Byla 2K-159/2009
Dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 28 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 19 d. nutarties

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Valerijaus Čiučiulkos, Aldonos Rakauskienės ir pranešėjo Olego Fedosiuko, teismo posėdyje kasacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. B. kasacinį skundą dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 28 d. nuosprendžio ir Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 19 d. nutarties.

2Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 28 d. nuosprendžiu A. B. nuteistas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį laisvės atėmimu vieneriems metams trims mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1 ir 3 dalimis, bausmė subendrinta su Šakių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalimi iš dalies jas sudedant, prie Šakių rajono apylinkės teismo 2007 m. gegužės 4 d. nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės (vienerių metų keturių mėnesių dvidešimt šešių dienų) iš dalies pridėta šiuo nuosprendžiu paskirta bausmė ir galutinė subendrinta bausmė nustatyta laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. lapkričio 19 d. nutartimi nuteistojo A. B. apeliacinį skundą tenkino iš dalies, o nukentėjusiojo D. D. (D. D.) apeliacinį skundą atmetė; Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 28 d. nuosprendį pakeitė: į nuteistojo A. B. bausmės laiką įskaitė kardomajame kalinime išbūtą laikotarpį nuo 2008 m. kovo 7 d. iki 2008 m. balandžio 21 d.; pašalino nuteistojo A. B. atsakomybę sunkinančią aplinkybę – kad jis nusikaltimą padarė, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

4Teisėjų kolegija, susipažinusi su byla ir išklausiusi teisėjo Olego Fedosiuko pranešimą,

Nustatė

5A. B. nuteistas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis 2008 m. vasario 20 d., 20.15 val. – 20.20 val., (duomenys neskelbtini) pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje, esančiuose (duomenys neskelbtini), demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai bei sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, pažeidė viešąją tvarką. Kitų nuteistųjų akivaizdoje pataisos namų – atvirosios kolonijos kieme be jokios priežasties sudavė vieną smūgį kumščiu nukentėjusiajam D. D. į veidą, o šiam nuėjus į nuteistųjų bendrabučio kambarį Nr. 210, atėjo iš paskos ir kitų nuteistųjų akivaizdoje sudavė jam dar du smūgius kumščiu į veidą. Nukentėjusiajam D. D. padarytas kairiojo skruostikaulio sumušimas, poodinės kraujosruvos kairės akies srityje, odos nubrozdinimai nosies srityje ir galvos srityse, t. y. nežymus sveikatos sutrikdymas.

6Kasaciniu skundu nuteistasis A. B. prašo Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikinti, o Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 28 d. nuosprendį pakeisti – jo veiką perkvalifikuoti į BK 140 straipsnio 1 dalį ir, vadovaujantis BPK 416 straipsniu, bylą nutraukti.

7Kasatorius nurodo, kad nuosprendis keistinas, o nutartis naikintina, nes netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas. Teismai, nagrinėdami bylą, joje esančių įrodymų išsamiai neįvertino. Pagal BK 50 straipsnio 3 dalies nuostatas jam turėjo būti nustatyta bausmę atlikti atviroje kolonijoje. Kasatorius nuteistas už nesunkų nusikaltimą, anksčiau už sunkius nusikaltimus taip pat nėra teistas apibūdinamas teigiamai, be to, esąs ligonis, turi mažametį vaiką. Anot kasatoriaus, pagal BVK 90 straipsnį atvirosiose kolonijose laisvės atėmimo bausmę atlieka asmenys, nuteisti už nesunkius tyčinius nusikaltimus, todėl jam paskyrus atlikti bausmę pataisos namuose, šiurkščiai pažeistas įstatymas, juolab kad teismai nuosprendyje nenurodė tokio sprendimo motyvų.

8Kasatorius taip pat nurodo, kad teismai, netaikydami BK 75 straipsnių nuostatų ir neskirdami su laisvės atėmimu nesusijusios bausmės, netinkamai taikė BK 54 straipsnio nuostatas. Teismai nekreipė dėmesio į tai, kad jis rūpinasi mažamečiu vaiku, nes žmonai vienai rūpintis juo per sunku. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 2000 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 25 „Dėl teismų praktikos atidedant paskirtųjų bausmių vykdymą“ 5 punkte išaiškinta, kad svarstydami bausmės vykdymo atidėjimo klausimą ir spręsdami, ar bausmės tikslai bus pasiekti be realaus bausmės vykdymo atidėjimo, teismai turi atsižvelgti į visas bylos aplinkybes. Teismai neaptarė galimybės taikyti kitą bausmės rūšį, subjektyviai išanalizavę apeliacinio skundo argumentus ir neįsigilinę į bylos esmę, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą procesinį sprendimą. Be to, priimti procesiniai sprendimai pažeidžia asmenų lygybės prieš įstatymą principą. Atsižvelgiant į visas bylos aplinkybes, konstatuotina, kad prieš nukentėjusįjį smurtą naudojo ne tik jis, bet ir liudytojai D. Ž., A. P. ir kiti asmenys.

9Kasatorius teigia, kad jo nusikalstama veika turėjo būti kvalifikuota pagal BK 140 straipsnio 1 dalį, tačiau jis su nukentėjusiuoju susitaikė, todėl, vadovaujantis BPK 416 straipsnio nuostatomis, bylos procesas turėjo būti nutrauktas. Šių aplinkybių apeliacinės instancijos teismas neaptarė, taip pat neįvertino nusikaltimo pavojingumo laipsnio, kaltės formos bei rūšies. Atsižvelgtina į tai, kad nusikaltimas įvykdytas ir dėl nukentėjusiojo provokuojančio elgesio. Anot kasatoriaus, dėl jam paskirtos bausmės jo žmona ir mažametis vaikas atsidūrė beviltiškoje padėtyje.

10Kadangi jis visiškai prisipažįsta įvykdęs nusikalstamą veiką, dėl to gailisi, jam galima taikyti BK 54 straipsnio 3 dalies nuostatas, 62 straipsnio 2 dalies l ir 2 punktus, BK 75 straipsnio nuostatas. Abu teismai, priėmę procesinius sprendimus, buvo šališki, skyrė laisvės atėmimo bausmę vien dėl to, kad kasatorius teistas už nesunkius nusikaltimus, neatsižvelgė ir į tai, kad jis turi nuolatinę gyvenamąją vietą, palaiko artimus ryšius su savo šeima.

11Kauno apygardos teismo nutartis naikintina ir dėl to, kad, nagrinėjant apeliacinį skundą, iš esmės netirti visi skundo motyvai. Nukentėjusiojo skundas nutarties aprašomojoje dalyje netirtas, tik atmestas rezoliucinėje dalyje, o tai yra BPK 332 straipsnio pažeidimas, turėjęs esminės įtakos neteisėtos nutarties priėmimui. Taigi Kauno apygardos teismas, pažeisdamas BPK normas, apeliacine tvarka bylos aplinkybes išnagrinėjo neišsamiai ir paviršutiniškai.

12Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus prokuroras Darius Čaplikas atsiliepimu į nuteistojo A. B. kasacinį skundą prašo kasacinį skundą atmesti. Prokuroras nurodo, kad teismai, vadovaudamiesi BPK 20 straipsniu, išsamiai ir nešališkai išnagrinėjo visas bylos aplinkybes, įvertino esamus įrodymus, motyvuotai pasisakė dėl kokių priežasčių vienais įrodymais remiasi, o kitus atmeta, ir pagrįstai A. B. pripažino kaltu padarius BK 284 straipsnio 1 dalyje nusikalstamą veiką. Anot prokuroro, pagrindo kvalifikuoti A. B. veiksmus pagal BK 140 straipsnį nėra, nes nusikalstama veika padaryta viešoje vietoje – pataisos namų atvirosios kolonijos kieme ir bendrabučio kambaryje, t. y. tokioje vietoje, kur buvo pašaliniai asmenys ir į kurią bet kada gali patekti kiti asmenys. Konfliktą kasatorius pradėjo be jokios priežasties. Šios aplinkybės rodo, kad kasatorius pažeidė viešąją tvarką, o ne konfliktavo su nukentėjusiuoju dėl kokių nors asmeninių priežasčių.

13Anot prokuroro, Kaišiadorių rajono apylinkės teismas pagrįstai paskyrė bausmę atlikti pataisos namuose, o ne atvirojoje kolonijoje, nes paskyrus bausmę atlikti atvirojoje kolonijoje nuteistajam, jau atliekančiam laisvės atėmimo bausmę už ankstesnius nusikaltimus, nepagrįstai būtų palengvinta jo padėtis. Teismas pagrįstai netaikė ir BK 75 straipsnio, nes A. B. anksčiau teistas, nusikalstamą veiką padarė tiesiogine tyčia, laisvės atėmimo vietoje. Be to, A. B. charakterizuojamas neigiamai. Vadovaudamasis BK 75 straipsnio 1 dalimi, teismas ne privalo, bet gali atidėti bausmės vykdymą. Visos byloje nustatytos aplinkybės paneigia galimybę kasatoriui skirti ir švelnesnę nei įstatyme numatytą bausmę.

14Prokuroro teigimu, skirdamas bausmę, teismas BK 54 straipsnio nuostatų nepažeidė. Priešingai nei teigia kasatorius, apeliacinės instancijos teismas tiek jo, tiek nukentėjusiojo skundus išnagrinėjo ir į skundų motyvus atsakė. Teismo šališkumo nenustatyta. Kvalifikuoti A. B. nusikalstamą veiką pagal BK 140 straipsnio 1 dalį ir nutraukti bylą nėra jokio pagrindo. Teismai esminių proceso pažeidimų nepadarė, baudžiamąjį įstatymą pritaikė tinkamai.

15Nukentėjusysis D. D. atsiliepimu į nuteistojo A. B. kasacinį skundą prašo jį atmesti, nes mano, kad Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 28 d. nuosprendžiu A. B. teisingai nuteistas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį.

16Kasacinis skundas atmestinas.

17Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį

18Kolegija atmeta kasatoriaus teiginius, kad jo nusikalstama veika turėjo būti kvalifikuota ne pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, bet pagal BK 140 straipsnio 1 dalį.

19Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284 straipsnio 1 dalį taikoma asmeniui, kuris viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką. Taikant šią normą, be kita ko, būtina nustatyti, kad kaltininko veiksmai atlikti viešojoje vietoje ir kad dėl jų kilo neigiami padariniai – visuomenės rimties ar tvarkos sutrikdymas. Viešosios tvarkos pažeidimas padaromas tiesiogine tyčia, taigi būtina, kad toks asmuo suvoktų, jog savo veiksmais demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai, numatytų, kad dėl to bus sutrikdyta visuomenės rimtis ar tvarka, ir šių padarinių norėtų. Kita vertus, teismų praktikoje pripažįstama, kad padarinių atžvilgiu kaltininko tyčia gali būti tiek apibrėžta, tiek neapibrėžta. Esant neapibrėžtai tyčiai, viešosios tvarkos pažeidėjas gali veikti nesukonkretindamas, kokį poveikį visuomenei turės jo atliekami veiksmai, bet bendrais bruožais numatyti, kad visuomenės rimtis ar tvarka bus sutrikdyta (kasacinė nutartis Nr. 2K-426/2008). Sprendžiant klausimą, ar viešoje vietoje atlikti įžūlūs veiksmai ir jų padariniai atitinka viešosios tvarkos pažeidimo požymius ar kvalifikuotini pagal kitus BK straipsnius, atsižvelgtina ir į tokio elgesio paskatas. Pavyzdžiui, tai, kad asmuo veikė be aiškios asmeninės motyvacijos arba panaudojo kaip pretekstą savo veiksmams mažareikšmę dingstį, skatina daryti išvadą, jog asmens veika pirmiausia nukreipta viešajai tvarkai pažeisti, todėl kvalifikuotina pagal BK 284 straipsnio 1 dalį. Kita vertus, asmeninio pobūdžio paskatų buvimas ne visada neigia veikos priešingumą viešajai tvarkai. Pavyzdžiui, kai savo asmeniniams santykiams spręsti kaltininkas pasirinko būtent viešąją vietą ir būdą, kuriuo akivaizdžiai sutrikdė visuomenės rimtį, pademonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, jo veika gali būti kvalifikuojama pagal BK 284 straipsnio 1 dalį (kasacinė nutartis Nr. 2K-126/2006).

20Viešoje vietoje atlikti smurto veiksmai, kuriais žmogui sukeliamas fizinis skausmas arba nežymiai sutrikdoma jo sveikata, kvalifikuotinas pagal BK 140 straipsnio 1 dalį tik tada, kai nenustatoma visų objektyviųjų ir subjektyviųjų viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimo (BK 284 straipsnio 1 dalis) požymių. Pabrėžtina ir tai, kad, veiką kvalifikuojant pagal BK 284 straipsnio 1 dalį, BK 140 straipsnio 1 dalis iš viso netaikytina, nes šioje normoje numatytą veiką ir jos padarinius apima viešosios tvarkos pažeidimo nusikaltimo sudėtis (kasacinės nutartys Nr. 2K-652/2007, 2K-122/2008).

21Teismas nustatė, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantis A. B., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kitų nuteistųjų akivaizdoje, pataisos namų – atvirosios kolonijos kieme, o paskui nuteistųjų bendrabučio kambaryje, be jokios priežasties kelis kartus sudavė kumščiu kitam nuteistajam D. D. į veidą ir nežymiai sutrikdė jo sveikatą. Kolegijos vertinimu, tokiomis aplinkybėmis padaryta veika atitinka viešosios tvarkos pažeidimo požymius (BK 284 straipsnis 1 dalis). Tai, kad smurto veiksmai atlikti laisvės atėmimo įstaigos teritorijoje prieš nuteistąjį, nereiškia, kad jie atlikti ne viešojoje vietoje ir kad vieno nuteistojo veiksmai prieš kitą negali pažeisti viešosios tvarkos. Viešoji vieta – tai tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis kiti asmenys. Svarbu tai, kad dėl laisvo priėjimo prie tokios vietos joje bet kuriuo momentu gali atsirasti kiti asmenys, kurie dėl kaltininko veiksmų patirs nepatogumų (kasacinės nutartys Nr. 2K-670/2002, 2K-796/2007, Nr. 2K-122/2008 ir kt.). Teismų praktikoje vieša vieta pripažįstamos ir laisvės atėmimo įstaigos teritorijoje esančios bendrojo naudojimosi vietos, tarp jų ir nuteistųjų gyvenamosios patalpos (kasacinė nutartis Nr. 2K-33/2004). Laisvės atėmimo vietose tarp nuteistųjų taip pat egzistuoja viešosios tvarkos santykiai, kuriuos įmanoma pažeisti BK 284 straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais. Todėl teismas padarė pagrįstą išvadą, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantis A. B., be aiškių priežasčių naudodamas smurtą prieš kitą nuteistąjį pataisos namų atvirosios kolonijos kieme ir bendrabučio kambaryje, veikė viešojoje vietoje bei įžūliais veiksmais sutrikdė viešąją tvarką.

22Dėl paskirtos bausmės ir jos atlikimo vietos

23Kolegija, patikrinusi kasacinio skundo argumentus dėl neteisingai paskirtos realios laisvės atėmimo bausmės, baudžiamojo įstatymo nuostatų pažeidimų skiriant bausmę nenustatė. A. B. paskirta vienerių metų trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kuri yra griežtesnė nei sankcijoje nustatytas vidurkis, byloje motyvuota tuo, kad nusikaltimas padarytas tiesiogine tyčia, atliekant laisvės atėmimo bausmę, kad nuteistasis apibūdinamas neigiamai, kad yra recidyvistas, kuriam už tyčinio nusikaltimo padarymą, remiantis BK 56 straipsnio 1 dalimi, paprastai skirtina laisvės atėmimo bausmė. Tiek teismo parinkta bausmė, tiek jos skyrimo motyvai rodo, kad bausmė paskirta laikantis BK VIII skyriuje nustatytų reikalavimų.

24Kasacinio skundo teiginiai dėl baudžiamojo įstatymo pažeidimų nepritaikius bausmės vykdymo atidėjimo (BK 75 straipsnis), nepaskyrus švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės (BK 62 straipsnis), taip pat dėl laisvės atėmimo paskyrimo prieštaravimo teisingumo principui (BK 54 straipsnio 3 dalis) teisiškai nepagrįsti ir neatitinka bylos duomenų.

25Kolegija taip pat atmeta kasatoriaus teiginį, kad teismas, paskyręs jam laisvės atėmimo bausmę, privalėjo paskirti atlikti ją ne pataisos namuose, bet atviroje kolonijoje. Pagal BK 50 straipsnio 3 dalį bausmės atlikimo vietą parenka teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą. Bausmių vykdymo kodekso (toliau – BVK) 90 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atvirose kolonijose laisvės atėmimo bausmę atlieka už neatsargius bei nesunkius tyčinius nusikaltimus nuteisti pilnamečiai asmenys, kuriems teismas nustatė bausmę atlikti atvirose kolonijose. Ši BVK nuostata nesaisto teismo nustatant nuteistajam laisvės atėmimo atlikimo įstaigą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad A. B. padarė nusikaltimą laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu ir kad paskirta bausmė buvo subendrinta su bausme, paskirta ankstesniu nuosprendžiu. Visa tai rodo, kad teismo sprendimas paskirti atlikti subendrintą laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose priimtas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų ir tinkamai atsižvelgiant į kaltininko asmenybę bei kitas bylos aplinkybes.

26Dėl kitų kasacinio skundo argumentų

27Kasacinio skundo teiginiai, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės netyrė visų jo apeliacinio skundo motyvų ir nepasisakė dėl nukentėjusiojo skundo, yra deklaratyvūs ir niekuo nepagrįsti. Jokių duomenų, patvirtinančių šiuos teiginius, kolegija nenustatė. Tiek nuteistojo, tiek nukentėjusiojo apeliacinio skundo argumentai apeliacinės instancijos teismo ištirti ir dėl jų motyvuotai pasisakyta.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

29Nuteistojo A. B. kasacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 28 d. nuosprendžiu A. B.... 3. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m.... 4. Teisėjų kolegija, susipažinusi su byla ir išklausiusi teisėjo Olego... 5. A. B. nuteistas pagal BK 284 straipsnio 1 dalį už tai, kad jis 2008 m.... 6. Kasaciniu skundu nuteistasis A. B. prašo Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų... 7. Kasatorius nurodo, kad nuosprendis keistinas, o nutartis naikintina, nes... 8. Kasatorius taip pat nurodo, kad teismai, netaikydami BK 75 straipsnių... 9. Kasatorius teigia, kad jo nusikalstama veika turėjo būti kvalifikuota pagal... 10. Kadangi jis visiškai prisipažįsta įvykdęs nusikalstamą veiką, dėl to... 11. Kauno apygardos teismo nutartis naikintina ir dėl to, kad, nagrinėjant... 12. Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Valstybinio kaltinimo skyriaus... 13. Anot prokuroro, Kaišiadorių rajono apylinkės teismas pagrįstai paskyrė... 14. Prokuroro teigimu, skirdamas bausmę, teismas BK 54 straipsnio nuostatų... 15. Nukentėjusysis D. D. atsiliepimu į nuteistojo A. B. kasacinį skundą prašo... 16. Kasacinis skundas atmestinas.... 17. Dėl nusikalstamos veikos kvalifikavimo pagal BK 284 straipsnio 1 dalį... 18. Kolegija atmeta kasatoriaus teiginius, kad jo nusikalstama veika turėjo būti... 19. Baudžiamoji atsakomybė už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284... 20. Viešoje vietoje atlikti smurto veiksmai, kuriais žmogui sukeliamas fizinis... 21. Teismas nustatė, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantis A. B., būdamas... 22. Dėl paskirtos bausmės ir jos atlikimo vietos... 23. Kolegija, patikrinusi kasacinio skundo argumentus dėl neteisingai paskirtos... 24. Kasacinio skundo teiginiai dėl baudžiamojo įstatymo pažeidimų nepritaikius... 25. Kolegija taip pat atmeta kasatoriaus teiginį, kad teismas, paskyręs jam... 26. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų... 27. Kasacinio skundo teiginiai, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 382 straipsnio 1 punktu,... 29. Nuteistojo A. B. kasacinį skundą atmesti....