Byla 2-60-91/2014
Dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, taikyti restituciją grąžinti viena kitai ką yra gavusios pagal sutartį ir kt. reikalavimų

1Viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. B. ieškinį atsakovams E. B., UAB General Logistics SP. Z. O.O. ir trečiajam asmeniui UAB „General Logistics LT“ dėl akcijų pirkimo–pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, taikyti restituciją grąžinti viena kitai ką yra gavusios pagal sutartį ir kt. reikalavimų ir,

Nustatė

2Ieškovė: V. B., prašo teismą pripažinti negaliojančia tarp atsakovų E. B. ir General Logistics SP.Z.O.O. sudarytą 2011 m. kovo 30 d. UAB „General Logistics LT" akcijų pirkimo -pardavimo sutartį, ir taikyti restituciją — įpareigoti sutarties šalis grąžinti viena kitai visa, ką yra gavusios pagal sutartį. Priteisti bylinėjimosi išlaidas pagal bylos eigoje teismui pateiktus dokumentus. Ieškovė V. B. savo ieškinį palaiko visa jo apimtimi, (b.l. 1-19), atsakovo E. B. atsiliepimą į ieškinį pripažįstanti pilnai, su atsakovo UAB General Logistisc SP.Z. O. O. bei trečiojo asmens UAB “General Logistisc LT “ atsiliepimais visiškai nesutinka.

3Ginčo šalių ir jų atstovų paaiškinimų esmė:

4Teismo posėdyje paaiškino, kad ieškovė V. B. 1983 m. kovo 12 d. ir atsakovas E. B., Vilkaviškio rajono civilinės metrikacijos skyriuje sudarė santuoką . Šalims gyvenant santuokoje 2009 m. kovo 20 d., atsakovas įgijo 100 vienetų UAB „General Logistics LT" trečiojo asmens, buvęs pavadinimas UAB „Panlog", akcijų, kas sudaro 100 % įmonės akcijų. Kadangi A. E. B. UAB „General Logistics LT" akcijas įgijo jau po santuokos sudarymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įstatymais, šis turtas laikytinas bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe. Vėliau 2011 m. kovo 30 d. atsakovai E. B. ir UAB General Logistics SP .Z.O.O., atstovaujama direktoriaus J. C., sudarė Akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas E. B. pardavė atsakovui UAB General Logistics SP .Z.O.O., 100 vieniatų, kas sudaro 100 % įmonės paprastųjų vardinių akcijų UAB „General Logistics LT" akcijų už 20.000 litų sumą. Ieškovė V. B. apie ginčo sandorį sužinojo tik 2013 m. rugpjūčio 29 d. gavusi akcininkų sąrašą iš VĮ Registrų centro, į kurį kreipėsi, kilus įtarimams dėl galimo sudaryto ginčo sandorio. Šiome aplinkybėms patvirtinti ieškovė V. B., prie bylos pridėjo VĮ Registrų centro sąskaitą už dokumentų pateikimą, 2011 m. kovo 31 d. akcininkų sąrašas. Gavusi minėtus duomenis iš VĮ Registrų centro ieškovė V. B. sužinojo, kad jau nuo 2011 m. balandžio 5 d. UAB „General Logistics LT" 100 % akcijų priklauso atsakovui UAB General Logistics SP.Z.O.O. Šios akcijos buvo perleistos atsakovui UAB General Logistics SP.Z.O.O. nuosavybėn be ieškovės V. B. sutikimo bei žinios ir vėliau šis sandoris ieškovės nebuvo patvirtintas. Tokiu būdu, buvo pažeistos ieškovės V. B. turtinės teisės - sumažintas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas, dėl ko ieškovė buvo priversta kreiptis į teismą dėl savo pažeistų teisių gynimo. Šiuo ieškiniu ieškovė, V. B., teikia atsakovams E. B. ir UAB General Logistics SP.Z.O.O., ieškinį dėl 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tuo pagrindu, jog ši sutartis pažeidžia ne tik ieškovės civilines teises, tačiau ir įstatymo nustatytas imperatyvias įstatymo normas. Ieškovės V. B. manymu, ši tarp atsakovų sudaryta akcijų pirkimo - pardavimo sutartis turi. būti pripažinta negaliojančia, kadangi buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, tai yra sutartis buvo pasirašyta be ieškovės žinios ir sutikimo. Ieškovė ir jos atstovės manymu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso įstatymai numato, jog sandorius, susijusius su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar daiktinių teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandorius dėl bendros įmonės perleidimo ar teisių į ją suvaržymo bei vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimo ar teisių į juos suvaržymo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą tokį sandorį sudaryti. Ieškovė V. B. niekada nebuvo išdavusi atsakovui E. B. įgaliojimo sudaryti akcijų pirkimo - pardavimo sutarties. Atsižvelgiant į aukščiau ieškovės išsakytas aplinkybes bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.96 str. 2 d., kuris numato, jog sandoriai, kuriems sudaryti buvo būtinas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas arba kurie galėjo būti sudaryti tik abiejų sutuoktinių, gali būti pripažintas negaliojančiu, nepriklausomai nuo to, ar kita sandorio šalis sąžininga ar ne, ieškovė mano, kad 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi buvo sudaryta be jos sutikimo ir žinios, todėl yra pripažintina niekine ir negaliojančia. Ieškovės manymu, kad sudarydama 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį kita sutarties šalis UAB General Logistisc SP. Z. O. O. veikė nesąžiningai. Ieškovės manymu sutarties 2 str. 1 d. numatyta, kad ginčo akcijų pirkimo kaina yra dvidešimt tūkstančių litų, tai aiškiai per maža. Ieškovės manymu, ginčo akcijos parduotos už 20 000 litų, už gerokai mažesnę kainą nei akcijų vertė. 100 %. Trečiojo asmens UAB „General Logistics LT" akcijų vertė jų perleidimo dieną, remiantis 2011 m. pirmojo ketvirčio UAB „General Logistics LT" balansu ieškovės vertinimu, siekė mažiausiai 280 688 litų, kadangi nustatant akcijų vertę vertintini ne vien tik buvusieji ir esami įmonės veiklos rezultatai, bet ir įmonės „know-how ", sutartys su tiekėjais, įmonės ateities pinigų srautai ir panašiai. Ginčo akcijų pardavimas už gerokai mažesnę nei akcijos vertos kainą įrodo, kad abi sutarties šalys atsakovai E. B. ir UAB General Logistisc SP. Z. O. O. direktorius J. C. veikė nesąžiningai ir tokiu būdu, pažeidė ieškovės V. B. turtines teises. Tarp atsakovų sudarytas sandoris yra negaliojantis ir atsakovai privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį (restitucija), tai yra atsakovas UAB General Logistics SP.Z.O.O. privalo grąžinti atsakovui E. B. 100 vieniatų UAB „General Logistics LT" akcijų, tuo tarpu atsakovas E. B. privalo grąžinti atsakovui UAB General Logistics SP.Z.O.O. už akcijas sumokėtą dvidešimt tūkstančių litų sumą. Ieškovė ir jos atstovė prašo teismą pripažinti negaliojančia tarp atsakovų E. B. ir UAB General Logistics SP.Z.O.O. sudarytą 2011 m. kovo 30 d. UAB „General Logistics LT" akcijų pirkimo -pardavimo sutartį, ir taikyti restituciją — įpareigoti sutarties šalis grąžinti viena kitai visa, ką yra gavusios pagal sutartį. Priteisti visas su bylos vedimu turėtas bylinėjimosi išlaidas, pagal bylos eigoje teismui pateiktus dokumentus.

5A. E. B. ieškovės ieškinį pripažįsta ir pateiktame savo atsiliepime prašo juos patenkinti.(b.l. T-1, 109-112) ir prašo ieškinį dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir taikyti restituciją ir viską grąžinti į pirmykštę padėtį. Ieškovės prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įsiteisėjimo ir pripažinti negaliojančia tarp atsakovų E. B. ir General Logistics SP.Z.O.O. sudarytą 2011 m. kovo 30 d. UAB General Logistics LT akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir taikyti restituciją- įpareigoti sutarties šalis grąžinti viena kitai visa, ką yra gavusios pagal sutartį, atsakovas mano, kad ieškinys pagrįstas ir turėtų būti tenkinamas. Atsakovo atstovas palaiko atsakovo sutikimą su ieškiniu ir teismo posėdyje paaiškino, kad šalims gyvenant santuokoje, atsakovas įsigijo 100 vienetų tai yra . 100 %, UAB General Logistics LT akcijų. Atsakovo atstovas palaikydamas ieškovės nurodytas aplinkybes, nurodo kad jis buvo vienintelis UAB “General Logistics LT” steigėjas: 2009 m. vasario 24 d. pasirašė UAB „Panlog" (vėliau bendrovės pavadinimas buvo pakeistas iš UAB „Panlog" į UAB General Logistics LT) steigimo aktą. Nuo pat įsteigimo momento UAB “general Logistics” reikalais rūpinosi išimtinai atsakovas E. B., apie tai, kad atsakovas įsteigė UAB “General Logistics”, ieškovei buvo žinoma, tačiau ji niekuomet nesidomėjo Bendrovės veikla, nesidomėjo atsakovo, kaip akcininko, dėl Bendrovės veiklos priimamais sprendimais. Man esant UAB General Logistics LT akcininku, visi bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai būdavo įvardijami kaip „vienintelio akcininko sprendimas". A. E. B. su atsakovu 2011 m. kovo 30 d. su atskovu J. C., pasirašė ginčo sutartį UAB “General Logistics SP.Z.O.O.” , tai yra pirkėjo vardu kaip jos direktorius, atsakovas E. B. pažįstamas maždaug nuo 2000 metų – susipažino per savo darbinę veiklą, abu dirbo bendrovėse, užsiimančiose krovinių ekspedicija, tik atsakovas E. B. dirbo Lietuvoje, oa atsakovas J. C. – Lenkijoje. Būtent J. C. sugalvojo sukurti įmonių grupę, vienijančią krovinių ekspedijavimo veiklą vykdančias bendroves Lenkijoje, Lietuvoje ir Rusijoje - po vieną kiekvienoje iš šių valstybių. UAB General Logistics SP.Z.O.O. turėjo tapti motinine bendrove, o UAB “General Logistics LT”, kuri tuo metu vadinosi UAB „Panlog", turėjo tapti viena iš dukterinių bendrovių. A. E. B., pritarus tokiai verslo idėjai, buvo imtasi veiksmų: pirmiausia, 2010 m. sausio 22 d. vienintelio akcininko sprendimu UAB „Panlog" buvo pervadinta į UAB “General Logistics LT”, vėliau 2010 m. gegužės 20 d. vienintelio akcininko sprendimu atsakovas J. C. išrinktas UAB General Logistics SP.Z. O.O. direktoriumi. Toliau buvo susitarta, kad E. B. parduos visas UAB “General Logistics LT” akcijas UAB General Logistics SP.Z.O.O., o perleidus UAB “General Logistics LT”, 100 % akcijų kaip atlygis už jas atsakovui E. B. bus perleista 25 % UAB General Logistics SP.Z.O.O. akcijų, tai yra galutiniame rezultate atsakovo E. B., nuosavybės teisė į UAB “General Logistics LT” akcijas turėjo transformuotis į nuosavybės teisę į dalį UAB General Logistics SP.Z.O.O. akcijų. A. E. B. atstovas, pažymėjo, kad jo atstovaujamasis pasirašydamas ginčo sutartį veikė sąžiningai ir neturėjo jokio tikslo suklaidinti kitą ginčo sutarties šalį, neatliko jokių sąmoningų veiksmų, kurie galėtų būti vertintini kaip apgaulė. Ginčo sutarties pasirašymo metu buvo įsitikinęs, kad perleidžiamas akcijas valdo asmeninės nuosavybės teise - protingą pagrindą taip manyti sudarė aplinkybės, buvusios prieš ginčo sutarties sudarymą, jos sudarymo metu ir po ginčo sutarties sudarymo. Tai buvo atsakovo įsteigta bendrovė, nuo pat įsteigimo momento visus sprendimus dėl bendrovės veiklos priimdavo atsakovas E. B. vienasmeniškai, juos formindamas kaip „vienintelio akcininko sprendimą", tuo tarpu ieškovė V. B. bendrovės veikla niekada nesidomėjo, šią aplinkybę patvirtina ir faktas, kad apie ginčo sutartį ji sužinojo tik 2013 m. rugpjūčio 29 d. . A. E. B., pasirašydamas po ginčo sutarties 3 punktu, buvo tikras, kad jo nuostatos, numatančios, jog „Pardavėjas turi jokiais apribojimais nesuvaržytą nuosavybės teisę į perkamas akcijas, jos nėra įkeistos ir jų atžvilgiu nėra jokių kitų suvaržymų, draudimų, trečiųjų asmenų pretenzijų ir pardavėjas turi absoliučią ir neapribotą teisę, įgaliojimus ir kompetenciją pasirašyti šią sutartį bei vykdyti visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus, pilnai atitinka tikrovę. A. E. B. sandrio sudarymo metu veikė sąžiningai, sudarydamas ginčo sutartį buvo įsitikinęs, kad sau priklausantį turtą valdo protingai ir rūpestingai ir kad toks sandoris atitinka šeimos interesus – siekė transformuoti verslo formą ir tapti motininės bendrovės akcijų bendraturčiu. Ir tik 2013 m. rugpjūčio mėnesį, ieškovei V. B., atsitiktinai sužinojus apie ginčo sutartį ir pradėjus reikšti pretenzijas dėl UAB “General Logistics LT” akcijų pardavimo bei iškėlus šalių santuokos nutraukimo klausimą suprato, kad ieškovė buvo parduotų akcijų bendraturtė ir kad atsakovas ginčo sutartį pasirašė pažeisdamas įstatymus, o tuo pačiu pažeisdamas ir sutuoktinės ieškovės V. B., kaip UAB “General Logistics” akcijų bendraturtės, turtines teises. Ginčo sutartis turėtų būti pripažinta negaliojančia kaip sudaryta dėl apgaulės. Apgaulė buvo panaudota atsakovo E. B. atžvilgiu, atsakovas buvo įsitikinęs, kad perleidus visas UAB “General Logistics LT” akcijas jam bus sudaryta galimybė tapti UAB General Logistics SP.Z.O.O. akcininku, įgyjant 25 % šios bendrovės akcijų. Dabar jau aišku, jog tokie pažadai per UAB General Logistics SP.Z.O.O. direktorių J. C. buvo duodami net neketinant jų vykdyti, tik siekiant, kad UAB General Logistics SP.Z.O.O. taptų vienintele UAB General Logistics LT akcininke. Aplinkybę, kad sudarydamas ginčo sutartį atsakovas E. B. neturėjo tikslo pasitraukti iš UAB “General Logistisc LT” vykdytos veiklos, o tik siekė šioje veikloje dalyvauti kaip UAB General Logistics SP.Z.O.O., motininės bendrovės, bendraturtis, patvirtina ir faktas, kad ginčo sutartimi akcijos parduotos už ženkliai mažesnę kainą nei yra jų tikroji vertė. Būtent tokio dydžio kaina buvo viena iš atsakovo J. C. keltų sąlygų tam, kad atsakovas E. B. ateityje galėtų tapti UAB General Logistics SP.Z.O.O. akcininku. Įprastomis aplinkybėmis, joks normaliai atidus ir protingas asmuo nebūtų pardavęs atsakovui J. C. priklausančių stabiliai veikiančios bendrovės akcijų už aiškiai mažesnę kainą nei tikroji jų vertė, nesant būtinybės. Atsakovo atstovo manymu labiausiai ginčo sutarties sudarymu buvo suinteresuotas būtent pirkėjas, tai uyra UAB General Logistics SP.Z.O.O., veikęs per savo direktorių atsakovą J. C.. Būtent pirkėjui buvo naudinga, kad ieškovė nesužinotų apie ginčo sutarties sudarymą nors įstatymai ir nustato pirkėjui pareigą prieš sudarant sandorį išsiaiškinti, kokia nuosavybės teisės forma perleidžiami vertybiniai popieriai priklauso pardavėjui. A. E. B. yra nurodęs, kad su J. C. yra pažįstamas nuo 2000 metų pradžios ir jį laikė ne tik kolega, bet ir geru draugu, su kuriuo taip pat kalbėdavo ir apie savo šeimą taigi, jam buvo žinoma, kad atsakovas E. B. yra vedęs, tačiau ginčo sutarties pasirašymo metu jis į tai nekreipė dėmesio. Ieškovės ieškinį pripažino pilnai ir prašo patenkinti pilnoje apimtyje, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovo UAB General Logistisc SP.Z. O.O. atstovas direktorius J. C., su ieškovės V. B. ieškinio reikalavimais, pagal jos ieškinį atsakovams E. B. ir General Logistics SP.Z.O.O. dėl akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, kur trečiasis asmuo UAB „General Logistics LT". Ieškovė V. B. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia tarp atsakovų E. B. ir UAB General Logistics SP.Z.O.O. 2011 m. kovo 30 d. sudarytą UAB „General Logistics LT" akcijų pirkimo - pardavimo sutartį ir taikyti restituciją - įpareigoti sutarties šalis grrąžinti viena kitai visa, ką yra gavusios pagal minėtą sutartį. Priteisti visas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo UAB General Logistics SP.Z. O.O. atstovas direktorius J. C. teismo posėdyje paaiškino, kad atskovas nepripažįsta jokių ieškovės V. B. išsakytų argumentų, neva 2011 m. kovo 30 d. sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis pažeidžia įstatymus ir ieškovės turtinius interesus. Atsakovo manymu ieškovė V. B., būdama atsakovo E. B. sutuoktinė ir UAB “Ggeneral Logistisc LT” komercijos direktore, turėdama pakankamą aukštąjį išsilavinimą, tikrai žinojo apei minimą utartį, juo labiau, kad visą laiką kartu visi kalbėjosi kaip išgelbėti UAB “General Logistisc LT”, nes tai jų šeimos ir giminės varslas. Sudarius akcijų pirkimo-pardavimo sutartį buvo pažeistos ieškovės V. B. teisės, kadangi minėta sutartimi parduotos akcijos priklausė atsakovui E. B. ir V. B. bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Taigi jomis disponuoti buvo galima tik gavus ieškovės sutikimą. Akcijų pirkimo pardavimo sutartį sudarius be ieškovės žinios ir sutikimo, buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos, todėl, ieškovės V. B. teigimu, ši sutartis yra niekinė ir negaliojanti. Atsakovas UAB Genera Logistics SP. Z. O. O., direktorius J. C., sudarydamas ieškovės ginčijamą sandorį, buvo pagrįstai įsitikinęs, kad pardavėjas atsakovas E. B. yra pilnateisis parduodamų akcijų savininkas, jo teisė disponuoti šiomis akcijomis nėra apribota, o jei kokių nors apribojimų ir yra, jis yra gavęs visus reikalingus įgaliojimus, realiai įvykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Tokią prielaidą atsakovas J. C. padarė remdamasis tiek tarp šalių susiklosčiusiais ikisutartiniais santykiais, tiek ir vadovaudamasis sudarytos sutarties sąlygomis. Sutarties 3 p. 1 d. pardavėjas nurodė, kad jis pareiškia ir garantuoja pirkėjui, kad „Pardavėjas turi jokiais apribojimais nesuvaržytą nuosavybės teisę į perkamas akcijas, jos nėra įkeistos ir jų atžvilgiu nėra jokių kitų suvaržymų, draudimų, trečiųjų asmenų pretenzijų ar ginčų dėl jų teismuose, perkamos akcijos yra visiškai apmokėtos. Tos pačios Sutarties 3 p. 1 d. nurodyta, kad "Pardavėjas turi absoliučią ir neapribotą teisę, įgaliojimus ir kompetenciją pasirašyti šią sutartį bei vykdyti visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Taigi, pirkėjas, sudaręs sutartį, kurioje pats pardavėjas sutartimi patvirtino savo teisę į akcijas taip pat savo įgaliojimus sudaryti tokią sutartį, neturėjo pagrindo abejoti pardavėjo sąžiningumu ar pardavėjo teiginių atitikimu tikrosioms faktinėms aplinkybėms. Atsakovo UAB General Logistcs Sp.Z.O.O. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, vardu sutartį pasirašė šios įmonės direktorius J. C., kuris nuo 2010 m. gegužės 20 d. buvo paskirtas ir UAB „General Logistcs LT" direktoriumi. Tarp šlių ikisutartiniai santykiai susiklostė nuo 2009 m. atsakovas J. C., kuris tuo metu dirbo Rusijoje įsteigtoje įmonėje Gefco, sutarė su E. B. įkurti tarptautinę kompaniją, bendru pavadinimu General Logistics. Ją turėjo sudaryti UAB ”General Logistics LT”, General Logistics PL, General Logistics RUS. 2010 m. gegužės 20 d. vienintelio akcininko sprendimu atsakovas J. C. buvo paskirtas UAB „General Logistics LT" vadovu. A. J. C. yra vienintelis akcininkas UAB General Logistics Sp.Z.O.O., o nuo 2010 m. liepos 1 d. taip pat eina ir įmonės direktoriaus pareigas. Tarp šalių buvo planuota, kad UAB General Logistics SP.Z.O.O. įsigyja UAB ..General Logistcs LT" akcijas, o atsakovas E. B. - įsigyja 25 procentus UAB General Logistics SP.Z.O.O. akcijų. Taigi UAB „General Logistics" akcijų įsigijimas iš pardavėjo buvo vienas abiejų šalių aptarto tarptautinio verslo plano etapų. Kaip paaiškėjo vėliau, pardavėjas savo pažadų, kurie buvo susiję su dalies UAB General Logistics SP.Z.O.O. įsigijimu, neįvykdė, o šiandienai kyla pagrįstų abejonių, ar apskritai pardavėjas turėjo rimtų ketinimų bendradarbiauti su atsakovu UAB General Logistics Sp.Z.O.O., ar piktnaudžiaudamas savo teisėmis siekė tik pasipelnyti. Atsižvelgiant į tai kad UAB "General Logistics LT" dirbo ieškovės ir atsakovo E. B. šeimos nariai: UAB ”General Logistics LT" laikotarpiu nuo 2010-02-25 - 2012-01-19 dirbo ieškovės V. B. brolis A. V., kuris ėjo įmonės transporto direktoriaus pareigas. Be to, UAB „General Logistics LT" laikotarpiu nuo 2010-06-15 iki 2012-11-30 įmonėje taip pat dirbo ir ieškovės V. B. bei atsakovo E. B. marti - A. B., kuri ėjo įmonės direktoriaus pavaduotojo pareigas. A. J. C., atkreipė teismo ir proceso dalyvių dėmesį į tai, kad ieškovė V. B. taip pat yra verslininkė, dirbanti komercijos direktore tame pačiame mieste ir tuo pačiu adresu, Liepynų kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybė, kaip ir UAB "General Logistics LT", registruotoje bendrovėje - UAB "Hertransus". Ši bendrovė veiklą vykdo toje pačioje krovinių pervežimo srityje ir rinkoje. Šios bendrovės vadovas ir akcininkas yra ieškovės sutuoktinis-atsakovas E. B.. A. J. C. pažymėjo ir tai, kad UAB „Hertransus" 2013 m. gegužės 22 d. pateikė skundą Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai dėl UAB „General Logistics LT" įmonės galimai daromos nusikalstamos veiklos. A. J. C. neabejoja, jog ieškovei, kaip UAB "Hertransus" komercijos direktorei, buvo žinoma apie UAB "Hertransus" reiškiamas pretenzijas UAB "General Logistics" veiklos, dėl ko buvo kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl palyginti itin smulkios ginčijamos sumos 1791,97 litų. A. J. C. manymu, jei ieškovė V. B. iš tiesų nebūtų žinojusi apie akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuriuo visos akcijos buvo perleistos naujajam savininkui-UAB General Logistics SP.Z.O.O., mažai tikėtina, kad ieškovė būtų ryžusis kreiptis į prokuratūrą dėl jai pačiai jungtinės nuosavybės teise priklausančios įmonės galimai nusikalstamų veiksmų, kaip yra teigiama UAB "Hertransus" pareiškime prokuratūrai. Visa tai rodo, kad ieškovė V. B. visdėlto žinojo apie akcijų pirkimo-pardavimo sandorį nuo pat jo sudarymo momento. Sandorio šalių ikisutartiniai santykiai buvo grįsti abipusiu pasitikėjimu, bendrais verslo planais ateityje. Pirkėjas UAB General Logistisc SP. Z. O.O. pasitikėjo pardavėju, neturėjo pagrindo abejoti jo, kaip sandorio šalies sąžiningumu, kadangi, kaip pirkėjas manė, abi sandorio šalis siejo bendri interesai toliau vystyti verslą, kurti tarptautinį įmonių tinklą. Taigi įrodinėjimo pareiga, kad sandoriui reikšminga informacija buvo atskleista ir tai buvo padaryta tinkamai, nagrinėjamu atveju tenka kitai ginčijamos sutarties šaliai - pardavėjui, šiuo atveju, E. B. A. UAB General Logistics SP.Z.O.O. atstovas J. C. visą laiką buvo įsitikinęs, kad visos procedūros, susijusios su akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi, buvo perleistos atsakovui turint visus tokii sutarčiai sudaryti reikalingus įgaliojimus. Tuo labiau, kad pačiai ieškovei V. B., dalyvaujant UAB „General Logistics LT" veikloje, taip pat šioje įmonėje direktoriaus pavaduotoja dirbant ir A. B. (E. B. ir V. B. marčiai) bei ieškovės V. B. broliui A. V., kuris ėjo įmonės transporto direktoriaus pareigas, atsakovui net nekilo abejonių, kad sutartis galėjo būti sudarytas netinkamai. Visi asmenys, kuriems reikėjo ir buvo suinteresuoti sutartimi, buvo informuoti įstatymų nustatyta tvarka, be to, pardavėjas, kaip tai pats nurodė sutartyje, buvo gavęs visus tokiam sandoriui sudaryti reikalingus įgaliojimus. Atsakovas, atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes, pagrįstai tikėjo, kad visi asmenys, kurie turėjo būti informuoti apie sandorio sudarymą, apie tai žinojo. Tai, kad sandoris buvo sudarytas ir įformintas tinkamai patvirtino ir tai, kad po sandorio sudarymo, jokių pretenzijų dėl to niekas nereiškė. Atsakovas mano, kad jis yra teisėtas akcijų įgįjėjas. Atsakovo UAB General Logistisc SP.Z. O. O. atstovas J. C. teigimu, kad pagal VĮ Registrų centras duomenis, akcijų pirkimo - pardavimo metu UAB „General Logistics LT" vieninteliu akcininku buvo nurodytas tik atsakovas E. B., kuris sandorio sudarymo metu, sutartyje garantavo, kad tretieji asmenys jokių teisių į perleidžiamas akcijas neturi. Taigi pardavėjui tvirtinant apie jo teisę ir įgaliojimus sudaryti akcijų pirkimo -pardavimo sutartį, atsakovas neturėjo objektyvios galimybės sužinoti, kad parduodamos akcijos yra bendroji jungtinė nuosavybė, nes Juridinių asmenų registre UAB „General Logistics LT" akcininku buvo nurodytas tik atsakovas E. B.. Atsakovui nebuvo jokio pagrindo abejoti, kad sudarius sandori, jis yra teisėtas akcijų įgijėjas. Atsakovas UAB General Logistics SP.Z.O.O. nėra atsakingas, kad Juridinių asmenų registre nėra nurodoma akcijų nuosavybės forma, tačiau norint išviešinti, jog akcijos priklausė ne tik E. B.., bet ir V. B., buvo galimybė įstatymų nustatyta tvarka įrašyti, kad UAB „General Logistics LT" akcininku yra ne tik E. B., bet ir V. B.. Tačiau nei ieškovė, V. B. nei atsakovas E. B. šia įstatymo suteikiama teise nepasinaudojo. Be to, pati ieškovė V. B. savo ieškinyje pripažįsta, kad atsakovas E. B., sudarydamas ginčijamą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį veikė nesąžiningai. Ieškovė V. B., nurodo, kad neva sutarties 2 str. 1 p. numatyta UAB „General Logistics LT" 20 000 litų kaina yra per maža. Pardavėjas, nusipirkęs UAB ..General Logistics LT" 100 vnt. akcijų veikė nesąžiningai. Ieškovė taip pat teigia, kad jos pačios vertinimu, akcijų vertė jų perleidimo dieną siekė mažiausiai 280 688 litų. Kaip tokios akcijų vertės pagrindą ieškovė pateikė UAB "General Logistcs LT" 2011 m. I ketv. balansą, tačiau savo ieškinyje nenurodė, kas sudaro būtent tokią sumą. Be to, turint omenyje sunkią UAB „General Logistics LT" finansinę padėtį akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu, darytina išvada, kad sumokėta kaina buvo pagrįsta ir teisinga. Taigi ieškovės pateikti argumentai dėl atsakovo UAB General Logistcs SP.Z.O.O. nesąžiningumo, kurį neva lemia pardavėjui sumokėtos kainos už nusipirktas akcijas dydis. yra visiškai nepagrįsti ir atmestini. Atsakovo atstovo manymu atsižvelgiant, kas pasakyta, taip pat į faktines aplinkybes ir argumentus, juos pagrindžiančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovė ne siekia apginti savo pažeistą teise, o siekia susigrąžinti įmonę, kurios finansinė būklė yra kur kas geresnė nei tada, kai ji buvo parduota atsakovui. Atsakovo atstovas teismo posėdyje pažymėjo ir tai, kad UAB „Hertransus", kuriai vadovauja atsakovas E. B. ir kurios komercijos vadovė yra ieškovė, V. B. yra ant bankroto ribos. Taigi ieškovė, nesąžiningai naudodamasi savo teisėmis, yra itin suineresuota neteisėtai susigrąžinti stabiliai veikiančią pelningą įmonę. Įstatymas įpareigoja visus asmenis įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles, geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų; draudžiama piktnaudžiauti savo teise. Prašo ieškovės V. B. ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą ir priteisti visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.

7Trečiojo asmens UAB ”General Logistisc LT” atstovas advokatas teismo posėdyje paaiškino, kad su ieškovės V. B. reikalavimais visiškai nesutinka ir UAB „General Logistics LT" atsiliepimą, kuriuo nesutinka su ieškinio reikalavimais, kadangi jie yra be jokio teisinio pagrindo ir prašo teismą pateiktą ieškinį atmesti dėl toliau atsiliepime dėstomų argumentų. (b.l. T-2, 31-37). Ieškovės V. B. teigimu 2011 m. kovo 30 d. tarp atsakovo E. B. ir UAB General Logistics SP. Z. O. O. sudaryta akcijų pirkimo - pardavimo sutartis pažeidžia imperatyvias įstatymo normas, kadangi minėta sutartimi parduotos akcijos priklausė E. ir V. B. bendrosios jungtinės nuosavybės teise. Taigi jomis disponuoti buvo galima tik gavus ieškovės sutikimą. Ieškovė V. B. ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia tarp atsakovų E. B. ir General Logistics SP.Z.O.O. 2011 m. kovo 30 d. sudarytą UAB „General Logistics LT" akcijų pirkimo- pardavimo sutartį ir taikyti restituciją - įpareigoti sutarties šalis grąžinti viena kitai visa, ką yra gavusios pagal minėtą sutartį. Tai visiškai neatitinka tikrovės ir faktinių bylos aplinkybių. Ieškovė V. B., nurodo, kad neva sutarties 2 str. 1 p. numatyta UAB „General Logistics LT" 20 000 litų kaina yra per maža. Pardavėjas, nusipirkęs UAB „General Logistics LT" 100 vienetų akcijų veikė nesąžiningai. Ieškovė taip pat teigia, kad jos pačios vertinimu, akcijų vertė jų perleidimo dieną siekė mažiausiai 280 688 litų. Kaip tokios akcijų vertės pagrindą ieškovė pateikė UAB "General Logistcs LT" 2011 m. I ketv. balansą, tačiau savo ieškinyje nenurodė, kas sudaro būtent tokią ieškovės nurodomą akcijų kainą. Minėti ieškovės V. B., samprotavimai visiškai neatitinka tikrųjų faktinių aplinkybių ir yra nepagrįsti. Pagal UAB „General Logistics LT" balansą, sudarytą 2011 m. kovo 31 d., įmonės turtas iš viso sudarė 1 843 946 litų, iš kurių ilgalaikio turto - 12 093 litai: nematerialaus turto - 5 259 litai, materialusis turtas - 6 835 litai, trumpalaikis turtas - 1 831 853 litai: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys- 100 771 litai, per vienerius metus gautinos sumos - 1 662 402 litai, pinigai ir pinigų ekvivalentai- 68 680 litai. Kaip matyti, iš esmės įmonės turtą sudarė trumpalaikis turtas ir per vienerius metus planuotos gauti sumos. Tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso sudarė 1 810 916 litų, iš kurių 1 759 124 litų per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai bei 51 792 litai, po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Bendrovės nemokumas, tai yra būsena, kai bendrovė nevykdo įsipareigojimų, nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt. ir pradelsti įmonės įsipareigojimai, skolos, neatlikti darbai ir kt. viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti iš anksčiau pateiktų duomenų, UAB „General Logistics LT" akcijų pirkimo - pardavimo metu įmonės skolos gerokai viršijo pusę įmonės turimo turto sumos. Taigi pagal ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., įmonė buvo nemoki ir jai grėsė bankrotas. Ieškovė V. B. nurodė, kad akcijų vertė turėjo būti kur kas didesnė, tačiau apsiribojo tik abstrakčiomis frazėmis apie įmonės turimą kno-w-how, sutartis su tiekėjais. Ieškovė nenurodė, iš ko jos manymu, susideda akcijų vertė. Atsakovui įsigijus įmonės akcijas, ši įmonė neturėjo jokio savo gerbūvio, viskas buvo sukurta tuo laikotarpiu po akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pasirašymo. Ieškovės V. B. teigimu pirkimo- pardavimo sutarties samprata, yra kaina, sudarant akcijų pirkimo - pardavimo sutartis, yra viena esminių šios sutarties sąlygų. Tačiau vadovaujantis teismų formuojama praktika, tokie ieškovės teiginiai yra niekuo nepagrįsti. Taigi ieškovės teiginiai apie tai, kad akcijų pirkimo - pardavimo sutarties privalomų sąlygų yra akcijų kaina, yra visiškai nepagrįsti ir todėl atmestini. Civiliniuose įstatymuose yra įtvirtintas sutarties šalių laisvės principas, pagal kurį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas, sutarties kaina - sutarties šalių susitarimo reikalas. Be to, trečiojo asmens atstovo manymu, sunkią UAB „General Logistics LT" finansinę padėtį akcijų pirkimo — pardavimo sutarties sudarymo metu, darytina išvada, kad sumokėta kaina buvo pagrįsta ir teisinga. Taigi ieškovės pateikti argumentai dėl atsakovo General Logistcs SP.Z.O.O. nesąžiningumo, kurį neva lemia pardavėjui sumokėtos kainos už nusipirktas akcijas dydis, yra visiškai nepagristi ir atmestini. Ieškovė V. B. nurodė, kad dėl 2011 m. kovo 30 d. Sudarytos akcijų pirkimo - pardavimo sutartis buvo pažeista jos kaip bendraturtės ir imperatyvios įstatymo normos. Minimos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties 3 p. 1 d. (a) pardavėjas nurodė, kad jis pareiškia ir garantuoja pirkėjui, kad „Pardavėjas turi jokiais apribojimais nesuvaržytą nuosavybės teisę į perkamas akcijas, jos nėra įkeistos ir jų atžvilgiu nėra jokių kitų suvaržymų, draudimų, trečiųjų asmenų pretenzijų ar ginčų dėl jų teismuose, perkamos akcijos yra visiškai apmokėtos. Tos pačios Sutarties 3 p. 1 d. (b) nurodyta, kad "Pardavėjas turi absoliučią ir neapribotą teisę, įgaliojimus ir kompetenciją pasirašyti šią Sutartį bei vykdyti visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. Kaip matyti iš šių sutarties nuostatų, pardavėjas atsakovas E. B. sutartimi patvirtino, kad jis turi visus įgaliojimus perleisti UAB "General Logistics LT" akcijas. Minėtos nuostatos byloje pardavėjo atsakomybę prieš pirkėją, jei pardavėjo sutartyje nurodyti teiginiai neatitktų tikrovės. Taigi jei ieškovė V. B., iš tikrųjų nežinojo apie akcijų pirkimo pardavimo sutartį jos sudarymo metu, tai yra pardavėjo atsakovo, jos sutuoktinio E. B. atsakomybė. Sprendžiant klausimą dėl atsakovo General Logistics SP.Z.O.O. elgesio akcijų pirkimo - pardavimo sandorio sudarymo metu, o taip pat ikisutartiniuose santykiuose, reikia atsižvelgti į tai, kad pagal VĮ Registrų centras duomenis, akcijų pirkimo - pardavimo metu UAB „General Logistics LT" vieninteliu akcininku buvo nurodytas tik atsakovas E. B., kuris sandorio sudarymo metu, sutartyje garantavo, kad tretieji asmenys jokių teisių į perleidžiamas akcijas neturi. Trečiojo asmens UAB ”General Logistisc LT” atstovo nuomone, atsakovas J. C. neturėjo objektyvios galimybės sužinoti, kad parduodamos akcijos yra bendroji jungtinė ieškovės ir atsakovo nuosavybė, nes Juridinių asmenų registre UAB „General Logistics LT" akcininku buvo nurodytas tik atsakovas E. B.. Ieškovė V. B., būdama UAB ”General Logistisc LT” komercijos direktore, pati galėjo išviešinti, jog bendrovės akcijos priklausė ne tik atsakovui, sutuoktiniui E. B.., bet ir ieškovei V. B., ieškovė užimdama bendrovėje neeilinio darbuotojo pareigas, turėdama pakankamą išsilavinimą, įstatymų nustatyta tvarka įrašyti, kad UAB „General Logistics LT" akcininku yra ne tik sutuoktinis E. B., bet ir ieškovė V. B.. Tačiau nei ieškovė, V. B. nei atsakovas sutuoktinis E. B. šia įstatymo suteikiama teise nepasinaudojo. Be to, pati ieškovė V. B. savo ieškinyje pripažįsta, kad atsakovas, sutuoktinis E. B., sudarydamas ginčijamą akcijų pirkimo - pardavimo sutartį veikė nesąžiningai. Kaip jau anksčiau buvo minėta UAB 'General Logistics LT" dirbo šeimos nariai , eškovės V. B. brolis A. V., kuris ėjo įmonės transporto direktoriaus pareigas, taip pat dirbo ir ieškovės V. B. bei atsakovo E. B. marti - A. B., kuri ėjo įmonės direktoriaus pavaduotojo pareigas. Trečiojo asmens UAB ” General Logistisc LT” atstovo manymu, tikėtina, kad ieškovė V. B. buvo informuota savo artimųjų apie sudarytą akcijų pirkimo -pardavimo sandorį ir žinodama apie sudarytą sandorį, dėl jo savo pretenzijų nereiškė, sutiko ir tylėjo. Dar daugiau trečiojo asmens atstovas pažymėjo, kad akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje- tiek jos pradžioje, tiek ir pabaigoje nurodyta, kad pardavėjas yra pati UAB "General Logistics LT", atstovaujama akcininko atsakovo E. B., veikiančio pagal įmonės steigimo aktą. Tačiau akivaizdu, kad bendrovės akcijų pati bendrovė parduoti pirkėjui negalėjo, nes paprasčiausiai ne ji buvo akcijų savininkė, o atsakovas E. B.. Būtent jis buvo vienintelis įmonės akcininkas, turintis 100 vienetų paprastųjų vardinių UAB "General Logistic LT" akcijų. Kaip matyti iš ieškovės V. B. pareikšto ieškinio, ji neginčija, kad tikroji šio sandorio šalis buvo atsakovas E. B., o ne UAB „General Logistics LT". Tačiau ši aplinkybė rodo, kad pardavėjas E. B., sudarydamas šį sandorį ir nurodydamas ne save, bet pačią UAB „General Logistics LT", veikė nesąžiningai. Akcijų pirkimo - pardavimo sutartyje pardavėjas atsakovas E. B., pareiškė ir garantavo apie jo turimus įgaliojimus realiai įvykdyti sutartimi prisiimamus įsipareigojimus — perduoti pirkėjui UAB „General Logistics LT" akcijas pirkėjo nuosavybės, taip pat buvo nurodyta apie tai, kad net ir VĮ Registrų centro duomenimis, vieninteliu įmonės akcininku buvo nurodytas tik atsakovas E. B., taigi pardavėjas veikė nesąžiningai sutartiniuose santykiuose, nesivadovavo teisingumo principais ir kartu su savo sutuoktine ieškove V. B. panaudojo apgaulę siekiant parduoti įmonę pirkėjui, o reikalui esant susigrąžinti įmonę daug geresnės finansinės būklės nei ji buvo pardavimo metu. Tai ir siekia ieškovė V. B. savo ieškinyje, kurį pilnai palaiko atsakovas E. B. ir jo atstovas. Atsižvelgiant į faktines aplinkybes ir argumentus, juos pagrindžiančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovė ne siekia apginti savo pažeistą teisę, o siekia susigrąžinti įmonę, kurios finansinė būklė yra kur kas geresnė nei tada, kai ji buvo parduota atsakovui J. C.. Trečiasis asmuo UAB „General Logistics LT" yra stabiliai veikianti pelninga įmonė, kurioje dirba 17 darbuotojų, kuriems reguliariai mokamas darbo sutartyse numatytas darbo užmokestis. Trečiojo asmens atstovo nuomone UAB „Hertransus", kurios vadovas yra E. B., o įmonės komercijos direktorės pareigas eina V. B., kuri nagrinėjamoje civilinėje byloje yra ieškovė, yra ant bankroto ribos. Trečiojo asmens atstovas nurodė, kad UAB „Hertransus" savo veiklą vykdo tokioje pačioje srityje, kaip ir UAB „General Logistis LT", abi šios įmonės užsiima krovinių gabenimu, tarptautinėmis automobilių paslaugomis. Taigi tikėtina, kad UAB „Hertransus" pablogėjus finansinei būklei, o šios įmonės akcijoms priklausant atsakovui E. B., ieškovė V. B., nesąžiningai naudodamasi savo civilinėmis teisėmis, yra itin suinteresuota neteisėtai susigrąžinti stabiliai veikiančią pelningą įmonę UAB „General Logistics LT". Tokiu būdu šalys ieškovė V. B. ir atsakovas E. B., trečiojo asmens sąskaita gelbėtų UAB „Hertransus" įmonės finansinį stabilumą. Tai visiškai nesuderinama su protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, kuriais privalo vadovautis kiekvienas civilinių teisinių santykių dalyvis, įgyvendinantis savo civilines teises. Teismas dėl nepagrįstų ieškovės V. B. reikalavimų ir pareikšto ieškinio UAB „General Logistics LT", kurio pagrindu teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo įmonės turtą, bendrovė negali vykdyti partneriams prisiimtų įsipareigojimų. Prašo ieškovės V. B. ieškinį atmesti kaip neteisėtą ir taikyti drausminančias priemones už neteisėtai naudojimąsi civilinėmis procesinėmis teisėmis. Atmesti ieškovės V. B. ieškinį; Priteisti iš ieškovės V. B., trečiojo asmens UAB „General Logistics LT" naudai visas jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovės ieškinys atmestinas.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja ( CPK 176 str.1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais ( LAT nutartys civilinėse bylose Nr.3K-3-177/2006, Nr.3K-3-398/2006 ir Nr. 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008.) Teismas tiria ir vertina pateiktus įrodymus ir jais remdamasis daro savo išvadas apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą. Teismas vertina esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LR CPK 185 str. 1d.). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrą faktinių aplinkybių buvimą konstatuoja tada, kai teismui nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas daro išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamo fakto nebuvus, nei jo buvus. Teisme civilinės bylos nagrinėjamos laikantis rungimosi principo, kurio esmė yra ta, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ir atsikirtimų pagrindu. (LR CPK 12 str.).

10Byloje nustatytų faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas bei teismo išvados dėl jų sprendimo teisiniai argumenta. Teismas pagal byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimus bei bylos dokumentus - leistinus rašytinius įrodymus, nustatė tokias faktines bylos aplinkybes. Bylos teisminio nagrinėjimo metu, neginčytinai nustatyta, kad ieškovė V. B. ir atsakovas E. B., 1983 m. kovo 12 d. Vilkaviškio rajono civilinės metrikacijos skyriuje sudarė santuoką. (T-1, b.l. 23). Šalims gyvenant santuokoje atsakovas E. B. 2009 m. kovo 20 d., įgijo 100 vieniatų UAB „General Logistics LT", buvęs pavadinimas UAB „Panlog", akcijų, kas sudaro 100 % įmonės akcijų. Ieškovės V. B. manymu, kadangi atsakovas E. B. UAB „General Logistics LT" akcijas įgijo jau po santuokos sudarymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.88 str. 1 d. 1 p., šis turtas yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. 2011 m. kovo 30 d. atsakovai E. B. ir UAB General Logistics SP .Z.O.O., atstovaujama direktoriaus J. C., sudarė akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovas sutuoktinis E. B. pardavė atsakovui UAB General Logistics SP .Z.O.O., 100 vieniatų kas sudaro 100 % įmonės akcijų, paprastųjų vardinių UAB „General Logistics LT" akcijų už 20.000,00 litų sumą. Ieškovė V. B., teismo posėdyje teigė, kad apie ginčo sandorį sužinojo tik 2013 m. rugpjūčio 29 d. gavusi akcininkų sąrašą iš VĮ Registrų centro, į kurį kreipėsi, kilus įtarimams dėl galimai sudaryto ginčo sandorio. Šioms aplinkybėmis patvirtinti ieškovė V. B. prideda VĮ Registrų centro sąskaitą už dokumentų pateikimą, ir 2011 m. kovo 31 d. akcininkų sąrašą. (T-1, b.l.38). Ieškovės V. B., aiškinimu gavusi minėtus duomenis iš VĮ Registrų centro sužinojo, kad jau nuo 2011 m. balandžio 5 d. įtraukto į procesą trečiuoju asmeniu UAB „General Logistics LT" 100 % akcijų priklauso atsakovui UAB General Logistics SP.Z.O.O. Šios akcijos buvo perleistos atsakovui UAB General Logistics SP.Z.O.O. nuosavybėn be ieškovės V. B. sutikimo bei žinios ir vėliau šis sandoris ieškovės nebuvo patvirtintas. Ieškovės manymu tokiu būdu, buvo pažeistos sutuoktinės ieškovės turtinės teisės - sumažintas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas, dėl ko ieškovė V. B. buvo priversta kreiptis į teismą, dėl jos pažeistų teisių apgynimo. Ieškovė V. B. ir jos atstovė tuo pagrindu ir pateikė ieškinį teismui. Ieškovė V. B. savo pateiktu ieškiniu 2013 m. spalio 11 d. atsakovams sutuoktiniui E. B. ir UAB General Logistics SP.Z.O.O., ieškinį dėl 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, tuo pagrindu, jog ši sutartis pažeidžia ne tik ieškovės civilines teises, tačiau ir įstatymo nustatytas imperatyvias įstatymo normas. Ieškovė savo ieškinyje ir jos atstovė teismo posėdyje nurodo, kad sandoriu laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. Tokia sandorio samprata pateikiama ir Lietuvos Respublikos CK 1.63 straipsnyje. Pagal teisės teorijos ir teismų praktikos suformuluotą sampratą sandoris apibūdinamas kaip asmens vidinės valios išorinis pasireiškimas, siekiant tam tikro teisėto teisinio rezultato. Ieškovė V. B. ir jos atstovė mano, kad dėl bendro turto sudaryti be kito sutuoktinio sutikimo arba sudaryti tik vieno iš jų, kai sandorį privalėjo sudaryti abu sutuoktiniai, tai dėl bendro turto neišreiškęs valios sutuoktinis turi teisę šiuos sandorius nuginčyti pagal įstatyme nustatytą sandorių pripažinimo negaliojančiais tvarką ir sąlygas, ieškovė tuo ir pasinaudoja. Ieškovės V. B. ir jos atstovės manymu, 2011 m. kovo 30 d. atsakovų sudaryta akcijų pirkimo - pardavimo sutartis, kurios pagrindu atsakovas UAB General Logistics SP .Z.O.O. įsigijo iš atsakovo E. B. 100 vieniatų paprastųjų vardinių trečiojo asmens UAB „General Logistics LT" akcijų, kurios ieškovei V. B. ir atsakovui E. B. priklausė bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise. Ieškovė V. B. ir jos atstovė prašo teismą šią tarp atsakovų sudarytą akcijų pirkimo - pardavimo sutartį pripažinti negaliojančia, kadangi buvo sudaryta pažeidžiant imperatyvias įstatymo normas, tai yra sutartis buvo pasirašyta be ieškovės žinios ir sutikimo. Ieškovė V. B. ir jos atstovė, teismo posėdyje atkreipė teismo dėmesį į tai, jog Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.92 str. 4 d. numato, jog sandorius, susijusius su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar daiktinių teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandorius dėl bendros įmonės perleidimo ar teisių į ją suvaržymo bei vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimo ar teisių į juos suvaržymo gali sudaryti tik abu sutuoktiniai, išskyrus tuos atvejus, kai vienas iš sutuoktinių turi kito sutuoktinio išduotą įgaliojimą tokį sandorį sudaryti. Ieškovė niekada nebuvo išdavus sutuoktiniui, atsakovui E. B. įgaliojimo sudarytį akcijų pirkimo - pardavimo sutarties. Ieškovė V. B. ir jos atstovė prašo teismą vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.96 str. 2 d., kuris numato, jog sandoriai, kuriems sudaryti buvo būtinas rašytinis kito sutuoktinio sutikimas arba kurie galėjo būti sudaryti tik abiejų sutuoktinių, gali būti pripažintas negaliojančiu, nepriklausomai nuo to, ar kita sandorio šalis sąžininga ar ne, Ieškovės V. B. manymu 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartis prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi buvo sudaryta be jos sutikimo ir žinios, todėl yra pripažintina niekine ir negaliojančia. Ieškovės manymu, kad sudarydama 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo- pardavimo sutartį kita sutarties šalis atsakovo UAB General Logistisc SP. Z.O.O atstovas direktorius J. C., taip pat veikė nesąžiningai. Sutarties 2 str. 1 d. numatyta, kad ginčo akcijų pirkimo kaina - dvidešimt tūkstančių litų. Remiantis Civilinio kodekso 6.305 str. 1 d. išdėstyta pirkimo-pardavimo sutarties samprata, kaina yra būtina pirkimo-pardavimo sutarties sąlyga. Ieškovės V. B. ir jos atstovės manymu, ginčo akcijos parduotos už 20 000 litų, tai yra už gerokai mažesnę kainą nei akcijų vertė. 100 % Trečiojo asmens UAB „General Logistics LT" akcijų vertė jų perleidimo dieną, remiantis 2011 m. pirmojo ketvirčio UAB „General Logistics LT" balansu ( T-1, b.l.42), ieškovės vertinimu, siekė mažiausiai 280 688 litų ir dar galėjo būti ir didesnė, kadangi nustatant akcijų vertę vertintini ne vien tik buvusieji ir esami įmonės veiklos rezultatai, bet ir įmonės „know-how ", su tiekėjais, įmonės ateities pinigų srautai ir panašiai. Ginčo akcijų pardavimas už gerokai mažesnę sutartys nei akcijos vertos kainą įrodo, kad abi sutarties šalys atsakovai E. B. ir UAB General Logistisc SP. Z. O. O. veikė nesąžiningai ir tokiu būdu, pažeidė ieškovės V. B. turtines teises. Ieškovė ir jos atstovė prašo teismą vadovautis Lietuvos Respublikos CK 1.80 str. 2 d., kuri numato, jog jeigu sandoris negalioja, viena jo šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį, tai yra atsakovas UAB General Logistisc SP.Z.O.O. privalo grąžinti atsakovui E. B. 100 vieniatų UAB „General Logistics LT" akcijų, tuo tarpu atsakovas E. B. privalo grąžinti atsakovui UAB General Logistics SP.Z.O.O. už akcijas sumokėtą dvidešimties tūkstančių litų sumą. Ieškovė V. B. savo reikalavimų pagrindimui teismui pateikė rašytinius įrodymus, ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. santuokos liudijimą (T-1, b.l. 23). Akcijų pirkimo-pardavimo 2011 m. kovo 30 d. sutartį. (T-1, b.l. 24-25). UAB „General Logistisc LT“ Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išrašą su istorija (T-1, b.l. 32-35). UAB „General Logistisc LT“ 2011 m. kovo 31 d. akcininkų sąrašo kopija (T-1, b.l. 38). 2011 m. pirmo ketvirčio balanso kopija (T-1, b.l. 42). UAB „General Logistisc LT“ Įstatų kopija (T-1, b.l. 48-62). Ieškovės teigimu 2011 m. kovo 30d. tarp atsakovo E. B. ir UAB General Lgistics SP. Z. O. O. atstovo direktoriaus J. C. sudaryta akcijų pirkimo - pardavimo sutartis pažeidžia imperatyvias įstatymo normas, kadangi minėta sutartimi parduotos akcijos priklausė bendrosios santuokinių jungtinės nuosavybės teisėmis ieškovei V. B. ir atsakovui E. B., kaip įrodymas pridėtas santuokos liudijimas. (b.l. ,,,,,). Taigi bendraturčių akcijomis ieškovės manymu buvo galima disponuoti tik gavus ieškovės sutikimą. Akcijų pirkimo pardavimo sutartį sudarius be ieškovės žinios ir sutikimo, ieškovė mano, kad buvo pažeistos imperatyvios įstatymo nuostatos, todėl, ieškovės teigimu, sudaryta sutartis yra niekinė ir negaliojanti. Bylos teisminio nagrinėjimo metu atsakovo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovo J. C. parodymais ir faktinėmis bylos aplinkybėmis, su tokiais ieškovės V. B. ir jos atstovės teiginiais nėra jokio teisinio pagrindo teismui sutikti. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 3.92 straipsnio 4 dalyje nustatyti ypatingi reikalavimai sandoriams, susijusiems su bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe esančio nekilnojamojo daikto ar daiktinių teisių į jį disponavimu ar jų suvaržymu, taip pat sandoriams dėl bendros įmonės perleidimo ar teisių į ją suvaržymo bei vertybinių popierių, kurie yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, perleidimu, ar teisių į juos suvaržymu. Tokius sandorius turi teise sudaryti tik abu sutuoktiniai, perleidžiantys bendrą turtą, arba vienas sutuoktinis, turėdamas kito sutuoktinio įgaliojimą. Aiškinant pirmiau nurodytų teisės normų taikymą kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad toks įstatyme įtvirtintas reguliavimas suponuoja papildomas pareigas pirkimo-pardavimo sutarties šalims: pirkėjui –pareigą prieš sudarant sandorį išsiaiškinti, kokia nuosavybės teisės forma perleidžiamas turtas priklauso pardavėjui; atitinkamai pardavėjui -pareigą atskleisti šią informaciją (CK 6.163 straipsnio 4 dalis). (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2013). Atsakovas UAB General Logistics SP . Z. O. O. atstovas J. C., sudarydamas ieškovės ginčijamą sandorį, buvo pagrįstai įsitikinęs, kad pardavėjas ieškovės sutuoktinis E. B. yra pilnateisis parduodamų akcijų savininkas, jo teisė disponuoti šiomis akcijomis nėra apribota, o jei kokių nors apribojimų ir yra, jis yra gavęs visus reikalingus įgaliojimus, iš ieškovės, nes ieškovė V. B. veikė kartu ir visą laiką bendravo ir žinojo bei skatino dėl sandorio sudarymo, realiai įvykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus perduoti akcijas atsakovo nuosavybėn. Tai teismas nustatė, remdamasis tiek tarp šalių susiklosčiusiais ikisutartiniais santykiais, tiek ir vadovaudamasis sudarytos sutarties sąlygomis. Sutarties 3 p. 1 d. (a) pardavėjas nurodė, kad jis pareiškia ir garantuoja pirkėjui, kad „Pardavėjas turi jokiais apribojimais nesuvaržytą nuosavybės teisę į perkamas akcijas, jos nėra įkeistos ir jų atžvilgiu nėra jokių kitų suvaržymų, draudimų, trečiųjų asmenų pretenzijų ar ginčų dėl jų teismuose, perkamos akcijos yra visiškai apmokėtos. Tos pačios Sutarties 3 p. 1 d. (b) nurodyta, kad "Pardavėjas turi absoliučią ir neapribotą teisę, įgaliojimus ir kompetenciją pasirašyti šią sutartį bei vykdyti visus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus. (T-1, b.l.24-25). Taigi, pirkėjas, sudaręs sutartį, kurioje pats pardavėjas sutartimi patvirtino savo teisę į akcijas taip pat savo įgaliojimus sudaryti tokią sutartį, neturėjo pagrindo abejoti pardavėjo sąžiningumu ar pardavėjo teiginių atitikimu tikrosioms faktinėms aplinkybėms. Kaip matyti iš atsakovų pasirašytos akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, UAB General Logistcs SP.Z.O.O. vardu sutartį pasirašė šios įmonės direktorius J. C., kuris nuo 2010 m. gegužės 20 d. buvo paskirtas ir UAB „General Logistcs LT" direktoriumi. Šioje vietoje būtina trumpai aptarti tarp šalių susiklosčiusius ikisutartinius santykius. 2009 m. J. C., kuris tuo metu dirbo Rusijoje įsteigtoje įmonėje Gefco, sutarė su atsakovu E. B. įkurti tarptautinę kompaniją, bendru pavadinimu General Logistics. Ją turėjo sudaryti UAB „General Logistics LT“, UAB General Logistics PL ir UAB General Logistics RUS. 2010 m. gegužės 20 d. vienintelio akcininko atsakovo E. B. sprendimu Nr. 10/05/20 J. C. buvo paskirtas UAB „General Logistics LT" vadovu (T-1, b.l. 115). A. J. C. yra vienintelis akcininkas UAB General Logistics SP.Z.O.O., o nuo 2010 m. liepos 1 d. taip pat eina ir įmonės direktoriaus pareigas. Planuota, kad UAB General Logistics SP. Z.O.O. įsigyja UAB „General Logistcs LT" akcijas, o atsakovas E. B. - įsigyja 25 procentus atsakovo UAB . General Logistics SP.Z.O.O. akcijų. Taigi UAB „General Logistics" akcijų įsigijimas iš pardavėjo buvo vienas abiejų šalių aptarto tarptautinio verslo plano etapų. Kaip nustatyta, pardavėjas atsakovas E. B. savo pažadų, kurie buvo susiję su dalies UAB General Logistics SP.Z.O.O. įsigijimu, neįvykdė, teismui nepavyko nustatyti, ar apskritai pardavėjas E. B., turėjo rimtų ketinimų bendradarbiauti su atsakovu UAB General Logistics SP.Z.O.O., atstovu J. C. ar piktnaudžiaudamas savo teisėmis siekė tik pasipelnyti. Teisminio bylos nagrinėjimo metu iš UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovo J. C. aiškinimų teismo posėdyje ir atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, susijusias su glaudžiais verslo planais ateityje, akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu, pardavėjas E. B. buvo įgijęs pirkėjo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. vadovo J. C., kuris ir priėmė sprendimą sudaryti akcijų pirkimo pardavimo sutartį, pasitikėjimą, todėl neabejojo pardavėjo teiginiais, nurodytais sutartyje, tikėjo, kad susiklostę sutartiniai santykiai yra grįsti sąžiningumo ir teisingumo principais. Faktą, kad ieškovė V. B. nežinojo apie 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties tarp atsakovų sutuoktinio E. B. ir atsakovo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovo J. C. sudarymą paneigia ir tai, kad UAB "General Logistics LT" dirbo ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. šeimos nariai, giminės laikotarpiu nuo 2010-02-25 - 2012-01-19 dirbo ieškovės V. B. brolis A. V., kuris ėjo įmonės transporto direktoriaus pareigas (T-2, b.l.11-15), be to laikotarpiu nuo 2010-06-15 iki 2012-11-30 taip pat dirbo ir ieškovės V. B. bei atsakovo E. B. marti - A. B., kuri ėjo įmonės direktoriaus pavaduotojo pareigas (T-2, b.l.13). Teismas yra prijungęs prie bylos atsakovo atstovo pateiktą Antstolio Artūro Auglio faktinių aplinkybių konstatvimo protokolą, kuriame konstatuojama, kad 2011-03- 01 16:19 val.( trisdešimt dienų iki ginčijamos sutarties pasirašymo) tuometinė UAB "General Logistics LT" direktoriaus pavaduotoja A. B., kuri yra ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. marti, iš šiame kompiuteryje esančio tarnybinio elektroninio pašto išsiuntė ateityje dar tik pasirašytinos sutarties tekstą lietuvių ir anglų kalbomis Akcijų pirkimo -pardavimo sutartį į kitos bendrovės - UAB "Hertransus" tarnybinį kompiuterį, kurio naudotojai- atsakovas E. B. ir V. B.. Prie siunčiamų dokumentų padarytas prierašas: Pažiūrėkit šią sutartį". Nekelia abejonių, jog siunčiamieji sutarties tekstai yra identiški šios sutarties šalių pasirašytajam tekstui. Šios sutarties projektas patvirtina faktinę aplinkybę, kad sutartis buvo rengiama išimtinai ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. šeimos narių pastangomis ir jie tarpusavyje vienas kitą informavo apie vykstantį būsimą akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymą. Taip ši antstolio protokole užfiksuota aplinkybė reiškia, kad ieškovė apie ginčijamą sutarties sudarymo faktą sužinojo ne 2013 m. rugpjūčio mėnesį, kaip yra teigiama ieškovės B. ieškinyje, o dar 2011 m. kovo 1 d. Todėl ir ieškovės argumentai, kad jai iki jos ieškinyje nurodytos datos nebuvo žinoma, kad jos sutuoktinis, su kuriuo santuoka nenutraukta, o turtas, kaip jungtinės sutuoktinių nuosavybė iki šiolei nepadalinta ir tokie skyrybų ir turto padalijimo procesai net nepradėti, yra nepagrįsti, kadangi antstolio surašytame faktinių aplinkybių konstatavimo protokole konstatuota aplinkybė paneigia, kad ieškovei V. B. nieko nebuvo žinoma apie akcijų perleidimą. Teismas yra prijungęs prie bylos atsakovo atstovo ir trečiojo asmens- UAB "General Logistics LT" tarnybinio kompiuterio ekspertinio tyrimo išvadą, kurioje yra konstatuotos šio ginčo sprendimui svarbios aplinkybės, jų tarpe patvirtintos ir tos, kurios buvo konstatuotos antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Šios bylos nagrinėjimo pradžioje ieškovė ir jos atstovė per pirmąjį parengiamąjį posėdį, kuomet buvo svarstomas klausimas dėl A. B., kaip liudytojos, iškvietimo į teismą klausimas, tvirtino, kad ji nėra susijusi su ginčijama akcijų perleidimo sutartimi. Tačiau kaip matyti iš eksperto išvados ir jų priedų (T-2, b.l.10-22), šios sutarties rengimu dar nuo 2010 m. liepos mėnesio pradžios užsiėmė ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. marti- A. B., kuri organizavo lietuvių kalba surašytos sutarties teksto vertimą į anglų kalbą, šį procesą derino su UAB "Hertranus" vadovais- atsakovu E. B. ir ieškove V. B., o atsakovas E. B. 2011 m. kovo 1 d. savo atsakymu eletroniniu laišku, siųstu savo marčiai, A. B. patvirtino, kad "viskas čia gerai tik turi būti ir lenkiškai parašyta" (T-3, priedas prie eksperto išvados voke b.l. 152) Šis sutarties variantas buvo atsiųstas ir atsakovui UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovui J. C., kaip perkančios akcijas bendrovės vadovui. Tačiau šiuose sutarties projektuose, kurie identiški pasirašytajam sutarties variantui, niekur nebuvo nurodytos kokios nors pastabos ar teiginiai, kad akcijų pardavėjas nėra pilnateisis parduodamų akcijų savininkas. Kaip matyti iš išvados priedo Nr. 6, (T-3,b.l.152) akcijų įsigijimo klausimas UAB General Logistisc PS Z. O. O. nebuvo aktualus. Pasirašyti šią akcijų sutartį ir tokiu būdu sudaryti sandorį ragino ne akcijų pirkėjas, J., o ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. marti- A. B., kuri savo faksu-informavo akcijų pirkėją, kad ji jau banko įstaigai yra informavusi, kad UAB “General Logistics LT” akcininkas yra UAB General Logistisc PS. Z. O. O. ir kad tik po akcijų perleidimo sutarties sudarymo ir įregistravimo, gali būti sprendžiami klausimai su banku dėl lizingo sutarčių sudarymo. Nors ieškovė V. B. ir jos atstovė bei atsakovas E. B. kėlė klausimus dėl tarnybinio kompiuterio ekspertizės galimumo šią išvadą teismo prašė nevertinti kaip įrodymus, tačiau teismas šią išvadą priėmė, o šioje išvadoje nurodytos informacijos paneigimui minėti bylos dalyviai nepateikė jokių faktinių duomenų, išskyrus jiems kylančias abejones, susijusias labiau su ekspertizės akto įforminimo klausimais. Teismas priėmęs atsakovo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. ir trčiojo asmens UAB “General Logistisc LT” atstovo pateiktą specialisto (T-3, bl. 152) susirašinėjomo kompiuterinę išvadą, rėmėsi kaip neginčijamų aplinkybių užtikrinimui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad teisminio nagrinėjimo metu kaip įrodymai gali būti naudojami ir rašytiniai aktai, kurie pagal savo prigimtį yra ekspertinio pobūdžio -gaunami atlikus tam reikalingus tyrimus ir pritaikius specialias žinias. Tačiau jeigu toks tyrimas buvo atliktas ne pagal teismo ar teisėjo nutartį civilinėje byloje, tai, nepaisant jo tiriamojo-mokslinio pobūdžio, gauta išvada laikoma ne ekspertiniu aktu, o rašytiniu įrodymu, kuriame yra žinių apie reikšmės bylai turinčias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje BU AB „ Valviktė" v. UAB „Laugina", bylos Nr. 3K-3-575/2008; 2009 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Fabrikam corparation" v. UAB „ Vilniaus ūkas", bylos Nr. 3K-3-130/2009; 2010 m. kovo 23 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Refosa" v. UAB „ Veho", UAB „Stvedbank lizingas", bylos Nr. 3K-3-133/2010; t.). Taigi UAB „ ABAKAS" pateikta kompiuterinę atlikusio specialisto išvada teismas vertina kaip rašytinį įrodymą, pagrindžiantį atsakovo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovo J. C., bei trečiojo asmens UAB General Logistisc LT” atstovo argumentus atsikertant į ieškovės V. B. ieškinį ir kito atsakovo E. B. , sutinkančiu su ieškiniu, nurodomas aplinkybes. Minėti bylos dalyviai jokių konkrečių įrodymų, paneigiančių pateiktų rašytinių įrodymų konstatuotas aplinkybes, nepateikė. Teisminio bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovė V. B. taip pat yra verslininkė, dirbanti komercijos direktore tame pačiame mieste ir tuo pačiu adresu, Liepynų kaime, Liudvinavo seniūnijoje, Marijampolės savivaldybėje, kaip ir UAB "General Logistics LT", registruotoje bendrovėje - UAB "Hertransus". Ši bendrovė veiklą vykdo toje pačioje krovinių pervežimo srityje ir rinkoje. Šios bendrovės vadovas ir akcininkas yra ieškovės sutuoktinis- atsakovas E. B.. Iš pateiktų teismui rašytinių dokumentų nustatyta ir tai, kad UAB „Hertransus“ 2013-05-22 pateikė skundą Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrai dėl UAB „General Logistics LT" galimai daromos nusikalstamos veiklos (T-2, b.l. 17) Teismo posėdyje niekas nepaneigė šios aplinkybės, jog ieškovei, V. B. kaip UAB "Hertransus" komercijos direktorei, buvo žinoma apie UAB "Hertransus" reiškiamas pretenzijas UAB "General Logistics LT " veiklos, dėl ko buvo kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl palyginti itin smulkios ginčijamos sumos 1791,97 litų (T-2, b.l. 47-49). Teismo ir atsakovo, bei trečiojo asmens įsitikinimu, jei ieškovė V. B. iš tiesų nebūtų žinojusi apie 2011 m. kovo 30 d. akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuriuo visos akcijos buvo perleistos naujajam savininkui UAB General Logistics SP.Z.O.O., mažai tikėtina, kad ieškovė būtų ryžusis kreiptis į prokuratūrą dėl jai pačiai jungtinės nuosavybės teise priklausančios bendrovės galimai nusikalstamų veiksmų, kaip yra teigiama UAB "Hertransus" pareiškime prokuratūrai.( T-2, b.l. 16-18). Atsižvelgiant ir į tai teismas nginčytinai padarė išvadą, kad ieškovė V. B. žinojo apie akcijų 2011 m. kovo 30 d. pirkimo -pardavimo sutartį nuo pat jos sudarymo momento. Teismų praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai turtas, nurodytas Lietuvos Respublikos CK 3.92 straipsnio 4 dalyje, priklauso sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise ir yra perleistas vieno iš jų, neturint antrojo sutuoktinio įgaliojimo, tai sandoris sali būti pripažįstamas negaliojančiu, nepaisant kitos sandorio šalies sąžiningumo, tačiau būtent kitos šalies, tai yra pirkėjo sąžiningumas yra reikšmingas tais atvejais, kai vienas ar abu sutuoktiniai sudarydami sandorį, panaudojo apgaulę (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. spalio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-558/2006). Kaip jau minėta anksčiau, atsakovas, J. C. pasirašydamas sutartį buvo įsitikinęs, kad pardavėjas atsakovas E. B. turi visus reikalingus įgaliojimus sudaromo sandorio įvykdymui. Tuo labiau, kad pardavėjas savo teisę perleisti akcijas ir visus įgaliojimus tai atlikti patvirtino sutarties sąlygose. Kasacinis teismas dėl nurodytų teisės normų aiškinimo ir taikymo formuoja praktiką, kad vieno ar abiejų sutuoktinių apgaule, sudarant sandorius dėl jiems bendrąja jungtine nuosavybe priklausančio turto, pripažįstami tokie veiksmai, kuriais siekiama suklaidinti kitą sandorio šalį dėl esminių sudaromo sandorio aplinkybių, apgaule taip pat laikomas ir sąmoningas reikšmingų sandorio aplinkybių nepranešimas, jeigu, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, apie jas turėjo būti pranešta kitai šaliai Lietuvos Respublikos CK 1.91 straipsnio 5 dalis. Sprendžiant, ar, sudarant pagal Lietuvos Respublikos CK 3.96 straipsnio 2 dalį ginčijamą sandorį, buvo panaudota vieno ar abiejų sutuoktinių apgaulė, būtina įvertinti šalių elgesį ikisutartinių santykių metu, sudarant sandorį, taip pat vėliau (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. Kovo 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59/2013). Jau minėta, kad sandorio šalių ikisutartiniai santykiai buvo grįsti abipusiu pasitikėjimu, bendrais verslo planais ateityje. Pirkėjas UAB General Logistisc SP. Z. O. O. A. J. C. pasitikėjo pardavėju atsakovu E. B., neturėjo pagrindo abejoti jo, kaip sandorio šalies sąžiningumu, kadangi, kaip pirkėjas manė, abi sandorio šalis siejo bendri interesai toliau vystyti verslą, kurti tarptautinį įmonių tinklą. Aukščiausiojo teismo praktikoje pripažįstama, kad būtent pardavėjas turi pranešti pirkėjui apie trečiųjų asmenų teises į parduodamą turtą, pretenzijas bei teisinius ginčus dėl jų, ar jo teisė disponuoti šiuo turtu neapribota ir kitą reikšmingą informaciją. Jei po sandorio sudarymo pirkėjas ginčija reikšmingos sandoriui informacijos atskleidimo tinkamumą, pardavėjas privalo įrodyti, kad ji buvo atskleista tinkamai Lietuvos Respublikos CK 6.321 straipsnio 1, 3, 5 dalys. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. spalio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje D. F. v. V. F. ir kt., bylos Nr. 3K-3-558/2006: 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. R. J. ir kt.; bylos Nr. 3K-3-138/2013). Taigi įrodinėjimo pareiga, kad sandoriui reikšminga informacija buvo atskleista ir tai buvo padaryta tinkamai, nagrinėjamu atveju tenka kitai ginčijamos sutarties šaliai - pardavėjui, šiuo atveju, atsakovui E. B. Atsakovas UAB General Logistics Sp.Z.O.O. atstovas J. C. visą laiką buvo įsitikinęs, kad visos procedūros, susijusios su akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi, buvo perleistos atsakovui turint visus tokiam sandoriui sudaryti reikalingus įgaliojimus. Tuo labiau, kad pačiai ieškovei V. B. dalyvaujant UAB „General Logistics LT" veikloje, taip pat šioje įmonėje direktoriaus pavaduotoja dirbant ir A. B. atsakovo E. B. ir ieškovės V. B. marčiai bei ieškovės broliui A. V., kuris ėjo įmonės transporto direktoriaus pareigas, atsakovui J. C. net nekilo abejonių, kad sandoris galėjo būti sudarytas netinkamai. Visi asmenys, kurie apie tokį sandorį turėjo būti informuoti, buvo informuoti įstatymų nustatyta tvarka, be to, pardavėjas, E. B. kaip tai pats nurodė sutartyje, buvo gavęs visus tokiam sandoriui sudaryti reikalingus įgaliojimus. A. J. C., pagrįstai tikėjo, kad visi asmenys, kurie turėjo būti informuoti apie sandorio sudarymą, apie tai žinojo. Tai, kad sandoris buvo sudarytas ir įformintas tinkamai patvirtino ir tai, kad po sandorio sudarymo, jokių pretenzijų dėl to niekas nereiškė. Visos šios aplinkybės sudarė atsakovui pagrindą manyti, kad jis yra teisėtas akcijų įgįjėjas. Pagal Lietuvos Respublikos CK 3.88 str. 3 d., turto, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, savininkai viešame registre turi būti nurodyti abu sutuoktiniai. Kai turtas įregistruotas tik vieno sutuoktinio vardu, jis pripažįstamas kaip bendroji jungtinė nuosavybė, jeigu registre jis nurodytas kaip bendroji jungtinė nuosavybė. Pažymėtina, kad pagal VĮ Registrų centras duomenis, akcijų 2011 m. kovo 30 d. pirkimo - pardavimo metu UAB „General Logistics LT" vieninteliu akcininku buvo nurodytas tik atsakovas E. B. (T-1, b.l. 38), kuris sandorio sudarymo metu, sutartyje garantavo, kad tretieji asmenys jokių teisių į perleidžiamas akcijas neturi. Taigi pardavėjui tvirtinant apie jo teisę ir įgaliojimus sudaryti akcijų pirkimo -pardavimo sutartį, atsakovas J. C. neturėjo objektyvios galimybės sužinoti, kad parduodamos akcijos yra bendroji jungtinė nuosavybė, nes Juridinių asmenų registre UAB „General Logistics LT" akcininku buvo nurodytas tik atsakovas E. B.. Atsakovui UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovui J. C. nebuvo jokio pagrindo abejoti, kad sudarius 2011 m. kovo 30 d. sutartį, jis yra teisėtas akcijų įgijėjas. Atsakovas General Logistics SP.Z.O.O. atstovas J. C. nėra atsakingas, kad Juridinių asmenų registre nėra nurodoma akcijų nuosavybės forma, tačiau norint išviešinti, jog akcijos priklausė ne tik atsakovui E. B.., bet ir ieškovei V. B., buvo galimybė įstatymų nustatyta tvarka įrašyti, kad UAB „General Logistics LT" akcininku yra ne tik atsakovas E. B., bet ir ieškovė V. B.. Tačiau nei ieškovė, V. B. nei atsakovas E. B. šia įstatymo suteikiama teise nepasinaudojo. Be to, pati ieškovė V. B. savo ieškinyje pripažįsta, kad atsakovas E. B., sudarydamas ginčijamą akcijų pirkimo- pardavimo sutartį veikė nesąžiningai. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, pareiga nurodyti perleidžiamų vertybinių popierių nuosavybę tenka pardavėjui, nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas konkrečiai to teiraujasi. Vien tai, kad pirkėjas žinojo jog pardavėjas yra vedęs, nereiškia, kad šis laikomas tinkamai įvykdęs pareigą atskleisti reikšmingas sandorio sudarymo aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. J. v. R. J. ir kt., bylos Nr. 3K-3-138/2013). Ieškovės V. B. ir jos atstovės, nurodoma Lietuvos Respublikos CK 1.80 straipsnio 1 dalis dėl sutarties negaliojimo yra bendroji norma, o nagrinėjamu atveju ginčijamos sutarties pripažinimą negaliojančia reglamentuoja ir specialioji norma, tai yra Lietuvos Respublikos CK 3.96 straipsnis, todėl jos tarpusavyje veikia kaip bendroji ir specialioji norma lex specialis derogat legi generali principu. Taigi šiuo atveju sutuoktinio E. B. sudaryta sutartis be kito sutuoktinio ieškovės V. B. sutikimo nėra niekinė. (Lietuvos Respublikos CK 1.80 str.). Dėl šios priežasties ieškovės V. B. ir jos atstovės argumentai dėl niekinio sandorio yra atmestini kaip nepagrįsti. Teismas pasisako ir dėl ieškovės V. B. bei jos atstovės išsakytų argumentų dėl atsakovo General Logistics SP. Z. O. O.atstovo J. C. nesąžiningumo, kur buvo nrodoma, kad neva sutarties 2 str. 1 p. numatyta UAB „General Logistics LT" 20 000 litų kaina yra per maža. Pirkėjas, nusipirkęs UAB „General Logistics LT" 100 vienetų akcijų veikė nesąžiningai. Ieškovė V. B. ir jos atstovė taip pat teigia, kad ieškovės vertinimu, akcijų vertė jų perleidimo dieną siekė mažiausiai 280 688 litų. Kaip tokios akcijų vertės pagrindą ieškovė pateikė UAB "General Logistcs LT" 2011 m. I ketvirčio balansą, tačiau savo ieškinyje ir teismo posėdyje nenurodė, kas sudaro būtent tokią sumą. Minėti ieškovės ir jos atstovės aiškinimai visiškai neatitinka tikrųjų faktinių bylos aplinkybių ir yra nepagrįsti. Pagal UAB „General Logistics LT" balansą, sudarytą 2011 m. kovo 31 d., įmonės turtas iš viso sudarė 1 843 946 litų, iš kurių ilgalaikio turto iš viso - 12 093 litai: nematerialaus turto- 5 259 litai, materialusis turtas - 6 835 litai, trumpalaikis turtas iš viso sudarė- 1 831 853 litų, atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys-100 771 litus, per vienerius metus gautinos sumos- 1 662 402 litai, pinigai ir pinigų ekvivalentai - 68 680 litų (T-1, b.l. 40-47,T-2, b.l. 68-77)). Kaip matyti, iš esmės įmonės turtą sudarė trumpalaikis turtas ir per vienerius metus planuotos gauti pajamos. Tuo tarpu įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso sudarė 1 810 916 litų, iš kurių 1 759 124 litai per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai bei 51 792 litai po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

11Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., įmonės nemokumas - tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Kaip matyti iš anksčiau pateiktų duomenų, UAB „General Logistics LT" akcijų pirkimo - pardavimo metu įmonės skolos gerokai viršijo pusę įmonės turimo turto sumos. Taigi pagal ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p., įmonė buvo nemoki ir jai grėsė bankrotas. Ieškovė V. B. ieškinyje ir jos atstovė teismo posėdyje nurodė, kad akcijų vertė turėjo būti neva kur kas didesnė, tačiau apsiribojo tik abstrakčiomis frazėmis apie įmonės turimą know-how, sutartis su tiekėjais. Ieškovė ir jos atstovė nenurodė, iš ko jų manymu, susideda akcijų vertė. Atsakovui UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovui J. C. įsigijus UAB „General Logistisc LT“ akcijas, ši įmonė neturėjo jokio savo gerbūvio, viskas buvo sukurta tuo laikotarpiu po akcijų pirkimo- pardavimo sutarties pasirašymo. Kaip matyti iš UAB ,General Logistics LT" 2013 m. rugsėjo 30 d. balanso, įmonės turtas iš viso sudaro 1 570 779 litus, kurį sudaro materialusis turtas - 544 357 litus, transporto priemonės - 537 084 litus, nustatyta, kad pardavėjai yra įsiskolinę 702 182 litų sumą. Tuo tarpu bendrovės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso sudaro 925 531 litus, o per vienerius metus sumos ir įsipareigojimai sudaro - 662 182 litų. (T-2, b.l.48-50). . Kaip matyti iš pateiktų duomenų, UAB „General Logistics LT" finansinė būklė pagal Lietuvos Respublikos ĮBĮ 2 str. 8 d. kriterijus, yra kur kas geresnė nei tada, kai šios įmonės akcijos buvo perleistos atsakovui UAB General Logistics SP. .Z.O.O. Įtraukta į bylą trečiuoju asmeniu UAB „General Logistics LT" yra stabiliai veikianti pelninga įmonė, kurioje dirba septyniolika darbuotojų, kuriems reguliariai mokamas darbo sutartyse numatytas darbo užmokestis. Ieškovės V. B. ir jos atstovės teigimu, pagal Lietuvos Respublikos CK 6. 305 str. 1 d. išdėstytos pirkimo - pardavimo sutarties sampratą, kaina, sudarant akcijų pirkimo - pardavimo sutartis, yra viena esminių šios sutarties sąlygų. Tačiau teismui išklausius šalis ir ištyrus faktines bylos aplinkybes ir remiantis teismų formuojama praktika, tokie ieškovės ir jos atstovės teiginiai yra nepagrįsti ir atmestini. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje pripažįstama, kad „vienas iš bet kokios prievolės būtinų elementų yra jos dalykas, todėl kiekviena sutartinė prievolė privalomai turi turėti dalyką (CK 6.3 straipsnis). Tai vienintelė esminė sąlyga, kurią turi turėti visos sutartys, taip pat ir akcijų pirkimo-pardavimo sutartis. Tuo tarpu nei kaina (CK 6.198 straipsnis), nei atsiskaitymo tvarka ar kitos sąlygos pagal galiojančius įstatymus nelaikomos esminėmis akcijų pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis." (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gegužės 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-168/2009). Šioje byloje teisėjų kolegija, sistemiškai vertinusi Civiliniame kodekse numatytas pirkimo - pardavimo sutarčių nuostatas, taip pat analizavusi Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, konstatavo, jog akcijų pirkimui - pardavimui įstatymas nustato tik vieną privalomą sąlygą - sutarties dalyką. Taigi ieškovės V. B. ir jos atstovės teiginiai apie tai, kad akcijų pirkimo - pardavimo sutarties privalomų sąlygų yra akcijų kaina, yra visiškai nepagrįsti ir todėl atmestini. Teismas nurodo, kad be to, Lietuvos Respublikos CK 6. 156 str. 1 d. yra įtvirtintas sutarties šalių laisvės principas, pagal kurį šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas. Atsižvelgiant į tai, sutarties kaina - sutarties šalių susitarimo reikalas. Be to, tuo metu buvo sunki trečiojo asmens UAB „General Logistics LT" finansinė padėtis akcijų pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo metu, todėl teismo manymu, darytina išvada, kad sumokėta kaina buvo pagrįsta ir teisinga. Taigi ieškovės V. B. ir jos atstovės pateikti argumentai dėl atsakovo UAB General Logistcs SP.Z.O.O. atstovo J. C. nesąžiningumo, kurį neva lemia pardavėjui sumokėtos kainos už nusipirktas akcijas dydis yra visiškai nepagrįsti ir atmestini. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, taip pat į faktines aplinkybes ir argumentus, juos pagrindžiančius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovė ne siekia apginti savo pažeistą teise, o siekia susigrąžinti įmonę, kurios finansinė būklė yra kur kas geresnė nei tada, kai ji buvo parduota atsakovui UAB General Logistisc SP. Z. O. O. Teismo posėdyje nustatyta, kad UAB „Hertransus", kuriai vadovauja atsakovas E. B. ir kurios komercijos vadovė yra ieškovė V. B., yra ant bankroto ribos. Atsakovo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. Ir trečiojo asmens UAB „General Logistisc LT“ atstovas teismui pateikė iš intrnetinės erdvės kopiją iš kurios matyti kad bendrovė atleidžia savo darbuotojus, turi didelių skolų ne tik tiekėjams, bet ir VSDFV (T-2, b.l. 19-28). Taigi ieškovė, nesąžiningai naudodamasi savo teisėmis, yra itin suineresuota neteisėtai susigrąžinti stabiliai veikiančią pelningą bendrovę. Ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. reikalavimai nesuderinami su protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, kuriais privalo vadovautis įgyvendinant savo teises Lietuvos Respublikos CK 1.5 str.. Įstatymas įpareigoja visus asmenis įgyvendinant savo teises bei vykdant pareigas laikytis įstatymų, gerbti bendro gyvenimo taisykles, geros moralės principus bei veikti sąžiningai, laikytis protingumo ir teisingumo principų; draudžiama piktnaudžiauti savo teise, tai yra draudžiama įgyvendinti civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises, įstatymų saugomus interesus, daro žalos kitiems asmenims, arba prieštarautų subjektinės teisės paskirčiai. Teismo manymu tokių požymių ieškovės V. B. ir atsakovo E. B. veiksmuose piktnaudžiavimo subjektine teise, yra. Lietuvos Respublikos CK CK 1.137 straipsnio 1, 2 dalys. Remiantis CK 1.91 str. 5 d., 3.96 str. 2 d., 6.156 str. 1 d., 6.163 str. 4 d., 6.321 str. 1,3,5 d., Teismas, vertindamas ieškovės V. B. ir jos atstovės reikalavimus, juos pagrindžiančius ieškovės pateiktus duomenis (dokumentus), atsakovo E. B. sutikimą su ieškovės reikalavimais (nėra ginčo) atsakovo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovo J. C. bei trečiojo asmens UAB „General Logistisc LT“ atstovo prieštaravimus ieškinio reikalavimams ir jų pateiktus duomenis (dokumentus), kuriais jie grindžia šiuos savo prieštaravimus, teismas daro išvadą, kad ieškovės V. B. reikalavimai, išdėstyti ieškinyje ir jos atstovės aukščiau aprašyti, yra neteisėti ir nepagrįsti, o atsakovo UAB General Logistisc SP. Z. O. O. atstovo J. C. , bei trečiojo asmens UAB „General Logistisz LT“ atstovo prieštaravimai šiems reikalavimams– atvirkščiai, pagrįsti, todėl ieškinys atmestinas visiškai, kaip neteisėtas ir neįrodytas. Iš ieškovės, pralaimėjusios šalies, atsakovo ir trečiojo asmens naudai, priteistina 34944,04 litų atstovavimo išlaidos advokato pagalbai apmokėti jos atitinka 2004-04-02 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą paslaugą teisinę pagalbą paslaugas maksimalaus dydžio patvirtinimo, nustatytus rekomenduojamus priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydžius. Byla sudėtinga, didelės apimties, vyko penkeri teismo posėdžiai, advokato buveinė yra Vilniaus mieste). Teismas byloje turėjo 106,64 litų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu šalims, šios bylinėjimosi išlaidos valstybei priteistinos iš ieškovės (LR CPK 96 str.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 260,265, 268, 270, 275, 279, 282 ir 307 str.str., teismas

Nutarė

13Ieškinį atmesti.

14Ieškovės V. B., asmens kodas ( - ) gyv. Marių sk. 15, Marijampolė, ieškinį atsakovams E. B., UAB General Logistics SP. Z. O.O. ir trečiojo asmens UAB „General Logistisc LT“ kuriuo prašo teismą pripažinti negaliojančia tarp atsakovų E. B. ir UAB General Logistics SP.Z.O.O. sudarytą 2011 m. kovo 30 d. UAB „General Logistics LT" akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, ir taikyti restituciją-įpareigoti sutarties šalis grąžinti viena kitai visa, ką yra gavusios pagal sutartį, atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą.

15Priteisti iš ieškovės V. B., asmens kodas ( - ) gyv. Marių sk. 15, Marijampolė, 14374,04 litų (keturiolika tūkstančių tris šimtus septyniasdešimt keturis litus 4 ct) atsakovui UAB General Logistisc SP. Z. O. O, Juridinio asmens kodas 100915481; registruota adresu 97-300 P. T., Zawila 22, Lenkija ir 20570 litų (dvidešimt tūkstančių pekis šimtus septyniasdešimt litų) trečiajam asmeniui UAB „General Logistisc LT“ juridinio asmens kodas 302317970, buveinė adresas Liepynų kaimas, LT-68126, Marijampolės savivaldybė, turėtų išlaidų už pasinaudojimą kvalifikuota advokato pagalba ruošiant procesinius dokumentus teismui ir atstovavimą teismo posėdžiuose.

16Priteisti iš ieškovės V. B., asmens kodas ( - ) gyv. Marių sk. 15, Marijampolė, 106,64 litus (vieną šimtą šešis litus 64 ct), valstybei turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą šalims.

17Panaikinti 2013 m.spalio 17 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo nutartimi taikytas atsakovo UAB Genaral Logistics SP. Z. O. O. įmonės kodas 10091548, buveinės adrsas 97-300 P. T., Zawila 22, Lenkija ir trečiojo asmens UAB „General Logistisc LT“ įmonės kodas 302317970, buveinės adresas Liepynų kaimas, Liudvinavo seniūnija, Marijampolės savivaldybė, taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

18(Gera valia valstybei priteistas lėšas sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, bankas – AB „Swedbankas“, banko kodas 73000, įmokos kodas- 5660.)

19Laikinųjų apsaugos priemonių panikinimą vykdyti skubiai.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai