Byla 2-1915/2014
Dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Runikos“ investicijų centras bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties, kuria netenkintas prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Runikos“ investicijų centras bankroto byloje, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB „Runikos“ investicijų centrui iškėlė bankroto bylą, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Lietuvos apeliacinis teismas 2013 m. lapkričio 4 d. nutartimi pakeitė Šiaulių apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 12 d. nutarties dalį ir UAB „Runikos“ investicijų centro bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Karaliaučiaus grupė“.

4BUAB „Runikos“ investicijų centras kreditorius UAB „Golden capital“ kreipėsi į teismą prašydamas ratio legis (pagal įstatymą) apsvarstyti klausimą dėl esamo bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ atstatydinimo; nauju bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankrotas LT“. Prašymą argumentavo tuo, kad bankroto administratorius pažeidė savo pareigas ir protegavo vieną iš kreditorių – AB DnB banką, tuo pačiu ignoravo kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Pareiškėjas dėl to kreipėsi į Įmonių bankroto valdymo departamentą prie Ūkio ministerijos, prašydamas įvertinti bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ veiksmus, administruojant BUAB „Runikos“ investicijų centrą. Departamentui nustačius šiurkščius administratoriaus veiklos standartų ir principų pažeidimus, administratoriui skirta nuobauda. Teismas turi teisę pakeisti bankroto administratorių, remdamasis kad ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto administratorius iki šiol nėra sušaukęs nė vieno kreditorių susirinkimo, nėra išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas ir kreditorių komitetas, nėra priimta jų nutarimų, jie nėra pradėti vykdyti, nėra sudaryta pavedimo sutartis su administratoriumi, jam nepaskirtas atlyginimas. Tokiu atveju bankroto administratoriaus pakeitimas niekaip nepažeistų bankroto bylos operatyvumo ir ekonomiškumo principų. Pateikęs papildomus įrodymus nurodė, kad 2014 m. gegužės 30 d. įvykusio kreditorių susirinkimo metu nepatvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, sąmata bei nepasirašyta pavedimo sutartis, patvirtina, kad dauguma kreditorių nepasitiki administratoriumi.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Golden capital“ prašymą dėl bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ atstatydinimo ir UAB „Bankrotas LT“ paskyrimo bankroto administratoriumi atmetė; priteisė iš UAB „Golden capital“ 2 700 Lt bylinėjimosi išlaidų UAB „Karaliaučiaus grupė“ naudai.

7Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreditorius UAB „Golden capital“ neturi teisės tiesiogiai kreiptis į teismą ir reikalauti atstatydinti bankroto administratorių bei paskirti naują administratorių. Jo kreditorinis reikalavimas sudaro tik 372 357 Lt; kitų kreditorių reikalavimai yra tiek nedideli, kad jie niekaip neįtakotų ginčo esmės. Kreditorių susirinkimas nesikreipė į teismą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo. Pats administratorius nepateikė prašymo dėl jo atstatydinimo. Nėra jokių duomenų, kad bankroto administratorius neteko teisės teikti bankroto administravimo paslaugas. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė, jog neturėjo pagrindo priimti pareiškėjo prašymą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo ir naujo administratoriaus paskyrimo. Tačiau, pripažindamas šioje byloje viešąjį interesą, teismas įvertino pareiškėjo argumentus, laikydamas juos informacija apie galimą bankroto administratoriaus netinkamą veiklą.

