Byla 2A-358-553/2015
Dėl sumokėto 100 430,00 Lt avanso ir 7 632,70 Lt delspinigių priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Aldonos Tilindienės, kolegijos teisėjų Loretos Bujokaitės (buv. Lipnickienė) ir Liudos Uckienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) UAB „Skeneris“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-597-811/2014 pagal ieškovo ūkininko A. Š. ieškinį atsakovui UAB „Skeneris“ dėl sumokėto 100 430,00 Lt avanso ir 7 632,70 Lt delspinigių priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 100 430,00 Lt sumokėto avanso, 7 632,70 Lt delspinigių ir bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2013-02-08 sudarė paslaugų sutartį, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iškasti bendrai 200 arų kūdras ieškovui nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, esančiuose ( - ): sklype, kurio registro Nr. ( - ) – 42 arus, sklype, kurio registro Nr. ( - ) – 50 arų, sklype, kurio registro Nr. ( - ) – 108 arus. Vieno aro kūdros kasimo kaina sutarta 1 004,30 Lt su PVM. Ieškovas atsakovui 2013-02-11 mokėjimo nurodymu Nr. 4268054 pervedė 100 430,00 Lt avansą. Atsakovas darbus turėjo atlikti per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo iki avanso gavimo. Atsakovas, negalėdamas vykdyti kūdros kasimo darbų 2013-07-01 pranešimu prašė nutraukti paslaugų sutartį nuo 2013-07-01, įsipareigodamas iki 2013-07-10 grąžinti sumokėtą avansą. Ieškovas 2013-07-02 pranešimu informavo atsakovą sutinkantis sutartį nutraukti nuo 2013-07-01 ir sutinkantis, kad avansas bus grąžintas iki 2013-07-10. Atsakovas iki 2013-07-10 avanso negrąžino, į ieškovo priminimus grąžinti sumokėtą avansą neatsako. Pagal sutarties 6.9 p. atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną nuo bendros darbų vertės. Sutartis įsigaliojo 2013-02-11, darbai turėjo būti atlikti iki 2013-06-11. Sutartis nutraukta 2013-07-01, taigi uždelsta darbus atlikti 19 dienų, todėl delspinigiai už 19 dienų sudaro 7 632,70 Lt.

6Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, pateiktame priešieškinio pareiškime, kurį teismas priimti atsisakė nurodė su ieškiniu sutinkantis iš dalies – pripažįsta 2013-02-08 sutartį ir jos sąlygas, pagal kurias atsakovas įsipareigojo per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo įrengti kūdras trijuose ieškovo ieškinyje nurodytuose žemės sklypuose. Bendra darbų vertė – 200 860,00 Lt su PVM. Ieškovas 2013-02-11 sumokėjo atsakovui 100 430,00 Lt. Nurodo, kad dėl užsitęsusios žiemos ir ypatingai kieto grunto atsakovas negalėjo laiku atlikti visų sutartų darbų. Apie tai pranešė ieškovui, tačiau jis su atsakovu nebendradarbiavo, atsisakė derinti ir pateikti sutartyje numatytus kūdros projektą bei sklypo topo nuotrauką, kuriuos privalėjo pateikti dar iki darbų pradžios. Nurodo 2013-07-01 pranešimu pranešęs ieškovui apie tai, kad su turima technika negali vykdyti pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir nuo 2013-07-01 sutartį nutraukia. Tuo pačiu nurodo įsipareigojęs grąžinti ieškovui iki 2013-07-10 avansinį įnašą.

 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-06 sprendimu ieškinį patenkino: priteisė iš atsakovo UAB „Skeneris“ ieškovui ūkininkui A. Š., 100 430,00 Lt avanso, 7 632,70 Lt delspinigių ir 2 383,30 Lt žyminio mokesčio; priteisė iš atsakovo UAB „Skeneris“ į valstybės biudžetą 24,56 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

8Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad jis dalį darbų atliko. Teismas sprendė, kad nėra tarpusavio ryšio tarp nagrinėjamo ieškinio šioje byloje ir atsakovo priešieškiniu pareikštų reikalavimų. Teismas laikė, kad priešieškinis reiškiamas dėl šalių santykių jau po sutarties nutraukimo. Nustatė, kad atsakovas savo neveiklumu negali teisinti negalėjimo tinkamai rengtis bylos nagrinėjimui. Teismas, remdamasis CK 6.38, 6.59, 6.221, 6.222 ir 6.256 straipsnių nuostatomis, ieškinį tenkino ir priteisė iš atsakovo ieškovo sumokėtą avansą. Teismas nelaikė, kad 0,2 proc. palūkanos yra per didelės ir priteisė jas iš atsakovo už 19 dienų, nuo tada, kai atsakovas privalėjo įvykdyti savo prievolę pagal paslaugų sutarties 4 p. iki sutarties nutraukimo dienos.

