Byla e2-1675-302/2018
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Ir vėl“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės I. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Medicinos bankas“ ieškinį atsakovams A. V., R. V., I. R. ir A. R. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Ir vėl“,

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 19 d. preliminariu sprendimu ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Medicinos bankas“ ieškinį tenkino visiškai: 1) priteisė solidariai iš atsakovų A. V., R. V., I. R. ir A. R. ieškovei UAB „Medicinos bankas“ 200 000 Eur negrąžinto kredito ir 5 proc. dydžio įstatymines kompensavimo funkciją atliekančias metines palūkanas, skaičiuojant nuo visos priteistos sumos (200 000 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018 m. kovo 13 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo; 2) priteisė ieškovei iš atsakovų A. V., R. V., I. R. ir A. R. po 319 Eur žyminio mokesčio.

62.

7Atsakovė R. V. pateikė prieštaravimus, prašė panaikinti preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti.

83.

9Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 3 d. sprendimu 2018 m. kovo 19 d. Vilniaus apygardos teismo preliminarų sprendimą palikto nepakeistą.

104.

11Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovė I. R. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo įtraukti trečiuoju asmeniu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. kovo 19 d. preliminarų sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 3 d. sprendimą bei atmesti ieškinį ir atsakovams iš ieškovės priteisti bylinėjimosi išlaidas. Taip pat, sumokėjusi 50 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, atsakovė prašė atleisti ją nuo likusio žyminio mokesčio dalies, t. y. 2 375 Eur, mokėjimo. Atsakovė nurodė, kad jai yra 75 metai, o jos vienintelės pajamos yra gaunama senatvės pensija, todėl sumokėti 2 475 Eur dydžio žyminį mokestį ji nėra pajėgi, juo labiau, kad gaunamos pajamos yra skiriamos ne tik, jai, tačiau ir padėti vaikų šeimoms. Apeliantės teigimu, ji niekada nebus pajėgi sumokėti tokį didelį žyminį mokestį, todėl, neatleidus jos nuo žyminio mokesčio mokėjimo, būtų užkirstas kelias jai ginti savo pažeistas teises bei teisėtus interesus.

12II.

13Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatė atsakovei I. R. terminą iki 2018 m. rugsėjo 11 d. apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – primokėti trūkstamą 1 188 Eur žyminio mokesčio dalį.

166.

17Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl žyminio mokesčio dydžio, turi būti pripažinta apeliantės pareiga už apeliacinį skundą sumokėti tokio paties dydžio žyminį mokestį, koks mokėtinas už ieškinį, paduodamą dokumentinio proceso tvarka. Pagal bylos duomenis matyti, kad ieškinio suma – 200 000 Eur, sumokėtas žyminis mokestis už ieškinį – 1 238 Eur, galutiniu sprendimu pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino visiškai, atsakovė apeliaciniu skundu skundžia visą galutinį teismo sprendimą, todėl nagrinėjamu atveju už apeliacinį skundą mokėtinas žyminis mokestis sudaro 1 238 Eur.

187.

19Teismas nustatė, kad grįsdama savo sunkią finansinę padėtį, atsakovė pateikė šiuos rašytinius įrodymus: pensininko pažymėjimo nuorašą, banko sąskaitos išrašo nuorašą, duomenų apie gaunamą senatvės pensiją nuorašą. Teismo vertinimu, atsakovės pateikti duomenys yra fragmentiški bei mažai informatyvūs, todėl yra nepakankami tikrosios atsakovės finansinės padėties nustatymui. Teismas pažymėjo, kad atsakovė nepateikė teismui duomenų iš registrų apie jos vardu registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei kitų jos turtinę padėtį įrodančių dokumentų.

208.

21Teismas atkreipė dėmesį, kad bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės atsakovams pateiktas reikalavimas dėl 200 000 Eur negražinto kredito likučio kildinamas iš atsakovų prievolių pagal laidavimo sutartis. Atsakovė I. R. 2008 m. liepos 31 d. laidavimo sutarties, kuri 2010 m. balandžio 16 d. papildomu susitarimu Nr. 1 buvo išdėstyta nauja redakcija, 3.2. punkte įsipareigojo atsakyti ieškovei ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas UAB „Ir vėl“ – už visų prievolių (įskaitant paskolos, nesumokėtų palūkanų, delspinigių ir kitų patirtų išlaidų), atsirandančių iš kredito sutarties, įvykdymą. Teismo nuomone, aplinkybė, kad atsakovė (apeliantė) prisiėmė tokio dydžio įsipareigojimus, rodo, jog tuo metu atsakovės finansinė situacija buvo gera, o tai suteikia pagrindą abejonėms dėl dabartinės, jos teigimu, itin sunkios finansinės padėties.

22III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

239.

24Atsakovė I. R. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį ir prašymą išspręsti iš esmės – atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies (1 188 Eur) mokėjimo. Su atskiruoju skundu pateikia naujų rašytinių įrodymų. Nurodo šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo nutartimi argumentus:

259.1

26Netenkinus atsakovės prašymo atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimo, būtų dirbtinai suvaržoma atsakovės teisė į teisminę gynybą. Atsakovė iš esmės būtų eliminuota iš teismo proceso, kadangi bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme ji apskritai nedalyvavo, o dabar jai net nėra leidžiama apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

279.2

28Atsakovės finansinė situacija yra itin bloga, vienintelės jos pajamos yra senatvės pensija, o mokėtiną žyminio mokesčio suma yra itin didelė. Atsakovės gaunama senatvės pensija yra minimali, be to, atsakovė savo gaunamas pajamas skiria ne tik sau, bet ir padeda vaikų šeimoms. Taip pat būtina nuolat skirti pinigų vaistams bei medikamentams, nes atsakovė dėl savo amžiaus ir patiriamo streso turi sveikatos problemų.

299.3

30Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė neįvertinęs įrodymų visumos, teismas rėmėsi pavieniais įrodymais. Teismo reikalavimas pateikti Nekilnojamojo turto registro išrašą vertintinas kaip perteklinis, kadangi su atsakovės prieštaravimais teismui buvo pateikta informacija, kad abiejų atsakovių visas nekilnojamasis turtas yra įkeistas bankui.

3110.

32Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo šiuos esminius argumentus:

3310.1

34Atsižvelgiant į žyminio mokesčio paskirtį, asmuo nuo žyminio mokesčio mokėjimo gali būti atleistas tik išimtiniais atvejais, kai neabejotinai pagrindžia, jog neturi galimybės jį sumokėti. Šiuo atveju atsakovės pateikti dokumentai nesudaro pagrindo išvadai, kad atsakovė tikrai nėra pajėgi sumokėti žyminį mokestį.

3510.2

36Atsakovės su atskiruoju skundu pateikti Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad atsakovei šiuo metu priklauso net du gyvenamosios paskirties būstai. Vien ta aplinkybė, kad turtas yra įkeistas bankui, neatima iš atsakovės galimybės vieną iš gyvenamosios paskirties būstų nuomoti, pritaikyti kitai veiklai ir iš to gauti pajamas. Atsakovė taip pat ilgus metus buvo BUAB „Ir vėl“ akcininkė, per ilgesnį nei 20 metų laikotarpį atsakovė turėjo iš bendrovės gauti ženklias pajamas. Sąskaitos išrašas iš vienos kredito įstaigos, nepateikiant jokios informacijos apie kitose kredito įstaigose turimas sąskaitas, negali patvirtinti sunkios atsakovės finansinės situacijos. Be to, atsakovė vykstančioje civilinėje byloje nesinaudoja valstybės garantuojama teisine pagalba, kuri skirta nepasiturintiems asmenims, o naudojasi advokato paslaugomis, tai taip pat kelia abejonių dėl neva itin sunkios atsakovės finansinės padėties.

3710.3

38Teikdama apeliacinį skundą, atsakovė siekia ne realios savo tariamai pažeistų teisių gynybos, o nori vilkinti Vilniaus apygardos teismo 2018 m. liepos 3 d. sprendimo įsiteisėjimą.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4011.

41Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

4212.

43Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

44Dėl naujų rašytinių įrodymų

4513.

46Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė Nekilnojamojo turto registro duomenis apie jai nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

4714.

48Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę atsisakyti priimti naujus įrodymus, jei šie įrodymai galėjo būti pateikti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė juos priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Kita vertus, kasacinis teismas yra nurodęs, kad naujų įrodymų pateikimo apeliacinės instancijos teismui draudimas nėra absoliutus. Pagrindinis bet kurios instancijos teismo tikslas yra teisingas bylos išnagrinėjimas, siekiant nustatyti materialią tiesą byloje. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas dėl kiekvieno naujo pateikto įrodymo, turi atsižvelgti į prašomo priimti naujo įrodymo įtaką sprendžiant šalių ginčą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 27 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-214-695/2017).

4915.

50Nors su atskiruoju skundu teikiami rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti ir pirmosios instancijos teismui, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad atsakovės teikiami rašytiniai įrodymai yra tiesiogiai susiję su nagrinėjamu klausimu dėl galimybės atsakovę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo ir gali turėti reikšmės teisingam klausimo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies išsprendimui, be to, ieškovei jie yra žinomi (ieškovė dėl jų reikšmės sprendžiamam klausimui pasisakė atsiliepime į atskirąjį skundą), jie prijungtini prie bylos ir vertintini visų į bylą pateiktų rašytinių įrodymų kontekste.

51Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo

5216.

53Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti suprantama kaip galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu. Siekiant įgyvendinti visų asmenų vienodą teisę naudotis teismine gynyba, proceso ekonomiškumo ir koncentruotumo principus, įstatymai nustato konkrečią teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.

5417.

55Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra žyminio mokesčio sumokėjimas už teismo atliekamus procesinius veiksmus (CPK 80 straipsnis). Teismų praktikoje nuosekliai pasisakoma, kad žyminio mokesčio sumokėjimo teisiniu reguliavimu siekiama kelių viešajam interesui svarbių tikslų: įpareigoti asmenis, paduodančius teismui pareiškimus, kuriais siekiama jiems palankaus procesinio rezultato byloje, pateikti piniginį užtikrinimą ir taip apsaugoti kitus asmenis nuo aiškiai nepagrįstų pareiškimų (ieškinių, skundų); padengti tam tikrą valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, dalį; skatinti šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan. (Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1165-241/2015; 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-35-464/2016; 2017 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-603-943/2017).

5618.

57Asmens turtinė padėtis, tiesiogiai lemianti asmens galimybes sumokėti žyminį mokestį, negali būti jo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą varžančiu veiksniu. Dėl to proceso įstatyme yra nustatyti teisiniai instrumentai skirti padėti asmenims, negalintiems dėl savo turtinės padėties sumokėti įstatyme nustatyto dydžio žyminio mokesčio, faktiškai ir efektyviai įgyvendinti teisę kreiptis į teismą. Negalėdamas proceso inicijavimo metu sumokėti viso už reiškiamą procesinį prašymą mokėtino žyminio mokesčio, asmuo turi teisę prašyti teismo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 straipsnio 3 dalis) arba jį atidėti (CPK 84 straipsnis). Atitinkamai, vertindamas, ar tikrai egzistuoja faktinės prielaidos taikyti vieną iš nurodytų žyminio mokesčio mokėjimo išimčių (lengvatų), teismas turi ne tik užtikrinti protingą pusiausvyrą tarp šių institutų tikslų ir teisminės gynybos prieinamumo, bet ir užkirsti kelią nesąžiningiems bandymams išvengti žyminio mokesčio mokėjimo prievolės.

5819.

59Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, dėl ko jis negali sumokėti nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs baigtinio sąrašo aplinkybių, į kurias,vertinant asmens galimybę sumokėti žyminį mokestį, turėtų būti atsižvelgiama, todėl kiekvienu konkrečiu atveju būtent pats teismas sprendžia, ar pateikti argumentai bei juo pagrindžiantys įrodymai yra pakankami tokio prašymo patenkinimui.

6020.

61Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį galima spręsti iš jo ir jo sutuoktinio turimo kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, lėšų, esančių kredito įstaigų sąskaitose, kitimo, taip pat darbo užmokesčių, dividendų ir kitokio pobūdžio pajamų, gautų per pastaruosius kelerius metus. Turtinę asmens padėtį atskleidžia Nekilnojamojo turto registro, bankų, valstybinio socialinio draudimo, VĮ „Regitra“ pažymos, turto ir pajamų deklaracijos, kiti dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-679/2009; 2010 m. birželio mėn. 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-834/2010; 2012 m. kovo 1 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-201/2012 ir kt.). Pažymėtina, kad pareiga įrodyti prašymo pagrįstumą tenka jį pateikusiam asmeniui.

6221.

63Nagrinėjamu atveju atsakovė, siekdama pagrįsti sunkią savo finansinę padėtį, teismui pateikė šiuos rašytinius įrodymus: pensininko pažymėjimo nuorašą, banko sąskaitos išrašo nuorašą, duomenų apie gaunamą senatvės pensiją nuorašą ir Nekilnojamojo turto registro išrašą.

6422.

65Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė duomenų apie visose mokėjimo įstaigų (bankų) sąskaitose esamus (arba nesamus) piniginių lėšų likučius, šių lėšų srautus ir jų naudojimą, o apeliantės pateiktas banko sąskaitos už vieną mėnesį išrašas nėra informatyvus. Taip pat nepateikti ir duomenys apie apeliantės sutuoktiniui nuosavybės teise priklausantį registruojamąjį turtą (nekilnojamąjį turtą, transporto priemones), pinigines lėšas, esančias jos banko sąskaitose, gaunamas pajamas, socialines išmokas, pašalpas, kurie taip pat leistų visapusiškai įvertinti bendrą šeimos mokumo situaciją.

6623.

67Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), bei žemės sklypas su gyvenamuoju namu, esantis ( - ). Vien ta aplinkybė, kad minėtas nekilnojamasis turtas įkeistas kreditoriams, neatima galimybės iš atsakovės naudotis šiuo turtu ir gauti iš jo pajamas. Be to, atsakovė ilgą laikotarpį buvo BUAB „Ir vėl“ akcininkė, kuriai priklausė 3 413 akcijų iš 3 840. BUAB „Ir vėl“ iš banko gavo net 952 849,86 Eur kreditą, o tai leidžia daryti, jog įmonė užsiėmė stambiu verslu. Tikėtina, kad atsakovė, būdama tokios bendrovės pagrindine akcininke buvo finansiškai pajėgi susitaupyti.

6824.

69Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad atsakovė naudojasi mokamomis advokato paslaugomis, o tai, apeliacinės instancijos teismo nuomone, papildomai patvirtina išvadą, kad atsakovės finansinė padėtis nėra tokia sunki, jog ji negalėtų sumokėti 1 188 Eur žyminio mokesčio. Lietuvos apeliacinis teismas savo praktikoje taip pat yra pažymėjęs, kad aplinkybė, jog šalis nesikreipė dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, sudarė atstovavimo sutartį dėl bylos vedimo per advokatą, leidžia manyti, jog jo turtinė padėtis nėra itin sunki (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2352/2011; 2018 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2-778-464/2018 ir kt.).

7025.

71Įvertinus apeliantės turtinę padėtį, sutiktina su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad apeliantės turtinės padėties komplikuotumas ir jos finansinis nepajėgumas sumokėti žyminį mokestį objektyviai nėra nustatytas. Vien tai, kad atsakovė yra pensininkė, nesuteikia pakankamo pagrindo išvadai, jog ieškovo finansinė situacija yra tokia sunki, kad ji negalėtų sumokėti už apeliacinį skundą mokėtiną žyminį mokestį (CPK 178 str.).

7226.

73Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atskirojo skundo argumentus, susijusius su tuo, kad skundžiama nutartimi buvo užkirsta apeliantės teisė į teisminę gynybą. Minėta, kad teisminės gynybos prieinamumo principas negali būti aiškinamas kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama CPK nustatyta tvarka, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo netenkintas apeliantės prašymas atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, negali būti vertinama kaip savaime užkertanti kelią įgyvendinti teisę į teisminę gynybą.

74Dėl bylos procesinės baigties

7527.

76Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė tenkinti apeliantės pašymą atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo, todėl atsakovės atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartis paliktina nepakeista.

7728.

78Kadangi skundžiama nutartimi nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams ištaisyti jau yra pasibaigęs, nustatytinas naujas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti – sumokėti už apeliacinį skundą 1 188 Eur žyminį mokestį. Atsakovei išaiškintina, kad įrodymai apie žyminio mokesčio sumokėjimą turi būti pateikiami pirmosios instancijos teismui.

79Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

80Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

81Nustatyti atsakovei I. R. terminą iki 2018 m. gruodžio 20 d. (imtinai) sumokėti 1 188 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą aštuoniasdešimt aštuonis eurus) žyminį mokestį už apeliacinį skundą ir pateikti Vilniaus apygardos teismui tai patvirtinančius įrodymus, priešingu atveju, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. kovo 19 d. preliminariu sprendimu ieškovės... 6. 2.... 7. Atsakovė R. V. pateikė prieštaravimus, prašė panaikinti preliminarų... 8. 3.... 9. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. liepos 3 d. sprendimu 2018 m. kovo 19 d.... 10. 4.... 11. Nesutikdama su pirmosios instancijos teismo sprendimu, atsakovė I. R. pateikė... 12. II.... 13. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi nustatė... 16. 6.... 17. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju, sprendžiant dėl žyminio mokesčio... 18. 7.... 19. Teismas nustatė, kad grįsdama savo sunkią finansinę padėtį, atsakovė... 20. 8.... 21. Teismas atkreipė dėmesį, kad bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės... 22. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 23. 9.... 24. Atsakovė I. R. atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 25. 9.1... 26. Netenkinus atsakovės prašymo atleisti ją nuo likusios žyminio mokesčio... 27. 9.2... 28. Atsakovės finansinė situacija yra itin bloga, vienintelės jos pajamos yra... 29. 9.3... 30. Pirmosios instancijos teismas skundžiamą nutartį priėmė neįvertinęs... 31. 10.... 32. Ieškovė UAB „Medicinos bankas“ atsiliepime į atsakovės atskirąjį... 33. 10.1... 34. Atsižvelgiant į žyminio mokesčio paskirtį, asmuo nuo žyminio mokesčio... 35. 10.2... 36. Atsakovės su atskiruoju skundu pateikti Nekilnojamojo turto registro duomenys... 37. 10.3... 38. Teikdama apeliacinį skundą, atsakovė siekia ne realios savo tariamai... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 40. 11.... 41. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio... 42. 12.... 43. Nagrinėjamu atveju apeliacijos dalyką sudaro Vilniaus apygardos teismo 2018... 44. Dėl naujų rašytinių įrodymų... 45. 13.... 46. Atsakovė su atskiruoju skundu pateikė Nekilnojamojo turto registro duomenis... 47. 14.... 48. Pagal CPK 314 straipsnį apeliacinės instancijos teismas turi teisę... 49. 15.... 50. Nors su atskiruoju skundu teikiami rašytiniai įrodymai galėjo būti pateikti... 51. Dėl pirmosios instancijos teismo nutarties (ne)teisėtumo... 52. 16.... 53. Teisė kreiptis į teismą, kad būtų apgintos pažeistos teisės negali būti... 54. 17.... 55. Viena iš teisės į teisminę gynybą tinkamo įgyvendinimo sąlygų yra... 56. 18.... 57. Asmens turtinė padėtis, tiesiogiai lemianti asmens galimybes sumokėti... 58. 19.... 59. Asmuo gali būti atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, jeigu... 60. 20.... 61. Teismų praktikoje pripažįstama, kad apie fizinio asmens turtinę padėtį... 62. 21.... 63. Nagrinėjamu atveju atsakovė, siekdama pagrįsti sunkią savo finansinę... 64. 22.... 65. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliantė nei pirmosios, nei apeliacinės... 66. 23.... 67. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas,... 68. 24.... 69. Nagrinėjamo klausimo kontekste pastebėtina ir tai, kad atsakovė naudojasi... 70. 25.... 71. Įvertinus apeliantės turtinę padėtį, sutiktina su pirmosios instancijos... 72. 26.... 73. Apeliacinės instancijos teismas atmeta ir atskirojo skundo argumentus,... 74. Dėl bylos procesinės baigties... 75. 27.... 76. Nurodytų argumentų pagrindu konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 77. 28.... 78. Kadangi skundžiama nutartimi nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams... 79. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 80. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. rugpjūčio 27 d. nutartį palikti... 81. Nustatyti atsakovei I. R. terminą iki 2018 m. gruodžio 20 d. (imtinai)...