8Esminiu kreditoriaus UAB „Golden capital“ prašymo argumentu teismas laikė aplinkybę, kad bankroto administratorius yra nubaustas, jam Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.V-30 „Dėl nuobaudos BUAB „Runikos“ investicijų centras bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ įgaliotam asmeniui bankroto administratoriui E. K. skyrimo“, skirtas įspėjimas. Teismas nustatė, kad paskirta nuobauda yra apskųsta Vilniaus apygardos administraciniam teismui ir ginčas dar neišnagrinėtas, teismo sprendimas nepriimtas. Pareiškėjo teiginį, kad bankroto administratoriaus įgaliotiniui E. K. skirta nuobauda galioja nuo jos paskyrimo momento, teismas pripažino nepagrįstu. Teismo vertinimu, taikyta nuobauda būtų laikoma įsigaliojusia tik tada, kai ją gavęs asmuo nepateiktų skundo. Neįsiteisėjęs institucijos vadovo įsakymas negali būti vertinamas didesnę įrodomąją galią turinčiu dokumentu. Esant tokioms aplinkybėms, teismas sprendė apie galimybės daryti nenuginčijamą išvadą, kad bankroto administratoriaus įgaliotinis šiukščiai pažeidė bankroto administratoriaus veiklos standartus ir principus, nebuvimą. Taip pat, teismo vertinimu, nėra jokio pagrindo spręsti, kiek bankroto administratoriaus veiksmai yra esminiai bankroto procedūros vykdymo prasme, kiek tai pažeidžia visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises. Teismas nurodė, kad pareiškėjo skundo argumentas buvo tik dėl bankroto administratoriaus įgaliotiniui taikytos nuobaudos; apie pareiškėjo prašyme neišdėstytus, tačiau teismo posėdžio metu nurodytus naujus argumentus kiti kreditoriai nėra informuoti, todėl teismas nenustatė pagrindo pasisakyti dėl naujų argumentų, motyvuodamas ir tuo, kad pareiškėjas pagal ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nuostatas iš viso neturi teisės pateikti tokio prašymo teismui. Įvertinęs kitų kreditorių pateiktus atsiliepimus į pareiškėjo prašymą bei nuomones, teismas sprendė apie pagrindo išvadai, kad bankroto administratoriumi nepasitiki dauguma kreditorių, nebuvimą.

9Atsisakęs pripažinti, kad yra pagrindas atstatydinti bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“, teismas sprendė, jog nėra pagrindo analizuoti siūlomo naujo bankroto administratoriaus kandidatūros tinkamumą.

10Teismas vertino, kad bankroto administratoriaus pateiktas atsiliepimas į UAB „Golden capital“ prašymą dėl esamo bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo yra procesinis dokumentas, kurio paruošimui bankroto administratorius turėjo teisę pasitelkti advokatą, o rašytiniai paaiškinimai nebuvo būtini, todėl sprendė, kad iš UAB „Golden capital“ priteistina dalis bankroto administratoriaus turėtų bylinėjimosi išlaidų – 2 700 Lt.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

12Kreditorius UAB „Golden capital“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – ratio legis (pagal įstatymą) atstatydinti iš užimamų pareigų BUAB „Runikos“ investicijų centras bankroto administratorių UAB „Karaliaučiaus grupė“ ir nauju administratoriumi paskirti UAB Bankrotas LT“ arba UAB „Verslo konsultavimo biuras“. Atskirąjį skundą grindžia šiais esminiais argumentais:

