Byla 2A-29/2012
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Renatai Tatol, atsakovo atstovui advokatui Karoliui Žibui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo likviduojamos akcinės bendrovės „Sunonis“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-2090-431/2010 pagal ieškovo likviduojamos akcinės bendrovės „Sunonis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 b. t., 1-4, 129-135 l.), prašydamas:

41. Pripažinti negaliojančiais pagal CK 1.86 straipsnį: statybos rangos sutartį Nr. 2001/12/19-01, lokalinę sąmatą Nr. 1 (42 181,37 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. sausio mėnesio aktą (8 456,10 Lt sumos), statybos rangos sutartį Nr. 2001/12/19-02, lokalinę sąmatą Nr. 2 (6 044,36 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. vasario mėnesio aktą (8 466,51 Lt sumos), statybos rangos sutartį Nr. 2001/12/19-03 bei lokalinę sąmatą 2001 m. gruodžio 19 d. (2 175 697 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. spalio 31 d. aktus (16 427,80 Lt sumos, 155 322,80 Lt sumos, 98 821 Lt sumos, 61 156,70 Lt sumos, 4 173,54 Lt sumos, 97 939,06 Lt sumos, 97 027 Lt sumos, 73 066,69 Lt sumos, 335,9023 Lt sumos, 335,9023 Lt sumos, 3 899,70 Lt sumos, 3 981,017 Lt sumos, 9 297,926 Lt sumos, 1 706,154 Lt sumos, 7 194,413 Lt sumos, 4 257,229 Lt sumos), atliktų darbų 2003 m. sausio mėnesio aktą (27 605,66 Lt sumos), atliktų darbų 2003 m. vasario mėnesio aktą (24 113,97 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. kovo mėnesio aktą (16 106,03 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. kovo mėnesio aktą (6 169,631 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. kovo mėnesio aktą (2 805,092 Lt sumos), statybos rangos 2002 m. balandžio 2 d. sutartį, atliktų darbų aktą 2002 m. gegužės mėnesio aktą (3 203,927 Lt sumos), atliktų darbų birželio mėnesio aktą (3 242,567 Lt sumos) ir sąmatą 2002 m. balandžio mėnesio (7 614,341 Lt sumos), statybos rangos 2002 m. balandžio 2 d. sutartį, sąmatą 2002 m. balandžio mėnesio (5 690,56 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. liepos mėnesio aktą (5 690,56 Lt sumos), statybos rangos 2002 m. balandžio 8 d. sutartį, lokalinę sąmatą S002 (67 822,42 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. liepos mėnesio aktą (3 218,73 Lt sumos), statybos rangos 2002 m. balandžio 25 d. sutartį, lokalinę sąmatą S003 (25 754,87 Lt sumos), atliktų darbų 2002 gegužės mėnesio aktą (1 662,37 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. birželio mėnesio aktą (2 178,88 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. liepos mėnesio aktą (1 971,68 Lt sumos), dvi statybos rangos 2002 m. liepos 1 d. sutartis, sąmatas 2002 m. liepos mėnesio (2 177,39 Lt sumos ir 243,2844 Lt sumos) bei atliktų darbų 2002 m. liepos mėnesio aktus (2 177,39 Lt ir 243,2844 Lt sumos), dvi statybos rangos 2002 m. rugsėjo 16 d. sutartis sąmatas 2002 m. rugsėjo mėnesio (1 034,101 Lt ir 3 962,255 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. rugsėjo mėnesio aktus (1 034,101 Lt ir 3 962,255 Lt sumos);

52. Taikyti restituciją(2 989 275 Lt sumos) pagal CK 6.147 straipsnį;

63. Priteisti iš atsakovo 9 332 931 Lt žalos bei šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

7Nurodė, kad aukščiau išvardinti sandoriai pripažintini negaliojančiais pagal CK 1.86 straipsnį, kaip sandoriai, sudaryti dėl akių, kadangi atsakovas neatliko statybos rangos darbų; darbus, kurie yra užfiksuoti kaip atlikti, pagal ginčijamas rangos sutartis savo jėgomis atliko pats ieškovas 2001 metais. Ieškovo teigimu, ginčo sandorių šalys buvo nesąžiningos (CK 6.67 str.), nes sutartis pasirašęs A. R. buvo ir vienos, ir kitos sandorio šalies generalinis direktorius bei pagrindinis akcininkas, o tai sudaro pagrindo teigti, jog visi neteisėti veiksmai buvo sąmoningai nukreipti į turto perėmimą. Nurodė, kad, pripažinus negaliojančiais aukščiau nurodytus sandorius, taikytina restitucija pagal CK 6.147 straipsnį, atlyginant didžiausią perleisto (neišlikusio) turto vertę (2 989 275 Lt), be to, priteistini 9 332 931 Lt netiesioginiai nuostoliai, susidarę dėl negautų pajamų, paskaičiuoti už 2000 - 2001 metų laikotarpį, kuomet gamykla galėjo vystyti savo veiklą, tačiau nuo 2001 m. gruodžio 19 d. visos ieškovo patalpos buvo perleistos atsakovui, o tokiu būdu ieškovas neteko galimybės užsiimti pagrindine įmonės įstatuose numatyta veikla. Be to, prašė atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą (1 b. t., 135 l.).

8Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (1 b. t., 81-87 l.). Nurodė, kad pagal ginčijamas statybos rangos sutartis atsakovas įvykdė paminėtose sutartyse numatytus darbus, todėl jos negali būti pripažintos negaliojančiomis pagal CK 1.86 straipsnį, kaip pasirašytos dėl akių, neketinant sukurti teisinių pasekmių. Be to, pažymėjo, kad Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT) Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus apskrities 2004 m. spalio 1 d. specialisto išvada Nr. 5-1/127, kuria remiasi ieškovas, gali būti vertinama tik kaip rašytinis įrodymas, neturintis prejudicinės galios byloje (CPK 177 str. 2 d., 212 str. 681 str. 1 d., 682 str.). Atsakovo teigimu, ieškovas neįrodė visų būtinų sąlygų, numatytų CK 6.246 -6.249 straipsniuose, todėl negalima taikyti atsakovui civilinės atsakomybės dėl nuostolių atlyginimo. Juolab kad, ieškovui nuostolius paskaičiavus nuo 2002 m. sausio l d., jis praleido 3 metų ieškinio senaties terminą ieškiniui dėl nuostolių atlyginimo pareikšti, kurį atsakovas prašė taikyti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies (7 b. t., 156-168 l.), pripažindamas negaliojančiais pagal CK 1.86 straipsnį:

 1. 2001 m. gruodžio 19 d. atsakovo UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ ir ieškovo AB „Sunonis“ pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. 2001/12/19-01, lokalinę sąmatą Nr. l, 42181,37 Lt sumos, 2002 m. sausio mėnesio atliktų darbų aktą, 8 456,1 Lt sumos;
 2. 2001 m. gruodžio 19 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. 2001/12/19-02, lokalinę sąmatą Nr. 2, 6 044,36 Lt sumos, 2002 m. vasario 2 d. atliktų darbų aktą, 8 466,51 Lt sumos;
 3. 2001 m. gruodžio 19 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutarties Nr. 2001/12/19-03 dalį ir lokalinės 2001 m. gruodžio 19 d. sąmatos dalį dėl tų darbų, dėl kurių 2002 m. spalio 31 d. pasirašytas atliktų darbų aktas, 98 821,00 Lt sumos;
 4. 2001 m. gruodžio 19 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutarties Nr. 2001/12/19-03 dalį ir lokalinės 2001 m. gruodžio 19 d. sąmatos dalį dėl tų darbų, dėl kurių 2002 m. spalio 31 d. pasirašytas atliktų darbų aktas, 4 173,54 Lt sumos;
 5. 2001 m. gruodžio 19 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutarties Nr. 2001/12/19-03 dalį ir lokalinės 2001 m. gruodžio 19 d. sąmatos dalį dėl tų darbų, dėl kurių 2002 m. kovo mėnesį buvo pasirašytas atliktų darbų aktas, 2 805,092 Lt sumos;
 6. 2001 m. gruodžio 19 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutarties Nr. 2001/12/19-03 dalį ir lokalinės 2001 m. gruodžio 19 d. sąmatos dalį dėl tų darbų, dėl kurių 2002 m. spalio 31 d. buvo pasirašytas atliktų darbų aktas, 7 194,413 Lt sumos;
 7. 2001 m. gruodžio 19 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutarties Nr. 2001/12/19-03 dalį ir lokalinės 2001 m. gruodžio 19 d. sąmatos dalį dėl tų darbų, dėl kurių 2002 m. kovo mėnesį buvo pasirašytas atliktų darbų aktas, 16 106,03 Lt sumos;
 8. 2002 m. balandžio 2 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutartį, sąmatą 2002 m. balandžio mėnesio, 5 690,56 Lt sumos, 2002 m. liepos mėnesio atliktų darbų aktą, 5 690,56 Lt sumos;
 9. 2002 m. balandžio 8 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutartį, lokalinę sąmatą S002, 67 822,42 Lt sumos, 2002 m. liepos mėnesio atliktų darbų aktą, 3 218,73 Lt sumos;
 10. 2002 m. balandžio 25 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutartį, lokalinę sąmatą S003 25 754,87 Lt sumos, 2002 m. gegužės mėnesio atliktų darbų aktą, 1 662,37 Lt sumos, 2002 m. birželio mėnesio atliktų darbų aktą, 2 178,88 Lt sumos, 2002 m. liepos mėnesio atliktų darbų aktą, 1 971,68 Lt sumos;
 11. 2002 m. rugsėjo 16 d. atsakovo ir ieškovo pasirašytą statybos rangos sutartį, 2002 m. rugsėjo mėnesio sąmatą, 1 034,101 Lt sumos ir 2002 m. rugsėjo mėnesio atliktų darbų aktą, 1 034,101 Lt sumos;

11Teismas atmetė kitą ieškinio dalį dėl: a) pripažinimo negaliojančiais 2002 m. spalio 31 d. atliktų darbų aktų (16 427,80 Lt sumos, 155 322,80 Lt sumos, 61 156,70 Lt sumos, 97 939,06 Lt sumos, 97 027 Lt sumos, 73 066,69 Lt sumos, 335,9023 Lt sumos, 3 981,017 Lt sumos, 9 297,926 Lt sumos, 1 706,154 Lt sumos, 4 257,229 Lt sumos, 3 899,70 Lt sumos), 2003 m. sausio mėnesio atliktų darbų akto (27 605,66 Lt sumos), 2003 m. vasario mėnesio atliktų darbų akto (24 113,97 Lt sumos), 2002 m. kovo mėnesio atliktų darbų akto (6 169,631 Lt sumos), 2002 m. gegužės mėnesio atliktų darbų akto (3 203,927 Lt sumos), 2002 m. birželio mėnesio atliktų darbų akto (3 242,567 Lt sumos), 2002 m. balandžio mėnesio sąmatos (7 614,341 Lt sumos), 2002 m. liepos 1 d. 2statybos rangos sutarčių, 2002 m. liepos mėnesio sąmatų (2 177,39 Lt sumos ir 243,2844 Lt sumos), 2002 m. liepos mėnesio atliktų darbų aktų (2 177,39 Lt sumos ir 243,2844 Lt sumos) bei 2002 m. rugsėjo mėnesio atliktų darbų akto (3 962,255 Lt sumos); b) 12 322 206 Lt žalos priteisimo.

12Teismas nustatė, kad byloje nebuvo paneigtos ieškovo nurodytos aplinkybės, jog ginčijamos sutartys buvo pasirašytos susijusių asmenų, t. y. kad A. R. buvo ir vienos, ir kitos sandorio šalies generalinis direktorius ir pagrindinis akcininkas, o tokios aplinkybės sudaro pagrindo teigti, kad ginčijamų statybos rangos sutarčių šalys buvo nesąžiningos (CK 6.67 str.).

13Teismas nurodė, pagal ekspertizės aktą, yra aktuotų darbų, kurių atlikimo požymių nėra (nerasta), medžiagų kiekiai, nurodyti atliktų darbų aktuose, skiriasi (viršija arba nesiekia) galimus realiai panaudotų medžiagų kiekius (norminius), be to, tik keletu punktų sutampa nurodyti kiekiai. Teismo nuomone, objektyviai nesant galimybės ištirti kai kurių aplinkybių dėl neatliktų darbų pagal pasirašytus atliktų darbų aktus dėl to, kad darbai buvo atlikti prieš aštuonerius metus, kad kai kurių darbų pobūdis neleidžia įvertinti jų atlikimo ar neatlikimo (tarp jų, pastolių montavimas ir jų ardymas, grunto kasimas rankiniu būdu), kad nėra galimybės nustatyti, ieškovo ar atsakovo darbininkai atliko vienus ar kitus darbus, vadovaujamasi principu, jog byloje pateiktais įrodymais labiau pagrįstos ir tikėtinos, negu nepagrįstos ir mažiau tikėtinos aplinkybės laikytinos įrodytomis ir sudarančiomis pagrindą priimti atitinkamus sprendimus.

14Teismo teigimu, įvertinus ekspertizės išvadas, darbai pagal rangos sutartį Nr. 2001/12/19-01 buvo atlikti iki 2002 m. sausio 1 d., o vėlesnių cecho sienų karkaso remonto ar permontavimo darbų požymių nerasta, sprendžiama, jog ginčijamame 2002 m. sausio mėnesio atliktų darbų akte nuodyti darbai nebuvo atlikti, o akto pasirašymas negalėjo atspindėti tikrosios šalių valios priimti realiai atliktus darbus pagal pasirašytą sutartį, todėl pripažino negaliojančiais statybos rangos sutartį Nr. 2001/12/19-01, lokalinę sąmatą Nr. l (42 181,37 Lt sumos) ir 2002 m. sausio mėnesio atliktų darbų aktą (8 456,1 Lt sumos). Be to, teismas, pagal paminėtos ekspertizės išvadas nustatęs, kad didžioji dalis ginčijamame 2002 m. vasario mėnesio atliktų darbų akte nurodytų darbų nebuvo atlikti, pripažino negaliojančia ir statybos rangos sutartį Nr. 2001/12/19-02, lokalinę sąmatą Nr. 2 (6 044,36 Lt sumos) bei 2002 m. vasario mėnesio atliktų darbų aktą (8 466,51 Lt sumos), o, nustatęs, kad 2002 m. spalio 31 d. atliktų darbų aktuose (98 821 Lt sumos, 4 173,54 Lt sumos, 7 194,413 Lt sumos) bei 2002 m. kovo mėnesio atliktų darbų aktuose (2 805,092 Lt sumos ir 16 106,03 Lt sumos) nurodyti darbai nebuvo atlikti, pripažino šiuos darbų atlikimo aktus negaliojančiais. Be to, remdamasis aukščiau nurodytais motyvais dėl neatliktų aktuose nurodytų darbų bei neatspindėtos tikrosios šalių valios priimti realiai atliktus darbus, teismas patenkinto ieškovo reikalavimus pripažinti negaliojančiais 2002 m. balandžio 2 d. statybos rangos sutartį, 2002 m. balandžio mėnesio sąmatą (5 690,56 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. liepos mėnesio aktą (5 690,56 Lt sumos), 2002 m. balandžio 8 d. statybos rangos sutartį, lokalinę sąmatą S002 (67 822,42 Lt sumos), atliktų darbų 2002 metų liepos mėnesio aktą (3 218,73 Lt sumos), 2002 m. balandžio 25 d. statybos rangos sutartį, lokalinę sąmatą S003 (24 754,87 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. gegužės mėnesio aktą (1 662,37 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. balandžio mėnesio aktą (2 178,88 Lt sumos), atliktų darbų 2002 m. liepos mėnesio aktą (1 971,68 Lt sumos), 2002 m. rugsėjo 16 d. statybos rangos sutartį, 2002 m. rugsėjo mėnesio sąmatą (1 034,101 Lt sumos) ir 2002 m. rugsėjo mėnesio atliktų darbų aktą (1 034,101 Lt sumos). Teismas konstatavo, kad vadovaujantis ieškovo pateiktais duomenimis bei ekspertizės išvadomis, rangovas neturėjo tiek darbininkų, kiek buvo reikalinga, norint atlikti darbų aktuose nurodytus darbus.

15Dėl ieškovo reikalavimų pripažinti negaliojančiais 2002 m. spalio 31 d. atliktų darbų aktus (16 427,80 Lt sumos, 155 322,80 Lt sumos, 61 156,70 Lt sumos, 97 939,06 Lt sumos, 97 027 Lt sumos, 73 066,69 Lt sumos, 335,9023 Lt sumos, 3 981,017 Lt sumos, 9 297,926 Lt sumos, 1 706,154 Lt sumos, 4 257,229 Lt sumos, 3 899,70 Lt sumos), 2003 m. sausio mėnesio atliktų darbų aktą (27 605,66 Lt sumos), 2003 m. vasario mėnesio atliktų darbų aktą (24 113,97 Lt sumos) bei 2002 m. kovo mėnesio atliktų darbų aktą (6 169,631 Lt sumos), teismas nurodė, jog, atsižvelgdamas į tai, kad eksperto išvadoje nustatyti paminėtuose dokumentuose nurodytų darbų atlikimo požymiai, atmeta šiuos ieškovo reikalavimus. Be to, teismas atmetė ieškovo reikalavimą pripažinti negaliojančiu 2002 m. gegužės mėnesio atliktų darbų aktą (3 203,927 Lt sumos), 2002 m. birželio mėnesio atliktų darbų aktą (3 242,567 Lt sumos) ir 2002 m. balandžio mėnesio sąmatą (7 614,341 Lt sumos), nustatęs, kad buvo atlikti šiuose aktuose numatyti darbai, o, pripažinęs, kad pagal dvi 2002 m. liepos 1 d. statybos rangos sutartis, 2002 m. liepos mėnesio sąmatas (2 177,39 Lt sumos ir 243,2844 Lt sumos), 2002 m. liepos mėnesio atliktų darbų aktus (2 177,39 Lt sumos ir 243,2844 Lt sumos) bei 2002 m. rugsėjo mėnesio atliktų darbų aktą (3 962,255 Lt sumos) buvo nustatyti darbų atlikimo požymiai, atmetė ir šiuos ieškovo reikalavimus dėl nurodytų sutarčių, sąmatų ir atliktų darbų aktų pripažinimo negaliojančiais.

16Teismas konstatavo, kad ieškinio pateikimo dieną nebuvo pasibaigęs ieškinio senaties terminas nei sandoriams pripažinti negaliojančiais, nei reikalavimui atlyginti žalą.

17Be to, teismo teigimu, nagrinėjamu atveju negalimas restitucijos taikymas (CK 6.145 str. 2 d.), nes ieškovo reikalavimas dėl restitucijos kildinamas ne iš ginčijamų sutarčių, o iš teismo priimtų sprendimų ir sprendimams priverstine tvarka vykdyti vykdymo procese atliktų veiksmų. Teismo nuomone, nors teismas 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymą išdavė būtent šioje byloje ginčijamų rangos sutarčių pagrindu, tačiau visi klausimai, susiję su teisėtai ar neteisėtai priteistomis (išieškotinomis) sumomis, atliktais veiksmais šio teismo įsakymo vykdymo eigoje, gali būti sprendžiami byloje, kurioje yra išduotas teismo įsakymas. Juolab kad teisme yra atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. L249-1587/2003, panaikintas 2003 m. rugpjūčio 7 d. teismo įsakymas ir priimtas ieškovo UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla” ieškinys atsakovui LAB „Sunonis” dėl 756 916,14 Lt skolos pagal statybos rangos sutartis atliktus darbus, 1 313 172,73 Lt delspinigių ir 6 procentų dydžio metines palūkanas priteisimo (civilinė byla Nr. 2-754-578/2010).

18Taip pat teismas atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovo veiksmai, sudarant pripažintus tariamais sandorius, buvo vienintele priežastimi dėl kurios atsirado žala, nes santykiams, išnagrinėtiems teisme, priėmus teismo įsakymą bei sprendimų priverstine vykdymo tvarka atlikus išieškojimą iš ieškovo turto, nėra pagrindo teigti, kad ginčytų sutarčių pasirašymas buvo tiesioginiame priežastiniame ryšyje su atsiradusiomis pasekmėmis. Ieškovo nurodomą atsiradusios žalos dydį teismas laikė nepagrįstu ir neįrodytu tiek dėl to, kad ieškovo ieškinys tenkinamas iš dalies, tiek dėl to, kad iš naujo teisme kitoje byloje yra nagrinėjamas ginčas dėl ieškovo skolos dydžio pagal šalių pasirašytas ir nenuginčytas rangos sutartis, o, nenustačius nors vienos būtinos civilinės atsakomybės sąlygos, reikalavimas dėl žalos atlyginimo negali būti tenkinamas.

19III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

20Apeliaciniu skundu ieškovas likviduojama AB „Sunonis“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d. sprendimo dalį, kuria atmesta dalis ieškinio reikalavimų, ir priimti naują teismo sprendimą – patenkinti ieškinį visiškai (7 b. t., 172-176 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Apygardos teismas, nustatęs, kad dalis ginčo sutarčių ir aktų nepripažintini negaliojančiais, rėmėsi teismo ekspertizės išvadomis, tačiau neįvertino aplinkybių (nurodytų FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus skyriaus 2004 m. spalio 1 d. specialisto išvadoje, jog darbus, kurių atlikimo faktas nustatytas teismo ekspertizės išvadoje, atliko ne atsakovas, o apeliantas. Juolab kad paminėti darbai atlikti dar iki pasirašant prašomas pripažinti negaliojančiomis statybos rangos sutartis.
 2. Prašomos pripažinti negaliojančiomis statybos rangos sutartys, lokalinės sąmatos ir atliktų darbų aktai buvo sudaryti, nesiekiant sukurti statybos rangos santykių bei atlikti statybos remonto darbų. Pagrindinis ginčijamų dokumentų tikslas buvo ieškovo turto perleidimas atsakovui, todėl, sudarytuose sandoriuose nesant pagrindinio šių sutarčių elemento – siekio sukurti statybos rangos santykius, jie laikytini tariamais sandoriais (CK 1.86 str.). Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad ginčijami dokumentai buvo pasirašyti susijusių asmenų, t. y. A. R., kuris ginčo sandorių sudarymo metu buvo abiejų sandorių šalių generaliniu direktoriumi ir pagrindiniu akcininku.
 3. Nesutiktina su apygardos teismo išvada, kad negalima restitucija nagrinėjamu atveju. Remiantis CK 1.86 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, tariamas sandoris yra niekinis ir sukelia teisines pasekmes, numatytas CK 1.80 straipsnio 2 dalyje, t. y. restitucijos taikymą. Šioje byloje nebuvo nustatytos restitucijos taikymo išimtys, todėl teismas, pripažinęs ginčijamas sutartis, lokalines sąmatas bei atliktų darbų aktus negaliojančiais, privalėjo taikyti restituciją natūra.
 4. Apygardos teismas nepagrįstai nurodė, kad nėra priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir apelianto turto netekimo. Atsakovas, sudarydamas ginčo sutartis, lokalines sąmatas ir atliktų darbų aktus, nesiekė atlikti statybos darbų, o norėjo padidinti apelianto įsiskolinimo dydį ir tokiu būdu perimti visą apeliantui nuosavybės teise priklausantį turtą, bei, žinodamas, kad neturi teisės reikalauti apmokėti už statybos rangos darbus, kurie nebuvo atlikti, kreipėsi į teismą dėl skolos pritiesimo. Dėl tokių atsakovo veiksmų apeliantui nuosavybės teise priklausantis turtas buvo perleistas atsakovui ir dėl to apeliantas patyrė 2 076 264,09 Lt žalą, t. y. neteko nurodytos sumos turto.

21Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d. sprendimo dalį, kuria patenkinti ieškovo reikalavimai, ir priimti naują teismo sprendimą – ieškinį atmesti (7 b. t., 178-182 l.). Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

 1. Nagrinėjamu atveju konstatuota, jog ginčijamos statybos rangos sutartys buvo įvykdytos (tai patvirtina Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 249-1587/2003), o sandoriai, kurie yra įvykdyti, negali būti pripažintini tariamais (CK 1.86 str.).
 2. Teismo išvada dėl šalių nesąžiningumo nėra teisiškai reikšminga, kadangi sandoriai yra ginčijami ne pagal CK 6.66 straipsnį, bet remiantis CK 1.86 straipsniu.
 3. Ieškovo nurodoma FNTT specialisto išvada buvo atlikta baudžiamojoje byloje, kurioje A. R. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra išteisintas, o minėta išvada nebuvo patvirtinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu, todėl neturi prejudicinės galios (CPK 182 str. 1 d. 3 p.).
 4. Apygardos teismas nepagrįstai rėmėsi vien ekspertizės išvadomis, jų objektyviai neįvertindamas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes, galimus ir esamus pokyčius, susijusius su ekspertizės objektu ir dalyku, dėl ko padarė klaidingas išvadas skundžiamame sprendime.

22Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovo apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą apygardos teismo sprendimo dalį dėl dalies statybos rangos sutarčių, lokalinių sąmatų ir priėmimo – perdavimo aktų pripažinimo negaliojančiais (7 b. t., 185-188 l.). Nurodo, kad šalių pasirašytomis sutartimis, sąmatomis bei aktais nebuvo siekiama sukurti statybos rangos santykių, šių dokumentų tikslas buvo ieškovo turto perleidimas atsakovui, o šalys, pasirašydamos juos, buvo nesąžiningos, todėl ginčijami dokumentai pripažintini tariamais sandoriais (CK 1.86 str.). Pažymi, kad FNTT specialisto išvadoje yra nurodytos aplinkybės, reikšmingos nagrinėjamoje byloje, todėl, priimant teismo sprendimą, turi būti atsižvelgta į šioje išvadoje nustatytus faktus. Taip pat nurodo, jog atsakovas nepateikė duomenų, kad jis atliko statybos rangos darbus, o teismo ekspertizės išvadų neginčijo.

23Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovo apeliacinį skundą (7 b. t., 192-195 l.). Nurodo, kad ieškovo pozicija yra prieštaringa, kadangi jis, nurodydamas, jog sudaryti sandoriai yra tariami, prašo taikyti restituciją, o tai yra neįmanoma. Be to, specialisto išvadoje yra pateikiama konkretaus asmens nuomonė apie tam tikrus faktus, todėl joje nurodytos aplinkybės negali būti laikomos nustatytomis, neginčytinomis ir turinčiomis prejudicinę galią, o atliktos ekspertizės metu buvo nustatyta, kad yra daugelio darbų, atliktų pagal ginčijamus sandorius, požymiai, ir šiuos darbus atliko atsakovas.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Apeliaciniai skundai netenkintini.

26Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniuose skunduose nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinių skundų faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas, t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

27Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei priimdamas sprendimą, privalo tinkamai taikyti, aiškinti įstatymus tam, kad tarp ginčo šalių atkurta teisinė taika atitiktų įstatymų reikalavimus, būtų teisinga. CPK 176 straipsnio nuostatomis, įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad egzistuoja arba neegzistuoja tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku. Pagal CPK 12 ir 178 straipsnius, šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis (faktais), kurių nereikia įrodinėti (CPK 182 straipsnis). CPK 185 straipsnis nustato, kad teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Jeigu pateiktų įrodymų nepakanka, teismas gali pasiūlyti bylos dalyviams pateikti papildomus įrodymus (CPK 179 str. 1 d.), o tam, kad išsiaiškintų byloje nagrinėjamus klausimus, kuriems reikia specialių žinių, teismas gali skirti ekspertizę (CPK 212 str.).

28Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009).

29Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė paminėtų ir kitų civilinio proceso taisyklių, teisingai nustatė esmines faktines bylos aplinkybes, padarė pagrįstas išvadas, susijusias su ginčijamų sandorių (ne)teisėtumu ir restitucijos (ne)taikymu, bei tinkamai pritaikė materialinės teisės normas.

30CK 1.86 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tik dėl akių (neketinant sukurti teisinių pasekmių) sudarytas sandoris negalioja; tokiems sandoriams taikomos CK 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad, sudarydamos tariamą sandorį, šalys nori sudaryti išorinį teisinio santykio atsiradimo vaizdą, tačiau iš tikrųjų nenori ir nesiekia teisinių pasekmių ir šio sandorio paprastai nevykdo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2011, 2003 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-667/2003). Esminis tariamojo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nėra vykdomas, o įvykdytas sandoris negali būti laikomas tariamuoju (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2011, 2006 m. sausio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47/2006). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bylose dėl sandorių pripažinimo tariamaisiais, būtina išsiaiškinti, ar sandorio dalyviai realiai įgijo civilines teises ir pareigas, bei kokia buvo tikroji sandorio šalių valia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-109/2011, 2011 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-28/2011, 2008 m. birželio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2008). Ginčuose dėl tariamo sandorio teisinių padarinių taikymo pareiga įrodyti sandorio tariamumą tenka šaliai, kuri šia aplinkybe grindžia savo reikalavimą byloje, šiuo atveju – ieškovui (CPK 178 str.).

31Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apygardos teismas, išsamiai ištyręs ir tinkamai įvertinęs visus byloje esančius įrodymus (statybos rangos sutarčių, atliktų darbų aktų, sąmatų, projektinės dokumentacijos, atsakovo 2002 – 2003 m. didžiosios knygos, PVM deklaracijų, 2001 m. gruodžio mėnesio – 2003 m. sausio mėnesio darbo užmokesčio apskaitos žiniaraščių, 2001 m. gruodžio mėnesio – 2003 m. sausio mėnesio darbo užmokesčio mokėjimų žiniaraščių, 2004 m. spalio 1 d. FNTT specialisto išvados Nr. 5-1/127, teismo ekspertizės akto duomenis), turėjo pagrindo remtis įrodymų tikėtinumo taisykle bei teigti, jog ieškovas įrodė, kad teismo nurodyti ginčo sandoriai ir atliktų darbų aktai yra tariami, t. y. sudaryti, neketinant sukurti teisinių juose nurodytų pasekmių.

32Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs paminėtų įrodymų visetą, teisingai nustatė, jog teismo nurodyta dalis statybos darbų, įformintų nurodytuose atliktų darbų ginčo aktuose, nebuvo atlikti, dėl ko pagrįstai pripažino, kad šių dokumentų pasirašymas neatspindėjo tikrosios šalių valios, t. y. jie buvo sudaryti tik dėl akių. Paminėti duomenys nebuvo paneigti ir Lietuvos apeliaciniame teisme, o atsakovo nurodomas įsiteisėjęs Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas (civilinė byla Nr. L249-1587/2003) neturi prejudicinės galios nagrinėjamoje byloje, kadangi civilinėje byloje dėl teismo įsakymo išdavimo nebuvo nagrinėtas klausimas dėl ginčijamų sandorių ir atliktų darbų aktų teisėtumo, pagal kuriuos atsakovui iš ieškovo priteista 2 070 088,87 Lt (CPK 178 str., 182 str. 2 p., 185 str., 314 str.). Juolab kad, teismų informacinės sistemos Liteko duomenimis, Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla pagal ieškovo prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. L249-1587/2003, kurioje, panaikinus nurodytą teismo įsakymą, priimtas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla” ieškinys, pareikštas LAB „Sunonis” dėl skolos ir delspinigių, o bylos nagrinėjimas sustabdytas iki bus išnagrinėta ši civilinė byla.

33Be to, pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme buvo pašalinti esminiai atsakovo nurodyti teismo ekspertizės akto neaiškumai, papildomai ištyrus teismo ekspertizės aktą, apklausiant ir teismo ekspertą, atlikusį ekspertizę, pagal bylos šalių pateiktus klausimus, tarp jų ir pagal papildomus klausimus (7 b. t., 133 l.; 8 b. t., 19-21, 31-36, 53 l.; CPK 217 str.).

34Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti ieškovo apeliacinio skundo argumentai, kad ir kiti jo nurodyti ginčo sandoriai bei atliktų darbų aktai pripažintini negaliojančiais pagal CK 1.86 straipsnį. Aukščiau minėta, jog esminis tariamojo sandorio požymis yra tai, kad jis realiai nėra vykdomas, o šiuo atveju ieškovas neįrodė, jog darbus, kurių atlikimo požymius nustatė ekspertas, atliko ne atsakovas, o pats ieškovas (CPK 185 str.). Juolab kad Apeliaciniame teisme nebuvo pateikta įrodymų apie tai, kad ieškovas atliko paminėtus darbus, o apklaustas teismo ekspertas paaiškino, jog iš tyrimui pateiktos medžiagos, nėra techninių galimybių padaryti pagrįstų ekspertinių išvadų dėl darbų atlikimo laikotarpio ar nustatyti, kuri įmonė atliko darbus (CPK 314 str.; 8 b. t., 19-21, 53 l.).

35Nesudaro pagrindo pakeisti teismo sprendimo ir ieškovo apeliacinio skundo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas neįvertino aplinkybių, nurodytų FNTT Ūkinės finansinės veiklos tyrimo Vilniaus skyriaus 2004 m. spalio 1 d. specialisto išvadoje Nr. 5-1/127, kurie, anot jo, patvirtina, jog darbus, kurių atlikimo faktas nustatytas teismo ekspertizės išvadoje, atliko ne atsakovas, o ieškovas.

36Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu „specialisto išvada“, atlikta ne pagal teismo nutartį civilinėje byloje, ji laikoma ne ekspertiniu aktu, o rašytiniu įrodymu, kuriame yra žinių apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-133/2010, 2010 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2010, 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2009). Tuo tarpu ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis, tačiau eksperto išvada taip pat teismui nėra privaloma, ji turi būti įvertinta pagal teismo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, išsamiu ir objektyviu byloje esančių įrodymų ištyrimu, t. y. ekspertizės išvada vertinama pagal tokias pačias taisykles kaip ir kitos įrodinėjimo priemonės, tačiau vien eksperto išvadai prieštaraujančių įrodymų buvimas nėra pagrindas nesutikti su eksperto išvada (CPK 218 str. 1 d.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-396/2011, 2010 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163/2010).

37Nagrinėjamu atveju FNTT išvados padarytos, ištyrus bylos dokumentus, kuriuos išsamiai ištyrė teismo paskirtas ekspertas kartu su kita pateikta tyrimo medžiaga, vizualiai apžiūrėjęs ir ekspertizės objektą, įvertindamas ir paminėtų dokumentų atitiktį teismo ekspertizės akte nurodytiems teisės aktams, reglamentuojantiems statybos darbų atlikimą. Pažymėtina, jog apygardos teismas eksperto išvadą vertino kartu su kitais byloje esančiais įrodymais, o remdamasis teismo ekspertizės akto duomenimis, kurie iš esmės atitinka kitus byloje esančius įrodymus, nepaneigtus ir apeliacinės instancijos teisme, teismas nepažeidė proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą (CPK 176 str., 178 str., 179 str., 218 str. 1 d., 185 str.).

38Be to, nepagrįsta ir ieškovo apeliacinio skundo nuoroda dėl to, jog nagrinėjamu atveju teismas be pagrindo netaikė restitucijos. CK 1.86 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pripažinus sandorį tariamu, jam taikomos CK 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias, kai sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), o, kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi, natūra, - atlyginti to vertę pinigais. Tačiau šiuo atveju apygardos teismas teisingai nurodė, jog ieškovas reikalavimą taikyti restituciją, priteisiant 2 076 264,09 Lt pagal CK 6.147 straipsnį, kildina iš teismo priimto sprendimo (Vilniaus apygardos teismo 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo, priimto civilinėje byloje Nr. L249-1587/2003), kuriuo priteista iš ieškovo atsakovui aukščiau nurodyto dydžio skola, kurią išieškant šio teismo įsakymo priverstinio vykdymo procese atsakovui buvo perduotas ieškovo nekilnojamasis turtas, dėl ko nėra pagrindo taikyti CK 1.80 straipsnio 2 dalies nuostatų (1 b. t., 42-45 l.). Juolab kad minėta, jog apygardos teismo 2007 m. gegužės 15 d. nutartimi panaikintas nurodytas teismo įsakymas ir priimtas nagrinėti atsakovo ieškinys ieškovui dėl aukščiau nurodytos sumos priteisimo.

39Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar pakeisti teisėto bei pagrįsto apygardos teismo sprendimo (CPK 263 str., 329 - 330 str.).

40Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų, nes jie nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

41Atmetus apeliacinius skundus, netenkintinas atsakovo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas, turėtas apeliacinės instancijos teisme (7 b. t., 203 l.; 8 b. t., 16-17, 24, 43-45 l.; CPK 88 str. 1 d. 1, 6 p., 90 str., 93 str., 98 str.), o teismo ekspertui sumokėtini 2 000 Lt už apeliacinės instancijos teisme atliktą papildomą darbą, susijusį su teismo ekspertize, iš avanso, atsakovo įmokėto į apeliacinės instancijos teismo sąskaitą (8 b. t., 57 l.; CPK 91 str. 1-3 d.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d. sprendimą.

44Išmokėti iš Lietuvos apeliacinio teismo sąskaitos teismo ekspertui Leonui Ustinovičiui, a. k. ( - ) ind. veiklos pažyma Nr. ( - ), 2 000 Lt (du tūkstančius litų) už teismo eksperto darbą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu (1 b. t., 1-4, 129-135 l.),... 4. 1. Pripažinti negaliojančiais pagal CK 1.86 straipsnį: statybos rangos... 5. 2. Taikyti restituciją(2 989 275 Lt sumos) pagal CK 6.147 straipsnį;... 6. 3. Priteisti iš atsakovo 9 332 931 Lt žalos bei šešių procentų dydžio... 7. Nurodė, kad aukščiau išvardinti sandoriai pripažintini negaliojančiais... 8. Atsakovas atsiliepime į ieškinį prašė jį atmesti (1 b. t., 81-87 l.).... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. balandžio 14 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas atmetė kitą ieškinio dalį dėl: a) pripažinimo negaliojančiais... 12. Teismas nustatė, kad byloje nebuvo paneigtos ieškovo nurodytos aplinkybės,... 13. Teismas nurodė, pagal ekspertizės aktą, yra aktuotų darbų, kurių atlikimo... 14. Teismo teigimu, įvertinus ekspertizės išvadas, darbai pagal rangos sutartį... 15. Dėl ieškovo reikalavimų pripažinti negaliojančiais 2002 m. spalio 31 d.... 16. Teismas konstatavo, kad ieškinio pateikimo dieną nebuvo pasibaigęs ieškinio... 17. Be to, teismo teigimu, nagrinėjamu atveju negalimas restitucijos taikymas (CK... 18. Taip pat teismas atmetė ieškovo argumentus, kad atsakovo veiksmai, sudarant... 19. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 20. Apeliaciniu skundu ieškovas likviduojama AB „Sunonis“ prašo panaikinti... 21. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Vilniaus universaliųjų metalo... 22. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo atmesti atsakovo... 23. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo atmesti ieškovo... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Apeliaciniai skundai netenkintini.... 26. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 27. Pagal CPK 2 straipsnio nuostatas, teismas, nagrinėdamas civilinę bylą bei... 28. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas... 29. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas nepažeidė... 30. CK 1.86 straipsnio 1 dalies nuostatomis, tik dėl akių (neketinant sukurti... 31. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju apygardos teismas,... 32. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs paminėtų įrodymų visetą,... 33. Be to, pažymėtina, kad apeliacinės instancijos teisme buvo pašalinti... 34. Teisėjų kolegijos nuomone, nepagrįsti ieškovo apeliacinio skundo... 35. Nesudaro pagrindo pakeisti teismo sprendimo ir ieškovo apeliacinio skundo... 36. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal kasacinio teismo praktiką, jeigu... 37. Nagrinėjamu atveju FNTT išvados padarytos, ištyrus bylos dokumentus, kuriuos... 38. Be to, nepagrįsta ir ieškovo apeliacinio skundo nuoroda dėl to, jog... 39. Dėl pasakyto nėra pagrindo apeliacinių skundų argumentais panaikinti ar... 40. Teisėjų kolegija nepasisako dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų... 41. Atmetus apeliacinius skundus, netenkintinas atsakovo prašymas priteisti... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2010 m. balandžio 14 d.... 44. Išmokėti iš Lietuvos apeliacinio teismo sąskaitos teismo ekspertui Leonui...