Byla 1-15-880/2012
Dėl amnestijos pažymint LR Konstitucijos dešimties metų sukaktį“ 1 str. 1 d. nuo bausmės atleistas; teistumo neturi, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, sekretoriaujant Bronei Matiukienei, dalyvaujant kaltinamajam I. Ž., jo atstovei advokatei Irinai Kizinai, prokurorei Palmirai Pečiulienei, nukentėjusiesiems A. V., Jonui A. D., G. R., A. V. atstovui advokatui Arvydui Milučiui, viešajame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje: I. Ž., a.k. ( - ) gim. ( - ) Širvintose, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, turintis vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, registruojasi darbo biržoje, gyv. ( - ), teistas 2002-11-26 Širvintų rajono apylinkės teismo pagal BK 271 str. 3 d. (BK galiojo iki 2003-05-01) 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo; pritaikius 2002-11-07 įstatymo „Dėl amnestijos pažymint LR Konstitucijos dešimties metų sukaktį“ 1 str. 1 d. nuo bausmės atleistas; teistumo neturi, kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte.

2Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą,

Nustatė

3I. Ž. viešoje vietoje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei viešoje vietoje iš chuliganiškų paskatų nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent:

4I. Ž. 2011 m. rugsėjo 24 d. apie 17.30 val. Širvintų r., Alionių sen., Juodiškių k., prie VK „Veivera“ parduotuvės, viešoje vietoje, elgdamasis įžūliai, be jokios priežasties sudavė smūgį koja J. A. D. į galvos sritį sukeldamas jam fizinį skausmą. Po to I. Ž., tęsdamas savo nusikalstamus veiksmus, be priežasties spyrė koja sėdinčiam A. V. į galvos sritį, po kurio A. V. nugriuvo ant žemės ir prarado sąmonę. Tada I. Ž. dar tris kartus su koja spyrė A. V. į galvos sritį, padarydamas A. V. nesunkų sveikatos sutrikdymą. Po to I. Ž. be jokios priežasties spyrė koja sėdinčiam V. R. į veidą, taip sukeldamas jam fizinį skausmą. Tokiais įžūliais veiksmais I. Ž. demonstravo nepagarbą aplinkai ir aplinkiniams, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką bei iš chuliganiškų paskatų padarė A. V. nesunkų sveikatos sutrikdymą.

5Teismas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir juos ištyręs teisiamojo posėdžio metu, daro išvadą, kad yra įrodyta, jog I. Ž. padarė nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje ir 138 straipsnio 2 dalies 8 punkte. Teismas I. Ž. kaltę nustatė remdamasis šiais byloje esančiais įrodymais: kaltinamojo, nukentėjusiųjų, liudytojų V. T., J. M., J. S., G. K. ir A. V. parodymais, Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Ukmergės poskyrio specialisto išvada (b.l. 12-13).

6Kaltinamasis I. Ž. dėl nusikalstamų veikų padarymo prisipažino iš dalies. Jis posėdžio metu paaiškino, kad 2011-09-23 dienos metu kartu su A. V. jis buvo Juodiškių k. ir prie Juodiškių mokyklos jį ir A. V. sumušė kažkokie vietiniai nepažįstami jaunuoliai. Kitą dieną, t.y. 2011-09-24, jis su A. V. paprašė S. N., kad juos nuvežtų iki Juodiškių k., nes norėjo susitikti su juos sumušusiu jaunimu ir viską išsiaiškinti. Atvažiavę 2011 m. rugsėjo 24 d. apie 17.30 val. Širvintų r., Alionių sen., Juodiškių k., prie VK „Veivera“ parduotuvės jie jokio jaunimo nerado. Tada I. Ž. ir A. V. išlipo iš automobilio. I. Ž. buvo neblaivus ir nuėjo už parduotuvės nusišlapinti. Jam besišlapinant už parduotuvės sėdėję kokie penki pagyvenę nepažįstami neblaivūs vyrai pasakė, kad jis nesišlapintų. Kilus žodiniams konfliktui, jis pribėgęs prie Vilčiausko jam ranka sudavė tris kartus į veidą, o po to koja skyrė vieną kartą į galvą. Po to sudavė po smūgį kitiems vyrams. Į kurias kūno vietas jis nepamena. Jam atrodo, kad po jo suduotų smūgių vyrai pabėgo. Po konflikto jis įlipo į automobilį, tačiau privažiavo kažkoks vaikinas su strypu ir jį apipurškė ašarinėmis dujomis. Po to susirinko dar daugiau vietinių gyventojų.

