Byla 1A-677-290/2015
Dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nuosprendžio, kuriuo D. Š. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 189 str. 1 d., nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Jurgio Kiškio, teisėjų Dmitrijaus Korsakovo ir Valdo Vitunsko, sekretoriaujant Mariui Žukauskui, dalyvaujant prokurorėms Tomai Laurinaitienei, Ritai Raulynaitienei, išteisintajam D. Š., jo gynėjui advokatui Edvinui Sergaičiui

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Ritos Raulynaitienės apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nuosprendžio, kuriuo D. Š. išteisintas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 189 str. 1 d., nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių, ir

Nustatė

3kad D. Š. buvo kaltinamas žinomai nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu, tai yra tuo, kad laikotarpiu nuo 2013-09-26 iki 2014-01-16 ikiteisminio tyrimo nenustatytoje vietoje, iš nenustatyto asmens, įgijo keturratį motociklą „Bombardier Outlander Max LDT 4X 800EFI“ kurio tikrasis VIN yra ( - ), žinodamas, kad minėtas keturratis motociklas yra gautas nusikalstamu būdu, tai yra buvo pagrobtas, ir juo naudojosi iki 2014-01-17, kol 2014-01-17 poėmio metu šis keturratis motociklas buvo paimtas iš UAB „D.“, įmonės kodas ( - ), patalpų esančių ( - ), priklausančių UAB „T.“, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ), tai yra buvo kaltinamas padaręs nusikaltimą, numatytą BK 189 str. 1 d.

4Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė Rita Raulynaitienė skundžia Kauno apylinkės teismo 2015 m. gegužės 20 d. nuosprendį, prašo jį panaikinti ir priimti apkaltinamąjį nuosprendį, D. Š. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą numatytą BK 189 str. 1 d. ir jam paskirti 40 MGL (t. y. 1506 eurų) dydžio baudą. Apeliaciniame skunde nurodo, kad skundžiamas nuosprendis neatitinka įstatymo reikalavimų, kadangi teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, kas lėmė netinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą. Teismas, pažeisdamas BPK 20 str. reikalavimus (įrodymus vertinti visus kartu, o ne atsietai vieną nuo kito), nepagrįstai nepripažino, kaip kaltinamojo kaltę patvirtinančių įrodymų: specialistų išvadų 2014-02-07 Nr. 20-4-ISl-184 (b. l. 40-42); 2014-03-06 Nr. l40-(1105)-IS 1-1209 (b. l. 45-47); 2014-07-25 Nr. 140-(3370)-IS 1-3803 (b. l. 72-73); 2014-10-01 rašto Nr. l40-S-1767 (b. l. 77); 2014- 10-13 Lietuvos Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos rašto (b. l. 79); LR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, ir jų priekabų registro duomenų apie keturračio motociklo „Bombardier“, kurio valstyb. Nr. ( - ) (kurio tapatumo Nr. ( - )) registracijos istorijos (b. l. 100-101); 2010-11-23 pirkimo-pardavimo sutarties, kuria G. L. pardavė V. R. keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800 MAX“, kurio identifikavimo Nr. ( - ) (b. l. 111); 2012-06-08 transporto perdavimo-priėmimo akto, kuriuo V. R. perdavė D. T. keturratį motociklą „Bombardier“, kurio identifikavimo Nr. ( - ) (b. l. 112); liudytojo D. T. parodymų (b. l. 102-103). Teismas, pažeisdamas minėto įstatymo reikalavimus (vieniems įrodymams suteikiant viršenybę prieš kitus) priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teikė prioritetą kaltinamojo D. Š. parodymams, kurie nelogiški, prieštarauja byloje esančių duomenų visumai. Iš baudžiamojoje byloje surinktų ir bylos nagrinėjimo teisme metu ištirtų duomenų, nustatyta, kad 2014-01-17 poėmio metu iš UAB „D.“, patalpų esančių ( - ), priklausančių UAB „T.“ buvo paimtas kaltinamojo D. Š. keturratis motociklas „Bombardier Outlander Max“ LDT 4X 800EFI, valst. Nr. ( - ), tapatumo numeris ( - ), rakteliai bei traktoriaus ir savaeigės mašinos registracijos liudijimas Nr. ( - ) (b. l. 23). Nors D. Š. teigė, kad poėmio metu paimtą keturratį motociklą .“Bombardier Outlander Max“ LDT 4X 800EFI, valst. Nr. ( - ), tapatumo numeris ( - ), jis 2012 metais su draugu P. R. pirko už 20000 litų, po kelių dienų šį keturratį motociklą registravo Kauno miesto savivaldybėje P. R. vardu, kad registruojant keturratį motociklą turėjo pardavėjo išrašytus dokumentus, draudimą, mokėjimo kvitą iš banko dėl registravimo ir galimai asmens dokumento kopiją; kad registruojant keturratį, buvo ir keturračio motociklo nuotraukos, keturračio tapatumo numerio nuotrauka; kad keturratis buvo jo žinioje, laikė jį savo darbovietėje; kad keturratį galėjo įsigyti jau su perkaltu identifikavimo numeriu ir liudytojas P. R. patvirtino tokius kaltinamojo D. Š. parodymus; be to, iš Kauno miesto savivaldybės paimtų dokumentų, matyti, kad 2012-05-31 Kauno miesto savivaldybėje P. R. vardu įregistruotas keturratis motociklas „Bombardier Outlander Max“ LDT 4X 800EFI, valst. Nr. ( - ), kurio tapatumo numeris ( - ) (b.l. 5-19, 20-21). Tačiau byloje surinktų ir teismo posėdžio metų ištirtų duomenų visuma, patvirtina, kad 2014-01-17 poėmio metu iš UAB „D.“ patalpų esančių ( - ), paimtas kaltinamojo D. Š. keturratis motociklas nėra tas pats, kurį 2012-05-31 Kauno miesto Savivaldybėje registravo D. Š. ir P. R..

5Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad 2014-01-22 užduotimi paskyrus poėmio metu iš UAB „D.“ patalpų paimto kaltinamojo D. Š. keturračio motociklo (kurio identifikacinis numeris ( - )) tyrimą, pateikiant specialistams šį keturratį bei keturračio, kuris registruotas 2012-05-31 Kauno miesto savivaldybėje P. R. vardu, identifikacinio Nr. ( - ) fotonuotrauką, 2014-02-07 specialisto išvadoje Nr. 20-4-IS1-184 nustatyta, kad keturračio motociklo „Bombardier Outlander Max“, valst. Nr. ( - ), numeris ( - ) atliktas negamykliniu būdu. Identifikacinis numeris ant motociklo rėmo ir identifikacinis numeris pateiktoje nuotraukoje yra ne vienas ir tas pats. (b.l. 40-42). 2014-03-06 specialisto išvadoje Nr. l40-(1105)-IS1-1209 nustatyta, kad keturračio motociklo „Bombardier Outlander“, valst. Nr. ( - ), VIN yra pakeistas perkalus atskirus identifikavimo numerio simbolius. Tikrasis šio motociklo VIN yra ( - ).(b.l. 45- 47). Atlikus pakartotinį šio keturračio motociklo VIN numerio tyrimą, 2014-07-25 specialisto išvada Nr. l40-(3370)-ISl-3803 nustatyta, kad keturračio motociklo „Bombardier Outlander 800 MAX“, valst. Nr. ( - ), VIN yra pakeistas perkalus atskirus identifikavimo numerio simbolius. Tikrasis šio motociklo VIN yra ( - ) (b.l. 72-73). 2014-10-01 rašte Nr.l40-S-1767 Lietuvos Policijos Kriminalistinių tyrimų centro Transporto priemonių skyriaus viršininkas V. R. nurodė, kad tiriamo keturračio motociklo VIN suklastotas, nušlifuojant tikrąjį VIN Nr. ( - ) ir iškalant matomą VIN Nr. ( - ). VIN yra suklastotas, pakeičiant 5, 6, 9, 10, 15, 16 ir 17 VIN simbolių reikšmes. Atsižvelgus į keturračio motociklo tyrimų metu surinktą informaciją, galima daryti išvadą, kad tam tikro laiko momentu tirti pateikto keturračio motociklo VIN reikšmė buvo Nr. ( - ), t.y. keturračio motociklo VIN 15 ir 17 simbolių reikšmės buvo keistos du kartus. Darytina išvada, kad originalus keturračio motociklo „Bombardier Outlander 800 MAX“ VIN Nr. ( - ), tam tikru metu buvo pakeistas į Nr. ( - ), o dar vėliau VIN pakeistas į Nr. ( - ) (b.l. 77). Iš 2014-10-13 Lietuvos Kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdybos viršininko S. P. rašto matyti, kad keturratis motociklas „Bombardier Outlander 800 Max“, VIN Nr. ( - ), 2010-04-12 buvo pagrobtas Švedijoje, (b.l. 79). Iš LR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registro duomenų matyti, kad nuo 2010-06-01 iki 2010-11-24 keturratis motociklas „Bombardier“, valstyb.Nr. ( - ), kurio identifikavimo Nr. ( - ), buvo registruotas G. L. vardu; nuo 2010-11-24 iki 2012-07-11 - V. R. vardu; nuo 2012-07-11 registruotas D. T. vardu (b.l. 100-101). Iš 2010-11-23 pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad G. L. pardavė V. R. keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800 MAX“, kurio identifikavimo Nr. ( - ) (b.l. 111). Iš 2012-06-08 transporto perdavimo-priėmimo akto matyti, kad V. R. perdavė D. T. keturratį motociklą „Bombardier“, kurio identifikavimo Nr. ( - ). (b.l. 112). Iš liudytojo D. T. parodymų matyti, kad 2012 metais pagal skelbimą internete jis įsigijo už 5000 litų keturratį motociklą, kurio valst. Nr. ( - ), kurio tapatumo numeris ( - ), raudonos spalvos. Keturratis motociklas buvo registruotas, su valstybiniais numeriais. Pirkimo metu surašė pirkimo-pardavimo sutartį. ( - ) rajono savivaldybėje šį keturratį persirašė savo vardu. Perregistruojant keturratį, savivaldybės darbuotojai sutikrino jo tapatumo numerį ir dokumentus. Keturračiu naudojosi iki 2013-09-24, nes laikotarpiu nuo 2013-09-24 iki 2013-09-26 šį keturratį iš jo pagrobė.

6Apeliacinio skundo autorės teigimu, iš išdėstytų duomenų matyti, kad 2014-01-17 poėmio metu iš UAB „D.“ patalpų esančių ( - ) paimtas D. Š. keturratis motociklas „Bombardier Outlander 800 Max“, kurio tikrasis VIN Nr. ( - ), 2010-04-12 buvo pagrobtas Švedijoje. Nuo 2010-06-01 iki 2010-11-24 šiuo keturračiu motociklu, tik jau su perkaltu jo identifikavimo Nr. ( - ), disponavo G. L.; nuo 2010-11-24 iki 2012-07-11 - V. R. bei nuo 2012-07-11 D. T., iš kurio laikotarpiu nuo 2013-09-24 iki 2013-09-26 šis keturratis motociklas buvo pagrobtas. Kadangi 2012-05-31 šiuo keturračiu motociklu disponavo V. R., todėl akivaizdu, kad kaltinamasis D. Š. kartu su P. R. 2012-05-31 Kauno miesto savivaldybėje registravo kitą keturratį motociklą. O 2014-01-17 poėmio metu iš UAB „D.“ patalpų paimtą keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800 Max“, D. Š. galėjo įsigyti tik po to, kai jis buvo pagrobtas iš D. T., t.y. po 2013-09-26. Tokiu būdu nustatyta, kad poėmio metu iš Š. paimtas keturratis motociklas yra tas pats, kuris buvo pagrobtas iš D. T. (dar prieš tai buvo pagrobtas Švedijoje), tačiau prie jo pritvirtinti valst. Nr. ( - ) (t.y. valstybiniai numeriai, kurie buvo išduoti 2012-05-31 Kauno miesto savivaldybėje D. Š. ir P. R. registruojant kitą keturratį motociklą) bei perkaltas jo tapatumo numeris į Nr. ( - ) (koks ir buvo D. Š. bei P. R. registruoto keturračio motociklo identifikavimo numeris).

7Apeliacinio skundo autorės manymu, kad D. Š. žinojo, jog keturratis motociklas, kurį jis įgijo ir kuriuo naudojosi, gautas nusikalstamu būdu, spręstina iš D. Š. elgesio ir veiksmų bei nustatytų aplinkybių visumos. Kadangi D. Š. slepia šio keturračio motociklo atsiradimo pas jį aplinkybes, klaidino ikiteisminį tyrimą atliekančius pareigūnus, prokurorą bei teismą, teigdamas, kad tai tas pats keturratis, kurį jis 2012-05-31 kartu su P. R. registravo Kauno miesto savivaldybėje, nenurodo aplinkybių, kuriomis įsigijo keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800 Max“, kuris kaip nustatyta buvo pagrobtas iš D. T., neturi jo įsigijimo dokumentų, neregistravo šio keturračio motociklo įstatymų nustatyta tvarka (kuri jam buvo žinoma, nes 2012-05-31 buvo registravęs kitą keturratį motociklą ir žinojo, kad be valstybinių numerių ir be dokumentų šios transporto priemonės eksploatacija negalima), 2014-01-17 poėmio metu ant šio keturračio motociklo buvo pritvirtinti valstybiniai numeriai Nr. ( - ) (kurie išduoti 2012-05-31 Kauno miesto savivaldybėje D. Š. ir P. R. registruojant kitą keturratį motociklą), taip pat perkaltas jo identifikavimo numeris į Nr. ( - ) (koks buvojo ir P. R. 2012-05-31 registruoto keturračio motociklo) ir naudojosi šiuo keturračiu, akivaizdu, kad D. Š. žinojo, kad minimas keturratis motociklas gautas nusikalstamu būdu, priešingu atveju jam nebūtų prasmės meluoti ir slėpti šio keturračio motociklo įsigijimo aplinkybių. Visos šios aplinkybės įrodo D. Š. tiesioginę tyčią įgyti ir naudotis nusikalstamu būdu įgytu turtu, būtent keturračiu motociklu „Bombardier Outlander 800 Max“, kurio tikrasis VIN Nr. ( - ). Aptarti duomenys sudaro logišką ir nuoseklią grandinę, ir patvirtina, kad D. Š. įgijo ir naudojosi nusikalstamu būdu gautu turtu.

8Apeliaciniame skunde pažymima, jog teismas nuosprendyje nurodė, kad byloje esančios trys specialistų išvados viena kitai prieštarauja, todėl nevertino šių išvadų, kaip įrodymų kaltinamojo D. Š. kaltei pagrįsti. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad pirmąjį keturračio motociklo „Bombardier Outlander 800 Max“ (paimto 2014-01-17 poėmio metu ) tyrimą atliko ir išvadą Nr. 20-4-IS1-184 pateikė ( - ) specialistas R. Ū., kuris pateikė išvadą, patvirtinančią, jog šio keturračio identifikacinis numeris atliktas negamykliniu būdu, tačiau nustatyti išsamiau turimomis priemonėmis negalima. Šioje išvadoje neteigiama, kad apskritai nėra galimybės nustatyti identifikacinio numerio. Pažymėtina, kad ( - ) specialistai neturi kompetencijų, leidimų, sąlygų, techninės įrangos išsamesniam tyrimui atlikti (t. y. naudojant fizikinius, cheminius metodus ar pan.). Todėl LR Generalinio prokuroro 2009-05-19 įsakymu Nr.I-82 patvirtintų rekomendacijų „dėl transporto priemonių, kurios įtariama pagrobtos paėmimo, saugojimo, tikrinimo ir grąžinimo atliekant ikiteisminį tyrimą“ 20 punkte nurodyta, kad, padarius transporto priemonės poėmį, nedelsiant turi būti atliktas jos identifikavimo numerio (VIN) ir kitų identifikavimo žymenų, kurie įtariama yra suklastoti, tyrimas ir nustatymas, o jei ikiteisminio tyrimo įstaigų specialistai negali pateikti išvados, transporto priemonė atlikti tyrimą pristatoma į ( - ). Antrąjį tyrimą atliko ir išvadą Nr. 140-(1105)-IS 1 -1209 pateikė ( - ) specialistai K. M. ir V. R., kurių išvada ne prieštarauja pirmajai išvadai, o ją papildo. Pakartotiną tyrimą atliko ir išvadą Nr. 140-(3370)-IS 1-3803 pateikė ( - ) specialistai A. S. ir D. U.. Tuo tarpu 2014-10-01 raštu Nr. 140-S-1767 apibendrinami specialistų išvadose Nr. 140-(1105)-IS1-1209 ir Nr. 140-(3370)-IS 1 -3803 pateikti duomenys.

9Apeliaciniame skunde teigiama, kad priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teismas pažymėjo, kad rašte Nr. 140-S-1767 išdėstoma prielaida, kad specialisto išvados apie tai nėra, kad tuo aspektu tyrimas nebuvo atliekamas. Be to, teismas atmetė, kaip įrodymus, keturračio motociklo „Bombardier Outlander 800 Max“, kurio identifikacinis numeris buvo Nr. ( - ) registravimo istoriją bei pirkimo- pardavimo sutartis, motyvuodamas, kad byloje nėra jokių duomenų, ką pateikė keturračio motociklo savininkas G. L., pirmą kartą registruodamas keturratį motociklą Lietuvoje. Tačiau Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką baudžiamosiose bylose, ne kartą yra atkreipęs dėmesį į tai, kad teismo pareiga išsamiai ir nešališkai ištirti visas baudžiamojoje byloje reikšmingas aplinkybes. Įtvirtintas aktyvaus teismo modelis reiškia, kad teisingumo vykdymas negali priklausyti tik nuo to, kokia medžiaga teismui yra pateikta. Todėl kilus abejonių dėl pateiktų specialistų išvadų pagrįstumo, privalėjo į teismo posėdį iškviesti ir apklausti specialistus, atlikusius minėtus tyrimus bei pateikusius atitinkamas išvadas, ir tuomet vertinti šias išvadas kaip įrodymus ar jas atmesti, taip pat išreikalauti kitus būtinus duomenis apie keturračio motociklo, kurio identifikacinis numeris tam tikru metu buvo ( - ) registraciją ar įpareigoti prokurorą pateikti atitinkamus duomenis. Pažymėtina, kad teismas, vertindamas minėtas specialistų išvadas kaip prieštaringas ir jas atmesdamas, kaip įrodymus, rėmėsi 2014-03-06 specialisto išvados Nr.l40-(1105)-IS1-1209 ir 2014-07-25 specialisto išvados Nr.l40-(3370)-ISl-3803 atskirais teiginiais (kad specialistų apžiūrėto keturračio motociklo plastmasinės detalės buvo pakeistos, dalis jų pagamintos 2006 metais), kaip įrodymais, patvirtinančiais kaltinamojo D. Š. parodymus. Byloje nustatyta, kad D. Š. ir P. R. 2012-05-31 Kauno m. Savivaldybėje registruojant keturratį motociklą, jis buvo margos (žalsvos maskuojančios, t.y. kamufliažinės) spalvos, o poėmio metu paimtas D. Š. keturratis motociklas yra raudonos spalvos, tokios, kokios ir buvo iš D. T. pagrobtasis keturratis motociklas. Kaltinamasis D. Š. parodė, kad po avarijos jis pakeitė visas priekines ir galines detales, kurios buvo raudonos, tačiau kaltinamasis nenurodė, iš ko jis pirko keičiamas detales, nenurodė jų pagaminimo datos. Tuo tarpu teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, nevertino 2014-02-07 specialisto išvadoje Nr. 20-4-ISl-184 nustatytos reikšmingos aplinkybės, kad 2014-01-17 poėmio metu paimto D. Š. keturračio motociklo „Bombardier Outlander Max“, identifikacinis numeris ant motociklo rėmo ir identifikacinis numeris pateiktoje nuotraukoje (tai yra keturračio motociklo, kurį 2012-05-31 Kauno miesto savivaldybėje registravo D. Š. ir P. R.) ne vienas ir tas pats. (b. l. 40-42). Kas neginčijamai patvirtina, kad 2014-01-17 poėmio metu paimtas keturratis motociklas yra ne tas pats, kurį 2012-05-31 registravo D. Š. ir P. R.. Be to, teismas atmetė liudytojo D. T. parodymus apie tai, kad policijos darbuotojams parodžius jam keturratį motociklą, jis atpažino jį pagal ratlankius ir naujas padangas, kurias buvo uždėjęs ant ratlankių. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra protokolo dėl motociklo parodymo D. T. atpažinti. Tačiau specialistams nustačius, kad 2014-01-17 poėmio metu paimto keturračio motociklo identifikacinis numeris buvo suklastotas ir tam tikru metu jis buvo toks pat, kaip ir iš liudytojo D. T. pagrobto keturračio motociklo identifikacinis numeris, keturračio atpažinimas nebuvo daromas. Tuo tarpu teismas nevertino prieštaringų, nelogiškų kaltinamojo D. Š. parodymų, kad iš jo paimto keturračio motociklo padangos buvo naujos, vėliau parodė, kad nenaujos, pats važinėjo pusę metų, jos nuo pradžių buvo; kad žiemai turi kitas padangas. Jeigu, pasak kaltinamojo, šios padangos buvo nuo pat pradžių, kas reiškia nuo 2012 m. gegužės mėn. (kada jis su P. R. pirko keturratį motociklą), tai 2014-01-17 poėmio metu šios padangos negalėjo būti naujos ar naudotos pusę metų; be to, kaltinamasis D. Š. teigė turįs žiemines padangas, tačiau poėmio metu sausio mėn., jos nebuvo uždėtos ant keturračio motociklo. Atkreiptinas dėmesys, kad iš D. Š. keturratis motociklas buvo paimtas praėjus trims su puse mėnesio po to, kai jis buvo pagrobtas iš D. T.. Teismo pastebėjimo, jog liudytojas D. T. nurodė, kad matė savo keturračio motociklo VIN numerį, kuris yra motociklo rėmo dalyje, esančioje po sėdyne, o iš specialisto išvados matyti, kad VIN numeris iškaltas ant rėmo priekinėje dalyje, negalima laikyti esminiu prieštaravimu, neapklausus specialisto, kadangi neaišku, ar nėra kalbama apie tą patį rėmą.

10Apeliacinio skundo autorės teigimu, nors teismas pažymėjo, kad kaltinamojo D. Š. parodymus patvirtina liudytojo P. R. parodymai, tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad šis liudytojas patvirtino tik tai, kad 2014-05-31 kartu su D. Š. registravo Kauno miesto savivaldybėje keturratį motociklą „Bombardier Outlander MAX LDT 4X 800EFI“, kurio tapatumo numeris ( - ), chaki spalvos; kad šiuo keturračiu motociklu važiavo du kartus iki keturračio sugadinimo, po D. Š. padarytos avarijos šiuo keturračiu nesinaudojo; kad šis keturratis motociklas buvo laikomas D. Š. darbo vietoje. Vertinant liudytojo P. R. parodymus apie tai, kad po D. Š. patirtos avarijos, buvo pakeistos šio keturračio motociklo kėbulo detalės, būtina atsižvelgti į tai, jog liudytojas P. R. parodė, kad ką konkrečiai D. Š. keitė po avarijos keturračiui, jis nežino, nurodė ne konkrečiai - kėbulo detales, kurios sulūžo. Tačiau po avarijos liudytojas P. R. šiuo keturračiu nesinaudojo, pats tų detalių nekeitė (parodė, kad keturratį tvarkė D. Š.), keturratį matė iš toli, todėl realiai jis negalėjo žinoti, ar 2014-01-17 poėmio metu iš D. Š. paimtas keturratis motociklas yra tas pats, kurį jis kartu su D. Š. 2014-05-31 registravo Kauno miesto savivaldybėje. Juolab, kad P. R. ir D. Š. registruoto keturračio motociklo modelis „Bombardier Outlander MAX LDT 4X 800EFI“, o 2014-01-17 poėmio metu iš D. Š. paimto keturračio motociklo modelis „Bombardier Outlander 800 MAX“, dėl ko jie labai skirtis negalėjo. Iš to seka, kad teismas, priimdamas išteisinamąjį nuosprendį, teikė prioritetą kaltinamojo parodymams, kurie nelogiški, prieštaringi, prieštarauja byloje surinktų duomenų visumai; neanalizavo kaltinamojo parodymų kartu su kitais baudžiamosios bylos duomenimis ir nesiėmė priemonių nustatytiems prieštaravimams pašalinti.

11Be to, 2015-05-20 nuosprendyje teismas nurodė, kad jokiais įrodymais, išskyrus specialisto V. R. informaciją (b. l. 77) nėra paneigti kaltinamojo D. Š. ir liudytojo P. R. parodymai, kad keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800 Max LDT 4X 800 EFF jie įsigijo 2012 metais, 2012-05-31 įstatymų nustatyta tvarka jį užregistravo Kauno m. savivaldybėje, prieš tai 2012-05-18 apdraudę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Pažymėtina, kad D. Š. kaltinamas ne keturračio motociklo „Bombardier Outlander 800 Max LDT 4X 800 EFI“, kurį kartu su P. R. įsigijo 2012 metais ir kurį 2012-05-31 įstatymų nustatyta tvarka užregistravo Kauno m. savivaldybėje, įgijimu ir naudojimusi, kaip žinomai nusikalstamu būdu gautu turtu. Taip pat teismas pažymėjo, kad keturratis motociklas, įregistruotas P. R. vardu, buvo įvardijamas kaip „Bombardier Outlander Max LDT 4 X 800 EFI“, tai nurodoma motociklo registravimo 2012-05-31 dokumentuose (b.l. 20). Šių parametrų nėra nurodoma motociklo, kurio VIN numeris yra ( - ), perdavimo savininko atstovui M. C. dokumentuose bei D. T., V. R., nusipirkusių motociklą „Bombardier“ pirkimo - pardavimo sutartyse (b. l. 111-112). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad P. R. vardu registruoto keturračio „Bombardier Outlander Max LDT 4 X 800 EFI“ duomenys ir negalėjo būti nurodomi keturračio motociklo, kurio tikrasis VIN numeris yra ( - ), perdavimo savininko atstovui M. C. dokumentuose bei D. T., V. R., nusipirkusių motociklą „Bombardier“ pirkimo - pardavimo sutartyse, kadangi tai nėra tas pats keturratis motociklas, pastaruosiuose dokumentuose kalbama apie keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800 Max“. Tai patvirtinantys duomenys jau buvo aptarti aukščiau.

12Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad nors teismas pažymėjo, kad kaltinamajame akte nenurodoma jokių motyvų, dėl kurių kaltinamasis galėtų atlikti veiksmą, kurio atlikimu yra kaltinamas, tačiau, remiantis baudžiamosios teisės teorija, motyvas nėra būtinasis BK 189 str. 1 d. numatyto nusikaltimo požymis. Teismas pagrįstai pažymėjo, jog byloje nėra jokių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti: kas, kada, kokiomis aplinkybėmis pakeitė iš kaltinamojo D. Š. 2014-01-17 paimto keturračio motociklo identifikavimo numerį. Tačiau tai, kad D. Š. nėra kaltinamas pagal BK 3061 str. (kadangi tyrimo metu nenustatyta, ar D. Š. pats klastojo keturračio motociklo identifikavimo numerį ar organizavo, jog šis numeris būtų suklastotas) nepašalina D. Š. baudžiamosios atsakomybės už žinomai nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ir naudojimąsi šiuo turtu.

13Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka ir pati atlikusi įrodymų tyrimą, išklausiusi prokurorės prašymą apeliacinį skundą tenkinti ir patikslinti kaltinime nurodytą aplinkybę, kad D. Š. įgijo keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800 Max“, pašalinant raides LDT4XXEFI, išteisintojo ir jo gynėjo prašymus apeliacinį skundą atmesti, bei įvertinusi visas bylos aplinkybes ir joje surinktus įrodymus padarė išvadą, kad prokurorės apeliacinis skundas yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

14Siekiant išsamiai išsiaiškinti reikšmingas bylai aplinkybes bei motyvuotai atsakyti į apeliacinio skundo argumentus, kuriais ginčijamas pirmosios instancijos teismo nuosprendžio pagrįstumas, apeliacinės instancijos teisme buvo apklausti specialistai D. U., R. Ū., V. R., taip pat pagarsinti prokurorės pateikti duomenys, apie tai, kokius dokumentus keturračio motociklo „Bombardier Outlander 800 Max“, kurio VIN buvo Nr. ( - ), savininkas G. L. pateikė pirmą kartą Lietuvoje registruodamas minėtą motociklą.

15Specialistas D. U. apklausiamas apeliacinės instancijos teisme parodė, kad dirba ( - ) specialistu. Jis pateikė vėlesnę, t. y. 2014-07-25 specialisto išvadą. Reikėjo papildomos išvados, todėl, kad būtent šiuo atveju buvo reikalinga atlikti cheminį ėsdinimą, tokiu būdu nustatyti tikruosius keturračio simbolius. Specialistai Kaune neturi techninių priemonių, dėl to tokius tyrimus stengiasi atlikti jų centre. Šiuo atveju, kiek domėjosi nepertraukiamą ėsdinimą buvo labai svarbų atlikti, nes greičiausiai keturračio identifikavimo numeris buvo perkaltas ne vieną kartą, o du. Dėl to tam tikrose identifikavimo numerio simbolio vietose buvo keli simboliai. Tai matosi jų nuotraukose. Išvadą padarė, kad kelis kartus VIN numeris perkaltas, atliekant ėsdinimą ryškėja tam tikri simboliai, vienoje pozicijoje yra keli simboliai. Iš tų simbolių, fragmentų buvo galima daryti išvadą, kad buvo vienas numeris iškaltas, po to kitas. Kiek laiko iki jų tyrimo buvo atliktas numerių perkalimas negali atsakyti. Gal tai labai dideli tarpai, konkrečiai nenustatys. Mano, kad jo išvada papildo Kauno specialistų išvadą. Kiek pamena skyrėsi du simboliai pozicijose, tai būtent tose pozicijose ir ryškėja, ėsdinimo eigoje matėsi tie simboliai, kuriuos nurodė kolegos V. R. ir K. M.. Bet ėsdinant ilgiau, pakartotinai, buvo nustatyti du simbolių fragmentai. Jie buvo perkalti kelis kartus, tai pasimatė, savo tyrimo metu gavo gamintojo duomenis. Ne visada bendrauja gamintojai, ir ne visada įmanoma gauti jų duomenis, šiuo atveju gavo ir tai patvirtina būtent tą ką nustatė. Kurioje vietoje ant keturračio buvo iškaltas VIN numeris nepamena. Būna įvairiose vietose, ant rėmo priekinės dalies. Cheminio ėsdinimo Kaune nedarė, su jų išvada nėra susipažinęs, nežino kokiu būdu jie nustatė pirminį numerį. Be cheminio ėsdinimo įmanoma nustatyti VIN numerį, kreipiantis į gamintoją. Tyrimas atliekamas jų centre buvo ir skaičiai sukeisti, o ne Kauno tyrimo metu. Vilniuje kolegos atliko pirmąjį tyrimą, jie buvo iškalti kelis kartus. Ar galima atlikti dar vieną tyrimą jau po trijų tyrimų, atlikus ėsdinimą, priklauso nuo to, kaip atrodo numeracijos laukas, atliekant tyrimą nuima dažus, tam kad būtų galima dirbti su paviršiumi, ėsdina su tam tikromis rūgštimis, kas vėliau gali sukelti koroziją, toks tyrimas gali nepavykti, kaip atliekant iki to. Viskas priklauso, kaip dabar atrodo numeracijos laukas, kaip jis išlaikytas kokiomis sąlygomis. Ne specialistui pažiūrėjus į numerį, kad jis yra perkaltas nebūtų suprantama. Kažkokių žinių reik turėti, iš gatvės paprastas žmogus su tuo nesusidūręs nesupras nieko, nepastebės, kad perkaltas numeris. Kuriais metais pagamintas motociklas, bendrai atlikęs tyrimą, užklausęs gamintoją galėtų atsakyti, bet neturint gamintojo duomenų, turint tik detales, galima nurodyti tik tikėtiną išvadą dėl pagaminimo datos, tačiau jis galėjo būti ir tvarkytas, remontuotas, keistos detalės. Koks numeris įrašytas į gamintojo kompiuterį, atsakyti negali, nes su jo elektronine saugoma laikmenose informacija neteko susidurti. Atstovai gali tai žiūrėti ir atsakyti, ekspertai Lietuvoje to negali padaryti.

16Specialistas R. Ū. paaiškino, kad dirba ( - ) specialistu. Išvadą pamena, klastojimas buvo, šlifavimo pėdsakai, aikštelės apdirbimo pėdsakai buvo. Greičiausiai nušlifuojant. Nebuvo lipduko su variklio numeriu, paties numerio neaptiko, turimuose kataloguose nėra informacijos kur ir kaip jis žymimas. Jam nebuvo ir klausimo dėl variklio numerio. Pagal pareigybes atlieka tik pirminę apžiūrą, tyrimą, lauko sąlygomis, neturi galimybių nustatyti tikruosius faktus, neturi ryšių su gamintojais. Kartais konsultuojasi su kolegomis. Buvo pateiktas keturratis ir VIN nuotrauka A4 formato, atspausdinta spausdintuvu. Šio keturračio numeris yra žymėtas ir iškaltas taškiniu būdu. O nuotraukoje lyg skyrėsi jei gerai pamena taškelių skaičius. Jie skirias bent vienas taškų skaičius, tai vadinasi nebe tas pats. Sulygino keturračio ir nuotraukos duomenis, reikšmė numerio ta pati, bet simboliai ne vienas ir tas pats simbolis. Žmogus iš gatvės pamatyti, kad numeris perkaltas galimybės neturėjo. Perkalimai yra maskuojami, tam ir daroma, kad atrodytu kaip tikri. Greičiausiai jeigu mato pirmą kartą gyvenime tą numerį jis nieko nesupras. Nustatydamas naudojo metodiką, yra patvirtintos metodikos, kaip Generalinio komisaro, iš akies nenustato.

17Specialistas V. R. paaiškino, kad dirba ( - ). Kodėl gavosi skirtingos išvados gali paaiškinti. Jų pirmoji išvada buvo daryta ir remtasi grynai cheminio ėsdinimo rezultatais. Tai kas matėsi tą ir surašė, šioje vietoje to neturėjo pakakti, todėl gimė tyrimo eigoje mintis, kad reikalingas pakartotinis tyrimas, todėl buvo jis atgabentas dar kartą, kolegos atliko pakartotinį tyrimą ir buvo užklaustas gamintojas. Gamintojo duomenys šiek tiek pakoregavo išvadą ir atsirado situacija, kad tas numeris buvo taisytas kelis kartus. Paanalizavus nuotrauką, tas neblogai matosi. Žiūrint chronologiškai į VIN numerio klastojimą, pirmuoju kartu buvo klastoti du skaičiai 15 ir 17 simboliai, antruoju klastojimo atveju ir raidės ir skaičiai. Dėl klastojimo laiko, kiek praėjo jie apžiūrėjo, tai yra daug faktorių, priklauso nuo dažymo, šveitimo, atmosferos sąlygų, ir nustatyti laiką, kada klastota nėra galimybės. Neturint specialių žinių sunku būtų pasakyti, kad tai suklastota. Šiuo atveju atlikimo būdas pakankamai panašus į gamyklinį, pakankamai kvalifikuotai padaryti klastojimai. Taškinis kalimas jam, kaip specialistui su šiokia tokia patirtimi tai yra vienas iš bjauresnių numerio atlikimo būdų, kadangi paviršiuje yra labai maža deformacija, norint panaikinti numerį reikia labai nedaug nušlifuoti, deformaciją plika akimi pastebėti yra sudėtinga. Dešimtosios mm gaunasi gylis metale įkaltos duobutės. Rėmas pirma dažomas, po to kalamas numeris. VIN numeris, kiek pamena iškaltas priekyje dešinėje pusėje, ten kur eina į ratą pusašis. Pataisytas numeris atliktas toje pačioje vietoje, kaip ir turėtų būti. To modelio keturračio VIN numeris žymimas vienoje vietoje. Jis gali būti pakartotas gamyklos lentelėje, bet gamyklos lentelės gali ir nebūti. Jų tyrimas buvo tik cheminis ėsdinimas, paskutinis tyrimas buvo ir su gamyklos duomenimis.

18Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus 2015-08-26 raštas Nr. 43-2-1167 ir su juo pateikti dokumentai patvirtina, kad G. L. 2010-05-31 pateikė prašymą dėl keturračio motociklo įregistravimo Traktorių savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, jame nurodoma, kad nuosavybės faktą patvirtinantis dokumentas 2009-10-06 sertifikatas Nr. ( - ), taip pat pridėtas draudimo polisas patvirtina, kad keturratis buvo apdraustas (t. 2, b. l. 30-35).

19Apeliaciniame skunde nesutinkama su įrodymų vertinimu ir nustatytomis aplinkybėmis, teigiama, kad D. Š. pagal BK 189 straipsnio 1 dalį išteisintas nepagrįstai, nes jis įgijo keturratį motociklą žinodamas, kad minėtas motociklas yra gautas nusikalstamu būdu, t. y. buvo pagrobtas ir juo naudojosi.

20BPK 305 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad teismas savo išvadas pagrindžia įrodymais, kurie įvertinami vadovaujantis šio kodekso 20 str. 5 d. nustatytomis taisyklėmis. Šiame straipsnyje nustatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Būtina sąlyga vertinant įrodymus yra tai, kad vidinis įsitikinimas turi būti pagrįstas išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Pagal baudžiamojo proceso įstatymą duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva.

21Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka, sutinka su nuosprendį priėmusio teismo išvadomis, pagrįstai ir teisingai D. Š. išteisintas pagal BK 189 str. 1 d., kadangi nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Skundžiamo nuosprendžio išvados yra pagrįstos, įrodymai įvertinti tinkamai, įvertinant jų tarpusavio ryšį ir visumą. Tai, kad pirmosios instancijos teismas byloje surinktus įrodymus vertino ne taip, kaip prokurorė dėsto savo skunde, neduoda jokio pagrindo teigti, jog skundžiamas nuosprendis neteisėtas ir (ar) nepagrįstas ir nelaikytina netinkamu baudžiamojo įstatymo taikymu ar BPK normų pažeidimu.

22Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika atitinka baudžiamojo įstatymo nustatytą nusikalstamos veikos sudėtį (BK 2 straipsnio 4 dalis), t. y. įstatyme numatytų objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių, kurie apibūdina pavojingą veiką kaip tam tikrą nusikaltimą ar baudžiamąjį nusižengimą, visumą. Todėl, kaltinant nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu ir naudojimu, turi būti nustatyta šios veikos objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma.

23Pagal BK 189 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas įgijo, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu. Šios nusikalstamos veikos sudėties objektyvieji ir subjektyvieji požymiai pasireiškia iš anksto nepažadėtu svetimo žinomai nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu, naudojimusi juo arba realizavimu, t. y. būtina nustatyti, kad kaltininko įgyjamas turtas iki patekimo pas jį kito asmens yra gautas nusikalstamu būdu, o kaltininkas įgydamas, naudodamasis ar realizuodamas tokį turtą žino apie nusikalstamą jo gavimo būdą (pvz., kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-79-895/2015; 2K-284/2014, 2K-362/2013, 2K-259/2008). Įstatymų leidėjas laiko, kad turtas įgytas nusikalstamu būdu, jeigu gaunamas iš neteisėto valdytojo, padariusio vagystę arba kitą savanaudišką nusikaltimą. Įgijimas yra bet kokios formos atlygintinis ar neatlygintinis sandoris. Pagal konstrukciją šio nusikaltimo sudėtis formalioji, t. y. nusikaltimas laikomas baigtu nuo nusikalstamu būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo. Esminis subjektyviosios pusės požymis kaltė pasireiškia tiesiogine tyčia. Šiam nusikaltimui svarbu tai, kad kaltininkas žino, jog turtą jam perdavė asmuo, kuris gavo jį padarydamas nusikaltimą nuosavybei (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-259/2008).

24Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog šioje baudžiamojoje byloje nėra jokių duomenų, kad D. Š. keturratį motociklą įgijo žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu, tuo labiau žinodamas, kad tas turtas buvo pagrobtas. Byloje nenustatyta ir nėra galimybių nustatyti, kad iš D. Š. paimtas keturratis motociklas yra būtent tas pats motociklas, kuris buvo pagrobtas iš liudytojo D. T. 2013 m. rugsėjo 24-26 dienomis.

25Išteisintasis D. Š. nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios nuosekliai teigė, kad jokio nusikaltimo nepadarė, 2012 metais su draugu P. R. pagal skelbimą internete įgijo keturratį motociklą „Bombardier Outlander Max LDT 4X 800EFI“. Buvo susitarę motociklą pirkti abu per pusę. Keturračio dokumentai buvo angliški, jis buvo neregistruotas Lietuvoje, pardavėjas užpildė angliškus dokumentus P. R. vardu. Po kelių dienų keturratį motociklą vežė į Kauno miesto savivaldybę užregistruoti. Registruojant keturratį motociklą, dalyvavo ir jis. Registruojant keturratį motociklą, turėjo pardavėjo išrašytus dokumentus, draudimą, mokėjimo kvitą iš banko dėl registravimo ir galimai asmens dokumento kopiją, buvo ir keturračio motociklo nuotraukos, keturračio tapatumo numerio nuotrauka. Keturratis buvo margas, maskuojančių spalvų. Užregistravus keturratį, jį laikydavo jo darbovietėje. Po vieno išvažiavimo pasivažinėti, jis apsivertė su keturračiu, dėl to sulūžo apdailos detalės, sudužo lempa. Pagal skelbimą internete, susipirko detales ir jį susitaisė. Keitė visas priekines ir galines plastikines detales, viso šešias detales, kurios buvo raudonos spalvos, keitė šakes bei vairalazdę. Kai apsivertė su keturračiu, su P. R. susitarė, kad grąžina dalį sumokėtą už keturratį ir keturratis lieka jam. Kas, kada ir kur galėjo perkalti motociklo numerį, pasakyti negali. Mano, kad tokį keturratį jis jau įsigijo. Keturratis motociklas, kuris yra nufotografuotas ir kurio nuotraukos yra prie registracijos dokumentų ir tas, kurį policijos pareigūnai iš jo paėmė, yra vienas ir tas pats. Jokio kito keturračio nėra. Apie tai, kad iš jo paimtas keturratis motociklas yra su perkaltu identifikavimo numeriu ir buvo vogtas, iki to laiko, kai motociklą poėmio metu paėmė policijos darbuotojai, jis nežinojo ir nieko apie tai paaiškinti negali.

26Išteisintojo parodymus patvirtina ir kiti byloje esantys duomenys. Liudytojas P. R., kurio vardu buvo registruotas keturratis motociklas, aplinkybes susijusias su keturračio motociklo pirkimu ir naudojimu nurodė analogiškai, kaip ir išteisintasis, jų nurodomos aplinkybės sutampa net detalėse. Liudytojas patvirtino, kad pirko motociklą 2012 metais, registravo jo vardu, registruojant turėjo anglišką pirkimo sertifikatą. D. Š. griuvo su keturračiu motociklu, dėl ko buvo apgadintos jo plastmasės, D. Š. motociklą sutvarkė, buvo pakeistos detalės raudonomis. Liudytojas nurodė, kad mažai naudojosi keturračiu motociklu, todėl D. Š. su juo atsiskaitė ir motociklas tapo jo, tik dokumentai sutvarkyti nebuvo, paskutinį kartą motociklą matė prieš metus, mano jog jau įsigijo motociklą su perkaltu tapatumo numeriu.

27Įvertinusi aptartus išteisintojo D. Š.. ir liudytojo P. R. parodymus, kolegija daro išvadą, kad jie nuoseklūs ir nėra paneigti jokiais kitais objektyviais duomenimis, kurie neginčijamai patvirtintų išteisintojo kaltę, ir paneigtų jų nurodomas aplinkybes, todėl jais nesiremti kolegija neturi jokio pagrindo.

28Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2012-05-17 Kauno miesto savivaldybės administracijai buvo pateiktas P. R. prašymas įregistruoti keturratį motociklą „Bombardier Outlander 800“, identifikavimo numeris ( - ), pagaminimo metai 2008-05-18, pridėtas ankstesnę registraciją patvirtinantis dokumentas registracijos sertifikatas. 2012-05-31 pateiktas registravimo prašymas (traktoriaus, savaeigės žemės ūkio, savaeigės mašinos, traktoriaus priekabos), nurodytas modelis ir pavadinimas „Bombardier Outlander MAX LDT4X 800EFI“, identifikavimo numeris ( - ), pagaminimo metai 2008, valstybinis numeris ( - ), dokumentas patvirtinantis nuosavybės faktą, tai sertifikatas. Pridėti dokumentai patvirtina, kad keturratis motociklas buvo apdraustas P. R. vardu, taip pat pateiktos keturračio identifikavimo numerio, ir viso keturračio nuotraukos (t. 1, b. l. 5-11).

292014-01-17 poėmio metu keturratis motociklas „Bombardier Outlander Max LDT 4X 800EFI“, Valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), jo registracijos liudijimas ir rakteliai paimti iš D. Š. (t. 1, b. l. 23).

30Byloje esančios specialistų išvados, bei apeliacinės instancijos teisme apklaustų specialistų parodymai iš tiesų patvirtina, kad iš D. Š. paimto keturračio motociklo identifikavimo numeris buvo suklastotas. Specialistai D. U., R. Ū., V. R. paaiškino, kad nėra galimybės nustatyti, kada buvo atliktas identifikavimo numerio perkalimas, kad asmuo neturintis specialių žinių vargu ar galėtų pasakyti jog numeris yra klastotas. Nei ikiteisminio tyrimo, nei teisminio nagrinėjimo metu nenustatyta, kas ir kada pakeitė iš D. Š. 2014-01-17 paimto keturračio motociklo identifikavimo numerį, taip pat, kad D. Š. įgydamas keturratį žinojo, jog jis yra gautas nusikalstamu būdu.

31Prokurorė apeliaciniame skunde nurodė, kad D. Š. slepia keturračio motociklo atsiradimo pas jį aplinkybes, klaidina teismą sakydamas, kad tai tas pats keturratis, kuris buvo 2012-05-31 buvo užregistruotas Kauno miesto savivaldybėje, nenurodo aplinkybių kuriomis įgijo keturratį motociklą, kuris buvo pagrobtas iš D. T., neturi jo įsigijimo dokumentų, neregistravo jo įstatymų nustatyta tvarka, naudojosi šiuo keturračiu, žinodamas, kad jis gautas nusikalstamu būdu. Kaip prokurorė nurodė savo baigiamojoje kalboje pirmosios instancijos teisme, D. Š. pardavė 2012 m. pirktą motociklą, o iš D. T. vogtą motociklą įgijo ir naudojo, kaip 2012 įgytąjį, kadangi turėjo dokumentus.

32Aukštesnės instancijos teismas šiuos prokurorės argumentus vertina, kaip prielaidas, kurių jokie byloje esantys duomenys nepatvirtina. Šios prielaidos niekaip neįrodo D. Š. subjektyviosios pusės požymio – kaltės, kuri pasireiškia tik tiesiogine tyčia. Įstatymų leidėjas BK 189 str. dispozicijoje specialiai akcentuoja, kad kaltininkas tikrai žino, kokį turtą įgijo, naudoja. Vien dėl kylančių įtarimų ar abejonių negalima asmens patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

33Iš esmės visi apeliaciniame skunde vardijami įrodymai, kurie teigiama patvirtina kaltinimą, yra nukreipti į tai, kad iš D. Š. paimtas keturratis motociklas buvo su suklastotu identifikavimo numeriu. Tačiau vien šios aplinkybės nepaneigia teismo išvadų, jog nėra galimybės nustatyti, kad D. Š. įgijo keturratį motociklą laikotarpiu nuo 2013-09-26 iki 2014-01-16 ir tai būtent D. T. nurodomas iš jo pagrobtas motociklas. Be to, sutiktina su išteisintojo gynėjo argumentu, jog kaltinimas reiškiamas dėl keturračio motociklo identifikavimo Nr. ( - ), įsigijimo, t.y. to, kuris buvo pagrobtas iš Švedijos 2010 m., tačiau vertinant prokurorės poziciją akivaizdu, kad D. Š. kaltinamas iš D. T. 2013 m. pagrobto keturračio motociklo Nr. ( - ) įgijimu, kuris kaip buvo nustatyta taip pat yra suklastotas, nes gamintojas patvirtino, kad keturratis tokiu identifikavimo numeriu pagamintas net nebuvo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad prokurorės nurodoma, vieno ir to paties keturračio motociklo identifikavimo numerių klastojimo seka ir atitinkamas savininkų pasikeitimas nėra įrodytas, tai tik prielaida.

34Nors 2014-02-07 specialisto išvadoje Nr. 20-4-ISI-184 nustatyta, kad keturračio motociklo (kuris buvo paimtas iš D. Š. poėmio metu) identifikacinis numeris ant rėmo ir identifikacinis numeris pateiktoje nuotraukoje yra ne vienas ir tas pats. Tačiau, ši aplinkybė išvados, kad tai nebūtinai tas pats motociklas, kuris buvo pagrobtas iš D. T. nekeičia. Specialistai D. U. ir V. R. paaiškino, kad buvo nustatyta, jog keturračio motociklo identifikacinis numeris yra perkaltas du kartus, t.y. pirmuoju kartu buvo suklastoti du simboliai tai 15 ir 17, o antrą kartą ir simboliai ir skaičiai. Tačiau taip pat nustatyta, kad D. T. keturračio motociklo, kuris buvo pagrobtas, identifikavimo numeris yra suklastotas. Tai, kad D. T. pagrobto motociklo, kurio numeris buvo suklastotas, sutapo su, kaip nustatyta D. Š. motociklo, kurio numeris buvo suklastotas du kartus, pirmuoju suklastotu numeriu, nėra neginčytinai kaltinimą patvirtinanti aplinkybė. Pažymima, jog laikas kada buvo suklastoti D. Š. motociklo identifikaciniai numeriai nenustatytas, taip pat neatmesta, jog tai galėjo būti ir kitas motociklas. Byloje nėra paneigta, kad galėjo būti du keturračiai motociklai vienodais suklastotais numeriais t.y. tas kurį turėjo D. Š. galėjo būti tokiu numeriu kažkuriuo laiku prieš jam įsigyjant jį ir tas, kurį įsigijo D. T., tačiau šiuo metu nėra galimybės nustatyti tokių aplinkybių. Sutiktina su pirmosios instancijos išvada, kad grąžinus motociklą Švedijos draudimo bendrovei, patikrinti minėtas aplinkybes galimybių nėra.

35Nors D. T. nurodė, jog jam buvo parodytas keturratis motociklas, kuris buvo paimtas iš D. Š. poėmio metu, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamame nuosprendyje teisingai pažymėjo, kad parodymas atpažinti atliktas nebuvo, byloje nėra tokį procesinį veiksmą patvirtinančio dokumento, o D. T. nurodė, jog keturratį atpažino iš padangų ir ratlankių. Teismo vertinimu D. T. paaiškinimai, kad jis atpažino motociklą iš padangų ir ratlankių negali būti objektyviu įrodymu, jog tai tas pats motociklas, kadangi nėra duomenų, kad padangos ar ratlankiai buvo kažkuo išskirtiniai iš kitų naudojamų tokio tipo transporto priemonėse, taip pat nėra duomenų, jog jie būtų buvę su kokiomis nors išskirtinėmis žymėmis, pagal kurias būtų galimybė atpažinti. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys ir į detales, kurias D. Š. nurodė keitęs po įvykusios avarijos su keturračiu motociklu (ką iš esmės patvirtino ir liudytojas P. R.), nurodoma, jog jos buvo pakeistos raudonomis detalėmis, dėl ko keturračio motociklo spalva pasikeitė. 2014-03-06 specialisto išvadoje Nr. 140-(1105)-IS1-1209 nurodoma, jog motociklo komplektuojančios detalės yra pažymėtos 2006 metų gamybos žymomis.

