Byla 2S-346-210/2014
Dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo UAB „Euroliuksas“ atskirąjį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-216-671/2014 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Dovirma“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Ežerūna“, uždarajai akcinei bendrovei „Euroliuksas“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas B UAB „Dovirma“ kreipdamasis į teismą su ieškiniu dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – ieškinio sumai areštuoti atsakovo UAB „Euroliuksas“ pinigines lėšas, esančias atsakovui priklausančiose banko sąskaitose ar turtines teises, nuosavybės teise priklausančius kilnojamuosius, nekilnojamuosius daiktus, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis. Nurodė, kad ieškinio reikalavimo suma yra didelė, ginčijamo sandorio šalys jo sudarymo metu buvo nesąžiningos, todėl gali siekti paslėpti turtą, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Telšių rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi prašymą tenkino.

7Ieškovo B UAB „Dovirma“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – UAB „Euroliuksas“, priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų, o jų esant nepakankamai arba jų nesant, ir piniginių lėšų, esančių pas atsakovą ar kitus asmenis, areštą, iš viso bendrai 90000 Lt sumai.

8Surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui. Nurodė, kad jeigu į antstolį nesikreipiama ir nepatikslinami areštuoto turto duomenys, laikinosios apsaugos priemonės galioja 14 dienų nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priėmimo dienos.

9Teismas pažymėjo, kad ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2012-09-05 sudarytą trišalę sutartį, taikyti restituciją iš atsakovo UAB „Euroliuksas“ priteisti 90000 Lt sumą. Teismas laikė, kad reikalavimo suma yra didelė, ginčijamų sandorių šalys sandorio sudarymo metu galimai buvo nesąžiningas, todėl sprendė, kad yra pagrindo manyti, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovui UAB „Euroliuksas“ priklausančių nekilnojamųjų ir kilnojamųjų daiktų areštą, o jų esant nepakankamai arba jų nesant, ir piniginių lėšų, esančių pas atsakovą ar kitus asmenis, areštą. Teismui nežinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Euroliuksas“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį ir ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti kaip nepagrįstą.

12Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

13Apeliantas nesutinka su teismo nutartimi, kadangi nėra jokio pagrįsto pagrindo teigti, kad tuo atveju, jei teismas patenkintų ieškovo reikalavimus, atsakovas neįvykdytų ar negalėtų įvykdyti teismo sprendimo, todėl laikinosios apsaugos priemonės yra naikintinos. Teismo nutartis nėra motyvuota, iš esmės nėra pagrįsta jokiais teisiniais ar faktiniais argumentais, kuo pasireiškia reali grėsmė dėl teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, neįvykdymo. Nutartyje nurodytos itin lakoniškos priežastys, dėl kurių nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas įsitikinęs, kad ieškovas nepateikė jokių konkrečių ir pagrįstų argumentų, dėl kurių būtų pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui šioje byloje. Teismas privalėjo aiškintis ir vertinti, ar atsakovas yra/ar gali būti nemokus, ir taip apsunkinti būsimo sprendimo įvykdymą. Ieškinio didelė suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą. Palikus laikinąsias apsaugos priemones, būtų nepagrįstai suvaržoma atsakovo teisė naudotis ir disponuoti jam priklausančiu turtu ir taip būtų pažeistas interesų pusiausvyros bei teisingumo principai. Todėl teismas pažeidė ekonomiškumo bei proporcingumo principą. Ieškovo elgesys, kai siekiama, kad atsakovas patirtų tam tikrų neigiamų turtinių pasekmių, būtų trikdoma atsakovo galimybė laisvai dalyvauti rinkoje kartu su kitais teisinių santykių subjektais, laikytinas nesąžiningu ir pažeidžiančiu kitos šalies interesus. Be to, apeliantas pateikia dokumentus finansinei UAB „Euroliuksas“ padėčiai įvertinti.

14Atsiliepimu į atsakovo UAB „Euroliuksas“ atskirąjį skundą ieškovas B UAB „Dovirma“ prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir palikti galioti Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį.

15Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

16Atkreipia dėmesį į tai, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, nevertina pareikšto materialinio teisinio reikalavimo pagrįstumo ir tik nustato, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Teismų praktikoje vienareikšmiškai pasisakoma, kad tokių priemonių taikymo pagrindas – tai pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo (įsakymo) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebegalimas. Teismas neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, ar kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas – labai didelė ginčo suma, galimas šalių nesąžiningumas, ir tai yra pakankamas nutarties motyvas, pagrindžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą. Teismas teisingai pritaikė laikinąsias apsaugos priemonės, laikėsi ekonomiškumo bei proporcingumo principų. Be to, apeliantas nenurodo, kaip būtent teismas pažeidė šiuos principus atsakovo atžvilgiu ir būtent kokias jo teises pažeidžia.

17IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18Atskirasis skundas tenkintinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

20Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

21Atsakovas UAB „Euroliuksas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės 2014 m. sausio 13 d. nutartį, kuria jo atžvilgiu buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Apelianto skundas iš esmės grindžiami tuo, kad atsakovo UAB „Euroliuksas“ finansinė padėtis yra gera, teismas visiškai nesiaiškino apelianto finansinio pajėgumo, o ieškinio didelė suma savaime nesudaro pagrindo byloje automatiškai taikyti atsakovo turto areštą. Be to, teismas taikydamas laikinąsias apsaugos priemones pažeidė ekonomiškumo bei proporcingumo principą.

22Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas – tai preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Tokio procesinio veiksmo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad, nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kitaip tariant, ieškinyje išdėstyti teisiniai ir faktiniai argumentai, pateikti įrodymai turi prima facie patvirtinti ir būti pakankami, kad teismas įsitikintų, jog ieškinys, remiantis pateiktais faktiniais ir teisiniais argumentais, gali būti tenkinamas. Tačiau esant šiai proceso stadijai, tarp šalių kilęs ginčas iš esmės nesprendžiamas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones atliekamas preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas yra skirtas ne bylai iš esmės išspręsti, o būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizikai įvertinti. Įstatymas įpareigoja teismą įvertinti byloje esančius įrodymus pagal vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu (CPK 185 straipsnis). Šia įrodymų vertinimo taisykle yra grindžiamas ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumas, pirmiausiai įvertinant galimą grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams (CPK 144 straipsnis, 145 straipsnio 2 dalis). Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 straipsniai). Taikant laikinąsias apsaugos priemones taip pat turi būti įvertintas jų tikslingumas, t. y. jos turi garantuoti būsimo teismo sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą. Laikinosios apsaugos priemonės turi būti susijusios su pareikštų reikalavimų esme, pobūdžiu ir apimtimi. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį lemia individualios šalių ginčo, t. y. bylos aplinkybės.

23Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti. Teismui pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima, kad egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-23 nutartis civilinėje byloje Nr.2-786/2008, 2009-03-26 nutartis civilinėje byloje Nr.2-323/2009, 2009-04-30 nutartis civilinėje byloje Nr.2-330/2009 ir kt.). Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-906/2008; 2009-04-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009-09-10 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-905/2009; 2010-09-02 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-997/2010; ir kt.). Tačiau pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas yra siekis užtikrinti ieškovo turtinius interesus, užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą ir tuo užtikrinti jo privalomumą. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visuomet susijęs su tam tikrais atsakovo teisių suvaržymais, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą teismas privalo vadovautis teisingumo, proporcingumo principais ir, užtikrindamas šalių interesų pusiausvyrą įvertinti, ar iš tiesų nagrinėjamu atveju egzistuoja aplinkybės, patvirtinančios grėsmę būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Pareiga pagrįsti šių aplinkybių egzistavimą tenka prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pareiškusiam ieškovui (CPK 178 straipsnis). Nors teismų praktikoje aplinkybė, jog būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas preziumuojama tuomet, kai pareikštas didelės vertės turtinis reikalavimas, sprendžiant, ar byloje pareikšto reikalavimo suma yra didelė, turi būti vertinama tai, ar ši suma subjektyviu požiūriu yra didelė konkrečiam skolininkui, atsižvelgiant į skolininko teisinį statusą, turtinę padėtį, veiklos apimtis, pelningumą ir kitas reikšmingas aplinkybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-10-2 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1262/2010 ir kt.).

24Atskirasis skundas grindžiamas aplinkybe, kad atsakovo turtinė padėtis yra gera, o reikalavimo suma jam nėra didelė. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į ieškovo nurodytas aplinkybes pripažino, kad reiškiamo turtinio reikalavimo suma atsakovui yra didelė, todėl yra tikimybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas nurodė, kad atsakovo turimo turto sudėtis nėra žinoma. Vadovaujantis Lietuvos apeliacinio teismo praktika, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne tik absoliučiu dydžiu, bet taip pat atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-336/2009).

25Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 90 000 Lt sumos, kurią pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Euroliuksas“ atžvilgiu laikė didele. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada apeliacinės instancijos teismas nesutinka. Visų pirma, sutiktina su apeliantio argumentu, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nesiaiškino atsakovo finansinių galimybių, jo turtinės padėties, turimų įsipareigojimų apimties. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą atsakovo atžvilgiu, nevertino finansinių galimybių bei jo turtinės padėties, nes tokių duomenų bei įrodymų nepateikė nei ieškovas, nei atsakovas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad grėsmės ieškovo reikalavimų patenkinimui bei didelės reikalavimo sumos prezumpcijos, kaip pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, patvirtinimui, teismas privalėjo šių duomenų pareikalauti, vertinat tai, kad dalį įrodymų, pagrindžiančių atsakovo finansinį stabilumą, teismas priėmė apeliantui jau pateikus atskirąjį skundą.

26Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, reikšminga aplinkybė yra šalies, kurios atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turtinė padėtis, jos finansinių galimybių įvertinimas. Kaip matyti iš apeliacinės instancijos teismo išsireikalautų duomenų: atsakovo balanso už 2012 metus, įmonės turtą sudarė 14 642 637 Lt, tuo tarpu per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai siekia 2 563 097 Lt. Atsakovo pelno ataskaita patvirtina, kad 2013 m. grynasis pelnas buvo 72 440 Lt, 2012 m. – 37 985 Lt, o 2011 m. – 203 836 Lt. Įmonė turi nekilnojamojo turto, keliolika transporto priemonių (83-106 b. l.). Atsižvelgiant į turimo turto bei įsipareigojimų santykį, taip pat įvertinus atsakovui pareikšto reikalavimo dydį, darytina išvada, jog atsakovo UAB „Euroliuksas“ turtinė padėtis yra gera. Išdėstytos aplinkybės leidžia spręsti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas 90 000 Lt sumai atsakovo atžvilgiu nėra didelis ir UAB „Euroliuksas“ būtų pajėgus ieškinį patenkinus, įvykdyti galimai ieškovui B UAB „Dovrima“ palankų teismo sprendimą. Ieškovas B UAB „Dovirma“ nepateikė įrodymų, kad atsakovas UAB „Euroliuksas“ šiuo metu turėtų kitokių finansinių sunkumų, todėl nėra pagrindo išvadai, kad ieškovo ieškinys paskatintų atsakovą bandyti paslėpti, parduoti ar kitaip perleisti kitiems asmenims savo turtą ir tokiu būdu padidinti galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Pagrįstais laikytini ir apelianto argumentai, jog parenkant laikinąsias apsaugos priemones buvo pažeisti ekonomiškumo ir proporcingumo principai. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas kiekvienu atveju sukelia nepatogumus proceso šaliai, tačiau svarbu yra tai, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės nevaržytų skolininko teisių daugiau, nei būtina ieškiniui užtikrinti.

27Įvertinęs visas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas laikinųjų apsaugos taikymo klausimą, netinkamai įvertino svarbias faktines šios bylos aplinkybes, netinkamai taikė procesinės teisės normas, todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones egzistavimo. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus teismas sprendžia, kad ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi laikinosios apsaugos priemonės atsakovo atžvilgiu pritaikytos nepagrįstai, todėl ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – ieškovo B UAB „Dovirma“ prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Euroliuksas“ netenkinamas.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas

Nutarė

29Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo B UAB „Dovirma“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „Euroliuksas“ atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas B UAB „Dovirma“ kreipdamasis į teismą su ieškiniu dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Telšių rajono apylinkės teismas 2014 m. sausio 13 d. nutartimi prašymą... 7. Ieškovo B UAB „Dovirma“ reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė... 8. Surasti ir aprašyti atsakovo turtą pavedė ieškovo pasirinktam antstoliui.... 9. Teismas pažymėjo, kad ieškovas prašo pripažinti negaliojančia 2012-09-05... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Euroliuksas“ prašo panaikinti Telšių... 12. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 13. Apeliantas nesutinka su teismo nutartimi, kadangi nėra jokio pagrįsto... 14. Atsiliepimu į atsakovo UAB „Euroliuksas“ atskirąjį skundą ieškovas B... 15. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:... 16. Atkreipia dėmesį į tai, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos... 17. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. Atskirasis skundas tenkintinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 20. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo... 21. Atsakovas UAB „Euroliuksas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Telšių... 22. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali... 23. Teismų praktikoje yra suformuota taisyklė, kad teismas, taikydamas... 24. Atskirasis skundas grindžiamas aplinkybe, kad atsakovo turtinė padėtis yra... 25. Nagrinėjamu atveju tarp šalių yra kilęs ginčas dėl 90 000 Lt sumos,... 26. Taigi sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą,... 27. Įvertinęs visas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą,... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 29. Telšių rajono apylinkės teismo 2014 m. sausio 13 d. nutartį panaikinti ir...