7Nukentėjusysis A. V. parodė, kad 2011 m. rugsėjo 24 d. apie 17 val. 30 min jis buvo Juodiškių k., Alionių sen. Širvintų r., prie VK „Veivera“ parduotuvės ir kalbėjosi su draugais. Jiems besikalbant, kažkuris iš draugų pasakė nesišlapint kaltinamajam viešoje vietoje, nes tai ne tam skirta vieta. Tada kaltinamasis prie jo pribėgo ir be jokios priežasties spyrė koja jam į veidą. Nuo šio smūgio jis nugriuvo ant žemės ir prarado sąmonę. Sąmonę nukentėjusysis atgavo tik po kokių 8 min. Nuo smūgio jam lūžo žandikaulis. Kitų smūgių jis nepamena, nes buvo be sąmonės, tačiau pagal sužalojimus jų buvo daugiau nei vienas.

8Nukentėjusysis J. A. D. parodė, kad 2011-09-24 apie 17 val. Juodiškių k., prie parduotuvės VK „Veivera“ jis su A. V., G. R. ir V. T. kalbėjosi. Nei jis, nei jo draugai besisšlapinančiam kaltinamajam nieko nesakė, tačiau jis pribėgęs A. V., sėdėjusiam ant bortelio spyrė į veidą, nuo ko jis prarado sąmonę. Kaltinamasis dar sudavė smūgį J. D., tačiau jis užsidengė, todėl smūgis buvo nestiprus. Po to kaltinamasis po kartą spyrė V. R. į veidą ir dar kelis kartus A. V., kuris gulėjo ant žemės. Tada pribėgo kitas vaikinas ir pasakė gana, o J. D. matydamas, kad gerai viskas nesibaigs, išėjo.

9Analogiškus parodymus davė nukentėjusysis G. R..

10Liudytojas V. T. parodė, kad jis 2011-09-24 po pietų buvo Juodiškių k. prie parduotuvės ir kartu su A. V., J. A. D. ir G. R. sėdėjo už parduotuvės.. Jiems besikalbant, atėjo nepažįstamas jaunuolis, kuris pradėjo juos spardyti; jam spyrė į galvą, bet nuo smūgio išsisuko, pabėgo ir pasislėpė parduotuvėje. Daugiau paties įvykio nematė.

11Liudytoja J. M. parodė, kad 2011-09-24 apie 17.30 val. ji buvo Juodiškių k. VK „Veivera“ parduotuvėje apsipirkti ir būnant parduotuvėje į parduotuvę įbėgo G. R., kuris pasakė, kad jį sumušė. Ji matė prie parduotuvės stovintį automobilį VW Golf, valst. Nr. ( - ) kuriame sėdėjo nepažįstami jaunuoliai. G. R. laikėsi ž galvos ir sakė, kad ją jam sumušė.

12Liudytoja J. S. parodė, kad ji dirba Juodiškių k. VK „Veivera“ parduotuvėje pardavėja. 2011-09-24 apie 17.30 val. ji išgirdo duslų dunksėjimą į parduotuvės sieną iš lauko pusės. Greitai į parduotuvę įbėgo G. R. ir V. T., kurie paprašė kviesti policiją, nes juos muša nepažįstami asmenys. Ji policijai iš parduotuvės telefono paskambinti negalėjo, nes vyko atsiskaitymas už prekes banko kortele, todėl mobiliu telefonu paskambino brolio draugui G. K. ir paprašė pagalbos.

13Liudytojas G. K. parodė, kad 2011-09-24 apie 17.30 val. jam paskambino J. S. ir paprašė pagalbos, nes vyksta muštynės ir yra sumuštas jos tėvas A. V.. Kai jis atvyko prie VK „Veivera“ parduotuvės, ten stovėjo automobilis VW Golf, prie kurio buvo trys agresyviai nusiteikę jaunuoliai: Kol jis klausė, kas sumušė A. V., jaunuoliai išvažiavo. Jis žino, kad kaltinamasis prieš dieną buvo sumuštas Juodiškių k.

14Liudytojas A. V. parodė, kad 2011-09-24 apie 17 val. jis kartu su I. Ž. ir S. N. nuvyko į Juodiškių k. aiškintis santykių su vietiniu jaunimu, su kuriais konfliktavo iš vakaro. Jie atvažiavo prie kaimo parduotuvės; čia jaunimo nebuvo. Iš automobilio išlipo jis ir I. Ž.. I. Ž. nuėjo už parduotuvės ir greitai grįžo atgal. Tada prasidėjo kažkoks konfliktas. Kiek suprato iš I. Ž., tai pastarasis už parduotuvės kažką sumušė, paties konflikto jis nematė. Tuo metu atvažiavo kažkoks jaunuolis, purškė juos dujomis ir mosavo metalinių vamzdžių. Po to jie greitai išvažiavo atgal į Širvintas.

15Nukentėjusiajam. A. V. padaryti sužalojimai, jų mastas, išsidėstymas fiksuoti specialisto išvadoje (b.l. 12-13, kurioje konstatuota, kad, kietais bukais daiktais buvo padaryta muštinė žaizda dešiniojo antakio srityje, kraujosruvos dešinės akies vokuose-nosies-dešiniojo skruosto-žando srityje, kairiame skruoste-žande, po kairės akies jungine, dešiniame žaste, kairiojo žandinio ančio sienelių, viršutinio žandikaulio kairės kaktinės ataugos, nosies kaulų, dešiniojo skruostikaulio lūžimas, kurie vertinami kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas. A. V. sužalojimai padaryti mažiausiai keturiais trauminiais poveikiais.

16Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284 straipsnio 1 dalį taikoma asmeniui, kuris viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Taikant šią normą, be kita ko, būtina nustatyti, kad kaltininko veiksmai atlikti viešojoje vietoje ir kad dėl jų kilo neigiami padariniai – visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas. Viešosios tvarkos pažeidimas padaromas tiesiogine tyčia, taigi būtina, kad toks asmuo suvoktų, jog savo veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, numatytų, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka, ir šių padarinių norėtų. Kita vertus, teismų praktikoje pripažįstama, kad viešosios tvarkos pažeidėjas gali veikti nesukonkretindamas, kokį poveikį visuomenei turės jo atliekami veiksmai, bet bendrais bruožais numatyti, kad visuomenės rimtis ar tvarka bus sutrikdyta (kasacinės nutartys Nr. 2K-426/2008, 2K-159/2009). Sprendžiant klausimą, ar viešoje vietoje atlikti įžūlūs veiksmai ir jų padariniai atitinka viešosios tvarkos pažeidimo požymius ar kvalifikuotini pagal kitus BK straipsnius, atsižvelgtina ir į tokio elgesio paskatas. Pavyzdžiui, tai, kad asmuo veikė be aiškios asmeninės motyvacijos arba panaudojo kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, skatina daryti išvadą, jog asmens veika pirmiausia nukreipta viešajai tvarkai pažeisti, todėl kvalifikuotina pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Kita vertus, asmeninio pobūdžio paskatų buvimas ne visada neigia veikos priešingumą viešajai tvarkai. Pavyzdžiui, kai savo asmeniniams santykiams spręsti kaltininkas pasirinko būtent viešąją vietą ir būdą, kuriuo akivaizdžiai sutrikdė visuomenės rimtį, pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, jo veika gali būti kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (kasacinė nutartis Nr. 2K-126/2006). Viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų (kasacinės nutartys Nr. 2K-670/2002, 2K-796/2007, Nr. 2K-122/2008 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju kaltinamasis be jokios priežasties nepažįstamų ženkliai vyresnių asmenų atžvilgiu pavartodamas smurtą viešoje vietoje, t.y. lauke prie parduotuvės, kur lankosi daug asmenų, akivaizdžiai sutrikdė visuomenės rimtį, demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, todėl kaltinamojo veika tinkamai kvalifikuota pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Analogiškos praktikos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Ši nuskalstama veika padaryta tiesiogine tyčia, nes kaltinamasis suprato, kad pažeidžia viešąją tvarką ir aktyviais veiksmais to siekė.

18Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo ar susargdino dėl chuliganiškų paskatų. Vadinasi, norint nusikalstamą veiką kvalifikuoti pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą, būtina nustatyti jos motyvą – chuliganiškas paskatas.

19Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama padaryta dėl chuliganiškų paskatų, kai tai daroma dėl aiškaus žmogaus ar visuomenės negerbimo, elementarių moralės ir elgesio normų niekinimo, kai kaltininko elgesys yra atviras iššūkis visuomeninei tvarkai, siekiant priešpastatyti save aplinkiniams, pademonstruoti niekinamą požiūrį į juos, arba visai be dingsties, arba panaudojant kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį (kasacinės bylos Nr. 2K-75/2005, 2K-716/2007, 2K-144/2008, 2K-58/2009, 2K-241/2009, 2K-266/2009).

20Kaip jau minėta, kaltinamasis viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams bei aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį bei tvarką, taip pat nesunkiai sutrikdė kito žmogaus sveikatą, t. y. prie VK „Veivera“ parduotuvės, matant pašaliniams asmenims, spyrė sudavė smūgį ranka ir tris smūgius kojomis A. V. į veidą ir nesunkiai sutrikdė šio sveikatą. Byloje nustatyta, kad nukentėjusio ir kaltinamojo anksčiau nesiejo jokie santykiai, tarp jų nebuvo kilęs konfliktas, nebuvo jokių provokuojančių nukentėjusiojo veiksmų, nebuvo realios grėsmės gintis, todėl teismas sprendžia, kad nukentėjusiojo veiksmus nulėmė chuliganiškos paskatos.

21Remdamasis aukščiau nurodytais įrodymais, teismas sprendžia, kad kaltinamojo veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal 284 straipsnio 1 dalį ir 138 straipsnio 1 dalies 8 punktą.

22Kaltinamojo I. Ž. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, o sunkinanti aplinkybė ta, kad jis nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus. Faktą, jog kaltinamasis buvo neblaivus patvirtino pats kaltinamasis.

23Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į BK 54 str. 2 d. numatytas ir byloje nustatytas aplinkybes – kaltinamasis padarė nesunkų ir apysunkį nusikaltimus, nusikaltimai padaryti tiesiogine tyčia, yra baigti, į kaltininko asmenybę, kad iš dalies prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, yra administracine tvarka baustas, nukentėjusiojo atsiprašė.

24BK 284 str. 1 d. numatytos bausmės yra viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas arba laisvės atėmimo bausmė, o BK 138 str. 2 d. tik laisvės atėmimo bausmė, todėl ji ir skirtina, kurios dydis nustatomas arčiau jos minimumo, nes teisiamasis teistumo neturi. Kadangi yra ideali nusikaltimų sutaptis, bendrindamas bausmes, teismas taiko BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p. nuostatas. Tačiau teismo nuomone, bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės atlikimo, išsaugant kaltinamajam teigiamus socialinius ryšius, taikant BK 75 str. ir nustatant įpareigojimus, sulaikančius asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, apribojant galimybę nusikalsti, priverčiant nuteistąjį laikytis įstatymų, taip užtikrinant teisingumo principo įgyvendinimą.

25Civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.

26Byloje taip pat pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo nukentėjusysis A. V. prašo iš kaltinamojo priteisti 525,48 Lt turtinės žalos ir 25000 Lt neturtinės žalos.

27Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo. Pagal CK 6.250 str. 1 d. nuostatas, neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, pažeminimas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai.

28Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.250 straipsnyje nurodyta, kad teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį, atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pasekmes, šią žalą padariusio asmens kaltę, jo turtinę padėtį, padarytos turtinės žalos dydį bei kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes, taip pat į sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus. Teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai yra bendrieji teisės principai, vertybiniai kriterijai, leidžiantys konkrečioje situacijoje užtikrinti priešingų interesų – nukentėjusiojo ir kaltininko – pusiausvyrą, atsižvelgti į konkrečios situacijos ypatumus. Teismas negali vieno asmens interesus labiau sureikšminti, o kito – nuvertinti. Visais atvejais teismas turi pareigą nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus ir parinkti tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo patirtą dvasinį sielvartą, fizinį skausmą, kitokius neturtinių vertybių pažeidimus. Kartu pažymėtina ir tai, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi todėl, kad neturtinės žalos (pvz., sveikatos sutrikdymo, gyvybės praradimo) tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria turi būti siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtus (ir galimus ateityje) dvasinius išgyvenimus.

29Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos atlyginimo principas objektyviai negali būti taikomas visa apimtimi, kadangi neturtinės žalos tiksliai įvertinti pinigais neįmanoma. Įstatymas numato piniginę satisfakciją, kuria siekiama kiek įmanoma teisingiau kompensuoti nukentėjusiojo patirtą dvasinį, fizinį skausmą ir kt. Teismo funkcija yra nustatyti teisingą piniginę kompensaciją u patirtą skriaudą/ dvasinius, fizinius išgyvenimus, praradimus/ Tuo pačiu negalimumas neturtinės žalos tiksliai apibrėžti ir visiškai atlyginti materialiai, nereiškia, kad gali būti reikalaujama beribės kompensacijos. Nukentėjusiojo – ieškovo padėtis negali būti nepagrįstai pagerinta, o kaltininko – atsakovo nepagrįstai pabloginta.

30Teismas pripažįsta, kad nukentėjusysis V. dėl jo atžvilgiu įvykdytų smurto veiksmų patyrė pažeminimą, dvasinį sukrėtimą, moralinį diskomfortą, fizinį skausmą; nepatogumus, dėl jo atžvilgiu atliktų ikiteisminio tyrimo veiksmų patyrė nepatogumų, jis jaučia ir dabar sužalojimo pasekmes. Nustatydamas neturtinės žalos dydį, teismas vadovaujasi CK 6.250 str. 2 d. įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais: padaryto nusikaltimo pasekmes – nukentėjusiajam buvo nesunkiai sutrikdyta sveikata, dėl patirtų sužalojimų jis gydėsi, žalą padariusio asmens kaltę – I. Ž. nukentėjusįjį sužalojo tyčia; kaltinamojo turtinę ir šeiminę padėtį – kaltinamasis šiuo metu niekur nedirba, registruojasi darbo biržoje. Žala turi būti atlyginama teisingai, nustatant protingą jos dydį, siekiant nukentėjusiojo ir žalą padariusio asmens interesų pusiausvyros. Įvertinus aptartų kriterijų visumą, teismų praktiką panašiose bylose bei taikant teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, teismas laiko, kad nukentėjusiojo prašomas priteisti 25000 Lt neturtinės žalos dydis per didelis, o teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus bei aukščiau nurodytus kriterijus atitinka 5000 lt neturtinė žala.

31Nukentėjusiajam taip pat priteistina 525,48 Lt turtinės žalos, kurią jis įvardija kaip 175,48 Lt gydymui, kelionės išlaidoms ir t. t. su šia suma sutinka ir kaltinamasis, todėl ji priteistina iš kaltinamojo.

32Daiktinių įrodymų nėra. Kardomoji priemonė nebuvo paskirta.

33Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, 304-305 straipsniais, 307 straipsniu,

Nutarė

34I. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 284 str. 1 d. ir nuteisti jį laisvės atėmimu 6 mėnesiams.

35I. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p. ir nuteisti jį laisvės atėmimu 1 metams 6 mėnesiams.

36Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p, bausmes subendrinti taikant bausmių apėmimą ir galutinę bausmę I. Ž. skirti 1 metus 6 mėnesius laisvės atėmimo.

37Vadovaujantis BK 75 str. paskirtosios bausmės vykdymą atidėti vieneriems metams ir šešiems mėnesiams, įpareigojant nuteistąjį per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį be institucijos, prižiūrinčios bausmės vykdymo atidėjimą, sutikimo neišvykti iš gyvenamosios vietos ilgiau kaip septynioms paroms, įsidarbinti per keturis mėnesius ir per 2 mėnesius atlyginti 525,48 Lt turtinę žalą.

38Priteisti iš I. Ž. A. V. 5000 Lt neturtinei ir 525,48 Lt turtinei žalai atlyginti.

39Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per šį teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas... 2. Teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą,... 3. I. Ž. viešoje vietoje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams... 4. I. Ž. 2011 m. rugsėjo 24 d. apie 17.30 val. Širvintų r., Alionių sen.,... 5. Teismas, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis ir juos... 6. Kaltinamasis I. Ž. dėl nusikalstamų veikų padarymo prisipažino iš dalies.... 7. Nukentėjusysis A. V. parodė, kad 2011 m. rugsėjo 24 d. apie 17 val. 30 min... 8. Nukentėjusysis J. A. D. parodė, kad 2011-09-24 apie 17 val. Juodiškių k.,... 9. Analogiškus parodymus davė nukentėjusysis G. R..... 10. Liudytojas V. T. parodė, kad jis 2011-09-24 po pietų buvo Juodiškių k. prie... 11. Liudytoja J. M. parodė, kad 2011-09-24 apie 17.30 val. ji buvo Juodiškių k.... 12. Liudytoja J. S. parodė, kad ji dirba Juodiškių k. VK „Veivera“... 13. Liudytojas G. K. parodė, kad 2011-09-24 apie 17.30 val. jam paskambino J. S.... 14. Liudytojas A. V. parodė, kad 2011-09-24 apie 17 val. jis kartu su I. Ž. ir S.... 15. Nukentėjusiajam. A. V. padaryti sužalojimai, jų mastas, išsidėstymas... 16. Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284... 17. Nagrinėjamu atveju kaltinamasis be jokios priežasties nepažįstamų... 18. Pagal BK 138 straipsnio 2 dalies 8 punktą atsako tas, kas nesunkiai sužalojo... 19. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad nusikalstama veika pripažįstama... 20. Kaip jau minėta, kaltinamasis viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo... 21. Remdamasis aukščiau nurodytais įrodymais, teismas sprendžia, kad... 22. Kaltinamojo I. Ž. atsakomybę lengvinančių aplinkybių nenustatyta, o... 23. Skirdamas bausmę teismas atsižvelgia į BK 54 str. 2 d. numatytas ir byloje... 24. BK 284 str. 1 d. numatytos bausmės yra viešieji darbai, bauda, laisvės... 25. Civilinis ieškinys tenkintinas iš dalies.... 26. Byloje taip pat pareikštas civilinis ieškinys, kuriuo nukentėjusysis A. V.... 27. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. neturtinė žala... 28. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.250 straipsnyje nurodyta, kad... 29. Pažymėtina, kad neturtinės žalos atlyginimo srityje visiško žalos... 30. Teismas pripažįsta, kad nukentėjusysis V. dėl jo atžvilgiu įvykdytų... 31. Nukentėjusiajam taip pat priteistina 525,48 Lt turtinės žalos, kurią jis... 32. Daiktinių įrodymų nėra. Kardomoji priemonė nebuvo paskirta.... 33. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 303... 34. I. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 35. I. Ž. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 36. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 5 d. 1 p, bausmes subendrinti taikant... 37. Vadovaujantis BK 75 str. paskirtosios bausmės vykdymą atidėti vieneriems... 38. Priteisti iš I. Ž. A. V. 5000 Lt neturtinei ir 525,48 Lt turtinei žalai... 39. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...