Byla e2-1748-407/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Audva“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutarties, kuria iškelta minėtos atsakovės bankroto byla pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Nimetus“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo.

3Teismas

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nimetus“ kreipėsi į teismą, prašydama iškelti atsakovės bankroto bylą, nes atsakovė nevykdė sutartinių įsipareigojimų, nustatyta tvarka ir terminais neapmokėjo pateiktų PVM sąskaitų faktūrų ir skolinga ieškovei 342 580,66 Eur. Tikėtina, kad atsakovė nemoki.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

102.

11Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsakovei UAB „Audva“ iškėlė bankroto bylą, konstatavęs, kad įmonė nemoki; įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“.

123.

13Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog, atsakovės tvirtinimu, nėra aiškus kreditorinio reikalavimo dydis, nepaneigia ieškovės teisės inicijuoti bankroto procesą.

144.

15Teismas sprendė, kad ieškovė tinkamai įvykdė Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 6 straipsnio 2 dalyje numatytą reikalavimą. Ieškovė UAB „Nimetus“ 2017 m. lapkričio 8 d. pranešimu įspėjo atsakovę, kad šiai per 31 kalendorinę dieną nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus pranešime nurodytų skolų, bus kreipiamasi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo; pranešimas atsakovei išsiųstas VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre nurodytu įmonės buveinės adresu (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.49 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122, 123 straipsniai). Teismo vertinimu, aplinkybė, jog ieškovė kreipėsi į teismą praėjus keliems mėnesiams po to, kai pasibaigė įspėjimo sumokėti skolą laikas, neduoda pagrindo išvadai, kad toks kreipimasis nesavalaikis/pavėluotas. Teismas pažymėjo, kad atsakovė, pripažindama esanti skolinga ieškovei iki šiol nei kiek nesumažino skolos.

165.

17Teismas nustatė, kad pagal UAB „Audva“ paskutinį Juridinių asmenų registrui pateiktą balansą už 2016 m. įmonė turėjo 20 805 Eur vertės ilgalaikį turtą, 359 592 Eur vertės trumpalaikį turtą (iš viso 380 397 Eur), o per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 326 850 Eur, ataskaitinį laikotarpį įmonė baigė su 22 718 Eur nuostoliu. Nurodyti duomenys patvirtina, kad tuo metu įmonė atitiko ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje numatytą nemokumo būseną. Teismas pažymėjo, kad atsakovė neįvykdė teismo reikalavimo ir nepateikė balanso už 2017 metus, leidžiančio spręsti ar ieškovės kreipimosi į teismą dieną atsakovės finansiniai sunkumai buvo laikini.

186.

19Teismas, įvertinęs atsakovės pateiktus duomenis apie darbuotojus, apie turimas skolas nustatė, kad atsakovės pateikti duomenys neatitinka viešai skelbiamų duomenų, nes viešai skelbiamais duomenimis, nuo 2018 m. vasario 14 d. įmonėje dirba vienas darbuotojas, tuo tarpu atsakovė pateiktoje teismui pažymoje deklaruoja, kad turi du darbuotojus; atsakovė 2018 m. rugsėjo 6 d. pažymoje nurodė, kad buvusį 880,55 Eur įsiskolinimą VSDFV padengė 2018 m. balandžio 20 d., ar šiuo metu yra skolinga, nenurodė. Iš viešai skelbiamos informacijos apie Socialinio draudimo įmokų, baudų bei delspinigių skolų pokytį teismas nustatė, kad nuo 2018 m. balandžio 24 d. viešai apskaityta 102,54 Eur skolos, kuri išaugo ir šiuo metu yra 209,92 Eur. Teismas sprendė esant mažai tikimybei atgauti debitorinę 22 501,96 Eur skolą iš likviduojamos dėl bankroto UAB „Ramesa“; duomenų apie kitos debitorės UAB „DS Statyba“ mokumą ir galimybę atgauti 18 484,43 Eur skolą nepateikta.

207.

21Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad byloje surinkti įrodymai duoda pagrindą pripažinti, kad atsakovė veiklos nebevykdo, yra nemoki, ir jai yra pagrindas iškelti bankroto bylą.

22III.

23Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

248.

25Atsakovė UAB „Audva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartį ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

268.1.

27Atsakovės informavimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą procedūra buvo pažeista, nes pareiškimas su priedais dėl bankroto bylos iškėlimo nebuvo išsiųstas įmonės buveinės adresu ir apie tai išsamiai pasisakyta 2018 m. birželio 20 d. atskirajame skunde. Lietuvos apeliacinis teismas dėl šios priežasties grąžino bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui, bet ieškovė jokių naujų įrodymų, patvirtinančių tinkamai įvykdytą ĮBĮ 6 straipsnio 4 dalies reikalavimą nepateikė. Todėl nesilaikius išankstinio bylos sprendimo ne teisme tvarkos, teismas privalėjo ieškinį atsisakyti priimti.

288.2.

29Teismas neatsižvelgė į atsakovės prašymus dėl įrodymų išreikalavimo, į argumentus dėl to, kad atsakovės nemokumą dirbtinai sukėlė ieškovė; atsakovei buvo eliminuota galimybė pateikti teismui dokumentus, įrodančius faktinę skolinių įsipareigojimų tarp šalių padėtį.

308.3.

31Teismas turėjo įvertinti, kad net ir esant finansiniams sunkumams atsakovė sugebėjo padengti dalį buvusių įsiskolinimų. Darbuotojams atsakovė neskolinga, skola Valstybinei socialinio draudimo fondo valdybai laikina.

328.4.

33Teismas vertino tik ieškovės argumentus, nesigilino į šalių bendradarbiavimą, nesuteikė galimybės atsakovei įrodyti, jog statybos darbai vykdyti ne tik pagal ieškovės nurodytas sutartis, bet ir pagal ieškovės nurodymus be rangos sutarčių. Įsiskolinimas nurodomas ir už medžiagas, kurios darbo proceso eigoje buvo panaudotos ieškovės objektuose, kuriuose darbus atliko atsakovė, tačiau ieškovei nepriimant atliktų darbų, atsakovė neturi pagrindo išrašyti sąskaitų, bet turi pareigą apmokėti už sunaudotas medžiagas. Teismas, siekdamas greito bankroto bylos iškėlimo užkirto kelią įrodyti šias aplinkybes.

349.

35Ieškovė UAB „Nimetus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo nepašalinus atskirojo skundo trūkumų apeliacinį procesą nutraukti; atskirąjį skundą atmesti ir Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

369.1.

37Atsakovės atskirąjį skundą parengė ir pasirašė asmuo, neturintis teisės teikti tokį skundą, nes kartu su skundu nepateikti įrodymai ,kad atsakovės direktorius turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Todėl atskirasis skundas neatitinka jam keliamų reikalavimų, šio trūkumo nepašalinus apeliacinis procesas nutrauktinas.

389.2.

39Apeliacinės instancijos teismas negali ir neturi nagrinėti 2018 m. birželio 20 d. atskirajame skunde nurodytų argumentų. Priešingai nei teigiama skunde, ieškovė tinkamai įvykdė pareigą informuoti atsakovę apie ketinimą kreiptis į teismą su ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė dar nuo 2017 m. spalio 30 d. žinojo, kad jai gali būti inicijuojamos bankroto procedūros ir turėjo galimybę imtis veiksmų atsiskaityti su ieškove bei išvengti bankroto bylos iškėlimo.

409.3.

41Atsakovė nepagrįstai neigia skolą ieškovei, be to, atsakovės pretenzijos nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

429.4.

43Teismas pagrįstai konstatavo atsakovės nemokumą pagal 2016 m. finansinės atskaitomybės duomenis. Atsakovė neįvykdė teismo įpareigojimo ir nepateikė 2017 m. finansinės atskaitomybės duomenų; viešųjų registrų duomenimis atsakovė neturi nekilnojamojo turto ir transporto priemonių, pati pripažino, kad veiklos nevykdo, todėl yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą.

449.5.

45Atsakovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, vilkindama bankroto procedūrų pradžią, nors įmonė akivaizdžiai nemoki.

46Teismas

konstatuoja:

47IV.

48Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4910.

50Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Audva“ iškelta bankroto bylą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 , 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas.

51Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą

5211.

53Įmonių bankroto įstatyme įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalis, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas). Įmonės nemokumas nustatomas išanalizavus įmonės finansinius duomenis, iš kurių svarbiausi yra įmonės pradelsti įsipareigojimai, jų santykis su įmonės turto verte bei įmonės veiklos rezultatai, atspindintys galimybes vykdyti įsipareigojimus kreditoriams bei toliau išlikti aktyviu rinkos dalyviu.

5412.

55Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo nagrinėjimas yra grindžiamas teisine prezumpcija, pagal kurią mokumo pagrindimo našta perkeliama įmonei, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-2184-798/2016; 2018 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-525-241/2018). Kiekvienoje konkrečioje situacijoje teismas turi spręsti dėl byloje esančių įrodymų pakankamumo ir patikimumo, įvertinti, ar nėra prieštaravimų tarp įrodymų, ar šalutiniai duomenys patvirtina pagrindinius, ar nuoseklūs šalutiniai įrodomieji faktai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2013).

5613.

57Pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovę esant nemokia, remdamasis 2016 m. balanso duomenimis, viešai prieinamais duomenimis bei atsakovės pateiktais neišsamiai paaiškinimais apie turimas skolas bei debitorinius reikalavimus. Teismo įpareigojimo pateikti naujus, aktualius finansinius duomenis įmonės mokumui įvertinti atsakovė neįvykdė – 2017 m. finansinės atskaitomybės neteikė ne tik Juridinių asmenų registrui, bet ir teismui, taip pat teismui neteikė duomenų apie turimą realų turtą, jo vertę, nenurodė vykdomos veiklos ar vykdomų sutarčių, t. y. aktualių duomenų, leidžiančių kuo teisingiau ir tiksliau įvertinti įmonės pradelstų įsipareigojimų santykį su įmonės turto verte ir galimybėmis išlikti aktyviu rinkos dalyviu (CPK 178 straipsnis).

5814.

59Iš atsakovės balanso už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. nustatyta, kad įmonės turtas buvo 380 397 Eur vertės, iš kurios 20 805 Eur vertės ilgalaikis turtas ir 359 592 Eur vertės trumpalaikis turtas; per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 326 850 Eur. 2016 metų ataskaitinį laikotarpį UAB „Audva“ baigė su 22 718 Eur nuostoliu. Taigi, pradelsti įsipareigojimai (326 850 Eur) viršijo pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (380 397 Eur), kas atitinka ĮBĮ įtvirtintą nemokumo būklę. Pažymėtina, kad atsakovė neneigė, kad neturi jokio registruotino turto, papildomai teismui nurodė turinti tik du debitorius: likviduojamą UAB „Ramesa“ su 22 501,96 Eur skola atsakovei, bei UAB „DS Statyba“ su 18 484,43 Eur skola, tačiau duomenų apie šių skolų atgavimo realumą, taip pat nepateikė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nurodyti duomenys patvirtina faktinį atsakovės nemokumą, negalėjimą atsiskaityti su kreditoriais (ieškove neaiškus reikalavimo dydis ir UAB „Kauno kranai“ – 1271,35 Eur). Nors atskirajame skunde teigiama, kad ieškovė taip pat yra skolinga atsakovei (iš esmės atskirajame skunde pasisakoma tik dėl ieškovės ir atsakovės tarpusavio santykių ir įsiskolinimų buvimo netinkamo vertinimo), tačiau šios aplinkybės nėra nagrinėjamos bylos dalykas, todėl apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo jų vertinti.

6015.

61Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad apeliantės pradelsti įsiskolinimai viršija pusę jos balanse nurodytos turto vertės, t. y. įmonė atitinka nemokios įmonės kriterijų ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, duomenų paneigiančių šią prezumpciją apeliantė nepateikė.

62Dėl kitų atskirojo skundo argumentų

6316.

