Byla 1-19-547/2013

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant Jolantai Smilgin, dalyvaujant prokurorei Reginai Juškevičienei, gynėjui advokatui Raimondui Pakšiui, nukentėjusiajai civilinei ieškovei S. J., nukentėjusiajam-civiliniam ieškovui J. Z. ir jų atstovams advokatei Nijolei Raulušaitienei ir J. Z., specialistui Vytautui Šakėnui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje G. M., a. k. ( - ) gim. ( - ), lietuvė, Lietuvos Respublikos pilietė, aukštojo išsilavinimo, ištekėjusi, dirbanti ( - ), gyv. ( - ), neteista,

2kaltinama pagal LR BK 281 str. 1 d.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą

Nustatė

4G. M. vairuodama kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo taisykles, dėl to įvyko eismo įvykis, dėl kurio buvo nesunkiai sutrikdyta žmogaus sveikata: 2011-07-19 apie 13.00 val. Varėnos rajone, kelyje Varėna-Matuizos-Valkininkai 2 km 750 m., vairuodama transporto priemonę AUDI A4 AVANT, valst. Nr. ( - ) pažeidė kelių eismo taisyklių 9, 106 punktų reikalavimus, o būtent, privalėdama laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitų eismo dalyvių, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai, sukdama į kairę ne sankryžoje, neįsitikino, kad tai daryti saugu, nedavė kelio iš paskos važiavusiai ir ją lenkiančiai transporto priemonei BMW 325, valst. Nr. ( - ), vairuojamai J. Z., ir su ja susidūrė. Eismo įvykio metu dėl atvirų dešinės rankos IV-V pirštų naginių falangų lūžimų buvo nesunkiai sutrikdyta transporto priemonės BMW 325, valst. Nr. ( - ), keleivės S. J. sveikata bei dėl kaklo-stuburo II slankstelio panirimo nesunkiai sutrikdyta transporto priemonės BMW 325, valst. Nr. ( - ), vairuotojo J. Z. sveikata.

5Tokiais veiksmais G. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str. 1 d.

6Kaltinamoji G. M. savo kaltės nepripažino, nurodė, kad 2011-07-19 apie 12.40 val. automobiliu AUDI A4, priklausančiu UAB „( - )“, važiavo iš Varėnos link Matuizų. Eismo sąlygos buvo geros, saulė jai švietė į automobilio galą, ant kelio važiuojamosios dalies jokių pažeidimų nebuvo. Buvo prisisegusi saugos diržą, važiavo apie 80-90 km/h greičiu. Pravažiavusi vandens telkinį, kuris yra už Varėnos miesto, prisiminė, kad pamiršo dokumentus, reikėjo grįžti atgal į Varėną. Iš karto nestojo ir nesisuko atgal į Varėną, nusprendė sukti į trečią keliuką, kuris veda į kairę pusę. Šiuos miško keliukus gerai žino, nes daug metų pastoviai važiuoja keliu nuo Varėnos link Matuizų. Pravažiavus vingiuotą kelią, važiavo toliau tiesiu keliu, kuris yra nevingiuotas ir jo matomumas yra apie 2 km, šioje kelio atkarpoje žinojo minėtą keliuką į mišką. Likus apie 150-180 m iki keliuko, ji įjungė kairio posūkio signalą, per galinį vaizdo veidrodėlį ir kairės pusės išorės veidrodėlį pamatė, kad apie 120-150 m atstumu nuo jos iš paskos atvažiuoja automobilis, nematė, kad jis būtų įsijungęs kokį posūkio signalą ar bandęs ją lenkti. Tuomet pradėjo lėtinti stabdžių pagalba. Likus apie 50 m iki miško keliuko, vėl per veidrodėlius pasižiūrėjo, ar iš paskos važiuojanti transporto priemonė jos nelenkia ir nėra įjungusi posūkio signalo, iš paskos važiuojanti transporto priemonė buvo priartėjusi prie jos apie 50-35 m atstumu, matė, kad BMW automobilis posūkio nerodė. Ji visai sulėtinusi ir prisiartinusi prie kelio viduryje esančios punktyrinės žymėjimo linijos įsitikino, kad iš priekio neatvažiuoja kita transporto priemonė. Tuo metu jos važiavimo juostoje ta pačia kryptimi prieš ją važiavo traktorius su priekaba. Ši transporto priemonė buvo apie 50-100 metrų atstumu nuo jos automobilio. Pasižiūrėjusi prieš posūkį į veidrodėlius, kad ji niekam nesudaro kliūties ir niekas netrukdo atlikti posūkio į kairę, rodydama posūkį į kairę ir beveik visiškai sustabdžiusi automobilį, ji pradėjo posūkio manevrą į kairėje pusėje esantį miško keliuką. Kaltinamoji paaiškino, kad ji prieš pat posūkio manevrą judėjo apie 10 km/h greičiu, posūkio signalą įjungė maždaug prieš 150m. Pradėjusi sukti, iškarto pajuto smūgį į savo automobilio priekinės kairės pusės ratą. Kaltinamoji paaiškino ,kad prisiartinusi prie ašinės linijos stabdė ir kai ,,iškišo nosį“ iškarto pajuto smūgį. Smūgis buvo stiprus, nunešė visą jos automobilio priekį. Nuo smūgio jos automobilį grąžino atgal į važiavimo juostą apie 13-14 m. Į ją atsitrenkęs automobilis apsivertė ir sustojo kelkraštyje. Kaltinamoji paaiškino, kad ji mano, jog BMW vairuotojas spontaniškai bandė sukti į kairę, norėdamas išvengti smūgio, nes per vėlai pamatė jos automobilį. Sustojus automobiliams, matė, kaip iš transporto priemonės, kuri atsitrenkė į ją, išlipęs vairuotojas mobilaus ryšio telefoną intensyviai skambino. Taip pat iš to automobilio išlipo ir mergina. Pati ji tuo metu, būdama savo automobilyje, ieškojo savo mobilaus ryšio telefono. Susiradusi telefoną, ji išlipo iš automobilio, pas juos pasiklausė, ar jie iškvietė policiją ir medikus. Kito automobilio vairuotojas jai pasakė, kad taip, matė, kad mergina kratė ranką, suprato, kad bus sužalota ranka. Apie tai, kad įvyko eismo įvykis ji paskambino ir pasakė savo vyrui. Apžiūrėjusi automobilį, įjungė avarinę signalizaciją, nes jos automobilis buvo važiuojamojoje dalyje. Po eismo įvykio prie jų jokių transporto priemonių nebuvo, nes priešais ją važiavęs traktorius nesustojo ir nuvažiavo tolyn. Tik vėliau po 5-10 min. sustojo pro šalį važiavę asmenys. Kai atvyko medikai, policijos pareigūnų dar nebuvo, ją ir merginą iš kito automobilio išvežė į ligoninę. Ji paaiškino, kad nuo smūgio veidu trenkėsi į vairą, buvo bendras sumušimas, prakirsta lūpa, dantys. Kaltinamoji patvirtino, jog dar įvykio vietoje ji matė, jog kito automobilio keleivei yra sužaloti pirštai. G. M. nurodė, kad ji nepažeidė jokių kelių eismo taisyklių, jos automobilis buvo techniškai tvarkingas, tad ji nėra kalta dėl įvykusio autoįvykio. Kadangi kaltinamoji nepripažįsta kaltės dėl autoįvykio, ji neatlygino ir žalos nukentėjusiesiems.