 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimą ir priimti naują sprendimą arba perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

10Nurodo, kad:

 1. Teismas klaidingai nustatė, kad tik apeliantas yra kaltas dėl rangos sutarties neįvykdymo ir pilna apimtimi tenkino atsakovo reikalavimą. Teismas visiškai nevertino apelianto reikalavimo dėl to, kad atsakovas netinkamai vykdė iš bendradarbiavimo principo kylančias pareigas ir dėl to apeliantas negalėjo visiškai įvykdyti prievolinių įsipareigojimų. Esminė šiuo atveju ne visiško prievolės įvykdymo aplinkybė yra ieškovo neteisėti veiksmai ir nebendradarbiavimas, taip pažeidžiant CK 1.5, 6.38 ir 6.200 straipsnių bei rangos sutarties 5 punkto nuostatas;
 2. Pirmosios instancijos teismas pažeidė apelianto teisę į teisminę gynybą, kadangi nepriėmė tinkamai pareikšto priešieškinio. Teismas atsisakė priimti priešieškinį, konstatavęs, jog ginčas byloje kilo dėl avansu ieškovo atsakovui sumokėtos sumos priteisimo, tačiau ne dėl atsakovo santykių po sutarties nutraukimo už vėliau atliktus darbus po sutarties nutraukimo pagal atsakovo pateiktus dokumentus. Apelianto pateikti dokumentai – sąskaitos faktūros būtent ir turi esminės reikšmės apskaičiuojant apelianto grąžinamos sumos dydžiui už rangos sutarties netinkamą įvykdymą. Apelianto pateiktas priešieškinis yra iš esmės susijęs su tuo pačiu materialiniu teisiniu santykiu, iš kurio atsakovas kildino savo reikalavimo teisę, t.y. iš rangos sutarties;
 3. Teismas padarė esminę materialinės teisės taikymo klaidą, priteisdamas ieškovo naudai 7 630,70 Lt delspinigių. Teismas sutiko su ieškovo pasiūlytu delspinigių skaičiavimu už 19 dienų, juos skaičiuojant Rangos sutarties 6.9 str. nustatyta tvarka, t.y. nuo sutarties neįvykdymo iki jos nutraukimo. Tačiau procentas (0.2 proc.), nuo kurio skaičiuojami delspinigiai yra neprotingai dideli ir prieštarauja kasacinio teismo suformuotai praktikai. Ieškovas nenurodė iš viso jokių patirtų nuostolių dėl darbų, pagal rangos sutartį neatlikimo. Be to atsakovas buvo nurodęs, kad jis prievolę, iš kurios kyla pareiga mokėti delspinigius, yra įvykdęs iš dalies. Nuoseklioje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pažymima, kad protingas delspinigių dydis yra 0,02 proc.

11Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.

12Nurodo, kad:

 1. 2013-02-08 su atsakovu kaip rangovu buvo sudaryta paslaugų sutartis, pagal kurią atsakovas įsipareigojo iškasti kūdras ( - ), kreditoriui nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose. Ieškovas 2013-02-11 pervedė į atsakovo sąskaitą 100 430,00 Lt dydžio avansą. Atsakovas, gavęs avansą ir negalėdamas įvykdyti kūdros kasimo darbų pagal prisiimtus įsipareigojimus, 2013-07-01 pranešimu prašė nutraukti paslaugų sutartį nuo 2013-07-01, įsipareigodamas sumokėtą avansą grąžinti iki 2013-07-10. Ieškovas su tuo sutiko, tačiau atsakovas iki 2013-07-10 avanso negrąžino. Taigi, sutartis nutraukta dėl atsakovo negalėjimo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus;
 2. Atsakovas pateikė teismui atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus bei PVM sąskaitas-faktūras, kartu teigdamas, kad ieškovas atsisakė pasirašyti minėtus atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, tačiau nei darbų perdavimo-priėmimo aktai, nei PVM sąskaitos-faktūros ieškovui nebuvo perduotos. Šią aplinkybę patvirtina ir atsakovo pranešimas apie sutarties nutraukimą, kuriame nieko nenurodyta apie neva atliktus darbus ir priėmimo tvarką. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad neva ieškovui atsisakius priimti atliktų darbų aktus, jis būtų įvykdęs procedūras, numatytas CK 6.662 str. 6 d.;
 3. Niekuo nepagrįstas atsakovo teiginys, kad atsakovas ne kartą kreipėsi į ieškovą su prašymais dėl sutarties keitimo. Pagal sutarties 10.4 p. – jeigu rangovui atliekant darbus reikėtų atlikti papildomus darbus ir viršyti sutarties kainą ir keičiami sutarties darbų terminai, turi būti raštu įformintas papildomas šalių susitarimas. Atsakovas nei žodžiu, nei raštu dėl to nesikreipė;
 4. Nepagrįstas atsakovo teiginys dėl teismo priteistų per didelių delspinigių. Teismas motyvuotai aptarė, dėl ko priteistini tokio dydžio delspinigiai. Pažymėtina, kad tokio dydžio delspinigiai už savo prievolių nevykdymą buvo nustatyti ir ieškovui (0,2 proc.).
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

14Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 3 d.).

15Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, išsiaiškino visas aktualaus klausimo išsprendimui reikšmingas aplinkybes ir ar teisingai taikė tuo metu galiojusius teisės aktus.

16Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, o apeliacinės instancijos teismas, nustatęs, jog žemesnės instancijos teismas tinkamai išaiškino bei pritaikė materialiosios bei proceso teisės normas, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir nustatė faktines aplinkybes, kurios turi esminę reikšmę kilusio ginčo teisingam išsprendimui, – atmesdamas apeliacinį skundą, gali tiesiog pritarti šio teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis c.b. Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

17Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 4 d. nutartis c.b. Nr. 2A-179/2013 ir kt.).

18Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai vertino ieškovo ir atsakovo įsipareigojimų vykdymą pagal rangos sutartį.

19Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, jog tik apeliantas yra kaltas dėl rangos sutarties neįvykdymo. Pasak apelianto, teismas visiškai nevertino aplinkybės, kad ieškovas nebendradarbiavo ir dėl to apeliantas negalėjo visiškai įvykdyti prievolinių įsipareigojimų. Apeliantas taipogi nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl priteistų delspinigių dydžio. Taip pat apeliantas nurodo, kad teismas padarė esminį proceso principo – teisės į teisminę gynybą – pažeidimą, nepriėmęs apelianto priešieškinio. Teisėjų kolegija su tokia apelianto pozicija nesutinka.

20Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Pažymėtina, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas, vertindamas įrodymus, turi vadovautis ne tik įrodinėjimo taisyklėmis, bet ir logikos dėsniais, pagal vidinį įsitikinimą padaryti nešališkas išvadas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 liepos 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-372/2014).

21Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių ir jų atstovų paaiškinimus teismo posėdyje, nustatė, kad atsakovas savo prievolės tinkamai nevykdė, ieškovo sumokėto avanso laiku negrąžino, todėl tenkino ieškovo reikalavimą ir priteisė iš atsakovo ieškovo sumokėtą avansą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia pirmosios instancijos teismo padaryta išvada yra pagrįsta.

22Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2013-02-08 pasirašė sutartį, kurią parengė atsakovas. Sutartyje atsakovas įsipareigojo įrengti ieškovui priklausančiuose žemės sklypuose kūdras, kurių bendras plotas 200 arų, o bendra kaina sudarė 200 860,00 Lt. Atsakovas darbus įsipareigojo pradėti po sutarties pasirašymo ir 30 procentų avanso jam sumokėjimo, darbus atlikti per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo ir avanso gavimo. Ieškovas 2013-02-11 pervedė atsakovui 100 430,00 Lt avansą. Šalių pasirašyta sutartis atsakovo iniciatyva buvo nutraukta 2013-07-01 ir atsakovas įsipareigojo avansą grąžinti iki 2013-07-10. Atsakovas neįvykdė šio savo įsipareigojimo.

23Atsakovas 2013-07-01 pranešime dėl sutarties nutraukimo pats nurodė, kad su turima technika nebegali įvykdyti sutartinių įsipareigojimų dėl kūdrų kasimo darbų, tokiu būdu pripažindamas ir patvirtindamas rangos sutarties neįvykdymo faktą. Klausimo dėl ieškovo netinkamų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo atsakovas nekėlė, sutartinių santykių išsaugoti nesiūlė ir pats savo iniciatyva įsipareigojo grąžinti avansą iki 2013-07-10. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad tokiais savo veiksmais atsakovas pripažino savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą ir ieškovo teisę atgauti sumokėtą avansą. Apelianto argumentai, kad ieškovas neatliko iš bendradarbiavimo principo kylančių pareigų – atsisakė teikti informaciją, svarbią rangos sutarties vykdymui, neinformavo ieškovo apie reikšmingas faktines aplinkybes, nepateikė rangos sutartyje nurodytų dokumentų, nėra pagrįsti įrodymais. Atsakovas, teigdamas, jog ieškovas nebendradarbiavo, privalėjo šiuos teiginius įrodyti, tačiau tokios pareigos neįvykdė. Priešingai, atsakovo prašymas dėl sutarties nutraukimo, ieškovui atsakovo pateikti atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktai ir PVM sąskaitos-faktūros, surašytos gerokai po sutarties nutraukimo, įrodo, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. Civilinėje byloje Nr. 2-5714-779/2015 pagal UAB „Skeneris“ ieškinį A. Š. dėl skolos, susidariusios už nesumokėtus rangos darbus, nuostolių priteisimo ir sutarties pažeidimo, teismo posėdžiuose atsakovo darbuotojai nurodė, kad A. Š. domėjosi kūdrų kasimu, atvykdavo į darbų atlikimo vietas, netgi su žmona. Apeliantas teigdamas, kad ieškovas nepateikė rangos sutartyje nurodytų dokumentų, nenurodė ir neįrodė, kokių konkrečiai dokumentų ieškovas nepateikė ir kokią reikšmę darbų vykdymui tokie dokumentai galėjo turėti. Pats atsakovas, reikšdamas prašymą dėl sutarties nutraukimo, raštu pripažino, kad su savo turima technika įvykdyti kūdrų kasimo darbų negali, t. y. kad jis nėra pajėgus įvykdyti prisiimtų sutartinių įsipareigojimų. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes, konstatuoja, kad atsakovas neįrodė savo teiginių dėl ieškovo nebendradarbiavimo, o pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė atsakovo kaltę dėl įsipareigojimų neįvykdymo.

24Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė jo teisę į teisminę gynybą, kadangi nepriėmė tinkamai pareikšto priešieškinio. Priešieškinis – tai laikantis tam tikrų sąlygų atsakovo pareikštas ieškinys pradiniam ieškovui jau vykstančiame procese. Jis turi atitikti visus ieškinio pareiškimui keliamus reikalavimus (priedai, turinys, forma, žyminis mokestis). Teismas gali atsisakyti priimti priešieškinį esant vienai iš trijų pagrindinių sąlygų: 1) yra CPK 137 straipsnio 2 dalyje nurodyti pagrindai; 2) priešieškinis pareikštas pažeidžiant CPK 143 straipsnyje nurodytą terminą; 3) priešieškinis neatitinka CPK 143 straipsnio 2 dalyje nurodytų sąlygų. CPK 143 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad teismo nutartis atsisakyti priimti priešieškinį atskiruoju skundu neskundžiama. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti atsakovo priešieškinį, motyvuodamas tuo, kad nėra tarpusavio ryšio tarp nagrinėjamo ieškinio ir atsakovo priešieškiniu pareikštų reikalavimų. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo nutarties motyvais nesutinka. CPK 143 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad teismas priima priešieškinį, jeigu: 1) priešpriešiniu reikalavimu siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą; 2) patenkinus priešieškinį, bus visiškai ar iš dalies nebegalima patenkinti pradinio ieškinio; 3) tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra tarpusavio ryšys, ir juos kartu nagrinėjant bus galima greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčus. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamojoje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl avanso grąžinimo, o priešieškiniu atsakovas reiškė reikalavimus dėl atsiskaitymo už galimai atliktus darbus ir nuostolių priteisimo, pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą priimti atsakovo teikiamą priešieškinį ir jį nagrinėti kartu su pradiniu ieškiniu, nes priešpriešiniu reikalavimu buvo siekiama įskaityti pradinio ieškinio reikalavimą. Tačiau pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atsisakyta priimti priešieškinį neužkirto kelio atsakovui ginti galimai jo pažeistas teises ir nesudaro pagrindo naikinti skundžiamą sprendimą. Procesinės teisės normų pažeidimas arba netinkamas jų pritaikymas yra pagrindas sprendimą panaikinti tik tada, jeigu dėl šio pažeidimo galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 329 str. 1 d.). Nagrinėjamuoju atveju buvo sprendžiamas klausimas dėl avanso grąžinimo, nesant tarp šalių ginčo, kad sutarties nustatytu terminu, t. y. 2013-06-11 atsakovas darbų neatliko ir jau po šio termino 2013-07-01 išreiškė valią sutartį nutraukti bei įsipareigojo grąžinti avansą. Pirmosios instancijos teismui, atsisakius priimti priešieškinį, byloje buvo sukurta procesinė situacija, apribojanti reikalavimų įskaitymą. Vertinti, kad tarp priešieškinio ir pradinio ieškinio yra toks tarpusavio ryšys, kad tik kartu juos nagrinėjant bus galima teisingiau išspręsti ginčą, pagrindo nėra. Nustatyta, kad atsakovas pasinaudojo teise į teisminę gynybą ir pateikė Vilniaus miesto apylinkės teismui ieškinį A. Š. dėl skolos, susidariusios už nesumokėtus rangos darbus ir nuostolių priteisimo. Todėl pastarojoje byloje atsakovui palankaus sprendimo priėmimo atveju būtų vykdomas išieškojimas iš ieškovo ir tokios teisės įgyvendinimas nebūtinai turi būti realizuojamas įskaitymo būdu. Pažymėtina, kad atsakovas ieškovo sumokėto avanso gera valia negrąžino daugiau nei dvejus metus laiko.

25Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nėra pagrindo pripažinti 0,2 proc. dydžio delspinigius per dideliais. Apeliantas nurodo, kad teismas turi ex officio pareigą mažinti kreditoriaus neprotingai didelį reikalavimą priteisti netesybas (delspinigius), nes jie gali virsti neteisėtu pasipelnymu iš skolininko. Apelianto nuomone šalių sutarti 0,2 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas leidžia sutarties šalims laisva valia sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, išskyrus atvejus, kai tam tikros sutarties sąlygos nustatytos imperatyviųjų teisės normų. Tais atvejais, kai kyla sutartį sudariusių šalių ginčas dėl sąlygų turinio, šalių teisių ir pareigų apimties, yra taikomas sutarčių aiškinimo institutas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-2/2013; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-238/2013; 2013 m. liepos 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-421/2013; 2012 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-599/2012). Kasacinio teismo pažymėta, kad esminiai sutarčių aiškinimo principai (t. y. nagrinėti tikruosius sutarties šalių ketinimus ir aiškinti sutartį sąžiningai) lemia būtinybę aiškinant sutarties sąlygas atsižvelgti ne tik į jų lingvistinę reikšmę, tačiau įvertinti ir sutarties šalių elgesį, jų subjektyvią nuomonę dėl sutarties sąlygų turinio bei sutarties sudarymo metu buvusį sąlygų suvokimą. Dėl to reikšminga CK 6.193 straipsnio 5 dalyje nustatyta bendroji taisyklė, kad sutarties aiškinimui svarbu ir faktinės aplinkybės, susijusios su sutarties sudarymu, vykdymu, kitokiais šalių veiksmais, nes faktiniai šalių veiksmai reikšmingi siekiant nustatyti tikruosius šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-288/2010; 2010 m. liepos 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2010 ir kt.).

26Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių santykių pobūdį ir sutarties tikslus, tikruosius sutarties šalių ketinimus, sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, šalių statusą, t. y. į tai, ar šalys yra vartotojai ar ne, ar šalys yra viešieji juridiniai asmenys, taip pat į faktines bylos aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį, į CK 1.5 straipsnyje įtvirtintus teisingumo, sąžiningumo, protingumo principus, sutarties šalių interesų pusiausvyrą, CK 6.251 straipsnyje, reglamentuojančiame visiško nuostolių atlyginimo principą, nustatytus kriterijus: atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį, šalių tarpusavio santykius, ar visiškai nuostolių atlyginimas nesukurs nepriimtinų ar sunkių padarinių. Netesybų mažinimas taip pat gali būti nulemtas siekio įgyvendinti neteisėto praturtėjimo prevenciją arba siekio užtikrinti viešosios tvarkos apsaugą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010. Teismų praktika. 2010, 34).

27Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose nustatytų kriterijų ir turi būti mažinamos (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; kt.). Atitinkamai negali būti ir vieno iš anksto nustatyto konkretaus dydžio, kuris reikštų protingas netesybas visiems galimiems atvejams ir iki kurio netesybos turi būti mažinamos.

28Esant nustatytoms tokioms bylos aplinkybėms, yra pagrindas daryti išvadą, kad dėl delspinigių dydžio šalys susitarė laisva valia, Sutartis šalims yra galiojanti ir privaloma vykdyti sąžiningai ir tinkamai (CK 6.189 straipsnis). Teismas neturėtų iš esmės paneigti šalių valios dėl atsakomybės už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010. Teismų praktika. 2010, 34). Atsakovas yra juridinis asmuo, kuriam keliami didesni nei vidutiniai atidumo, rūpestingumo, profesionalumo jo veikloje reikalavimai, taigi atsakovo atstovai pagal jų patirtį ir žinias, gerai suprato Sutarties reikšmę bei teisines pasekmes dėl jos neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Be to, atsakovas, kaip verslo subjektas, privalo įvertinti su verslu susijusią riziką, o jos tinkamai neįvertinusi negali reikalauti atleisti ją nuo prievolės vykdymo.

29Pažymėtina ir tai, jog pagal šalių sudarytą Sutartį, nutraukus ją atsakovo iniciatyva, atsakovo mokėtinų delspinigių dydis sudaro 7,6 procento nuo avanso sumos ir 3,8 procento nuo darbų kainos. Teisėjų kolegijos nuomone, nustatytas delspinigių dydis nei absoliučiu dydžiu, nei procentine išraiška, palyginti su avanso suma (100 430,00 Lt) ar darbų kaina (200 860,00 Lt), negali būti laikomas neprotingai dideliu, be to, nežymiai skiriasi nuo formuojamos teismų praktikos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012) bei teismų praktikos nurodymų, jog nagrinėjant šiuos ginčus pirmiausiai turi būti paisoma susitariančių šalių valios. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, nustatęs aplinkybes dėl šalių susitarimo dėl delspinigių, jų elgesio ir suvokimo, pagrįstai sprendė, jog mažinti delspinigių dydžio nėra pagrindo.

30Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas ištyrė visas reikšmingas bylos aplinkybes, tinkamai taikė galiojančias teisės normas ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurio nėra pagrindo naikinti ar keisti apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

33Priteisti iš atsakovo UAB „Skeneris“ (į.k. 122023579, buv. Aukštagirio g. 6, Vilnius) į valstybės biudžetą 915,49 EUR (3 161,00 Lt) atidėto žyminio mokesčio.

1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliacinį skundą,... 3.
 1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo... 5. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2013-02-08 sudarė paslaugų sutartį, pagal... 6. Atsakovas teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-02-06 sprendimu ieškinį patenkino:... 8. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad jis... 9. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo: panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 10. Nurodo, kad:
 1. Teismas klaidingai nustatė, kad tik apeliantas... 11. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 12. Nurodo, kad:
  1. 2013-02-08 su atsakovu kaip rangovu buvo... 13. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 14. Išnagrinėjusi šią bylą apeliacine tvarka, teisėjų kolegija nenustatė... 15. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas apeliacinį skundą privalo... 16. Teismų praktikoje susiformuota nuostata, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 17. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas... 18. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalykas – patikrinimas, ar pirmosios... 19. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 20. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 21. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, šalių... 22. Byloje nustatyta, kad ieškovas su atsakovu 2013-02-08 pasirašė sutartį,... 23. Atsakovas 2013-07-01 pranešime dėl sutarties nutraukimo pats nurodė, kad su... 24. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė jo teisę į... 25. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad nėra... 26. Teismas, mažindamas netesybas, pirmiausia atsižvelgia į šalių sutartinių... 27. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar... 28. Esant nustatytoms tokioms bylos aplinkybėms, yra pagrindas daryti išvadą,... 29. Pažymėtina ir tai, jog pagal šalių sudarytą Sutartį, nutraukus ją... 30. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais argumentais, apeliacinės instancijos... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. vasario 6 d. sprendimą palikti... 33. Priteisti iš atsakovo UAB „Skeneris“ (į.k. 122023579, buv. Aukštagirio...