AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 190742148

Įmonė bylose minima kaip

AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Vilniaus RAAD Vilniaus miesto agentūra LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos delartamento Trakų agentūra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas AM Vilniaus apskrities aplinkos apsaugos departamentas LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūra Lietuvos valstybė, atstovaujama LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra Lietuvos Respubliks Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija Vilniaus reg. AAD Vilniaus m. agentūra Vilniaus RAAD Elektrėnų savivaldybės agentūra Vilniaus regiono apinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Trakų rajono agentūra Aplinkos ministerijos Vilniaus reg. AAD Vilniaus reg. AAD Vilniaus raj. agentūra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra LR AM Vilniaus regiono AAD Vilniaus miesto agentūra LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūra LR AM Vilniaus reg. AAD Ukmergės raj. agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų r. agentūra LR AM Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūra Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra LR Aplinkos ministerijos Vilniaus reg. AAD Vilniaus reg. AAD LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūra Apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūra LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Ukmergės raj. agentūra Vilniaus reg. AAD Šalčininkų raj. agentūra LR AM Vilniaus regiono apsaugos departamentas LR AM Vilniaus regiono AAD Vilniaus m. agentūra Lietuvos valstybė atstovaujama Vilniaus reg. AAD Vilniaus m. agentūros Lietuvos valstybė atstovaujama Vilniaus reg. AAD Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono apilnkos apsaugos departamento Vilniaus rajono agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūra LR Aplinkos Ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Švenčionių rajono agentūra LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamenyas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus m. agentūra AM Vilniaus apskrities aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūra Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono APD Šalčininkų rajono agentūra LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros attsovas Edmundas Sakalauskas Lietuvos valstybė, atstovaujama Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Aplinkos min. Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Vilniaus rajono agentūra Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos departamentas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyrius LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Teisės ir personalo skyrius LR AM Vilniaus regiono AAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija LR AM Vilniaus regiono AAD LR AM Vilniaus regiono AAD Širvintų rajono agentūra Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės ir personalo skyrius LR AM Vilniaus regiono AAD teisės ir personalo skyrius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūra Lietuvos valstybė, atstovaujama Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento teisės ir personalo skyrius LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūra Jonas Bacevičius Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija LR AM Vilniaus regiono AAD Trakų r.agentūra Lietuvos Respublikos AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Šalčininkų rajono agentūra LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento administracinių bylų nagrinėjimo skyrius Aplinkos min. Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamentas LR aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos dėpartamento administracinių bylų nagrinėjimo skyrius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius LR aplinkos ministerijos Vilniaus regiono AAD Šalčininkų rajono agentūra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Kontrolės organizavimo skyrius Aplinkos min. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento mokesčių ir atliekų kontrolės skyrius LR AM Vilniaus regiono AAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, Darius Liepis Lietuvos valstybė, atstovaujama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius Vilniaus regiono AAD Širvintų rajono agentūra, Romualdas Sližauskas LR AM Vilniaus regiono AAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Sigitas Mikėnas Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija Lietuvos Respublikos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Cheminių medžiagaų kontrolės skyrius LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Cheminių medžiagų kontrolės skyrius Lietuvos respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Cheminių medžiagų kontrolės skyrius Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos Aplinkos ministerija Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Elektrėnų agentūra LR AM Vilniaus regiono AAD Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija, Giedrius Vilkauskas AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos delartamento gyvosios gamtos apsaugos imspekcija delartamentas LR AM Vilniaus regiono AAD Cheminių medžiagų kontrolės skyrius AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūra Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas, Trakų r. agentūra Aplinkos ministerijos Vilniaus rajono aplinkos apsaugos departamentas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas
Kaip Data Numeris Rūšis Teismas Tipas Cit.
Ieškovas 2006-03-28 An 2A-27/2006 C LApT Nutartis
Ieškovas 2013-02-04 Pi 2A-456-881/2013 C VAT Nutartis 2/2
Ieškovas 2012-01-05 Ke 2-2465-235/2012 C Vilniaus m. 1 AT Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2012-03-30 Pe 2A-793-464/2012 C VAT Nutartis
Ieškovas 2012-02-28 An 2KT-33/2012 C VAT Nutartis dėl teismingumo 1/0
Išieškotojas 2012-02-28 An 2KT-33/2012 C VAT Nutartis dėl teismingumo 1/0
Ieškovas 2008-03-12 Tr 2A-24-567/2008 C VAT Sprendimas
Ieškovas 2011-12-08 Ke 2-1906-272/2011 C Trakų rūmai Sprendimas
Ieškovas 2012-08-28 An 2-1452-759/2012 C Ukmergės rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2009-04-29 Tr 2A-464-275/2009 C VAT Nutartis
Ieškovas 2010-08-24 An 2A-732-345/2010 C VAT Nutartis
Pareiškėjas 2011-05-19 Ke 2S-1333-823/2011 C VAT Nutartis 3/0
Pareiškėjas 2009-10-26 Pi 2S-1342-567/2009 C VAT Nutartis 0/10
Ieškovas 2011-09-21 Tr 2-1576-759/2011 C Ukmergės rūmai Preliminarus sprendimas
Atsakovas 2011-07-18 Pi 2A-669/2011 C LApT Nutartis 0/5
Ieškovas 2012-02-17 Pe 2-2738-803/2012 C Vilniaus m. 1 AT Sprendimas už akių 1/0
Ieškovas 2012-11-14 Tr 2A-183-577/2012 C VAT Nutartis
Ieškovas 2012-08-30 Ke 2-1455-759/2012 C Ukmergės rūmai Preliminarus sprendimas
Suinteresuotas asmuo 2010-11-24 Tr 2S-1218-56/2010 C VAT Nutartis
Suinteresuotas asmuo 2012-11-06 An 2-929-675/2012 C Ukmergės rūmai Nutartis 1/0
Pareiškėjas 2011-12-05 Pi 2A-1516-881/2011 C VAT Nutartis
Ieškovas 2012-08-06 Pi 2-586-522/2012 C Širvintų rūmai Sprendimas už akių
Ieškovas 2012-06-29 Pe 2S-871-798/2012 C VAT Nutartis 2/0
Ieškovas 2011-09-06 An 2-722-522/2011 C Širvintų rūmai Preliminarus sprendimas
Atsakovas 2012-07-05 Ke 2A-1293/2012 C LApT Nutartis 6/11
Ieškovas 2013-02-27 Tr B2-1624-553/2013 C VAT Sprendimas
Ieškovas 2012-03-26 Pi 2A-636-160/2012 C VAT Nutartis 0/1
Ieškovas 2011-08-01 Pi 2-2505-494/2011 C Vilniaus Rajono rūmai Preliminarus sprendimas
Tretysis asmuo 2012-07-02 Pi 2A-1154/2012 C LApT Sprendimas 7/0
Ieškovas 2012-03-02 Pe 2-309-405/2012 C Švenčionių rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2009-01-29 Ke 2-85/2009 C LApT Nutartis 0/5
Ieškovas 2012-04-12 Ke 2A-638-160/2012 C VAT Nutartis 1/0
Ieškovas 2012-05-11 Pe 2-439-604/2012 C Šalčininkų rūmai Sprendimas
Ieškovas 2008-01-15 An 2A-29-302/2008 C VAT Nutartis
Atsakovas 2012-05-03 Ke 2S-573-661/2012 C VAT Nutartis
Ieškovas 2012-11-05 Pi 2-850-522/2012 C Širvintų rūmai Sprendimas už akių
Ieškovas 2012-05-10 Ke 2-551-405/2012 C Švenčionių rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2012-01-03 An 2-346-804/2012 C Trakų rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2011-07-29 Pe 2-2076-804/2011 C Trakų rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2010-02-08 Pi 2A-89-520/2010 C VAT Nutartis 4/0
Ieškovas 2011-04-28 Ke 2-1077-424/2011 C Trakų rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2007-11-19 Pi 2A-481/2007 C LApT Nutartis 0/1
Ieškovas 2011-06-22 Tr 2-1907-804/2011 C Trakų rūmai Preliminarus sprendimas
Atsakovas 2011-02-07 Pi 2-388/2011 C LApT Nutartis 13/5
Ieškovas 2011-05-26 Ke N2-1139-213/2011 C Trakų rūmai Sprendimas
Ieškovas 2012-08-21 An 2-1419-759/2012 C Ukmergės rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2011-01-27 Ke 2-788-494/2011 C Vilniaus Rajono rūmai Sprendimas
Ieškovas 2008-07-16 Tr 2A-623-467/2008 C VAT Nutartis 3/0
Ieškovas 2012-05-02 Tr 2-518-617/2012 C Švenčionių rūmai Preliminarus sprendimas
Ieškovas 2012-08-28 An 2-1451-759/2012 C Ukmergės rūmai Preliminarus sprendimas