7Nukentėjusioji S. J. parodė, kad 2011-07-19 apie 13.00 val. kartu su draugu U. Z. automobiliu BMW 325 važiavo iš Varėnos į Matuizų kaimą. Oro sąlygos buvo geros, saulėta, kelio danga buvo sausa. Ant kelio jokių kliūčių nebuvo. Abu buvo prisisegę saugos diržais. Kokiu greičiu važiavo, nežino, nes nekreipė dėmesio. Važiuojant šiuo keliu, priešais pamatė važiuojantį AUDI markės automobilį, tamsios spalvos. Už šio automobilio priekyje važiavo traktorius su priekaba. Ji nematė, kad automobilio AUDI vairuotoja būtų įsijungusi posūkio signalą ar kitaip manevravusi. J. pradėjo lenkti automobilį AUDI, jiems beveik susilyginus su šiuo automobiliu, jo vairuotoja taip pat pradėjo lenkti priešais važiuojantį traktorių ir savo kaire priekine automobilio dalimi susidūrė su jų automobilio priekine dalimi. Nuo susidūrimo jų automobilis vertėsi. Smulkiau visko papasakoti negali, nes viskas įvyko labai greitai, ji labai išsigando, patyrė šoką. Eismo įvykio metu jai buvo sulaužyti dešinės rankos IV-V pirštai, dėl to buvo atlikta operacija. IV piršto naginė dalis buvo amputuota, V pirštas taip pat buvo operuojamas ir tvarkomas, dėl šių sužalojimų iki šiol negali atlikti pilnai savo darbo. Dėl sužalojimų patyrė 6211,07 litų turtinę žalą, tačiau pilnai pagrįsti žalos negali, nes buvo toliau gydoma Anglijoje, buvo atliekama pirštų fizioterapija, kad galėtų juos lankstyti. Išsaugojo tik vaistų pirkimo Lietuvoje čekius. Be to patyrė nuostolius dėl lėktuvo bilieto, nes reikėjo perpirkti bilietą ir už jį sumokėjo 357 litus. Čekį už bilietų pirkimą pateikė draugas J.. Taip pat negalėjo dirbti ir dėl to negavo pilno darbo užmokesčio, dėl to patyrė 2500 litų žalą . Taip pat nukentėjusioji prašo priteisti jai ir neturtinės žalos atlyginimą – 30000 Lt, kadangi patyrė didelį sukrėtimą, depresiją, nes sužalojimų pasekoje buvo amputuoti dešinės rankos IV-V pirštų galiukai, tai jai kaip jaunai moteriai buvo labai skaudu , dėl to daug išgyveno.

8Nukentėjusysis J. Z. parodė, kad 2011-07-19 apie 13.00 val. automobiliu BMW 325, valst. Nr. ( - ) (numeriai angliški) su savo drauge S. J. važiavo iš Varėnos į Matuizas. Važiuojant oro sąlygos buvo geros, asfalto danga buvo sausa, kelio danga be pažeidimų, vairavimui niekas netrukdė, abu buvo prisisegę saugos diržus. Šį automobilį įsigijo 2011 m. liepos mėn. pradžioje, tikslios datos neprisimena, automobilio vairas buvo dešinėje pusėje. Kadangi Lietuvoje tokius automobilius draudžiama registruoti, tai šiam automobiliui pakeitė vairo mechanizmą į kairę pusę. Keliu jis važiavo leistinu greičiu, t. y. apie 90 km/h. Priekyje savo eismo juostoje apie 0,5 km atstumu pastebėjo važiuojančius traktorių su priekaba ir paskui jį automobilį AUDI A4, mėlynos spalvos, matė, kad AUDI vairuotoja bandė lenkti traktorių, manevruodama su automobiliu, kaip suprato, pasižiūrėti, ar iš priekio nėra atvažiuojančių transporto priemonių, tačiau iš priekio važiavo automobilis, tai AUDI važiavo iš paskos. Artėdamas tokiu pat greičiu apie 90 km/h, įsitikino, kad AUDI vairuotoja nerodo posūkio signalo ir nelenkia, įjungė posūkio signalą ir pradėjo lenkti šias transporto priemones, išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą. Lenkdamas, kai jo automobilio priekinė dalis susilygino su automobilio AUDI galine dalimi, pamatė, kad AUDI vairuotoja įjungė kairio posūkio signalą ir taip pat pradėjo lenkti traktorių. Tuomet, bandydamas išvengti susidūrimo, dar daugiau pasitraukė į kairį kelkraštį, tačiau to neužteko, automobiliai susidūrė, jo automobilis vertėsi, tačiau detaliau, kaip viskas vyko, neprisimena, nes patyrė šoką. Atsipeikėjęs pamatė, kad jo automobilis stovi už kelkraščio griovio, pas draugę pasiklausė, ar viskas gerai, tuomet nuėjo pažiūrėti prie kito automobilio, su kuriuo susidūrė. Priėjęs pamatė, kad vairavo pažįstama moteris - G. M., su ja tuomet nesikalbėjo, matė, kad ši neblogai jaučiasi, pati išlipusi iš automobilio vaikščiojo. Grįžo prie draugės, nes jai stipriai kraujavo ranka. Pats šoko būsenoje nieko nejautė, tačiau vėliau, pasitikrinus Alytaus ligoninėje, nustatė 2-3 slankstelio išnirimą bei kūno sumušimą, o kartu važiavusiai draugei - rankos pirštų lūžimą. Nukentėjusysis nurodė, kad jis nereiškia ieškinio dėl neturtinės žalos atlyginimo. Dėl eismo įvykio patyrė turtinę žalą, nes dėl sužalojimo negalėjo dirbti dvi savaites, todėl negavo pilno darbo užmokesčio, dėl to patyrė 1000 litų turtinę žalą. Kadangi laiku negalėjo išskristi į Angliją, reikėjo perpirkti naują bilietą. Bilietus pirko du, vieną sau, kitą - S. Už bilietą sumokėjo 357 litus. Taip pat Anglijoje prie oro uosto saugomoje aikštelėje buvo palikęs savo automobilį, kuriuo naudojasi, už automobilio saugojimą papildomai reikėjo sumokėti 112 svarų, kas sudarytų 440 litų. Viso jam padaryta 1797 litų turtinė žala, kurią prašo priteisti.

9Liudytojas T. T. parodė, kad 2011 m. liepos 19 d. apie 12.30 val. su traktoriumi MTZ 952.4 važiavo nuo Varėnos į Matuizas plytų. Važiuodamas pamatė, kad prisiartino mėlynos spalvos automobilis Audi A4, suprato, kad šis automobilis jį nori lenkti, tada jis apie 300 m važiavo kelkraščiu, tačiau iš paskos važiavęs automobilis jo nelenkė. Važiuodamas toliau pastebėjo, kad jį ir iš paskos važiuojantį automobilį Audi A4 pradėjo lenkti pilkos spalvos automobilis, Audi A4 vairuotoja taip pat pradėjo jį lenkti, tada pamatė, kad įvyko susidūrimas. Po šio susidūrimo pilkos spalvos automobilis apsivertė du kartus bei sustojo šalikelėje. Audi A4 automobilis sustojo ant važiuojamosios dalies. Liudytojas paaiškino, kad jo priekabos buvo aukšti bortai, tai jis visko negalėjo matyti. Jis nurodė, kad jis nepastebėjo , ar automobilio AUDI vairuotoja buvo įjungusi posūkio signalą, taip pat nematė, ar posūkį buvo įjungęs ir automobilis BMW. Liudytojas nurodė, kad BMW automobilis aplenkė jo tėvo mašiną ir vėliau susitikus su tėvu šis sakė, kad BMW pravažiavo labai greitai.

10Liudytojas Valdas Tamulevičius paaiškino, kad dirba Varėnos rajono policijos komisariate kriminalinės policijos specialiosiose pareigose. Teko užfiksuoti ir įforminti šį autoįvykį. Tai gan senas įvykis. Kai atvyko į įvykio vietą stovėjo traktorius su priekaba, „BMW“ ir „Audi“ markės automobiliai. Liudytojas paaiškino, kad įvykio vietoje vaikščiojo vaikinukas, o moteris ir panelė buvo išvežtos į ligoninę. Autoįvykio vietoje buvo traktoriaus vairuotojas. Nuo įvykio buvo praėję apie 10-15 min. Atvykus jiems į įvykio vietą, buvo daugiau žmonių. Jis bendravo su nukentėjusiuoju, traktorininku, kurį apklausė policijos automobilyje. Ką traktorininkas nurodė, tas ir buvo užfiksuota protokole.

11Liudytojas P. T. paaiškino, kad nieko nepažįsta iš bylos dalyvių, Valdas Tamulevičius nėra jo giminaitis, o T. T. jo sūnus. Važiavo tą dieną į Matuizas, kada nepamena. Pro jį žaibišku greičiu pralėkė automobilis. Po to pamatė, kad tas automobilis griovy. Jį aplenkė už pervažos. Liudytojas nurodė, kad jis pats važiavo automobiliu „Passat“ apie 60-70 km/h, o jį aplenkusio automobilio greitis turėjo būti virš 100 km/h. Jis paaiškino, kad privažiavęs įvykio vietą pamatė, kad vienas automobilis buvo griovyje, kitas stovėjo ant kelio be rato. Vaikščiojo mergina, sustojęs buvo labai trumpam, bet su asmenimis nekalbėjo. Su traktoriumi važiavo jo sūnus. Kai pamatė automobilį, esantį griovy, o kitą – viduryje kelio, tai traktoriaus įvykio vietoje nebuvo. Liudytojas paaiškino, kad jis gal pirmas atsirado ir sustojo įvykio vietoje. Automobilis, kuris stovėjo kelio vidury, jo neaplenkė.

12Liudytojas I. M. paaiškino, kad kaltinamoji yra jo žmona. Nukentėjusiuosius pažįsta, bet santykių neturi. Paskambino žmona, kad įvyko eismo įvykis. Atvykęs pamatė žmoną su pilna burna kraujo, buvo sudaužytas automobilis. Atvyko greitoji, išvežė žmoną į ligoninę, laukė kol atvyks policija. Liudytojas paaiškino, kad būdamas įvykio vietoje matė, jog policija susistabdė traktorininką ir nuėjo jo apklausti. Girdėjo kaip traktorininkas sakė, kad „BMW“ važiavo žaibišku greičiu, iš paskos važiavo mašina. Ji rodė posūkį į kairę, norėjo sukti. Policija pirmiausia apklausė traktorininką ir prie Z. buvo priėję. Traktorininkas atvyko iš Matuizų pusės, jo parodymus girdėjo, kadangi policijos automobilio durys buvo atdaros, jis stovėjo kelkraštyje per 2 m. ir girdėjo apklausą.

13Nukentėjusiojo J. Z. atstovas J. Z. paaiškino, jis yra J. tėvas. Apie 12 val. paskambino sūnus ir pasakė, kad įvyko autoįvykis, visi sveiki, tik sužalojo žmonai 2 pirštus. Jis iškvietė greitąją pagalbą ir nuvažiavo į įvykio vietą. Ten M. užsipuolė ant sūnaus, ko lekia. Sūnus sėdėjo prie draugės, niekam neskambino. Jau atvykęs į įvykio vietą iškvietė policiją. Sūnus sakė, kad važiavo iš Varėnos, priešais važiavo traktorius, o paskui traktorių G. M.. Kai sūnus norėjo aplenkti automobilį ir traktorių, o lenkdamas susilygino su M. automobiliu, M. suko į kairę pusę ir jie susidūrė. AUDI stovėjo viduryje kelio su išlaužtu kairiu priekiniu ratu, buvo sulenktas priekinis sparnas, o BMW automobilis stovėjo griovyje ant ratų. Jei būtų BMW kirtęs, būtų visas subyrėjęs. Atstovas nurodė, kad jis daug metų mašinas remontavo, tad turi supratimą, koks turėjo būti smūgis. Specialaus išsilavinimo neturi, bet turėjo įmonę. Kai policija viską išmatavo įvykio vietoje, važiavo traktorius. Sūnus pasakė, kad tai tas pats traktorius. Atstovas nurodė, kad policijos pareigūnai jį susistabdė ir apklausė. Traktorininkas pasakė, kad AUDI važiavo iš paskos, jis pasitraukė, kad aplenktų. Kai pradėjo lenkti BMW, AUDI įjungė posūkį ir taip pat pradėjo lenkti. Atstovas paaiškino, kad sūnaus greičio didelio tikrai nebuvo. J. Z. paaiškino, kad atvykęs matė jog J. ranka buvo kraujuota. Automobilis BMW buvo praėjęs anglišką technikinę apžiūrą ir juo buvo galima važinėti. Atstovas nurodė, kad vairą perkėlė, nes sūnus nesiruošė su tuo automobiliu važiuoti į Angliją. Pertvarkant buvo naujas mechanizmas pastatytas: vairo kolonėlė, žibintai, vairas. Jis pats atliko tokius keitimo darbus. Gali patvirtinti ekspertai, kad darbai atlikti gerai. Lietuvoje techninės apžiūros atlikti nespėjo.

14Specialistas Vytautas Šakėnas paaiškino, kad jis visiškai palaiko savo išvadą esančią byloje ir neturi jokių papildymų. Atsakydamas į klausimus, nurodė, kad buvo užfiksuotas slydimo pėdsakas, jis matėsi nuotraukose, todėl tikėtina, kad „BMW“ automobilio buvo stabdoma prieš susidūrimą, prieš smūgį, nusuktas į kairę ir buvo stabdyta. Atsiradus kliūčiai ir iškilus pavojui, kai lieka 1-2 m., vairuotojas jau negali imtis jokių veiksmų, siekiant išvengti autoįvykio. Net ir nusukimui reikalingas tam tikras atstumas, tad prieš 1-2 m. vairuotojas nesugebėtų pasukti automobilio į šoną. Automobilio „Audi“ greitis buvo labai nedidelis, tuo tarpu „BMW“ automobilio greitis – žymiai didesnis, įvertinus tai, kad „Audi“ buvo nulaužtas priekinis kairys ratas, mano, kad būtent „BMW“ automobilis trenkėsi į „Audi“, ir tai buvo pagrindinis smūgis. Susidūrimo metu buvo kontaktas BMW su „Audi“ automobiliu, dėl ko buvo nuplėštas „Audi“ automobilio ratas. Judėjimo trajektorijos atkurti negalima, kadangi nebuvo galima nustatyti judėjimo greičio. Specialistas nurodė, kad išvadą jis rengė pagal bylos dokumentus: planą, protokolą ir kt.. Jis paaiškino, kad nekreipė dėmesio, ar yra parašai dokumentuose, jei dokumentas prijungtas prie bylos, tai dokumentu ir vadovavosi, o parašų buvimas ar nebuvimas nėra ekspertų reikalas. Specialistas V.Šakėnas nurodė, kad aplinkybės ar veikė šviesos rankenėlė ir posūkio signalas įvykio metu – pasakyti negali ir tokie automobilio tyrimai atliekami tik atskirais atvejais, tokiuose susidūrimuose paprastai netiriama. Įvykio kilimui nereikšminga ir aplinkybė, jog automobilis buvo perdarytas. Vienintelis dalykas, kuris yra reikšmingas, ar automobilis buvo techniškai tvarkingas, ar ne, ar nebuvo jame gedimų, turėjusių įtakos įvykiui. Specialistas paaiškino, kad lenkimo manevrui reikalingas didesnis atstumas, laikas, nei atlikti pasukimą į kairę, šis manevras žymiai trumpesnis, nei lenkimo manevras, be to, yra ir greičio skirtumas. Automobilio BMW skirtingos padangos įvykio kilimui ant sausos asfaltuotos dangos įtakos neturėjo. Specialistas V. Šakėnas nurodė, kad jis visiškai palaiko savo išvados 7 punktą bei nurodė, kad 9 išvados punkto įrodyti negali, kadangi objektyvių duomenų, jog automobilis AUDI važiavo arčiau vidurio – nebuvo. Specialistas nurodė, kad rengdamas išvadas , jis mažiausia remiasi liudytojų parodymais, nes liudytojai dažnai juos keičia.

15Kaltinamosios kaltę, nors ji savo kaltės nepripažino, patvirtina kita baudžiamosios bylos medžiaga.

16Įvykio vietos apžiūros protokolu, kur užfiksuota situacija po eismo įvykio 2011 m. liepos 19 d. kelio Varėna-Matuizos-Valkininkai 2 km 750 m (b. l. 5-16).

17Automobilio BMW325, valst. Nr. ( - ), apžiūros protokolu (b. l. 99-105). J. Z. priklausantis automobilis „BMW325“, valst. Nr. ( - ), draustas „BTA draudimas“ (b. l. 93). Automobilis grąžintas J. Z. (b. l. 106-107).

18Automobilio „AUDI A4 Avant“, valst. Nr. ( - ) apžiūros protokolu (b. l. 109- 114). UAB „( - )“ priklausantis automobilis „AUDI A4 Avant“, valst. Nr. ( - ) draustas AB „Lietuvos draudimas“ (b. l. 95,97), techninė apžiūra atlikta 2010-07-29 (b. l. 96). Automobilis grąžintas UAB „( - )“ (b. l. 115).

19Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G675/11(06), kad S. J. atviri dešinės rankos IV-V pirštų naginių falangų lūžimai padaryti kieto buko daikto poveikyje galimai eismo įvykio metu. Sužalojimas vertinamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl dešinės rankos IV-V pirštų naginių falangų lūžimo sveikata nukentėjusiajai buvo sutrikdyta ilgiau kaip 10 dienų laikotarpiui (b. l. 30-31).

20Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 677/11(06) , kad J. Z. kaklo - stuburo II slankstelio panirimas padaryta kieto buko daikto poveikyje galimai autoįvykio metu. Sužalojimas vertinamas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas, nes dėl kaklo – stuburo II slankstelio panirimo sveikata nukentėjusiajam buvo sutrikdyta ilgiau kaip 10 dienų laikotarpiui (b. l. 69-70).

21Specialisto išvada Nr. 11-2545(11), kad techniniu požiūriu tikėtina, kad pagrindine sąlyga šiam eismo įvykiui kilti buvo tai, kad automobilio „Audi AvantA4“, valst. Nr. ( - ) vairuotoja G. M., sukdama į kairę link keliuko, vedančio į mišką, nedavė kelio iš paskos važiavusiam ir jos automobilį lenkusiam J. Z. automobiliui „BMW325“, valst. Nr. ( - ) (b. l. 85-89).

22Specialisto išvada Nr. T-A 5203/11 (01), kad G. M. kraujyje etilo alkoholio nerasta (b. l. 136).

23Specialisto išvada Nr. T-A 5204/11(10), kad J. Z. kraujyje etilo alkoholio nerasta (b. l. 59).

24Baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 281 str. kyla tik už tuos KET pažeidimus, kurie susieti priežastiniu ryšiu su šiame straipsnyje numatytais padariniais. Kaltinamosios veika pagrįstai kvalifikuota pagal LR BK 281 str. 1 d., kadangi kaltinamoji G. M. pažeidė Kelių eismo taisyklių 106 p. reikalavimus, tai yra prieš pradėdama važiuoti, prieš persirikiuodama ir kitaip keisdama važiavimo kryptį, privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems eismo dalyviams. Šio reikalavimo nesilaikant kaltinamosios vairuojamas automobilis AUDI, valst. Nr. ( - ) susidūrė su ją lenkiančiu automobiliu BMW 325, valst. Nr. ( - ), dėl ko eismo įvykio metu buvo nesunkiai sutrikdyta BMW keleivės S. J. ir vairuotojo J. Z. sveikata. Iš bylos aplinkybių matyti, jog veika padaryta dėl neatsargumo (LR BK 281 str. 7 d.).

25Nors kaltinamoji savo kaltės nepripažino, tačiau specialisto išvadoje ir jį išklausius teisme, nustatyta, jog jis palaiko savo išvadą, kad techniniu požiūriu pagrindinė sąlyga šiam eismo įvykiui kilti buvo tai, kad automobilio AUDI Avant A4 vairuotoja G. M., sukdama į kairę, link keliuko vedančio į mišką, nedavė kelio iš paskos važiavusiam ir jos automobilį jau lenkusiam J. Z. automobiliui BMW 325. Specialistas nurodė, kad jis negali įrodyti, jog G. M. buvo persirikiavusi link važiuojamosios dalies vidurio, įjungusi kairio posūkio signalą ir būtent jai J. Z. nedavė kelio nesulėtino greičio ir neapvažiavo AUDI automobilio, nurodė, kad tokiai išvadai pagrįsti trūksta duomenų.

26Specialistas paaiškino, kad lenkimo manevrui atlikti reikia ir daugiau laiko ir didesnis atstumas tam reikalingas, nei posūkio manevrui. Kadangi J. Z. automobilis BMV susidūrė su kaltinamosios vairuojamu automobiliu AUDI priekinėmis dalimis (priekiniais ratais), tai rodo, kad automobilis BMW jau anksčiau pradėjo atlikinėti lenkimo manevrą, o AUDI vairuotoja posūkio manevrą buvo tik pradėjusi, nes specialistas nurodė, kad posūkio manevrui reikalinga mažiau laiko. Byloje nėra kategoriško tvirtinimo, kad kaltinamoji, prieš atlikdama šį manevrą, iš anksto buvo įjungusi posūkio signalą. Nėra duomenų, kad lenkimo momentu BMW vairuotojas rodė posūkio signalą. Tačiau ar buvo BMW įjungtas posūkio signalas ne tokia reikšminga aplinkybė, nes vairuotojas prieš pradėdamas važiuoti, prieš persirikiuodamas ir kitaip keisdamas važiavimo kryptį, privalo įsitikinti, kad tai daryti saugu, ir duoti kelią (nekliudyti) kitiems eismo dalyviams (KET 106 punktas). Tad nustačius, kad J. Z. jau buvo pradėjęs lenkimo manevrą ir buvo susilyginęs su automobiliu AUDI, tai šio automobilio vairuotoja kaltinamoji G. M., prieš pradėdama posūkio manevrą, turėjo duoti kelią BMW vairuotojui , leisti jam užbaigti pradėtą manevrą. Apie posūkio signalų rodymą, objektyvių duomenų byloje nėra. Liudytojas , traktoriaus vairuotojas, T. T. parodė, kad jam matomumą užstojo aukšti jo priekabos bortai, tad jis ne viską gerai matė. Liudytojas nurodė negalįs patvirtinti, ar buvo įjungti abiejų automobilių posūkio signalai. Daugiau tiesioginių šio įvykio liudytojų nėra. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad tarp įvykusio autoįvykio ir jo metu atsiradusių pasekmių – asmenų sužalojimų yra priežastinis ryšys.

27Kaltinamosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

28G. M. anksčiau neteista (b. l. 145), vieną kartą bausta administracine tvarka už kelių eismo taisyklių pažeidimą ir ši nuobauda yra galiojanti (b. l. 144), psichiatro ir priklausomybės ligų kabinetų įskaitose neįrašyta (b. l. 143). Ji padarė neatsargų nusikaltimą.

29G. M. ji pirmą kartą teisiama už neatsargų nusikaltimą. Įvertinus nurodytų aplinkybių visumą, jai skirtina įstatymo sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta bausmės rūšis – bauda, kaip tinkamiausia pasiekti bausmės tikslus. Nustatant baudos dydį, teismas įvertina atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nebuvimą, kitas nurodytas kaltinamąją apibūdinančias aplinkybes bei įvertinant nusikaltimo pavojingumo laipsnį – nukentėjo du žmonės, skirtinos baudos dydis turi būti ženklus.

30LR BK 68 str. nurodoma, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis specialiomis teisėmis, tarp jų – teise vairuoti transporto priemones, tais atvejais, kai naudojantis šiomis teisėmis yra padaroma nusikalstama veika. LR BK 68 str. numatytos baudžiamojo poveikio priemonės skyrimas neformuluojamas kaip imperatyvus, tačiau šio straipsnio paskirtis ir taikymo sąlygos suponuoja pareigą visais atvejais, kai padaromas LR BK 281 str. numatytas nusikaltimas, svarstyti uždraudimo naudotis specialia teise skyrimo klausimą. Kaltinamosios padaryta nusikalstama veika yra neatsargus nusikaltimas, įvykio metu G. M. buvo blaivi, nusikaltimas įvyko dėl kaltinamosios netinkamai įvertintų aplinkybių. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatuoja, jog paskirta bausmė G. M. bus pakankama ir LR BK numatyti bausmės tikslai bus pasiekti, papildomai netaikant baudžiamojo poveikio priemonės.

31Nukentėjusioji S. J. pareiškė ieškinį dėl 6211,07 litų turtinės žalos ir 30000 litų neturtinės žalos atlyginimo. Nukentėjusysis J. Z. pareiškė ieškinį dėl 1797 litų turtinės žalos.

32Nukentėjusioji S. J. civiliniame ieškinyje nurodė, kad autoavarijos metu jai buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, dėl to teko gydytis Alytaus apskr. S. Kudirkos ligoninėje, lankytis pas medikus, reabilituotis, gerti vaistus, atlikti perrišimo ir kitas procedūras. Eismo įvykio metu patirta dešinės rankos pirštų trauma, atviri dešinės rankos IV-V pirštų naginių falangų lūžimai padaryti kieto buko daikto poveikyje. Dėl patirtų sužalojimų buvo amputuoti dešinės rankos IV-V pirštų galiukai, dėl ko sumažėjo jos darbingumo galimybės. Turėjo kurį laiką saugotis, negali atlikti visų darbų, kad dar labiau nepažeistų sužalotų pirštų. Nurodė, kad ateityje dar laukia operacinis gydymas. Nurodė, kad ji dirba Cambridge Manufacturing Didžiojoje Britanijoje atsargų kontroliere-skaičiuotoja, vidutiniškai uždirba 1376,27 svarų sterlingų (4017,60 Lt) pagrindinių pajamų ir 127,04 svarų sterlingų (522,61 Lt) papildomų gydymo išlaidų. Civilinė ieškovė nurodė, kad turtinius nuostolius sudaro vaistų pirkimas ir gydymosi išlaidos – 500 Lt, kurie patvirtinami medicininiais dokumentais ir kitais rašytiniais įrodymais. Turtinę žalą sudaro ir įsigytų aviabilietų kaina į Angliją, kurių dėl patirtų sužalojimų ji nepanaudojo – 357 Lt, taip pat dokumentų vertimo išlaidos 94 Lt. Patikslintu ieškiniu ieškovė nurodė, kad ji turėjo išlaidas vykdama iš Anglijos į teismo posėdį: lėktuvo bilietams ir automobilių stovėjimo aikštelei 50,49 ir 118,56 svarų sterlingų iš viso 169,05 svarų sterlingų (719,86 LT). Tad iš viso turtinę žalą sudaro 6211,07 Lt. Civilinė ieškovė nurodė, kad turtinę žalą jai turi atlyginti draudimo bendrovė, o jei draudimo sumos nepakanka šiai žalai atlyginti, tai draudimo atlyginimo ir faktinės žalos dydžio skirtumą ar visą žalą priteisti iš kaltinamosios G. M..

33Nukentėjusiosios-civilinės ieškovės S. J. civilinis ieškinys dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies.

34Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, jei ji padaryta dėl nusikaltimo. Šiuo atveju neturtinės žalos faktas preziumuojamas. Nustatydamas neturtinės žalos dydį teismas turi taikyti visiško žalos atlyginimo principą (LR CK 6.251 str.), tačiau neturtinės žalos dydžio pinigais tiksliai įvertinti neįmanoma, todėl tai turi būti daroma vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (LR CK 1.5 str. 3 d., CK 6.250 str. 2 d.). LR CK 6.250 str. neturtine žala įvardija asmens patirtus: fizinį skausmą, dvasinius išgyvenimus, nepatogumus, dvasinį sukrėtimą, emocinę depresiją ir kt., teismo įvertintus pinigais. Žala turi būti atlyginama teisingai, nustatant protingą jos dydį, siekiant nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens interesų pusiausvyros. Šios žalos nei minimumo, nei maksimumo įstatymai nenumato, tad ją tiksliai įvertinti pinigais yra neįmanoma. Būtent dėl to visiško žalos atlyginimo principas objektyviai visa apimtimi ir negali būti taikomas. Teismo pareiga yra nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą (LAT kasacinė nutartis Nr. 3K-3-604/2005). Teisingą padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymą lemia žalą padariusio asmens kaltės, jo turtinės padėties, padarytos turtinės žalos dydžio, sukeltų pasekmių ir sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijų įvertinimas (LR CK 6.250 str. 2 d.), taip pat atsižvelgiama į konkrečias bylos aplinkybes, absoliučių vertybių – gyvybės, sveikatos – gynimo atveju esminius neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijus, kurie vertinami atsižvelgiant į asmens patirtų praradimų dydį, jų įtaką tolesniam gyvenimui. Neturtinės žalos dydis nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą. Be to, pagal formuojamą teismų praktiką būtina atsižvelgti į teisingumo ir lygiateisiškumo principus, kuriais siekiama, kad esant panašioms faktinėms aplinkybėms, neturtinės žalos atlyginimo klausimai bylose būtų sprendžiami vienodai.

35Kaltinamosios G. M. padarytas nusikaltimas yra neatsargus, kaltinamoji sąmoningai nesiekė sukelti nukentėjusiajai dvasinių ir moralinių išgyvenimų, todėl neatsargios kaltės atveju neturtinės žalos dydis yra atitinkamai mažesnis nei esant tyčiai. Kaltinamoji eismo įvykio metu buvo blaivi, tačiau nepripažindama savo kaltės dėl įvykio ji nepripažino ir būtinybės atlyginti žalą.

36Vertinant kriterijų dėl turtinės padėties atsižvelgtina, jog šiuo atveju, – kadangi nusikalstamą veiką padarė kaltinamoji, tai ji privalo atlyginti padarytą žalą (LR CK 6. 263 str. 1, 2 d.), įvertinus jos turtinę padėtį. Pažymėtina, kad teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai, kuriais vadovaujasi teismas, turi užtikrinti priešingų interesų pusiausvyrą, atsižvelgiant į situacijos ypatumus. Todėl teismų praktikoje priteisiant asmeniui kitų asmenų nusikalstama veika padarytą neturtinę žalą atsižvelgiama ne tik į nukentėjusiojo, bet ir į pagrįstus kaltininko interesus (LAT kasacinė nutartis Nr. 2K-4/2011). Kaltinamoji dirba UAB ,, ( - )“. Jos turtinė padėtis niekuo neypatinga. Teismui visgi nekelia abejonių, kad didelio dydžio neturtinės žalos – kokiu laikytina civiliniame ieškinyje pareikšta 30 000 Lt suma, priteisimas neabejotinai turėtų itin neigiamą poveikį kaltinamosios turtinei padėčiai, jos gyvenimo kokybei. Įvertinus tai, kas išdėstyta, teismas konstatuoja, jog neturtinės žalos dydis priteistinas toks, kad užtikrintų civilinės atsakovės ir nukentėjusiosios interesų pusiausvyrą bei realų nukentėjusiosios teisės įgyvendinimą (LAT kasacinė nutartis 2K-593/2011).

37Nusikalstama veika sukeltos pasekmės yra vienas iš pagrindinių kriterijų, nustatant atlygintinos padarytos neturtinės žalos dydį. Nors nukentėjusioji nurodo, kad ji negali atlikti visų darbų dėl amputuotų dviejų pirštų galiukų, tačiau liko ir dirba tą patį darbą. Nurodė, kad ateityje jai bus reikalingas operacinis gydymas ir pateikė gydytojo konsultacijos pažymą. Suprantama, kad nukentėjusioji , būdama jauna moteris dėl pirštų galiukų, ypač dešinės rankos amputacijos, jautė diskomfortą.

38Teismų formuojama praktika rodo, kad faktiškai nukentėjusiesiems, kurie eismo įvykio metu patiria nesunkų sveikatos sutrikdymą, neturtinei žalai atlyginti priteisiama nuo 2000 Lt iki 10 000 Lt (LAT kasacinės bylos Nr. 2K-64/2009, 2K-401/2009, 2K-200/2010, 2K-215/2010, 2K-7-120/2010, 2K-616/2010, 2K-77/2010, 2K-461/2010 ir kt.). Priteisdamas nukentėjusiajai atlygintinos neturtinės žalos piniginį dydį didesnį nei 10 000 Lt, teismas turi nurodyti faktinius duomenis, kuriais remdamasis jis nukrypsta nuo formuojamos teismų praktikos. Šioje byloje konstatuotina, kad padaryto sužalojimo pasekmes nukentėjusioji jaučianti iki šiol – jos dešinės rankos IV-V pirštų galiukai yra amputuoti; dėl patirtų sužalojimų jai teko kentėti stiprų fizinį skausmą ne tik sužalojimo metu, bet ir gydantis; įvykis sukėlė depresiją, nes visam laikui pasikeitė dešinės plaštakos estetinis vaizdas; dėl pirštų amputacijos negalėtų ateityje gauti tam tikro darbo ir tai gali riboti ateityje jos galimybes įsidarbinti ir gauti didesnes pajamas; ji išgyveno baimę ir nerimą dėl savo sveikatos, kankino nemiga. Iš nurodytų aplinkybių ir remdamasis sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijais teismas sprendžia, kad prašomas priteisti nukentėjusiajai nusikalstama veika padarytos bendras neturtinės žalos dydis mažintinas iki 10 000 Lt.

39Automobilis AUDI Avant A4, valst. Nr. ( - ) įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu buvo apdraustas AB „Lietuvos draudimas“ (b. l. 25). AB „Lietuvos draudimas“ yra nurodžiusi, jog nustačius, kad S. J. buvo sužalota dėl G. M. kaltų veiksmų , tai AB „Lietuvos draudimas“ neginčo tvarka išmokėtų S. J. 3500 Lt dėl neturtinės žalos atlyginimo ir 4208,25 Lt turtinės žalos atlyginimo dėl negautų pajamų.

40Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog draudikas privalo atlyginti maksimalią Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme nustatytą draudimo sumą neturtinei žalai atlyginti (LAT kasacinės bylos Nr. 2K-207/2009, 2K-377/2009, 2K-288/2010, 2K-17/2011). Minėtas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo bei LR CK normas taip pat aiškino ir Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2010 m. vasario 3 d. nutarime. Pagal LR CK 6.254 str. 1 d. civilinė atsakomybė gali būti (o įstatymo nustatytais atvejais – privalo būti) draudžiama. Kai civilinė atsakomybė yra apdrausta, nukentėjusysis įgyja teisę reikšti tiesioginį ieškinį draudikui. Vadinasi, civilinės atsakomybės draudimo atveju yra du asmenys, kuriems kyla pareiga atlyginti padarytą žalą, – žalą padaręs asmuo (draudėjas) ir draudikas. Žalą padaręs asmuo turi atlyginti žalą, kiek jos nepadengia draudimo atlyginimas (draudimo išmoka) (LR CK 6.254 str. 2 d.). Taigi, nors pareigą atlyginti padarytą žalą turi žalą padaręs asmuo ir draudikas, tačiau šios minėtų asmenų pareigos atsiradimo pagrindai ir apimtis yra skirtingi. Žalą padariusio asmens pareiga atlyginti padarytą žalą kyla delikto pagrindu, t.y. jį ir nukentėjusįjį sieja deliktinė prievolė. Žalą padariusiam asmeniui, kaip deliktinės prievolės subjektui, taikomi deliktinės civilinės atsakomybės principai. Draudiko pareiga atlyginti žalą kyla visiškai kitu pagrindu – iš draudimo sutarties. Tai reiškia, kad draudiko pareigos apimtis nustatoma ne pagal deliktinės civilinės atsakomybės taisykles, o pagal teisės normas, reglamentuojančias draudimo santykius, ir pagal pačią draudimo sutartį. Būtent draudimo sutartinius santykius reglamentuojančios teisės normos ir pati draudimo sutartis nustato, kokią žalą ir kokia apimtimi atlygina draudikas (LAT kasacinės bylos Nr. 3K-3-174/2005, 2K-410/2008, 2K-288/2010, 2K-502/2011, 2K-86/2012 ir kt.).

41Civilinės atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ pareigos atlyginti kaltinamosios G. M. padarytą žalą šioje byloje pagrindas yra automobilio AUDI Avant A4, valst. Nr. ( - ) transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis Nr. 7332762, TIA numeris 168595549 (b. l. 95, T1), taip pat sutarties pasirašymo metu galiojęs Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas, kurio 11 str. 1 d. nustatyta, jog transporto priemonių valdytojų atsakomybės privalomojo draudimo suma dėl vieno eismo įvykio, nepaisant to, kiek yra nukentėjusių trečiųjų asmenų, yra 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui (tarp jų 2500 eurų (8632 Lt) dėl neturtinės žalos padarymo). Taigi, AB „Lietuvos draudimas“ sudariusi su automobilio AUDI Avant A4, savininku 2011 m. liepos 19 d. galiojusią transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį dėl transporto priemonės, įsipareigojo eismo įvykio atveju atlyginti nukentėjusiam trečiajam asmeniui žalą, neviršijančią minėtos sumos, tarp jų ir neturtinę žalą, neviršijančią 2500 eurų (8632 Lt). Dėl to, teismo nuomone, 8632 Lt suma nukentėjusiajai priteistina iš AB „Lietuvos draudimas“. Remiantis LR CK 6.263 str. 2 d. likusi neturtinės žalos dalis, t.y. 1368 Lt, priteistina iš civilinės atsakovės G. M..

42Nukentėjusiosios S. J. civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies. Draudimo bendrovės AB ,,Lietuvos draudimas“ ekspertas paskaičiavimuose nurodė, kad civilinės ieškovės negautos pajamos iš viso per abu nedarbingumo laikotarpius yra 4208,25 Lt. Ieškovė nurodė, kad ji patyrė ir kitas išlaidas: vaistų pirkimo , gydymosi išlaidas- 500 Lt, kurios tenkintinos iš dalies. Byloje yra keturi kvitai, patvirtinantys ieškovės turėtas gydymosi išlaidas, kurios sudaro 91,12 Lt, tad šioje dalyje ieškinys tenkintinas. Taip pat ir už dokumentų vertimus 94 Lt ir 233 Lt iš viso 418,12 Lt. Netenkintinas reikalavimas dėl 357 Lt priteisimo už bilietus, nes ši suma priteistina civiliniam ieškovui J. Z. pagal jo pateiktus dokumentus. Priteistina suma už patirtas išlaidas vykstant į teismo posėdį, kurios sudaro 719,86 Lt ir bendrai galutinė suma yra 5346,23 Lt. Kadangi nurodyta suma neviršija transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant kiek yra nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui, tai visa nurodyta turtinė žala priteistina iš draudimo bendrovės.

43Nukentėjusysis J. Z. buvo pateikęs pareiškimą dėl civilinio ieškinio ir prašė priteisti jam 1797 Lt turtinės žalos atlyginimo (b. l. 72, T1). Ikiteisminio tyrimo metu buvo priimtas nutarimas pripažinti jį civiliniu ieškovu (b. l. 76, T1). Civilinis ieškovas pateikė dokumentus už automobilio papildomą saugojimą ir už bilietų perpirkimą, bendros išlaidos sudaro 1161,73 Lt. Kitoje dalyje civilinis ieškinys neįrodytas , todėl jis tenkintinas iš dalies. Kadangi nurodyta suma neviršija transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dėl vieno eismo įvykio Lietuvos Respublikos teritorijoje, nepaisant kiek yra nukentėjusiųjų trečiųjų asmenų 2 500 000 eurų dėl žalos asmeniui, tai visa nurodyta turtinė žala priteistina iš draudimo bendrovės.

44Iš kaltinamosios priteistinos nukentėjusiosios-civilinės ieškovės S. J. turėtos 1000 Lt proceso išlaidos, kurios patvirtinamos advokato kvitais (b. l. 54, T 1 ir b. l. 60, T 2) ir nukentėjusiojo-civilinio ieškovo J. Z. turėtos 1000 Lt proceso išlaidos, kurios patvirtinamos advokato kvitu (b. l. 59, T 2). LR BPK 106 str. 2d. numato, kad pripažinęs kaltinamąjį kaltu, teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti iš kaltinamojo išieškoti nukentėjusiojo ir civilinio ieškovo turėtas išlaidas advokato, kuris dalyvavo byloje kaip nukentėjusiojo ar civilinio ieškovo atstovas, paslaugoms apmokėti.

45Vadovaudamasis LR BPK 297-308 str. teismas

Nutarė

46G. M. pripažinti padariusią nusikaltimą, numatytą LR BK 281 str. 1 d. ir jai paskirti 35 MGL (4550 Lt) baudą.

47Priteisti civiliniam ieškovui J. Z., a. k. ( - ) iš akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas” 1161,73 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt vieną litą 00 centų) turtinės žalos atlyginimo.

48Priteisti civilinei ieškovei S. J., a. k. ( - ) iš akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas” 5346,23 Lt (penkis tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt šešis litus 23 centus) turtinės žalos ir 8632 Lt (aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du litus) neturtinės žalos atlyginimo.

49Priteisti iš G. M., a. k. ( - ) S. J., a. k. ( - ) 1368 Lt (vieną tūkstantį tris šimtus šešiasdešimt aštuonis litus) neturtinės žalos atlyginimo ir 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų 00 centų) turėtų proceso išlaidų.

50Priteisti iš G. M., a. k. ( - ) J. Z., a. k. ( - ) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų 00 centų) turėtų proceso išlaidų.

51Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 20 dienų nuo jo paskelbimo, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėja Silvana Girdenienė, sekretoriaujant... 2. kaltinama pagal LR BK 281 str. 1 d.... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą... 4. G. M. vairuodama kelių transporto priemonę, pažeidė kelių eismo saugumo... 5. Tokiais veiksmais G. M. padarė nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 281 str.... 6. Kaltinamoji G. M. savo kaltės nepripažino, nurodė, kad 2011-07-19 apie 12.40... 7. Nukentėjusioji S. J. parodė, kad 2011-07-19 apie 13.00 val. kartu su draugu... 8. Nukentėjusysis J. Z. parodė, kad 2011-07-19 apie 13.00 val. automobiliu BMW... 9. Liudytojas T. T. parodė, kad 2011 m. liepos 19 d. apie 12.30 val. su... 10. Liudytojas Valdas Tamulevičius paaiškino, kad dirba Varėnos rajono policijos... 11. Liudytojas P. T. paaiškino, kad nieko nepažįsta iš bylos dalyvių, Valdas... 12. Liudytojas I. M. paaiškino, kad kaltinamoji yra jo žmona. Nukentėjusiuosius... 13. Nukentėjusiojo J. Z. atstovas J. Z. paaiškino, jis yra J. tėvas. Apie 12... 14. Specialistas Vytautas Šakėnas paaiškino, kad jis visiškai palaiko savo... 15. Kaltinamosios kaltę, nors ji savo kaltės nepripažino, patvirtina kita... 16. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kur užfiksuota situacija po eismo įvykio... 17. Automobilio BMW325, valst. Nr. ( - ), apžiūros protokolu (b. l. 99-105). J.... 18. Automobilio „AUDI A4 Avant“, valst. Nr. ( - ) apžiūros protokolu (b. l.... 19. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G675/11(06), kad S. J. atviri... 20. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. G 677/11(06) , kad J. Z. kaklo -... 21. Specialisto išvada Nr. 11-2545(11), kad techniniu požiūriu tikėtina, kad... 22. Specialisto išvada Nr. T-A 5203/11 (01), kad G. M. kraujyje etilo alkoholio... 23. Specialisto išvada Nr. T-A 5204/11(10), kad J. Z. kraujyje etilo alkoholio... 24. Baudžiamoji atsakomybė pagal LR BK 281 str. kyla tik už tuos KET... 25. Nors kaltinamoji savo kaltės nepripažino, tačiau specialisto išvadoje ir... 26. Specialistas paaiškino, kad lenkimo manevrui atlikti reikia ir daugiau laiko... 27. Kaltinamosios atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.... 28. G. M. anksčiau neteista (b. l. 145), vieną kartą bausta administracine... 29. G. M. ji pirmą kartą teisiama už neatsargų nusikaltimą. Įvertinus... 30. LR BK 68 str. nurodoma, kad teismas gali uždrausti asmeniui naudotis... 31. Nukentėjusioji S. J. pareiškė ieškinį dėl 6211,07 litų turtinės žalos... 32. Nukentėjusioji S. J. civiliniame ieškinyje nurodė, kad autoavarijos metu jai... 33. Nukentėjusiosios-civilinės ieškovės S. J. civilinis ieškinys dėl... 34. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, jei ji padaryta dėl nusikaltimo.... 35. Kaltinamosios G. M. padarytas nusikaltimas yra neatsargus, kaltinamoji... 36. Vertinant kriterijų dėl turtinės padėties atsižvelgtina, jog šiuo atveju,... 37. Nusikalstama veika sukeltos pasekmės yra vienas iš pagrindinių kriterijų,... 38. Teismų formuojama praktika rodo, kad faktiškai nukentėjusiesiems, kurie... 39. Automobilis AUDI Avant A4, valst. Nr. ( - ) įprastinės transporto priemonių... 40. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog draudikas... 41. Civilinės atsakovės AB „Lietuvos draudimas“ pareigos atlyginti... 42. Nukentėjusiosios S. J. civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo... 43. Nukentėjusysis J. Z. buvo pateikęs pareiškimą dėl civilinio ieškinio ir... 44. Iš kaltinamosios priteistinos nukentėjusiosios-civilinės ieškovės S. J.... 45. Vadovaudamasis LR BPK 297-308 str. teismas... 46. G. M. pripažinti padariusią nusikaltimą, numatytą LR BK 281 str. 1 d. ir... 47. Priteisti civiliniam ieškovui J. Z., a. k. ( - ) iš akcinės bendrovės... 48. Priteisti civilinei ieškovei S. J., a. k. ( - ) iš akcinės bendrovės... 49. Priteisti iš G. M., a. k. ( - ) S. J., a. k. ( - ) 1368 Lt (vieną tūkstantį... 50. Priteisti iš G. M., a. k. ( - ) J. Z., a. k. ( - ) 1000,00 Lt (vieną... 51. Nuosprendis gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 20 dienų nuo...