Byla e2-374-180/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 16d. nutarties atmesti ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje Nr. e2-2700-345/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Labas GAS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Verslo aptarnavimo centras“, dalyvaujant tretiesiems asmenims: akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, uždarajai akcinei bendrovei „Kauno dujotiekio statyba“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Dujotiekis“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Labas GAS“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Verslo aptarnavimo centras“ prašydama panaikinti atsakovės Sprendimą Nr. 3 ir Sprendimą Nr. 4 atmesti ieškovės pasiūlymus atsakovės vykdomuose konkursuose „(Nr. ESO-2017-1362) Dujotiekio V. Kudirkos g., Šakių m. projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (toliau – Konkursas Nr. 1) ir „LVPA (Nr. 2017-ESO-1849) projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinimui Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai)“ (toliau – Konkursas Nr. 2), bei panaikinti Sprendimą Nr. 5, kuriuo atmestos ieškovės pretenzijos.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: įpareigoti atsakovę sustabdyti konkursų procedūras ir uždrausti sudaryti pirkimų sutartis, o jeigu tokios sudarytos – sustabdyti sutarčių vykdymą. Ieškovės įsitikinimu ieškinys preliminariai pagrįstas, o tęsiant viešojo pirkimo procedūras atsakovė gali sudaryti neteisėtas konkursų sutartis. Šioje situacijoje būtina užtikrinti viešąjį interesą dėl racionalaus konkursams skirtų lėšų panaudojimo bei tinkamų konkursų objektą sudarančių darbų įsigijimo, tiek viešąjį interesą dėl skaidrių ir teisėtų viešojo pirkimo procedūrų. Taip pat prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo grindžiamas viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminais.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. lapkričio 16d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė.
 2. Teismas nustatė, kad pagal faktines bylos aplinkybes tikslinga suteikti prioritetą pirkimų vykdymui. Ginčijamu Konkursu Nr. 1 yra perkami Šakių mieste esamų dujotiekių rekonstravimo darbai, kurie turi būti atliekami nedelsiant ir operatyviai, siekiant išvengti avarijų dujotiekio skirstymo sistemoje. Ginčijamu Konkursu Nr. 2 siekiama sudaryti sutartis, pagal kurias bus vykdomi Europos Sąjungos dalinai finansuojami projektai, susiję su dujų skirstymo saugumo ir patikimumo didinimu Kauno regione, kad užtikrinti nepertraukiamą dujų tiekimą vartotojams avarijų bei planinių remontų vykdymo atvejais. Delsimas vykdyti Konkursus kels grėsmę dujų tinklo saugumui bei tiekimo patikimumui, nebus operatyviai atlikti reikalingi dujotiekio rekonstravimo darbai bei tokiu būdu kils reali grėsmė avarijoms dujotiekio skirstymo sistemoje kilti ir, atitinkamai, grėsmė gamtinių dujų vartotojams bei visai visuomenei dėl gamtinių dujų tinklo saugumo ir tiekimo patikimumo.
 3. Teismo vertinimu, net ir esant CPK nustatytiems bylų dėl viešųjų pirkimų išnagrinėjimo trumpiems terminams, dėl šių terminų pažeidimo ir pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių potencialios trukmės, jų taikymu padaryta žala visuomenei gali būti didesnė už ieškovės vien ekonominį suinteresuotumą sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutartį. Savo vien ekonominį interesą ieškovė galėtų patenkinti ir reikalaudama žalos atlyginimo tuo atveju, jeigu viešojo pirkimo sutartį įvykdytų neteisėtai atrinktas tiekėjas.
 4. Ieškovės pateikto prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių argumentai nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrins šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams. Be to, prašomos pritaikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą ir prieštarautų ekonomiškumo principui, dėl ko teismas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetė kaip nepagrįstą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 16d. teismo nutartį ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones byloje.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Byloje nėra nė vieno įrodymo, kuris patvirtintų, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas keltų kokio nors pobūdžio grėsmę dujų tinklo saugumui bei tiekimo patikimumui.
 2. Atsižvelgus į Konkursais perkamų darbų pobūdį, darbų atlikimas nereikalauja ypatingos skubos, tokių įrodymų nepateikė ir atsakovė. Konkursas Nr. 2 specialiosios sutarties 2.6 punktas numato, kad objektas yra dalinai finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo 06.3.1-LVPA-K-107 priemonę „Gamtinių dujų skirstymo sistemų modernizavimas ir plėtra. Tuo atveju, jeigu AB „Energijos skirstymo operatorius“ negaus finansavimo šiam objektui iš Europos Sąjungos pagal minėtą veiksmų programą, AB „Energijos skirstymo operatorius“ finansuos šį objektą savo lėšomis. Ši aplinkybė tiesiogiai patvirtina faktą, kad Konkursas Nr. 2 yra vyksta ne dėl ypatingos skubos, o dėl ilgalaikio Konkurso Nr. 2 objektą sudarančių darbų tolimesnio poreikio. Atitinkamai Konkurso Nr. 1 dokumentai taip pat nenumato, kad darbai perkami dėl ypatingos įsigyjamų darbų tolimesnio poreikio. Be to, pasirinktas Konkursų vykdymo būdas – derybos, įrodo, kad perkami darbai nėra atidėliotini.
 3. Byloje esantys įrodymai tiesiogiai įrodo, kad nesustabdžius konkursų procedūrų ir sudarius neteisėtas sutartis, perkančioji organizacija patirs papildomų išlaidų (permokės 35 831,92 Eur sumą), kas tiesiogiai pažeis ekonomiškumo principą bei racionalų lėšų naudojimo principą.
 4. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas tiesiogiai pažeis ieškovės interesus, nes sudarius neteisėtas sutartis ir teismui galutiniu sprendimu pripažinus, kad atsakovė neteisėtai atmetė ieškovės pasiūlymus konkursuose, konkursų objektą sudarantys darbai jau būtų atlikti ir ieškovė, kaip konkurso laimėtoja, prarastų galimybę įgyvendinti konkurso sutartis.
 5. Teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje nurodė, kad ieškovės teises užtikrintų žalos atlyginimo institutas. Nuoseklioje teismų praktikoje toks pažeistų teisių gynimas laikytinas mažiau efektyviu ir operatyviu, nei laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas.
 6. Byloje esantys duomenys, ieškinio faktinis bei teisinis pagrindas tiesiogiai patvirtina preliminarų ieškinio pagrįstumą.
 1. Atsakovė UAB „Verslo aptarnavimo centras“ ir trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o ieškovės atskirąjį skundą atmesti.
 2. Atsakovė ir trečiasis asmuo atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Ieškovės pozicija dėl ieškinio prima facie pagrįstumo yra laikytina tik subjektyviu pačios ieškovės situacijos vertinimu. Priešingai nei nurodo ieškovė, byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovė atsakingai, laikydamasi viešųjų pirkimų teisinio reglamentavimo, atliko pirkimų procedūras bei užtikrino pamatinių viešųjų principų laikymąsi.
 2. Vadovaujantis Konkurso Nr. 1 dokumentais (Pirkimo Nr. 1 sutarties specialiosios dalies 5.3 p.), darbai pagal Konkurso Nr. 1 sutartį turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2018 m. vasario 20 d. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius Konkursą Nr. 1, nebus operatyviai atlikti reikalingi dujotiekio rekonstravimo darbai bei tokiu būdu kils reali grėsmė avarijoms dujotiekio skirstymo sistemoje kilti ir, atitinkamai, grėsmė gamtinių dujų vartotojams bei visai visuomenei dėl gamtinių dujų tinklo saugumo ir teikimo patikimumo.
 3. Ginčijamu Konkursu Nr. 2 siekiama sudaryti sutartis, pagal kurias bus vykdomi Europos Sąjungos dalinai finansuojami projektai, susiję su dujų skirstymo saugumo ir patikimumo didinimu Kauno regione, siekiant užtikrinti nepertraukiamą dujų tiekimą vartotojams avarijų bei planinių remontų vykdymo atvejais. Esama dujų sistema nesudaro galimybių dujų skirstymo užtikrinimui – esant tiekimo sutrikimams, vykdant remonto darbus esamiems dujų vartotojams nutrūktų dujų tiekimas. Įvykus neplanuotiems dujų skirstymo nutraukimams, avarijoms ar galimų sutrikimų atveju nėra galimybės atjungti dalies dujotiekio, nutraukiant dujų skirstymą mažesniam vartotojų kiekiui. Dujų skirstymo atnaujinimas ir paleidimas į vartotojų sistemas reikalauja nemažų trečiojo asmens sąnaudų bei laiko, o taip pat sukelia didelius nepatogumus gyventojams. Senstant dujotiekiams vis dažniau reikia vykdyti jų remontą, dujotiekius rekonstruoti, atlikti kitus darbus, kuriems reikalingas dujotiekio atjungimas.
 4. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ginčijamam Konkursui Nr. 2 ir trečiajam asmeniui laiku neatlikus numatytų darbų, gali būti nutrauktas Europos Sąjungos finansavimas numatytiems darbams.
 5. Šioje byloje viešasis interesas užtikrinti nuolatinį ir nepertraukiamą kokybišką dujų tiekimą vartotojams ir saugų gamtinių dujų skirstymo sistemos eksploatavimą, taip pat užtikrinti skubius ir neatidėliotinus gamtinių dujų skirstymo sistemų rekonstravimo darbus ir techninę priežiūrą, nusveria ir yra viršesnis už ieškovės suinteresuotumą galimai patenkinti išimtai jos verslo interesą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sukeltų didesnę žalą nei teikiamą naudą, todėl būtų pažeistas viešojo intereso užtikrinimo principas.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. CPK144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimus ir, nesiėmus šių priemonių, būsimo, galbūt, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 4237 straipsnis nustato specialiąsias taisykles, kurios taikomos sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo viešųjų pirkimų bylose. Pagal CPK 4237 straipsnio 1 dalį teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tik tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso.
