ieškovės pirmenybės teisę. Todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, sukuriami papildomi sunkumai, būtų pažeisti operatyvumo ir koncentruotumo principai, tiek konkurso laimėtojas, tiek ieškovė patirtų papildomus nuostolius dėl įsikėlimo/išsikėlimo į ginčo patalpas, kas sudarytų pagrindą naujiems teisminiams ginčams. Tuo tarpu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Vilniaus miesto savivaldybė nepatirtų jokių neigiamų padarinių, nes gautų tokio pat dydžio nuomos mokestį, kokį mokėtų konkurso laimėtojas.

3310.

34Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti ir laikinųjų apsaugos priemonių šioje byloje netaikyti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

3510.1.

36Priešingai nei nurodo ieškovė, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui reikšmingos aplinkybės pateikiant patikslintą ieškinį nėra pasikeitusios. Iš patikslinto ieškinio turinio matyti, kad ieškovė pasinaudojo teise keisti ieškinio dalyką, bet ne pagrindą – ieškovė atsisakė pirminiame ieškinyje keliamų reikalavimų pakeisdama juos nauju, tačiau palikdama tokį patį ieškinio pagrindą. Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 26 d. nutartyje pripažino ieškovės reikalavimus prima facie nepagrįstais, todėl ieškovei analogiškai grindžiant ir patikslintą ieškinį, tai turėtų lemti analogišką teismo vertinimą.

3710.2.

38Ieškovės teikiami paaiškinimai ir interpretacijos apie maksimalų savivaldybės turto nuomos terminą yra nenuoseklūs ir nepagrįsti, patvirtinantys, kad patikslintas ieškinys prima facie nepagrįstas. Ieškovė, nelaimėjusi viešo konkurso, neturi teisės į tolesnę ginčo patalpų nuomą ir dar ilgesnį nei 10 metų terminą; pati ieškovė pripažįsta, kad nuomos santykiai iš vienos sutarties negali tęstis ilgiau nei 10 metų, tačiau būtent pasinaudodama buvusiais nuomos santykiais ji ir siekia perimti konkurso laimėtojo teises ir pareigas.

3910.3.

40Taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės prarastų teisę disponuoti savo patalpomis pagal teisės aktų reikalavimus. Ieškovė vienintelis subjektas, kuriam naudingas laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. Žinodama, kada baigiasi nuomos sutartis ir turėdama pareigą patalpas atlaisvinti, ieškovė negali patirti jokios žalos dėl išsikėlimo iš patalpų, žalą patirti gali tik patalpų savininkė ir nuomos konkurso laimėtojas. Be to, patikslintu ieškiniu reiškiamo reikalavimo įvykdymui neturi reikšmės, ar konkurso laimėtojas naudojasi ginčo patalpomis. Jokių objektyvių priežasčių ir argumentų dėl grėsmės sprendimo įvykdymui ieškovė nenurodo, tik kelia klausimus dėl pačių teisių į nuomą įgyvendinimo, tačiau tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalyku ir toks reikalavimas peržengia ieškinio ribas.

4111.

42Trečiasis asmuo UAB „Nemuno vaistinė“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Atsiliepime nurodo šiuos argumentus:

4311.1.

44Teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad nėra būtinųjų sąlygų ieškovės prašomoms laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti.

4511.2.

46Pagal specialų valstybės turto nuomos reglamentavimą yra apskritai draudžiama Vilniaus miesto savivaldybės turtą išnuomoti ilgesniam kaip 10 metų terminui, įskaitant nuomos termino pratęsimą, taigi ir taikyti ieškovei numatytą pirmenybės teisę sudaryti (atnaujinti) patalpų nuomos sutartį. Teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovė nėra nurodžiusi jokių faktinių aplinkybių ar pateikusi rašytinių įrodymų, patvirtinančių jos pirmenybės teisę sudaryti (pratęsti) patalpų nuomos sutartį su atsakove ilgesniam nei 10 metų terminui, todėl ieškinys prima facie ir nepagrįstas.

4711.3.

48Nėra jokios grėsmės, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimas šioje byloje taptų neįmanomu vykdyti ar jo vykdymas būtų reikšmingai apsunkintas, šią aplinkybę jau buvo įvertinęs ir Lietuvos apeliacinis teismas šioje byloje 2018 m. liepos 26 d. priimtoje nutartyje. Ieškovė reikalauja taikyti tokios apimties laikinąsias apsaugos priemones, kurios peržengia ieškinio reikalavimų ribas ir jų taikymo tikslas yra ne galimai palankaus sprendimo vykdymui užtikrinti, tačiau užsitikrinti tolesnį patalpų naudojimą savo komercinei veiklai.

49Teismas

konstatuoja:

50IV.

51Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5212.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

5413.

55Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Nesant bent vienos iš pirmiau nurodytų sąlygų, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas negalimas.

5614.

57Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismui konstatavus, kad ieškovė neįrodė patikslintą ieškinį esant preliminariai pagrįstu bei grėsmės teismo sprendimo įvykdymui, t. y. abiejų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

5815.

59Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje padaryta išvada, kad byloje pareikštas patikslintas ieškinys yra tikėtinai nepagrįstas.

6016.

61Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad tikėtino ieškinio pagrindimo sąvoka reiškia, jog, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų, o tik preliminariai nustato tikimybę, kad pateiktų įrodymų viseto pagrindu dėl pareikštų reikalavimų gali būti priimtas ieškovui palankus sprendimas, kurio įvykdymas, nepritaikius prašomų priemonių, gali pasunkėti ar tapti neįmanomas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2139/2013; 2014 m. balandžio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014; 2016 m. gruodžio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1772-943/2016, kt.). Kai vertinamas ieškinio preliminarus pagrįstumas, patikrinama, ar ieškinys grindžiamas faktinį pagrindą sudarančiais argumentais, ar ieškinio argumentai grindžiami įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-757-236/2015; 2015 m. rugpjūčio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1160-302/2015), tačiau pirmosios laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygos vertinimas negali ir neturi virsti detalia ieškinio teisinių ir faktinių argumentų bei pateiktų įrodymų analize, t. y. jau šioje stadijoje suformuluojant teismo atsakymą dėl pateiktų įrodymų patikimumo, pakankamumo ieškovo nurodytiems argumentams patvirtinti ir pan.

6217.

63Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad teismo atliekamas prima facie ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-827-370/2015; 2018 m. vasario 8 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-208-178/2018 ir kt.).

6418.

65Nagrinėjamoje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas jau buvo spręstas siekiant užtikrinti pirminio ieškovės pareikšto ieškinio reikalavimus. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 23 d. nutartimi ieškovės UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkino, tačiau išnagrinėjęs atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą, Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 26 d. nutartimi panaikino minėtą 2018 m. kovo 23 d. nutartį ir klausimą išspendė iš esmės – ieškovės UAB „Gintarinė vaistinė“ prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė. Apeliacinės instancijos teismas vertino, kad ieškovės pareikštas reikalavimas nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis. Tik deklaratyvus faktų konstatavimas, nepagrindžiant jų įrodymais, sudaro pagrindą spręsti, jog pareikštas ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas.

6619.

672018 m. kovo 22 d. įvykus Vilniaus miesto savivaldybės organizuotam patalpų nuomos konkursui, UAB „Nemuno vaistinė“ įgijo teisę 3 metų terminui išsinuomoti patalpas. Atitinkamai ieškovė pateikė patikslintą ieškinį, kuriame suformulavo reikalavimą įpareigoti atsakoves per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo momento perduoti konkurso laimėtojo (nuomininko – UAB „Nemuno vaistinė“) teises ir pareigas ieškovei. Bylos duomenys (ieškinio ir patikslinto ieškinio turinys) leidžia spręsti, kad patikslinusi ieškinį ieškovė pakeitė tik ieškinio dalyką, tačiau kaip ir pradinis, taip ir patikslintas ieškinys grindžiami iš esmės tuo pačiu faktiniu pagrindu – ieškovės pirmenybės teise sudaryti (pratęsti) patalpų nuomos sutartį su atsakove, o tai, kaip jau minėta, sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą Lietuvos apeliacinio teismo jau buvo įvertinta, kaip nepagrįstas faktinėmis aplinkybėmis reikalavimas, todėl analogiškas, kaip ir pirminio ieškinio, ieškovės reikalavimų faktinis pagrindimas patikslintame ieškinyje negali būti vertinamas kitaip. Atitinkamai pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog tinkamas reikalavimo perduoti (perkelti) ieškovei konkurso laimėtojo teises ir pareigas nepagrindimas suponuoja išvadą ieškinį esant tikėtinai nepagrįstu laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kontekste, kas sudaro savarankišką pagrindą šių priemonių netaikyti. Tuo tarpu kaip teisingai nurodė apeliantė, išsami patikslintame ieškinyje nurodomų faktinių aplinkybių bei teisinių motyvų analizė gali ir turi būti atliekama tik teismui nagrinėjant bylą iš esmės.

6820.

69Minėta, kad kita būtinoji sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra tai, jog, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas turi atsižvelgti į prašomo užtikrinti reikalavimo pobūdį, faktines bylos aplinkybes, taip pat į tai, ar laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepažeistų proporcingumo, ekonomiškumo principų, proceso šalių interesų pusiausvyros, viešojo intereso.

7021.

71Apeliantės teigimu, teismas netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo įtaką būsimo ieškovei galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Kaip jau minėta, patikslinusi ieškinį ieškovė pareiškė reikalavimą įpareigoti atsakoves per 20 dienų nuo teismo sprendimo įsigaliojimo momento perduoti konkurso laimėtojo teises ir pareigas ieškovei, t. y. ieškovė iš esmės pareiškė ieškinį dėl pripažinimo. Tokio ieškinio dalyko, kokį galutinai suformulavo ieškovė, patenkinimo atveju teismo sprendimas nereikalautų priverstinio vykdymo – teismo sprendimo teisinė galia realizuotųsi ipso facto (savaime pagal faktą). Užtikrinti įvykdymą to, ko faktiškai nereikės vykdyti, nėra būtina ir įprastai negalima. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nenagrinėja ginčo tarp šalių iš esmės, o vertina aplinkybes, ar tuo atveju, jeigu teismas patenkintų pareikštus reikalavimus, nebūtų kliūčių įgyvendinti tokį teismo sprendimą. Taigi neegzistuojat teismo sprendimo neįvykdymo grėsmės rizikai, atitinkamai nėra teisinio pagrindo ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7222.

73Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria buvo atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

74Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

75Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ginčas byloje kilo dėl atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones... 7. 2.... 8. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Gintarinė... 9. 3.... 10. Ieškovė pateikė prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki... 11. 4.... 12. Nurodė, kad patikslintas ieškinys yra preliminariai pagrįstas, jame... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartimi netenkino... 17. 6.... 18. Teismas pažymėjo, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. liepos 26 d.... 19. 7.... 20. Teismas nustatė, kad patikslinusi ieškinį (ieškinio dalyką) ir šiuo metu... 21. 8.... 22. Teismas nurodė ir tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas... 23. III.... 24. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 25. 9.... 26. Ieškovė UAB „Gintarinė vaistinė“ atskirajame skunde prašo panaikinti... 27. 9.1.... 28. Teismas netinkamai įvertino patikslinto ieškinio prima facie pagrįstumą,... 29. 9.2.... 30. Priešingai nei teigiama nutartyje, ieškovė yra nurodžiusi faktines... 31. 9.3.... 32. Teismas netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos priemonių netaikymo įtaką... 33. 10.... 34. Atsakovės Vilniaus miesto savivaldybės taryba ir Vilniaus miesto... 35. 10.1.... 36. Priešingai nei nurodo ieškovė, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui... 37. 10.2.... 38. Ieškovės teikiami paaiškinimai ir interpretacijos apie maksimalų... 39. 10.3.... 40. Taikius laikinąsias apsaugos priemones atsakovės prarastų teisę disponuoti... 41. 11.... 42. Trečiasis asmuo UAB „Nemuno vaistinė“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 43. 11.1.... 44. Teismas padarė teisingą ir pagrįstą išvadą, kad nėra būtinųjų... 45. 11.2.... 46. Pagal specialų valstybės turto nuomos reglamentavimą yra apskritai... 47. 11.3.... 48. Nėra jokios grėsmės, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo... 49. Teismas... 50. IV.... 51. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 52. 12.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 54. 13.... 55. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 56. 14.... 57. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 58. 15.... 59. Ieškovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo skundžiamoje nutartyje... 60. 16.... 61. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje ne kartą buvo pasisakyta, kad tikėtino... 62. 17.... 63. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje nuosekliai formuojama pozicija, kad... 64. 18.... 65. Nagrinėjamoje byloje laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas jau... 66. 19.... 67. 2018 m. kovo 22 d. įvykus Vilniaus miesto savivaldybės organizuotam patalpų... 68. 20.... 69. Minėta, kad kita būtinoji sąlyga taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra... 70. 21.... 71. Apeliantės teigimu, teismas netinkamai įvertino laikinųjų apsaugos... 72. 22.... 73. Atsižvelgęs į išdėstytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas... 74. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 75. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 8 d. nutartį palikti...