64Ieškovė UAB „Nimetus“ tvirtina, kad atskirąjį skundą pasirašė tik atsakovės direktorius ir nėra duomenų, jog jis turėtų aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, todėl skundas neatitinka CPK 306 straipsnio 3 dalies reikalavimų, nepašalinus šio trūkumo apeliacinis procesas nutrauktinas.

6517.

66Apeliacinės instancijos teismas jau ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 306 straipsnio 3 dalis nustato privalomą profesionalaus teisininko atstovavimą tik bylose pagal apeliacinius skundus (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1773-370/2017). Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, atsižvelgiant į bylų pagal atskiruosius skundus prigimtį, minėtų apribojimų taikymas ir atskirųjų skundų padavimui nepagrįstai suvaržytų asmens teisę kreiptis į teismą, o tokių ribojimų taikymas, lyginant juos su siekiamais tikslais, neatitiktų proporcingumo kriterijaus (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1609-943/2017).

6718.

68Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas, kurį yra pasirašęs apeliantės UAB „Audva“ direktorius D. K. yra tinkamai pasirašytas, kadangi tokį procesinį dokumentą galėjo surašyti ir pateikti pati atsakovė, atstovaujama valdymo organo.

6919.

70Apeliantė teigia, kad buvo pažeista informavimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą procedūra, išsamūs argumentai dėl to buvo pateikti 2018 m. birželio 20 d. atskirajame skunde.

7120.

72Visų pirma, pastebėtina, kad apeliantės 2018 m. birželio 20 d. atskirasis skundas išnagrinėtas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. rugpjūčio 9 d. nutartimi tenkintas, bankroto bylos iškėlimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Todėl nagrinėdamas šiuo atskiruoju skundu skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo klausimą apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pasisakyti dėl jau išnagrinėto skundo argumentų.

7321.

74Pasisakant dėl informavimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą procedūros pažeidimo, nustatyta, kad klausimas dėl bankroto bylos atsakovei UAB „Audva“ iškėlimo šioje byloje sprendžiamas antrą kartą. Klausimas dėl ĮBĮ 6 straipsnio reikalavimų įvykdymo tinkamumo turi būti sprendžiamas įvertinus šio reikalavimo tikslus – ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalis yra skirta skolininko (bendrovės), kuriai norima kelti bankroto bylą, interesų apsaugai, nes tokiu būdu bendrovei suteikiama galimybė atsiskaityti su kreditoriumi, ginčą išspręsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros bei bankroto bylos iškėlimo pasekmių. Šia norma siekiama, kad ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo nebūtų bendrovei netikėtas, nes bankroto bylos iškėlimas sustabdo normalią bendrovės veiklą, todėl norma turi būti aiškinama bei taikoma atsižvelgiant į tokią jos funkciją. Kreipimasis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo teismų praktikoje laikytinas ultima ratio gynybos priemone, nes bankroto bylos iškėlimas susijęs su neigiamais teisiniais padariniais įmonei – skolininkei, t. y. apribojama jos veikla (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1985/2013; 2015 m. rugpjūčio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1526-943/2015). Byloje nustatyta, ir atsakovės vadovas neneigė šios aplinkybės, kad 2017 m. lapkričio 30 d. elektroniniu paštu jis buvo informuotas apie prašymą sumokėti skolą UAB „Nimetus“ ir ketinimą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo. Taigi atsakovė, žinodama tiek apie ieškovės ketinimą iškelti bankroto bylą, tiek apie jau inicijuotą bankroto bylą bei pripažindama ieškovę esant kreditore (nors ir nesutikdama su reikalavimo dydžiu) turėjo pakankamai laiko atsiskaityti su kreditore, tačiau duomenų, liudijančių ketinimus atsiskaityti ar ginčą išspęsti taikiai ir išvengti bankroto procedūros, nepateikė. Todėl spręsti dėl ĮBĮ 6 straipsnio 2 dalies pažeidimo, atsižvelgiant į aptartą šios normos tikslą, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo.

7522.

76Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo panaikinti skundžiamos nutarties, todėl ji paliekama nepakeista.

7723.

78Ieškovė UAB „Nimetus“ prašo priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas – 574,44 Eur už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Teismas sprendžia, jog netenkinus atsakovės atskirojo skundo, teismo procesinio sprendimo pagrindu atsirado prievolė atlyginti ieškovės turėtas bylinėjimosi išlaidas. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti viršija nurodytose rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį (8.16 punktas (0,4 x 895,2 Eur (2018 m. I ketv. bruto darbo užmokestis) = 358,08 Eur), todėl mažintinos. Atsižvelgiant į nurodytą bei nagrinėjimo klausimo sudėtingumą apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovei priteistina 300 Eur bylinėjimosi išlaidų.

79Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

80Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

81Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Audva“, j. a. k. 302627990, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Nimetus“, j. a. k. 301657564, 300 Eur (tris šimtus eurų) bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Nimetus“ kreipėsi... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 2.... 11. Panevėžio apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi atsakovei UAB... 12. 3.... 13. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog, atsakovės tvirtinimu, nėra aiškus... 14. 4.... 15. Teismas sprendė, kad ieškovė tinkamai įvykdė Lietuvos Respublikos įmonių... 16. 5.... 17. Teismas nustatė, kad pagal UAB „Audva“ paskutinį Juridinių asmenų... 18. 6.... 19. Teismas, įvertinęs atsakovės pateiktus duomenis apie darbuotojus, apie... 20. 7.... 21. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad byloje... 22. III.... 23. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 24. 8.... 25. Atsakovė UAB „Audva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Panevėžio... 26. 8.1.... 27. Atsakovės informavimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą procedūra buvo... 28. 8.2.... 29. Teismas neatsižvelgė į atsakovės prašymus dėl įrodymų išreikalavimo,... 30. 8.3.... 31. Teismas turėjo įvertinti, kad net ir esant finansiniams sunkumams atsakovė... 32. 8.4.... 33. Teismas vertino tik ieškovės argumentus, nesigilino į šalių... 34. 9.... 35. Ieškovė UAB „Nimetus“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 36. 9.1.... 37. Atsakovės atskirąjį skundą parengė ir pasirašė asmuo, neturintis teisės... 38. 9.2.... 39. Apeliacinės instancijos teismas negali ir neturi nagrinėti 2018 m. birželio... 40. 9.3.... 41. Atsakovė nepagrįstai neigia skolą ieškovei, be to, atsakovės pretenzijos... 42. 9.4.... 43. Teismas pagrįstai konstatavo atsakovės nemokumą pagal 2016 m. finansinės... 44. 9.5.... 45. Atsakovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, vilkindama bankroto... 46. Teismas... 47. IV.... 48. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 49. 10.... 50. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria UAB „Audva“ iškelta... 51. Dėl pagrindo iškelti bankroto bylą... 52. 11.... 53. Įmonių bankroto įstatyme įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip būsena, kai... 54. 12.... 55. Teismų praktikoje pažymima, kad bankroto bylos iškėlimo klausimo... 56. 13.... 57. Pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovę esant nemokia, remdamasis... 58. 14.... 59. Iš atsakovės balanso už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m.... 60. 15.... 61. Nurodytos aplinkybės leidžia spręsti, kad apeliantės pradelsti... 62. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų... 63. 16.... 64. Ieškovė UAB „Nimetus“ tvirtina, kad atskirąjį skundą pasirašė tik... 65. 17.... 66. Apeliacinės instancijos teismas jau ne kartą yra išaiškinęs, kad CPK 306... 67. 18.... 68. Nagrinėjamu atveju atskirasis skundas, kurį yra pasirašęs apeliantės UAB... 69. 19.... 70. Apeliantė teigia, kad buvo pažeista informavimo apie ketinimą iškelti... 71. 20.... 72. Visų pirma, pastebėtina, kad apeliantės 2018 m. birželio 20 d. atskirasis... 73. 21.... 74. Pasisakant dėl informavimo apie ketinimą iškelti bankroto bylą procedūros... 75. 22.... 76. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 77. 23.... 78. Ieškovė UAB „Nimetus“ prašo priteisti apeliacinėje instancijoje... 79. Lietuvos apeliacinio teismo civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 80. Panevėžio apygardos teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartį palikti... 81. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Audva“, j. a. k....