 4. Taigi teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Teismų praktikoje laikoma, kad pagrįstos abejonės dėl ieškovui palankaus sprendimo priėmimo yra ir tuomet, kai ieškovui nepalankus teismo sprendimas yra priimtas po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nors šis sprendimas ir neįsiteisėjo (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. sausio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-222/2014; 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-713-381/2016 ir kt.).
 5. Pagal bylos duomenis ieškovė UAB “Labas GAS” kartu su jungtinės veiklos partneriais UAB „Dujotiekis“ ir UAB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikė pasiūlymus atsakovės organizuojamuose pirkimuose: „(Nr. ESO-2017-1362) dujotiekio V.Kudirkos g., Šakių m., projektavimo paslaugų ir rekonstravimo darbai“ (Konkursas Nr. 1) ir „LVPA (2017-ESO-1849) projektai dujų skirstymo patikimumo užtikrinti Kauno regione. Statybos darbai (2 objektai)“ (Konkursas Nr. 2). Perkančioji organizacija įvertinusi pasiūlymus, nustatė, kad ieškovės pasiūlymai pateikti Konkursams Nr. 1 ir Nr. 2 neatitinka Konkursų sąlygų reikalavimų dėl pakeistos jungtinės veiklos sutarties. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu, ginčijo jį teisme.
 6. Pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones sprendė, kad ginčo atveju prioritetas turi būti teikiamas viešajam interesui vykdyti pirkimą, nes delsimas kels grėsmę dujų tinklo saugumui bei tiekimo patikimumui, nebus operatyviai atlikti reikalingi dujotiekio rekonstravimo darbai, tokiu būdu kils grėsmė visai visuomenei dėl gamtinių dujų tinklo saugumo ir tiekimo patikimumo.
 7. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapginus atsirastų didesnė žala (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. lapkričio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2083/2014). Taigi kiekvienu atveju bylą nagrinėjantis teismas turi spręsti, kurio viešojo intereso aspekto neužtikrinimas padarytų didesnės žalos – (kuo skubesnis) konkrečių prekių ar/ir paslaugų reikalingų visuomenei įsigijimas ar konkretaus privataus asmens interesų užtikrinimas lygiomis galimybėmis dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose bei visuomenės poreikis racionaliai ir skaidriai panaudoti biudžeto lėšas (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1907/2014).
 8. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, skundžiamoje teismo nutartyje pagrįstai nuspręsta, kad viešieji pirkimai dėl dujotiekio projektavimo bei rekonstravimo, taip dėl dujotiekio statybos darbų pirkimo, kurių tikslas yra išvengti avarijų dujotiekio skirstymo sistemoje bei dujų skirstymo saugumo ir patikimumo didinimas, yra neabejotinai susijęs su viešojo intereso tenkinimu. Siekis užtikrinti nepertraukiamą dujų tiekimą vartotojams bei apsaugoti juos nuo galimos dujotiekio avarijos, leidžia teigti, kad šiuo atveju viešojo pirkimo procedūros turi būti įgyvendintos be ypatingo delsimo. Juo labiau, darbai pagal Konkursą Nr. 1 turi būti baigti iki 2018 m. vasario 20 d., kas iš esmės paneigia ieškovės argumentus apie skubaus darbų atlikimo nebuvimą. Nurodyti duomenys sudaro pakankamą pagrindą spręsti apie išskirtinai reikšmingą viešąjį pirkimą, kurio sustabdymas sukeltų realiai numatomą žalą visuomenei ar jos daliai, todėl nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai prioritetą suteikė operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui. Nors ieškovė teigia, kad pirkimo procedūros nusikeltų tik neilgam laikotarpiui ir nė viena iš šalių per šį laikotarpį nepatirtų jokių nuostolių, tačiau viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimas, net ir esant sutrumpintiems viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminams, neišvengiamai užtrunka.
 9. Be to, šioje bylos nagrinėjimo stadijoje iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad UAB „Labas GAS“ ieškinys Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 9d. sprendimu (civilinė byla Nr. e2-2700-345/2018) buvo atmestas. Nors paminėtas teismo sprendimas šiuo metu nėra įsiteisėjęs, tačiau pagal bylos duomenis ir paminėtą teismų praktiką egzistuoja pagrįstos abejonės dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo, dėl ko nėra pagrindo prieiti išvados, kad ieškovė tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimus, o nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 10. Nesant laikinųjų apsaugos priemonių taikymui būtinų sąlygų, įtvirtintųCPK144 straipsnio 1 dalyje, yra pakankamas pagrindas ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.
 11. Į esminius atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. lapkričio 16 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai