Byla 2-61-330/2019

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos (kreditorės) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-85-273/2018 pagal pareiškėjos (kreditorės) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu, suinteresuoti asmenys: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius, valstybės įmonė Turto bankas, Vilniaus teritorinė muitinė, uždaroji akcinė bendrovė ,,KROVINIŲ TERMINALAS“, uždaroji akcinė bendrovė koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, A. L., J. M., M. K., N. J., R. Ž., L. P., T. K., V. P., R. Z.

Nustatė

2I.

3Klausimo esmė

41.

5Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „METOIL“ iškelta bankroto byla. Teismo 2015 m. sausio 15 d. nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

62.

7Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM arba VMI) kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama UAB „METOIL“ bankrotą pripažinti tyčiniu. Prašyme nurodė, jog bendrovės (toliau tekste – ir įmonės, atsakovės) tyčinį bankrotą patvirtina tokios aplinkybės: įmonės vadovybė, žinodama apie įmonės nemokumą, laiku nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, nepranešė kreditoriams apie pasikeitusias aplinkybes, ėmėsi itin rizikingų verslo sprendimų, t. y. kryptingai ir sąmoningai didino įmonės finansines problemas, slėpė savo tikrąjį nemokumą nuo kitų kreditorių, taip apsunkindama tolimesnį skolų išieškojimą. Pareiškėja atkreipė dėmesį, jog sprendžiant klausimą dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu yra reikšmingi VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento 2013 m. liepos 5 d. patikrinimo aktas Nr. 204-6, kuriame užfiksuotos aplinkybės, nustatytos atlikus UAB „METOIL“ veiklos patikrinimą už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 iki 2011 m. gruodžio 31 d., taip pat 2013 m. spalio 3 d. sprendimas Nr. 69-133, kuris buvo patvirtintas Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. S-69 (7-217/2013). Tuose dokumentuose konstatuota, kad vykdant akcizais apmokestinamų prekių pervežimą, UAB „METOIL“ pažeidė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymus, dėl ko buvo priskaičiuota 1 584 248,44 Eur (5 470 093 Lt) nesumokėto akcizo ir 1 290 455,96 Eur (4 455 686 Lt) PVM žala valstybės biudžetui. Pareiškėja pažymėjo, kad nors dėl patikrinimo akto ir jo pagrindu priimtų VMI ir Mokestinių ginčų komisijos sprendimų Vilniaus apygardos administraciniame teisme vyksta mokestinis ginčas, to ginčo byloje nėra paneigti patikrinimo metu užfiksuoti faktai. Anot pareiškėjos, faktą, kad atsakovės buhalterinė apskaita buvo vedama netinkamai, patvirtina tai, kad atsakovės balanse, sudarytame nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dieną, į turtą buvo įtrauktos UAB „METOIL-ECO“ akcijos, nors ši bendrovė buvo išregistruota iš Juridinių asmenų registro 2014 m. kovo 7 d. Atkreipė dėmesį, kad į balansą kaip debitorinės buvo įtrauktos išregistruotų ūkio subjektų skolos.

83.

9Pareiškėjos nuomone, UAB „METOIL“ 2012 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenys leidžia spręsti apie tai, kad bendrovė 2012 metais buvo nemoki. Įvertinus 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenis, bendrovės nemokumas gali būti konstatuotas tiek 2011 m., tiek 2010 m. Bendrovės mokumo rodiklių reikšmės rodo, kad bendrovė 2010 – 2012 metais savo disponuojamomis lėšomis (turtu), esant būtinumui, nebūtų galėjusi padengti net nedidelės dalies įsipareigojimų. UAB „METOIL“ finansinis stabilumas buvo nepakankamas, finansiniai sunkumai buvo ne laikino, o nuolatinio pobūdžio. Šį bendrovės nemokumą ir finansinį nestabilumą galėjo nulemti nuostolinga veikla, nepakankamas nuosavų apyvartinių lėšų, turto kiekis, neracionalus (rizikingas) jų naudojimas, sąmoningai vykdoma įmonės politika bei priklausomumas nuo išorinių finansavimo šaltinių. Nuo 2010 metų (jei ne dar anksčiau) bendrovė ūkinę veiklą vykdė iš esmės tik kreditorių pinigais ir kreditorių rizika. Pareiškėjos įsitikinimu, dar 2010 metais (ar anksčiau) bendrovė privalėjo svarstyti dėl bankroto bylos kėlimo ar taikytinų priemonių mokumui atstatyti, tačiau bendrovės valdymo organai šių problemų iš esmės nesprendė. Bandymas iškelti restruktūrizavimo bylą faktiškai nemokiai UAB „METOIL“, tik dar labiau pagilino krizę, sumažino galimybę kreditoriams atgauti savo reikalavimus. Bendrovės valdybos ir administracijos vadovų veiksmai (neteisėtas neveikimas) vertintini kaip sąmoningas ir kryptingas įmonės bei jos kreditorių būklės bloginimas, atitinkantis ĮBĮ nurodytus tyčinio bankroto požymius. Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad UAB „METOIL“ valdymo organai, nepaisydami esamo faktinio įmonės nemokumo, sudarė sandorius: 2011 m. spalio 5 d. ir 2012 m. spalio 31 d. įsigijo nemokios UAB „METOIL-ECO“ papildomą akcijų paketą; 2012 m. rugpjūčio 14 d. pardavė dalį turto UAB „Lithuanian Hunter“ už kainą, mažesnę nei likutinė turto vertė; 2013 metais sudarė tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutartis su susijusiais asmenimis (UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ ir 10 kitų juridinių asmenų), pasirašė reikalavimų perleidimo sutartis. Tie sandoriai tikėtinai buvo nenaudingi bendrovei ir pažeidė kreditorių interesus. Pareiškėjos nuomone, sutartimi dėl UAB „METOIL-ECO“ įstatinio kapitalo didinimo buvo neracionaliai panaudoti UAB „METOIL“ pinigai, todėl atsakovės kreditoriai patyrė 17 377,20 Eur (60 000 Lt) žalą. 2013 m. rugpjūčio 21 d. susitarimas, pasirašytas tarp UAB „METOIL“ ir UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ bei dar 10 juridinių asmenų dėl tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo, vertintinas kaip sąmoningas UAB „METOIL“ vadovybės siekis pasiruošti akivaizdžiai gresiančiam, tačiau sąmoningai vilkinamam dėl likusio turto nuosavybės pasiskirstymo, bankrotui. Pareiškėjos įsitikinimu, tokiu susitarimu UAB „METOIL“, būdama nemoki, atidavė išieškojimo pirmenybę vėlesniems kreditoriams, žinant, kad ankstesnieji kreditoriai faktiškai neturės į ką nukreipti savo reikalavimų. Pažymėjo ir tai, kad didesnė dalis atsiskaitymų buvo vykdoma grynaisiais pinigais, kiti – tik per Nordea Bank Finland Plc naudai įkeistą sąskaitą, pažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.923 straipsnį ir nuo 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojusį CK 6.9301 straipsnį. Pareiškėja, susipažinusi su duomenimis apie lėšų judėjimą UAB „METOIL“ bankų sąskaitose laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 10 d., nustatė, kad lyginant pagal įmonės apyvartą, buvo sistemingai vykdomi atsiskaitymai su susijusiais asmenimis – UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, UAB „BUDRUS SAKALAS“, UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ ir kt. Nustatyti mokėjimai didelėmis sumomis ir kitiems subjektams – UAB „VITRAS - S“, UAB „Bufina“. Nepaisant to, kad rengiantis iškelti bankroto bylą, UAB „METOIL“ atžvilgiu turėjo būti taikytos laikinosios apsaugos priemonės, laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 24 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. buvo atlikti mokėjimai UAB „KROVINIŲ TERMINAS“, banko įraše nurodant „lėšų pervedimas UAB „METOIL“ įsiskolinimo bankui dengimui PG UAB „KROVINIŲ TERMINALO“ RPS 13/04/01, atitinkamai 2013 m. balandžio 4 d. 1 499 928,72 Lt ir 4 699 956,25 Lt sumomis. Taip pat pareiškėja atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „METOIL“ sistemingai vykdė verslo perkėlimus iš vieno ūkio subjekto kitam, steigdama naujas įmones (UAB „Jontaura“, kurios pavadinimas pakeistas į UAB „Metoil Chemicals“, UAB „METOIL-ECO) ir ten įdarbindama savo darbuotojus. Pareiškėjos nuomone, dalis UAB „METOIL“ veiklos buvo perkelta į UAB „Lithuanian Hunter“, nes joje dirbo UAB „METOIL“ darbuotojai. Pareiškėjos teigimu, preziumuotina, kad 2012 m. gegužės 14 d. susijusiems asmenims buvo perleista viena iš UAB „METOIL“ veiklų, visas skolas paliekant perleidėjui.

104.

11Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuoti asmenys M. K. ir N. J. prašė pareiškimą dėl BUAB „Metoil“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti, motyvuodami tuo, kad pareiškėjos nurodyti faktai neatitinka tikrovės ir / arba nesudaro pagrindo atsakovės bankrotą pripažinti tyčiniu. Suinteresuoti asmenys nesutiko su pareiškėja, kad atsakovės buhalterinė apskaita buvo vedama netinkamai. Pažymėjo, kad pareiškėja nenurodė, kokiu būdu vedama apskaita nulėmė bendrovės bankrotą. Akcentavo, kad VMI atlikto patikrinimo aktas yra ginčijamas administracinėje byloje Nr. 1-4069-281/2015 Vilniaus apygardos administraciniame teisme, todėl ginčijami dokumentai negali būti laikomi pagrindžiančiais aplinkybes, įrodinėjamas šioje byloje. Pasak suinteresuotų asmenų, pareiškėja, pasisakydama dėl bendrovės nemokumo, nepagrįstai visas mokėtinas sumas prilygino pradelstiems įsipareigojimams. Pareiškėja klaidingai nurodė, kad mokėjimus UAB „METOIL-ECO“ įstatinio kapitalo didinimui atsakovė UAB „METOIL“ įvykdė 2012 m. spalio 31 d., nes mokėjimai buvo atlikti 2012 m. balandžio 25 d. ir 2012 m. gegužės 4 d., o 2012 m. spalio 31 d. buvo atliekami tik koreguojantys įrašai BUAB „METOIL“ buhalterinės apskaitos programoje. Suinteresuotu asmenų įsitikinimu, įstatinio kapitalo didinimui investuotų lėšų suma buvo nereikšminga bendrai UAB „METOIL“ finansinei būklei ir stabilumui, lyginant su jos turto verte aktualiu laikotarpiu. Pažymėjo ir tai, kad UAB „METOIL“ medžioklės ir laisvalaikio prekės bei parduotuvės įranga buvo parduota UAB „Lithuanian Hunter“ už rinkos kainą, o turto pardavimas žemesne kaina nei likutinė jo vertė, negali būti laikomas nuostolingu, todėl šis sandoris neturėjo jokios įtakos UAB „METOIL“ mokumui. 2013 m. rugpjūčio 21 d. susitarimo pagrindu tik pasikeitė UAB „METOIL“ kreditorius, o UAB „METOIL“ jokių sumų UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ nemokėjo, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad buvo pažeista UAB „METOIL“ kreditorių reikalavimų tenkinimo pirmumo eilė. Atsikirsdami į pareiškėjos nurodytus motyvus dėl UAB „METOIL“ atliktų atsiskaitymų ir periodinių mokėjimų, kuriais neva buvo pažeistas atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumas, suinteresuoti asmenys atkreipė dėmesį į tai, kad tokie mokėjimai buvo atliekami bendrovei vykdant savo kasdienę ūkinę komercinę veiklą, visi mokėjimai buvo vykdomi dar iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo ir mokėjimų sumos nebuvo nei itin reikšmingos, nei nepagrįstos. Atsiskaitymai per Nordea Bank Finland Plc banko sąskaitas buvo vykdomi vadovaujantis įsipareigojimu, prisiimtu pagal kredito sutartis. Nurodė, kad 2013 m. balandžio 4 d. nebuvo atlikti mokėjimai UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“. Bankų sąskaitų išrašuose tėra užfiksuotas UAB „METOIL“ kreditoriaus pasikeitimas – UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ sumokėjo UAB „METOIL“ skolą Nordea bank Finland Plc ir vietoj banko tapo UAB „METOIL“ kreditoriumi. Suinteresuoti asmenys nesutiko su pareiškėja, kad atsakovė vykdė verslo perkėlimą kitiems subjektams. Kadangi didžioji dalis nurodytų bendrovių bankrutavo anksčiau nei pati UAB „METOIL“, joks verslo ar jo dalies perkėlimas šioms bendrovėms nebuvo įmanomas. Aplinkybė, kad dalis darbuotojų dirbo tiek UAB „METOIL“, tiek kitose bendrovėse, neįrodo veiklos perkėlimo.

125.

13Atsiliepime į VMI pareiškimą BUAB „METOIL“ bankroto administratorė UAB „Bankroto administravimo paslaugos“ prašė pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad šiuo atveju negalima remtis 2013 m. liepos 5 d. patikrinimo akte Nr. 204-6 ir 2013 m. spalio 3 d. sprendime dėl patikrinimo akto patvirtinimo Nr. 69-133 nurodytomis aplinkybėmis, nes dėl minėtų aktų nėra priimtas galutinis teismo sprendimas. Pareiškėja neįrodė, jog bendrovės buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai bei bendrovė vengė mokėti pridėtinės vertės, akcizo mokesčius. Be to, pareiškėja nepagrįstai įmonės per vienerius metus mokėtinas sumas prilygino pradelstiems įsipareigojimams. Tipinė įmonių finansinės būklės rodiklių apskaičiavimo metodika netaikoma vertinant juridinio asmens mokumą ar nemokumą bankroto būklės vertinimo kontekste. Priešingai nei nurodė pareiškėja, atsakovė mokėjimus už UAB „METOIL-ECO“ akcijas atliko 2012 m. balandžio 26 d. ir 2012 m. gegužės 4 d. Atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „Lithuanian Hunter“ pasiūlė didžiausią kainą už prekes, todėl prekių pardavimas tai bendrovei nebuvo nuostolingas atsakovei. UAB „METOIL“, UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ ir 10 kitų juridinių asmenų 2013 m. rugpjūčio 21 d. pasirašytu susitarimu dėl tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo atsakovės padėtis buvo pagerinta, nes šie susitarimai bendrovei buvo naudingi. Pareiškėjos argumentai dėl atsiskaitymų tvarkos ir eiliškumo pažeidimų yra nepagrįsti. Iki 2013 m. rugsėjo 30 d. galiojęs CK 6.923 straipsnis reglamentavo ne atsiskaitymų, o lėšų iš banko sąskaitos nurašymo eiliškumą. Pagal nuo 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojusio CK 6.9301 straipsnio 1 dalį eiliškumas turi būti nustatomas, kai nepakanka lėšų visiems pareikštiems reikalavimas patenkinti, tačiau šiuo atveju pareiškėjos nurodyti atsiskaitymai buvo atliekami vykdant įprastinę bendrovės veiklą. Be to, neteisingai pareiškėja nurodė, kad laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 24 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. buvo atlikti mokėjimai UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“. Pareiškime nurodyti argumentai, jog dalis UAB „METOIL“ darbuotojų dirbo ir UAB „Metoil Chemicals“, ir UAB „METOIL-ECO“, laikytini visiškai nereikšmingais sprendžiant klausimą dėl bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu, nes tai yra natūrali verslo praktika. Be to, šios bendrovės buvo likviduotos anksčiau nei atsakovei buvo iškelta bankroto byla. Veiklos perkėlimas UAB „OIL CO“ buvo naudingas atsakovei, nes 2014 metų UAB „OIL CO“ neaudituotas ikimokestinis pelnas sudarė maždaug 1,17 mln. Lt, grynasis pelnas, skirstytinas vienintelei akcininkei UAB „METOIL“, sudarė maždaug 1 mln. Lt.

146.

15Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuotas asmuo UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ prašė atmesti pareiškimą dėl BUAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodyta, kad UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ neatliko jokių veiksmų, kurie pažeidė ar galėjo pažeisti atsakovės ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus. Priešingai, ši bendrovė atliko veiksmus, kuriais buvo siekiama palengvinti UAB „METOIL“ būklę, nes ji perėmė iš Nordea Bank Finland Plc 23 850 623,15 Lt dydžio reikalavimo teises į UAB „METOIL“ tam, kad Nordea Bank Plc nereikštų reikalavimų UAB „METOIL“, o UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ galėtų padaryti nuolaidų atsakovei jos restruktūrizavimo byloje. UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ 1 499 928,72 JAV dolerių ir 4 699 956,25 Eur sumas sumokėjo Nordea Bank Finland Plc už reikalavimo teisių įsigijimą. Priešingai nei nurodo VMI, 2013 m. birželio 18 d. 8 264,35 Lt dydžio mokėjimas UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ nebuvo atliktas ir tai patvirtina šios bendrovės banko sąskaitos išrašas. Kiti mokėjimai buvo atlikti, nes atsakovė nuomojosi iš UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ automobilį savo veiklai.

167.

17Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuotas asmuo UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ prašė pareiškimą dėl BUAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti. Nurodė, kad pareiškėja neįrodė visų būtinų tyčinio bankroto sąlygų – t. y. kad buvę valdymo organai ir / ar dalyviai sąmoningai siekė privesti atsakovę prie bankroto, ėmėsi šiam tikslui pasiekti atitinkamų veiksmų, siekė žalos padarymo bendrovei ir jos kreditoriams, siekė naudos sau. Pareiškėja neįrodė, jog jos nurodytos aplinkybės nulėmė atsakovės nemokumą. Pareiškime nurodyti motyvai dėl pridėtinės vertės mokesčio ir akcizo mokesčio mokėjimo neįrodo fakto, kad atsakovė buvo privesta prie bankroto tyčia. Motyvai dėl neva apgaulingos buhalterinės apskaitos vedimo yra atmestini kaip nesusiję su nagrinėjama byla. UAB „METOIL“ nebuvo nemoki 2010 – 2012 m. laikotarpiu. Pareiškime pasisakant dėl atsakovės nemokumo, nenagrinėjamas santykis tarp pradelstų įsipareigojimų ir pusės atsakovės turėto turto. Priešingai nei nurodyta pareiškime, 2013 m. rugpjūčio 21 d. susitarimu buvo išspręsti skirtingų juridinių asmenų tarpusavio ginčai, taip pat susitarta, kad UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ perims iš UAB „Klasco ekspedicija“ reikalavimo teises į UAB „METOIL“, o UAB „Klasco ekspedicija“ neprieštaraus UAB „METOIL“ restruktūrizavimo bylos kėlimui. Mokėjimais UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ atsakovė atsiskaitė už būtiniausias paslaugas, kurių neapmokėjus bendrovė nebūtų galėjusi vykdyti einamosios ūkinės komercinės veiklos. Šiais mokėjimais nebuvo pažeistos atsakovės kreditorių teisės ir teisėti interesai. Pareiškime neįrodyta, kad kuriai nors kitai įmonei buvo perduotas UAB „METOIL“ turtas, nebaigtos vykdyti sutartys ir / ar reikalavimo teisės, todėl vien tai, kad susijusiose įmonėse dirba tie patys darbuotojai, negali patvirtinti tyčinio bankroto požymio. Priešingai nei nurodyta pareiškime, nebuvo atlikti veiksmai, kuriais būtų pažeisti UAB „METOIL“ kreditorių interesai ir kurie atitiktų ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintą tyčinio bankroto požymį.

188.

19Atsiliepimuose į VMI pareiškimą suinteresuoti asmenys Vilniaus teritorinė muitinė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius pritarė VMI argumentams dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu.

209.

21Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuotas asmuo L. P. prašė VMI pareiškimą atmesti ir sutiko su BUAB „METOIL“, M. K., N. J., UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“, UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ bei A. L. atsiliepimuose išdėstytais argumentais.

2210.

23Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo J. M. prašė VMI pareiškimą dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmesti ir priteisti iš VMI visas bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad palaiko UAB „METOIL“ bankroto administratorės bei suinteresuotų asmenų M. K. ir N. J. nurodytus argumentus dėl tyčinio bankroto požymių nebuvimo. Pažymėjo, kad pareiškėja neįrodė faktinio UAB „METOIL“ nemokumo atsiradimo momento. Iki 2012 m. birželio 15 d. UAB „METOIL“ nebuvo nemoki įmonė, ji vykdė savo įsipareigojimus kreditoriams, vykdė veiklą, todėl nebuvo jokio pagrindo inicijuoti bankroto bylą. UAB „METOIL“ nuosavas kapitalas neigiamu tapo tik 2012 m. gruodžio 31 d. Į UAB „METOIL“ 2010 m. gruodžio 31 d balansą įrašyto turto ½ vertė sudarė 21 019 808 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 14 230 561 Lt, 2011 m. gruodžio 31 d. šios sumos buvo atitinkamai – 25 438 656 Lt ir 16 971 666 Lt, 2012 m. gruodžio 31 d. – 24 500 945 Lt ir 23 243 775 Lt. Nesutiko su pareiškėjos teiginiais, kad laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „METOIL“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai. Nustatyti PVM ir Akcizų įstatymo pažeidimai nepatvirtina netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo. Netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas, kaip tyčinio bankroto požymis, konstatuojamas tada, kai yra paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, tačiau minėtos aplinkybės šiuo atveju nėra nustatytos. Atkreipė dėmesį į tai, kad UAB „METOIL“ nevengė mokėti nei PVM, nei akcizų, ji pati nukentėjo nuo nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos. Jokių sąmoningų UAB „METOIL“ veiksmų, kuriais būtų siekiama išvengti PVM ar akcizų mokėjimo, nėra įrodinėjama ir neįrodyta. UAB „METOIL“, sudarydama dyzelinio kuro pardavimo sandorius, tikėjosi iš šių sandorių uždirbti, ir tik 2013 m. VMI atlikus mokestinį patikrinimą paaiškėjo, kad sandoriai gali būti nuostolingi. 2014 m. keliant bankroto bylą, VMI nurodytos mokestinės nepriemokos dar neatsispindėjo UAB „METOIL“ finansinėje atskaitomybėje, nes tebevyko ginčas su VMI dėl patikrinimo akto teisingumo. Dėl šios priežasties nustatytos nepriemokos neturėjo jokios įtakos UAB „METOIL“ nemokumo nustatymui ir konstatavimui. UAB „METOIL“, nuspręsdama padidinti UAB „METOIL-ECO“ įstatinį kapitalą, veikė teisėtai, nes atsakovė, kaip UAB „METOIL-ECO“ vienintelė akcininkė, privalėjo imtis priemonių 2011 m. dukterinei įmonei susidūrus su nuostoliais. UAB „METOIL-ECO“ įstatinio kapitalo padidinimas 2012 m. gegužės mėn. ir mokėjimų atlikimas 2012 m. balandžio 25 d. ir 2012 m. gegužės 4 d. nesumažino UAB „METOIL“ turto masės, nes padidėjo dukterinės įmonės akcijų vertė, o tai nepažeidė kreditorių interesų. Pasak suinteresuoto asmens, pareiškėja neįrodė, kad turtas UAB „Lithuanian Hunter“ buvo parduotas už nepagrįstai žemą kainą. Kadangi pareiškėja neįrodė, jog iki 2012 m. birželio 15 d. egzistavo faktinės aplinkybės, sudarančios pagrindą konstatuoti UAB „METOIL“ bankrotą, yra pagrindas VMI pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

2411.

25Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo A. L. prašė VMI pareiškimą atmesti ir priteisti iš VMI bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuotas asmuo nurodė, kad VMI pareiškime nurodytos aplinkybės neatitinka nė vieno iš ĮBĮ 20 straipsnio 5 dalyje išvardintų tyčinio bankroto požymių, neįrodytas sąmoningas UAB „METOIL“ valdymo organų bendrovės valdymas, žinant, kad valdymo organų veikimas ar neveikimas pažeidžia kreditorių teises ir (ar) interesus. Pasak suinteresuoto asmens, VMI nepagrindė, kad UAB „METOIL“ buhalterinė apskaita buvo vedama netinkamai ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme. Neįrodė, kad netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas yra toks, dėl kurio negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Be to, VMI nepaaiškino, kokiu priežastiniu ryšiu yra susiję nustatyti PVM ir Akcizų įstatymo pažeidimai su tariamai tyčiniu bankrotu. VMI taip pat neįrodė, kad UAB „METOIL“ buvo faktiškai nemoki 2010 - 2012 m. laikotarpiu, nes nepagrįstai sutapatina pradelstus įsipareigojimus su per vienerius metus mokėtinomis sumomis. Suinteresuoto asmens įsitikinimu, 2012 m. UAB „METOIL-ECO“ kapitalo didinimo sandoris atitinka įprastą verslo riziką. Būdama vienintelė tos įmonės akcininkė, UAB „METOIL“ privalėjo imtis priemonių padengti dukterinės įmonės pirmųjų (ne visų) metų nuostolius papildomais piniginiais įnašais. Dukterinės įmonės įstatinio kapitalo padidinimas nesumažino UAB „METOIL“ turto masės, nes atitinkamai padidėjo UAB „METOIL-ECO“ akcijų vertė. UAB „METOIL“ turto pardavimas UAB „Lithuanian Hunter“ neturėjo jokios įtakos atsakovės mokumui ir nenulėmė bankroto, nes buvo priimtas sprendimas atsisakyti nepelningos ir su pagrindine veikla nesusijusios veiklos, todėl buvo parduotas su atsisakyta veikla susijęs turtas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui – būtent UAB „Lithuanian Hunter“.

2612.

27Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į VMI pareiškimą neteikė.

28II.

29Pirmosios instancijos teismo nutarties ir papildomos nutarties esmė

3013.

31Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi netenkino Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pareiškimo dėl UAB „Metoil“ bankroto pripažinimo tyčiniu, priteisė iš VMI prie FM J. M. – 858,49 Eur, UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ – 758,06 Eur, UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ – 541,47 Eur, A. L. – 3 466,04 Eur bylinėjimosi išlaidų.

3214.

33Teismas, įvertinęs pareiškėjos nurodytas aplinkybes Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio egzistavimui įrodyti, sprendė, kad VMI prie FM jokiais įrodymais nepagrindė atsakovės nemokumo 2011 - 2012 metais. Pažymėjo, kad sprendžiant klausimą dėl įmonės nemokumo, tik pradelsti įmonės įsipareigojimai turi būti lyginami su ½ dalimi balansinio turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.), tačiau pareiškėja, remdamasi balansų duomenimis apie per vienerius metus mokėtinas pinigų sumas ir įsipareigojimus, nepateikė duomenų, patvirtinančių, kad įmonės finansinės atskaitomybės dokumentuose nurodytos per vienerius metus mokėtinos sumos buvo pradelstos. Teismas nurodė, kad bankroto administratorė prie atsiliepimo į pareiškimą dėl tyčinio bankroto pateikė duomenis apie tai, kad UAB „METOIL“ 2010 – 2012 metais atitiko mokumo reikalavimus. Tokius pačius duomenis su atsiliepimu pateikė M. K., kuris nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. iki bankroto bylos iškėlimo ėjo UAB „METOIL“ generalinio direktoriaus pareigas, bei N. J., kuri nuo 2012 m. birželio 21 d. dirbo UAB „METOIL“ buhaltere, o nuo 2012 m. liepos 9 d. – UAB „METOIL“ vyr. finansininke. Teismas nesutiko su pareiškėja, kad UAB „METOIL“ nemokumą nurodytu laiku esą įrodo Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2611/2013, UAB „METOIL“ valdybos posėdžio 2013 m. balandžio 25 d. išvada, nepriklausomo auditoriaus išvada. Atkreipė dėmesį, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartyje vertino UAB „METOIL“ 2013 m. birželio 30 d. balanso duomenis, todėl sprendė, jog šioje nutartyje konstatuotas įmonės nemokumas neįrodo UAB „METOIL“ nemokumo dar 2012, 2011 ar 2010 metais. Teismo vertinimu, UAB „METOIL“ 2012 m. balandžio 4 d., 2012 m. balandžio 10 d., 2013 m. balandžio 25 d. valdybos posėdžių protokolai, 2012 m. balandžio 10 d. ir 2013 m. balandžio 30 d. vienintelio akcininko sprendimai, UAB „TEZAURUS AUDITAS“ nepriklausomo audito išvada patvirtina, kad UAB „METOIL“ turėjo finansinių sunkumų, bet ne bendrovės nemokumo faktą pareiškėjos nurodytais terminais.

3415.

35Teismas sprendė, kad pareiškėja neįrodė, jog egzistuoja ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose numatyti tyčinio bankroto požymiai. Teismas, atmesdamas pareiškėjos nurodytus argumentus, kurie, anot jos, patvirtina buvus tyčinį bankrotą, pažymėjo, kad UAB „METOIL“ 2012 m. spalio 31 d. sprendimas padidinti dukterinės įmonės, t. y. UAB „METOIL-ECO“, įstatinį kapitalą nesumažino UAB „METOIL“ turto masės, nes atitinkamai padidėjo UAB „METOIL“ finansinis turtas – UAB „METOIL“ ėmė valdyti didesnės vertės UAB „METOIL-ECO“ akcijas. Todėl teismas konstatavo, kad tokio sprendimo negalima pripažinti bendrovei nenaudingu sandoriu. Taip pat atkreipė dėmesį ir į tai, kad sprendimas padidinti dukterinės įmonės įstatinį kapitalą 60 000 Lt suma buvo mažareikšmis UAB „METOIL“ sandoris, palyginus su bendrovės apyvartomis bei įsipareigojimais, ir negalėjo nulemti pastarosios nemokumo. Teismas sprendė, jog nėra pagrindo nenaudingu sandoriu laikyti ir 2012 m. rugpjūčio 14 d. su UAB „Lithuanian Hunter“ įvykdytą pardavimo sandorį, kurio pagrindu UAB „METOIL“ pardavė medžioklės ir laisvalaikio prekes bei parduotuvės prekes už 183 908,71 Eur. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad 2012 m. viduryje, vykdant UAB „METOIL“ veiklos pertvarkymus, buvo atsisakyta nepelningų veiklų, tame tarpe medžioklės ir laisvalaikio prekių prekybos, todėl medžioklės prekės buvo parduotos konkurso būdu UAB „Lithuanian Hunter“, kuri pasiūlė didžiausią kainą. Teismas konstatavo, kad turto pardavimas už rinkos kainą neturėjo įtakos UAB „METOIL“ bankrotui. Teismas, įvertinęs tai, kad 2013 m. rugpjūčio 21 d. sutarties dėl reikalavimo teisių į UAB „METOIL“ skolą perleidimo pagrindu UAB „Klasco ekspedicija“ ir UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ susitarė dėl kreditorių pasikeitimo, UAB „Klasco ekspedicija“ ir jos teisių perėmėjas UAB „Salt City“ įsipareigojo atsisakyti savo reikalavimų prieš UAB „METOIL“ pradėtose civilinėse bylose ir neprieštarauti restruktūrizavimo bylos UAB „METOIL“ iškėlimui, 2013 m. rugsėjo 13 d. reikalavimų teisių perleidimo sutartimi UAB „Klasco ekspedicija“ perleido UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ reikalavimą į UAB „METOIL“ 6 576 692,31 Lt skolą, sprendė, kad šiuo atveju negalima konstatuoti, jog minėtų sutarčių pagrindu buvo pabloginta ar kitaip suvaržyta kitų UAB „METOIL“ kreditorių teisė į UAB „METOIL“ turtą.

3616.

37Teismas pažymėjo, kad dėl pareiškėjos nurodytų 2013 m. liepos 5 d. patikrinimo akto Nr. 204-6 ir 2013 m. spalio 3 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 69-133, kuriais ji bandė įrodyti ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio egzistavimą, teisėtumo ir pagrįstumo buvo kilęs mokestinis ginčas, kuris pasibaigė galutiniu procesiniu sprendimu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. kovo 21 d. priėmus nutartį, todėl pareiškėjos nurodytu laikotarpiu UAB „METOIL“ nebuvo kilusi pareiga atsiskaityti su valstybe. Teismas pripažino, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog buvo pažeista atsiskaitymų su kreditoriais tvarka ir eiliškumas. Vertindamas pareiškėjos paminėtus UAB „METOIL“ atliktus mokėjimus UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, teismas pažymėjo, kad pareiškėja nurodė neteisingas šių finansinių operacijų datas, nes iš byloje pateiktų banko sąskaitų išrašų matyti, kad šios operacijos buvo atliktos 2013 m. balandžio 4 d., t.y. beveik prieš metus iki bankroto bylos iškėlimo. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad abu šiuos mokėjimus atliko ne UAB „METOIL“, o UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, pervesdamas lėšas į UAB „METOIL“ turėtą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus sąskaitą, skirtas UAB „METOIL“ įsiskolinimui bankui dengti. Teismo vertinimu, tai patvirtina ir tarp Nordea Bank Finland Plc bei UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ 2013 m. balandžio 4 d. pasirašyta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. RPS 13/04/01.

3817.

39Teismas sprendė, kad aptariamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja ir ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtintas tyčinio bankroto požymis. Įvertinęs atsakovės atlikto mokestinio veiklos patikrinimo metu nustatytus duomenis, teismas konstatavo, kad nors laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. atsakovės vadovai neatliko tam tikrų pareigų, susijusių su tinkamu apskaitos tvarkymu, tačiau jie nepatvirtina sąmoningo įmonės vadovų veikimo (neveikimo), privedant įmonę prie bankroto. Teismas sprendė, jog nustatyti UAB „METOIL“ pažeidimai, susiję su mokesčių įstatymų nevykdymu (netinkamu vykdymu), ir jų pagrindu apskaičiuota mokestinė nepriemoka kartu su baudom, delspinigiais, neleidžia daryti išvados apie sistemingą bei kryptingą įmonės privedimą prie bankroto, taigi, ir pažeidimus, nustatytus šiame laikotarpyje, kvalifikuoti pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtiną tyčinio bankroto požymį. Teismas vertino, kad nagrinėjamu atveju netinkami įmonės apskaitos dokumentų tvarkymo veiksmai yra pernelyg nutolę nuo įrodinėtino tyčinio bankroto požymio.

4018.

41Teismas pripažino, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog dalis UAB „METOIL“ darbuotojų dirbo ir jos įsteigtose įmonėse „Jontaura“ (pavadinimas pakeistas į UAB „Metoil Chamicals“) ir UAB „METOIL-ECO“, nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu ir tai yra normali verslo praktika, nes vieno koncerno įmonėse gali dirbti tie patys darbuotojai. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad šios įmonės buvo likviduotos anksčiau, nei UAB „METOIL“ buvo iškelta bankroto byla. Pažymėjo, kad 100 proc. UAB „OIL CO“ akcijų priklauso atsakovei UAB „METOIL, todėl ta įmonė yra UAB „METOIL“ turtas, į kurį gali būti nukreipiamas išieškojimas siekiant padengti bendrovės kreditorių reikalavimus, tad nėra pagrindo daryti išvadą, jog UAB „OIL ECO“ įsteigimu buvo perkelta UAB „METOIL“ veikla. Teismas sprendė, kad aptartos aplinkybės patvirtina UAB „METOIL“ verslo plėtrą, o ne tyčinius veiksmus, kuriais siekta įmonę privesti prie bankroto.

4219.

43Teismas taip pat pažymėjo, kad nors pareiškėja nurodė ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintą tyčinio bankroto prezumpciją, tačiau dėl šio požymio egzistavimo jokių įrodymų nepateikė, todėl UAB „METOIL“ bankrotą pripažinti tyčiniu nėra pagrindo.

4420.

45Atsižvelgdamas į savo nutartyje aptartas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja neįrodė tyčinio bankroto požymių, patvirtinančių UAB „METOIL“ privedimą prie bankroto tyčia, todėl nutarė, jog yra pagrindas pareiškėjos VMI prie FM prašymą atmesti kaip nepagrįstą.

4621.

47Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 8 d. papildoma nutartimi priteisė iš VMI prie FM J. M. 605 Eur turėtų bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos suinteresuotas asmuo J. M. neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl tokių išlaidų atlyginimas priteistinas priimant papildomą nutartį.

48I.

49Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

5022.

51Pareiškėja VMI prie FM atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – UAB „METOIL“ bankrotą pripažinti tyčiniu. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:

5222.1.

53Teismas, nagrinėdamas tyčinio bankroto klausimą, privalo būti aktyvus – tinkamai ištirti ir įvertinti visas reikšmingas aplinkybes ir (arba) surinkti papildomus įrodymus. Pareiškėja, turėdama ribotą informaciją apie UAB „METOIL“ pradelstų finansinių įsipareigojimų dydį konkrečiu laikotarpiu, bendrovės nemokumą grindė ne tik bendrovės finansinių ataskaitų duomenimis, bet ir santykinių finansinių rodiklių kaitos analize. Pastaroji padeda teisingai identifikuoti bendrovės finansines galimybes esamu momentu ir stebėti kitimo tendencijas. Santykinių finansinių rodiklių analizė naudojama atliekant įmonės finansinės veiklos auditą. Tačiau teismas skundžiamoje nutartyje nustatytų tendencijų nevertino, nesiėmė priemonių patikrinti, kaip pareiškėjos aprašyta finansinė bendrovės situacija koreliuoja su bendrovės samdytos audito kompanijos UAB „TEZAURAS AUDITAS“ sistemingai teikiamomis išvadomis dėl tolimesnės bendrovės veiklos tęstinumo rizikos ir gebėjimo laiku bei tinkamai vykdyti įsipareigojimus kreditoriams (analizuojant rezultatus nuo 2011 metų).

5422.2.

55Teismas nepagrįstai kategoriškai konstatavo, kad apeliantė neįrodė UAB „METOIL“ pradelstų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų dydžio. Apeliantės nuomone, mokumo pagrindimo našta yra perkeliama bendrovei, kuri privalo paneigti pareiškėjos išdėstytą informaciją. Tinkamu mokumo įrodymu privalėtų būti neginčijamas ir abejonių nekeliantis kreditorių sąrašas, kuriame nurodyta ne tik kreditoriaus pavadinimas ir įsiskolinimas jam, bet ir įsiskolinimo atsiradimo bei apmokėjimo termino datos, pradelstų dienų skaičius. Teismas nepagrįstai kaip tinkamus rašytinius įrodymus vertino atsakovės ir kitų proceso dalyvių atsiliepimuose pateiktus pradelstų įsipareigojimų dydžius bei padarė klaidingas išvadas. Be to, UAB „TEZAURUS AUDITAS“ nepriklausomo auditoriaus išvadose pažymėta, kad bendrovės apskaitomos debitorinės skolos yra abejotinos, apskaitose atlikti įrašai ne visada suderinami su sutartimis ir realiai vykdoma veikla. Teismas šio fakto nevertino.

5622.3.

57Teismas nepagrįstai nesutiko su apeliantės išdėstytais argumentais dėl prejudiciniais faktais konstatuoto bendrovės nemokumo 2012 metų pabaigoje. Lietuvos apeliacinis teismas byloje, kurioje buvo sprendžiamas restruktūrizavimo bylos UAB „METOIL“ iškėlimo klausimas, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartyje konstatavo, kad bendrovė nepateikė realių skolų apmokėjimo galimybių pagrindimo ir jos finansiniai sunkumai neatitiko laikinų finansinių sunkumų sąvokos. Taigi, iš tos teismo nutarties galima daryti išvadą, kad bendrovė turėjo ilgalaikius finansinius sunkumus. Be to, Lietuvos apeliaciniam teismui sukėlė abejonių bendrovės balanse apskaitytų debitorinių įsiskolinimų išieškojimo galimybių realumas bei įsiskolinimų kreditoriams mokėjimo terminai ir susitarimai dėl jų. Nagrinėjamu atveju teismas netinkamai interpretavo byloje dėl restruktūrizavimo bylos UAB „METOIL“ iškėlimo teismų priimtas nutartis. Teismas, vertindamas restruktūrizavimo proceso inicijavimo metu priimtas nutartis nemokumo nustatymo kontekste, priešingai prieš tai išsakytai nuomonei, inter alia pritarė išsakytoms kitų teismų nuostatoms dėl per vienerius metus mokėtinų sumų priskyrimo pradelstiems įsipareigojimams, nors analogiškai vertinant pareiškėjos analizuotus duomenis, juos atmetė kaip netinkamus.

5822.4.

59Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, mokestinio ginčo pabaigos data nėra susijusi su tinkamu mokestinės prievolės įvykdymu bei mokesčių mokėtojo pareiga laiku ir tikslingai apskaičiuoti priklausantį mokėti PVM ir akcizo mokestį. Teismo konstatuota apeliantės reikalavimo atsiradimo data (2018 m. kovo 21 d.) negali būti vertinama kaip neturinti įtakos bendrovės nemokumui 2010 – 2013 metais. Vien tai, kad bendrovė nevykdė Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo numatytos pareigos laiku ir tiksliai įvykdyti mokestinę prievolę, nesudaro pagrindo teigti, kad bendrovės mokestinės prievolės, kurios apskaičiuotos patikrinimo akte, neturi būti vertinamos analizuojant bendrovės nemokumą minėtu laikotarpiu.

6022.5.

61Teismas UAB „METOIL“ sudarytus sandorius analizavo tik jų įtakos bendrovės turto masei prasme, tačiau neatsižvelgė į tikruosius sandorių sudarymo tikslus, sistemingai vykdomų veiksmų seką, turint perspektyvoje kylančias pasekmes (dėl didelės galimų naujų įsipareigojimų atsiradimo tikimybės). UAB „METOIL“ akcininkų sprendimas dėl UAB „METOIL-ECO“ įstatinio kapitalo didinimo buvo sudarytas tik dėl akių, nes trūko Nordea Bank AB įkeičiamo turto vertės pagal banko sąskaitos sutartį, t. y. šiuo sandoriu buvo siekiama suklaidinti kreditorių apie bendrovės tikrąją finansinę padėtį. Minėtos investicijos pasekmė atsirado ateityje – 2013 m. sausio 2 d. paskelbtas dukterinės UAB „METOIL-ECO“ bankrotas, kur vien valstybei padaryta žala siekė 10 342,22 Eur. Teismas, vertindamas atsakovės turto pardavimo sandorį, sudarytą su UAB „Lithuanian Hunter“, neatsižvelgė į sandorio sudarymo laiką (2012 m. rugpjūčio 14 d.) ir tuo metu vykusius įvykius (VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento, vykdant 2011 m. balandžio 27 d. pavedimą Nr. 83-101, pradėtas daugiašalis bendrovės patikrinimas, kurio rezultatai įforminti 2013 m. liepos 5 d. patikrinimo aktu, tačiau pagal bendrovei pateiktų paklausimų esmę patikrinimo baigtis buvo lengvai prognozuotina). Teismas nevertino, kad šiuo sandoriu siekta atsisakyti nepelningos veiklos ir buvo gauta maksimali turto pardavimo rinkos kaina – viešai skelbiami duomenys rodo, kad turto įgijėja UAB „Lithuanian Hunter“ ir šiuo metu sėkmingai vykdo veiklą, todėl pagarsinta veiklos atsisakymo priežastis nėra tikra. Neatsižvelgta ir į veiksmų visumą – UAB „Lithuanian Hunter“ 2012 m. gegužės 11 d. pradėjo veiklą įdarbindama aštuonis UAB „METOIL“ darbuotojus, turto pardavimo metu buvo neatlygintinai perleistos ir pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. AM leidimą Nr. 7.11-132 laikotarpiui nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 27 d. suteiktos teisės verstis prekyba ginklais. Tokia veiksmų seka rodo tipišką veiklos perkėlimo modelį, siekiant nuo kreditorių apsaugoti dalį bendrovės veiklos turto ir rezultato. Teismas neteisingai vertino tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutartis su susijusiais asmenimis – tikrieji UAB „METOIL“ ketinimai buvo koncentruoti įsiskolinimus rankose tų kreditorių, kurie nereiškia prieštaravimų, tam, kad būtų galima išlaikyti status quo būseną, pasinaudoti nemokios bendrovės restruktūrizavimo institutu, atitolinant bankroto paskelbimo datą ir priartinant sudarytiems kreditoriams nepalankiems sandoriams taikytinos ieškininės senaties terminus. Akivaizdu, kad UAB „METOIL“ atsakingi asmenys (vadovai ir akcininkas) vykdė sistemingus bendrovės „paruošimo“ bankroto proceso inicijavimui darbus, galinčius ateityje padėti išvengti arba sumažinti atsakomybės mastą.

6222.6.

63Teismas nepateikė įvertinimo, kaip po 2013 m. sausio 1 d. vykdyti atsiskaitymai su išskirtiniais kreditoriais (UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, UAB „BUDRUS SAKALAS“, UAB „Bufina“, UAB „VITRA-S“ ir kt.) yra suderinami su kitų UAB „METOIL“ kreditorių, iš jų ir VSDFV, Vilniaus teritorinės muitinės, R. Z. bei kitų kreditorių interesų apsauga. Teismas nepagrįstai nevertino ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto požymio, o aplinkybių tyrimo mastą apribojo nurodydamas, kad nors VMI prie FM atliekamas UAB „METOIL“ patikrinimas buvo už 2006 – 2011 metų laikotarpį, tačiau kilęs mokestinis ginčas dėl patikrinimo aktu priskaičiuotų sumų stabdo bendrovės pareigą atsiskaityti su valstybe. Byloje esantys įrodymai dėl skolos VSDFV susidarymo, įsiskolinimas R. Z. akivaizdžiai įrodo minėto tyčinio bankroto požymio egzistavimą.

6422.7.

65Nepagrįstai teismas nevertino 2013 m. liepos 5 d. atlikto mokestinio patikrinimo akte Nr. 204-6 bei 2013 m. spalio 3 d. sprendime Nr. 69-133 aprašytų aplinkybių ir apsiribojo tik konstatavimu, kad netinkami bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo veiksmai yra pernelyg nutolę nuo įrodinėtino tyčinio bankroto požymio. Pažymėtina, kad VMI atlikto patikrinimo metu surašytuose dokumentuose pateikiami faktai, jog UAB „METOIL“ buhalterinė apskaita buvo tvarkoma netinkamai ir dėl to neatsispindi tikroji bendrovės finansinė būklė. VMI patikrinimo akte yra aiškiai konstatuotas UAB „METOIL“ sąmoningas siekis bei sudarymas sąlygų išvengti PVM ir akcizų mokesčių mokėjimo. Iš patikrinimo medžiagos galima daryti išvadą, kad 2006 – 2011 metais sąmoningai neteisinga, neapdairi, įstatymų reikalavimams prieštaraujanti bendrovės veikla atvedė bendrovę prie nemokumo.

6623.

67Atsakovė BUAB „METOIL“, atstovaujama bankroto administratorės, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos VMI prie LR FM atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

6823.1.

69Apeliantė nei savo pareiškime, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme nenurodė konkretaus UAB „METOIL“ nemokumo atsiradimo momento. Tokia informacija nėra pateikta ir atskirajame skunde (jame apeliantė laikosi nevienodos pozicijos ir nurodo skirtingas nemokumo atsiradimo datas: 2012 m., 2011 m. pradžia, 2010 m. pabaiga).

7023.2.

71UAB „METOIL“ 2010 – 2012 metais buvo moki. 2010 metais kreditoriai inicijavo bankroto bylos bendrovei iškėlimą, tačiau teismai pripažino bendrovės mokumo faktą (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-2067/2010 ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. B2-6166-560/2010). Kadangi bendrovė 2010 metų pabaigoje buvo moki, tai galima spręsti, kad ji buvo moki ir 2011 metais, nes itin didelį turtą valdžiusi bendrovė negalėjo staigiai tapti nemoki, tuo labiau, kad apeliantė nepateikė jokių įrodymų, kurie patvirtintų bendrovės nemokumą 2011 metais. Tuo metu, kai bendrovė susidūrė su finansiniais sunkumais, jos vadovybė ėmėsi veiksmų situacijai pagerinti ir kreipėsi į teismą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Priešingai nei nurodo apeliantė, Vilniaus apygardos teismui pripažinus, kad yra pagrindas iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą, bendrovės vadovybei nebuvo jokio pagrindo kreiptis į teismą dėl bankroto bylos kėlimo. Tik 2013 m. lapkričio 21 d., kai Lietuvos apeliacinis teismas panaikino žemesnės instancijos teismo nutartį dėl bendrovės restruktūrizavimo bylos iškėlimo, atsirado teisinis pagrindą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo bendrovei. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad restruktūrizavimo byloje nebuvo įrodytas UAB „METOIL“ nemokumas 2010 – 2012 metais. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-2611/2013 padarė išvadą apie UAB „METOIL“ nemokumą vertindamas tarpinio 2013 metų (2013 m. birželio 30 d.) bendrovės balanso duomenis, todėl nemokumo faktas galėjo būti konstatuotas tik tam momentui. Šiuo atveju nėra pagrindo abejoti bankroto administratorės pateiktų UAB „METOIL“ elektroninės apskaitos duomenų teisingumu. Jie patvirtina, kad bendrovė 2010 – 2012 metais atitiko mokumo kriterijus, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo kelti bendrovei bankroto bylą. Teismas neturėjo vertinti aplinkybių, konstatuotų 2013 m. liepos 5 d. mokestinio patikrinimo akte. Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „METOIL“ papildomai buvo priskaičiuoti PVM ir akcizo mokesčiai dėl to, jog jos kontrahentai (atitinkamos Latvijos, Lenkijos, Slovakijos įmonės) netinkamai vykdė savo mokestines prievoles. Bendrovės vadovybei nebuvo žinomi tokie kontrahentų veiksmai, todėl šiuo atveju negalima teigti, kad bendrovė siekė išvengti mokestinių prievolių vykdymo.

7223.3.

73Apeliantė atskirajame skunde neneigia, kad šioje byloje aptariamais sandoriais UAB „METOIL“ savo turto apimties nesumažino. Apeliantės teiginiai, kad tokiais sandoriais bendrovė buvo privesta prie bankroto, neparemti jokiais objektyviais įrodymais. Apeliantė kalba apie sandorio dėl UAB „METOIL-ECO“ tariamą pobūdį, tačiau šios aplinkybės neįrodo ir šio sandorio neginčija įstatymų nustatyta tvarka, be to, šio fakto apeliantė pirmosios instancijos teisme nebuvo minėjusi, todėl apeliacine tvarka toks apeliantės argumentas neturėtų būti vertinamas. Atsakovės sandoris su UAB „Lithuanian Hunter“ buvo sudarytas paskelbus konkursą ir perleidus turtą didžiausią kainą pasiūliusiam subjektui. Apeliantės teiginiai apie tai, kad UAB „Lithuanian Hunter“ yra sėkmingai veikianti bendrovė ir kad joje dirba UAB „METOIL“ darbuotojai, jokios teisinės reikšmės sprendžiant klausimą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu neturi. Apeliantė savo teiginių dėl tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutarčių su susijusiais asmenimis nepagrindžia jokiais įrodymais ir nepateikia duomenų, kad šie sandoriai turėjo įtakos bendrovės mokumui. Šiuo atveju teismas pagrįstai nurodė, kad tais sandoriais įvyko tik kreditoriaus pasikeitimas.

7423.4.

75Tam, kad būtų galima bendrovės bankrotą kvalifikuoti tyčiniu, nepakanka vien nustatyti netinkamą apskaitos tvarkymą, bet būtina taip pat įrodyti, jog dėl šios aplinkybės nėra galimybių bent iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Nors apeliantė nurodo, kad bendrovės apskaita buvo tvarkoma netinkamai, ji nepateikia duomenų, jog nebuvo galima bent iš dalies nustatyti UAB „METOIL“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo arba įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Tai nėra konstatuota ir apeliantės minėtame 2013 m. liepos 5 d. patikrinimo akte.

7623.5.

77Apeliantė byloje nepagrindė ne tik tyčinio bankroto požymių, bet ir neįrodinėjo priežastinio ryšio, todėl pagrįstai teismas jos pareiškimą atmetė.

7824.

79Suinteresuoti asmenys M. K. ir N. J. pateikė atsiliepimus į atskirąjį skundą, kuriais prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos VMI prie LR FM atskirąjį skundą atmesti. Suinteresuotas asmuo M. K. taip pat prašo iš pareiškėjos priteisti bylinėjimosi išlaidas. Suinteresuoti asmenys atsiliepimus grindžia tokiais esminiais argumentais:

8024.1.

81Apeliantės pozicijos nenuoseklumas bylos nagrinėjimo metu leidžia spręsti apie galimą pareiškėjos piktnaudžiavimą proceso teisėmis. Be to, apeliantė, net ir gavusi papildomos informacijos iš bylos dalyvių, savo pozicijos netikslino ir papildomais įrodymais neįrodinėjo. Taip pat apeliantė nepagrįstai reikalauja, kad teismas nustatytų tyčinio bankroto pagrindus, kai jų konkrečioje situacijoje nėra ir to nepatvirtina apeliantės nurodytos aplinkybės.

8224.2.

83Apeliantė pernelyg plačiai aiškina Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą teismo teisę ex officio rinkti įrodymus, siekiant nustatyti reikšmingas bylai faktines aplinkybes. Nors teismo vaidmuo bankroto bylose yra aktyvus, tačiau įrodymų rinkimo našta negali būti perkeliama išimtinai teismui. Apeliantė nenurodo, kokių konkrečių duomenų ji negalėjo pati gauti ir pateikti byloje, taip pat nenurodo, kad teismas būtų nepagrįstai atsisakęs trūkstamus duomenis išreikalauti ir / ar padėti surinkti, todėl apeliantės argumentai dėl teismo neaktyvumo atmestini.

8424.3.

85UAB „METOIL“ buhalterinės apskaitos duomenys patvirtina, kad 2010 - 2012 m. laikotarpiu bendrovė buvo moki. Teismas tinkamai nustatinėjo bendrovės nemokumo būseną, nes teismų praktikoje aiškiai pasisakyta, kad nustatant bendrovės nemokumą ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, balanse fiksuotos per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai negali būti tapatinami su pradelstais bendrovės įsipareigojimais. Pagrįstai teismas į bendrovės pradelstų įsipareigojimų sąrašą neįtraukė apeliantės finansinio reikalavimo pagal 2013 m. liepos 5 d. mokestinio patikrinimo aktą Nr. 204-6 ir 2013 m. spalio 3 d. sprendimą Nr. 69-133, nes mokestinis ginčas galutinai buvo išspręstas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. kovo 21 d. priėmus nutartį. Be to, apeliantės kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas Kauno apygardos teismo 2018 m. liepos 9 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2018 m. rugsėjo 11 d.

8624.4.

87Apeliantės pateikti finansinių rodiklių skaičiavimai nepagrindžia pradelstų įsipareigojimų dydžio, todėl jais negalima vadovautis nustatant bendrovės nemokumą. Pažymėtina, kad tokie skaičiavimai praktikoje naudojami bendrovės kreditingumui vertinti jai dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose ir pan. Byloje nėra ginčo dėl pradelstų įsipareigojimų dydžio – jie yra nustatyti pagal bendrovės bankroto administratorės pateiktą informaciją, o pagal kasacinio teismo suformuotą praktiką pradelsti įsipareigojimai gali būti nustatomi pasitelkiant ne tik finansinės atskaitomybės dokumentus, bet ir kitas priemones.

8824.5.

89Pagrįstai teismas sprendė, kad UAB „TEZAURAS AUDITAS“ išvada tik parodo, jog UAB „METOIL“ turėjo finansinių sunkumų, tačiau bendrovės nemokumo fakto apeliantės nurodytu laikotarpiu nepagrindžia. Auditorės išvadoje pateikta sąlyginė ar neigiama nuomonė, kuri yra rekomendacinio pobūdžio, nekeičia to fakto, kad bendrovės finansinė atskaitomybė buvo parengta tinkamai.

9024.6.

91Apeliantė atskirajame skunde toliau laikosi pozicijos, kad UAB „METOIL“ nemokumas atsirado jau 2010 metais, nors bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ji buvo informuota apie tai, kad 2010 m. buvo kreiptasi į teismą dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo, tačiau teismai sprendė, jog nėra pagrindo ją kelti.

9224.7.

93Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad kreipiantis į teismą dėl restruktūrizavimo bylos UAB „METOIL“ iškėlimo buvo siekiama atitolinti bankroto procesą. Priešingai, per laikotarpį nuo bendrovės ketinimo restruktūrizuotis (kreipimosi į teismą) iki pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo pateikimo momento BUAB „METOIL“ debitorinių ir kreditorinių skolų būklė buvo pagerinta (kreditoriniai reikalavimai sumažėjo 5,3 mln. Lt., debitoriniai – 4,7 mln. Lt), todėl akivaizdu, kad bendrovės vadovybė siekė bendrovės veiklą stabilizuoti ir optimizuoti. Kita vertus, keliant restruktūrizavimo bylą, nebuvo nustatinėjamas bendrovės nemokumas 2010, 2011, 2012 metais, todėl pagrįstai teismas nurodė, kad Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2611/2013 neįrodo pareiškėjos teiginio dėl BUAB „METOIL“ nemokumo atsiradimo anksčiau nei 2013 metais. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad kai tik paaiškėjo apeliacinio teismo procesinis sprendimas, iš karto buvo kreiptasi į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos bendrovei iškėlimo.

9424.8.

95Vien tik bendrovės nemokumo fakto nustatymas ar vien tik nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo nesudaro pagrindo pripažinti bankrotą tyčiniu. Turi būti įrodytas sąmoningas blogas bendrovės valdymas ir priežastinis ryšys tarp tokio valdymo ir bendrovės nemokumo ar nemokios bendrovės padėties esminio pabloginimo. Apeliantė šių aplinkybių neįrodė.

9624.9.

97Priešingai nei nurodo apeliantė, teismas UAB „METOIL“ sandorius, sudarytus su UAB „METOIL-ECO“, UAB „Lithuanian Hunter“, ir tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutartis įvertino ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktų prasme. Apeliantė neįrodė, kodėl, anot jos, sandoris dėl UAB „METOIL-ECO“ įstatinio kapitalo didinimo laikytinas blogo valdymo pavyzdžiu ir kokią įtaką jis turėjo bendrovės mokumui. Be to, apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad minėtas sandoris buvo sudaryta „dėl akių“, nors šios aplinkybės pirmosios instancijos teisme nebuvo nurodžiusi. Nepagrįstai apeliantė teigia, kad teismas sandorį, sudarytą su UAB „Lithuanian Hunter“, vertino tik turto pardavimo kainos mažareikšmės įtakos UAB „METOIL“ turto masei aspektu ir neįvertino šio sandorio sudarymo laikotarpio, bei to, kad sandoriu buvo siekiama perkelti vykdomą veiklą į kitą bendrovę. Teismas nevertino šio sandorio BUAB „METOIL“ turto masės aspektu, o pagrįstai konstatavo, kad sandorio pagrindu turtas buvo parduotas už rinkos kainą ir tai negalėjo turėti įtakos nemokumui. Nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad šiuo sandoriu buvo perkelta UAB „METOIL“ veikla. UAB „METOIL“, spręsdama savo finansinius sunkumus, nusprendė atsisakyti nereikalingų ir nepelningų veiklų. Kadangi UAB „Lithuanian Hunter“ yra medžioklės prekių srities specialistė, normalu, kad ji veikia sėkmingai, nes tai yra jos pagrindinė veikla. Apeliantė, nesutikdama su teismo įvertinimu dėl tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutarčių, nenurodo, kaip šių susitarimų sąlygos pažeidė kreditorių interesus ir kaip tai susiję su tyčinio bankroto požymiais. Šie sandoriai neturėjo jokios įtakos UAB „METOIL“ turtinei padėčiai – jos turto ir įsipareigojimų nei sumažėjo, nei padidėjo, todėl status quo liko tapatus tam, kuris buvo iki sutarčių sudarymo. Todėl atskirajame skunde dėstomi apeliantės motyvai dėl kreditorių, kurie nereiškia jokių prieštaravimų, koncentravimo, yra nelogiški. Šiuo atveju tikėtina, kad apeliantė yra nepatenkinta UAB „METOIL“ kreditorių sąrašu, tačiau tai nėra pagrindas kelti klausimą dėl šios bendrovės bankroto pripažinimo tyčiniu.

9824.10.

99Teismas vertino apeliantės nurodytus BUAB „METOIL“ atsiskaitymus laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 7 d. iki 2013 m. lapkričio 21 d. ir šis vertinimas buvo atliekamas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme, siekiant nustatyti, ar tokie atsiskaitymai nepažeidė eiliškumo. Apeliantė nenurodo, kaip ir kokiu būdu buvo pažeistas atsiskaitymų eiliškumas, tačiau apeliuoja į tai, kad teismas pažeidimą turėjo vertinti ne tik apeliantės atžvilgiu, bet ir kiekvieno iš kitų bendrovės kreditorių atžvilgiu. Tokios aplinkybės nebuvo nurodytos apeliantės pareiškime ir nebuvo įrodinėjamos nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl teismas pagrįstai neišėjo už reikalavimo ribų ir šią ginčo dalį sprendė apeliantės nurodytoje apimtyje, t. y. kiek atsiskaitymų eiliškumo pažeidimas pažeistų pareiškėjos interesus. Dėl šios priežasties teismas pagrįstai vertino, kad atsiskaitymų vykdymo laikotarpiu jokių bendrovės skolų VMI atžvilgiu nebuvo, todėl atsiskaitymų eiliškumas dėl santykio su VMI negalėjo būti pažeistas. Be to, VMI nurodyti mokėjimai nebuvo išskirtiniai, o buvo einamieji, kurie atitiko UAB „METOIL“ įprastinę ūkinę veiklą, buvo vykdomi sudarius sutartis dėl bendrovei reikalingų paslaugų ir prekių įsigijimo.

10024.11.

101Vien netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra pagrindas pripažinti bendrovės bankrotą tyčiniu. Mokestinio patikrinimo metu nustatyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pažeidimai nelaikytini netinkamos buhalterinės apskaitos tvarkymu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto prasme. Be to, buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo apgaulingo UAB „METOIL“ buhalterinės apskaitos tvarkymo, tačiau ikiteisminis tyrimas nutrauktas. Netinkamo bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo nenustatė ir bendrovės metines finansines atskaitomybes auditavę auditoriai.

10225.

103Suinteresuotas asmuo A. L. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos VMI atskirąjį skundą atmesti, taip pat iš pareiškėjos priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:

10425.1.

105Sutiktina su apeliante, kad viešojo intereso egzistavimas bankroto bylą nagrinėjantį teismą įpareigoja būti aktyviu, tačiau tokia pareiga negali pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo.

10625.2.

107Teismas teisingai sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti faktinio UAB ‚METOIL“ nemokumo 2010 – 2012 m. laikotarpiu. Pirma, teismas pagrįstai konstatavo, kad sprendžiant klausimą dėl bendrovės nemokumo, su ½ bendrovės balansinio turto turi būti lyginami tik pradelsti įsipareigojimai, tačiau apeliantė nepateikė duomenų apie pradelstus įsipareigojimus minėtu laikotarpiu, todėl bendrovės nemokumas nebuvo įrodytas. Antra, BUAB „METOIL“ bankroto administratorės, M. K. ir N. J. į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad 2010 – 2012 m. UAB „METOIL“ neatitiko nemokumo požymių.

10825.3.

109Teismas pagrįstai sprendė, kad 2012 m. UAB „METOIL-ECO“ kapitalo didinimo sandoris nesudaro pagrindo konstatuoti tyčinį bankrotą, nes įstatinio kapitalo didinimas buvo įprastas verslo rizikos sandoris: būdama vienintelė UAB „METOIL-ECO“ akcininke, UAB „METOIL“ privalėjo imtis priemonių padengti dukterinės bendrovės pirmųjų (ne visų) metų nuostolius ir tai padarė papildomais piniginiais įnašais. Dukterinės bendrovės įstatinio kapitalo didinimo sandoris nesumažino UAB „METOIL“ turto masės, be to, šis sandoris buvo mažareikšmis. Apeliantė pirmosios instancijos teisme nekėlė klausimo dėl šio sandorio tariamojo pobūdžio, todėl ši aplinkybė apeliacinėje instancijoje neturi būti vertinama.

11025.4.

111Teismas pagrįstai sprendė, kad dalies su UAB „METOIL“ veikla nesusijusio turto pardavimas UAB „Lithuanian Hunter“ nesudaro pagrindo konstatuoti tyčinį bankrotą. UAB „METOIL“, siekdama veiklos efektyvumo, atsisakė jai nepelningos veiklos, todėl buvo organizuotas su pagrindine bendrovės veikla nesusijusio turto pardavimas. Kadangi turtas parduotas didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjui, t. y. UAB „Lithuanian Hunter“, nėra pagrindo šiuo atveju konstatuoti, jog sandoris buvo nenaudingas UAB „METOIL“. Be to, UAB „METOIL“ ir UAB „Lithuanian Hunter“ nebuvo susijusios bendrovės, jos priklausė skirtingiems akcininkams, todėl nepagrįstai apeliantė nurodo, kad UAB „METOIL“ siekė perkelti savo veiklą į kitą bendrovę.

11225.5.

113Pagrįstai teismas konstatavo, kad apeliantės nurodyti PVM ir Akcizų įstatymų pažeidimai yra pernelyg nutolę nuo tyčinio bankroto požymių. Apeliantė nei pareiškime, nei atskirajame skunde neatskleidė priežastinio ryšio tarp šių pažeidimų ir neva tyčinio UAB „METOIL“ bankroto egzistavimo. Apeliantės minimi PVM ir Akcizų įstatymo pažeidimai negali būti vertinami kaip netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme.

11426.

115Suinteresuotas asmuo J. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjos VMI atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas tokiais esminiais argumentais:

11626.1.

117Priešingai nei nurodo apeliantė, teismas tinkamai nustatė atsakovės nemokumo atsiradimo momentą, vadovaudamasis byloje esančiais atsakovės bankroto administratorės pateiktais įrodymais. Apeliantė nepagrįstai ignoruoja savo pareigą įrodyti atsakovės nemokumo atsiradimo momentą ir teigia, kad būtent atsakovė ir kiti suinteresuoti asmenys turi įrodyti šį faktą. Nėra pagrindo sutikti su apeliante, kad šiuo atveju turėjo būti vertinamos 2013 m. liepos 5 d. mokestinio patikrinimo akte užfiksuotos aplinkybės, nes: atsakovė negalėjo žinoti, kad jos kontrahentai neįvykdys prievolės deklaruoti atitinkamas mokestines prievoles savo valstybėse; iki pat 2018 m. kovo mėnesio, kai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė atsakovės apeliacinį skundą, atsakovė laikėsi pozicijos, jog jai nekyla mokestinio patikrinimo akte nurodytos prievolės.

11826.2.

119Teismas teisingai konstatavo, kad apeliantės nurodyti atsakovės sudaryti sandoriai nesudaro pagrindo atsakovės bankrotą laikyti tyčiniu. Apeliantės reiškiami įtarimai, susiję su byloje nagrinėtų sandorių sudarymo aplinkybėmis ir „slaptais“ sandorių tikslais, nėra grindžiami jokiais objektyviais įrodymais ir tėra apeliantės prielaidos. Tuo tarpu teismas nutartyje aiškiai pagrindė ir nurodė, dėl kokių priežasčių nelaiko apeliantės nurodytų sandorių turinčiais įtakos atsakovės bankrotui.

12026.3.

121Pagrįstai teismas 2013 m. liepos 5 d. mokestinio patikrinimo akte nurodytų pažeidimų nelaikė netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu ĮBĮ 20 straipsnio 1 dalies 5 punkto prasme, nes apeliantė neįrodė, kad yra paslėpti, sunaikinti, sugadinti bendrovės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai. Turėjo būti įrodyta ir tai, kad dėl netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo negalima visiškai arba iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, tačiau šių aplinkybių apeliantė taip pat neįrodė. Be to, nėra įrodyta, kad atsakovė sąmoningai siekė išvengti PVM ir akcizų mokėjimo.

12227.

123Suinteresuotas asmuo UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos VMI atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

12427.1.

125Nepagrįstai apeliantė nurodo, kad teismas esą netinkamai vertino tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutartį su susijusiais asmenims. Teismas yra detaliai pasisakęs ir įvertinęs, kad tarpusavio skolinių įsipareigojimų perleidimo sandoriais įvyko tik kreditorių pasikeitimas, kuris neturėjo jokios įtakos kreditorių galimybėms atgauti savo skolas, ir su šia išvada nėra pagrindo nesutikti. Apeliantė nepateikia jokių įrodymų, kad šie sandoriai turėjo neigiamą įtaką atsakovės mokumui. Šiais sandoriais buvo siekiama padėti UAB „METOIL“ toliau vykdyti veiklą, o ne ją vesti prie bankroto.

12627.2.

127Apeliantė nei pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme negalėjo įvardinti konkrečių asmenų ir konkrečių tyčinių šių asmenų veiksmų, kurie būtų nulėmę UAB „METOIL“ nemokumą. Apeliantė taip pat neįrodinėjo priežastinio ryšio tarp kokių nors bendrovės vadovybės veiksmų ir bendrovės nemokumo. Be to, apeliantė turėjo įrodyti bendrovės privedimą prie bankroto sąmoningais veiksmais, tačiau to nepadarė.

12828.

129Suinteresuotas asmuo UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjos VMI atskirąjį skundą atmesti, taip pat iš pareiškėjos priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais atsikirtimais:

13028.1.

131Apeliantė skunde nenurodo tikslaus UAB „METOIL“ nemokumo atsiradimo momento, kaip to nebuvo nurodžiusi nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, nei savo pareiškime dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Teismas tinkamai įvertino bylos medžiagą ir pagrįstai konstatavo, kad UAB „METOIL“ 2010 – 2012 m. nebuvo nemoki. Tik tuomet, kai Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2611/2013 panaikino ankstesnę teismo nutartį dėl UAB „METOIL“ restruktūrizavimo proceso, bendrovės vadovybė įgijo teisinį pagrindą kreiptis dėl bankroto bylos.

13228.2.

133Apeliantės argumentai, kad UAB „METOIL“ sudaryti sandoriai buvo nuostolingi, yra niekuo nepagrįsti. Šiuo atveju yra pagrindas pritarti skundžiamoje nutartyje pateiktiems sandorių įvertinimams ir padarytoms teismo išvadoms, kad šie sandoriai neturėjo jokios įtakos UAB „METOIL“ mokumui.

13428.3.

135Apeliantė, apeliuodama į tai, kad UAB „METOIL“ netinkamai tvarkė savo buhalterinę apskaitą, nepateikia jokių duomenų, įrodančių, jog nebuvo galima bent iš dalies nustatyti UAB „METOIL“ veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros. Iš apeliantės atskirajame skunde pateiktos 2013 m. liepos 5 d. atlikto mokestinio patikrinimo akto Nr. 204-6 citatos negalima daryti išvados, jog UAB „METOIL“ netinkamai tvarkė apskaitą. Be to, apeliantė neįrodė ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyto būtinojo požymio, t. y. negalėjimo visiškai ar iš dalies nustatyti bendrovės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, taip pat neįrodė sistemingo ir kryptingo bendrovės privedimo prie bankroto.

13628.4.

137Apeliantė visiškai neįrodinėjo priežastinio ryšio tarp kokių nors UAB „METOIL“ valdymo organų veiksmų ir bendrovės nemokumo. Be to, apeliantė negalėjo įvardinti konkrečių asmenų ir konkrečių tyčinių šių asmenų veiksmų, kurie būtų nulėmę bendrovės nemokumą.

13828.5.

139Priešingai nei nurodo apeliantė, sistemiškai aiškinant CPK 12, 178 straipsnius ir ĮBĮ nuostatas, pareiga įrodyti tyčinio bankroto faktą tenka tokį reikalavimą pareiškusiam subjektui.

140I.

141Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14229.

143Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai UAB „METOIL“ bankroto nepripažino tyčiniu.

14430.

145Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

14631.

147ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikta tyčinio bankroto sąvoka. Tyčinis bankrotas – tai įmonės privedimas prie bankroto sąmoningai blogai valdant įmonę (veikimu, neveikimu) ir (arba) sudarant sandorius, kai buvo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad jų sudarymas pažeidžia kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus. ĮBĮ 20 straipsnyje yra išvardyti konkretūs tyčinio bankroto požymiai.

14832.

149Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų tyčinio bankroto požymių: 1) įmonės valdymo organas (organai) nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu; 2) buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai; 3) turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis; 4) įmonės veikla buvo organizuojama taip, kad kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal Civilinio kodekso 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto; 5) teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita buvo tvarkoma apgaulingai ir (arba) netinkamai (paslėpti, sunaikinti, sugadinti įmonės apskaitos dokumentai arba netvarkyta ar aplaidžiai tvarkyta teisės aktų reikalaujama buhalterinė apskaita arba įstatymų nustatytą laiką neišsaugoti buhalterinės apskaitos dokumentai) ir dėl to negalima visiškai ar iš dalies nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros, ir (arba) mokesčių administratoriaus patikrinimo akte nustatytas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) arba kitų mokesčių mokėjimo vengimas.

15033.

151ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos dvi prezumpcijos, kuomet bent vieną jų nustačius bankrotas taip pat laikytinas tyčiniu: 1) veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys; 2) atsiskaitymai iki bankroto bylos iškėlimo buvo vykdomi pažeidžiant Civilinio kodekso 6.9301 straipsnyje nustatytą atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą ir nebuvo vykdomas šio ar kitų įstatymų reikalavimas dėl privalomo įmonės bankroto bylos inicijavimo, kai įmonės darbuotojui (darbuotojams) ilgiau kaip 3 mėnesius iš eilės nemokamas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos.

15234.

153Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu (žr. šios nutarties 31 punktą). Jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai (įtvirtinti kasacinio teismo praktikoje, o vėliau ir ĮBĮ 20 straipsnio 2, 3 dalyse) gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, 31 punktas, 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018, 20 punktas).

15435.

155Analizuojamu atveju pareiškėja VMI prašė atsakovės UAB „METOIL“ bankrotą pripažinti tyčiniu, nes, jos įsitikinimu, bendrovės veikla 2010-2012 metais buvo faktiškai nemoki ir atitiko visus ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalyje bei šio straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintus tyčinio bankroto požymius. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes bei surinktus duomenis, padarė išvadą, kad nebuvo įrodytas atsakovės nemokumo faktas pareiškėjos nurodytu laikotarpiu, taip pat kad pareiškėjos išvardintos aplinkybės nepatvirtina, jog atsakovės veikla atitiko ĮBĮ 20 straipsnyje nustatytus tyčinio bankroto požymius, todėl pareiškimą dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu atmetė.

156Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio

15736.

158Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės valdymo organai nevykdė arba netinkamai vykdė įstatymuose, įmonės steigimo dokumentuose jiems nustatytas pareigas, susijusias su įmonės valdymu.

15937.

160ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.) buvo nustatyta, kad jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta ĮBĮ 4 straipsnio 4 punkte (įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų), įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo.

16138.

162Atsižvelgdamas į tai, kad įmonės vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą pažeidimas yra savarankiškas deliktas, galintis lemti pareigos atlyginti žalą įmonei ir kreditoriams atsiradimą (ĮBĮ 8 straipsnio 4 dalis), kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog šios pareigos pažeidimas papildomai gali būti kvalifikuojamas kaip tyčinio bankroto požymis tik tais atvejais, kai bankroto byla laiku neinicijuojama sąmoningai (įmonės vadovui aiškiai suvokiant, kad įmonė yra nemoki ir neturi galimybių išvengti likvidavimo dėl bankroto), taip pat kartu tuo laikotarpiu, kai turėjo būti inicijuota bankroto byla, sąmoningai sudarant sandorius, pažeidžiančius kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. liepos 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-297-915/2018).

16339.

164Vadovaujantis nurodyta kasacinio teismo praktika, darytina išvada, kad įmonės bankroto pripažinimui tyčiniu vadovo nesikreipimas į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo gali būti tik papildomas kriterijus, tačiau ne pagrindinis ir vienintelis, be to, turi būti nustatyta: 1) pagrindas kreiptis vadovui į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (įmonės nemokumas); 2) vadovo aiškus suvokimas, jog įmonė yra nemoki ir neturi galimybių išvengti likvidavimo dėl bankroto; 3) esant įmonei nemokiai, sąmoningai sudaromi sandoriai, pažeidžiantys kreditorių teises ir (arba) teisėtus interesus.

16540.

166Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tam, jog būtų galima konstatuoti įmonės nemokumą, nebūtina, kad įmonei būtų iškelta bankroto byla, nes bankroto bylos iškėlimas, esant ekonominio nemokumo padėčiai, yra teisinis nemokumo būklės pripažinimas ir atitinkamų procedūrų vykdymas. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto bei įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-204/2012). Taigi, faktinis įmonės nemokumas (kai jai dar neiškelta bankroto byla) nustatomas pagal byloje esančių įrodymų visumą, tiriant faktines aplinkybes, įrodinėjamas konkrečioje byloje (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-1562/2014).

16741.

168Apeliantė (pareiškėja) pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu įrodinėjo, kad atsakovės 2012 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės duomenys leidžia spręsti apie tai, kad atsakovė 2012 metais buvo nemoki, o 2011 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys sudaro pagrindą konstatuoti, kad bendrovė nemoki buvo tiek 2011 m., tiek 2010 m.

16942.

170Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nagrinėjamu atveju apeliantė neįrodė atsakovės nemokumo fakto pirmiau nurodytu laikotarpiu. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Atsižvelgiant į šį teisinį reglamentavimą, laikomasi nuostatos, kad įmonės nemokumas nustatomas vertinant ne visus turimus jos įsipareigojimus, o tik pradelstus. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, įmonės balanse įrašytos per vienerius metus mokėtinos sumos ir vykdytini įsipareigojimai negali būti sutapatinami su pradelstais įmonės finansiniais įsipareigojimais, todėl pradelstų įsipareigojimui dydžiui nustatyti reikalingi papildomi duomenys, pavyzdžiui, kreditorių sąrašas su įsipareigojimais ir jų įvykdymo terminais arba kitokie įrodomieji duomenys. Apeliantė teismui pateiktame pareiškime dėl tyčinio bankroto atsakovės 2012 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytas per vienerius metus mokėtinas sumas ir trumpalaikius įsipareigojimus prilygino pradelstiems įsipareigojimams, tačiau įrodymų, kad šie rodikliai (per vienerius metus vykdytini įsipareigojimai bei pradelsti vykdyti įsipareigojimai) sutapo, ji nepateikė.

17143.

172Apeliantė skunde deklaruoja, kad esant jos ribotoms galimybėms teikti įrodymus, teismas turėjo būti aktyvus rinkdamas įrodymus. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad aktyvus teismo vaidmuo neturi pažeisti civiliniame procese vyraujančio rungimosi principo, pagal kurį kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus tuos atvejus, kai šių aplinkybių nereikia įrodinėti pagal įstatymą (CPK 12, 178 straipsniai) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo2015 m. vasario 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-56/2015; 2009 m. rugsėjo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-369/2009; 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-160/2011; 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012). Teismas, tokio pobūdžio bylose turėdamas teisę ex officio rinkti įrodymus, yra saistomas šalių rungimosi ir lygiateisiškumo principų bei įrodymų sąsajumo taisyklių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-429-313/2015). Teismas neturi būti aktyvesnis už pačią šalį, jei ši nededa pastangų gauti įrodymus, bet, nurodydama tik deklaratyvius nesutikimo su priešingos šalies argumentais teiginius, įrodinėjimo naštą siekia perkelti teismui (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1466-464/2015). Šiuo atveju apeliantei kilo pareiga įrodyti pareiškime išdėstytus teiginius apie tai, kad atsakovė buvo nemoki 2010 - 2012 metais (pateikti šias aplinkybes pagrindžiančius įrodymus), tačiau nei pirmosios instancijos, nei apeliaciniam teismams tokių įrodymų nepateikė. Tokiu atveju taikytina taisyklė, kad procesinis sprendimas priimamas tos šalies nenaudai, kuriai priklauso neįrodytų aplinkybių įrodinėjimo pareiga (negatyvusis įrodinėjimo pareigos aspektas) (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-652/2012, 2018 m. birželio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-1140-823/2018).

17344.

174Apeliantės įsitikinimu, mokumo faktą turėjo įrodyti atsakovė, tokiu būdu paneigdama VMI pareiškime pateiktą informaciją, pasak jos, patvirtinančią bendrovės nemokumą. Apeliantės vertinimu, tinkamu mokumo aplinkybės įrodymu privalėtų būti neginčijamas ir abejonių nekeliantis atsakovės kreditorių sąrašas, kuriame būtų nurodyta ne tik kreditoriaus pavadinimas ir įsiskolinimas jam, bet ir įsiskolinimo atsiradimo bei apmokėjimo termino datos, pradelstų dienų skaičius. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į BUAB „METOIL“ bankroto administratorės prie atsiliepimo į VMI pareiškimą pateiktus duomenis. Atsiliepime į pareiškimą bankroto administratorė nurodė, kad 2010-2012 metais atsakovė atitiko mokumo reikalavimus ir tai patvirtina UAB „METOIL“ buvusio generalinio direktoriaus M. K. 2015 m. kovo 25 d. paaiškinimų, teiktų BUAB „METOIL“ kreditorių susirinkimui „Dėl tyčinio bankroto tikslingumo inicijavimo BUAB „METOIL“ bankroto byloje“, 3 priedas, kurio duomenys atitinka atsakovės elektroninės buhalterinės apskaitos sistemos (programa Axapta) duomenis apie pradelstus bendrovės įsipareigojimus 2010 m. gruodžio 31 d., 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. (t. XIII, b. l. 113, 170-178). Bankroto administratorė nurodė, kad M. K. 2015 m. kovo 25 d. paaiškinimų 3 priede buvo nurodyta, kad 2010 m. gruodžio 31 d. atsakovės ½ balansinio turto vertė sudarė 21 019 808 Lt, o pradelstos per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 14 230 560 Lt, atitinkamai 2011 m. gruodžio 31 d. ½ balansinio turto vertė sudarė 25 438 656 Lt, o pradelsti įsipareigojimai – 16 971 666 Lt, 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis ½ balansinio turto sudarė 24 500 945 Lt, o pradelsti įsipareigojimai 23 243 775 Lt. Kaip matyti iš bylos medžiagos, bankroto administratorė taip pat pateikė kreditorių sąrašus, kuriems atsakovės įsipareigojimai 2010 m. gruodžio 31 d., 2011 m. gruodžio 31 d. ir 2012 m. gruodžio 31 d. buvo pradelsti. Tai, kad ši informacija buvo pateikta iš atsakovės elektroninės buhalterinės apskaitos sistemos ir kreditorių sąrašuose nėra detalios informacijos apie įsiskolinimų atsiradimą, skolų mokėjimo terminus, pradelstų dienų skaičių, nesudaro pagrindo bankroto administratorės pateiktą informaciją laikyti aiškiai nepakankama arba nepatikima bendrovės nemokumo faktui pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį nustatyti, nes nėra šios informacijos tikrumą paneigiančių kitokių rašytinių įrodymų. Be to, kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tokius pačius duomenis su atsiliepimu pateikė ir M. K., kuris nuo 2012 m. rugpjūčio 20 d. iki bankroto bylos iškėlimo buvo UAB „METOIL“ generalinis direktorius, taip pat N. J., kuri nuo 2012 m. birželio 21 d. dirbo atsakovės buhaltere, o nuo 2017 m. liepos 9 d. – vyr. finansininke (t. XIII, b. l. 55-77). Šioje situacijoje apeliacinis teismas neturi pagrindo netikėti pateiktų duomenų teisingumu. Tuo pačiu galima daryti išvadą, kad atsakovės bankroto administratorė pateikė duomenis, paneigiančius apeliantės teiginius apie atsakovės nemokumo fakto egzistavimą 2010-2012 metais.

17545.

176Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad apeliantės nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartyje (priimta civilinėje byloje Nr. 2-2611/2013) nustatytos aplinkybės neleidžia konstatuoti atsakovės nemokumo fakto egzistavimo 2010-2012 metais. Kaip matyti iš toje nutartyje apeliacinio teismo pateiktos analizės, UAB „METOIL“ nemokumas buvo konstatuotas įvertinus įmonės 2013 m. birželio 30 d. balanso ir debitorinių įsipareigojimų sąrašo duomenis, kurie negalėjo atspindėti UAB „METOIL“ finansinės padėties apeliantės nurodytu ankstesniu laikotarpiu. Pažymėtina, kad UAB „METOIL“ nemokumo faktas minėtu laikotarpiu nebuvo konstatuotas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartyje. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kuomet kreditoriai 2010 metais inicijavo bankroto bylos UAB „METOIL“ iškėlimą, Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 2 d. nutartyje konstatavo, jog nebuvo pagrindo kelti šiai bendrovei bankroto bylą. Ši konstatuota aplinkybė papildomai sukuria sąlygas atmesti apeliantės argumentus, kad UAB „METOIL“ jau 2010 m. buvo nemoki.

17746.

178Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliantės pateikti UAB „METOIL“ 2012 m. balandžio 4 d., 2012 m. balandžio 10 d., 2013 m. balandžio 25 d. valdybos posėdžių protokolai, 2012 m. balandžio 10 d. ir 2013 m. balandžio 30 d. vienintelio akcininko sprendimai bei UAB „TEZAURUS AUDITAS“ nepriklausomo audito išvada parodo, kad UAB „METOIL“ turėjo finansinių sunkumų, tačiau šie duomenys įmonės nemokumo fakto VMI nurodytais laikotarpiais nepagrindžia.

17947.

180Apeliantės teigimu, teismas netinkamai įvertino UAB „TEZAURUS AUDITAS“ atlikto nepriklausomo audito išvadą, nes neatsižvelgė į joje pateiktą informaciją, kad atsakovės apskaitomos debitorinės skolos yra abejotinos, kad apskaitoje atlikti įrašai ne visada suderinami su sutartimis ir realiai vykdoma veikla. Nurodytoje audito išvadoje teigima, kad „įmonės balanse (vertinti 2012 m. gruodžio 31 d. balanso duomenys) yra apskaityta gautinų sumų už 33,4 mln. Lt, kurios, mūsų nuomone, yra abejotinos arba beviltiškos. Šių skolų apmokėjimo ar realizavimo terminas yra reikšmingai pradelstas, dalies skolų nepripažįsta skolininkai, dalis yra gautina iš tikslinių teritorijų įmonių, kita dalis skolininkų, skolingų 5,9 mln. Lt, yra bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės. Įmonė apskaitoje nepripažino šių sumų nuvertėjimo kaip reikalauja verslo apskaitos standartai. Bendrovė aiškinamajame rašte nurodo, kad restruktūrizavimo etape ketina atlikti visų gautinų sumų išsamų auditą ir taikyti būtinas teisines priemones skolų pagrįstumui nustatyti ir jas susigrąžinti“ (t. XVI, b. l. 175 antra pusė). Apeliacinis teismas laikosi nuostatos, kad auditorės nurodytos aplinkybės nėra pakankamos teismui padaryti galutinę išvadą dėl 2012 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytų gautinų sumų (ne)realumo. Visų pirma, auditorės išvadoje nėra detalizuota, kokių bendrovių skolinių įsipareigojimų (nurodant kiekvienos įmonės skolos dydį) įvykdymas yra abejotinas. Nėra aišku, kiek yra pradelsti tokie įsipareigojimai, ar skolininkai skolas ginčija teismine tvarka. Neaišku, kodėl auditorė skolas, gautinas iš tikslinių teritorijų įmonių, priskiria prie abejotinai atgaunamų. Nėra duomenų ir apie tai, kurie skolininkai (nurodant jų tikslius pavadinimus) yra bankrutuojantys ir bankrutavę ir kokio dydžio yra UAB „METOIL“ reikalavimai jiems, kad galima būtų tiksliau įvertinti skolų atgavimo galimybes. Nesant detalios informacijos, teismas negali tinkamai įvertinti, ar auditorės padarytos išvados (nuomonės) yra neabejotinai teisingos. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, pripažintina, jog pareiškėjos pareikta UAB „TEZAURUS AUDITAS“ nepriklausomo audito išvada nėra pakankamas įrodymas konstatuoti, jog atsakovės 2012 m. gruodžio 31 d. balanse nurodytos atgautinos (debitorinės) sumos nėra realiai atgautinos ir neturėjo būti apskaitomos kaip turtinės teisės.

18148.

182Auditorės išvadoje taip pat išdėstyti tokie teiginiai: „Balanso atsargų straipsnyje apskaityta įmonės veikloje nenaudojama įranga, kurios balansinė vertė yra 5,5 mln. Mūsų nuomone, šios įrangos tikroji vertė galimai yra mažesnė nei balansinė. Dėl įrangos pobūdžio negalėjome įvertinti šios įrangos tikrosios vertės. Apskaitoje nebuvo pripažintas šios įrangos galimas nuvertėjimas“. Visgi auditorė taip ir nepateikė, kokia buvo nurodytos įrangos tikroji vertė analizuojamu laiku. Apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme neįrodinėjo šio turto realios vertės, todėl teismas, neturėdamas tokių įrodymų, neturi pagrindo balanse nurodytų duomenų laikyti neteisingais vien vadovaudamasis deklaratyvaus pobūdžio nuomone. Auditorės išvadoje taip pat pateikta informacija: „UAB „METOIL“ laikotarpį baigė nuostolingai (-8,6 mln. Litų), įmonės nuosavas kapitalas (-9,8 mln. Litų) ir apyvartinis kapitalas (-13,8 mln. Litų) yra neigiami. Įmonė nėra pajėgi savalaikiai vykdyti savo įsipareigojimų ar rasti kitų finansinių šaltinių. Šios aplinkybės parodo, kad egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, kuris kelia didelių abejonių dėl įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Įmonei gali nepavykti realizuoti turto ir įvykdyti įsipareigojimų įprastinėmis verslo sąlygomis, todėl yra siekiama inicijuoti restruktūrizavimą“. Ši išvada apibūdina buvusią sunkią atsakovės finansinę padėtį, kuri, kaip nurodė auditą atlikusi bendrovė, skatino inicijuoti restruktūrizavimo bylą, tačiau konstatuoti atsakovės nemokumo fakto ĮBĮ 8 straipsnio 2 dalies prasme nėra pagrindo.

18349.

184Atsižvelgiant į šios nutarties 47 ir 48 punktuose aptartas aplinkybes, pripažintina pagrįsta pirmosios instancijos teismo nuostata, kad nepriklausomo audito išvada atsakovės nemokumo fakto pareiškėjos nurodytais laikotarpiais taipogi nepagrindžia.

18550.

186Apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliantės pareiškime pateikta atsakovės santykinių finansinių rodiklių kaitos analizė taip pat negali pagrįsti bendrovės nemokumo fakto egzistavimą 2010-2012 metais. ĮBĮ aiškiai nustatyta, kas turi būti įvertinta, siekiant išsiaiškinti, ar bendrovę yra pagrindas pripažinti atitinkančia nemokumo požymius – t. y. ar ji vykdo įsipareigojimus ir ar pradelsti bendrovės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Šioje nutartyje aptarta, kad balansų ir kiti duomenys nesukuria sąlygų atsakovę pripažinti buvus nemokia įmone 2010 - 2012 metais, todėl vien remiantis atsakovės santykinių finansinių rodiklių kaitos analize konstatuoti bendrovės nemokumo faktą apeliantės nurodytu laikotarpiu negalima, nes ji (analizė) gali patvirtinti atsakovės finansinės padėties sunkumus, dėl ko byloje ginčo nėra.

18751.

188Apeliantei neįrodžius atsakovės nemokumo fakto egzistavimo 2010-2012 metais, negalima konstatuoti, kad tuo laikotarpiu bendrovės vadovui buvo atsiradęs pagrindas kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo; negalima ir teigti, kad nurodytu laikotarpiu vadovas turėjo aiškiai suvokti, jog bendrovė yra nemoki ir neišvengs likvidavimo procedūrų, tačiau toliau sąmoningai sunkino bendrovės finansinę padėtį (šioje nutartyje bus aptarta ir tai, ar apeliantė įrodė, jog buvo sudaromi sandoriai, nenaudingi atsakovei ir jos kreditoriams). Reziumuojant konstatuojama, kad pirmosios distancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog byloje nebuvo įrodytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio egzistavimas.

189Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose apibrėžtų tyčinio bankroto požymių

19052.

191Kaip jau minėta, pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą įmonės bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, jei buvo sudaryti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sandoriai, įskaitant ir sandorius, susijusius su akcijų ar kito finansinio turto pirkimu, pardavimu ir (arba) perdavimu, ar priimti kiti nuostolingi ar ekonomiškai nenaudingi įmonei sprendimai. To paties straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad įmonės bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, jei turtas buvo parduotas mažesnėmis negu rinkos kainomis asmenims, kuriuos su įmone pardavimo metu siejo glaudūs ryšiai, kaip jie apibrėžti Finansinių priemonių rinkų įstatyme, ar kurie susiję giminystės (tiesiosios aukštutinės ir tiesiosios žemutinės linijos giminaičiai, tikrieji bei netikrieji broliai ir seserys, įtėviai ir įvaikiai), svainystės ar partnerystės ryšiais su įmonės vadovu ar kitu asmeniu, įmonėje turėjusiu teisę priimti atitinkamą sprendimą, (toliau – susiję asmenys) arba turtas perleistas neatlygintinai, arba atsiskaitymas už turtą atidėtas ekonomiškai nenaudingam laikotarpiui ar su įmone atsiskaityta veiklos nevykdančių įmonių ir (arba) įmonių, nepateikusių juridinių asmenų registrui finansinės atskaitomybės ataskaitų, akcijomis.

19253.

193Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, bankroto bylą iškėlusiam teismui būtina nustatyti, ar bankrutuojančios įmonės sudarytais sandoriais bei kitokia šios įmonės veikla buvo nuosekliai ir kryptingai siekiama įmonės nemokumo. Tais atvejais, kai įmonė yra faktiškai nelikvidi arba nemoki, turi būti patikrinama, ar tolesnė tokios įmonės veikla buvo nukreipta dar labiau pabloginti įmonės turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-680/2004). Įmonei iki tyčinių veiksmų atlikimo jau esant nemokiai, tokios įmonės padėties pabloginimas gali pasireikšti kaip vengimas atsiskaityti su įmonės kreditoriais ĮBĮ numatyta tvarka ir schemų, kurios užtikrina, kad dar likęs nemokios įmonės turtas bus paskirstytas apeinant bankroto procedūroje numatytą tvarką, įgyvendinimas. Kadangi pagal kasacinio teismo išaiškinimą tyčiniu bankrotu pripažintini tik veiksmai, kuriais iš esmės pabloginama įmonės padėtis, nemokios įmonės atveju šis esminis pabloginimas reiškia reikšmingos turto dalies iš įmonės išėmimą, kai dėl tokių veiksmų žymiai pasikeičia daugumos kreditorių galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-324-915/2017 16 punktą).

19454.

195Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu nurodė, kad bendrovė sudarė sandorius, kurie buvo nenaudingi bendrovei ir mažino jos kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į bendrovės turtą. Apeliantės teigimu, tokiais sandoriais pripažintini: UAB „METOIL-ECO“ papildomo akcijų paketo įsigijimas tuo metu, kai ta atsakovės dukterinė bendrovė buvo nemoki; 2012 m. rugpjūčio 14 d. įvykęs dalies turto pardavimas UAB „Lithuanian Hunter“, nes turtas buvo parduotas mažesne nei rinkos kaina; 2013 metais sudarytos tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutartys su susijusiais asmenimis (UAB koncernu „ACHEMOS GRUPĖ“ ir 10 juridinių asmenų); reikalavimų perleidimo sutarčių pasirašymas.

19655.

197Pirmosios instancijos teismas minėtų sandorių nelaikė nenaudingais atsakovei, pažeidžiančiais jos kreditorių turtinius interesus (iš esmės pabloginusiais ar kitaip suvaržiusiais jų galimybes nukreipti savo reikalavimus į atsakovės turtą), ir sprendė, kad jų (sandorių) sudarymas negalėjo privesti bendrovę prie bankroto. Apeliantė atskirajame skunde nesutikdama su tokia teismo išvada, nurodo, kad teismas UAB „METOIL“ sudarytus sandorius analizavo tik jų įtakos bendrovės turto masei aspektu, tačiau neatsižvelgė į tikruosius sandorių sudarymo tikslus, sistemingai vykdomų veiksmų seką, siekiant perspektyvoje kylančių pasekmių.

19856.

199Pagal nagrinėjamam ginčui aktualią kasacinio teismo praktiką, tam, jog būtų galima konstatuoti įmonės tyčinį bankrotą, nėra būtina nustatyti vien tik konkretų veiksmą ar sandorį, lėmusį įmonės bankrotą. Reikia įvertinti aplinkybių, susijusių su įmonės valdymo organų veiklos atitiktimi teisės aktų reikalavimams, sudarytų sandorių ekonominiu naudingumu ir jų įtaka įmonės mokumui, taip pat kitų aplinkybių, nulėmusių įmonės nemokumą, įmonės valdymo ir veiklos organizavimo reikalavimų kontekste visumą. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas gali pripažinti įmonės bankrotą tyčiniu, jeigu nustato požymius, kurie rodytų, kad įmonė prie bankroto buvo privesta tyčia, t. y. jog bankrotą nulėmė ne verslo nesėkmė, o tyčiniai įmonės valdymo organų veiksmai, siekiant išvengti įsipareigojimų kreditoriams vykdymo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-219/2017).

20057.

201Apeliacinis teismas pažymi, kad siekiant nustatyti, ar apeliantės nurodyti sandoriai gali būti priskirti prie ekonomiškai nenaudingų (nuostolingų) sandorių ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punkto prasme, svarbu įvertinti, ar jie turėjo įtakos bendrovės turto apimčiai, nes paaiškėjus, jog jie reikšmingai blogino (sunkino) bendrovės turtinę padėtį, būtų galima konstatuoti jos pačios ir/arba jos kreditorių turtinių interesų pažeidimą. Tad pirmosios instancijos teismas apeliantės nurodytus sandorius pagrįstai pirmiausia vertino jų įtakos atsakovės turto apimčiai aspektu.

20258.

203Apeliantė atskirajame skunde nebando iš esmės paneigti faktinės aplinkybės, kad jos įvardintais sandoriais nebuvo pabloginta (tuo labiau esmingai pabloginta) UAB „METOIL“ turtinė padėtis. Apeliacinis teismas neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad atsakovei UAB „METOIL“ padidinus savo dukterinės įmonės – UAB „METOIL-ECO“ akcinį kapitalą papildomais įnašais, atsakovės turto masė nepasikeitė, nes ji įsigijo didesnės vertės UAB „METOIL-ECO“ akcijas. Apeliantė šio fakto nepaneigia, o sandorio nenaudingumą bando įrodyti aplinkybėmis, apie kurias neminėjo pirmosios instancijos teisme, t. y. kad UAB „METOIL-ECO“ įstatinis kapitalas buvo didinamas tik dėl akių (siekiant suklaidinti kreditorių apie bendrovės tikrąją finansinę padėtį), nes trūko Nordea Bank AB įkeičiamo turto vertės pagal banko sąskaitos sutartį. CPK 306 straipsnio, reglamentuojančio apeliacinio skundo turinį, 2 dalyje nurodyta, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Ši taisyklė taikoma ir paduodant atskirąjį skundą (CPK 338 straipsnio). Taigi, apeliantės nurodytos naujos aplinkybės apeliacine tvarka negali būti vertinamos. Kita vertus, apeliantė tokių teiginių nepagrindė įrodymais, taip pat neatskleidė (nekonkretizavo), kaip jos nurodytos aplinkybės galėjo nulemti bendrovės tyčinį privedimą prie bankroto, todėl tokie apeliantės teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio.

20459.

205Apeliantė nurodo, kad atsakovės papildomos finansinės investicijos (įnašų akcinio kapitalo padidinimui) neigiama pasekmė iškilo netolimoje ateityje – 2013 m. sausio 2 d. buvo paskelbtas UAB „METOIL-ECO“ bankrotas, dėl ko vien valstybei buvo padaryta 10 342,22 Eur dydžio žala. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad pati apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčinio nurodė, kad 2011 metais UAB „METOIL-ECO“ veikla buvo nuostolinga. Aktualiu laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 59 straipsnio 9 dalyje buvo nustatyta, kad jeigu ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje ir ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius – į paskirstytinąjį pelną (nuostolius) pervedamas sumas įtraukti tokia seka: 1) pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais; 2) pervedamas iš privalomojo rezervo; 3) pervedamas iš akcijų priedų. To įstatymo 59 straipsnio 10 dalyje numatyta, kad jeigu šio straipsnio 9 dalyje nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka, tai: 1) likę nepaskirstytieji nuostoliai perkeliami į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio; 2) akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais – bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio. Įvertinus nurodytą teisinį reguliavimą, galima spręsti, kad UAB „METOIL“ sprendimas padidinti UAB „METOIL-ECO“ įstatinį kapitalą papildomais įnašais, šiai dukterinei bendrovei veikiant nuostolingai, buvo įprastas verslo sandoris, kurio sudarymą numatė (leido) įstatymas. Esant tokiai situacijai ir paminėtam įstatyminiam reglamentavimui, vien ta aplinkybė, kad neužilgo po aptariamo sandorio sudarymo UAB „METOIL-ECO“ buvo paskelbtas bankrotas, nesukuria pakankamo pagrindas konstatuoti, jog UAB „METOIL“ valdymo organų veiksmai buvo nukreipti atsakovę UAB „METOIL“ tyčia privesti prie bankroto.

20660.

207Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog UAB „METOIL“ 2012 m. rugpjūčio 14 d. įvykdytas medžioklės ir laisvalaikio prekių bei parduotuvės įrangos pardavimas pirkėjui UAB „Lithuanian Hunter“ taip pat negali būti vertinamas kaip akivaizdžiai nuostolingas sandoris. Tokią išvadą teismas padarė atsižvelgęs į tai, kad šias prekes nuspręsta parduoti 2012 m. viduryje vykdant UAB „METOIL“ veiklos pertvarkymą, t. y. atsisakius medžioklės ir laisvalaikio prekių prekybos, kaip nepelningos veiklos. Be to, šios prekės buvo parduotos konkurso būdu didžiausią kainą pasiūliusiam pirkėjai (už didžiausią pasiūlytą kainą laisvo pardavimo sąlygomis). Apeliantė atskirai neginčija pirmosios instancijos teismo išvados dėl šio turto pardavimo sandorio kainos mažareikšmiškumo atsakovės turto bendrai masei, tik nurodo, kad sandoris turėjo būti įvertintas, atsižvelgiant į tuo metu (2012 m. rugpjūčio 14 d.) vykusius įvykius (tuo metu VMI prie FM Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamentas vykdė bendrovės patikrinimą, kurio rezultatas buvo įformintas 2013 m. liepos 5 d. patikrinimo aktu, todėl atsakovė galėjo prognozuoti (?), kokia bus tokio patikrinimo baigtis). Be to, apeliantei reikšminga yra ir ta aplinkybė, jog UAB „Lithuanian Hunter“, įsigijusi atsakovės turtą, toliau sėkmingai vykdo veiklą, todėl atsakovės deklaruojama šios veiklos atsisakymo priežastis esą nebuvo tikra. Apeliantės įsitikinimu, į UAB „Lithuanian Hunter“ buvo perkelta UAB „METOIL“ veikla, nes: UAB „Lithuanian Hunter“ 2012 m. gegužės 11 d. pradėjo veiklą įdarbindama aštuonis UAB „METOIL“ darbuotojus, turto pardavimo metu buvo neatlygintinai perleistos ir pagal 2010 m. rugsėjo 27 d. Aplinkos ministerijos leidimą Nr. 7.11-132 laikotarpiu nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugsėjo 27 d. suteiktos teisės verstis prekyba ginklais.

20861.

209Juridinių asmenų registre deklaruotos tokios UAB „METOIL“ veiklos rūšys: augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla; medžioklė, gaudymas spąstais ir susijusių paslaugų veikla; kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba; metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba; kita sportinė veikla (t. I, b. l. 8). UAB „METOIL“ generalinis direktorius pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei UAB „METOIL“ nurodė, kad pagrindinė bendrovės veikla – naftos ir augalinės kilmės produktų priėmimas, sandėliavimas, saugojimas, pakrovimas ir prekyba (t. I., b. l. 3). Vadinasi, medžioklės ir laisvalaikio prekių prekyba nebuvo viena iš pagrindinių atsakovės vykdomų veiklų. UAB „Lithuanian Hunter“ 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės aiškinamajame rašte nurodyta, kad jos pagrindinės veiklos kryptys yra: medžioklės prekių parduotuvė „Hunter“; medžioklės ir laisvalaikio prekių didmeninė prekyba; komercinių medžioklių organizavimas; internetinė prekyba (t. XIII, b. l. 4). Kadangi UAB „Lithuanian Hunter“ veikla išimtinai susijusi su medžioklės prekių prekyba ir medžioklių organizavimu, neturėtų kilti abejonių dėl to, kad įsigijusi iš UAB „METOIL“ atitinkamos paskirties prekių, ji toliau galėjo sėkmingai vykdyti veiklą. Kadangi medžioklės ir laisvalaikio prekių prekyba nebuvo pagrindinė UAB „METOIL“ veikla, ji galėjo būti priskirta prie nepelningų veiklų, o UAB „METOIL“ priėmus sprendimą nutraukti medžioklės prekių prekybą, su medžiokle susijusią komercinę veiklą, suprantama, kad ji turėjo pagrindą UAB „Lithuanian Hunter“ perleisti ir leidimą, suteikiantį teisę verstis prekyba ginklais. Esant tokioms aplinkybėms, apeliacinis teismas negali sutikti su apeliante, jog UAB „METOIL“ perkėlė savo veiklą į UAB „Lithuanian Hunter“. Šiuo atveju toks UAB „METOIL“ valdymo organų veikimas vertintinas kaip normalus verslo sprendimas, priimtas susidūrus bendrovei su finansiniais sunkumais, o ta aplinkybė, kad aptariamu laikotarpiu buvo atliekamas atsakovės veiklos mokestinis tyrimas, nesudaro pagrindo situaciją vertinti kitaip.

21062.

211Apeliantė taipogi nurodo, kad teismas neteisingai vertino tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo sutartis, sudarytas su susijusiais asmenimis. Pasak jos, tikrieji UAB „METOIL“ ketinimai buvo koncentruoti įsiskolinimus rankose tų kreditorių, kurie nereiškia prieštaravimų, tam, kad būtų galima išlaikyti status quo būseną, pasinaudoti nemokios bendrovės restruktūrizavimo institutu, atitolinant bankroto paskelbimo datą ir priartinant kreditoriams nepalankiems sandoriams taikytinos ieškininės senaties terminus. Apeliantės nuomone, akivaizdu, kad UAB „METOIL“ atsakingi asmenys (vadovai ir akcininkas) vykdė sistemingus bendrovės „paruošimo“ bankroto proceso inicijavimui darbus, galinčius ateityje padėti išvengti atsakomybės arba sumažinti jos mastą.

21263.

213Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. rugpjūčio 21 d. UAB „METOIL“, UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ bei dar 10 juridinių asmenų pasirašė susitarimą dėl tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo (t. XIV, b. l. 5-17). Įvertinus šio susitarimo nuostatas, darytina išvada, jog iš esmės buvo susitarta dėl kreditorių pasikeitimo. UAB „Klasco ekspedicija“ ir jos perėmėja UAB „Salt City“ įsipareigojo atsisakyti savo reikalavimų prieš UAB „METOIL“ pradėtose civilinėse bylose ir neprieštarauti restruktūrizavimo bylos UAB „METOIL“ iškėlimui. 2013 m. rugsėjo 13 d. sudaryta reikalavimo teisių perleidimo sutartis, kuria UAB „Klasco ekspedicija“ perleido UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ reikalavimą į UAB „METOIL“ 6 576 692,31 Lt skolą (t. XIV, b. l. 18-20). Apeliacinis teismas pritaria UAB „METOIL“ bankroto administratorės atsiliepime į atskirąjį skundą išsakytai pozicijai, kad šie sandoriai atsakovės turto apimčiai jokios įtakos neturėjo – jos turtinė padėtis išliko status quo. Pažymėtina, kad šio fakto apeliantė atskirajame skunde nekvestionuoja, bet deklaruoja, jog tokiais sandoriais buvo siekiama atitolinti bankroto bylos bendrovei iškėlimą. Apeliantė nepaaiškina, kaip siekis tam tikrais veiksmais atitolinti įmonės bankroto bylos iškėlimą gali būti prilyginamas jos tyčiniam vedimui prie bankroto.

21464.

215Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu nurodė, jog pirmiau minėti sandoriai buvo sudaryti tada, kai teisme buvo sprendžiamas restruktūrizavimo bylos UAB „METOIL“ iškėlimo klausimas – Vilniaus apygardos teismas 2013 m. vasario 18 d. nutartimi nutarė iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. balandžio 11 d. nutartimi minėtą apygardos teismo nutartį panaikino ir grąžino klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad ūkinės komercinės teisės sistemoje laikomasi pozicijos, jog prioritetas turėtų būti teikiamas ūkio subjekto reabilitacijai, todėl UAB „METOIL“ valdymo organų siekis iškelti bendrovei restruktūrizavimo bylą, tuo pačiu gaunant kreditorių nuolaidas restruktūrizuojamai bendrovei, yra normalus ekonominis veiksmas. Be to, kaip jau minėta šioje nutartyje, tam, kad galima būtų bendrovės bankrotą pripažinti tyčiniu, reikia nustatyti, jog sudaromais sandoriais buvo siekiama tyčia iš esmės pabloginti bendrovės padėtį, tačiau analizuojamu atveju vertinant susitarimą dėl tarpusavio skolinių įsipareigojimų padengimo, tokio tyčinio bankroto požymių negalima įžvelgti. Priešingai – buvo siekiama išvengti bankroto ir susitarimų su kreditoriais pagrindu mėginti atkurti bendrovės sunkią finansinę padėtį.

21665.

217Apeliacinis teismas, įvertindamas šios nutarties 58-64 punktuose aptartas aplinkybes, sprendžia, kad apeliantės teiginiai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog egzistuoja ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodyti tyčinio bankroto požymiai. Įvertinus kiekvieną iš nurodytų sandorių atskirai, nebuvo nustatyta, jog jais buvo siekiama iš esmės pabloginti atsakovės turtinę padėtį, tokiu būdu sumažinant kreditorių galimybes patenkinti savo finansinius reikalavimus, t. y. nenustatyti sąmoningi veiksmai, kuriais buvo siekiama tyčia privesti atsakovę prie bankroto (priežastinio ryšio doktrina).

218Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio

21966.

220Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad įmonės veikla buvo organizuojama taip, jog kreditorių galimybės nukreipti išieškojimą į įmonės skolininkės turtą buvo apribotos arba panaikintos ir (arba) išieškojimo pirmenybė buvo sąmoningai teikiama tos pačios eilės pagal CK 6.9301 straipsnį kreditoriams, kuriems įsipareigojimai atsirado vėliau ir (arba) buvo nepradelsti arba mažiau pradelsti, žinant, kad kreditoriai, kuriems įsipareigojimai pradelsti arba daugiau pradelsti, faktiškai neturės į ką nukreipti savo išieškojimo, nes įmonė nebeturės pakankamai turto.

22167.

222Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017, pateikė išaiškinimą dėl CK 6.9301 straipsnio, reglamentuojančio atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, taikymo. Nurodė, kad siekiant atliktą mokėjimą (atsiskaitymą) pripažinti prieštaraujančiu imperatyviajai CK 6.9301 straipsnio normai, turi būti nustatyta joje nurodytų sąlygų visuma: pirma, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti (šiuo atveju turi būti įvertintos skolininko turimos lėšos grynaisiais ir negrynaisiais pinigais ginčijamo atsiskaitymo momentu); antra, turi būti nustatyta, kad mokėjimas atliktas pažeidžiant CK 6.9301 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytą eiliškumą, t. y. turi būti nustatyta, ar egzistuoja pirmesnės eilės kreditoriai, kaip jie įvardijami minėtoje normoje, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas yra ginčijamas. Kasacinio teismo praktikoje atsiskaitymų eiliškumo pažeidimas nepripažįstamas tyčinio bankroto požymiu tais atvejais, kai tokiais veiksmais nėra siekiama apriboti kreditorių galimybes nukreipti išieškojimą į įmonės turtą, bet yra sąžiningai siekiama vertingų tikslų (pvz., tęsti įmonės veiklą, atliekant einamuosius mokėjimus arba atsiskaitant su kreditoriais, nuo kurių priklauso tolesnė įmonės veikla). Teisiškai reikšmingu taip pat pripažįstamas atsiskaitymų eiliškumo pažeidimo mastas, ar suteikiant pirmenybę perleidžiama esminė įmonės turto dalis, taip nepaliekant galimybių atsiskaityti su ankstesniais kreditoriais (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-40-219/2017 20, 21 punktus; 2017 m. liepos 21 d. nutarties civilinėje byloje e3K-3-324-915/2017 16, 24 punktus; 2017 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-158-219/2017 27, 28 punktus). Kasacinio teismo išaiškinta, kad tyčiniu bankrotu pripažintini tik veiksmai, kuriais iš esmės pabloginama įmonės padėtis, nemokios įmonės atveju šis esminis pabloginimas reiškia reikšmingos turto dalies iš įmonės išėmimą, kai dėl tokių veiksmų žymiai pasikeičia daugumos kreditorių galimybės gauti savo reikalavimų patenkinimą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e3K-3-324-915/2017, 16 punktą).

22368.

224Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad iki 2013 m. spalio 1 d. lėšų nurašymo eiliškumas buvo reglamentuojamas CK 6.923 straipsnyje.

22569.

226Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio egzistavimui pagrįsti nurodė, kad UAB „METOIL“ mokestinio patikrinimo metu buvo priskaičiuotos mokėtinos sumos už 2006 – 2011 metų laikotarpį, aktas mokesčių mokėtojui įteiktas 2013 m. liepos 5 d., todėl UAB „METOIL“ buvo žinoma apie poreikį pradėti vykdyti piniginių lėšų atidėjimus ateinančių laikotarpių mokėjimams į valstybės biudžetą dengti. Tačiau nepaisant to, UAB „METOIL“ vykdė atsiskaitymus su susijusiais asmenimis: laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 7 d. iki 2013 m. lapkričio 21 d. su UAB „BUDRUS SAKALAS“, nuo 2013 m. balandžio 4 d. iki 2013 m. lapkričio 21 d. su UAB „KROVINIŲ TERMINAS“, nuo 2013 m. sausio 25 d. iki 2013 m. lapkričio 21 d. su UAB koncernu „ACHEMOS GRUPĖ“, nuo 2013 m. sausio 14 d. iki 2013 m. gegužės 14 d. su UAB „VITRAS-S“, nuo 2013 m. vasario 12 d. iki 2013 m. lapkričio 21 d. su advokate, 2013 m. sausio 10 d. su UAB „Bufina“.

22770.

228Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuostatai, kad ta aplinkybė, jog 2013 m. liepos 5 d. patikrinimo akto Nr. 204-6 ir 2013 m. spalio 3 d. sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. 69-133 teisėtumas ir pagrįstumas buvo ginčijamas teismine tvarka ir tik Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2018 m. kovo 21 d. priėmus nutartį buvo galutinai išspręstas tas ginčas, leidžia teigti, jog apeliantės nurodytais atsiskaitymų laikotarpiais atsakovė dar neturėjo atsiskaitymų su VMI pareigos. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tokią išvadą suponuoja tiek Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 110 straipsnio 1 dalies nuostatos, jog skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų, delspinigių priverstinį išieškojimą, tiek teismų suformuota praktika šiuo klausimu. Lietuvos apeliacinis teismas yra išaiškinęs, kad kilus teisme ginčui dėl mokestinių nepriemokų bei baudų skaičiavimo pagrįstumo ir teisėtumo ir šio ginčo neišsprendus, VMI prie FM pateiktas finansinis reikalavimas, susidedantis iš tokių ginčijamų nepriemokų, negali būti pagrįstas ginčijamais dokumentais (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. kovo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-446-516/2015). Apeliacinis teismas atmeta apeliantės argumentus, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino susiklosčiusią situaciją.

22971.

230Teismas pripažino klaidingu apeliantės aiškinimą, kad UAB „METOIL“ laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 24 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. atliko mokėjimus UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“. Teismas pagal bylos medžiagą nustatė, kad minėtos finansinės operacijos buvo atliktos 2013 m. balandžio 4 d, t. y. beveik prieš metus iki bankroto bylos atsakovei iškėlimo (t. XIV, b. l. 25, 26), be to, šiuos mokėjimus atliko UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“, pervesdamas lėšas į UAB „METOIL“ turėtą Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus sąskaitą, kurios buvo skirtos UAB „METOIL“ įsiskolinimui bankui padengti. Apeliantė šių teismo nuostatų apeliacine tvarka neginčija, todėl apeliacinis teismas jas vertina kaip tinkamai suformuluotas ir atskirai dėl to nebepasisako.

23172.

232Apeliantė skunde nurodo, kad teismas nepateikė įvertinimo, kaip minėti UAB „METOIL“ atsiskaitymai buvo suderinami su kitų UAB „METOIL“ kreditorių, iš jų su VSDFV, Vilniaus teritorinės muitinės, R. Z. bei kitų kreditorių interesais.

23373.

234Tyčinio bankroto klausimų nagrinėjimo ribas turi apibrėžti su pareiškimu dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu besikreipiantis asmuo. Nagrinėjamu atveju apeliantė teismui teiktame pareiškime ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio egzistavimą įrodinėjo tik jos esą turėto reikalavimo atsakovei aspektu, t. y. kad atsakovė turėjo pareigą atsiskaityti su apeliante. Apie tai, kad UAB „METOIL“ atliktais mokėjimais pažeidė kitų kreditorių turtinius interesus, pareiškime atskirai nepasisakyta. Šiuo atveju apeliantė, atskirajame skunde aiškindama, kad teismas, peržengdamas jos pareiškime apibrėžtas ribas, turėjo įvertinti atsakovės atliktus atsiskaitymus visų kitų atsakovės kreditorių interesų atžvilgiu, nukrypsta nuo civilinio proceso teisės normų. Teismo aktyvus vaidmuo tokio pobūdžio bylose neturi būti suprantamas taip, kad teismas, spręsdamas tyčinio bankroto klausimą, turėtų ištirti visą bendrovės veiklą ĮBĮ 20 straipsnyje išvardintų visų tyčinio bankroto požymių, nepriklausomai nuo to, ar besikreipiantis asmuo savo pareiškime nurodė tam tikras aplinkybes, ar ne, aspektais, nes tokiu atveju būtų pažeistas civiliniame procese egzistuojantis fundamentalusis rungimosi principas. Todėl apeliacinis teismas nesutinka su apeliante, jog pirmosios instancijos teismas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto požymio aspektu atsakovės atliktus mokėjimus turėjo įvertinti visų atsakovės kreditorių turtinių interesų atžvilgiu. Kita vertus, apeliantė atskirajame skunde nepagrindžia argumentų dėl kitų kreditorių turtinių interesų pažeidimo, nepagrįstai įrodinėjimo pareigą bandant perkelti teismui.

23574.

236Apeliantė pareiškime dėl tyčinio bankroto patvirtino, kad iš Nordea Bank AB Lietuvos skyriaus sąskaitų matyti, jog laikotarpiu nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 10 d. atsakovė UAB „METOIL“ vykdė atsiskaitymus su darbuotojais (paskutinieji atsiskaitymai su darbuotojais užfiksuoti už 2014 m. kovo mėn.), smulkiaisiais verslo partneriais, mokėjo už ryšio paslaugas, elektros tiekimą ir kt., taigi, buvo vykdomi atsiskaitymai ir įvairiais kreditoriais. Apeliantė neįrodinėjo, kad UAB „METOIL“ neturėjo pareigos atsiskaityti su, kaip ji nurodo, susijusiais juridiniais asmenis. Atsakovės bankroto administratorė atsiliepime į atskirąjį skundą deklaruoja, kad buvo atliekami eiliniai (einamieji) mokėjimai. Apeliantės nurodyti motyvai, apeliacinio teismo vertinimu, nesudaro pagrindo abejoti šiais bankroto administratorės teiginiais. Tai, kad tuo metu buvo sprendžiamas klausimas dėl restruktūrizavimo bylos atsakovei iškėlimo, nebuvo pagrindo stabdyti eilinių mokėjimų vykdymą.

23775.

238Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog nebuvo įrodytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio buvimo faktas.

239Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio

24076.

241Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis šaltinis, kuriuo remiantis galima nustatyti įmonės ūkinės ir finansinės būklės rezultatus, turto sudėtį ir identifikuoti su juo susijusias operacijas. Netinkamai ir (ar) apgaulingai tvarkoma bendrovės buhalterinė apskaita įprastai kliudo nustatyti įmonės komercinės, ūkinės, finansinės būklės rezultatus ar įvertinti turtą. Tai taip pat gali būti kliūtimi identifikuoti tikrąsias bendrovės bankroto priežastis. Būtent dėl to kaip vienas tyčinį bankrotą kvalifikuojančių požymių įstatyme išskirtas netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-710-370/2017).

24277.

243Nors netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas veiksmas, už kurį įmonės vadovui gali būti taikoma teisinė atsakomybė, tačiau netinkamas apskaitos tvarkymas ne visais atvejais reiškia tyčinį bankrotą. Tokia išvada darytina atsižvelgus į kasacinio teismo praktiką, pagal kurią ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtinti tyčinio bankroto nustatymo kriterijai yra ne savarankiški, o taikomi tik kartu su ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikiamu tyčinio bankroto apibrėžimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-115-915/2017, kt.). Tai reiškia, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto pagrindu įmonės bankrotas gali būti pripažintas tyčiniu, jei teismui yra pakankamo pagrindo manyti, kad netinkamu buhalterinės apskaitos tvarkymu buvo padaryta žala įmonės kreditoriams, o įmonės dokumentų neperdavimu sąmoningai siekiama nuslėpti įmonės turto iššvaistymą ar įstatymo nuostatas pažeidžiančius atsiskaitymus su pasirinktais kreditoriais (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-476-330/2018).

24478.

245Apeliantė atskirajame skunde nesutiko su teismo pateiktu 2013 m. liepos 5 d. mokestinio patikrinimo akte Nr. 204-6 bei 2013 m. spalio 3 d. sprendime Nr. 69-133 aprašytų aplinkybių įvertinimu bei tuo, kad buvo apsiribota konstatavimu, jog netinkami bendrovės buhalterinės apskaitos dokumentų tvarkymo veiksmai yra pernelyg nutolę nuo įrodinėtino tyčinio bankroto požymio.

24679.

247Kaip matyti iš apskųstos nutarties motyvų turinio, teismas vertino ne tik mokestinio patikrinimo akte ir mokesčių administratoriaus sprendime nurodytas aplinkybes, bet ir teismų, kurie nagrinėjo minėtų dokumentų teisėtumą bei pagrįstumą, padarytas išvadas. Ištyręs faktines aplinkybes, teismas sprendė, kad nustatytas netinkamas atsakovės apskaitos tvarkymas laikotarpiu nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. neįrodo sąmoningo sistemingo bendrovės vadovų veikimo (neveikimo), privedant atsakovę prie bankroto. Apeliacinis teismas su tokia teismo išvada neturi pagrindo nesutikti.

24880.

249Apeliacinis teismas pažymi, kad apeliantė neteisingai ir pernelyg siaurai aiškina ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte apibrėžto tyčinio bankroto požymio taikymo ribas. Norint pripažinti šio požymio buvimą, turi būti nustatytas ne vien netinkamo buhalterinės apskaitos tvarkymo faktas, bet ir tai, kad tokiu pažeidimu buvo sąmoningai siekiama nuslėpti bendrovės veiklą, jos turtą, padarytus pažeidimus atsiskaitant su kreditoriais. Be to, kaip minėta, kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad jei nėra priežastinio ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir įmonės nemokumo arba ryšio tarp sąmoningo blogo įmonės valdymo ir nemokios įmonės padėties esminio pabloginimo, atskiri tyčinio bankroto nustatymo požymiai gali būti įvertinti naudojant kitas teisės priemones (neteisėtų sandorių pripažinimą negaliojančiais, civilinę atsakomybę, baudžiamąją atsakomybę ir kt.), bet neturi lemti konstatavimo, kad įmonė privesta prie bankroto tyčia.

25081.

251Apeliacinis teismas sprendžia, jog aptariamu atveju atsakovės mokestinio patikrinimo metu nustatyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pažeidimai iš tiesų negali būti vertinami kaip netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas būtent ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkto prasme. Apeliantė, cituodama patikrinimo metu nustatytas aplinkybes, atskirai neįrodinėjo priežastinio ryšio tarp šių pažeidimų ir įmonės tyčinio privedimo prie bankroto (nemokumo) egzistavimo, o vien tik tokio pažeidimo konstatavimas šios ryšio sąlygos buvimo negali patvirtinti. Apeliacinis teismas taip pat pažymi, kad buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalį (sukčiavimas), 183 straipsnio 2 dalį (turto pasisavinimas), 222 straipsnio 1 dalį (apgaulingas apskaitos tvarkymas) ir 300 straipsnio 1 dalį (dokumento suklastojimas ar disponavimas suklastotu dokumentu), tačiau ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas nenustačius nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių (t. XIII, b. l. 131-161). Šis faktas taip pat paneigia tyčinį veikimą tvarkant bendrovės apskaitą. Be to, atliekamo tyrimo metu nustatyti pažeidimai savo apimtimi yra gana siauro pobūdžio (tam tikros srities), todėl savaime, nesant kitokių duomenų, negali įrodyti sąmoningo ir kryptingo, sistemingo bendrovės veiklos nukreipimo privesti ją prie nemokumo (bankroto). Pirmosios instancijos teismo teiginys, kad šioje byloje aptariami atsakovės apskaitos dokumentų tvarkymo trūkumai yra pernelyg nutolę nuo įrodinėtino tyčinio bankroto požymio, yra iš esmės teisingas, o išvada, kad byloje nebuvo įrodytas ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte įtvirtinto tyčinio bankroto požymio egzistavimas – pagrįsta.

252Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintos prezumpcijos

25382.

254Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktą preziumuojama, kad bankrotas yra tyčinis, jeigu įmonės veikla ir turtas buvo perkelti į kitą įmonę, įmonę reorganizavus arba įmonės dalį atskyrus, kai veiklą vykdo ir finansinius įsipareigojimus prisiima turto nevaldanti įmonė, kita veikianti ar naujai įsteigta įmonė perėmė įmonės nebaigtas vykdyti sutartis ir (arba) reikalavimo teises ir į šią įmonę perėjo dirbti darbuotojai ir (arba) vadovai ir (arba) su jais susiję asmenys.

25583.

256Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu įrodinėjo, kad atsakovė perkėlė savo veiklą į UAB „Jontaura (2011 m. rugpjūčio 3 d. pavadinimas pakeistas į UAB „Metoil Chemicals“), UAB „METOIL-ECO“, UAB „OIL CO“ ir UAB „Lithuanian Hunter“. Pagrindiniu argumentu šiai aplinkybei pagrįsti įvardijo tai, kad tose bendrovėse dirbo UAB „METOIL“ darbuotojai. Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad ši aplinkybė nėra reikšminga sprendžiant klausimą dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu, nes tai yra normali verslo praktika, kai vieno koncerno (vienos grupės) įmonėse dirba tie patys darbuotojai. Kadangi apeliantė atskirajame skunde atskirai nenurodo nesutikimo su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis dėl aptariamos prezumpcijos netaikymo argumentų (išskyrus dėl UAB „Lithuanian Hunter“, kurias apeliacinis teismas įvertino šios nutarties 60-61 punktuose ir pripažino nepagrįstais), apeliacinis teismas dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintos prezumpcijos netaikymo šioje byloje plačiau nepasisako.

257Dėl procesinės bylos baigties

25884.

259Apeliacinis teismas, remdamasis šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybės bei motyvais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė bylai išnagrinėti aktualias teisės normas, teisingai nustatė ir įvertino ginčo klausimui išspręsti reikšmingas faktines aplinkybes ir padarė teisingą išvadą, jog nėra pagrindo UAB „METOIL“ bankrotą pripažinti tyčiniu. Šios išvados pagrindu apskųsta teismo nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjos atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

260Dėl bylinėjimosi išlaidų

26185.

262Suinteresuoti asmenys M. K., A. L., J. M., UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ atsiliepimuose į atskirąjį skundą prašė jiems iš apeliantės priteisti bylinėjimosi išlaidas.

26386.

264J. M. pateikė įrodymus, pagrindžiančius, jog patyrė 363 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimu. A. L. pateikė įrodymus, patvirtinančius, jog patyrė 4 695,27 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimu. UAB koncernas UAB „ACHEMOS GRUPĖ“ pateikė įrodymus, pagrindžiančius, jog patyrė 3 690,88 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimu ir teisinės konsultacijos suteikimu. UAB „KROVINIŲ TERMINAS“ pateikė įrodymus, pagrindžiančius, jog patyrė 2 032,58 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimu.

26587.

266Atmetant pareiškėjos VMI atskirąjį skundą, yra pagrindas iš jos priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas tiems bylos dalyviams, kurie nesutiko su pareiškėjos skundu ir kurio atmetimas reiškia ginčo išsprendimą jų naudai (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnis).

26788.

268Patirtų išlaidų dydį pagrindžiančius įrodymus, kaip jau minėta, pateikė suinteresuoti asmenys J. M., A. L., UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“, UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“. M. K. tokių įrodymų nepateikė, todėl jo prašymas priteisti bylinėjimosi išlaidas atmetamas (CPK 98 straipsnio 1 dalis, 302 straipsnis).

26989.

270CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos primininku patvirtintose Rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Suinteresuotų asmenų A. L., UAB koncerno „ACHEMOS GRUPĖ“ ir UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio“ už atsiliepimo į atskirąjį skundą rengimą nustatytą maksimalų atlyginimo dydį (8.16 punktas). Tokiu atveju apeliacinis teismas sprendžia, jog yra pagrindas minėtų suinteresuotų asmenų prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo tenkinti iš dalies ir iš apeliantės priteisti suinteresuotiems asmenims A. L., UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“, UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ po 354 Eur bylinėjimosi išlaidų. Kadangi J. M. prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų suma iš esmės atitinka Rekomendacijose nustatytą dydį, jo prašymas tenkintinas pilnai, priteisiant iš apeliantės 363 Eur bylinėjimosi išlaidų.

271Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

272Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

273Priteisti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (juridinio asmens kodas 188659752) suinteresuotiems asmenims A. L. (asmens kodas ( - ) UAB koncernui „ACHEMOS GRUPĖ“ (juridinio asmens kodas 156673480), UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ (juridinio asmens kodas 163391047) po 354 Eur (tris šimtus penkiasdešimt keturis eurus) kiekvienam bylinėjimosi išlaidų, suinteresuotam asmeniui J. M. (asmens kodas ( - ) – 363 Eur (tris šimtus šešiasdešimt tris eurus) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. I.... 3. Klausimo esmė... 4. 1.... 5. Kauno apygardos teismo 2014 m. sausio 24 d. nutartimi uždarajai akcinei... 6. 2.... 7. Pareiškėja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos... 8. 3.... 9. Pareiškėjos nuomone, UAB „METOIL“ 2012 m. gruodžio 31 d. finansinės... 10. 4.... 11. Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuoti asmenys M. K. ir N. J. prašė... 12. 5.... 13. Atsiliepime į VMI pareiškimą BUAB „METOIL“ bankroto administratorė UAB... 14. 6.... 15. Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuotas asmuo UAB „KROVINIŲ... 16. 7.... 17. Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuotas asmuo UAB koncernas „ACHEMOS... 18. 8.... 19. Atsiliepimuose į VMI pareiškimą suinteresuoti asmenys Vilniaus teritorinė... 20. 9.... 21. Atsiliepime į VMI pareiškimą suinteresuotas asmuo L. P. prašė VMI... 22. 10.... 23. Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo J. M. prašė VMI pareiškimą... 24. 11.... 25. Atsiliepime į pareiškimą suinteresuotas asmuo A. L. prašė VMI pareiškimą... 26. 12.... 27. Kiti byloje dalyvaujantys asmenys atsiliepimų į VMI pareiškimą neteikė.... 28. II.... 29. Pirmosios instancijos teismo nutarties ir papildomos nutarties esmė... 30. 13.... 31. Kauno apygardos teismas 2018 m. spalio 8 d. nutartimi netenkino Valstybinės... 32. 14.... 33. Teismas, įvertinęs pareiškėjos nurodytas aplinkybes Lietuvos Respublikos... 34. 15.... 35. Teismas sprendė, kad pareiškėja neįrodė, jog egzistuoja ĮBĮ 20... 36. 16.... 37. Teismas pažymėjo, kad dėl pareiškėjos nurodytų 2013 m. liepos 5 d.... 38. 17.... 39. Teismas sprendė, kad aptariamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog... 40. 18.... 41. Teismas pripažino, kad pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog dalis UAB... 42. 19.... 43. Teismas taip pat pažymėjo, kad nors pareiškėja nurodė ĮBĮ 20 straipsnio... 44. 20.... 45. Atsižvelgdamas į savo nutartyje aptartas aplinkybes, pirmosios instancijos... 46. 21.... 47. Kauno apygardos teismas 2018 m. lapkričio 8 d. papildoma nutartimi priteisė... 48. I.... 49. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 50. 22.... 51. Pareiškėja VMI prie FM atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos... 52. 22.1.... 53. Teismas, nagrinėdamas tyčinio bankroto klausimą, privalo būti aktyvus –... 54. 22.2.... 55. Teismas nepagrįstai kategoriškai konstatavo, kad apeliantė neįrodė UAB... 56. 22.3.... 57. Teismas nepagrįstai nesutiko su apeliantės išdėstytais argumentais dėl... 58. 22.4.... 59. Priešingai nei nurodė pirmosios instancijos teismas, mokestinio ginčo... 60. 22.5.... 61. Teismas UAB „METOIL“ sudarytus sandorius analizavo tik jų įtakos... 62. 22.6.... 63. Teismas nepateikė įvertinimo, kaip po 2013 m. sausio 1 d. vykdyti... 64. 22.7.... 65. Nepagrįstai teismas nevertino 2013 m. liepos 5 d. atlikto mokestinio... 66. 23.... 67. Atsakovė BUAB „METOIL“, atstovaujama bankroto administratorės,... 68. 23.1.... 69. Apeliantė nei savo pareiškime, nei bylą nagrinėjant pirmosios instancijos... 70. 23.2.... 71. UAB „METOIL“ 2010 – 2012 metais buvo moki. 2010 metais kreditoriai... 72. 23.3.... 73. Apeliantė atskirajame skunde neneigia, kad šioje byloje aptariamais... 74. 23.4.... 75. Tam, kad būtų galima bendrovės bankrotą kvalifikuoti tyčiniu, nepakanka... 76. 23.5.... 77. Apeliantė byloje nepagrindė ne tik tyčinio bankroto požymių, bet ir... 78. 24.... 79. Suinteresuoti asmenys M. K. ir N. J. pateikė atsiliepimus į atskirąjį... 80. 24.1.... 81. Apeliantės pozicijos nenuoseklumas bylos nagrinėjimo metu leidžia spręsti... 82. 24.2.... 83. Apeliantė pernelyg plačiai aiškina Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 84. 24.3.... 85. UAB „METOIL“ buhalterinės apskaitos duomenys patvirtina, kad 2010 - 2012... 86. 24.4.... 87. Apeliantės pateikti finansinių rodiklių skaičiavimai nepagrindžia... 88. 24.5.... 89. Pagrįstai teismas sprendė, kad UAB „TEZAURAS AUDITAS“ išvada tik parodo,... 90. 24.6.... 91. Apeliantė atskirajame skunde toliau laikosi pozicijos, kad UAB „METOIL“... 92. 24.7.... 93. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad kreipiantis į teismą dėl... 94. 24.8.... 95. Vien tik bendrovės nemokumo fakto nustatymas ar vien tik nesikreipimas į... 96. 24.9.... 97. Priešingai nei nurodo apeliantė, teismas UAB „METOIL“ sandorius,... 98. 24.10.... 99. Teismas vertino apeliantės nurodytus BUAB „METOIL“ atsiskaitymus... 100. 24.11.... 101. Vien netinkamas buhalterinės apskaitos tvarkymas nėra pagrindas pripažinti... 102. 25.... 103. Suinteresuotas asmuo A. L. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 104. 25.1.... 105. Sutiktina su apeliante, kad viešojo intereso egzistavimas bankroto bylą... 106. 25.2.... 107. Teismas teisingai sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti faktinio UAB... 108. 25.3.... 109. Teismas pagrįstai sprendė, kad 2012 m. UAB „METOIL-ECO“ kapitalo didinimo... 110. 25.4.... 111. Teismas pagrįstai sprendė, kad dalies su UAB „METOIL“ veikla nesusijusio... 112. 25.5.... 113. Pagrįstai teismas konstatavo, kad apeliantės nurodyti PVM ir Akcizų... 114. 26.... 115. Suinteresuotas asmuo J. M. atsiliepime į atskirąjį skundą prašo... 116. 26.1.... 117. Priešingai nei nurodo apeliantė, teismas tinkamai nustatė atsakovės... 118. 26.2.... 119. Teismas teisingai konstatavo, kad apeliantės nurodyti atsakovės sudaryti... 120. 26.3.... 121. Pagrįstai teismas 2013 m. liepos 5 d. mokestinio patikrinimo akte nurodytų... 122. 27.... 123. Suinteresuotas asmuo UAB „KROVINIŲ TERMINALAS“ atsiliepime į atskirąjį... 124. 27.1.... 125. Nepagrįstai apeliantė nurodo, kad teismas esą netinkamai vertino tarpusavio... 126. 27.2.... 127. Apeliantė nei pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo... 128. 28.... 129. Suinteresuotas asmuo UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“ atsiliepime į... 130. 28.1.... 131. Apeliantė skunde nenurodo tikslaus UAB „METOIL“ nemokumo atsiradimo... 132. 28.2.... 133. Apeliantės argumentai, kad UAB „METOIL“ sudaryti sandoriai buvo... 134. 28.3.... 135. Apeliantė, apeliuodama į tai, kad UAB „METOIL“ netinkamai tvarkė savo... 136. 28.4.... 137. Apeliantė visiškai neįrodinėjo priežastinio ryšio tarp kokių nors UAB... 138. 28.5.... 139. Priešingai nei nurodo apeliantė, sistemiškai aiškinant CPK 12, 178... 140. I.... 141. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 142. 29.... 143. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir... 144. 30.... 145. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 146. 31.... 147. ĮBĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateikta tyčinio bankroto sąvoka. Tyčinis... 148. 32.... 149. Teismas pripažįsta bankrotą tyčiniu, jeigu nustato, kad yra bent vienas iš... 150. 33.... 151. ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos dvi prezumpcijos, kuomet bent vieną... 152. 34.... 153. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad ĮBĮ 20 straipsnio 2 ir 3 dalyse... 154. 35.... 155. Analizuojamu atveju pareiškėja VMI prašė atsakovės UAB „METOIL“... 156. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio... 157. 36.... 158. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 1 punktą, teismas pripažįsta bankrotą... 159. 37.... 160. ĮBĮ 8 straipsnio 1 dalyje (redakcija, galiojusi iki 2016 m. sausio 1 d.) buvo... 161. 38.... 162. Atsižvelgdamas į tai, kad įmonės vadovo pareigos inicijuoti bankroto bylą... 163. 39.... 164. Vadovaujantis nurodyta kasacinio teismo praktika, darytina išvada, kad... 165. 40.... 166. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad tam, jog būtų galima konstatuoti įmonės... 167. 41.... 168. Apeliantė (pareiškėja) pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto... 169. 42.... 170. Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad... 171. 43.... 172. Apeliantė skunde deklaruoja, kad esant jos ribotoms galimybėms teikti... 173. 44.... 174. Apeliantės įsitikinimu, mokumo faktą turėjo įrodyti atsakovė, tokiu būdu... 175. 45.... 176. Apeliacinis teismas sutinka su pirmosios instancijos teismu, kad apeliantės... 177. 46.... 178. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliantės pateikti UAB... 179. 47.... 180. Apeliantės teigimu, teismas netinkamai įvertino UAB „TEZAURUS AUDITAS“... 181. 48.... 182. Auditorės išvadoje taip pat išdėstyti tokie teiginiai: „Balanso atsargų... 183. 49.... 184. Atsižvelgiant į šios nutarties 47 ir 48 punktuose aptartas aplinkybes,... 185. 50.... 186. Apeliacinis teismas sprendžia, kad apeliantės pareiškime pateikta atsakovės... 187. 51.... 188. Apeliantei neįrodžius atsakovės nemokumo fakto egzistavimo 2010-2012 metais,... 189. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose apibrėžtų tyčinio... 190. 52.... 191. Kaip jau minėta, pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 2 punktą įmonės... 192. 53.... 193. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant dėl įmonės bankroto... 194. 54.... 195. Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu... 196. 55.... 197. Pirmosios instancijos teismas minėtų sandorių nelaikė nenaudingais... 198. 56.... 199. Pagal nagrinėjamam ginčui aktualią kasacinio teismo praktiką, tam, jog... 200. 57.... 201. Apeliacinis teismas pažymi, kad siekiant nustatyti, ar apeliantės nurodyti... 202. 58.... 203. Apeliantė atskirajame skunde nebando iš esmės paneigti faktinės... 204. 59.... 205. Apeliantė nurodo, kad atsakovės papildomos finansinės investicijos (įnašų... 206. 60.... 207. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog UAB „METOIL“ 2012 m.... 208. 61.... 209. Juridinių asmenų registre deklaruotos tokios UAB „METOIL“ veiklos... 210. 62.... 211. Apeliantė taipogi nurodo, kad teismas neteisingai vertino tarpusavio skolinių... 212. 63.... 213. Iš bylos medžiagos matyti, kad 2013 m. rugpjūčio 21 d. UAB „METOIL“,... 214. 64.... 215. Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu... 216. 65.... 217. Apeliacinis teismas, įvertindamas šios nutarties 58-64 punktuose aptartas... 218. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio... 219. 66.... 220. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 4 punktą teismas pripažįsta bankrotą... 221. 67.... 222. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2017 m. spalio 12 d. nutartyje, priimtoje... 223. 68.... 224. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad iki 2013 m. spalio 1 d. lėšų... 225. 69.... 226. Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu... 227. 70.... 228. Apeliacinis teismas pritaria pirmosios instancijos teismo nuostatai, kad ta... 229. 71.... 230. Teismas pripažino klaidingu apeliantės aiškinimą, kad UAB „METOIL“... 231. 72.... 232. Apeliantė skunde nurodo, kad teismas nepateikė įvertinimo, kaip minėti UAB... 233. 73.... 234. Tyčinio bankroto klausimų nagrinėjimo ribas turi apibrėžti su pareiškimu... 235. 74.... 236. Apeliantė pareiškime dėl tyčinio bankroto patvirtino, kad iš Nordea Bank... 237. 75.... 238. Apeliacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta, konstatuoja, kad... 239. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte numatyto tyčinio bankroto požymio... 240. 76.... 241. Pagal įstatyme įtvirtintus reikalavimus vedama apskaita yra pagrindinis... 242. 77.... 243. Nors netinkamas įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymas yra neteisėtas... 244. 78.... 245. Apeliantė atskirajame skunde nesutiko su teismo pateiktu 2013 m. liepos 5 d.... 246. 79.... 247. Kaip matyti iš apskųstos nutarties motyvų turinio, teismas vertino ne tik... 248. 80.... 249. Apeliacinis teismas pažymi, kad apeliantė neteisingai ir pernelyg siaurai... 250. 81.... 251. Apeliacinis teismas sprendžia, jog aptariamu atveju atsakovės mokestinio... 252. Dėl ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punkte įtvirtintos prezumpcijos... 253. 82.... 254. Pagal ĮBĮ 20 straipsnio 3 dalies 1 punktą preziumuojama, kad bankrotas yra... 255. 83.... 256. Apeliantė pareiškime dėl UAB „METOIL“ bankroto pripažinimo tyčiniu... 257. Dėl procesinės bylos baigties... 258. 84.... 259. Apeliacinis teismas, remdamasis šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybės bei... 260. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 261. 85.... 262. Suinteresuoti asmenys M. K., A. L., J. M., UAB koncernas „ACHEMOS GRUPĖ“,... 263. 86.... 264. J. M. pateikė įrodymus, pagrindžiančius, jog patyrė 363 Eur išlaidų,... 265. 87.... 266. Atmetant pareiškėjos VMI atskirąjį skundą, yra pagrindas iš jos priteisti... 267. 88.... 268. Patirtų išlaidų dydį pagrindžiančius įrodymus, kaip jau minėta,... 269. 89.... 270. CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 271. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 272. Kauno apygardos teismo 2018 m. spalio 8 d. nutartį palikti nepakeistą.... 273. Priteisti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos...