Atnaujintos kovos su narkotikais ir organizuotu nusikalstamumu gairės

Didėjantis ikiteisminių tyrimų skaičius dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų platinimo bei jų vartojimo situacija tarp nepilnamečių asmenų yra globali problema. Europos Komisija išleido naujas gaires kovoje su prekyba narkotikais ir organizuotu nusikalstamumu, kurias ketina įgyvendinti iki 2024 m. pabaigos. Organizuotos prekybos narkotikais mastas yra problema, liudijanti nepakankamą esamų priemonių kovoje su prekyba narkotikais veiksmingumą ir būtinybę stiprinti pajėgumus šioje nusikalstamumo srityje.
„Europos Sąjunga, atsižvelgdama į valstybėse narėse ir už jos ribų vyraujančias tendencijas, susijusias su prekyba narkotikais, atnaujintose gairėse pateikė 17 veiksmų planą, išskirdama 4 prioritetines jų įgyvendinimo veiklos sritis: naująjį Europos uostų aljansą ir logistikos centrų veiklos stiprinimą, didelės rizikos nusikaltėlių tinklų išardymą, prevencines priemones bei tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą“, - atnaujintas komisijos gaires komentuoja advokatų kontoros „Glimstedt“ teisininkė Deimantė Mecelytė.

Didesnis dėmesys uostams


Naujojo Europos uostų aljanso ir logistikos centrų veiklos stiprinimo srityje Komisija numatė būtinybę efektyvinti muitinių ir kitų suinteresuotų valstybių narių institucijų kaip policija bendradarbiavimą kovoje su prekyba narkotikais. Šiame kontekste paminėtina, jog apie 70 procentų narkotinių medžiagų konfiskuojama būtent Europos Sąjungos valstybių uostuose, todėl itin svarbu nuodugniai ištirti kiekvienu atveju veikiančius nusikaltėlių tinklus, policijai
stebėti krovinius bendradarbiaujant su muitinės institucijomis, o ne iškart konfiskuoti legalioje apyvartoje uždraustas prekes. Be kita ko, paminėtina, jog Komisija gairėse didelę reikšmę suteikia suinteresuotų institucijų bendradarbiavimui ir už Europos Sąjungos ribų bei viešojo ir privataus sektorių (pvz., uostų, policijos ir krovinių pristatymo įmonių) partnerystei, kad būtų užkardytas nusikaltėlių įsiliejimas uostuose.
Siekiant didelės rizikos nusikaltėlių tinklų išardymo, Komisijos vertinimu, itin svarbu bendrų nusikaltėlių tinklų, kurie kelia didžiausią grėsmę visuomenei, žemėlapių sudarymas – tokie aukštos rizikos nusikaltėlių tinklai, papirkinėdami suinteresuotus asmenis, įsilieja į legalią ekonomiką, paraleliai valdo „pogrindines“ finansines sistemas, todėl itin svarbu sutelkti dėmesį į prekybos narkotikais nusikalstamų veikų visumos tyrimą, o ne tirti pavienes nusikaltėlių, veikiančių organizuotai, veikas.


Pinigų srautų pėdsakais


Be kita ko, šioje srityje pabrėžiamas ir finansinių tyrimų efektyvinimas – Komisija ne pirmą kartą pabrėžia požiūrio „eiti paskui nusikaltėlių pinigus“ svarbą, kadangi organizuoto nusikalstamumo tikslas – pelnas, o prekyba narkotikais yra viena pelningiausių uždraustų veiklų. Šiuo požiūriu Europos Komisija, anot teisininkės, siekia pinigų plovimo prevencijos teisės aktų tobulinimo, taip pat valstybėse narėse sąvokų, susijusių su organizuotu nusikalstamumu, vienodinimo. „Ypatingą dėmesį kovoje su prekyba narkotikais Europos Sąjunga skiria specializuotų teisėsaugos ir teisingumą vykdančių institucijų kūrimui. Komisija Eurojusto pagalba siekia stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą apsikeičiant informacija sudėtingų tarpvalstybinių prekybos narkotikais ir organizuoto nusikalstamumo tyrimų atvejais. Be kita ko, Komisijos vertinimu, būtina skirti daugiau dėmesio socialinių medijų kampanijoms, stiprinant su narkotikais susijusio turinio priežiūrą“, - teigia D. Mecelytė.

Prevencija ir tarptautinis bendradarbiavimas


Prekybos narkotikais prevencijos srityje Komisija aiškiai išreiškia poziciją dėl nepakankamo valstybių narių dėmesio administraciniams svertams kovoje su prekyba narkotikais, todėl valstybėse narėse siekiama sukurti procedūras, padėsiančias atlikti pirminius įmonių
patikrinimus, siekiant užkardyti prekybos narkotikais atvejus ir skatinti atsparumą besistengiantiems įsilieti nusikaltėlių tinklams. Be kita ko, Komisija atkreipia dėmesį į būtinybę tobulinti pirmtakus sudarančių medžiagų sąrašų sudarymo metodą, nes atsiliekama nuo organizuoto nusikalstamumo veiklos – modifikuojamų ir kuriamų vis naujų pirmtakų. Komisija planuoja išplėsti pirmtakų sąrašus, įtraukti aiškiai identifikuotus darinius ir susijusias chemines medžiagas, kurias galima paversti pirmtakus sudarančių medžiagų pakaitalais arba naudoti jas kaip pakaitalus.
Europos Komisija, be kita ko, atkreipia dėmesį į pažeidžiamų asmenų – vaikų ir jaunų suaugusiųjų – verbavimo užsiimti narkotikų prekyba prevenciją.
Ketvirtoji prioritetinė veiklos sritis kovoje su prekyba narkotikais – ypatingas Europos Komisijos dėmesys tarptautiniam bendradarbiavimui, pabrėžiant didelę jo svarbą uostų apsaugai nuo nusikaltėlių tinklų įsiliejimo bei paramos kovos su neteisėta prekyba narkotikais stiprinimą Vakarų Afrikoje, bendradarbiavimui su Lotynų Amerika, Karibais bei nebendradarbiaujančiomis valstybėmis.


Europos Komisijos gairės čia: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52023DC0641


Šį ir kitus straipsnius skaitykite: https://www.glimstedt.lt/naujienos/

Komentarai

Kita Visi

2023-11-07


Kiti straipsniai