36Tai atitinka D. Š. nurodytas aplinkybes, jog jis keitė motociklo detales po avarijos. Tai, kad D. Š. tiksliai nenurodė asmens iš kurio pirko keturračio motociklo detales, neduoda pagrindo išvadai, kad jis tai slepia, kadangi jis apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu nurodė, jog detales pirko pagal skelbimą internete.

37Prokurorė nurodo, kad D. Š. užregistruoto keturračio motociklo identifikavimo numeris buvo „Bombardier Outlander Max LDT 4X800 EFI“, tai nurodoma jo registravimo dokumente, tačiau „LDT4XEFI“ duomenų nėra D. T., V. R. nusipirkusių keturratį motociklą dokumentuose, kadangi tai ne tas pats motociklas. Tačiau teismo vertinimu iš bylos duomenų matyti, jog D. Š. 2012 metais užregistruoto keturračio motociklo modelis įvairiuose dokumentuose nurodomas skirtingai (pvz. įsigijimo sertifikate nurodoma, jog tai „Bombardier Outlander 800“). Todėl ši aplinkybė kaltinimo taip pat nepagrindžia. Net jeigu tai ir būtų tas pats keturratis motociklas, ši aplinkybė negalėtų tapti pakankamu pagrindu pripažinti išteisintąjį kaltu,padarius jam prokurorų inkriminuotą nusikalstamą veiką.

38Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta D. Š. inkriminuotos nusikalstamos veikos, numatytos BK 189 straipsnio 1 dalyje, objektyviųjų ir subjektyviųjų požymių visuma, nesurinkta patikimų ir neginčijamų įrodymų, kurie leistų daryti neabejotiną išvadą, kad jis įgijo ir naudojosi keturračiu motociklu žinodamas, kad šis gautas nusikalstamu būdu.

39Pažymėtina, kad, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio ir BPK 44 straipsnio 6 dalies nuostatos įtvirtina nekaltumo prezumpciją. Vadovaujantis šiuo principu, pareiga įrodyti nusikaltimo padarymą tenka baudžiamąjį persekiojimą vykdančioms institucijoms; kaltinamasis savo nekaltumo įrodinėti neprivalo, bet kokios abejonės turi būti vertinamos kaltinamojo naudai (in dubio pro reo). Šis principas draudžia esant nepašalintoms abejonėms dėl reikšmingų bylai aplinkybių priimti apkaltinamąjį nuosprendį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-177/2009, 2K-205/2012, 2K-532/2012).

40Teisėjų kolegija, remdamasi in dubio pro reo principu, konstatuoja, kad byloje buvo išnaudotos visos įrodinėjimo priemonės ir galimybės, tačiau nesurinkus neginčijamų įrodymų, patikimai patvirtinančių D. Š. inkriminuotos nusikalstamos veikos padarymą, abejonės pagrįstai buvo aiškinamos jo naudai.

41Kolegijos nuomone, apylinkės teismas, darydamas išvadas dėl D. Š. kaltės, priešingai nei teigiama apeliaciniame skunde, rėmėsi byloje esančiais įrodymais ir rašytine bylos medžiaga, visapusiškai ir objektyviai išanalizavo bei įvertino teismo posėdyje ištirtus įrodymus. Apeliaciniame skunde nėra jokių argumentų, kurių pagrindu reikėtų naikinti ginčijamą nuosprendį, todėl apeliacinės instancijos teismas, sutikdamas su apylinkės teismo padarytomis išvadomis ir tas išvadas pagrindžiančiais motyvais, pritaria priimto išteisinamojo nuosprendžio pagrįstumui.

42Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus ir priėmė pagrįstą, teisingą bei teisėtą išteisinamąjį nuosprendį, todėl naikinti jį ir priimti naują nuosprendį, kuriuo nuteisti D. Š. pagal BK 189 str. 1 d., kaip to prašoma apeliaciniame skunde, jokio pagrindo nėra.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

44Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorės Ritos Raulynaitienės apeliacinį skundą atmesti.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. kad D. Š. buvo kaltinamas žinomai nusikalstamu būdu gauto turto įgijimu,... 4. Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokurorė Rita... 5. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad 2014-01-22 užduotimi paskyrus... 6. Apeliacinio skundo autorės teigimu, iš išdėstytų duomenų matyti, kad... 7. Apeliacinio skundo autorės manymu, kad D. Š. žinojo, jog keturratis... 8. Apeliaciniame skunde pažymima, jog teismas nuosprendyje nurodė, kad byloje... 9. Apeliaciniame skunde teigiama, kad priimdamas išteisinamąjį nuosprendį,... 10. Apeliacinio skundo autorės teigimu, nors teismas pažymėjo, kad kaltinamojo... 11. Be to, 2015-05-20 nuosprendyje teismas nurodė, kad jokiais įrodymais,... 12. Apeliaciniame skunde taip pat nurodoma, kad nors teismas pažymėjo, kad... 13. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka ir... 14. Siekiant išsamiai išsiaiškinti reikšmingas bylai aplinkybes bei motyvuotai... 15. Specialistas D. U. apklausiamas apeliacinės instancijos teisme parodė, kad... 16. Specialistas R. Ū. paaiškino, kad dirba ( - ) specialistu. Išvadą pamena,... 17. Specialistas V. R. paaiškino, kad dirba ( - ). Kodėl gavosi skirtingos... 18. Kauno miesto savivaldybės administracijos miesto tvarkymo skyriaus 2015-08-26... 19. Apeliaciniame skunde nesutinkama su įrodymų vertinimu ir nustatytomis... 20. BPK 305 str. 1 d. 2 p. nustatyta, kad teismas savo išvadas pagrindžia... 21. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą apeliacine tvarka,... 22. Pagal baudžiamąjį įstatymą atsako tik tas asmuo, kurio padaryta veika... 23. Pagal BK 189 straipsnio 1 dalį baudžiamoji atsakomybė kyla tam, kas įgijo,... 24. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 25. Išteisintasis D. Š. nuo pat ikiteisminio tyrimo pradžios nuosekliai teigė,... 26. Išteisintojo parodymus patvirtina ir kiti byloje esantys duomenys. Liudytojas... 27. Įvertinusi aptartus išteisintojo D. Š.. ir liudytojo P. R. parodymus,... 28. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2012-05-17 Kauno miesto savivaldybės... 29. 2014-01-17 poėmio metu keturratis motociklas „Bombardier Outlander Max LDT... 30. Byloje esančios specialistų išvados, bei apeliacinės instancijos teisme... 31. Prokurorė apeliaciniame skunde nurodė, kad D. Š. slepia keturračio... 32. Aukštesnės instancijos teismas šiuos prokurorės argumentus vertina, kaip... 33. Iš esmės visi apeliaciniame skunde vardijami įrodymai, kurie teigiama... 34. Nors 2014-02-07 specialisto išvadoje Nr. 20-4-ISI-184 nustatyta, kad... 35. Nors D. T. nurodė, jog jam buvo parodytas keturratis motociklas, kuris buvo... 36. Tai atitinka D. Š. nurodytas aplinkybes, jog jis keitė motociklo detales po... 37. Prokurorė nurodo, kad D. Š. užregistruoto keturračio motociklo... 38. Nagrinėjamu atveju byloje nenustatyta D. Š. inkriminuotos nusikalstamos... 39. Pažymėtina, kad, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 straipsnio ir BPK 44... 40. Teisėjų kolegija, remdamasi in dubio pro reo principu, konstatuoja, kad... 41. Kolegijos nuomone, apylinkės teismas, darydamas išvadas dėl D. Š. kaltės,... 42. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apylinkės teismas tinkamai įvertino... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 44. Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus...