Byla 2-1697/2013
Dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Rekolas“, D. R. individuali įmonė, L. G., J. K., R. A. L., L. L., D. L., V. M., S. P., V. Š. ir V. Z

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Reservation partner LT“ ieškinį dėl atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Sadovalis“ bankroto bylos iškėlimo; tretieji asmenys bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Rekolas“, D. R. individuali įmonė, L. G., J. K., R. A. L., L. L., D. L., V. M., S. P., V. Š. ir V. Z.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Reservation partner LT“ ir tretieji asmenys prašė iškelti atsakovo UAB „Sadovalis“ bankroto bylą. Ieškovas bei tretieji asmenys D. R. IĮ, L. G., J. K., R. A. L., L. L., D. L., V. M., S. P., V. Š. ir V. Z. prašė skirti bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, o trečiasis asmuo BUAB „Rekolas“ (vienintelis atsakovo akcininkas) – UAB „Bankroto administravimas“. Atsakovas sutiko su bankroto bylos kėlimu.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi iškėlė atsakovo bankroto bylą, paskyrė UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ bankroto administratoriumi.

8Teismas nustatė, kad atsakovo skola darbuotojams siekia 51 910,95 Lt, atsakovas šios skolos neginčija, bei sprendė, jog tai yra pakankamas pagrindas iškelti bankroto bylą. Teismas taip pat nurodė, kad pagal 2013 m. balandžio 12 d. balansą atsakovas turėjo turto už 1 060 671 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekė 540 843 Lt; atsakovui nepavyko sumažinti skolų, išaugo su darbo santykiais susiję įsipareigojimai. Teismas nepripažino, kad balanse nurodyta 116 746,93 Lt UAB „Probuta“ skola gali būti laikoma atsakovo turtu, nes balanse yra apskaityta tokio paties dydžio skola trečiajam asmeniui BUAB „Rekolas“, kuris yra perėmęs atsakovo skolą. Teismas taip pat pažymėjo, kad atsakovo nemokumo problema kilo ne per vienerius metus. 2012 m. nuostoliai sudarė 196 416 Lt, 2013 m. – 83 040 Lt, taigi žymiai išaugo. Remdamasis išdėstytu, teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra nemokus. Teismas paskyrė bankroto administratoriumi UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, nes sprendė, UAB „Bankroto administravimas“ kandidatūra kelia pagrįstų abejonių dėl tinkamo atsakovo kreditorių interesų gynimo.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

10Atsakovas UAB „Sadovalis“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, taip pat kreiptis į teisėsaugos institucijos dėl galimos nusikalstamos veikos ištyrimo. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Atsakovo finansiniai duomenys yra neteisingi ir gali būti suklastoti. Akcininkas, matydamas atsakovo vadovo ir kitų darbuotojų siekį privesti atsakovą prie bankroto, paskyrė naują vadovą. Ankstesniojo vadovo vardu nagrinėjamoje byloje pateiktas atsiliepimas, finansinės atskaitomybės ir kiti dokumentai gali būti suklastoti, nes juose esantys ankstesniojo vadovo parašai akivaizdžiai skiriasi. Dėl nurodyto šie dokumentai negalėjo būti pripažinti įrodymais.

122. Nenustatytas tikrasis atsakovo turto ir įsipareigojimų santykis. Nekilnojamojo turto vertinimo duomenimis, šio turto vertė siekia 2,4 mln. Lt, o ne 0,6 mln. Lt, kaip nurodyta balanse. Neteisingai spręsta, kad atsakovas neturi 116 746,93 Lt reikalavimo teisės į UAB „Probuta“, nes reikalavimo perleidimo sutartis yra galiojanti ir turi būti vykdoma; faktas, kad tokio paties dydžio yra UAB „Rekolas“ reikalavimo teisė į atsakovą, neturi jokio ryšio vertinant atsakovo turto masę. Priešingai nei nurodyta skundžiamame sprendime, atsakovo įsipareigojimai ir nuostoliai nuolatos ir ženkliai mažėja: 2013 m. nuostoliai sumažėjo du kartus, 12 379 Lt sumažėjo skola kreditoriams. Atsakovo finansinė padėtis nėra apsunkinta laidavimais. Taip pat yra nepagrįsti atsakovo įsipareigojimai darbuotojams. Paskyrus naują atsakovo vadovą, paaiškėjo, kad visas atsakovo turtas išnuomotas UAB „Vanagėliai“, kuris toliau tęsia atsakovo veiklą, kad atsakovas realiai neveikia, kad atsakovo darbuotojai yra perėję dirbti į UAB „Vanagėliai“ ir atlieka tas pačias funkcijas, kad nuo 2013 m. vasario 28 d. darbuotojai įdarbinti pas atsakovą antraeilėse pareigose, nors realiai atsakovas neveikia. Taigi darbuotojams nepagrįstai skaičiuojamas atlyginimas; dėl tokių darbo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis kreiptasi į teismą. Skundžiamoje nutartyje nurodytas įsiskolinimas darbuotojams susidarė tuo metu, kai darbuotojai pas atsakovą realiai nevykdė jokių darbo funkcijų. Dėl nurodyto šis įsiskolinimas negali būti įskaitytas į pradelstų įsipareigojimų masę.

13Trečiasis asmuo BUAB „Rekolas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Verslo ir restruktūrizacijos centras“, ir skirti administratoriumi UAB „Bankroto administravimas“. Trečiojo asmens teigimu, teismas nepagrįstai atmetė jo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą.

14Ieškovas UAB „Reservation partner LT“ ir tretieji asmenys L. G., L. L., D. L. ir V. M. prašo atmesti atskiruosius skundus, taip pat prašoma skirti naujajam atsakovo vadovui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

15Nurodyti asmenys, be kita ko, pažymi, kad atsakovo atskirasis skundas yra išgalvotas, nes naujasis atsakovo vadovas nėra perėmęs jokių atsakovo dokumentų. Su skundu pateikiami dokumentai nepagrindžia atsakovo mokumo. Naujasis vadovas atleido visus darbuotojus, todėl atsakovo veikla yra sustabdyta. Jokių įrodymų apie atsakovo finansinių dokumentų suklastojimą nepateikta. Į atsakovo pradelstus įsipareigojimus turi būti įtraukta 1,2 mln. Lt suma, kylanti iš atsakovo laidavimo.

16Teismas

konstatuoja:

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Pirmosios instancijos teismas nustatė du pagrindus iškelti atsakovo bankroto bylą: pirma, įsiskolinimas darbuotojams, antra, nemokumas (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p.). Atsakovas ginčija šių pagrindų egzistavimą, taip pat teigia, kad jo ankstesniojo vadovo teismui pateikti finansinės atskaitomybės ir kiti dokumentai neatitinka tikrovės, jie gali būti suklastoti.

19Dėl įsiskolinimo darbuotojams

20Teismas pažymi, kad įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojams atlyginimą, kaip savarankiškas pagrindas iškelti įmonės bankroto bylą, teismų praktikoje yra taikomas atsargiai (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 29 d. nutartis civilinėje byloje dėl UAB „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 2-1173/2010; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje dėl V. R. firmos ,,Telšių ranga“ bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 2-561/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje dėl UAB „Filtrėja“ bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 2-517/2009; 2009 m. gegužės 14 d. nutartis civilinėje byloje dėl UAB „Nidulus“ bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 2-606/2009; 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje dėl UAB ,,Panevėžio hidroprojektas“ bankroto bylos iškėlimo, bylos Nr. 2-467/2009), o bankroto teisės doktrinoje – kritikuojamas (Kavalnė S., Norkus R. Bankroto teisė: vadovėlis. Antroji knyga. 83-85 p.). Iš esmės laikomasi pozicijos, kad neatsiskaitymas su darbuotojais pats savaime nėra pakankamas pagrindas iškelti įmonės bankroto bylą. Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad visų pirma turi būti tiriamas atsakovo nemokumas, o įsiskolinimo darbuotojams faktas – vertinamas būtent nemokumo (mokumo) kontekste.

21Dėl nemokumo

22Teismo nuomone, šiuo metu byloje nėra pakankamų ir patikimų duomenų konstatuoti atsakovo nemokumą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme.

23Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas mokumo klausimą, rėmėsi 2013 m. balandžio 12 d. atsakovo balansu, pelno (nuostolių) ataskaita, kreditorių ir skolininkų sąrašais (t. 1, b. l. 43-45, 47-49). Iš šių dokumentų matyti, kad į balansą įrašyto turto vertė siekia 1 060 671 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 540 843 Lt, t. y. įsipareigojimai viršija turto vertę tik 21 015 Lt. Dėl šios priežasties buvo būtina itin atidžiai tirti, ar iš tiesų atsakovas nebegali tęsti savo veiklos, tačiau pirmosios instancijos teismas tokią pareigą vykdė ne visiškai tinkamai (ĮBĮ 9 str. 2 d.).

24Visų pirma, teismo nuomone, būtina atkreipti dėmesį, kad tarp vienintelio atsakovo akcininko BUAB „Rekolas“ ir tuomečio atsakovo vadovo Z. Š. (t. 1, b. l. 57; t. 2, b. l. 74) yra kilę nesutarimų, kurie atsispindi ir jų pozicijose šioje byloje. Pavyzdžiui, atsakovo vadovas prieštaravo akcininko pareiškimui dėl bankroto bylos iškėlimo (t. 1, b. l. 93), nors paprastai įmonės vadovas vykdo savininko valią. Tokius nesutarimus patvirtina ir vėlesnės aplinkybės (pavyzdžiui, Z. Š. atleidimas iš užimamų pareigų, akcininko paskirto naujojo vadovo pozicija dėl bankroto bylos iškėlimo nepagrįstumo (t. 2, b. l. 74, 86-87)). Nurodyta svarbu vertinant ne tik bankroto administratorių kandidatūras, bet ir apskritai pagrindus bankroto bylai iškelti.

25Antra, ankstesnysis atsakovo vadovas teismui buvo pateikęs ne visus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje numatytus dokumentus ir duomenis, o pateiktųjų turinys ne visiškai atitiko įstatymo reikalavimus: nepateiktas 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinys, nepateikta visa informacija apie teismuose iškeltas bylas ir išieškojimus ne ginčo tvarka, nepateikta informacija apie įkeistą turtą, nors byloje yra duomenų apie tokį įkeitimą (t. 1, b. l. 56), kreditorių ir skolininkų sąrašuose nenurodyti atsiskaitymo terminai. Taip pat nėra pateiktos visos nurodomus atsakovo laidavimus pagrindžiančios sutartys, nors šiomis sutartimis prisiimtais įsipareigojimais atsakovo atsiliepime iš esmės ir buvo grindžiamas faktinis nemokumas (t. 1, b. l. 42, 56).

26Trečia, tam tikri pateikti duomenys, net nevertinant atskirojo skundo abejonių dėl parašų tirtuose dokumentuose tikrumo, kelia pagrįstų abejonių jų patikimumu. Pavyzdžiui, kreditorių sąraše visi įsipareigojimai be išimties įvardinti pradelstais, tačiau jų terminai nenurodyti (t. 1, b. l. 48-49); kreditorių sąraše skola UAB „TKP“ nurodyta 26 242,25 Lt, nors paties šio kreditoriaus duomenimis atsakovo skola jam tesiekia 6 342,25 Lt (t. 2, b. l. 64); skolininkų sąraše taip pat visi įsipareigojimai be išimties įvardinti pradelstais, tačiau jų terminai nenurodyti (t. 1, b. l. 47).

27Ketvirta, pagrįstų abejonių dėl tikrosios atsakovo būklės kelia ir ankstesnė buvusiojo vadovo pozicija. Pavyzdžiui, Šiaulių apygardos teismo 2012 m. birželio 27 d. nutartimi buvo atsisakyta iškelti atsakovo bankroto bylą (t. 2, b. l. 135). Atsakovas savo mokumą, be kita ko, grindė nekilnojamojo turto vertinimu, pagal kurį šio turto vertė siekė 4,47 mln. Lt. Tokių duomenų keliant bankroto bylą šiuo metu net nebuvo pateikta. Be to, Šiaulių apygardos teismas 2012 m. lapkričio 6 d. sprendimu atmetė ieškovo „Coface Austria Kreditversicherung“ ieškinį, kuriuo iš laiduotojų, tame tarpe ir atsakovo, buvo prašoma priteisti 1,1 mln. Lt (sprendimas dar neįsiteisėjęs) (t. 2, b. l. 136-138). Atsakovas savo poziciją grindė tuo, kad jo laidavimas yra pasibaigęs. Nepaisant to, sprendžiant bankroto bylos iškėlimo klausimą, nurodytos aplinkybės buvo nutylėtos, o laidavimas, minėta, nurodytas tarp esminių įsipareigojimų, sukėlusių atsakovo nemokumą (t. 1, b. l. 56).

28Nurodytos abejonės dėl duomenų pagrįstumo turi būti pašalintos iš naujo nagrinėjant klausimą dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 329 str. 1 d., 338 str.). Atsakovo mokumui įvertinti būtina išreikalauti (surinkti) visus ĮBĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus ir informaciją, taip pat kitus šioje nutartyje nurodytus reikšmingus duomenis. Spręstina, ar nevertėtų išsireikalauti Šiaulių apygardos teismo civilinę bylą Nr. B2-945-357/2012, kurioje, minėta, jau buvo spręstas atsakovo bankroto bylos iškėlimo klausimas.

29Atsakovo atskirajame skunde, be kita ko, remiamasi nekilnojamojo turto vertinimo pažymomis (t. 2, b. l. 82-85), tačiau teismas atkreipia dėmesį, kad šios pažymos neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų turto vertinimo ataskaitai (Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str.). Būtent įstatymo reikalavimus atitinkanti turto vertinimo ataskaita galėtų pagrįsti tikrąją atsakovo nekilnojamojo turto vertę.

30Kadangi klausimas dėl atsakovo bankroto bylos grąžinimas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, dėl bankroto administratoriaus paskyrimo pagrįstumo teismas atskirai nepasisako. Teismas taip pat neturi pagrindo pripažinti, kad atsakovo atskirojo skundo padavimas gali būti pripažintas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.).

31Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

32Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų uždarosios... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Reservation partner LT“ ir tretieji asmenys prašė iškelti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. gegužės 3 d. nutartimi iškėlė atsakovo... 8. Teismas nustatė, kad atsakovo skola darbuotojams siekia 51 910,95 Lt,... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 10. Atsakovas UAB „Sadovalis“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 11. 1. Atsakovo finansiniai duomenys yra neteisingi ir gali būti suklastoti.... 12. 2. Nenustatytas tikrasis atsakovo turto ir įsipareigojimų santykis.... 13. Trečiasis asmuo BUAB „Rekolas“ prašo panaikinti pirmosios instancijos... 14. Ieškovas UAB „Reservation partner LT“ ir tretieji asmenys L. G., L. L., D.... 15. Nurodyti asmenys, be kita ko, pažymi, kad atsakovo atskirasis skundas yra... 16. Teismas... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Pirmosios instancijos teismas nustatė du pagrindus iškelti atsakovo bankroto... 19. Dėl įsiskolinimo darbuotojams... 20. Teismas pažymi, kad įmonės vėlavimas išmokėti darbuotojams atlyginimą,... 21. Dėl nemokumo... 22. Teismo nuomone, šiuo metu byloje nėra pakankamų ir patikimų duomenų... 23. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas mokumo klausimą, rėmėsi 2013 m.... 24. Visų pirma, teismo nuomone, būtina atkreipti dėmesį, kad tarp vienintelio... 25. Antra, ankstesnysis atsakovo vadovas teismui buvo pateikęs ne visus ĮBĮ 9... 26. Trečia, tam tikri pateikti duomenys, net nevertinant atskirojo skundo... 27. Ketvirta, pagrįstų abejonių dėl tikrosios atsakovo būklės kelia ir... 28. Nurodytos abejonės dėl duomenų pagrįstumo turi būti pašalintos iš naujo... 29. Atsakovo atskirajame skunde, be kita ko, remiamasi nekilnojamojo turto... 30. Kadangi klausimas dėl atsakovo bankroto bylos grąžinimas pirmosios... 31. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 32. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. gegužės 3 d. nutartį ir...