Byla e2-91-302/2019
Dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „GJ Baldai“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo I. K. (I. K.) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones civilinėje byloje pagal ieškovo I. K. (I. K.) ieškinį atsakovams A. J. ir G. J. dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „GJ Baldai“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovas I. K. patikslintu ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu atsakovo A. J. vienašališkai atliktą uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „GJ Baldai“ 2012 m. gegužės 11 d. akcijų pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą. Pripažinus neteisėtu vienašalį sutarties nutraukimą, pripažinti 2012 m. gegužės 11 d. UAB „GJ Baldai“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia; pripažinus UAB „GJ Baldai“ akcijų pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia, taikyti restituciją, įpareigojant atsakovus grąžinti ieškovui 75 000 Eur.

62.

7Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovų mokėjimo sąskaitas ir turtą. Prašymą grindė tuo, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas, o ieškinio suma atsakovams kaip fiziniams asmenims yra itin didelė. Taip pat nurodė, kad yra reali grėsmė, kad atsakovai bandys išvengti teismo sprendimo vykdymo, perleisdami turtą tretiesiems asmenims.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi netenkino ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

124.

13Teismas nurodė, kad sprendimo neįvykdymo riziką (grėsmę) gali patvirtinti asmens, kurio atžvilgiu prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, valiniai nesąžiningi veiksmai ar tokių veiksmų atlikimo galimybė, o ieškinio suma, kad ir kokia didelė bebūtų, savaime nepatvirtina teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo pasunkėjimo rizikos ir nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

145.

15Taip pat teismas pažymėjo, kad teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo pasunkėjimo grėsmė, kaip sąlyga laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti, nėra preziumuojama. Asmuo, reikalaujantis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi nurodyti aplinkybes ir pateikti faktinius duomenis, patvirtinančius realią ar hipotetinę teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo pasunkėjimo grėsmę.

166.

17Teismo nuomone, vien ta aplinkybė, kad atsakovai galimai yra skolingi ieškovui, savaime nesudaro pagrindo teigti esant atsakovų piktybiškumą, leidžiantį daryti prielaidą, jog jie nevykdys būsimo teismo sprendimo. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas niekaip nepagrindė savo teiginio, jog atsakovai bandys išvengti galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymo, perleisdami turtą tretiesiems asmenims.

187.

19Nurodytų argumentų pagrindu teismas darė išvadą, kad ieškovas nepagrindė, jog nagrinėjamu atveju egzistuoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo pasunkėjimo rizika (grėsmė), todėl sprendė, jog nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

218.

22Ieškovas I. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones tenkinti. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

238.1

24Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad viena iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlygų yra atsakovų nesąžiningumas. Atsakovų sąžiningumo, pripažįstant akcijų pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančia, vertinimas šioje civilinės bylos stadijoje, kai sprendžiamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas, negalimas. Spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, teismas nesprendžia tarp šalių kilusio ginčo iš esmės. Tik nagrinėjant ginčą iš esmės, bus galima įvertinti atsakovų nesąžiningumą.

258.2

26Jeigu teismas vis dėlto manytų, jog būtina vertinti atsakovų sąžiningumą, tai atsakovų nesąžiningumą šiuo atveju patvirtina tai, kad atsakovas A. J. neteisėtai vienašališkai nutraukė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, nurodydamas, kad ieškovas neįvykdė prievolės atsiskaityti. Ieškovas į bylą pateikė visus galimus įrodymus, kad atsakovui sumokėjo 75 000 Eur. Atsakovai yra nesąžiningi ir minėtos pinigų sumos ieškovui negrąžina. Atsakovų nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad tuo laikotarpiu, kai jie valdė bendrovės akcijas, jos nuvertėjo ir šiandien yra bevertės.

278.3

2875 000 Eur suma atsakovams fiziniams asmenims yra itin didelė. Atsakovai pinigų vis negrąžina, todėl manytina, kad ir ateityje atsakovai nevykdys teismo sprendimo.

298.4

30Atsižvelgiant į didelę ieškinio sumą, prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės vertintinos kaip ekonomiškos.

319.

32Atsakovas A. J. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos esminius argumentus:

339.1

34Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, aktualus ne bet koks atsakovų nesąžiningumas, bet toks atsakovų nesąžiningumas ir tokie atsakovų veiksmai, kuriais būtų siekiama paslėpti jiems priklausantį turtą. Šiuo atveju apeliantas nei su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones, nei su atskiruoju skundu tokių duomenų nepateikė, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

359.2

36Apeliantas nepagrįstai akcentuoja didelę ieškinio sumą. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas atsižvelgia ne tik į reikalavimo sumą, bet įvertina ir ginčo pobūdį bei kitas aplinkybes.

379.3

38Atsakovai jokių kitų teisminių ginčų, kuriuose dalyvautų kaip atsakovai, neturi. Taip pat atsakovai neturi jokių pradelstų įsipareigojimų kreditoriams, atsakovų atžvilgiu nėra įregistruoti jokie areštai, iš atsakovų nėra vykdomi išieškojimai, todėl spręsti, kad atsakovų turtinė padėtis yra sunki ir kad ieškinio suma atsakovams yra didelė, nėra pagrindo.

399.4

40Ieškinys prima facie (preliminariai) nepagrįstas, todėl ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones turėjo būti atmestas ir dėl šios priežasties.

419.5

42Apelianto teiginys, kad atsakovai gali bandyti slėpti savo turtą, visiškai nepagrįstas.

43Teismas

konstatuoja:

44IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4510.

46Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Nagrinėjamu atveju, absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

4711.

48Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

49Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo/ neteisėtumo

5012.

51Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia ieškinio reikalavimą ir, nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5213.

53Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju, kai įvykdomos šios sąlygos: pirma, tikėtinai pagrindžiamas ieškinio reikalavimas, antra, pagrindžiama, kad nesiėmus prevencinių priemonių galbūt ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šios sąlygos yra kumuliacinės. Tai reiškia, kad jeigu bent viena iš sąlygų neegzistuoja, atsakovo teisės ir interesai laikinųjų apsaugos priemonių forma negali būti suvaržomi (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. sausio 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-11-196/2018 ir joje nurodyta praktika).

5414.

55Kadangi skundžiama nutartis nebuvo grindžiama ieškinio prima facie (preliminariu) nepagrįstumu, tai šiuo aspektu apeliacinės instancijos teismas nepasisako ir iškart vertina kitos laikinųjų apsaugos taikymo sąlygos – grėsmės galbūt ieškovui palankaus būsimo teismo sprendimo įvykdymui, egzistavimą.

5615.

57CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais remdamasis teismas galėtų nuspręsti, ar byloje kyla teismo sprendimo neįvykdymo rizika. Šis klausimas gali būti teisingai išspręstas tik įvertinus kiekvienos atskiros situacijos faktines aplinkybes. Kai byloje pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui paprastai reikšminga ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, jo elgesys iki bylos iškėlimo ir jos nagrinėjimo metu ir t. t. Kiekvienu konkrečiu atveju turi būti vertinama paminėtų aplinkybių visuma, nesuteikiant išskirtinės reikšmės tik tam tikroms pavienėms aplinkybėms.

5816.

59Aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, jog byloje, kurioje yra pareikšti turtinio pobūdžio reikalavimai, laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti reikšminga ne tik ieškinio suma, atsakovo turtinė padėtis, jo turtinės padėties pokyčio perspektyvos, bet ir jo elgesys iki bylos iškėlimo ar jos nagrinėjimo metu, leidžiantis įvertinti atsakovo (ne)sąžiningumą. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuomet, kai, be kita ko, esama duomenų ir apie atsakovo nesąžiningumą, pavyzdžiui, ketinimus paslėpti, perleisti, įkeisti turimą turtą ar kitaip jį apsunkinti (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-27-407/2016; 2016 m. birželio 16 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1069-407/2016; 2016 m. birželio 23 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1092-943/2016; 2017 m. sausio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-46-464/2017; 2017 m. kovo 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-351-302/2017; 2017 m. balandžio 6 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-629-302/2017; 2017 m. rugpjūčio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-1034-464/2017; 2018 m. balandžio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-499-943/2018 ir kt.).

6017.

61Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikio, nėra preziumuojamas, todėl jį įrodyti pareiga tenka tam asmeniui, kuris prašo tokių priemonių imtis prieš kitą asmenį (CPK 12 ir 178 straipsniai).

6218.

63Taigi laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo turi pateikti konkrečių duomenų (informacijos) apie atsakovo jau atliktus, atliekamus ar ketinamus atlikti veiksmus, kurie nesuderinami su sąžiningo elgesio standartu (turimo turto paslėpimas, perleidimas kitiems asmenims bet kokia forma, įkeitimas ar jo apsunkinimas bet kokia kita forma ir pan.). Priešingu atveju, šis išimtinis ir atsakovo interesus itin varžantis procesinis institutas netaikytinas.

6419.

65Nagrinėjamu atveju ieškovas objektyvių duomenų, kad atsakovai turi ketinimų turimą turtą perleisti, slėpti ar imtis kitokių nesąžiningų veiksmų, siekdama sukliudyti teismo sprendimo vykdymui, nepateikė (CPK 178 straipsnis). Jokių akivaizdžių aplinkybių, patvirtinančių galimą atsakovų nesąžiningumą, nenustatė ir teismas. Vien aplinkybės, kad atsakovai neatsiskaito su ieškovu, kai tarp šalių yra kilęs ginčas, per se (pati savaime) nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovų nesąžiningumo ir spręsti, jog atsakovai turi ketinimų savo turtą paslėpti ar kitaip išvengti pareigos vykdyti būsimą galbūt ieškovui palankų teismo sprendimą.

6620.

67Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad tai, ar atsakovas A. J. teisėtai vienašališkai nutraukė akcijų pirkimo–pardavimo sutartį, yra bylos iš esmės nagrinėjimo dalykas, todėl šioje bylos nagrinėjimo stadijoje aplinkybės, susijusios su sutarties nutraukimu ir atsiskaitymu su ieškovu, negali nei patvirtinti, nei paneigti atsakovų nesąžiningumo.

6821.

69Pažymėtina, kad pripažinus, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymui užtenka tik bet kokios teorinės galimybės, jog jų nesiėmus galėtų kilti pavojus tinkamam teismo sprendimo įvykdymui, ko iš esmės ir siekia apeliantas, būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių, kaip išimtinės procesinės priemonės, esmė, pažeisti proporcingumo, teisingumo ir protingumo principai, nes tokių priemonių galėtų būti imamasi iš esmės kiekvienoje byloje.

7022.

71Šalys civiliniame procese yra lygios, todėl vien ieškinio pateikimas ir deklaratyvių teiginių dėl grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymo nurodymas, nepateikus jokių įrodymų ar bent jau tikėtinų duomenų, kad atsakovai vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka ar atliks ateityje veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo varžyti atsakovų teises taikant laikinąsias apsaugos priemones.

7223.

73Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad vienos iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo instituto būtinųjų sąlygų (grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui) konstatuoti pagrindo nėra, todėl ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nagrinėjamu atveju nėra galimas.

7424.

75Ieškovui išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos bet kurioje civilinio proceso stadijoje CPK nustatyta tvarka, todėl prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetimas neužkerta kelio ieškovui, pasikeitus aplinkybėms, pakartotinai kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

7625.

77Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi, todėl dėl jų nepasisakytina.

78Dėl procesinės bylos baigties

7926.

80Apelianto atskirajame skunde nurodytų aplinkybių bei faktų nepakanka kitokiai išvadai dėl grėsmės teismo sprendimo įvykdymui padaryti, nei padarė pirmosios instancijos teismas, todėl ieškovo atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartis paliktina nepakeista.

81Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

82Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovas I. K. patikslintu ieškiniu prašo pripažinti neteisėtu atsakovo A.... 6. 2.... 7. Ieškinio reikalavimų įvykdymo užtikrinimui ieškovas prašė taikyti... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. spalio 30 d. nutartimi netenkino ieškovo... 12. 4.... 13. Teismas nurodė, kad sprendimo neįvykdymo riziką (grėsmę) gali patvirtinti... 14. 5.... 15. Taip pat teismas pažymėjo, kad teismo sprendimo neįvykdymo / vykdymo... 16. 6.... 17. Teismo nuomone, vien ta aplinkybė, kad atsakovai galimai yra skolingi... 18. 7.... 19. Nurodytų argumentų pagrindu teismas darė išvadą, kad ieškovas... 20. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 8.... 22. Ieškovas I. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 23. 8.1... 24. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad viena iš laikinųjų... 25. 8.2... 26. Jeigu teismas vis dėlto manytų, jog būtina vertinti atsakovų... 27. 8.3... 28. 75 000 Eur suma atsakovams fiziniams asmenims yra itin didelė. Atsakovai... 29. 8.4... 30. Atsižvelgiant į didelę ieškinio sumą, prašomos taikyti laikinosios... 31. 9.... 32. Atsakovas A. J. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 33. 9.1... 34. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, aktualus ne bet... 35. 9.2... 36. Apeliantas nepagrįstai akcentuoja didelę ieškinio sumą. Taikydamas... 37. 9.3... 38. Atsakovai jokių kitų teisminių ginčų, kuriuose dalyvautų kaip atsakovai,... 39. 9.4... 40. Ieškinys prima facie (preliminariai) nepagrįstas, todėl ieškovo prašymas... 41. 9.5... 42. Apelianto teiginys, kad atsakovai gali bandyti slėpti savo turtą, visiškai... 43. Teismas... 44. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 45. 10.... 46. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 47. 11.... 48. Apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d.... 49. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumo/ neteisėtumo... 50. 12.... 51. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas byloje dalyvaujančių ar kitų... 52. 13.... 53. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės civilinėse bylose taikomos tuo atveju,... 54. 14.... 55. Kadangi skundžiama nutartis nebuvo grindžiama ieškinio prima facie... 56. 15.... 57. CPK nuostatos neįtvirtina jokių pavyzdinių kriterijų sąrašo, kuriais... 58. 16.... 59. Aktualiausioje Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje pasisakoma, jog byloje,... 60. 17.... 61. Asmens nesąžiningumas, sprendžiant dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 62. 18.... 63. Taigi laikinųjų apsaugos priemonių institutu siekiantis pasinaudotu asmuo... 64. 19.... 65. Nagrinėjamu atveju ieškovas objektyvių duomenų, kad atsakovai turi... 66. 20.... 67. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad tai, ar atsakovas A. J. teisėtai... 68. 21.... 69. Pažymėtina, kad pripažinus, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymui... 70. 22.... 71. Šalys civiliniame procese yra lygios, todėl vien ieškinio pateikimas ir... 72. 23.... 73. Apibendrinant išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad vienos iš... 74. 24.... 75. Ieškovui išaiškintina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti... 76. 25.... 77. Kiti atskirojo skundo argumentai vertintini kaip teisiškai nereikšmingi,... 78. Dėl procesinės bylos baigties... 79. 26.... 80. Apelianto atskirajame skunde nurodytų aplinkybių bei faktų nepakanka... 81. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 82. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. spalio 30 d. nutartį palikti nepakeistą....