 1. Administratoriaus veiklos pažeidimus konstatavo kompetentinga institucija – Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos, kuris išnagrinėjęs apelianto skundą prašant įvertinti bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ veiksmus administruojant BUAB „Runikos“ investicijų centras, atlikęs išsamų bankroto administratoriaus veiklos patikrinimą, konstatavo šiurkščius administratoriaus veiklos standartų ir principų pažeidimus ir skyrė nuobaudą. Priešingai nei nurodė teismas, departamento sprendimas galioja nepaisant jo apskundimo fakto. Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių 46, 50 punktų reglamentavimas suponuoja išvadą, kad departamento direktoriaus priimtas įsakymas dėl nuobaudos administratoriui paskyrimo yra individualaus pobūdžio administracinis aktas, kuris įsigalioja nuo jo priėmimo momento (Viešojo administravimo įstatymo 2 str. 9 p., ABTĮ 2 str. 14 p.), esant ginčui dėl akto teisėtumo, akto galiojimas gali būti laikinai sustabdomas (ABTĮ 71 str. 3 d. 3 p.). Aplinkybės, nustatytos oficialiuose rašytiniuose įrodymuose, laikomos visiškai įrodytomis iki jos bus paneigtos kitais byloje esančiais įrodymais (CPK 197 str. 2 d.). Teismas klaidingai rėmėsi ABTĮ 96 straipsniu, reglamentuojančiu administracinio teismo sprendimų įsiteisėjimo tvarką. Apelianto vertinimu, vien Įmonių bankroto departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 16 d. įsakyme ir Departamento 2014 m. balandžio 4 d. išvadoje konstatuotų UAB „Karaliaučiaus grupė“ pažeidimų visiškai pakanka, kad šis administratorius būtų atstatydintas.
 2. Taip pat administratorius padarė ir kitus pažeidimus: nevykdo kreditorių susirinkimo nutarimų; klaidina ne tik bankroto bylą nagrinėjantį teismą, bet ir kitus teismus, taip pat pažeidinėja bankroto procedūras reglamentuojančius teisės aktus ne tik BUAB „Runikos“ investicijų centras, bet ir administruodamas kitas įmones.
 3. Pažymi, kad 2014 m. gegužės 30 d. vykusiame pirmame BUAB „Runikos“ investicijų centras kreditorių susirinkime, kreditoriai priėmė nutarimus netvirtinti administratoriaus ataskaitos, netvirtinti administratoriaus išlaidų sąmatos ir nesuteikti įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi. Šis faktas byloja, kad esamu administratoriumi nepasitiki dauguma kreditorių.
 4. Faktinės aplinkybės liudija, kad AB DNB bankas esamam bankroto administratoriui yra išskirtinis kreditorius.
 5. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje tokio pobūdžio bylose yra nurodyta, kad bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė kelti ir spręsti klausimą, ar bankroto administratorius tinkamas vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-869/2008, 2009 m. sausio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-67/2009, 2010 m. gruodžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2097/2010, 2011 m. vasario 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-529/2011).
 6. Teismas net nesvarstė apelianto pasiūlytos nešališko administratoriaus kandidatūros – UAB „Bankrotas LT“. Apeliantas taip pat sutiktų, jog bankroto administratoriumi būtų paskirtas pirmos eilės kreditorių siūlytas UAB „Verslo konsultavimo biuras“.
 7. Teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, nes UAB „Karaliaučiaus grupė“ nėra jokia proceso šalis, o tik šalies – bankrutuojančios įmonės, atstovas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistos ne to asmens naudai – turėtų būti priteistos bankrutuojančiai įmonei ir turėtų būti naudojamos ĮBĮ 36 straipsnyje nustatyta tvarka. Be to teismas priteisė žymiai didesnes bylinėjimosi išlaidas, nei Rekomendacijose nurodytas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis.

13Lietuvos apeliaciniam teismui apeliantas pateikė prašymą priimti į bylą papildomus įrodymus. Nurodo, kad 2014 m. rugsėjo 12 d. įvyko antrasis BUAB „Runikos“ investicijų centras kreditorių susirinkimas, kuriame kreditoriai vėl priėmė nutarimus netvirtinti administratoriaus ataskaitos, administratoriaus išlaidų sąmatos bei nesuteikti įgaliojimų kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi. Šis faktas sudaro papildomą pagrindą administratoriaus atstatydinimui, kadangi dauguma kreditorių administratoriumi nepasitiki. Nurodo, kad kreipėsi į Įmonių bankroto departamentą išaiškinimo dėl įsakymo, kuriuo paskirta nuobauda galiojimo, pateikia gautą atsakymą ir pažymi, kad tokio pobūdžio dokumentas yra laikytinas didesnę įrodomąją galią turinčiu dokumentu (CPK 197 str. 2 d.). Prašomi priimti dokumentai betarpiškai susiję su nagrinėjama byla, teikiant skundą jie neegzistavo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Runikos“ investicijų centras bankroto administratorius UAB „Karaliaučiaus grupė“ prašo atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti iš apelianto bankroto administratoriaus naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas; skirti apeliantui UAB „Golden capital“ 20 000 Lt dydžio baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę šios sumos pervedant BUAB „Runikos“ investicijų centras. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

 1. Apeliantas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, taip sudarydamas kliūtis sklandžiam ir greitam įmonės bankroto bylos išnagrinėjimui.
 2. Apeliantas neturi teisės teikti atskirojo skundo ir apskritai neturėjo teisės tiesiogiai kreiptis į teismą reikalaudamas atstatydinti administratorių. Šį faktą konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, tačiau nepaisant to, pripažinęs viešąjį interesą įvertino apelianto argumentus, laikydamas juos informacija apie galimą bankroto administratoriaus netinkamą veiklą. Atsižvelgiant į tai, kad tik vienintelis apeliantas reiškia pretenzijas dėl administratoriaus veiklos, klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo neturėtų būti toliau svarstomas, o šis procesas nutrauktinas.
 3. Apeliantas klaidina teismą netinkamai remdamasis teismų praktika, perteikdamas ją neišsamiai, neatsižvelgiant į kontekstą ir itin plačiai interpretuojant, tai įrodo apelianto piktnaudžiavimą ir nesąžiningumą.
 4. Administratoriaus įgaliotam asmeniui paskirta nuobauda negali būti remiamasi sprendžiant administratoriaus atstatydinimo klausimą. Be to, nuobaudos pagrįstumo klausimas sprendžiamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjamoje byloje Nr. I-8117-764/2014. Nuobauda pati savaime nesuvaržo bankroto administratoriaus galimybės vykdyti veiklą ir nesąlygoja būtinybės atstatydinti administratorių. Aplinkybių, sąlygojančių būtinybę atstatydinti administratorių, apeliantas neįrodė.
 5. Pats apeliantas sukūrė situaciją, apribojančią administratoriaus galimybes veikti. Nepagrįstas skundo argumentas dėl administratoriaus nevykdomų kreditorių susirinkimo nutarimų. Administratorius teismų neklaidina, priešingai, pateikia visą turimą objektyvią informaciją apie nagrinėjamoms byloms reikšmingas aplinkybes.
 6. Klaidingi apelianto teiginiai dėl kreditorių nepasitikėjimo, nes kai kurių kreditorių nepasitikėjimas dirbtinai sukeltas paties apelianto. Kreditorių lygiateisiškumo principo pažeidimo apeliantas nepagrindžia jokiais objektyviais įrodymais. Visus kreditorius administratorius vertina lygiai.
 7. Bylinėjimosi išlaidos administratoriui priteistos pagrįstai ir teisingai, tai nėra įmonės administravimo išlaidos, nes ginami paties administratoriaus interesai. Išlaidas advokatų kontorai apmokėjo ne įmonė, o pats administratorius. Priteistų išlaidų dydis atitinka Rekomendacijose įtvirtintus dydžius – už atsiliepimo parengimą (3 000 Lt). Apeliantas klaidingai nurodo, kad buvo sprendžiamas tik vienas procedūrinis klausimas dėl administratoriaus kandidatūros, todėl bylinėjimosi išlaidos priteistinos kaip už skolininko prieštaravimą dėl kreditoriaus pareiškimo. Apelianto prašymas prilygintinas atskiram teisminiam procesui.

15Apeliacinės instancijos teismui administratorius pateikė rašytinius paaiškinimus dėl apelianto prašymo priimti naujus įrodymus. Paaiškinimuose nurodoma, kad apelianto pateikti papildomi įrodymai nekeičia bylos esmės; apeliantas juose esančius duomenis interpretuoja neobjektyviai ir vienpusiškai. Abu kreditorių susirinkimai vyko esant paties apelianto sukurtam neapibrėžtumui dėl administratoriaus atstatydinimo. Atvirą nepasitikėjimą administratoriumi reiškia tik vienas kreditorius – apeliantas. Apeliantas sistemingai trikdo įmonės bankroto procedūras, reikšdamas nepritarimą absoliučiai visiems administratoriaus pasiūlymams. Administratoriaus įgaliotam asmeniui paskirtos nuobaudos įsigaliojimo klausimas neturi jokios įtakos šios bylos esmei.

16Bankroto administratorius taip pat pateikė prašymą priteisti patirtas 1 800 Lt advokato pagalbos išlaidas už atsiliepimo į atskirąjį skundą bei rašytinių paaiškinimų parengimą.

17Atsiliepimu kreditorius DNB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti ir Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą; priteisti apeliacinėje instancijoje patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimą grindžia tuo, kad:

 1. Teismas išsamiai motyvavo, kad apelianto prašymas neatitinka ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalies 2 punkte numatytų reikalavimų, tačiau iš esmės išnagrinėjo pateiktą prašymą.
 2. Nesutinka, kad vien drausminės nuobaudos paskyrimo administratoriui faktas sudaro besąlygišką atstatydinimo pagrindą. Pažymi, kad Įmonių bankroto departamentas nustatė tik vieną pažeidimą, kuris šiuo metu ginčijamas teisme; bankroto administratoriaus veiksmai niekaip nepažeidžia kreditorių lygiateisiškumo principo – kiekvienas kreditorius turi teisę ginti savo teises ir teisėtus interesus kreditorių reikalavimų tvirtinimo procese. Atskirajame skunde apeliantas akcentuoja tariamus administratoriaus veiklos pažeidimus, kurie nebuvo nagrinėjami pirmosios instancijos teisme.
 3. Tariamas kreditorių pasitikėjimo praradimas nepagrįstas jokiais objektyviais duomenimis, kaip ir argumentai, kad administratorius susijęs su vienu iš įmonės kreditorių – AB DNB banku.
 4. Bankas tiek atsiliepime į prašymą, tiek teismo posėdyje išsamiai nurodė poziciją, kad būtent apeliantas nesąžiningai elgiasi bankroto procese, o prašymas ir atskirasis skundas nulemti aktyvių ir principinių bankroto administratoriaus veiksmų, neleidžiant apeliantui piktnaudžiauti ir pelnytis iš įmonės bankroto.

18Lietuvos apeliaciniam teismui kreditorius pateikė prašymą priteisti patirtas 605 Lt išlaidas advokato pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria kreditoriaus prašymas dėl ratio legis bankroto administratoriaus atstatydinimo ir kito paskyrimo atmestas bei iš kreditoriaus priteistos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

21Apeliacinis procesas administratoriaus atstatydinimo klausimu nutraukiamas.

22Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Įmonės bankroto procese administratorius turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2459/2011; 2012 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2012). Todėl bankroto administravimo paslaugas teikiančiam asmeniui įstatymas nustato aukštus reikalavimus, turinčius užtikrinti jo profesionalumą, nepriklausomumą, nešališkumą ir teisinį nesuinteresuotumą konkrečios bankroto bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 1 d., 4 d.). Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismas neturi teisės keisti administratoriaus dėl formalių, nežymių teisės aktų pažeidimų arba dėl kreditorių nurodomų teiginių apie pažeidimus, kurie nėra pagrįsti tinkamais ir pakankamais įrodymais (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-752/2012; 2013 m. kovo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1100/2013; 2014 m. rugsėjo 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1545/2014, kt.). Bankroto administratorius gali būti atstatydintas tik esant pakankamam pagrindui, t. y. administratoriaus atstatydinimą turi lemti esminiai bankroto procedūrų pažeidimai, trukdantys bankroto proceso eigai, pažeidžiantys kreditorių ar bendrovės teises ar teisėtus interesus, ir kai teismas turi pakankamai informacijos bei įrodymų, jog šis asmuo neatlieka savo funkcijų, nevykdo ĮBĮ nustatytų pareigų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2076/2012; 2013 m. lapkričio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2622/2013; 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1143/2014, kt.).

23ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 1 p.), kai įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) ar kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) teismo patvirtinti reikalavimai vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, motyvuotu prašymu kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p.), kai administratorius pateikia prašymą teismui dėl jo atstatydinimo iš pareigų, kai sužino apie teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas netekimą arba įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas kreipiasi dėl praradusio teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas administratoriaus atstatydinimo ir kito administratoriaus paskyrimo arba iš kitų šaltinių teismas gauna informaciją, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 8 d. 3 p.). Nurodytas teisinis reguliavimas, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, sudaro pagrindą išvadai, jog klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo kreditorius (kreditoriai) gali iškelti dviem būdais. Pirma, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių teismo patvirtintų reikalavimų sumos, turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl administratoriaus atstatydinimo (ĮBĮ 21 str. 2 d. 4 p.). Antra, kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos, turi teisę inicijuoti administratoriaus atstatydinimo klausimo svarstymą kreditorių susirinkime (ĮBĮ 22 str. 3 d.). Kreditorių susirinkimas, apsvarstęs šį klausimą, turi teisę priimti nutarimą ir jo pagrindu kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (ĮBĮ 23 str. 13 p.) (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1338/2014).

24Nagrinėjamu atveju į teismą dėl BUAB „Runikos“ investicijų centras administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ atstatydinimo ratio legis kreipėsi pareiškėjas (kreditorius) UAB „Golden capital“, kurio patvirtintas kreditorinis reikalavimas bankroto byloje sudaro 372 399 Lt (32 Lt antra eile ir 372 367 Lt trečia eile tenkinamas reikalavimas). Pareiškėjo finansinio reikalavimo suma vertine išraiška sudaro apie 10 proc. teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos. Apeliantas neginčija, jog teisinis reguliavimas nesuteikia jam tiesioginės teisės teisme inicijuoti administratoriaus tinkamumo eiti paskirtas pareigas vertinimo procedūros. Kita vertus, apeliantas teisus, jog pagal nusistovėjusią teismų praktiką ir atsižvelgiant į bankroto proceso tikslą, tokių bylų nagrinėjimo principus, pačios bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, jos savininkų, kreditorių turtinių interesų ir teisėtų lūkesčių gynimą (CPK 5 str., 7 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.), teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, turi prerogatyvą bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje spręsti dėl administratoriaus atstatydinimo, nepaisant to, kad nei vienas iš ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje paminėtų subjektų šio klausimo nekėlė. Pažymėtina, kad kiekvienas, tarp jų ir bankroto byloje dalyvaujantis asmuo, turi bendro pobūdžio procesinę teisę reikšti teismui prašymus, o teismas turi šiuos prašymus svarstyti, kol tokia teise nėra piktnaudžiaujama (CPK 42 str. 1 d., 95 str., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Todėl individualaus kreditoriaus (neturinčio anksčiau aptartos savarankiškos iniciatyvos teisės) kreipimasis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo yra vertintinas kaip procesinis prašymas, informacijos (duomenų) teismui pateikimas apie paskirto administratoriaus galimą netinkamumą, kurį teismas, nenustatęs, kad tokia subjektine teise piktnaudžiaujama, ex officio privalo išnagrinėti ir priimti atitinkamą procesinį sprendimą.

25Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog pakeitus bankroto administratoriaus atstatydinimo reglamentavimą (ĮBĮ 11 str. 8 d. 2 p., 21 str. 2 d. 4 p.), nesivadovautina ankstesne teismų praktika, pagal kurią buvo pripažįstama, jog kiekvienas kreditorius, taip pat ir toks, kurio teismo patvirtinti reikalavimai ne tik kad neviršijo pusės visų kreditorinių reikalavimų sumos, bet sudarė net itin nedidelę jų dalį, turi ne tik teisę informuoti bankroto bylą nagrinėjantį teismą apie, jo nuomone, galimą administratoriaus neatitikimą pavestoms pareigoms, bet ir skųsti aukštesnės instancijos teismui pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria administratorius neatstatydintas (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2055/2012). Pažymėtina, jog pareiškėjas, kurio finansinis reikalavimas neviršija pusės visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, t. y. neturintis savarankiškos teisės kreiptis į teismą dėl atsakovo BUAB „Runikos“ investicijų centras administratoriaus atstatydinimo, visiškai pasinaudojo teise informuoti teismą apie savo abejones dėl paskirto administratoriaus galimo netinkamumo, o teismas prašymą išnagrinėjo ir nenustatė pagrindo šiam atstatydinti. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, jog, kilus pagrįstoms abejonėms dėl administratoriaus (jo įgalioto asmens) nešališkumo, nesuinteresuotumo ar tinkamo pareigų vykdymo, dėl to, kad jo veiksmai prieštarauja bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės, jos kreditorių ar viešajam interesui, teismo nutartis, kuria kreditoriaus, neturinčio savarankiškos teisės kreiptis į teismą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo, prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo netenkintas, neužkerta kelio kreditoriams teikti tokią informaciją teismui ar įstatymo nustatyta tvarka, t. y. kartu su kitais kreditoriais, teisme inicijuoti jo nušalinimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-2055/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1725/2013).

26Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei formuojamai teismų praktikai, darytina Lietuvos apeliacinio teismo praktiką (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. rugpjūčio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1338/2014) atitinkanti išvada, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė pareiškėjo UAB „Golden capital“ atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria prašymas dėl BUAB „Runikos“ investicijų centras administratoriaus atstatydinimo netenkintas, kadangi pareiškėjas neturi subjektinės teisės paduoti atskirąjį skundą dėl šios nutarties (CPK 315 str. 1 d. 2 p.). Paaiškėjus šiam trūkumui apeliacinės instancijos teisme, apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.). Esant tokioms aplinkybėms, bankroto administratoriaus prašymas skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nespręstinas.

27Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų

28Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarti priteisė iš pareiškėjo bankroto administratoriaus UAB „Karaliaučiaus grupė“ naudai dalį jo turėtų bylinėjimosi išlaidų – 2 700 Lt. Bankroto administratoriaus atsiliepimą į pareiškėjo prašymą dėl esamo bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo vertino kaip procesinį dokumentą, kurio paruošimui bankroto administratorius turėjo teisę pasitelkti advokatą, rašytinius paaiškinimus vertino kaip nebūtinus.

29Apelianto teigimu, teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą, nes UAB „Karaliaučiaus grupė“ nėra jokia proceso šalis, o tik šalies – bankrutuojančios įmonės, atstovas, todėl bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteistos bankrutuojančiai įmonei. Be to, teismas priteisė žymiai didesnes bylinėjimosi išlaidas, nei Rekomendacijose nurodytas priteistinas maksimalus užmokesčio dydis. Su tokiais apelianto argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

30Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Šios Rekomendacijos patvirtintos 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85. Rekomendacijose nustatyti priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamas teisines paslaugas civilinėse bylose maksimalūs dydžiai ir kriterijai. Nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, atsižvelgiama į bylos sudėtingumą; teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje; būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta; turto ar pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų); teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį; sprendžiamų teisinių klausimų naujumą; kitas svarbias aplinkybes (Rekomendacijų 2 p.).

31Formaliai vertinant nagrinėjamoje byloje bankroto administratorius nėra savarankiška proceso šalis, tačiau apeliacinės instancijos teismas pritaria bankroto administratoriaus argumentams, jog prašymas dėl esamo bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo yra nukreiptas bankroto administratoriui, kaip savarankiškam juridiniam asmeniui, o ne kaip bankrutuojančios įmonės atstovui, veikiančiam už bankrutuojančią įmonę. Šiuo atveju bankroto administratorius, teikdamas atsiliepimą į tokį prašymą, veikė savo, o ne bankrutuojančios įmonės interesais, todėl teismas pagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė jas patyrusiam asmeniui – UAB „Karaliaučiaus grupė“.

32Bankroto administratorius prašė priteisti 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų rengiant atsiliepimą į prašymą dėl bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo bei rašytinius paaiškinimus. Pirmosios instancijos teismas šį prašymą patenkino iš dalies, priteisdamas išlaidas tik už atsiliepimo parengimą. Apeliantas neteisus, kad bankroto administratoriaus atsiliepimas vertintinas kaip skolininko prieštaravimai dėl kreditoriaus pareiškimo (Rekomendacijų 8.7 p.). Byloje nagrinėtas kreditoriaus (apelianto) prašymas atstatydinti esamą administratorių ir paskirti naują nevertintinas kaip pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo, į kurį skolininkas turi teisę reikšti nemotyvuotus prieštaravimus (CPK 439 str.). Rekomendacijose nereglamentuotas priteistinas teisinės pagalbos užmokesčio už pareiškimą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo paskyrimo bei atsiliepimą į tokį pareiškimą maksimalus dydis. Pagal Rekomendacijų 10 punktą, už advokato teisinių paslaugų, nenumatytų šiose rekomendacijose, teikimą priteistino užmokesčio dydis nustatomas kaip už analogiškas teisines paslaugas, numatytas šiose rekomendacijose. Bylos duomenys liudija, kad teismo pavedimu ir nustatytu terminu tiek bankroto administratorius, tiek kiti BUAB „Runikos“ investicijų centras kreditoriai teikė atsiliepimus į pareiškėjo prašymą dėl esamo bankroto administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo. Bankroto administratorius pateikė išsamų atsiliepimą, pagrįstą rašytiniais įrodymais, kuris, įvertinus jo turinį, teismo pagrįstai prilygintinas atsiliepimui į ieškinį (Rekomendacijų 8.2 p.). Pažymėtina, kad įvertinęs bylos aplinkybes pirmosios instancijos teismas priteisė mažesnę, nei prašė administratorius, bylinėjimosi išlaidų sumą. Apeliantas nepagrindė priteistų bylinėjimosi išlaidų mažinimo.

33Išdėstyti argumentai lemia atskirojo skundo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetimą ir skundžiamos nutarties dalies palikimą nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

34Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Apeliacinį procesą, pradėtą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Runikos“ investicijų centras kreditoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Golden capital“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties dalies, kuria netenkintas prašymas dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimo, nutraukti.

36Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Šiaulių apygardos teismas 2013 m. rugsėjo 12 d. nutartimi UAB „Runikos“... 4. BUAB „Runikos“ investicijų centras kreditorius UAB „Golden capital“... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi pareiškėjo... 7. Teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreditorius UAB... 8. Esminiu kreditoriaus UAB „Golden capital“ prašymo argumentu teismas laikė... 9. Atsisakęs pripažinti, kad yra pagrindas atstatydinti bankroto... 10. Teismas vertino, kad bankroto administratoriaus pateiktas atsiliepimas į UAB... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 12. Kreditorius UAB „Golden capital“ atskiruoju skundu prašo Šiaulių... 13. Lietuvos apeliaciniam teismui apeliantas pateikė prašymą priimti į bylą... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą BUAB „Runikos“ investicijų centras... 15. Apeliacinės instancijos teismui administratorius pateikė rašytinius... 16. Bankroto administratorius taip pat pateikė prašymą priteisti patirtas 1 800... 17. Atsiliepimu kreditorius DNB bankas prašo atskirąjį skundą atmesti ir... 18. Lietuvos apeliaciniam teismui kreditorius pateikė prašymą priteisti patirtas... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 20. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria kreditoriaus prašymas dėl... 21. Apeliacinis procesas administratoriaus atstatydinimo klausimu nutraukiamas.... 22. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 23. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nurodyta, kad teismas administratorių iš... 24. Nagrinėjamu atveju į teismą dėl BUAB „Runikos“ investicijų centras... 25. Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, jog pakeitus bankroto... 26. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui bei formuojamai teismų praktikai,... 27. Dėl priteistų bylinėjimosi išlaidų... 28. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutarti priteisė iš pareiškėjo... 29. Apelianto teigimu, teismas neteisingai išsprendė bylinėjimosi išlaidų... 30. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 31. Formaliai vertinant nagrinėjamoje byloje bankroto administratorius nėra... 32. Bankroto administratorius prašė priteisti 3 000 Lt bylinėjimosi išlaidų,... 33. Išdėstyti argumentai lemia atskirojo skundo dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 35. Apeliacinį procesą, pradėtą pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės... 36. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutarties dalį dėl...